Grytnes

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Gammelstua på Grytnes

Hvis man følger dagens kart, så er gården Grytnes plassert der vi i dag kaller for Kulen. Men fra gammelt av var det omvendt. Og det er navn og plasser som i den daglige tale har fungert slik så lenge noen kan huske. Etter skiftet av skjøte i matrikkel fra 1950, ble Grytnes til Solbakken og Kulen ble til Grytnes. De som bodde der ble for eksempel på folkemunne kalt for ” Grytnes Albert” og ”Grytnes Johan” o.s.v.

Det gamle huset på Grytnes ble nok bygd på slutten av 1800-tallet ( ca.1870-80) av Albert Kornelius Jacobsen som kom fra Bue. Huset skal opprinnelig ha stått i Saltdal, hvor det ble revet og fraktet med båt til Grytnes. Der ble det satt opp igjen. Så huset var nok meget gammelt. Det gamle huset stod på øversiden av veien, tett i bygdeveien på Hoset. Huset inneholdt gang,kjøkken, stue, kjøkkenloft, og stueloft. Veggene inne var tømmervegger som ikke var bordkledd. Det var kun kjøkkenet og kjøkkenloftet som var bordkledd. Gammelhuset på Grytnes ble revet på midten av 1960-tallet etter at det nye vågningshuset ble bygd nedenfor veien og tatt i bruk i julen 1956. Det stod altså tomt i ca.10 år før det ble revet.

Gården bestod ellers av eldhus, sval/vedbu, fjøs og låve + sommerfjøs. Eldhuset var delt slik at den ene delen var sval/vedbu og den andre delen bruktes til lefsebaking, annen matlegging og oppbevaring av mat. Om sommeren hente det at det bodde/lå folk i eldhuset. Fjøset var også tømmret/laftet og med gress/torv på taket. Det hadde alle disse husene. Torvtekking av tak var helt vanlig på den tida.

Sommerfjøset lå ca.7-800 meter fra heimhusan, oppe i lia tett utenfor utmarksgjerdet. Her var budskapen i sommerhalvåret. Budskapen bestod av 7-10 geiter, ei ku, kvige og kalv, gris og ca.10 høns for egen eggproduksjon. Vet ikke om det noen gang har vært hest på gården. Gården hadde også litt skog og en del innmark. Gården ble regnet som et lite gårdsbruk som måtte ha attåtnæring slik som heimefiske/lofotfiske.

Albert Jakobsen dreiv også med fiske. Han var i Lofoten og på vår/ sommerfiske av sei i Givær. Givær er noen øyer rett ut av Bodø, hvor Hosetværingene dreiv seifiske. De hadde egne rorbuer der, 5 stykker i alt. Albert og senere sønnen Johan delte rorbu med andre Hosetværinger bl.a. med Albert Flåten. Derfor ble bua deres kalt ” Flåtenbua”.

Albert Kornelius Jakobsen var født på Bue 20 oktober 1854. Han giftet seg 10 oktober 1878 med Anna Johanna Birgitte Hansdatter. Hun var født i Vågan 22. juni 1849. Før de flytta fra Bue til Hoset fikk de 2 barn : Joacime Sofie, født 7 juli 1879. Hun ble gift med Ditmar Salamonsen og de bosatte seg på Bue. Og Johanna Dortea født 24 juli 1881. gift med Petter Ludvig Johansen, bosted Skjerstad.

Da Anna Johanna, kona til Albert døde 28. november 1931 ble Albert alene om gården, og sønnen Johan overtok da gården etter hvert. Albert led av en øyesykdom og var omtrent blind de siste årene av sitt liv. Albert døde i 1944.


Johan og Magda fikk 5 barn :

 • Anna Henriette Randine, født 28.januar 1921. ugift. Bosted Bodø.
 • Alf Kåre, født 30 juli 1922. Gift 28.august 1948 med Gunvor Olsen, Kjelling i Gildeskål.
 • Solveig Johanne, født 17 juli 1924. gift 17 november 1945 med Charles Pedersen, Hoset. Bosted Sand.
 • Agnes Kristine, født 30. september 1926. Gift 16.juli 1949 med Leif Larsen, Tvervik i Beiarn. Bosted Hoset.
 • Ottar Arne født 28 mai 1931. Gift 28.august 1954, med Ester Hansen, Inndyr i Gildeskål. Bosted Bodø.
 • Agnes ble gift i 1949 med Leif Larsen fra Tvervik. De bodde i Bodø til sommeren 1952, da de flyttet heim til gården med 2 små barn. Hennes mann Leif var sjømann og reiste som kokk på lokalbåtene i Saltens Dampskipsselskap. Etter at Agnes flyttet heim, deltok også hun i arbeidet på gården.


Agnes og Leif fikk 5 barn :

 • Britt Margareth, født 4.november 1949.
 • Leif Arne, født 21.november 1951.
 • Elisabeth, født 23.februar 1956.
 • Tor Bjørnar, født 15.februar 1960.
 • Greta Katrin, født 21. mars 1962.

De andre barna til Johan og Magda flyttet ut fra gården etter hvert som de ble voksen. Anna fikk arbeid i Bodø som hushjelp hos tannlege Presteng. Senere tok hun hjelpepleien og arbeidet på Nordlandssykehuset. Hun var ikke gift, og reiste heim nesten hver helg til gården og sine foreldre.

Alf giftet seg med Gunvor Olsen fra Kjelling i 1948. De bosatte seg først i skjyttemyra på Hoset, og senere på Sand. Han drev med anleggsarbeid og veiarbeid i Statens Vegvesen.

Solveig giftet seg i 1945 med Charles Pedersen fra Hoset. De bosatte seg på Sand. Han arbeidet som butikkbetjent på Sandkolllen Samvirkelag i hele sitt arbeidsliv. Ottar giftet seg i 1954 med Ester Hansen fra Inndyr. De bosatte seg i Bodø. Han arbeidet hos firma Johan Løvold a/s. Der var han hele sitt arbeidsliv.

I 50-årene drev Johan med sysselsettingsarbeid for Statens Vegvesen og annleggsarbeid på veiene i kommunen. Han var bl.annet med på å bygge veien ferdig innover til Misvær. Han hadde også arbeid i grustaket i Høgmoen ved Oldereid, hvor det ble ført sand med båt utover til Bodø.

Magda drev da fjøsdrifta med hjelp av sin datter Agnes som var flyttet heim.

I 1950 fikk gården nytt navn. Det ble skiftet fra Grytnes til Solbakken. Johan og Magda tok da etternavnet Solbakken. I 1963 dør Johan av kreft bare 70 år gammel. Magda fortsetter å drive gården etter sin manns død sammen med Agnes fram til 1968. Da overtar Leif og Agnes gården, ettersom Magda fikk slag og ble ufør. Magda døde 7.august 1982. Det siste året bodde Magda på Sykeheimen i Misvær.

I 1956 bygde Johan nytt hus nedenfor hovedveien. Det gamle huset som stod ovenfor hovedveien ble revet ca.1967-68.

I 1972 ble gårdsdrifta avvikla og fjøsbyggningen ble revet.

Leif sluttet i Saltens Dampskipsselskap i 1972 og begynte da som kokk i Statens Vegvesen. Han arbeidet på diverse veianlegg rundt om i Salten. Det siste anlegget han arbeidet ved var veibyggingen av strekningen Kvigstad – Hongdalen.

11.september 1981 brant huset til Leif og Agnes. Nytt hus stod ferdig rett før 17. mai 1982. Det er det huset som står på eiendommen i dag. I dag har Tor Bjørnar, sønn av Agnes og Leif overtatt og bor i nyhuset.

Agnes døde 29.oktober 2009 og Leif Kristian 29 januar 2014.

Bryllup på Grytnes 1949


Tilbake til Hoset