Albert Kornelius Jacobsen

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Albert ble født på Bue 20/10 1854, døde 12 juli 1944. Giftet seg 10/10 1878 med Anna Johanne Bergitte Hansdatter født i Vågan 22/6 1849, død 28 november 1931.

De bosatte seg på Bue, fikk de 2 eldste barna her, men flytta til gården Grytnes på Hoset en gang mellom 1881 og 1885.

Før de flytta fra Bue til Hoset fikk de 2 barn :

  • Joacime Sofie, født 7 juli 1879. Hun ble gift med Ditmar Salamonsen og de bosatte seg på Bue.
  • Og Johanna Dortea født 24 juli 1881. gift med Petter Ludvig Johansen, bosted Skjerstad.


Etter at Albert og Anna flytta til Hoset fikk de 5 barn :

  • Olea Karoline Andrea , født 26 februar 1885. gift med Petter Hagen, bosted Skjerstad.
  • Anna født 27 juli 1887, død 14 juli 1906. Ugift.
  • Hans, født 27 september 1890, død 4 november 1891.
  • Eivind, født 1.mai 1892. død 15.januar 1895.
  • Johan Hagerup, født 23.april. 1893, gift i 1920 med Magda Olsen, Oldereid. Bosted: Grytnes/Solbakken på Hoset.


Albertgården bestod foruten stuebygning av eldhus, sval/vedbu, fjøs, låve og sommerfjøs. Eldhuset var delt slik at den ene delen var sval/vedbu, mens den andre delen bruktes til lefsebaking og annen matlaging og oppbevaring. Om sommeren hendte det at lå folk i eldhuset.

Fjøset var tømret/laftet og alle uthusene hadder gress på taket. Torvtekking av tak var helt vanlig på denne tiden. Sommerfjøset lå ca. 1 km fra heimhusan oppe i lia akkurat utenfor utmarksgjerdet. Her var buskapen i sommerhalvåret. Buskapen bestod av 7-10 geiter, 1 ku og kalv, gris og 10-15 høns for egen eggproduksjon. Det er usikkert om det noen gang har vært hest på gården. Gården ble nok regnet som et lite gårdsbruk som behøvde ha attåtnæring slik som fiske.

Albert dreiv fiske i tillegg til gardsdrifta, han var på Lofoten og var på vårfiske av sei i Givær. Hosetværingene som dreiv seifiske fra Givær hadde egne rorbuer der, i alt 5 stykker. Albert, og seinere sønnen Johan, delte rorbu med andre Hosetværinger, bl. a. Albert Flåten og Kornelius Jakobsen.

Da Anna Johanna døde i 1931 ble Albert alene om gården, og sønnen Johan overtok da gården etter hvert. Albert led av en øyesykdom og var omtrent blind de siste årene av sitt liv. Albert døde i 1944.Tilbake til Hoset