Sølvskatten fra Skar

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Skattefunn av sølv fra middelalder fra Skar, Skjerstad prestegjeld, Nordland fylke.

a.

Rund spenne av form som dåse eller kardinalhatt, nu i to deler. "Bremmen" består av en tett perle - eller riflesnor innerst, dernest en dreiet snor, så en glatt ring med rundt tverrsnitt, og ytterst en kraftig perlesnor med annenhver større og mindre såkalt perle. Bremmen er på undersiden holdt sammen av små bånd som ytterst er festet over annenhver av de små "perlene". Innerst er bånderne bøyet opp over en stående, glatt kant, nu 0,9 cm høy. Denne er nederst bøyet slik at bremmens innerste snor hviler på den. Øverst er det innenfor kanten en enkel ring med firsidig tverrsnitt; på denne har hattens "pull" hvilt, mens den stående kanten har vært bøyet inn over "pullen". I bremmen er 4 små hull; ant. er de 2 innerste fra nålen, kordel. 6 cm. Bremmen er noe forvridd, slik at nuv. diam. er 7,2-7,7 cm. - "Pullen" foreligger løst og er stivet opp med strie hvorpå er limt flere småbiter. "Pullen" er svakt hvelvet. Innenfor et 0,35-0,5 cm br. glatt belte er en forseggjort løvefigur. Den ser mot høyre og har høye forben løftet. Noe av bakbenspartiet mangler. Halen, som ender i vifteform, løftes i elegant sving frem over kroppen, og hodet holdes høyt. Øyne, ører, munn og manke er markert. Over kroppen er usymmetrisk plassert 5 vifteformet figurer. Mønsteret er dannet av dobbeltlinjer av prikker eller ganske korte streker tett i tett; bare inne i selve løveknoppen er det mere åpent. Eneste parallell er Ts. 2789, mens pullens motiv kan sammenlignes med C. A. Norman, Karelska Järnåldersstudier, FFT 1924, fig. 10-13 - vekt etter proparering. 41,4 gr. Tetthet i g/cm3 Brem -. Pull 10,17. Sølvgehalt i %: Brem 87,4. Pull 74,4.

b.

Ringspenne. Bortsett fra under tornfestet er hele ringen riflet helt rundt. Øvre del av tornen med ombøying er flat og inndelt i 3 "bånd", resten har firsidig tverrsnitt, spiss ytterst. Har f.eks. Serning, Lapska Offerplatsfynd, 1956, pl. 38 : 18. Indre diam. 1,4 cm, ytre 1,9, tornens l. 1,9 cm. Vekt etter prep. 3,6 gr. Tetthet 10,18 sølvgehalt.

c.

Ringspenne, defekt i det glatte partiet under tornen. Ringen er dannet av 5 dobbeltsnodde tråder. Bortsett fra det flate, ombøyete parti, innbuet på midten, har tornen rektangulært tverrsnitt. Ringen er nu nærmest oval, utv. 2,4-2,2 cm, innv. 1,8-1,5 cm, tornens l. 2,1 cm. Vekt etter prep. 3,6 gr. Tetthet: 9,88. Sølvgehalt.

d.

Ringspenne, brutt i det 0,4 cm lange innsnevrete partiet hvor tornen, som mangler, har vært festet. Spennen er uornamentert og har trekantet tverrsnitt, flat underside, skarpt rygget overside. Den kan sammenlignes med Kivikoski, Die Eisenzeit Finnlands II, 1951, Abb. 984-988. Ytre diam. 4,7, indre 3,7 cm, h. 0,2 cm. Vekt etter prep. 8,7 gr. Tetthet 10,12. Sølvgehalt.

e.

Armring dannet av 3 snodde sølvstrenger, og i hver vridning ligger en sølvtråd, snodd av to tynnere tener. Armringen er i hver ende avsluttet av en tilnærmet dobbeltkonisk knapp, den ene noe mindre enn den andre; åpningen mellom dem 1,7 cm. Største diam. - på tvers av åpningen - ytre 7,7, indre 6,3 cm; minste, ytre 7 cm, indre 6,5 cm. Ringens tykkelse på midten 0,7 cm, ved endene 0,5. Vekt etter prep. 63,1. Tetthet - Sølvgehalt: - 11,0. Som Vibe Antiq. IV, s. 53, fig. 23.

f.

Båndformet armbånd, noe forvridd, limt på midten, forsterket med strie ved brudd nær begge ender. På midten er armbåndet 2,3 cm bredt, smalner så jevnt mot endene til 0,7 cm br. før utvidelse ytterst til 1,0 og 1,1 cm. Midtpartiet har 2 langsgående ribber 0,5 cm fra kantene; 4 1/4 cm fra endene møtes de og fortsetter i én ribbe til 1 cm fra endene. Ribbene har dobbelt linjer av innstemplete prikker eller trekanter, og ytterkantene har enkle slike linjer. På midten er fire grupper av rundingen, 2 med 4 i midtfeltet, med 3 i hvert av ytterfeltene; dessuten er det 1 runding i spissene hvor midtribbene møtes, og endelig en gruppe på 4 på de utvidete endene. Armbåndet har en viss likhet med Kivikoski 1951, Abb. 1021. - Største diam. - på tvers av åpningen - ytre: 6,5 cm, indre 6,1 cm; minste ca. 6 cm.- Vekt etter prep. 37,0 gr. Tetthet 6,83. Sølvgehalt: 54,0.

g.

Båndformet armbånd av samme type som foreg., men uten rundingen. Nesten brukket noe fra midten, reparert på baksiden i gml. tid? Br. på midten 2,1 cm, br. nær endene 0,55 cm; de utvidete endene er utbøjet. Midtribbene møtes 3 og 3 1/4 cm fra endene og slutter 3/4 cm fra. Armbåndet har innstemplete prikker el. trekanter som på foreg. - Største diam., ytre 5,8, indre 5,5 cm, minste: ca. 4 3/4 cm. - Vekt etter prep. 21,2 gr. Tetthet 7,88. Sølvgehalt (overflatene) 83,4.

h.

Signetring. Midtstykket er 0,7 cm høyt, rektangulært 1,2 x 1,1 cm innerst, 0,6 x 0,5 cm ytterst, fasettene er innbuet. Midtstykket har nederst en 0,25 cm bred bord med tettstilte vertikale streker. I en linje omtrent på midten er små prikker, 4 på kortsidene, 5 på langsidene. Borden avsluttes øverst av en rett linje, og over denne er en rad tettstilte prikker. Signetflaten har 3 dype linjer, 2 kortere perpendikulært på en lengere, nærmest et patriarkkors. Overgangen midtstykkebøyle dannes av en liten strekornamentert plate på hver side, alt støpt i ett. Ringen er reparert el. utvidet i gammel tid ved at en indre bøyle er festet til den opprinnelige ved 4 sølvnitter. - En nær parallell, men i gull er funnet på Bryggen i Bergen. - Nuv. indre diam. 1,8 cm. Vekt etter prep. 3,1 gr. Tetthet 5,12. Sølvgehalt

j.

Båndformet fingerring, brudt på midten og forsterket med strie. Båndet er i hver ende trukket ut tener, den ene kortere enn den andre, og "knyttet" sammen noe forskjøvet i forhold til midten. Mønsteret er dannet av innstemplete prikker. På midten er et Andreaskors med en runding mellom korsarmene. På hver side av korset er en dobbeltlinje, og så, på den ene siden, et enklere kors enn det på midten, også med runding mellom alle korsarmer. På den andre siden er det kun plass til 4 rundinger vertikalt på rad. Både kors og rundingfelt avgrenses av dobbeltlinje, og ringen avsluttes i hver ende av en liggende trekant. - Br. på midten 0,8 cm, ved spissen av trekantene 0,2 og 0,3 cm. Innv. diam. 2,2 cm. Vekt etter prep. 3,1 gr. Tetthet 9,69. Sølvgehalt 55,5.

k.

Båndformet fingerring. I begge ender er båndet skåret skjevt i spiss hver sin vei, og ringen er lukket ved at disse er lagt mot hverandre. Midtpartiet nesten frem til lukkingen har en midtribbe med dobbeltlinje av innstemplete prikker, for det meste i dobbel rad, nesten til lukkingen.- Ringen kommer nær Serning 1956, pl. 16 : 16 a-b.- Br. på midten 1 cm, over lukkingen 0,3 cm. Båndets tykkelse er ujevnt, 0,075-0,123 cm. Innv. diam. 1,9 cm. Vekt etter prep. 4,8 gr. Tetthet 10,28. Sølvgehalt-.

l.

Snodd fingerring, helt som Serning 1956, pl. 8 : 5, bortsett fra at den tykkeste tenen er noe tykkere på midten enn typeeksemplaret. Innv. diam. 1,9-2,0 cm, ytre 2,6 cm. Vekt etter prep. 6,2 gr. Tetthet 9,88. Sølvgehalt.

m.

Snodd, men støpt fingerring, noe avflatet, i endene trukket ut i spisser som er lagt mot hverandre og nu spriker litt. Mot endene er snoingen ikke fullført, bare innhakk. Mellomrommene i snoingen er store, som om de var beregnet på ekstra tråd. Innv. diam. 1,7 cm på tvers av lukkingen, 1,9 cm fra lukkingen. Vekt etter prep. 4,6 gr. Tetthet 8,27. Sølvgehalt-.

n.

Små ubest. sølvbiter, ant. av a, "pullen". Ts. 5708. a-n er fra Skar (gnr. 25/brnr. 1), Misvær sogn, Skjerstad prestegjeld, Nordland, samme funnsted som foreg. nr. Funnet ble gjort ved graving av kabelgrøft i oktober 1968. Sakene ble funnet ca. 3 m V for våningshuset under heller, lagt for 50-60 år siden. Funnet kom i ca. 50 cm dybde i finkornet gulbrun sand; over denne var et ca. 25-30 cm tykt muldjordslag; her var ingen sten. Fingerringene og de små spennene lå inni "pullen"; de båndformete armbåndene lå ved siden av; den flate ringspennen kom på spaden. Bortsett fra "noe fiolettfarget pulver" ble intet spesielt iakttatt. Kjøpt av finner og eier Johan Paaske Pedersen for kr. 1200,-. Funnet er preparert og analysert ved teknisk avdeling ved Statens Historiska Museum, Stockholm, rapport i arkivet. Samlet vekt før prep. 202,1 gr., etter prep.: 200,9 gr.- Publ. Viking 1970, Gerd Stamsø Munch.

Foto: June Åsheim, Tromsø museum - Universitetsmuseet.