Testside

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk


Dette er en intern side for ressurspersoner tilknyttet Gårds- og slektshistorien for tidligere Skjerstad kommune.

Widerøebildene

Widerøe test 1

Widerøe test 2

Widerøe test 3

Widerøe test 4

Widerøe test 5

Widerøe test 6

Widerøe test 7


Skjema for bildeidentifisering

Fil:Bildeidentifisering.pdf


Siste versjon av registreringsskjema-oversikten:

Fil:Innkomne registreringsskjema pr. 17.10.15.pdf

Referater fra møter:

Fil:Referat referansegruppemøte 11.11.2014.pdfStatusrapporter

Fil:Gårdshistorie rapport 05.09.14.pdf