Oldereid lysverk

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Oldereid lysverk ble satt i drift høsten 1937. 17 medeiere var med fra begynnelsen og disse stilte som kausjonister. Senere kom det noen flere abonnenter til. Lysverkets første maskinist var Peder Olsen som fikk en årslønn på kr. 25,- pluss 2 hg strøm ekstra. Denne lønnen hadde han til i 1940 da den ble hevet til kr. 40,- Oldereidvassdraget ble omkring 1918 solgt til statsingeniør H. Strauman,Bodø. Grunneierne tok det forbehold ved salget at de skulle ha gratis strøm til sine respektive eiendommer.

Oldereid lysverk måtte ha tillatelse fra Bodø kommune som nu hadde overtatt eierforholdet av vassdraget, og avtalen gikk ut på at når Oldereidvassdraget ble utbygd så skulle lysverket opphøre å eksistere.