Foreningsvirksomhet på Oldereid

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Idrettslaget

Oldereid Idrettslag ble stiftet i 1921 i Bårstubakkan som var et samlingssted i friluft og som lå midt i bygda. Lagets første styre var Johan Haugen formann, Albert Benonissen nestformann, Peder Olsen kasserer og Ole Kletteng sekretær. Dessuten var Ingvald Engegård, Einar Hansen og Harald J. Oldereid med.

Det første idrettslaget i Nordlands Amt, Skjerstad idrettslag ble stiftet på Oldereid i 1885 av lærer Anders Peder Mathias Josefsen Borthne.født i Selje prestegjeld i Sogn i 1862 Han kom som lærer til Oldereid i 1884. Vi siterer "Bodø Tidende" 12 januar 1886.

Skjærstad Idretslag er navnet paa en ny forening med lærer Borthne som formand. Foreningens formaal er at fremme færdighet i ski - og skøyteløbing samt svømming Den avholdt sit første præmieskiløp den 2. januar 1886 paa Oldereide, under de bedste føre, og hvori 15 deltagere konkurrerede. Den temmelige høie og bratte bakke var besværliggjort ved et par anbragte hop, saa det ikke var hver mands sag at klare løbet, hvilket de mange kolbøtter ned i den dybe sne gav bevis for. Der tikjendtes. 1. premie Ludvig Hansen, Oldereid. 2 Olaf Johnsen, Sand.. 3 Jakob Hoset.

Skjerstad Idrettslag ser ut til å ha vært tilsluttet Centralforeningen. I referat fra samme skiløp på Oldereid i Nordlands Amtstidende for 9. januar 1886 står det: Det under Tilslutning Centralforeningen nye opprettede Skjærstad Idrætslag afholdt sistleden 2den Januar paa Oldereide et Præmieskiløb I Løbet deltog osv......

Kvinneforeningen

Navnet var Oldereid og Enge kvinneforening Flere har vært formann Josefine Johnsen var formann i bl.a 1928 og Borghild Lekang var formann i 45 år. Etter henne var Katinka Hartviksen og Ruth Prestegård formenner.

Sjømannsforeningen

Bertine Nilsen, med flere.

Sanitetsforeningen (Helselaget)

Maria Albertsen på Bue var nok en av de første formennene i foreningen. Inga Børli og Petrine Moen har også vært formenn i årenes løp.

Losjeforeningen

Stiftet den 3. januar 1915. Johan Kiksæter fra Trondhjem holdt foredrag i Oldereid skolehus med godt oppmøte. Første dagen ble det tegnet 29 medlemmer Siste møte som er protokollert er søndag 14. mai 1922.

Søndagsskole

Syforening Støtteforening for idrettshuset

De broderte bl.a. en nydelig fane som er i bruk i 17 mai toget hvert år. For pengene de fikk inn kjøpte de bord og stoler til idrettshuset.

På slutten av 1950 tallet ble det stiftet en barneforening.