Forskjell mellom versjoner av «4 Bø»

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
<pre>
+
 
 
                           Matrikkelskyld :  2 wog.  
 
                           Matrikkelskyld :  2 wog.  
  
Linje 361: Linje 361:
 
4. Anna Elrine Pedersdt.        -  f:1862  
 
4. Anna Elrine Pedersdt.        -  f:1862  
 
5. Julius Martin Pedersen        -  f:1864  -  gift 1889 med Kristine Kristiansdt. fra Nessjøen, Næss. De overtar gården etter hans foreldre.
 
5. Julius Martin Pedersen        -  f:1864  -  gift 1889 med Kristine Kristiansdt. fra Nessjøen, Næss. De overtar gården etter hans foreldre.
</pre>
 

Revisjonen fra 9. des. 2021 kl. 12:33

             Matrikkelskyld : 2 wog. 

1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610. Skattemanntall. Iffuer - leilending. Hans - husmann. Hans - fulloddsdreng. Lauritz - halvloddsdreng. Hogin - skipper / styrmann.

1641. Skattemanntall / leilendinger. Lars - 1 ½ ort. Hendrich - 1 ort. Hans - 1 ort.

1653. Skattemanntall / matrikkel. Lauritz - 2 ½ p ( 2 p - 12 m ). Hans - ½ w ( 1 p - 12 m ). Hendrich - 2 p. Tolleff - fulldreng - 1½ dal. ( soldat 1658 ). Leilendingene betaler til sammen 1 dal. Bache kloster eier 1 w., og bygger alt. Brønø kirke eier 1 w.

1661. Jordbok. Morten - 1 p. Knud - 2 p. Niels - 1 p. Hendrich - 2 p. Bache kloster eier 1 w., og bygger alt. Brønø kirke eier 1 w.

1665. Folketelling / jordbok. Hendrich - 50 år - 2 p. - sønn : Torsten Hendrichsen - 20 år. Husmann  : Paul - 30 år. Knud - 50 år - 2 p., sønn  : Elias ? - dreng : Elias Jensen - 22 år. Niels - 35 år - 2 p. - dreng : Joen Lorentzen - 18 år.

1680. Skatt / jordbok. Hendrich - 2 p. - 1 ort - 16 skil. Knud - 2 p. - 1 ort - 16 skil. Niels - 2 p. - 1 ort - 16 skil. Bache kloster og Brønø kirke eier hver 1 w.

1691. jordbok. Knud - 2 p. Torsten - 1 p. Niels - 2 p. Ole - 1p. Bache kloster og Brønø kirke eier hver 1 w.

1701. Folketelling. Niels Knudsen - 31 år - tjenestedreng : Niels Hendrichsen - 11 år. Enken Berith - barn : Hendrich - 11, og Lars Torstensen - 9 år. Niels Mortensen - 40 år - stebarn : Svend Olsen - 17, barn : Ole Nielsen - 13 år. Inderst på Bø : Ole Pedersen - 24 år.

1711. Skatt. Ole Nielsen - 5 skil. Niels Mortensen - 5 skil. Elias Hendrichsen - 3 skil. Joen Taraldsen - 2 skil.

1723. Matrikkelskyld. Erich Olsen - 2 p. Johannes Andersen - 1 p. Niels Mortensen - 2 p. Svend Olsen - 1 p.

1769. Folketelling. Johannes Nielsen - 60 år - 2 mnd. - bonde. Maren Hendrichsdt. - 55 år - hans kone. Berith Johannesdt. - 15 år - 2 mnd. - datter. Erich Giørgen Johannesen - 19 år - sønn. Ane Johannesdt. - 24 år - datter. Niels Hansen - 24 år - tjenestedreng.

Ole Larsen - 30 år - bonde. Maren Olsdt. - 31 år - hans kone.

Ole Nielsen - 39 år - bonde. Ane Kristine - 40 år - hans kone. Niels Willumsen - 7 år ( f:1762 ).

Niels Olsen - 66 år - bonde. Niels Nielsen - 38 år - sønn. Berith Larsdt. - 32 år - hans kone. Knud Nielsen - 4 år - deres sønn.


                Nergården - 258a. 

Ved folketellingen 1701 er Niels Knudsen bruker av gården, og er da 31 år gammel. Konen er ikke oppført, men etter det som kommer frem etter hvert, er hennes navn Berith Johannesdt.

                  Niels og Berith har barna : 

1. Knud Nielsen - f: ca.1701 - gift 1734 med Kirsten Hansdt. fra Tettingshaugen i Igerøyen, hvor de også bodde. 2. Eli Nielsdt. - f: ca.1703 - gift 1737 med Anders Mortensen fra Dalen i Igerøyen, hvor de også bodde. 3. Anne Nielsdt. - f: ca.1705 - gift med Stephen Rasmusen. Hadde en husmannsplass på Eidem. 4. Jørgen Nielsen - f: ca.1707 - bodde i Sørviken, Herøy. 5. Johannes Nielsen - f: ca.1709 - gift ca.1738 med Maren Hendrichsdt. De overtar gården etter hans foreldre. 6. Lars Nielsen - f: ca.1714 - døde ugift 1747. 7. Mette Nielsdt. - f: ca.1715 - gift 1740 med Hans Thorsen, Eidem.

Det er litt vanskelig å finne ut når hver enkelt er født ( kirkeboken begynner først 1725 ), så her er det en del tipping. Heller ikke vet jeg når Niels Knudsen dør, og når Berith Johannesdt. gifter seg igjen, men 1723 er hun i hvert fall gift med Erich Olsen.

Etter matrikkelen 1723, er Erich Olsen bruker av Nergården, som har en matrikkelskyld på 2 pund.

Lars Nielsen dør ugift, og skiftet blir holdt 24.april 1747. Arvingene er : 1. Berith Johannesdt. - hans mor. 2. Knud Nielsen - bror - Igerøy. 3. Jørgen Nielsen - bror - Sør-Viken, Herøy. 4. Johannes Nielsen - bror - Bø. 5. Anne Nielsdt. - søster - gift med Stephen Rasmusen, Eidem. 6. Mette Nielsdt. - søster - gift med Hans Thorsen, Eidem. 7. Eli Nielsdt. - søster - gift med Anders Mortensen, Igerøy. Boets midler : 36 - 00 - 00.

                              Helg. spk. No. 9. - fol. 68.

Johannes Nielsen gifter seg ca.1738 med Maren Hendrichsdt.

              Johannes og Maren får barna : 

1. Niels Johannesen - f:1738 2. Berith Johannesdt. - f:1740 - død 1749 - 8 år. 3. Anna Johannesdt. - f:1745 - gift 1772 med Joen Clausen i Ulvingen, hvor de også bodde. 4. Erich Jørgen Johannesen - f:1750 - gift 1777 med Karen Oddesdt., Sundsvold. Bodde på Bø. ( Jektviken ? 258c.) 5. Berith Johannesdt. - f:1755 - gift ca.1783 med Peter Paulsen. De overtar gården etter hennes foreldre.

Erich Olsen og Berith Johannesdt. dør begge 1749, og det samme gjør Berits` sønnedatter Berith Johannesdt. på 8 år. ( ulykke ? ) Skifte etter Erich Olsen og Berith Johannesdt. blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Niels Olsen - mannens arving. 2. Paul Olsen - mannens arving - død. 3. Petter Paulsen - barn av Paul - København. 4. Berith Paulsdt. - barn av Paul. 5. Kirsten Paulsdt. - barn av Paul. 6. Anne Paulsdt. - barn av Paul. 7. Knud Nielsen - kvinnens barn - Igerøy. 8. Jørgen Nielsen - kvinnens barn - Sørviken, Herøy. 9. Johannes Nielsen - kvinnens barn - Bø. 10. Mette Nielsdt. - kvinnens barn - enke - Eidem. 11. Eli Nielsdt. - kvinnens barn - enke - Igerøy. 12. Anne Nielsdt. - kvinnens barn - døde etter moren.

              Nergården ved folketellingen 1769. 

1. Johannes Nielsen - bonde / leilending - 60 år og 2 mnd. 2. Maren Hendrichsdt. - hans kone - 55 år. 3. Anna Johannesdt. - deres datter - 24 år. 4. Erich Johannesen - deres sønn - 19 år. 5. Berith Johannesdt. - deres datter - 15 år og 2 mnd. 6. Niels Hansen - tjenestedreng - 24 år.

No. 6 - Niels Hansen, var trolig sønn av søster til Johannes - Mette Nielsdt. - gift med Hans Thorsen på Eidem.

Johannes Nielsen dør i november 1787. Skiftet blir holdt 16.sep. 1788. Arvingene er : 1. Erich Johannesen - sønn - 34 år - Bø. 2. Anna Johannesdt. - datter - gift med Paul Olsen, Ulvingen. 3. Berith Johannesdt. - datter - gift med Petter Paulsen, Bø. Boets midler : 80 - 02 - 12 – gjeld : 82 - 04 - 02.

                             Helg. spk. No. 16b. - fol. 328 ½ .

Berith Johannesdt. gifter seg ca.1783 med Petter Paulsen fra Igerøy - f:1753, og sønn av Paul Hansen og Marith Pedersdt. på Bukken.

                  Petter og Berith får barna : 

1. Anna Helena Petersdt. - f:1784 2. Hans Petersen - f:1787 - død 1819 3. Paul Johan Petersen - f:1793 - død 1796 4. Johanna Petersdt. - f:1797

            Nergården - 258a., ved folketellingen 1801. 

1. Petter Paulsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 43 år. 2. Berith Johannesdt. - hans kone - 1.ekt. - 41 år. 3. Anna Pettersdt. - deres datter - 11 år. 4. Hans Pettersen - deres sønn - 7 år. 5. Johanna Pettersdt. - deres datter - 5 år. 6. Erich Hansen - inderst / vanfør / fattig - ugift - 51 år.

No. 6 - Erich Hansen var f:1748, og sønn av Hans Thorsen og Mette Nielsdt. på Eidem. Mette var fra Nergården på Bø, og tante til Berith Johannesdt.

Etter matrikkelen 1836, er John Arntsen bruker av Nergården - 258a. Matrikkelskyld : 2 pund.

John Arntsen var fra Rosøya, Tjøtta - f:1792, og sønn av Arnt Joensen og Cisilia Pedersdt.. Han ble gift litt før 1830 med Kari Nielsdt. fra Hilstad i Velfjorden. Hun var f:1784, og datter av Niels Olsen og Ane Pedersdt.. Johan og Karen fikk 1823 datteren Antonette Johnsdt., og 1831 sønnen Aleksander Nicolai Johansen. Kan ikke se at de er gift på Vega, men var gift da datteren Anthonetta ble født.

Aleksander Nicolai Johansen giftet seg 1860 med Else Margrethe Olsen fra Brønø - f: ca.1835.

               Aleksander og Else får barna : 

1. Johan Oluf Aleksandersen - f:1860 2. Julius Edvard Aleksandersen - f:1862 - gift 1889 med Theodora Tøgersdt., Lamøy, hvor de også bodde. 3. Jonette Aleksandersdt. - f:1864 4. Karen Johanna Aleksandersdt. - f:1866 - gift 1897 med Edvard Johansen fra Velfjorden. 5. Eldor Andreas Aleksandersen - f:1869 - gift 1910 med Anna Olsdt. fra Mudværet. 6. Ole Didrik Aleksandersen - f:1871 7. Anna hendrikke Aleksandersdt. - f:1874 - gift 1898 med Halftan Bertelsen i Ulvingen, hvor de også bodde. 8. Josefine Aleksandersen - f:1876

Karen Nielsdt. dør som kårkone 1862 - 78 år gammel. John Arntsen dør som kårmann 1876 - 84 år gammel. Kan ikke se det har vært noe skifte etter dem.

            Nergården - 258aa., ved folketellingen 1865. 

1. Aleksander Johnsen - gårdbruker / leilending - 35 år. 2. Else Olsdt. - hans kone - 29 år. 3. Johan Aleksandersen - deres sønn - 6 år. 4. Julius Aleksandersen - deres sønn - 4 år. 5. Jonette Aleksandersdt. - deres datter - 2 år. 6. John Arntsen - kårmann / enkemann - 72 år.

            Nergården - 258aa., ved folketellingen 1875. 

1. Aleksander Johnsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1831. 2. Else M. Olsdt. - hans kone - f:1835. 3. Johan Aleksandersen - deres sønn - hjelper foreldrene - f:1859. 4. Julius Aleksandersen - deres sønn - f:1862. 5. Jonette Aleksandersdt. - deres datter - f:1864. 6. Karen Aleksandersdt. - deres datter - f:1866. 7. Eldor Aleksandersen - deres sønn - f:1869. 8. Ole Aleksandersen - deres sønn - f:1870. 9. Anne Aleksandersdt. - deres datter - f:1874. 10. John Arntsen - kårmann / enkemann - f:1892.

          Nergården - br.nr.1./ 258aa., ved folketellingen 1900. 

1. Aleksander Johnsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1831. 2. Else Olsdt. - hans kone - f:1835. 3. Josefine Aleksandersen - deres datter / gårdsarb. - ugift - f:1876. 4. Eldor Aleksandersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1869. 5. Edvart Johansen - svigersønn - fisker/ tømmermann - f:1864. 6. Karen Aleksandersen - hans kone - f:1866. 7. Einar Edvartsen - deres sønn - f:1898. 8. Astrid Edvartsen - deres datter - f:1899                   Oppgården - 258d. 

Ved folketellingen 1701 er Niels Mortensen bruker av Oppgården. Han er da gift Marith Knudsdt., enken etter Ole Svendsen, som døde ca.1685. Ved folketellingen er sønnen til Ole Svendsen - Svend Olsen - 17 år oppført, og likeså sønnen til Niels Mortensen - Ole Nielsen - 13 år. ( bare menn er medtatt ). Han som hadde Oppgården, frem til Niels Mortensen overtok en gang etter 1690, hette Niels, men etternavnet er ikke kjent.

            Ole Svendsen og Marith Knudsdt. hadde barna : 

1. Dorthe Olsdt. - f: ca.1880 - gift ca.1720 med Ole Olsen i Moen, hvor de også bodde. 2. Berith Olsdt. - f: ca.1682 - gift ca.1713 med Haagen Baardsen, Valla, hvor de også bodde ( trolig Oppgården ). 3. Svend Olsen - f: ca.1784 - gift ca.1710 med Karen Taraldsdt. De overtar gården 258c., etter Joen Taraldsen.

Etter at Ole Svendsen var dø, giftet Marith Knudsdt. seg igjen med Niels Mortensen. De får foruten sønnen Ole Nielsen - f:1688, også datteren Anne Nielsdt.

1711. Skatt. Ole Nielsen - 5 skill. Niels Mortensen - 5 skill. Claus Hendrichsen - 3 skill. Joen Taraldsen - 2 skill.

1723. Matrikkel. Erich Olsen - 2 pund. Johannes Andersen - 1 pund. Niels Mortensen - 2 pund. Svend Olsen - 1 pund.

Anne Nielsdt. ( datter av Niels Mortensen og Marith Knudsdt. ) gifter seg 1728 med Niels Olsen fra Moen - f: ca.1703, og sønn av Ole Olsen og Ingeborg Clementsdt. ( Ole Olsen ble etter at Ingeborg døde, gift med Dorthe Olsdt. fra Nergården på Bø ).

                  Niels og Anne får barna : 

1. Niels Nielsen - f:1732 - gift 1769 med Berith Larsdt.. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Knud Nielsen - f:1735

           Oppgården ved folketellingen 1769. 

1. Niels Olsen - bonde / leilending - 66 år. 2. Niels Nielsen - inderst ( sønn av 1.) - 38 år. 3. Berith Larsdt. - hans kone - 32 år. 4. Knud Nielsen - deres sønn - 4 år.

Niels Nielsen giftet seg 1769 med Berith Larsdt. fra Staulberget på Bø. Hun var f:1737, og datter av Lars Haagensen og Anna Joensdt.

                 Niels og Berith får barna : 

1. Knud Nielsen - f:1765 - gift 1778 med Anna Cathrina Joensdt. fra Ulvingen. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Lars Nielsen - f:1770 3. Niels Nielsen - f:1771 4. Peter Nielsen - f:1774 5. Ole Nielsen - f:1777 6. Haagen Nielsen - f:1779

           Oppgården - 258d., ved folketellingen 1801. 

1. Niels Nielsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 70 år. 2. Berith Larsdt. - hans kone - 1.ekt. - 63 år. 3. Knud Nielsen - deres sønn - ugift - 29 år. 4. Niels Nielsen - deres sønn - ugift - 27 år. 5. Peter Nielsen - deres sønn - ugift - 25 år. 6. Ole Nielsen - deres sønn - ugift - 24 år. 7. Haagen Nielsen - deres sønn - ugift - 22 år. 8. Karen Olsdt. - tjenestepike - ugift - 17 år.

Knud Nielsen gifter seg 1808 med Anna Cathrina Joensdt. – f:1778, og datter av Joen Oddesen og Anne Dorthea Eliasdt. i Ulvingen.

              Knud og Anna får barna : 

1. Stinken Bergithe Knudsdt. - f:1812 - gift 1839 med Niels B. Larsen fra Åkerbakken, Næss. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Nicoline Knudsdt. - f:1819 - bodde på Flatøya, Tjøtta.

Berith Larsdt. dør 1810 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt 1812. Arvingene er : 1. Niels Nielsen - hennes mann. 2. Knud Nielsen - sønn. 3. Lars Nielsen - sønn 4. Niels Nielsen - sønn 5. Ole Nielsen - sønn

Peter og Haagen Nielsen er ikke med i skiftet. Kan ikke se de er oppført som død i kirkeboken, men er trolig omkommet på havet.

Niels Nielsen dør 1813 - 80 år gammel.

Knud Nielsen står som bruker av Oppgården 1826. Skyld : 1 pund - 12 mark.

Etter matrikkelen 1836, er Knud Nielsen bruker av Oppgården - 258d. Matrikkelskyld : 1 pund - 12 mark.

Knud Nielsen dør som gårdsmann 1838 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Anna Cat. Joensdt. - hans kone. 2. Stinken Knudsdt. - deres datter - 26 år. 3. Nicoline Knudsdt. - deres datter - 20 år.

Stinken Bergitha Knudsdt. gifter seg 1839 med Niels Benjamin Larsen. Han var f:1806, og sønn av Lars Nielsen og Ane Nielsdt. på Åkerbakken, Næss.

                  Niels og Stinken får barna : 

1. Lorentz Carl Nielsen - f:1840 - død 1851 - 11 år. 2. Evert Christian Nielsen - f:1843 - død 1851 - 8 år. 3. Johan Andreas Nielsen - f:1846 - gift 1873 med Johanne Olea Olsdt. Hadde en husmannsplass på gården.

Niels Larsen dør som gårdsmann 1847 - 41 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Stinken Knudsdt. - hans kone. 2. Lorentz Carl Nielsen - sønn - 7 år. 3. Evert Christian Nielsen - sønn - 4 år. 4. Johan Andreas Nielsen - sønn - 1 år.

Stinken Knudsdt. gifter seg ikke igjen, men blir kårenke på gården til Peder Iversen, som overtar gården. Sønnen - Johan Andreas Nielsen - får en husmannsplass på gården, og hos han blir moren til sin død.

Peder Iversen og hustru, får 14.mai 1856 bygselbrev på gården 258d - av skyld 1 pund - 12 mark - av Carl Stephansen, mot kår til forrige brukers enke : Stinken Knudsdt.

Peder Elias Iversen kom fra Brasøy til Vega 1824, og var da 3 mnd. gammel. Foreldrene var Iver Christiansen og Maria Knudsdt., som ble brukere av husmannsplassen Vallnautøyen. Bror til Peder - Knud Mathias - 3 år, var også med, og ble siden bruker av gården Knud Krog i dag har på Floa. ( mer om familien under Vallnautøy ).

Peder Elias Iversen gifter seg 1853 med Elen Ingeborg Jensdt. Hun var f:1829, og datter av ungkar Jens Johnsen og piken Jonetha Paulsdt., Ulving.

                  Peder og Elen får barna : 

1. Julie Johanna Pedersdt. - f:1855 - døde etter 3 uker. 2. Jørgen Julius Pedersen - f:1856 3. Jørgine Johanna Pedersdt. - f:1859 - døde etter 14 dager. 4. Anna Elrine Pedersdt. - f:1862 5. Julius Martin Pedersen - f:1864 - gift 1889 med Kristine Kristiansdt. fra Nessjøen, Næss. De overtar gården etter hans foreldre.