43 Hongset

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 13:05 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: HONGSET Matrikkelskyld : 1 Wog. 1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
                 HONGSET 
               Matrikkelskyld : 1 Wog. 

1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610. Skattemanntall. Niels på Hongset - leilending. Oluff på Hongset - husmann.

1641. Skattemanntall. Knud - ½ dr. Joen - ½ dr.

1653. Skattemanntall / jordbok. Enken - 2 p. - leilending - ¼ dr. Joen - 1 p. - leilending - ¼ dr. Peder - 3 ort - husmann. Arren - 1 ½ dr. - dreng. Kongen eier og bygger.

1661. Jordbok. Paul - ½ w. Joen - ½ w. Kongen eier og bygger.

1664 - 1665 Manntall. Paul - 53 år - ½ w. - bondesønn : Oluff Paulsen 12 år. Joen - 45 år - ½ w. - dreng : Oluff Knudsen 19 år. Knud - 40 år - husmann under Joen.

1680. Jordbok / skatt. Olle Paulsen - ½ w. - 1 ort - 6 sh. Claus - ½ w. - 1 ort - 6 sh. Irgens eier.

1691. Jordbok. Hans - 1 p - 12 m. Ole - 1 p - 12 m. Irgens eier.

1701. Folketelling. Hans Johansen - 60 år. Sønner : Joen - 27 år, Hans - 23 år. Jens Knudsen - 44 år. Sønner : Erich Bersvendsen - 2 år. Bersvend Joensen - 1 år. Torsten Hansen - 24 år. Sønn : Olle - 1 år. Inderst : Hendrich Hansen - 33 år. ( hos hvem han bor vet jeg ikke ). Det er mulig det også er en leilending ved navn; Knud Mortensen - 40 år.

1711. Skattemanntall. Joen Hansen - 3 sh. Torsten Hansen - 3 sh. Peder Hansen - 3 sh. Aren Vernichsen - 4 sh. Jens Jensen - 2 sh. Hans Pedersen - 7 sh.

1719. Skifte etter konen til Aren Vernichen ; Sara Hallesdt. Ingen barn er nevnt i skiftet.

1723. Matrikkel. Peder Hansen - 18 m. Joen Hansen - 18 m. Hans Pedersen - 18 m. Torsten Hansen - 18 m.

                     Folketellingen 1769.

1. Peder Leth - bonde / handelsmann - 62 år. 2. Dorthe Thorsdt. - hans kone - 45 år. 3. Hans Pedersen - deres sønn - 11 år. 4. Dorthe Pedersdt. - deres datter - 10 år. 5. Karen Pedersdt. - deres datter - 8 år. 6. Hans Nielsen - bonde - 50 år. 7. Maren Olsdt. - hans kone - 49 år. 8. Niels Hansen - hans sønn - 17 år. 9. Johanna Hansdt. - hans datter - 5 år. 10. Elias Eliasen - bonde - 34 år. 11. Berith Larsdt. - hans kone - 29 år.        Oversikt over gårdene på Hongset fra 1700 til 1836. 

1701. Torsten Hansen Jens Knudsen Hans Johansen.

1711. Torsten Hansen Hans P. Leth. Joen Hansen Peder Hansen.

1723. Torsten Hansen Hans P. Leth. Joen Hansen Peder Hansen. 18 mark. 18 mark 18 mark 18 mark.

Joen Hansen dør 1728 - 58 år gammel. Gården ser ut til å bli overtatt av Hans P. Leth, som overtar en skyld på 12 m., og broren Torsten som overtar 6 mark. Det er således nå bare tre gårder på Hongset.

Peder Hansen dør 1742 - ca. 70 år gammel. Skiftet blir holdt 5.juli 1743. Arvingene er : 1. Marith Brøndelsdt. - hans kone. ( gift 1726 ) 2. Hans Pedersen - deres sønn - 15 år. Boets midler : 34 - 00 - 10.

                                 Helg. spk. No. 8c. - fol. 637.

Hans Nielsen ser ut til å overta denne gården.

1750. Peder Olsen Peder H. Leth. Hans Nielsen.

1765. Ole Ravaldsen Peder H. Leth. Hans Nielsen.

1769. Elias Eliasen Peder H. Leth. Hans Nielsen.

1787. Morten Arntsen enken etter P. Leth. Niels Olsen.

        1 pund.         1 pund - 6 mark.      18 mark.

1801. Morten Arntsen Jon Arntsen. Niels Olsen.

1816. Daniel Andersen Hans Joensen Niels Olsen.

1836. Daniel Andersen Ole Nielsen Niels Nielsen Hermand Danielsen.

        1 pund.          1 pund.        12 mark        12 mark.  
      Geithaugen.      Rognbakken.    Oppgården.      Utgården.              Hongset 291a., matrikkelskyld - 1 p. 
                ( Geithaugen og Heimgården ) 

Det blir jo litt tipping her, men tror det er riktig. Etter jordboken av 1691, er det to like store gårder på Hongset. Den ene er brukt av Hans Johansen, mens den andre er brukt av Ole. Torsten Hansen ( trolig sønn av Hans Johansen ) gifter seg ca. 1797 med Kirsten Olsdt., som trolig er datter av Ole på nabogården. Han overtar trolig halve gården etter hennes far, som nettopp er død. ( den andre parten ser ut til å ha blitt overtatt av en Bersvend, men som ved folketellingen 1701 er død, og en Jens Knudsen - trolig gift med enken - har overtatt denne plassen )

                   Torsten og Kirsten får barna : 

1. Ole Torstensen - f:1700 2. Arnt Torstensen - f: ca. 1705 3. Synøve Torstensdt. - f: ca.1710 4. Paul Torstensen - f: ca.1715 5. Dorthe Torstensdt. - f: ca.1715

Etter matrikkelen 1723, er Torsten Hansen bruker av en av de fire gårdene på Hongset, hver med en skyld på 18 mark. ( farsgården til Torsten har to av hans brødre ; Joen og Peder Hansen delt mellom seg. Den siste gården brukes av Hans Pedersen Leth, som har handelsleie på Hongset ).

Torsten Hansen dør 1725 - 48 år gammel. Skiftet blir holdt 6.nov. samme år. Arvingene er : 1. Kirsten Olsdt. - hans kone. 2. Ole Torstensen - deres sønn. 3. Arnt Torstensen - deres sønn. 4. Paul Torstensen - deres sønn. 5. Synøve Torstensdt. - deres datter. 6. Dorthe Torstensdt. - deres datter. Boets midler : 27 - 02 - 10. Helg. spk. No. 6a. - fol. 103.

Kirsten Olsdt. gifter seg igjen 1726 med Arnt Jacobsen. De har ingen barn sammen.

Kirsten Olsdt. dør 1740 - ca. 65 år gammel.

Arnt Jacobsen gifter seg igjen 1741 med Inger Iversdt.

                     Arnt og Inger får barna : 

1. Kirsten Arntsdt. - f:1742 2. Isach Arntsen - f:1745 - gift 1779 med Ingeborg Joensdt. fra Lamøy. Bodde på Rørøy stranden.

Arnt Jacobsen dør 1747 - 52½ år gammel. Skiftet blir holdt 22.april samme år. Arvingene er : 1. Inger Iversdt. - hans kone. 2. Isach Arntsen - deres sønn - 1 år. 3. Kirsten Arntsdt. - deres datter - 5 år. Boets midler : 21 rdr.

                              Helg. spk. No. 9. - fol. 32.

Inger Iversdt. gifter seg igjen 1748 med Peder Olsen. De har ingen barn sammen.

Peder Olsen dør 1752, i hvert fall er det skifte etter han da. Arvingene er : 1. Inger Iversdt. - hans kone. 2. Hans Olsen - hans bror. 3. Niels Olsen - hans bror - Burøy. 4. Peder Olsen - hans bror - Kilvær. 5. Else Olsdt. - hans søster. 6. Anne Olsdt. - hans søster. 7. Marith Olsdt. - hans søster.

Inger Iversdt. dør som enke 1756 - 46 år gammel.

De som nå ser ut til å overta blir Ole Ravaldsen og Elen Pedersdt. Ole var f:1729, og sønn av Ravald Olsen og Synøve Pedersdt., Grimsøy. Elen var f: ca. 1725, og datter av Peder Pedersen og Berith Pedersdt., Igerøy.

                    Ole og Elen får barna : 

1. Ravald Olsen - f:1757 - død året etter. 2. Ravald Olsen - f:1758 - død samme år. 3. Berthe Kristine Olsdt. - f:1760 4. Peder Olsen - f:1763 - er på Oppgården ved folketellingen 1801, og er da oppført som vanfør. Han dør samme år - 38 år gammel. 5. Niels Olsen - f:1765 - død 1767 ? - I kirkeboken står : gravfestet et lite barn fra Ole Ravaldsen, Hongset. 6. Ole Olsen - f:1768 - gift 1790 med Siri Andersdt. Bodde på Kolstad, men Ole dør allerede 1797. ( hadde to barn ). 7. Thomas Olsen - f:1770 - gift 1801 med Johanna Jonsdt. Bodde i Varneset, og fikk en stor slekt etter seg.

Som en ser var det mye død og elendighet som rammet familien, og ved folketellingen 1769, er familien ikke nevnt. Det er tre gårder på Hongset ved folketellingen, og gården som nylig er overtatt av Elias Eliasen, ser ut til å være gården Ole Ravaldsen var bruker av. ( de to andre er brukt av Peder Hansen Leth, og Hans Nielsen ).

Jeg avslutter historien om Ole Ravaldsens` familie her, sel om de ble boende på gården i mange år til. De nye brukerne bygde seg trolig nytt hus, mens Ole Ravaldsen ble boende i det gamle.

Ole Ravaldsen dør 1797 - 68 år gammel. Skiftet blir holdt 5.sep. samme år. Da boet var helt fallit, nevnes ikke arvingene.

                                  Helg. spk. No. 20a. - fol. 268 ½. 

Elen Pedersdt. dør 1798 - ca. 75 år gammel.

Elias Eliasen og Berith Larsdt. ser ved folketellingen 1769 til å være brukere av gårdene. De ble gift 1768, og Elias står da oppført fra Rørøy, mens Berit er oppført fra Eidem. Hvem Elias var, og hvor han kom fra, vet jeg ikke, men Berith var f:1740, og datter av Lars Joensen og Marith Johannesdt. på Jacobsbakken, Eidem.

               Gården ved folketellingen 1769. 

1. Elias Eliasen - 34 år. 2. Berith Larsdt. - 29 år.

                   Elias og Berith får barna : 

1. Ikke registrert 2. Elias Eliasen - f:1768 - død samme år. I kirkeboken har presten skrevet : ”Jordfestet to små barn av Elias Eliasen, Hongset”. Ingen navn er nevnt, så trolig hadde de et ”uekte barn” før de ble gift. 3. Lars Eliasen - f:1770 4. Joen Eliasen - f:1773 - død 1874. 5. Johannes Eliasen - f:1775

Elias Eliasen dør 1781 - 44 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Larsdt. - hans kone. 2. Lars Eliasen - deres sønn. 3. Johannes Eliasen - deres sønn.

Berith Larsdt. gifter seg igjen 1783 med Morten Arntsen, som var f:1759, og sønn av Arnt Nielsen og Anne Mortensdt. ( Morten var således 24 år da han giftet seg med Berith, som da var 43 ). De har ingen barn sammen.

Det er ikke så enkelt å finne ut hvem som bruker de forskjellige gårdene, og hvor mye skylden er på de enkelte, men 1787 er det et skifte i Rørøy, hvor dette løsner litt. Her går det frem at Morten Arntsen er bruker av 1 p., Niels Olsen - 18 m., og enken etter Peder Leth - 1 p - 6 m. Til sammen blir dette 3 p, som er det samme som 1 w, som igjen er den samlede skyld for Hongset.

               Hongset - 291a., ved folketellingen 1801. 

1. Morten Arntsen - bonde og gårdbeboer - 1.ekt. - 43 år. 2. Berith Larsdt. - hans kone - 2.ekt. - 63 år. 3. Hans Hendrichsen - fosterbarn - 10 år. 4. Johannes Andersen - tj.gutt - 14 år. 5. Marith Paulsdt. - tj.pike - ugift - 39 år. 6. Hendrich Hansen - inderst / gård i dagleie - 2.ekt. - 64 år. 7. Elen Jørgensdt. - hans kone - 1.ekt. - 37 år. 8. Peder Hendrichsen - deres sønn - 13 år. 9. Benjamin Hendrichsen - deres sønn - 1 år. 10. Dorthe M. Hendrichsdt. - deres datter - 4 år. 11. Andrea Nielsdt. - tj.pike - ugift - 27 år. 12. Anne N. Andersdt. - hennes datter - 2 år.

No.6. - Hendrich Hansen ble 1764 gift med Berith Erichsdt., men hvem han og hun er, vet jeg ikke. De får samme år som de giftet seg sønnen Hans på Næss, men siden er det vanskelig finne ut hvor det ble av dem. Det er trolig de flyttet ut av kommunen, for det er ikke noe skifte å finne da Berith Erichsen døde, trolig rundt 1785. Hendrich Hansen gifter seg igjen 1788 med Elen Jørgensdt., som var født ca. 1764, og trolig ikke fra Vega.

                Hendrich og Elen får barna : 

1. Peder Hendrichsen - f:1788 - død på Svea 1809 - 21 år. 2. Hans Jørgen Hendrichen - f:1791 ( er fosterbarn på gården 1801 ). 3. Dorthe M. Hendrichsdt. - f:1795 - død samme år. 4. Dorthe M. Hendrichsdt. - f:1796 - gift 1845 med Hendrich Larsen i Mudvær, hvor de også bodde. 5. Benjamin Hendrichsen - f:1801

Hans og Elen har hele tiden flyttet rundt om på Vega, og barna er født på ; Risbakken, Hongset, Bø, Næss og Hongset. Hendrich Hansen døde på Hongset 1811 - 73 år gammel. Elen Jørgensdt. døde som legdslem på Holand 1847 - 80 år gammel.

Morten Arntsen får 1803 barn med tj.piken Andrea Nielsdt. Barnet får navnet Susanne Mortensdt., og døde som fattiglem 1839 - 36 år gammel. Andrea Nielsdt. har fra før av et ”uekte barn” ; Anne Nicoline Andersdt., f: 1799. Faren var Anders Pedersen, som var gift, men jeg kan ikke ta med mer her.

Det er ikke så helt enkelt å si hva som skjedde på gården denne tiden, men et skifte 2.april 1808 etter Christopher Joensen på Hongset ( kan ikke se han har dødd på Vega ), sier kanskje litt. Arvingene er : 1. Kirsten Caspersdt. - hans kone. 2. Berith Colbensdt. - hans moder, gift med Erland Jacobsen, Hongset. 3. Peder Joensen - hans avdøde bror - Agerøyen. 4. Lars Joensen - hans bror - Hestøyen. 5. Anna Iversdt. - hans halvsøster - Haukøyen - ugift - 50 år. Boets midler og løsøre : 399 - 01 - 04 – gj. og omk. : 299 - 04 - 14.

                                     Helg. spk. No. 26. - fol. 359. 

Berith Larsdt. dør 1809 - 69 år gammel. Kan ikke se at Morten Arntsen har giftet seg opp igjen, men det er mulig han er flyttet fra Vega.

Kirsten Caspersdt. gifter seg igjen 1809 med Johannes Andersen, som er dreng på gården. Han er f:1786, og sønn av Anders Dinesen og Johanna Jensdt., Hongset. ( Anders er husmann uten jord på nabogården, men svært velstående til husmann å være ). Kirsten Caspersdt. var født ca 1866, og således 43 år da hun giftet seg med Johannes Andersen, som var 23 år. De får ingen barn sammen.

Det kune vært skrevet en hel avhandling om den katastrofen som nå rammer familien, men Haakon Wika har skildret dette i Vega Bygdebok Nr.3 - side 243, så jeg tar bare med det viktigste her. Johannes Andersen får 1815 barn med tjenestepiken på gården, og mor til Johannes - Johanna Maria Jensdt. får skylden for å ha drept barnet under fødselen, sammen med barnets mor. Johannes Andersen blir beskyldt for medvirkning. Domen ble : ” At ???? Arntsdt., Johannes Andersen og Johanna Jensdt. bør at ha sitt liv forbrutt, og at ???? Arntsdt. bør at strekkes på en Bøye ” Alle tre får altså dødsdom, men saken blir anket til høyere rett, og i mellomtiden dør Johanna Jensdt. For de to andre blir straffen opprettholdt, og Johannes Andersen dør i fengselet 1817 - 31 år gammel, og ???? Arntsdt. ender trolig sitt liv på et spinneri i et fengsel.

Tar med skiftet etter Johannes Andersen. 4/8 og 15/12 - 1817 er det skifte etter avdøde Delinquent ( straffange ) Johannes Andersen, Hongset i Vega, og gjenlevende hustru Kirsten Caspersdt., som opplyste at avdøde ingen barn hadde etterlatt seg, men derimot tre brødre som var: 1. Dines Andersen, Daniel Andersen, og 3. Lukas Andersen, alle umyndige. Boets midler : 141 - 02 - 16 – gj. 79 - 04 - 21 – omk. 10 - 05 - 11. Fogden hadde under 20/11 - 1817 sendt skifteretten følgende skrivelse : Etter samme gjør Hr. Jyden påstand om at den avdødes halvlodd eller halve bodet, om noe skulle blive igjen når gjeld og skifteomkostninger var betalt, blir komme Deliquent – Cassen til gode, der for betales både Deliquentens underholdning i arresten i 1 år og 86 dager a 1 2/5 sk. = sp. 45 - 00 - 12, og for saksomkostning 2 sp.dlr. Boets netto : 50 - 02 - 08, hvorav på enken ; 25 - 01 - 04, og på Deliquent - Cassen : 25 - 01 - 04.

                                   Helg. spk. No.31. - fol. 414. 

Det blir bror til Johannes – Daniel Andreas Andersen - som overtar gården. Han er f:1791, og står oppført som selveier da sølvskatten skrives ut 1816. Daniel giftet seg 1817 med Pernille Hendricha Nielsdt. fra Brandsvik. Hun var f: 1794, og datter av Niels Nielsen og Berith Hansdt. Mor til Pernille Nielsdt. - Berith Hansdt. - dør 1820, og faren - Niels Nielsen -gifter seg igjen 1821 med Kirsten Caspersdt., som er kårkone på gården til Daniel og Pernille. Kirsten flytter til Brandsviken, hvor hun dør som kårkone 1852 - 86 år gammel.

                    Daniel og Pernille får barna : 

1. Hendrika Johanne Danielsen - f:1818 2. Anne Johanna Danielsdt. - f:1819 - gift 1840 med Ole Johnsen fra Svea. De bosatte seg i Ulvingen, hvor de overtok gården Bakken. 3. Berith Danielsdt. - f:1820 - gift 1844 med Nils Larsen i Mudværet, hvor de også bodde. 4. Tøger Ludvig Danielsen - f:1821 - død 1827. 5. Peder Hendrik Danielsen - f:1822 - gift 1846 med Johanna Nielsdt. fra Tjøtta. Bodde på Engelsøyen. 6. Benjamin Danielsen - f:1825 - gift med Johanna Olsdt. Herøy. Har en husmannsplass med jord under gården Aakvik, Sandvik. 7. Tøger Ludvig Danielsen - f:1827 - død 1828. 8. Nils Peder Danielsen - f:1828 - gift 1856 med Nicoline Johannesdt. fra Floa. Hadde en husmannsplass m. jord på Fårøyen. 9. Johanna Maria Danielsdt. - f:1830 10. Anne Dorthea Danielsdt. - f: 1831 11. Didrika Erika Danielsdt. - f:1835 - gift 1854 med Peter Erichsen, Igerøy, hvor de også bodde.

Tar med sølvskatten, som ble skrevet ut 1816. 1. Kirsten Caspersdt. ( mannen i arrest ) - 2 dr. 2. Daniel Andersen - selveier - 6 dr. 3. Dines Andersen - husmann - 2 dr. 4. Niels Olsen - gårdsmann - 2 dr. 5. Hans Joensen - gårdsmann - 3 dr.

Matrikkelen for Hongset 1836, - løpe nr. 291. 291a. - Daniel Andersen - 1 p. 291b. - Ole Nielsen - 1 p. 291c - Niels Nielsen - 12 m. ( Oppgården ) 291d - Hermand Danielsen - 12 m. ( Utgården )

Ingen av barna til Daniel Andersen og Pernille Nielsdt. blir på gården. Daniel deler gården mellom Ole Johan Olsen og Hans Hermandsen. Parten til Ole får løpe nr. 291aa.( br.nr.- 1.), og parten til Hans - løpe nr. 291ab.( br.nr.- 2.) Vi får skille gårdene her, og begynner med 291aa.( br.nr.-1.) Geithaugen.


                 Geithaugen - 291aa., br.nr.1. 

Ole Johan Olsen, f:1820, og sønn av Ole Olsen og Martha Svendsdt. i Hestviken gifter seg 1849 med Sesil Maria Erichsdt. fra Holand. Hun var f:1825, og datter av Erich Alfsen og Kristianna Joensdt. De bor den første tiden i Hysværet, men flytter kort tid etter til Hongset, hvor de trolig bor i huset til Daniel Andersen. ( de bor i hvert fall i samme hus ved folketellingen !865 ).

                    Ole og Sesil får barna. 

1. Johanne Marie Olsdt. - f:1849 - Hysvær - død samme år. 2. Elen Anna Olsdt. - f:1850 - Hysvær - gift 1876 med Uldrik Andersen, Sundsvold. Bodde i Åsgården. Uldrik Andersen ( bruker navnet Olsen ) kjøper gården, og står ved utskiftingen 1897 som eier. 3. Oline Sophie Olsdt. - f:1852 - Hongset - gift 1878 med Ole Thronsen fra Skjeggemoen. Bodde i Brandsviken, men også andre plasser. Thron Olsen var også ”los” hos T.T.S.

Ole Johan Olsen dør som gårdsmann 1853 - 32 år gammel. Skiftet blir holdt 1855. Arvingene er : 1. Sesil Erichsdt. - hans kone. 2. Elen Anna Olsdt. - deres datter - 5 år. 4. Oline Sophie Olsdt. - deres datter - 3 år.

Sesil Maria Erichsdt. gifter seg igjen 1855 med Niels Andreas Eriksen fra Bø, f:1829, og sønn av Erik Olsen og Johanna Olsdt.

                     Niels og Sesil får barna : 

1. Olianna Nielsdt. - f:1856 - gift 1878 med Aleksander Arntsen på Nergården, Vika, hvor de også bodde. 2. Ane Kathrine Nielsdt. - f:1860 - gift 1887 med Sylfest Andersen fra Lom i Gudbrandsdalen. De overtar Geithaugen etter hennes foreldre. 3. Anna Julie Nielsdt. - f:1863 - gift 1888 med Anton Torstensen fra Marken. De fikk en del av Geithaugen, og denne parten lå på Neset, og fikk br.nr.7.

         Geithaugen - 291aa. ( br.nr.1.), ved folketellingen 1865. 

Gården er nå delt ( 291a.) mellom Niels Eriksen og Hans Hermandsen, som eier hver sin halvdel, men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsetingsfor – retning. 1. Niels A. Eriksen - gårdbruker / leilending - 1.ekt. - 38 år. 2. Sesil Erichsdt. - hans kone - 2.ekt. - 41 år. 3. Elen Anna Olsdt. - hennes datter - - 16 år. 3. Oline Sophie Olsdt. - hennes datter - - 10 år. 4. Ane Kathrine Nilsdt. - deres datter - - 6 år. 5. Anna Julie Nilsdt. - deres datter - - 3 år. 6. Daniel Andersen - kårmann - - 75 år. 7. Pernille Nielsdt. - hans kone - - 73 år. Niels Eriksen hadde : 4 kyr og 9 sauer, ¾ tønne bygg, 1¼ tønne havre og 2½ tønne poteter. Daniel Andersen hadde : 1 ku og 3 sauer, ¼ tønne bygg og ¼ tønne havre.

Pernille Nielsdt. dør som kårkone på Hongset 1872 - 78 år gammel. Daniel Andersen dør som kårmann i Mudværet 1879, hos datteren Berith Danielsen ( gift med Nils Larsen ). Daniel ble 88 år gammel.

          Geithaugen - 291aa. ( br.nr.1.), ved folketellingen 1875. 

1. Niels A. Eriksen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1829. 2. Sesil Erichsdt. - hans kone - f:1825. 3. Oline Sophie Olsdt. - hennes datter - hj. foreld. - ugift - f:1852. 4. Olianna Nilsdt. - deres datter - hj. foreld. - ugift - f:1856. 5. Ane K. Nilsdt. - deres datter - hj. foreld. - - f:1860. 6. Anna Nilsdt. - deres datter - - f:1863. 7. Elise Benjaminsdt. - pleiedatter - - f:1869. 8. Kristianna Johnsdt. - mor til Sissel - enke fra Holand - f:1797. Gården hadde : 4 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

Hva som har skjedd med eiendomsforholdet på gården er for meg noe uklart. Allerede 1816 står Dines Andersen som eier av 291a., og ved folketellingen 1865 ( gården er nå delt ) står Niels Eriksen som eier av 291aa. ( Geithaugen ), og Hans Hermandsen som eier av 291ab. ( Heimgården )., men de er samtidig oppført som leilendinger. ( 1875 står Hans Hermandsen som eier av 291ab.).

Niels Andreas Eriksen dør som gårdsmann 1886 - 57 år gammel.

Etter matrikkelen 1886, står Sylfest Andersen og Anton Torstensen som brukere av Geithaugen : løpenr. 291aa., gårdsnr.43.,br.nr.1. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort., revidert : 1 mark - 28 øre.

Ane Kathrine Nilsdt. gifter seg 1887 med Sylfest Andersen fra Lom i Gudbrandsdalen.

                      Sylfest og Ana får barna : 

1. Agnes Marie Andersen - f:1889 - gift 1918 med Jens Jacobsen fra Bø. 2. Nelly Otelina Andersen - f:1892 3. Nils Sverdrup Andersen - f:1894 - gift 1927 med Hedvig Hansen fra Neset, Hongset. 4. Karl Johan Andersen - f:1896

Ved utskiftingen på Hongset 1897, er Uldrik Olsen ( Andersen ) oppført som eier av br.nr.1., mens Sylfest Andersen er bruker. Uldrik Olsen er gift med Elen Olsdt., som er halvsøster til Ane Nilsdt. - konen til Sylfest Andersen. ( Uldrik og Ellen bor i Åsgården på Sundsvold ).

              Geithaugen - br.nr.1., ved folketellingen 1900. 

1. Sylfest Andersen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1859. 2. Ane K. Nilsdt. - hans kone - f:1860. 3. Agnes Andersen - deres datter - f:1889. 4. Nelly Andersen - deres datter - f:1891. 5. Nils Andersen - deres sønn - f:1894. 6. Karl Andersen - deres sønn - f:1896. 7. Hansine Hansen - tj.pike - ugift - f:1878. 8. Vilhelm Hagbartsen - hennes sønn - - f:1899.

No.7 - Hansine Hansen, var datter av Hans Pedersen og Elen Nicolaisdt. i Dypingen.

Etter matrikkelen 1907, er Sylfest Andersen bruker av Geithaugen - br.nr.1. Matrikkelskyld : 1.12. ( 1886 var skylden 1.28, men nå er en del av gården overtatt av Anton Torstensen, som bor på Neset. Denne parten har fått br.nr.7., og har en skyld på 0.16.).


             Neset - br.nr. 7. ( utgått fra Geithaugen - br.nr.1.) 

Anna Julie Nilsdt. - f:1863, og datter av Niels Eriksen og Sesil Erichsdt. på Geithaugen - gifter seg 1888 med Anton Julius Torstensen fra Marken, og får en del av gården. Anton var f:1864, og sønn av Torsten Torstensen og Martine Amundsdt. Anton og Anna setter seg opp hus og fjøs på Neset, og parten får br.nr.7.

Ved utskiftingen på Hongset 1897, står Anton Torstensen som eier og bruker av br.nr.7.

                     Anton og Anna får barna : 

1. Nils Teiman Antonsen - f:1889 2. William Konrad Antonsen - f:1891 3. Einar Johan Antonsen - f:1895 4. Kristian Adolf Antonsen - f:1898 - gift 1926 med Borghild Nilsen

                Neset - br.nr. 7., ved folketellingen 1900.

1. Anton Torstensen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1864. 2. Anna J. Nilsdt. - hans kone - f:1863. 3. Nils Teiman Antonsen - deres sønn - f:1889. 4. William K. Antonsen - deres sønn - f:1891. 5. Einar J. Antonsen - deres sønn - f:1895. 6. Kristian A. Antonsen - deres sønn - f:1898. 7. Martine Amundsen - mor til Anton - enke - f:1834.

Etter matrikkelen 1907, er Anton Torstensen bruker av Neset - br.nr. 7. Matrikkelskyld : 0.16.
                Heimgården - 291ab., ( br.nr. 2.)

Hans Benjamin Hermandsen var den første som bodde på denne plassen etter at gården 291a. ble delt ( Daniel Andersen var bruker av hele gården ). Det er mulig Hans Hermandsen bodde i gamlehuset på gården den første tiden ( han var jo ugift da han kom ), og at Daniel Andersen og kona var flyttet over i nyhuset på ”gamlegården” ( 291a.), hvor Niels Eriksen bodde, og var blitt bruker av den andre halvparten - 291aa. Det blir jo en del tipping her, men det er lite trolig Hans Hermandsen har satt seg opp nytt hus før han giftet seg. Hans Hermandsen var f:1839, og sønn av Hermand Danielsen og Johanna Johnsdt. på Utgården, Hongset.

           Heimgården - 291ab. ( br.nr.2.), ved folketellingen 1865. 

Gården er nå delt ( 291a.) mellom Niels Eriksen og Hans Hermandsen, som eier hver sin halvdel, men er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettingsforetning. 1. Hans Hermandsen - gårdbruker og leilending - ugift - 27 år. 2. Ane Larsdt. - hans husholderske - ugift - 42 år. 3. Johanna Thorsdt. - hennes datter - - 10 år. Gården hadde : 4 kyr, 5 sauer og 1 gris, ¾ tønne bygg, ½ tønne havre og 2 tønner poteter.

No.2. - Anna Larsdt. var datter av Lars Johnsen og Marith Haagensdt. i Flatåsen. Datteren Johanna Thorsdt. hadde hun med ungkar Thor Christiansen.

Det er mye som tyder på at Hans Hermandsen var blitt bruker av gården på grunn av et nært forestående ekteskap med Nikoline Pedersdt., som Daniel Andersen var bestefar til. Nikoline Dorthea Pedersdt. var f:1847, og datter av Peder Danielsen og Johanna Nilsdt., Engelsøy. Peder Danielsen var eldste sønnen til Daniel Andersen, og hadde vel egentlig odel på gården, men var vel tilfreds med å sikre gården i familien gjenom datteren.

Hans Benjamin Hermandsen og Nikoline Dorthea Pedersdt. giftet seg 1867.

                   Hans og Nikoline får barna : 

1. Marie Peternelle Hansdt. - f:1868 2. Frithjof Olaf Hansen - f:1869 - gift 1900 med Gesenia Marie Johansdt., Tjøtta. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Alexander Kristian Hansen - f:1871 - gift 1897 med Anna Marie Pettersdt., Dønnes. 4. Ditmar Peder Hansen - f:1872 - gift ca.1900 med Hanna Johansen, Vefsen. De overtar Neset, br.nr.3., etter at Claus Bertelsen gikk konkurs 1899. 5. Peternelle Henrika Hansdt. - f:1874 - død 1875. 6. Peter Ole Johan Hansen - f:1876 - gift 1902 med Halfrid Pauline Thesen, Moskenes. Bodde i Narvik, hvor de hadde forretning. 7. Petra Dorthea Hansdt. - f:1878 - ugift - bodde i Trondheim. 8. Harald Didrik Hansen - f:1882 - død 1886. 9. Anna Karoline Hansdt. - f:1884 - gift i Trondheim - 2 barn. 10. Harald Parelius Hansen - f:1888 - gift 1925 med Ragna Johansen fra Risøy, Bindalen. Bodde i Heimdalen, Vegstein.

           Heimgården - 291ab. ( br.nr.2.), ved folketellingen 1875. 

1. Hans Hermandsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1839. 2. Nikoline Pedersdt. - hans kone - f:1847. 3. Marie Hansdt. - deres datter - f:1868. 4. Frithjof Hansen - deres sønn - f:1869. 5. Alexander Hansen - deres sønn - f:1871. 6. Ditmar Hansen - deres sønn - f:1872. Gården hadde : 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre, og 3 ½ tønne potet.

Etter matrikkelen 1886, er Hans Hermandsen bruker av 291aba. - br.nr.2. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 7 skill., revidert : 85 øre. En del av gården 291ab., er nå solgt til Claus Bertelsen, som driver handel og fraktfart. Denne delen er Neset ; 291abb - br.nr.3., som siden blir overtatt av Ditmar Hansen.

Ved utskiftingen på Hongset 1897, står Fridtjof Hansen som eier av br.nr.2., mens bruker er faren Hans Hermansen.

Hans Hermandsen dør som gårdsmann 16.nov. 1899 - 60 år gammel. ( tæring ). Skiftet blir hult samme år. Arvingene er : 1. Nikoline Pedersdt. - hans kone. 2. Frithjof Hansen - deres sønn - 30 år - Hongset. 3. Alexander Hansen - deres sønn - 28 år - Seierstad, Dønna. 4. Ditmar Hansen - deres sønn - 27 år - Hongset. 5. Peter Hansen - deres sønn - 22 år - Hongset. 6. Marie Hansen - deres datter - gift med Iver Dal, Hongset. 7. Petra Hansen - deres datter - 21 år - Hongset. 8 Anna Hansen - deres datter - 15 år - Hongset. 9. Harald Hansen - deres sønn - 12 år - Hongset. Verge for de umyndige : Anton Torstensen, Hongset.

           Heimgården - br.nr. 2., ved folketellingen 1900. 

1. Frithjof Hansen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1869. 2. Gesenia Johansdt. - hans kone ( fra Tjøtta ) - f:1877. 3. Anna Hansen - tj.pike - ugift - f:1884. 4. Nikoline Pedersdt. - føderådskone - enke - f:1847. 5. Peter Hansen - hennes sønn - fiskekjøper - ugift - f:1876. 6. Harald Hansen - hennes sønn - - f:1888.

Frithjof Oluf Hansen gifter seg 1900 med Gesenia Marie Johansdt. fra Skogsholmen. Hun var f:1877, og datter av Johan Jonasen og Didrikke Hansdt.

                    Frithjof og Gesenia får barna : 

1. Borghild Hansen - f:1901 - gift 1924 med Meier Mortensen fra Gulsvåg, bodde på Øver-Vegstein. 2. Pauline Marie Hansen - f:1904 3. Dagny Johanna Hansen - f:1906 4. Hans Meier Hansen - f:1912 5. Nora Hansen - f:1914 6. Gunnar Emelius Hansen - f:1917

Etter matrikkelen 1907, er Frithjof Hansen bruker av Heimgården - br.nr. 2. Matrikkelskyld : 85 øre.

                        Neset - br.nr. 3.

Hans Hermandsen på Heimgården må ha solgt en del av gården til Claus Andreas Bertelsen fra Neshaugen på Næss rundt 1980. Denne parten ligger på Neset, og får br.nr. 3. Claus Bertelsen var f:1835, og sønn av Bertel Johnsen og Brynild Olsdt. ( hadde gården ”Glugmyr ” på Neshaugen ). Claus var og ble ugift. Faren døde 1876, og her fikk Claus sikkert en del penger, for faren var en velstandsmann etter å ha arvet faren John Olsen, som var bruker av Sveahaugen, og en av Vegas rikeste. Det var også en del familie i bildet her, men kan ikke ta med alt. Så vidt jeg vet kjøpte Claus seg jekt, og drev handel og fraktfart.

Etter matrikkelen 1886, er Claus Bertelsen bruker av Neset - br.nr. 3.( 291abb.). Matrikkelskyld urevidert : 5 skill., revidert : 12 øre.

Ved utskiftingen på Hongset 1897, står Claus Bertelsen som eier og bruker av br.nr.3.

1899 er det skifte etter Claus Bertelsen, som er konkurs. Har ikke oversikt over verdiene i boet, men sønn av Hans Hermandsen på Heimgården - Ditmar Hansen - kjøper gården med hus og det hele. ( huset var trolig helt nytt ).

                 Neset - br.nr 3., ved folketellingen 1900.	

1. Ditmar Hansen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1872. 2. Hanna Johansen - hans kone ( fra Vefsen ) - f:1878. 3. Jens Dahl - losjerende maler ( fra Åfjord ) - f:1872. 4. Marie Hansen - hans kone ( søster til Ditmar ) - f:1868. 5. Haldis Dahl - deres datter - f:1897. 6. Reidar Dahl - deres sønn - f:1898. 7. Aslaug Dahl - deres datter - f:1900. 8. Petra Hansen - tj.pike ( søster til Ditmar ) - ugift - f:1878. 9. Claus Bertelsen - losjerende fisker / forrige eier - ugift - f:1834.

Ditmar Peder Hansen gifter seg ca.1900 med Hanna Johansen fra Vefsen.

                  Ditmar og Hanna får barna : 

1. Hedvig Petrine Hansen - f:1902 - gift 1927 med Niels Andersen på Geithaugen, Hongset. 2. Kristian Hansen - f:1903 3. Arne Parelius Hansen - f:1906 4. Johan Berg Hansen - f:1909 5. Harald Daniel Hansen - f:1911 6. Martine Threse Hansen - f:1914 7. Aslaug Marie Hansen - f:1918

Etter matrikkelen 1907, er Ditmar Hansen bruker av Neset - br.nr. 3. Matrikkelskyld : 12 øre.

                     Rognbakken - 291 b. 

Denne gården er trolig den som ved folketellingen 1701 ble brukt av Jens Knudsen, men som ved skattelistene 1711 ikke lenger er å finne på Hongset. Det er imidlertid en Jens Jensen som betaler 2 ch., og som muligens er hans sønn, men som neppe er bruker av noen av gårdene. Denne gården er trolig overtatt av Trondheimsborgeren Hans Pedersen Leth, som er i ferd med å opprette sitt handelsleie på Hongset. Vet ikke hvor mye jeg skal ta med her, men for den som vil vite mer, kan en ta en titt i Vega Bygdebok, bind 1., side 128.

Hans Pedersen Leth ( brukes Pedersen og Pettersen om hverandre ) kjøper 1707 handelsleie på Næss av Lars Ludvigsønn for 40 riksdaler. Stedet har fra ”alders tid ” vært et gammelt borgerlig handelsleie - slik det fremdeles er. Hva som har skjedd vet jeg ikke, men Hans P. Leth kan umulig ha startet opp noen handel på Næss, all den tid han er på Hongset 1711. Han er da den som betaler mest i skatt - hele 7 ch., og har trolig fått tillatelse til å flytte handelsleie fra Næss til Hongset.

Etter matrikkelen 1723, er Hans P. Leth bruker av en av de fire gårdene på Hongset. Alle gårdene er like store, med en skyld på 18 mark.

Hans Pedersen Leth var f:1671, og ble ca. 1705 gift med Dorthea Jørgensdt. Hagerup - f: ca.1778.

                  Hans og Dorthea får barna : 

1. Peder Jørgen Hansen Leth - f:1707 - gift 1756 med Dorthe Thorsdt. Thanke. De overtar gården etter hans foreldre, men ikke handelsleie. 2. Christina Hansdt. Leth - f: ca. 1710 - gift i Vikna, Namdalen. 3. Ahled Hansdt. Leth - f:1715 4. Jens Hansen Leth - f: ca. 1715

Kan ikke ta med alt om denne mannen, men det finnest en hel del tingleste dokumenter for den som er interessert. Han drev i hvert fall en omfattende handel, fram til han forliste jekten i Hongsetsundet, fullastet med bergensvarer. Etter det ble han nærmest ruinert, og kom seg aldri helt ” på beina igjen ”. Han eide imidlertid en hel del eiendommer på Vega, og disse - som var pantsatt - ble trolig en del av redningen ( se tinglesingen fra Brønnø pr. gjeld av 9/11- 1741).

Hans Pedersen Leth dør 1743 - 72 år gammel.

26.sep. 1745 ble det på borgerleiet Hongset på Vega foretatt registrering og skifte etter den ved døden avgåtte borger og handelsmann til Trondheim - sal. Hans Pedersen Let. Skiftet ble foretatt etter oppslag av plakater og bekjentgjørelser. Arvingene var : 1. Dorthea Jørgensdt. Hagerup - hans kone. 2. Peder Jørgen Hansen Leth - deres sønn - myndig og tilstede. 3. Jens Hansen Leth - deres sønn - myndig - er utenlands og har ikke latt høre fra seg på tre år. 4. Christina Hansdt. Leth - deres datter - gift i Vikna, Namdalen. 5. Ahled Hansdt. Leth - deres datter - 30 år - hjemme. Boets midler : 423 - 00 - 04. Boet bestod av : Sølvtøy, tinn, kobber, messing, jernfang, trefang, sjøredskaper, seng - og linklær, kreaturer : 10 melkekyr a 2½ rdr., og 1 hest a 4 rdr., samt 1 møllebruk . Boets tilhørende 5 husbygninger og naust på gården ble taksert til 113 - 05 - 08.

                                        Helg. spk. No. 8c. - fol. 866.

Dorthea Jørgensdt. dør 1751 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Peder Hansen Leth - sønn. 2. Jens Hansen Leth - sønn 3. Christina Hansdt. Leth - datter - gift i Vikna, Namdalen. 4. Ahled Hansdt. Leth - datter

Jeg får skrive noen ord om sønnen Jens Hansen Leth. I skifte etter faren 1745, står det at han er myndig, og at han har vært utenlands i tre år uten å latt høre fra seg, noe som skulle tilsi at han var født senest 1725. Han er også med i skiftet etter moren 1751, men siden er han ikke å finne, verken død eller levende. Ved folketellingen 1769, finner vi på Risbakken ( Meiergården ) en med navnet Jens Leth. - 36 år, gift med Anna Joensdt., men kan umulig være han. Han skriver seg da også Jens Corneliusen Leth. da han gifter seg 1768, og er muligens en slekning.

Peder Jørgen Hansen Leth gifter seg 1756 med Dorthe Thorsdt. Thanke.

                    Peder og Dorthe får barna :	

1. Hans Pedersen Leth - f:1757 - død 1779 - 22 år gammel. 2. Dorthea Pedersdt. Leth - f:1859 - gift 1790 med Thor Olsen i Ytterøy, Hysvær. Etter at Thor døde - gift 1794 med Peter Christensen. 3. Karen Pedersdt. Leth - f:1761 - gift 1793 med Jens Juelsen i Ytterøy, Hysvær. 4. Teodora Pedersdt. Leth - f:1763 - død samme år.

8.sep. 1767, blir ved Brønnø gjelds høstting tinglyst følgende : Jeg underskrevne ; Peder Jørgen Leth, boende på gården Hongset i Vegas fjerding, tilstår herved å være skyldig til Sr. Peder N. Greger for korn og kjøpmannsvarer - 47 rdl.- 4 mark, hvorfor jeg pantsetter 6 kyr, 2 kviger, 1 hest og 1 bryggepanne m.v.

                              Hongset 14/9 - 1767.
                                Peder Jørgen Leth.
                               
                  Gården ved folketellingen 1769. 

1. Peder Hansen Leth - 62 år. 2. Dorthe Thorsdt. - 45 år. 3. Hans Pedersen Leth - 11 år. 4. Dorthea Pedersdt. Leth - 10 år. 5. Karen Pedersdt. Leth - 8 år.

Hans Pedersen Leth dør 1779 - 22 år gammel.

Peder Jørgen Hansen Leth dør 1781 - 77 år gammel. Kan ikke finne noe skifte.

Av et skifte i Rørøy 26.mars 1787, går det frem at gården enken Dorthe Thorsdt. er bruker av har en skyld på 1 p - 6 m.

Etter at datteren Dorthea giftet seg 1790, og datteren Karen 1793, er Dorthe Thorsdt. alene på gården. Hun er nå blitt 70 år, og ser ut til å overlate gården til Jon Arntsen, mens huset hun bor i trolig blir overtatt av Anders Dinesen., som blir husmann uten jord.

Jon Arntsen kom til Hongset litt før 1800, og overtar trolig gården som enken etter Peder Hansen Leth - Dorthe Thorsdt. Tanke - var bruker av. Denne gården var den største på Hongset 1887, med en skyld på 1 p. - 6 m. ( de to andre gårdene hadde en skyld på 1 p., og 18 m. ). Dorthe flytter til en av døtrene i Hysværet ( begge hennes døtre var gift der ), og dør der 1804. Jon Arntsen var f:1766 i Vegdalen, og sønn av Arnt Jensen og Elen Olsdt. Jon Arntsen gifter seg ca.1792 med Dorthe Margrethe Jensdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1768, og datter av Jens Thomasen og Ane Torstensdt. på Gulsvåghaugen.

                    Jon og Dorthe får barna : 

1. Anna Jonsdt. - f:1793 - Viksås - gift 1827 med Ole Nielsen fra Sør- Kjul, de overtar gården etter hennes foreldre. 2. Elen Jonsdt. - f:1800 3. Johanna Jonsdt - f:1803 - gift 1827 med Arnt J. Joensen. Etter hans død 1833, gift igjen 1835 med Hermand Danielsen. Var brukere av Utgården. 4. Berith Anna Jonsdt. - f:1808

              Rognbakken - 291b., ved folketellingen 1801. 

1. Jon Arntsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 37 år. 2. Dorthe Jensdt. - hans kone - 1.ekt. - 32 år. 3. Anna Jonsdt. - deres datter - 8 år. 4. Elen Jonsdt. - deres datter - 1 år. 5. Synøve Paulsdt. - inderst - gård i dagleie - ugift - 66 år. 6. Anders Dinesen - jordløs husmann - 1.ekt. - 44 år. 7. Johanna Jensdt. - hans kone - 1.ekt. - 47 år. 8. Daniel Andersen - deres sønn - 10 år. 9. Lucas Andersen - deres sønn - 7 år. 10. Peter Andersen - deres sønn - 2 år.

Som en ser må det være to hus på gården. Husmannen Anders Dinesen ( No.6 ) kom fra Sørgården på Vika til Hongset 1782, og overtok trolig huset etter Peder Hansen Leth, som døde 1781. Han bodde trolig i huset til enken etter Peder H. Leth - Dorthe Thorsdt. Thanke - til hun flyttet til Hysværet. Gården blir imidlertid overtatt av Jon Arntsen da hun flyttet. Anders Dinesen var enebarn, og fikk ved farens død 1779 en svært stor arv, noe som går frem av familiens videre historie. Tar med historien til husmannsplassen etter at gårdshistorien er ferdig.

Jon Arntsen dør 1811 - 45 år gammel. Skiftet blir holdt 27.aug. 1712. Arvingene er : 1. Dorthe Jensdt. - hans kone. 2. Anna Jonsdt. - deres datter - 17 år. 3. Elen Jonsdt. - deres datter - 11 år. 4. Johanna Jonsdt. - deres datter - 8 år. 5. Dorthe Jonsdt. - deres datter -  ? Kan ikke finne at de hadde en datter med dette navnet. Kan kanskje være en forveksling med Berith ( f:1808 ), som jeg ikke kan se har dødd før 1912. Boets midler : 117 - 01 -14 – gjeld 45 - 01- 02.

                                      Helg. spk. No. 28. - fol. 314.

Dorthe M. Jensdt. gifter seg igjen med Hans Joensen. Han var f:1783, og trolig sønn av Joen Clementsen i Ytterøy, Hysvær. Hvem moren var vet jeg ikke. Hans og Dorthe har ingen barn sammen.

Anna Jonsdt. gifter seg 1827 med Ole Nielsen fra Sør-Kjul ( 268a.) Han var f:1802, og sønn av Niels Iversen og Marith Pedersdt.

                      Ole og Anna får barna : 

1. Johanna Adrianne Olsdt. - f:1828 - gift 1858 med Johannes M. Olsen fra Bremstein. De overtar halve gården etter hennes foreldre. 2. Anne Kristine Olsdt. - f:1830 - gift 1855 med Hendrik Larsen på Nergården Næss, der de også bodde. ( besteforeldre til Anton Henriksen ). 3. Elen Johanne Olsdt. - f:1833 - gift 1857 med Lorentz Olsen Bye fra Meløy. De overtar andre halvparten av gården. Denne parten får etter hvert navnet Storekren, og br.nr. 8.

Etter matrikkelen 1836, er Ole Nielsen bruker av 291b. Gammel skyld : 1 p., ny skyld : 3 ort - 12 skill.

Hans Joensen dør som holdsmann 1837 - 56 år gammel. Skiftet blir holdt 1838. Arvingene er : 1. Dorthe Jonsdt. - hans kone. 2. Jens Juulsen - søskenbarn - død - Hysvær. 3. Maren Jensdt. - barn av Jens. 4. Johanna Jensdt. - barn av Jens. 5. Wendel Ingebrigtsdt. - søskenbarn - død - Floa. 6. Ingebrigt Danielsen - barn av Wendel - Floa.

Anna Jonsdt. dør som gårdsmannskone 1857 - 64 år gammel.

Ole Nielsen forlover seg med Elen Paulsdt., men kort tid før bryllupet dør Elen - 48 år gammel. Skifte blir holdt 1859, og arvingene er : 1. Anders Amundsen - farbror - død. 2. Elen Andersdt. - barn av Anders - Kilvær. 3. Oline Andersdt. - barn av Anders - skal ha barn. 4. Sara Andersdt. - barn av Anders - Gulsvik i Lofoten - etterlater seg 3 døtre og 1 sønn.

Johanna Adrianne Olsdt. gifter seg 1858 med Johannes Michael Olsen, Viksås. Han var f:1829, og sønn av Hans Olsen og hans trolovede Christine ( tjeneste – folk i Bremstein ). Kan ikke se at de har giftet seg på Vega.

                 Johannes og Johanna får barna : 

1. Antonethe Johannesdt. - f:1859 - gift med Skjeldrup Nicolaisen fra ”Marenhopen”, Næss. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Johan Didrik Johannesen - f:1861 - død 1862. 3. Johan Didrik Johannesen - f:1863 4. Oline Julie Johannesdt. - f:1867 5. Kathrine Olea Johannesdt. - f:1870 - død 1873.

              Rognbakken - ½, 291b., ved folketellingen 1865. 

Gården 291b er nå delt mellom Johannes Olsen og Lorentz Olsen Bye, som har fått parten Srorekren av gården, men gården er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettingsforetning. 1. Johannes Olsen - gårdbruker og leilending - 37 år. 2. Johanna Olsdt. - hans kone - 38 år. 3. Antonethe Johannesdt. - deres datter - 8 år. 4. Johan Johannesen - dere sønn - 3 år. 5. Andreas Jensen - tjenestedreng - 18 år. 6. Margrethe Knudsdt. - losjerende fattiglem - enke - 91 år. 7. Ole Nielsen - kårmann - enkemann - 66 år. Gården hadde : 5 kyr og 6 sauer, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter. 1 av kyrne var Ole Nielsen sin.

Ole Nielsen omkommer på havet 19.mars 1866 - 64 år gammel.

            Rognbakken - ½, 291b., ved folketellingen 1875. 

1. Johannes Olsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1829. 2. Johanna Olsdt. - hans kone - f:1828. 3. Antonethe Johannesdt. - deres datter - hjelper foreldrene - f:1858. 4. Johan Johannesen - deres sønn - f:1863. 5. Oline Johannesdt. - deres datter - f:1867. Gården hadde : 4 kyr, 12 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre, og 4 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886, er Johannes Olsen og Lorentz Olsen brukere av 291b., br.nr. 4. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 12 skill. Revidert : 2 mark - 19 øre.

Ved utskiftingen på Hongset 1897, eies gården av P. Tønders` arvinger og Christianne Qvale ( halve hver ), og brukes av Johannes Olsen.

            Rognbakken - br.nr. 4., ved folketellingen 1900.

1. Johannes Olsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1829. 2. Johanna Olsdt. - hans kone - f:1828. 3. Oline Johannesen - deres datter ( i Ulvingen ) - ugift - f:1867. 4. Skjeldrup Nicolaisen - fisker ( svigersønn ) - f:1850. 5. Antonethe Johannesen - hans kone - f:1858. 6. Karl Skjeldrupsen - deres sønn - f:1884. 7. Jenny Skjeldrupsen - deres datter - f:1887.

Etter matrikkelen 1907, er Johannes Olsen bruker av Rognbakken - br.nr. 4. Matrikkelskyld : 1 mark - 10 øre.                   Storekren - halve 291b. 

Elen Johanne Olsdt. - f:1833, og datter av Ole Nielsen og Anna Jonsdt., som var brukere av hele 291b. – gifter seg 1857 med Lorentz Olsen Bye, f:1822, og sønn av Ole Bye, som kom til Vega som klokker og skolelærer 1824. ( mer om dette i Vega Bygdebok bind 1. - side 112. ) De overtar halve gården, og denne parten får navnet Storekren, og br.nr. 8.

                   Lorentz og Elen får barna :

1. Anna Antonetha Lorentsdt. - f:1858 - død 1868 - 10 år gammel. 2. Johan Karl Lorentsen - f:1859 3. Andreas Edvard Lorentsen - f:1862 - gift ca.1892 med Efrasine Kristiansen fra Nordfolla. Bodde først på Hongset, men overtok siden gården Svinhaugen på Holand. 4. Lina Dorthea Lorentsdt. - f:1865 - gift 1894 med Michael E. Mortensen på Gulsvåghaugen, hvor de også bodde. 5. Martin Julius Lorentsen - f:1871 - gift 1894 med Paulda Jacobsen fra Brønnøy. De overtar gården etter hans foreldre. 6. Albert Olai Lorentsen - f:1874 - gift 1900 med Petrine Jacobsdt. fra Værøy. De overtar en gård på Ner-Svea.

1862 er det skifte etter klokkerenken Ane Bye ( mor til Lorentz O. Bye ) på Hongset. Arvingene er : 1. Ingebrigt Bye - sønn - 40 år - Hongset. 2. Lorentz Bye - sønn - 35 år - Hongset. 3. Hendrik Bye - sønn - 39 år - Bolga i Meløy. 4. Ole Bye - sønn - 30 år - Svenningen i Rødøy. 5. Jacob Bye - sønn - 30 år - Vegstein. 6. Trine Bye - datter - gift med Hendrik J. Floa. 7. Kathrine Bye - datter - gift med Peder Larsen, Eidem. 8. Jørgine Bye - datter - død. 9. Anna Christhensdt. - datter av Jørgine - 2 år - Lånan.

             Storekren - ½ 291b., ved folketellingen 1865. 

Gården 291b., er nå delt mellom Lorentz Olsen Bye, og Johannes Olsen, som blir boende på Rognbakken, men gården er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettingsforetning. 1. Lorentz Olsen Bye - gårdbruker / leilending - 40 år. 2. Elen Olsdt. - hans kone - 33 år. 3. Anna Lorentsdt. - deres datter - 8 år. 4. Johan Lorentsen - deres sønn - 7 år. 5. Andreas Lorentsen - deres sønn - 4 år. 6. Line Lorentsdt. - deres datter - 1 år. 7. Else Pedersdt. - tj.pike - ugift - 19 år. Gården hadde : 4 kyr og 4 sauer, ¼ tønne bygg, ½ tønne havre og 3 tønner poteter.

              Storekren - ½ 291b., ved folketellingen 1875. 

1. Lorentz Olsen Bye - gårdbruker / leilending / fisker - f:1822. 2. Elen Olsdt. - hans kone - f:1833. 3. Johan K. Lorentsen - deres sønn - hj. foreldrene - f:1859. 4. Andreas Lorentsen - deres sønn - f:1862. 5. Lina D. Lorentsdt. - deres datter - f:1865. 6. Martin Lorentsen - deres sønn - f:1871. 7. Albert Lorentsen - deres sønn - f:1874. Gården hadde : 3 kyr og 10 sauer, ½ tønne bygg, ½ tønne havre, og 3 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886, er Johannes Olsen og Lorentz Olsen sammen brukere av br.nr 4., 291b. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 12 skill., revidert : 2 mark - 19 øre.

Lorentz Olsen Bye dør 9.janur 1891 - 69 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Elen Olsdt. - hans kone. 2. Johan Lorentsen - deres sønn - Hongset. 3. Martin Lorentsen - deres sønn - Hongset. 4. Andreas Lorentsen - deres sønn - 28 år. 5. Albert Lorentsen - deres sønn - 17 år. 6. Lina Lorentsen - deres datter - 25 år.

Martin Julius Lorentsen gifter seg 1894 med Pauluda Johansen fra Brønnøy.

                   Martin og Pauluda får barna :

1. Aksel Berg Lorentsen - f:1895 2. Emma Lorence Lorentsen - f:1899 - gift ca.1920 med Halftan Rike 3. Anna Kristine Lorentsen - f:1905 4. Olav Johannes Lorentsen - f:1908 5. Marie Pauluda Lorentsen - f:1917

Ved utskiftingen på Hongset 1897, eies gården av P. Tønders` arvinger, og Christianne Qvale ( halve hver ), og brukes av enken Elen Olsdt.

            Storekren - br.nr. 8., ved folketellingen 1900. 

1. Martin Lorentsen - gardbruker / leilending / fisker - f:1869. 2. Pauluda Johannesen - hans kone - f:1875. 3. Aksel B. Lorentsen - deres sønn - f:1895. 4. Emma Lorentsen - deres datter - f:1899. 5. Petter Johansen - tj.gutt - ugift - f:1870. 6. Elen Olsdt. - føderådsenke ( mor til Martin ) - f:1833. 7. Albert Lorentsen - losjerende fisker ( Martins bror ) - f:1874. 8. Petrine Jacobsen - hans kone ( fra Værøy ) - f:1880.

Etter matrikkelen 1907 står Elen Olsdt. oppført som bruker av Storekren - br.nr.8. Matrikkelskyld : 1.09.

                      Oppgården - 291 c. 

Hans Nielsen gifter seg ca 1748 med Berthe Joensdt fra Floa. Hun var f: ca. 1725, og datter av Joen Amundsen og Aun Helgesdt. Hvem Hans Nilsen var vet jeg ikke sikkert, men heller ikke han var fra Hongset.

                 Hans og Berthe får barna : 

1. Niels Hansen - f:1751 - gift 1782 med enken Berith Hermandsdt. på Gulsvåghaugen. De har ingen barn sammen, men Niels får 1812 sønnen Jens Nielsen med sin neste kone. 2. Anna Hansdt. - f:1754 - død året etter. 3. Anna Hansdt. - f:1756 - gift 1790 med Lars Andersen, Skjærvær. 4. Inger Hansdt. - f:1758 5. Arnt Hansen - f:1759 6. Elen Hansdt. - f:1761 6. Johanna Hansdt. - f:1764

Berthe Joensdt dør 1765 - ca. 40 år gammel.

Niels Hansen gifter seg igjen 1766 med Maren Olsdt. fra Engelsøyen. Hun var f: ca. 1720, og var trolig ikke fra Vega. Niels og Maren har ingen barn sammen.

               Gården ved folketellingen 1769. 

1. Hans Nielsen - 50 år. 2. Maren Olsdt. - 49 år. 3. Niels Hansen - 17 år. 4. Johanna Hansdt. - 5 år.


Niels Olsen og Anna Hermandsdt. overtar denne gården ca.1776. Niels Olsen var f:1751, og sønn av Ole Arntsen og Karen Torstensdt. i Kjelkedalen.( Karen Torstensdt. var søster til Hans Torstensen, som var bruker av Gulsvåghaugen, og gift med Berit Hermandsdt., som Niels Hansen fra Oppgården, Hongset, giftet seg med etter at Hans døde ) Anna Hermandsdt. var f:1748, og datter av Hermand Andersen og Kirsten Nielsdt. i Skjeggemoen.

                    Niels og Anna får barna :  

1. Ole Nielsen - f:1775 - Kjelkedal - død 1778. 2. Jens Nielsen - f:1777 - Hongset - død 1792. 3. Karen Nielsdt. - f:1781 - gift ca.1930 med Johan Arntsen fra Tjøtta. 4. Niels Nielsen - f:1783 - gift 1825 med Anne Margrethe Nielsdt. fra Engelsøyen, de overtar gården etter hans foreldre. 5. Kirsten Nielsdt. - f:1786 6. Berith Nielsdt. - f:1789

1787 går det frem av et skifte i Rørøy at Ole Nielsen er bruker av en av de tre gårdene på Hongset. Gården har da en skyld på 18 mark. ( de to andre er på henholdsvis ; 1 p - 6 m., og 1 p.)

Hans Nielsen og Maren Olsdt. dør begge 1797. Hans var da 70 år, mens Maren står oppført med 69 ½ år gammel.

              Oppgården ved folketellingen 1801. 

1. Niels Olsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 51 år. 2. Anna Hermandsdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 3. Niels Nielsen - deres sønn - 17 år. 4. Kirsten Nielsdt. - deres datter - 15 år. 5. Peder Olsen - inderst - vanfør, nyder almisser - 39 år

No. 5. - Peder Olsen var f:1763, og var sønn av Ole Ravaldsen og Elen Pedersdt., som hadde en av gårdene på Hongset, men som av en eller annen grunn havnet i et økonomisk uføre. Det er skifte etter Ole Ravaldsen 1797, men da boet er fallitt, nevnes ikke arvingene. Det er mulig gården Niels Olsen overtok på Hongset, var gården som Ole Ravaldsen brukte.

Niels Nielsen gifter seg 1825 med Anne Margrethe Nielsdt. fra Engelsøyen. Hun var f:1802, og datter av Niels Hansen og Martha Olsdt.

                   Niels og Anne får barna : 

1. Tøger Christopher Nielsen - f:1825 - gift 1847 med Hanna Hansdt. på Lamøyen, hvor de også bodde. 2. Morten Nielsen - f:1848 - gift 1848 med Ellen Bergitte Eliasdt. fra Grimsøy. Bodde på Fårøyen. 3. Benjamin Peder Nielsen - f:1830 - døde som fattiglem i Rørøy 1897. 4. Anne Nicoline Nielsdt. - f:1834 5. Adrianne Gurine Nielsdt. - f:1838 - gift 1865 med Ole Johannesen i Ulvingen.

Ingen av barna til Niels og Anne blir på gården. De som overtar blir Paul Christophersen og Dorthe Jonsdt. Hvem Dorthe er vet jeg ikke sikkert, men hun kan være datter av Jon Arntsen og Dorthe Jensdt., som var brukere av 291b. Har ikke registrert at Dorthe er født, men i skifte etter Jon Arntsen 1812 er hun med. Hun er ikke oppført med noen alder, men er oppført som den yngste, så alderen passer bra - f: ca.1809. Paul Christophersen er f:1807, og sønn av Christopher Christophersen og Pauline Paulsdt. på Sør-Kjul. Paul og Dorthe Jonsdt. giftet seg 1833, og begge står da oppført fra Gulsvåg. Han 26, og hun 24 år.

                   Paul og Dorthe får barna :

1. Nicolai Johan Molrup Paulsen - f:1834 - Gulsvåg - gift 1864 med Mathea Bergithe Hermandsdt. fra Utgården. De overtar Oppgården. 2. Hanna Peternelle Paulsdt. - f:1837 - Rørøy - gift 1860 med Peder Johan Amundsen på Sør-Kjul.

Etter matrikkelen 1836, er Niels Nielsen bruker av Oppgården - 291c. Matrikkelskyld gammel : 12 mark, ny : 1 ort - 18 skill. Som en ser har nå gåden en skyld på 12 m., mot 18 m. 1787. Det som har skjedd er at en siden da er at det nå er blitt en gård mer, da Utgården er kommet til. Utgården - 291d., har en skyld på 12 m., og de som har avgitt denne, er 291c., som har avgitt 6 m., og 291b., som har avgitt 6 m. - til sammen 12 m.

Niels Nielsen dør som kårmann 1857 - 74 år gammel. Når Paul Christophersen tok over gården vet jeg ikke, men var trolig rundt 1850. Konen til Niels - Anne Nielsdt. - flyttet til sønnen Tøger Nilsen på Lamøyen, og dør der 1887 - 85 år gammel.

                Oppgården - 291c., ved folketellingen 1865.

1. Paul Christophersen - gårdbruker / leilending - 60 år. 2. Dorthe Jonsdt. - hans kone - 59 år. 3. Nicolai Paulsen - losjerende ( sønn av Paul ) - 33 år. 4. Mathea Hermandsdt. - hans kone - 21 år. 5. Henriette Nicolaisdt. - deres datter - 1 år. 6. Ole Jensen - gjetergutt - 13 år. Gården hadde : 4 kyr og 13 sauer, 1 tønne bygg, 1½ tønne havre og 3 tønner poteter.

Nicolai Johan M. Paulsen gifter seg 1864 med Mathea Bergithe Hermandsdt. fra Utgården. Hun var f:1864, og datter av Hermand Danielsen og Johanna Jonsdt. Om det er riktig at Dorthe Jonsdt. var datter av Jon Arntsen, så er Nicolai og Mathea søskenbarn, for mor til Mathea - Johanna Jonsdt. - var datter av Jon Arntsen.

                  Nicolai og Mathea får barna : 

1. Henriette Marie Nicolaisen - f:1864 - gift 1894 med Bernt Olai Olsen fra Bindalen. 2. Mortinus Edvard Nicolaisen - f:1866 3. Halfdan Meyer Nicolaisen - f:1869 - død samme år. 4. Henrikka Marie Nicolaisdt. - f:1870 5. Marianne Julie Nicolaisdt. - f:1874 - gift 1895 med Peter Larsen fra Olderåsen. Hadde en husmannsplass, men ingen barn. Hans i Hestviken overtok siden denne plassen. 6. Halfdan Olaf - f:1877 7. Didrika Mortine Nicolaisdt. - f:1882 8. Katrine Inanda Nicolaisdt. - f:1885

               Oppgården - 291c., ved folketellingen 1875.

1. Paul Christophersen - gårdbruker / leilending - f:1807. 2. Dorthe Jonsdt. - hans kone - f:1809. 3. Nicolai Paulsen - losjerende fisker - f:1834. 4. Mathea Hermandsdt. - hans kone - f:1850. 5. Henriette Nicolaisdt. - deres datter - f:1865. 6. Mortinius Nicolaisen - deres sønn - f:1866. 7. Henrikka Nicolaisdt. - deres datter - f:1870. 8. Marianne Nicolaisdt. - deres datter - f:1874. Gården hadde : 4 kyr og 15 sauer, 1 tønne bygg, 1½ tønne havre og 4 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886, er Nicolai Paulsen bruker av Oppgården - br.nr.5. - 291c. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 18 skill., revidert : 1 mark - 30 øre.

Ved utskiftingen 1897, står frk. Albertine Benjaminsen som eier av gården, og bruker er Nicolai Paulsen.

             Oppgården - br.nr. 5., ved folketellingen 1900. 

1. Nicolai Paulsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1834. 2. Mathea Hermandsdt. - hans kone - f:1845. 3. Mortinius Nicolaisen - deres sønn - fisker - ugift - f:1866. 4. Halfdan Nicolaisen - deres sønn - fisker - ugift - f:1877. 5. Didrika Nicolaisen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1882. 6. Katrine Nicolaisen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1885. 7. Petter Larsen - losjerende fisker ( svigersønn ) - f:1863. 8. Marianne Nicolaisen - hans kone - f:1874. 9. Bernt Olsen - losjerende fisker ( svigersønn ) - f:1865. 10. Henriette Nicolaisen - hans kone - f:1864.

Etter matrikkelen 1907, er Mortinius Nicolaisen bruker av Oppgården - br.nr.5. Matrikkelskyld : 1.30.                       Utgården - 291 d.   

De første som bodde på Utgården var Arnt Johan Joensen og Johanna Jonsdt. Begge står oppført på Hongset da de giftet seg 1827, men hvem Arnt er vet jeg ikke sikkert. Johanna er f:1803 på Hongset, og datter av Jon Arntsen og Dorthe Jensdt. på Rognbakken - 291b. Arnt og Johanna får en del av gården til hennes foreldre ( 6 mark ), og en del av Oppgården - 291c. ( 6 mark ), så Utgården får en skyld på 12 m. - det samme som Oppgården.

Arnt og Johanna får 1829 datteren Maria Bergitte Johanne., som skulle bli deres eneste barn. Hun blir gift hele tre ganger. Første gangen 1851 med Didrik Danielsen i Ulvingen, andre gang 1854 med Claus Pedersen på Veimoen, Gulsvåg, og etter at Claus døde med Didrich Nielsen 1858.

Arnt Johan Joensen døde som gårdsmann 1833, og skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Johanna Jonsdt. - hans kone. 3. Maria Bergitte Atntsdt. - deres datter - 5 år.

Johanna Jonsdt. gifter seg igjen 1835 med Herman Danielsen fra Ulvingen. Han var f:1813, og sønn av Daniel Haagensen og Berthe Andreasdt.

Etter matrikkelen 1836, er Herman Danielsen bruker av Utgården - 291d. Matrikkelskyld gammel : 12 mark., ny : 1 ort - 18 skill.

                    Herman og Johanna får barna : 

1. Didrik Andreas Hermansen - f:1836 - gift 1860 med Johanna Benjaminsdt. fra Holand. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Hans Benjamin Hermansdt. - f:1839 - gift 1867 med Nicoline Pedersdt. fra Engelsøyen. De overtar halve 291a., som får navnet Heimgården 291ab. 3. Johanna Hendrikka Hermansdt. - f:1841 4. Mathea Bergitte Hermansdt. - f:1845 - gift 1864 med Nicolai Paulsen på Oppgården, Hongset. De overtar gården etter hans foreldre.

Herman Danielsen dør som gårdsmann 1852 - 39 år gammel. Skiftet blir holdt 1858. Arvingene er : 1. Johanna Jonsdt. - hans kone. 2. Didrik Hermansen - deres sønn - 22 år. 3. Hans Hermansen - deres sønn - 20 år. 4. Johanna Hermansdt. - deres datter - 16 år. 5. Mathea Hermansdt. - deres datter - 12 år.

Johanna Jonsdt. dør som kårenke 1859 - 56 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Didrik Hermansen - sønn - 23 år. 2. Hans Hermansen - sønn - 21 år - Veimoen. 3. Johanna Hermansdt. - datter - 17 år - Veimoen. 4. Mathea Hermansdt. - datter - 13 år. 5. Maria Arntsdt. - datter fra 1.ekt. - gift med Didrich Nielsen, Veimoen.

Didrik Andreas Hermansen gifter seg 1860 med Johanna Maria Benjaminsdt. fra Flåget på Holand. Hun var f:1832, og datter av Benjamin Olsen og Maren Joensdt. ( bror til Johanna - Ole Benjaminsen - var eier av fiskebruket i Røstnesvågen i Værøy ).

                    Didrik og Johanna får barna : 

1. Henrikke Johanna Didriksdt. - f:1860 - gift 1884 med Bernt K. Nilsen fra Værøy, hvor de også bodde til Bernt døde 1891, og Hendrikke tok med barna og reiste hjem, og overtok gården etter moren, som da var enke. 2. Ole Johan Didriksen - f:1862 - omkom på sjøen 1875 - 13 år gammel, sammen med drengen Andreas M. Jensen - 27 år. 3. Brith Maria Didriksdt. - f:1864 - gift 1893 med Benjamin Tøgersen i Igerøy, hvor de også bodde. 4. Julianne Maria Didriksdt. - f:1866 - død 1876 - 10 år gammel. 5. Anne Sophie Didriksdt. - f:1871 - gift 1902 med Anton Eriksen i Igerøy. 6. Dine Julie Didriksdt. - f:1873 - død 1883 - 10 år gammel.

              Utgården - 291d., ved folketellingen 1865. 

1. Didrik Hermansen - gårdbruker / leilending - 31 år. 2. Johanna Benjaminsdt. - hans kone - 34 år. 3. Henrikke Didriksdt. - deres datter - 6 år. 4. Ole Johan Didriksen - deres sønn - 4 år. 5. Brith Didriksdt. - deres datter - 2 år. 6. Grete Jensdt. - tj.pike - ugift - 42 år. 7. Ane Andersdt. - fattiglem - ugift - 78 år. Gården hadde : 5 kyr, 5 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

              Utgården - 291d., ved folketellingen 1875.

1. Didrik Hermansen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1836. 2. Johanna Benjaminsdt. - hans kone - f:1832. 3. Henrikke Didriksdt. - deres datter - hj. foreldrene - f:1860. 4. Brith Didriksdt. - deres datter - f:1864. 5. Julianna Didriksdt. - deres datter - f:1866. 6. Anne Didriksdt. - deres datter - f:1871. 7. Dine Didriksdt. - deres datter - f:1873. 8. Nikoline Hansdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1848. 9. Jens Nielsen - inderst - fisker - f:1812. 10. Malena Olsdt. - hans kone - f:1815. Gården hadde : 3 kyr, 12 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, ½ tønne havre og 3 ½ poteter.

Didrik A. Hermansen dør som gårdsmann 16.okt. 1880 - 44 år gammel. Skiftet blir holdt 1882. Arvingene er : 1. Johanna Benjaminsdt. - hans kone. 2. Henrike Didriksdt. - deres datter - 23 år. 3. Berit Didriksdt. - deres datter - 18 år. 4. Anne Didriksdt. - deres datter - 11 år. 5. Dine Didriksdt. . deres datter - 9 år. Verge for de umyndige var Hans Hermandsen på Heimgården.

Johanna Benjaminsdt. gifter seg igjen 1882 med enkemannen Peter Andreas Thorsen fra Kolstad. De har ingen barn sammen.

Dine Julie Didriksdt. dør 6.aug.1883 - 10 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Johanna Benjaminsdt. - hennes mor - Hongset. 2. Didrik Hermansen - hennes far - død. 3. Henrike Didriksdt. - hennes søster - 24 år. 4. Berit Didriksdt. - hennes søster - 19 år. 5. Anne Didriksdt. - hennes søster - 12 år.

Etter matrikkelen 1886, er Peter Thorsen bruker av Utgården - 291d., br.nr. 6. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 18 skill., revidert : 1 mark - 30 øre.

Henrike Johanna Anna Hermansdt. gifter seg 1884 med Bernt Kristian Nilsen fra Værøy, dit de også flyttet, og hvor alle barna er født.

                     Bernt og Henrike får barna : 

1. Dina Oteline Berntsdt. - f: 1886 - gift 1913 med Johan M. Ulriksen, Vegstein, hvor de også bodde. 2. Martin Bernhard Berntsen - f:1886 - gift 1912 med Helmine Zahl Johansen fra Svea. De overtar gården etter hans mor. 3. Berntine Berntsdt. - f:1888 - gift 1907 med Albert Lorentsen fra Nesjan, Øver- Vegstein. 4. Nils Konrad Berntsen - f:1890 - død 1891. 5. Elise Berntsdt. - f:1890 6. Berthe Katrine Berntsdt. - f:1892 - gift 1916 med Albert Lorentsen, som da var enkemann etter at Berntine Bertelsen - søster til Berthe - var død. 7. Johanna Oteline Berntsdt. - f:1892

Peter Andreas Thorsen dør 24.jan. 1892 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Johanna Benjaminsdt. - hans kone ( 2.ekt. ) 2. Peter Kristian Petersen - hans sønn - Oakes Box 62, North Dakota, Amerika. 3. Elerine Petersdt. - hans datter - gift med Elling Jensen, Amerika. 4. Hanna K. Petersdt. - hans datter - gift med Bernhard Henriksen fra Næss. Var brukere av Jacobsbakken, Eidem.

Ved utskiftingen 1897, står Henrike Didriksdt. som eier og bruker av gården.

             Utgården - br.nr. 6., ved folketellingen 1900. 

1. Henrike Didriksdt. - gårdbrukerenke / selveier - f:1860. 2. Dina Berntsen - hennes datter - husgjerning - f:1886. 3. Martin Berntsen - hennes sønn - fisker - f:1886. 4. Nils Berntsen - hennes sønn - - f:1890. 5. Elise Berntsen - hennes datter - f:1890. 6. Berthe Berntsen - hennes datter - f:1892. 7. Johanna Benjaminsdt. - føderådskone - enke - f:1832.

Etter matrikkelen 1907, er Johanna Benjaminsen bruker av Utgården - br.nr.6. Matrikkelskyld : 1 mark - 30 øre.

Johanna Benjaminsdt. dør som føderådsenke 15.mai 1908. Skifte blir holdt samme år. Hun har vært gift to ganger, og skiftet med begge ektemennene. Arvingene er : 1. Henrike Didriksdt. - datter - 48 år - Hongset. 2. Berith Didriksdt. - datter - 44 år - gift med Benjamin Tøgersen, Igerøy. 3. Anne Didriksdt. - datter - 36 år - gift med Anton Eriksen, Igerøy.

Berntine Magdalena Berntsen gifter seg 1907 med Albert Kristian Lorentsen fra Nesjan, Øver-Vegstein. Han var f:1885, og sønn av Lorents Petersen og Else Nilsdt. ( broren Fredrik Lorentsen overtok denne plassen ). Albert og Berntine har ingen barn sammen, og Berntine dør av lungetæring 1909 - 21 år gammel.

Albert Kristian Lorentsen gifter seg igjen 1916 med Berthe Katrine Berntsen, som var søster til hans første kone.

                     Albert og Berthe får barna : 

1. Bergljot Lovise Lorntsen - f:1917 2. Kristian Bernhard Lorntsen - f.1919 3. Leif Johan Lorntsen - f:1923 4. Henry Lorntsen - f:1926


Martin Bernhard Berntsen gifter seg 1912 med Helmine Zahl Johansen fra Svea. Hun var f:1882, og datter av Johan Hendriksen og Anna Knudsdt.

                 Martin og Helmine får barna. 

1. Bjarne Henning Berntsen - f:1913 2. Karl Edvind Berntsen - f:1915 3. Erling Johan Berntsen - f:1916 4. Gudmund Berntsen - f:1922


                          FÅRØYEN.

Husmannsplassene på Fårøyen ser ut til å ligge under alle gårdene på Hongset den første tiden, så vi får bare la det være slik til å begynne med.


              Husmannsplassen til Nils Danielsen. 

Nils Peder Danielsen var f:1828, og sønn av Daniel Andersen og Pernille på 291a. ( Geithaugen og Heimgården ). Han giftet seg 1856 med Nicoline Maria Johannesdt. fra Floa. Hun var f:1833, og datter av Johannes Olsen og Hanna Pedersdt.

                    Nils og Nicoline får barna :	

1. Søren Angel Benjamin Nilsen - f:1857 2. Ole Andreas Mortinius Nilsen - f:1861

       Husmannsplassen til Nils Danielsen ved folketellingen 1865. 

1. Nils Danielsen - husmann med jord - 40 år. 2. Nicoline Johannesdt. - hans kone - 34 år. 3. Søren Angel Nilsen - deres sønn - 9 år. 4. Ole Andreas Nilsen - deres sønn - 5 år. Plassen hadde : 2 kyr og 7 sauer, ¼ tønne bygg, ½ tønne havre Og 2½ tønne poteter.

       Husmannsplassen til Nils Danielsen ved folketellingen 1875. 

1. Nils Danielsen - husmann med jord / fisker - f:1828. 2. Nicoline Johannesdt. - hans kone - f:1833. 3. Søren Nilsen - deres sønn - hj. foreldrene - f:1857. 4. Ole Nilsen - deres sønn - f:1861. Plassen hadde : 2 kyr og 8 sauer, ¼ tømmer havre og 2 tønner poteter.

       Husmannsplassen til Nils Danielsen ved folketellingen 1900.

1. Nils Danielsen - husmann m. jord / fisker - enkemann - f:1828. 2. Kristine Sivertsen - tj.pike fra Brønnøy - ugift - f:1840. 3. Ole Nilsen - losjerende fisker ( sønn av Nils ) - f:1861. 4. Julianna Benjaminsdt. - hans kone fra Herøy - f:1855. 5. Gerhard Olsen - deres sønn - fisker - født på Vega - f:1884. 6. Jenny Olsen - deres datter - født i Herøy - f:1889. 7. Gerhardine Olsen - deres datter - født i Herøy - f:1889. 8. Olga Olsen - deres datter - født på Vega - f:1897. Plassen lå under Rognbakken - br.nr.4.             Husmannsplassen til Søren Nilsen.  

Sørren Angel Benjamin Nilsen gifter seg 1881 med Susanne Julie Hansdt. fra Ulvingen. Hun var f:1859, og datter av Hans Pedersen og Peternella Johnsdt.

                 Søren og Susanne får barna :  

1. Anette Maria Sørensen - f:1887 - død 1893 - 6 år gammel. 2. Helga Marie Sørensen - f:1882 - gift 190? Med Edvind Nordhus fra Brønnøy. 3. Anette Petrine Sørensen - f:1894

       Husmannsplassen til Søren Nilsen ved folketellingen 1900.   

1. Søren Nilsen - husmann med jord / fisker - f:1857. 2. Susanne Hansen - hans kone - f:1859. 3. Helga Sørensen - deres datter - f:1882. 4. Anette Sørensen - deres datter - f:1894. Plassen lå under Geithaugen - br.nr.1., og Neset - br.nr.3.
            Husmannsplassen til Morten Nielsen. 

Morten Nielsen var fra Oppgården på Hongset, f:1827, og sønn av Niels Nielsen og Anne Nielsdt. Han giftet seg 1848 med Elen Bergitte Eliasdt., f:1824, og datter av Elias Larsen og Catrine Nielsdt., Grimsøy.

                     Morten og Elen får barna : 

1. Morten Andreas Mortensen - f:1847 - Engelsøy - død samme år. 2. Johan Karl Mortensen - f:1849 - Hongset - død samme år. 3. Mathias Edvard Mortensen - f:1850 - gift 1876 med Lovise Nikolaisdt. fra Kuvika under Næpsundet. Bodde på Fårøyen. 4. Hans Didrik Mortensen - f:1853 - død 1860 - 7 år gammel. 5. Niels Kristian Mortensen - f:1856 - død 1860 - 4 år gammel. 6. Elise Anna Mortensdt. - f:1859 - død 1870 - 11 år gammel. 7. Kathrine Erika Mortensdt. - f:1863 - død 1866 - 3 år gammel. 8. Hans Nikolai Mortensen - f:1865 - gift 1889 med Albertine Andersdt. fra Tjøtta. De overtar plassen etter hans foreldre.

      Husmannsplassen til Morten Nielsen ved folketellingen 1865.

1. Morten Nielsen - husmann med jord - 40 år. 2. Elen Eliasdt. - hans kone - 43 år. 3. Mathias Mortensen - deres sønn - fisker - 16 år. 4. Elise Mortensdt. - deres datter - 7 år. 5. Kathrine Mortensdt. - deres datter - 3 år. 6. Hans Mortensen - deres sønn - 1 år. Plassen hadde : 2 kyr og 7 sauer, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 2½ tønne potet.

      Husmannsplassen til Morten Nielsen ved folketellingen 1875. 

1. Morten Nielsen - husmann med jord / fisker - f:1827. 2. Elen Eliasdt. - hans kone - f:1824. 3. Mathias Mortensen - deres sønn - hj. foreld. - ugift - f:1850. 4. Hans Mortensen - deres sønn - f:1865. 5. Bendike Stephansen - tjenestepike fra Vågan - enke - f:1838. Plassen hadde : 2 kyr, 7 sauer og 1 gris, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 3 tønner poteter.

Hans Nikolai Mortensen gifter seg 1889 med Albertine Andersdt. fra Tjøtta, og overtar plassen etter hans foreldre.

                   Hans og Albertine får barna : 

1. Martine Bergitte Hansen - f:1888 2. Andor Jentoft Hansen - f:1890 - død 1892. 3. Andor Meier Hansen - f:1892 - gift 1917 med Agnes Pettersen fra Vegstein. Bodde på Fårøyen. 4. Sanna Haltine Hansen - f:1894 5. Anders Marius Hansen - f:1896 6. Ole Jentoft Hansen - f:1899 7. Jørgen Emelius Hansen - f:1902 8. Elvine Marie Hansen - f:1904 9. Ragnhild Amalia Hansen - f:1910.

Morten Nielsen dør som husmann 1892 - 65 år gammel.

      Husmannsplassen til Morten Nielsen ved folketellingen 1900. 

1. Elen Eliasdt. - husmannskone m. jord - enke - f:1824. 2. Hans Mortensen - fisker ( sønn av Elen ) - f:1865. 3. Albertine Andersen - hans kone - f:1868. 4. Martine Hansen - deres datter - f:1888. 5. Andor Hansen - deres sønn - f:1892. 6. Sanna Hansen - deres datter - f:1894. 7. Anders Hansen - deres sønn - f:1896. 8. Ole Hansen - deres sønn - f:1899. Plassen lå under Oppgården - br.nr.5., og Utgården - br.nr.6.

Elen Bergitte Eliasdt. dør som husmannsenke 1903 - 79 år gammel.

Albertine Andersdt. dør 3.feb. 1911 - 43 år gammel. Skiftet blir holdt 1916. Arvingene er : 1. Hans Mortensen - hennes mann. 2. Andor Meier Hansen - deres sønn - 24 år. 3. Anders Marius Hansen - deres sønn - 20 år. 4. Ole Jentoft Hansen - deres sønn - 17 år. 5. Jørgen Emelius Hansen - deres sønn - 14 år. 6. Elvine Marie Hansen - deres datter - 12 år.

Hans N. Mortensen gifter seg igjen 1916 med Inga Elise Edvardsen fra Meløy.

                   Hans og Inga får barna : 

1. Ester Albine Hansen - f:1917 2. Hans Ingvald Krog Hansen - f:1918           Husmannsplassen til Mathias Mortensen. 

Mathias Edvard Mortensen gifter seg 1876 med Lovise Nikolaisdt. fra Kuvika. Hun var f:1858, og datter av Nicolai Olsen og Oline Hendriksdt.

                  Mathias og Lovise får barna : 

1. Mathilde Lovise Mathiasen - f:1876 - gift 1900 med Karl Johansen i Bøhaugan, hvor de også bodde. 2. Jørgen Emelius Mathisen - f:1880

      Husmannsplassen til Mathias Mortensen ved folketellingen 1900. 

1. Mathias Mortensen - husmann uten jord / fisker - f:1850. 2. Lovise Nikolaisdt. - hans kone - f:1858. 3. Jørgen Mathisen - deres sønn - fisker - ugift - f:1880. Plassen lå under Oppgården - br.nr.5., og Utgården - br.nr.6.