3 Igerøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 165: Linje 165:
:Niels Paulsen 1 w - 2 p.<br/>   
:Niels Paulsen 1 w - 2 p.<br/>   
:Hans Paulsen  2 w - 16 m. (1 p - 16 m fra Ole Olsen) <br/>   
:Hans Paulsen  2 w - 16 m. (1 p - 16 m fra Ole Olsen) <br/>   


'''1723.'''
'''1723.'''

Nåværende revisjon fra 1. jun. 2022 kl. 17:09

IGERØY

Matrikkelskyld : 6 Wog.

1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836.
1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836.
1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610. Skattemanntall.
Niels er oppført som skipper, og betaler 2 riksdaler.

1641. Skattemanntall.
Enken - 1 ½ ort.
Peder - 1 ½ ort.

1653. Skattemanntall / jordbok.
Paul - 3 w - 1 ½ rdl. - har jekt av 6 lester - 2 ort - 4 sh.
Peder - 3 w - 1 ½ rdl. - har jekt av 14 lester - 5 ort - 10 sh.
Kongen eier : 2 p.
Brønø kirke eier : 2 p.
Gladstad kirke eier : 2 p.
Alstahaug presten eier : 2 p.
Christopher Nielsen i Romsdalen eier 3 w - 1 p., og bygger alt.

1661. Jordbok.
Paul - 3 w.
Peder - 3 w.
Kongen eier : 2 p.
Brønø presten eier : 2 p.
Alstahaug presten eier : 2p.
Christopher Nielsens arvinger i Bergen eier 4 w., og bygger alt.

1665. Folketelling.

Peder - 64 år - bonde / klokker - 3 w - 1p. ( ingen sønner oppført ).
Tjenestedrenger : Bent Bentzen - 20 år, og Svend Svendsen - 13 år.
Husmenn / strandsitter : Peder - 30 år, og Hans - 31 år.
Paul - 52 år - bonde / lensmann - 3 w - 1p.
Sønner : Niels - 15, Hendrich - 13, og Raueld 12 år gammel.
Husmann : Laese - 36 år.

Matrikkelskylden er nå økt fra 6 wog, til 6 wog - 2 pund.

1680. Jordbok / skatt.

Paul - 4 w - 12 m. - 2 rdr. - 2 ort - 2 sh.
Niels Paulsen - 1 w - 2 p. - 1 rdr. - 4 sh.
Niels - 2 p - 12 m. - 2 ort - 2 sh.
Velb. Irgens eier  : 2 p.
Brønø kirke eier  : 2 p.
Gladstad kirke eier  : 2 p.
Alstahaug presten eier : 2 p.
Jens Alberts eier  : 4 w.

1691. Jordbok.

Paul - 3 w - 1 p.
Niels - 1 w - 2 p.
Hans - 1 w - 2 p.
Velb. Irgens eier  : 2 p.
Brønø kirke eier  : 2 p.
Gladstad kirke eier  : 2 p.
Alstahaug presten eier  : 2 p.
Jens Albert eier  : 4 w.

1701. Folketelling.

Leilendinger :

Ole Olsen - 52 år - sønner : Ole - 14, og Paul 12 år.
- dreng : Morten Andersen - 24 år, fra Alstahaug.
Niels Paulsen - 52 år - sønner : Paul - 17 år.
Johannes - 17 år. Peder - 9 år.
Peder - 6 år.
Niels - 2 år.
- dreng : Abraham Larsen - 40 år, fra Alstahaug.
Hans Paulsen - 47 år - sønn  : Paul - 2 år.
- dreng  : Staal Olsen - 30 år, fra Harang.

1711. Skatt.

Niels Paulsen - 6 sh.
Hans Paulsen - 5 sh.
Ole Olsen - 5 sh.

1716. Salg.

Presten Erich Schytte kjøper av Giert Lange den del av gården som Jens Albertsen eide - 4 wog.
Brukerne var da : Niels Paulsen, Hans Paulsen, Ole Olsen og Morten Andersen.

1723. Matrikkelskyld :

Hans Paulsen - 2 w - 16 m.
Peder Pedersen - 2 w - 16 m.
Niels Paulsen - 1 w - 2 p.
Morten Andersen - 1p - 16 m.
Som en ser er det nå blitt fire gårder. Det som har skjedd er at Morten Andersen - som 1701 er oppført som dreng hos Ole Olsen - nå har fått egen gård, og er nesten helt sikkert den første som bodde i Dalen.

1769. Folketelling.

Amund Johansen - 61 år - bonde.
Berith Danielsdt. - 30 år - hans kone.
Maren Amundsdt. - 5 år - deres datter.
Berith Amundsdt. - 3 år - deres datter.

Niels Nielsen - 75 år - bonde.
Siri Thorsdt. - 70 år - hans kone.
Kirsten Nielsdt. - 30 år - deres datter.
Thor Hansen - 28 år - tjenestedreng.

Ole Thomasen - 36 år - bonde.
Martha Nielsdt. - 55 år - hans kone.
Joen Nielsen - 23 år
Haagen Joensen - 6 år
Johanna Larsdt. - 70 år

Joen Joensen - 49 år - bonde.
Elen Nielsdt. - 64 år - hans kone.
Niels Andersen - 28 år - hennes sønn - tjenestedreng.
Maria Andersdt. - 31 år - hennes datter - tjenestepike.
Berith Andersdt. - 22 år - hennes datter - tjenestepike.

Marith Pedersdt. - 44 år - enke - bonde.
Peder Paulsen - 19 år
Peter Paulsen - 16 år
Christopher Paulsen - 3 år
Elen Paulsdt. - 13 år

Niels Knudsen - 37 år - bonde.
Kristianne Pedersdt. - 28 år - hans kone.
Ane Nielsdt. - 3 år - deres datter
Knud Nielsen - 70 år - far til Niels Knudsen.


Det er ikke så lett å få satt sammen historien for Igerøyen riktig, når det gjelder hvorledes det er gått til at en fra 1665, er gått fra to - til fem gårder i 1723, men det må jo være lov å prøve.

1665.

Lensmannsgården: Paul - 3 w - 1 p.
Klokkergården: Peder - 3 w - 1 p.

1680.

Paul - 4 w - 12 m. (2 p - 12 m fra Peder).
Niels Paulsen - 1 w - 2 p. ( 1 w - 2 p fra Peder).
Niels - 2 p - 12 m. (2 p - 12 m fra Peder).

1691.

Paul : 3 w - 1 p.
Niels Paulsen : 1 w - 2 p.
Hans Paulsen :1 w - 2 p. ( 2 p - 12 m fra Paul, og 2p - 12 m fra Niels).

1701.

Ole Olsen 3 w - 1 p.
Niels Paulsen 1 w - 2 p.
Hans Paulsen 1 w - 2 p.

1716.

Ole Olsen 2 w - 16 m.
Morten Andersen 1 p - 16 m (1 p - 16 m fra Ole Olsen)
Niels Paulsen 1 w - 2 p.
Hans Paulsen 2 w - 16 m. (1 p - 16 m fra Ole Olsen)

1723.

Peder Pedersen 2 w - 16 m.
Morten Andersen 1 p - 16 m.
Niels Paulsen 1 w - 2 p.
Hans Paulsen 2 w - 16 m.

Den gamle klokkergården lå trolig på Tettingshaugen, mens lensmannsgården lå der Grindhaugen ligger i dag, men kan også ha ligget i Gården.

Peder Pedersens gård blir etter hver til tre gårder, og får løpenr.: 257d., 257e., og 257g.

Morten Andersens gård - Dalen - blir til 257fa., og 257fb.

Niels Paulsens gård blir til 257b.( Gården ), og 257h.

Hans Paulsens gård blir til 257a.( Tettinsghaugen ), og 257c.( Bukken ).

Tettingshaugen - 257a.

Tettingshaugen var klokkergården, hvor Peder klokker bodde. Peder var f: ca 1600, og må ha dødd en gang mellom 1665 og 1680, for da har en med navnet Niels overtatt gården ( etternavnet er ukjent ). Niels må ha død før 1691, for da har Hans Paulsen overtatt gården, og er trolig gift med enken etter Niels. Hans Paulsens kone var Ane Larsdt., men om hun var enke etter Niels vet jeg ikke.

                   Hans og Ane får barna : 
1. Paul Hansen - f:1699 - gift ca 1725 med Berith Christophersdt. De overtar en del av gården, som siden får navnet Bukken - 257c.
2. Karen Hansdt. - f: ca.1692 - gift med Hans Pedersen, Bragstad.
3. Dorthe Hansdt. - f: ca.1695 - gift ca.1720 med Torsten Olsen Gulsvåg.
4. Ane Hansdt. - f: ca.1700 -
5. Kirsten Hansdt. - f: ca.1710 - gift 1734 med Knud Nielsen fra Bø. De overtar storparten av gården etter hennes foreldre.

Etter matrikkelen 1723, er Hans Paulsen bruker av Tettinghaugen, som har en matrikkelskyld på 2 wog -16 mark.

Kort tid etter 1723, blir det skilt ut en part av gården til sønnen Paul Hansen, denne parten får navnet Bukken, og en skyld på 1wog. Matrikkelskylden blir etter detter ; 1 wog - 16 mark på Tettingshaugen.

Hans Paulsen dør 1733 - 81 år gammel. Skiftet blir holdt 30.apr. året etter. Arvingene er :

1. Ame Larsdt. - hans kone.
2. Paul Hansen - deres sønn - Igerøy.
3. Karen Hansdt. - deres datter - gift med Hans Pedersen, Bragstad.
4. Dorthe Hansdt. - deres datter - gift med Torsten Olsen, Gulsvåghaugen.
5. Ane Hansdt - deres datter - ugift.
6. Kirsten Hansdt. - deres datter - ugift.

Boets midler : 79 - 04 - 12 ( blant annet 1 sølvbeger og 5 sølvskjer ) + den salige mannen gangklær : 01 - 04 - 04.

                        Helg. spk. No. 7b. - fol 204. 

Kirsten Hansdt. gifter seg 1734 med Knud Nielsen fra Bø. Han var f: ca.1700, og sønn av Niels Knudsen og Berith Johannesdt. på Nergården.

                   Knud og Kirsten får barna : 
1. Niels Knudsen - f:1736 - gift 1761 med Chirsten Anna Pedersdt. fra Vegstein. De overtar gården etter hans foreldre.
2. Hans Knudsen - f:1740

Niels Knudsen gifter seg 1761 med Chirsten Anna Pedersdt. Hun var f:1738, og datter av Peder Johansen og Rachel Joensdt.?

                   Niels og Chirsten får barna : 
1. Hans Nielsen - f:1762 - død før 1769.
2. Anna Nielsdt. - f:1764 - gift 1794 med Erich Ellingsen fra Færset. De overtar gården etter hennes foreldre.
3. Kirsten Nielsdt. - f:1767 - gift 18?? Med Lars Olsen på Bergåkeren, Holand, hvor de også bodde.
4. Pernille Nielsdt. - f:1771 - gift 1805 med enkemannen Niels Joensen, som var bruker av 257h.
5. Randine Nielsdt. - f:1775 - død før 1805 ( skifte etter faren ).

Kirsten Hansdt. dør 1767 - ca. 60 år gammel.

Brønø høstting 5.sep. 1768. Niels Knudsen skylder Sr. Peder N. Greger for lånte penger, korn og andre kjøpmannsvarer : 35 rdl. - 5 mark - 11 sh., og pantsetter : 3 kyr, 3 kviger, 6 sauer og 4 lam, 1 færing med seil, 3 nye - og 3 gamle garn m. m.

           Tettingshaugen - 257a., ved folketellingen 1769.
	
1. Niels Knudsen - 37 år - bonde.
2. Chirsten Pedersdt. - 28 år - hans kone.
3. Anna Nielsdt. - 5 år - deres datter.
4. Kirsten Nielsdt. - 2 år - deres datter.
5. Knud Nielsen - 70 år - kårmann ( far til Niels ).

Anna Nielsdt. gifter seg 1794 med Erich Ellingsen fra Færset. Han var f:1763, og sønn av Elling Erichsen og Randine Pedersdt.

                    Erich og Anna får barna : 
1. Randine Erichsdt. - f:1794 - gift 1822 med enkemannen Hans Joensen, som var bruker av 257d.
2. Ole Michal Erichsen - f:1799 - gift 1825 med Berith Nielsdt. fra Gården i Igerøy. De over gården etter hans foreldre.
3. Erich Erichsen - f:1803 - gift 1828 med Randine Olsdt. fra Holand. De bodde på Flåget, Holand.
4. Christine Erichsdt. - f:1808 - gift 1833 med Sebedias Paulsen fra Engelsøyen, hvor de også bodde. Sønnen - Erik Sebediasen - var den første som bodde på Draget i Igerøyen.
       Tettingshaugen - 257a., ved folketellingen 1801. 
1. Niels Knudsen - bonde - 1.ekt. - 64 år.
2. Chirsten Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 62 år.
3. Pernille Nielsdt. - deres datter - ugift - 29 år.
1. Erich Ellingsen - bonde - 1.ekt. - 34 år.
2. Anna Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 31 år.
3. Ole Erichsen - deres sønn - 2 år.
4. Niels Pedersen - fosterbarn - 13 år.

Det er jo litt underlig at det står oppført to bønder på gården, men det må vel være riktig, for ved matrikkelen 1836, har fremdeles gården 257a., en skyld på 1 wog - 16 mark.

Knud Nielsen dør 1804 - 68 år gammel. Skiftet blir holdt på borgerleiet i Rørøy 18.juni året etter. Arvingene er :

1. Chirsten Pedersdt. - hans kone.
2. Anna Nielsdt. - datter - gift med Erich Ellingsen, Igerøy.
3. Kirsten Nielsdt. - datter - gift med Ole Larsen, Holand.
4. Pernille Nielsdt. - datter - ugift - hjemme på stervbogården.

Boets midler : 59 - 01 - 10 – gjeld : 77 - 02 - 05.

                                  Helg. spk. No. 25 - fol. 145. 

1811 betaler Erich Ellingsen skatt.

Erich Ellingsen dør 1814 - 51 år gammel. Skiftet blir holdt 18.nov. samme år. Arvingene er :

1. Anna Nielsdt. - hans kone
2. Ole Erichsen - sønn - 14 år.
3. Erich Erichsen - sønn - 9 år.
4. Randine Erichsdt. - datter - 20 år.
5. Chirsten N. Erichsdt. - datter - 3 år. ( se på navnet )

Boets midler : 149 - 04 - 08 – gjeld : 116 - 02 - 14.

                         Helg. spk. No. 29 - fol 500½.

Da sølvskatten ble innkrevd 1816, betaler gårdsmannsenken Anna Nielsdt. 2 daler.

Ole Michal Erichsen gifter seg 1822 med Berith Nielsdt.. Hun var f:1799, og datter av Niels Nielsen og Randine Erichsdt. i Gården.

                   Ole og Berith får barna : 
1. Elen Anna Olsdt. - f:1825 - gift 1856 med Peder ( Peer ) Johannesen fra Ulvingen. Får husmannsplassen Leirvik på gården.
2. Hendrik Johan Olsen - f:1829 - gift 1846 med Aleth Mortensdt.. De overtar gården etter hans foreldre.
3. Nicoline Randine Olsdt. - f:1832 - gift 1854 med Lorents Johannesen på Ulvingen. Hadde husmannsplassen Ytterrugplassen, Ulvingen.
6. Peter Ole Benjamin Olsen - f:1839 - gift 1869 med Didrike Mortensdt. De drev gården sammen med Hendrik. Ingen barn.


Etter matrikkelen 1836, står Ole Erichsen som bruker av Tettinghaugen - 257a. Matrikkelskyld gammel : 1 wog - 16 mark., ny : 1 skylddaler - 2 ort - 5 skill.

Hendrik Johan Olsen gifter seg 1864 med Aleth Maria Mortensdt.. Hun var f:1842, og datter av Morten Dinesen og Nicoline Nielsdt. på gården - 257h. Ekteskapet ble barnløst.

          Tettingshaugen - 257a., ved folketellingen 1865. 

1. Hendrik Olsen - gårdbruker / leilending - 37 år. 2. Aleth Mortensdt. - hans kone - 24 år. 3. Nikoline Johnsdt. - tjenestepike - ugift - 21 år. ( fra Brønø ) 4. Inger Rasmusdt. - tjenestepike - ugift - 26 år. 5. Ole Erichsen - kårmann - 77 år. 6. Berith Nielsdt. - hans kone - 77 år. 7. Peter Olsen - tjenestedreng - ugift - 27 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr og 12 sauer, ¾ tønne bygg, 4 tønner havre, og 6 tønner poteter. I tillegg hadde kårfolket : 2 kyr, 2 sauer og 1 gris.

Peter Ole Benjamin Olsen gifter seg 1869 med Didrika Gurine Mortensdt. Hun var f:1846, og datter av Morten Dinesen og Nicoline Nielsdt. på 257h. Ekteskapet var barnløst.

          Tettingshaugen - 257a., ved folketellingen 1875. 

1. Hendrik Olsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1828. 2. Aleth Mortensdt. - hans kone - f:1842. 3. Salamon Nielsen - tyende / tjenestedreng - ugift - f:1853. 4. Sirene Eriksdt. - tyende / tjenestepike - ugift - f:1858. 5. Peter Olsen - gårdbruker / fisker - f:1839. 6. Didrika Mortensdt. - hans Kone - f:1845. 7. Benjamin Mortensen - fostersønn - f:1866. 8. Ole Erichsen - kårmann, Hendrik og Oles far - f:1799. 9. Berith Nielsdt. - hans kone - f:1799. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 16 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 4 tønner havre og 6 tønner poteter.

No. 3 - Salamon Nielsen var f:1853 på Bø. Foreldrene var Niels Jensen og Antonette Johnsdt.. De var brukere av en del av Nergården, som fikk navnet Vikran. Faren døde 1863, og moren giftet seg ikke opp igjen. Salamon giftet seg 1890 med Didrike Gurine Mortensdt. - enke etter Peter Olsen på Tettingshaugen, som omkom i Lofoten 1879.

No. 7 - Benjamin Mortensen var f:1866, og sønn av Morten Larsen og Anne Pedersdt. i Hestviken. Anne Pedersdt. var fra Igerøy - f:1831, og datter av Peder Nielsen og Nicoline Nielsdt. på 257h. Nicoline Nielsdt. var også mor til Aleth Mortensdt. og Didrika Mortensdt., som begge var gift på Tettingshaugen. Deres far var Morten Dinesen - Nicolines - andre mann. Det er derfor ikke så rart at det blir Benjamin Mortensen som overtar gården etter sine to barnløse ”halvtanter ”.

Ole Michal Erichsen dør som kårmann 1878 - 79 år gammel. Berith Nielsdt dør som kårenke 1882 - 83 år gammel.

Peter Ole Benjaminsen Olsen omkommer på Balstad 21.mars 1879 - 40 år gammel.

Etter matrikkelen 1891, er Hendrik Olsen bruker av Tettingshaugen - 257a. Matrikkelskyld urevidert : 1 daler - 2 ort - 5 skill, revidert : 2 mark - 89 øre.

Benjamin Anton Mortensen gifter seg 1891 med Arnoldine Kristine Jørgensdt. fra Kolvereid.

                 Benjamin og Kristine får barna : 

1. Petter Martinius Benjaminsen - f:1892 2. Petter Mørk Benjaminsen - f:1897 3. Anne Henriette Benjaminsen - f:1898

Hendrik Johan Olsen dør som gårdbruker 1898 - 70 år gammel.

          Tettingshaugen - 257a., br.nr. 1., ved folketellingen 1900.

1. Aleth Mortensdt. - gårdbrukerenke / leilending - f:1842. 2. Regine Robertsen - kokkepike - ugift - f:1882. 3. Benjamin Mortensen - inderst - fisker / gårdsarbeider - f:1866. 4. Kristine Jørgensdt. - hans kone ( fra Kolvereid ) - f:1862. 5. Petter Benjaminsen - deres sønn - f:1897. 6. Anne Benjaminsen - deres datter - f:1898.

Etter matrikkelen 1907, er enken Aleth Mortensdt. bruker av Tettingshaugen - br.nr. 1. Matrikkelskyld : 2 mark - 89 øre.

Aleth Maria Mortensdt. dør 22.feb. 1914 - 72 år gammel. Skiftet blir holdt året etter, over henne og hennes mann - Hendrik Olsen - som døde for 15 år siden. Arvingene er : 1. Elen Olsdt. - mannens søster - død. 2. Ole Pedersen - barn av Elen - 55 år - Igerøy 3. Nikoline Olsdt. - mannens søster - død. 4. Johan Lorentsen - barn av Nikoline - 61 år - los - Ulvingen. 5. Peter Lorentsen - barn av Nikoline - 53 år - Ulvingen. 6. Peternelle Lorentsen - barn av Nikoline - 48 år - gift med Halle Kristoffersen, Ulving. . 7. Haltine Lorentsen - barn av Nikoline - 43 år - gift med Ebbe Johannesen, Ulvingen. 8. Oline Lorentsen - barn av Nikoline - død. 9. Leonhard Halvorsen - barn av Oline - 25 år - Ulvingen. 10. Astrid Halvorsen - barn av Oline - 22 år - Ulvingen. 11. Didrikke Mortensdt. - kvinnens søster - 69 år - gift med Salamon Nilsen ( husmann på Tettingshaugen ) 12. Pernille Mortensdt. - kvinnens søster - 76 år 13. Nikolai Petersen - kvinnens halvbror - død ( Bø ). 14. Peter D. Nikolaisen - barn av Nikolai - 60 år - kjøpmann i Igerøy. 15. Johan Nikolaisen - barn av Nikolai - 50 år - Bø. 16. Mathias Nikolaisen - barn av Nikolai - 46 år - Igerøy. 17. Ulrikke Nikolaisen - barn av Nikolai - 57 år - gift - Minnesota, Amerika. 18. Peternelle Petersdt. - kvinnens halvsøster - død. 19. Peter Pedersen - barn av Peternelle - 49 år - Igerøy. 20. Anne Petersdt. - kvinnens halvsøster - 84 år - Hestviken.

             Husmannsplassen på Tettingshaugen.
      Husmannsplassen på Tettingshaugen ved folketellingen 1900. 

1. Salamon Nilsen - husmannsplass med jord - fisker - f:1853. 2. Didrike Mortensdt. - hans kone - f:1846. 3. Henrik Alexandersen - brorsønn - fisker - f:1883.

Salamon ble, som nevnt under Tettingshaugen, gift med enken etter Peter Olsen - Didrike Mortensdt. - men om Peter hadde eget hus, eller Salamon bygde nytt, vet jeg ikke. Henrik Alexandersen var sønn av Alexander Nielsen og Johanna Eriksdt. i Ulvingen.

          Leirvik - husmannsplass med jord, under br.nr. 1. 

Elen Anna Olsdt. var f:1825, og søster av Hendrik Olsen, som var bruker av Tettingshaugen. Hun giftet seg 1856 med Peder Johannesen fra Færset, og fikk en husmannsplass på gården, som fikk navnet Leirvik. Peder var f:1830, og sønn av Johannes Eliasen og Hanna Eliasdt., Ulvingen.

                   Peder og Elen får barna :

1. Aleksander Johan Pedersen - f:1856 - Kjul 2. Ole Edvard Benj. Pedersen - f:1857 - Færset - gift 1877 med Ane Brynoldsdt. fra Velfjorden. De overtok plassen etter hans foreldre.

                 Leirvik ved folketellingen 1865.

1. Peder Johnsen - husmann med jord / rydningsmann - 36 år. 2. Elen Olsdt. - hans kone - 41 år. 3. Ole Pedersen - deres sønn - 9 år. 4. Peder Hansen - losjerende fisker fra Brønø - 27 år. 5. Peternille Petersdt. - hans kone - 31 år. 6. Peter Pedersen - deres sønn - 1 år. Plassen hadde : 1 ku og 4 sauer.

                  Leirvik ved folketellingen 1875. 

1. Elen Anna Olsdt. - husmannsenke med jord - f:1825. 2. Ole Edvard Pedersen - sønn - hjelper moren - ugift - f:1856. 3. Ane Brynoldsdt. - tjenestepike - ugift - f:1841. 4. Erik Sebediasen - losjerende fisker - ugift - f:1837. Plassen hadde : 1 ku og 4 sauer, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 2 tønner poteter.

Ole Edvard Pedersen gifter seg 1800 med Ane Helene Brynoldsdt. fra Velfjorden - f:1851.

Ane H. Brynoldsdt. dør 20.mai 1889 - 48 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Ole Pedersen - hennes mann. 2. Peder Edvard Parelius Olsen - deres sønn - 12 år

     Verge for Peder : Peter Didrik Nikolaisen. 

Ole Edvard Pedersen gifter seg igjen 1892 med Susanne Justine Pedersdt. fra Bø. Hun var f:1854, og datter av Peder Christophersen og Anna Petersdt. på Knausen.

Ole og Susanne får 1892 datteren Ane Sofie Olsdt.

              Leirvikmarken ved folketellingen 1900. 

1. Ole Pedersen - husmann med jord / fisker - f:1856. 2. Susanne Pedersen - hans kone - f:1854. 3. Anne Olsen - deres datter - f:1892. 4. Johanne Olsdt. - budeie / gårdsarbeid - ugift - f:1856. 5. Peder Olsen - deres sønn / styrmann - ugift - f:1877.

          Draget - husmannsplass med jord, under br.nr. 1.

De første som bodde på Draget var Erik Sebediasen og Christine Erichsdt. Erich Nikolai Sebediasen var f:1836 i Sør-Nautøy, Holand, og sønn av Sebedias Paulsen og Christine Erichsdt. ( søster til Sebedias - Elisabeth - bodde i Sør -Nautøy ). Christine Nikoline Erichsdt. var fra Igerøy, og datter av Erich Ellingsen og Anna Nielsdt. på Tettingshaugen.

                  Erik og Nikoline får barna : 

1. Salamon Kristian Eriksen - f:1877 2. Peter Olaf Dahl Eriksen - f:1880

                Draget ved folketellingen 1900. 

1. Erik Sebediasen - husmann med jord - fisker - f:1835. 2. Nikoline Johansdt. - hans kone ( fra Brønø ) - f:1845. 3. Salamon Eriksen - deres sønn - fisker - ugift - f:1877. 4. Peter Eriksen - deres sønn - fisker - ugift - f:1880.

         Sjåviken - husmannsplass uten jord, under br.nr. 1.                  

Jens Angel Johansen var f:1871, og sønn av Johan Jørgensen og Anne Knudsdt. som hadde en husmannsplass med jord i Sjåviken, under br.nr. Jens giftet seg 1896 med Kristianne Peternelle Johansdt. fra Igerøy.

                Jens og Kristianne får barna :  

1. Josefine Mørk Jensen - f:1896 2. Ingrid Pauline Jensen - f:1898 3. Petter Kristian Jensen - f:1900

             Sjåviken ved folkeavstemningen 1900. 

1. Jens Johansen - husmann uten jord - fisker - f:1871. 2. Kristianne Johansen - hans kone - f:1878. 3. Josefine Jensen - deres datter - f:1896. 4. Ingrid Jensen - deres datter - f:1898. 5. Peter Jensen - deres sønn - f:1900.

                       Bukken - 257c. 

Paul Hansen var den første bruker av gården. Han var f:1699, og sønn av Hans Paulsen og Ane Larsdt., som var brukere av Tettinghaugen. Da Paul Hansen giftet seg ( ca.1725 ) med Berith Christophersdt., fikk han en part av gården av foreldrene. Parten fikk navnet Bukken, og en skyld på 1 wog. ( Gården til foreldrene fikk etter dette en skyld på 1 w. - 16 m., mot tidligere 2 w - 16 m. ).

                    Paul og Berith får barna : 

1. Aun Elisabeth Paulsdt. - f:1727 - gift 1751 med Jens Knudsen fra 2. Hans Paulsen - f:1731 - gift 1761 med Inger Pedersdt. Bodde på Ner-Næss ( trolig Heian ). Hadde to barn, men begge døde. 3. Christopher Paulsen - f:1733

Berith Christophersdt. dør 1733 - 33 år gammel. Skiftet blir holdt 1.mai 1734. Arvingene er : 1. Paul Hansen - hennes mann. 2. Ane Elisabeth Paulsdt. - deres datter - 7 år. 3. Hans Paulsen - deres sønn - 3 år. Boets midler : 115 - 02 - 02 + den sal. kvinens gangklær : 27 - 00 - 03. Boet bestod av blant annet 2 sølvskjer, lin, jern, sengklær, linklær, fe og kreaturer, sjøredskaper, bl. a. 6 nye og 3 brukte sildegarn, en ny sexringsbåt med tilbehør, korn og trefang. Boets gjeld utgjorde 44 - 01 - 12., hovedsakelig Bergensgjeld, som i alle øvrige skifter på denne tiden.

                           Helg. spk. No. 7b. - fol. 206.

Paul Hansen gifter seg igjen 1749 med Marith Pedersdt. Hvem hun var vet jeg ikke, men hun var søster til Inger Pedersdt., som 1761 ble gift med Hans Paulsen - sønn av Paul Hansen.

                     Paul og Marith får barna : 

1. Peder Christopher Paulsen - f:1750 - gift 1780 med Anna Ellingsdt.. Bodde på bø. 2. Peter Paulsen - f:1753 - gift 1783 med Berith Johannesdt. fra Bø. Ble brukere av Nergården på Bø. 3. Elen Anna Paulsdt. - f:1756 - gift 1785 med Daniel Hansen, og ble brukere av 257g., etter hans foreldre. 4. Berith Paulsdt. - f:1761 - døde året etter. 5. Christopher Paulsen - f:1765 - gift 1795 med Marith Joensdt. fra Eidem. De overtar Halmøy.

Paul Hansen dør 1766 - 67 år gammel. Kan ikke finne noe skifte.

             Bukken - 257c., ved folketellingen 1769. 

1. Marith Pedersdt. - enke etter Paul Hansen - 44 år. 2. Peder Chr. Paulsen - hennes sønn - 19 år. 3. Peter Paulsen - hennes sønn - 16 år. 4. Christopher Paulsen - hennes sønn - 3 år. 5. Elen Paulsdt. - hennes datter - 13 år.

Marith Pedersdt. gifter seg igjen 1770 med Joen Jensen fra Hysværet. Han var f:1740, og sønn av Jens Arntsen og Karen Joensdt. på Nausthaugen, Holand. Joen og Marith har ingen barn sammen, og ingen av hennes sønner blir på gården.

Joen Jensen dør 1793 - 53 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Marith Pedersdt. - hans kone. 2. Arnt Jensen - bror - død. 3. Joen Arntsen - barn av Arnt - Viksås. 4. Karen Arntsdt. - barn av Arnt - gift med Ole Johansen, Ner-Næss. 5. Marith Jensdt. - søster - Hysværet. 6. Anne Jensdt. - søster - gift med Morten Hansen i Hysværet.

Marit Pedersdt. gifter seg igjen for tredje gang 1800 med Niels Joensen. Hvem han er vet jeg ikke, men han var da 21 år gammel, mens Marith da var ca.70 år. De får en husmannsplass på 257h., hos Ole Thomasen, og her dør Marith Pedersdt. 1802 - 70 år gammel. Skifte under gården - 257h.

Her blir det ikke så enkelt med fortsettelsen, og hvorfor det ble som det ble som det ble. Ingen av barna til Paul Hansen ser ut til å bli på gården, så den som overtar ser ut til å bli en med navnet Brynold Andersen. Hvor han kommer fra vet jeg ikke, men trolig kom han nordfra, og var da gift med Siri Hallsdt.

                  Brynold og Siri får barna : 

1. Kirsten Maria Brynoldsdt. - f:1790 - døde etter 3 dager. 2. Kirsten Maria Brynoldsdt. - f:1791 - gift 1820 med Morten Nielsen fra Vika. Hadde en husmannsplass på Bø. 3. Anna Kristina Brynoldsdt. - f:1797 4. Andreas Brynoldsen - f:1800 - gift 1821 med Elen Nielsdt., Søla. Bodde i Åsegarden, Sundsvold.

            Bukken - 257c., ved folketellingen 1801. 

1. Brynold Andersen - bonde - 1.ekt. - 41 år. 2. Siri Hallesdt. - hans kone - 1.ekt. - 40 år. 3. Kirsten Maria Brynoldsdt. - deres datter - 10 år. 4. Anna Brynoldsdt. - deres datter - 5 år. 5. Andreas Brynoldsen - deres sønn - 1 år.

Da det ble innkrevd skatt 1812, betaler Brynold Andersen ( beløp ukjent ), og da sølvskatten ble utskrevet 1816, betaler gårdsmannen Brynold Andersen 4 daler.

24.aug. 1835 får Ole Christian Olsen byksel på gården ( 1 w.) av Greger, mot kår til Brynold Andersen og kona.

Ole Christian Olsen var f:1808, og sønn av Ole Johansen og Karen Arntsdt., som var brukere av halve Ner-Næss. Han giftet seg 1833 med Oline Erika Olsdt. fra Færset. Hun var f:1808, og datter av Ole Arntsen og Giertrud Erichsdt.

                      Ole og Oline får barna : 

1. Andreas Christian Olsen - f:1835 - gift 1862 med Johanna Lorentsdt. Bodde på Kirkøy, hvor de hadde en husmannsplass. 2. Karen Oline Olsdt. - f:1838 - gift 1865 med Edvard Hansen fra Kolvereid. Hadde en husmannsplass på Eidem. 3. Benjamin Edvard Olsen - f:1843

Etter matrikkelen 1836, er Ole Chr. Olsen bruker av Bukken - 257c. Matrikkelskyld gammel : 1 wog, ny : 1 skylddaler - 22 skill.

Ole Christian Olsen dør som gårdsmann 1847 - 43 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Oline Olsdt. - hans kone. 2. Andreas Christian Olsen - deres sønn - 13 år. 3. Benjamin Edvard Olsen - deres sønn - 5 år 4. Karen Oline Sophie Olsdt. - deres datter - 10 år. Formynder for barna : Ole Christophersen, Næss. ( gift med Oles søster ).

Etter at Ole Chr. Olsen er død inngår Oline Olsdt. kontrakt med Ole N. Thorsen, Kolstad, om drift av gården. Underskrevet 23.mai 1848, tinglest : 10.sep. 1852.

Ole Nikolai Thorsen var f:1823 på Kolstad, og sønn av Thor Hansen og Berith Baardsdt. på Aspåsen. Han giftet seg 1847 med Nicoline Johanne Erichsdt. Hun var f:1823, og datter av Erich Nielsen og Pernille Danielsdt., som var brukere av 257g.

Ole og Nicoline får 1849 sønnen Peter Randur Ole Olsen, som skulle bli deres eneste barn.

              Bukken - 257., ved folketellingen 1865. 

1. Ole Thorsen - gårdbruker / leilending - 41 år. 2. Nicoline Erichsdt. - hans kone - 41 år. 3. Peter Olsen - deres sønn - hjelper faren - 16 år. 4. Oline Olsdt. - kårenke ( etter Ole Olsen ) - 56 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 4 sauer og 1 gris, ¾ tønne bygg, 2 tønner havre og 6 tønner poteter.

Peter Olsen dør 1868 - 19 år gammel.

             Bukken - 257c., ved folketellingen 1875. 

1. Ole Thorsen - gårdbruker / leilending - f:1823. 2. Nicoline Erichsdt. - hans kone - f:1823. 3. Kristianna Petersdt. - tjenestepike - ugift - f:1858. 4. Oline Olsdt. - kårenke ( etter Ole Olsen ) - f:1808. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3½ tønne havre og 6 tønner poteter.

De som nå overtar gården blir Peter Didrik Benjamin Nikolaisen. Han var f:1854, og sønn av Nicolai Petersen og Oline Baardsdt. Peter Didrik ble f:1828 på gården - 257h., og ble ikke med foreldrene, som overtok gården Knausen på Bø. Han giftet seg 1879 med Oline Nikoline Petersdt. - 1856, og datter av Peter Eriksen og Didrikka Danielsdt. på 257g. Peter Didrik var først forlovet med Kristianna Petersdt. - søster til Oline - som døde 1877 - 20 år gammel. Første barnet til Peter Didrik og Oline ble oppkalt etter henne.

                    Peter og Oline får barna : 

1. Kristianna Petersen - f:1879 - død 1882. 2. Amalie Olufine Petersdt. - f:1881 - gift 1910 med Benjamin Broch Pedersen. Bodde i Igerøy. 3. Nora Marie Petersen - f:1882 - gift 1902 med Peder Johansen fra Alstahaug. 4. Kristian Norman Petersen - f:1884 5. Olaf Johan Hass Petersen - f:1886 6. Jens Angel Petersen - f:1888 - død 1892 7. Petra Oline Petersdt. - f:1890 8. Anna Oline Petersdt. - f:1893 9. Oline Marie Petersdt. - f:1895 - død samme år.

Etter matrikkelen 1891, er Peter Didrik Nikolaisen bruker av Bukken - br.nr. 3.

            Bukken - 257c., br.nr. 3., ved folketellingen 1900. 

1. Peter Nikolaisen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1854. 2. Oline Petersen - hans kone - f:1856. 3. Amalie Petersen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1880. 4. Kristian Petersen - deres sønn - gårdsarbeid - f:1884. 5. Olaf Petersen - deres sønn - f:1886. 6. Pedra Petersen - deres datter - f:1890. 7. Anna Petersen - deres datter - f:1893. 8. Jens Johansen - søstersønn - f:1887.

Etter matrikkelen 1907, er Peter Didrik Nikolaisen bruker av Bukken - br.nr. 3. Matrikkelskyld : 2 mark - 46 øre.

      Sjåviken - husmannsplass med jord, under br.nr. 3. 

De første som bodde på plassen var Nils Thorsen og Oline Eriksdt. - gift 1877. Nils Enoch Kristian Thorsen var f:1850, og sønn av Thor Chr. Hansen og Nicoline Mortensdt. i Bøhauan. Oline Kristine Eriksdt. var f:1848, og datter av Erik Hansen og Fredrika Thorsdt. på Grindhaugen - 257d.

Nils og Oline forblir barnløs.

             Sjåviken ved folketellingen 1900. 

1. Nils Thorsen - husmann med jord - fisker - f:1850. 2. Oline Eriksdt. - hans kone - f:1848. 3. Peder Eriksen - inderst / fisker - ugift - f:1873. 4. Anton Eriksen - inderst / fisker - enkemann - f:1870. 5. Ebba Antonsen - hans datter - f:1898. 6. Marie Nikolaisen - hans husholderske - ugift - f:1870.

No. 4.- Anton Edvard Eriksen var halvbror til Oline Eriksdt. Han ble 1898 gift med Alette Johanna Andreasdt., Sjåviken - f:1874, og datter av Andreas Johannesen og Elen Olsdt.

                  Anton og Alette får barna : 

1. Ebba Antonsen - f:1898 2. Augustin Johan Antonsen - f:1899 - død året etter.

Alette Johanna Andreasdt. døde av tæring 1900 - 26 år gammel. Skiftet blir holdt 1904. Arvingene er : 1. Anton Eriksen - hennes mann. 2. Ebba Antonsen - deres datter.

Anton Eriksen giftet seg igjen 1902 med Anne Sophie Didriksdt. fra Hongset - f:1871, og datter av Didrik Hermandsen og Johanna Benjaminsdt. på Utgården.

      Aabordsholmen - husmannsplass med jord, under br.nr. 3.

De første som bodde på plassen var Andreas Johannesen og Elen Olsdt. Andreas var fra Værdalen, og f:1837. Elen Christine Olsdt. var f:1844 på Næss, men voks opp på Bø, hvor foreldrene : Ole Chr. Pedersen og Andrea Woldradsdt. hadde gården i Jektviken.

                Andreas og Elen får barna : 

1. Anne Kathrine Andreasdt. - f:1869 - Bø 2. Wilhelm Karl Andreasen - f:1871 - Vegstein 3. Alette Johanne Andreasdt. - f:1874 - Kolstad - gift 1898 med Anton Eriksen, Igerøy. 4. Ella Kristine Andreasdt. - f:1874 - Kolstad 5. Konrad Meyer Andreasen - f:1877 - Igerøy 6. Peternelle Oline Andreasdt. - f:1879 7. Johan Peder Andreasen - f:1882 - død 1900. 8. Bernhard Nikolai Andreasen - f:1884

             Aabordsholmen ved folketellingen 1900. 

1. Elen Olsdt. - husmannsenke med jord - f:1844. 2. Bernhard Andreasen - hennes sønn - fisker - f:1884.

                     Gården - 257b. 

Niels Paulsen hadde denne gåeden ved folketellingen 1701, og står da oppført med fem sønner : Paul - 17, Johannes - 17, Peder - 9, Peder - 6, og Niels 2 år gammel. Matrikkelskylden på gården var 1723 : 1 wog - 2 pund, som den også var 1680, og 1691, og Niels Paulsen er fremdeles bruker - 74 år gammel.

Her blir det en del tvil igjen. Gården blir del, men jeg er ikke sikker på når. En av partene får etter hvert løpenr. 257h., og en matrikkelskyld på 2 pund. Denne parten blir sønnen Peder Nielsen bruker av, og vi tar dens historie under gården 257h. ( 257h., blir siden delt igjen - ca.1900 - i Lillehaugen og Naustviken ).

Sønnen Niels Nielsen ser ut til å overta den andre delen av gården, som får en skyld på 1 wog., men det er også en mulighet for at Niels Nielsen var den første brukeren av Grindhaugen, og at broren Peder var bruker av hele farsgården til den ble delt.

Niels Nielsen giftet seg 1729 med Siri Thorsdt. fra Eidem. Hun var f:1701, og datter av Thor Ellingsen og Kirsten Hansdt., som var brukere av hele Eidem.

                    Niels og Siri får barna : 

1. Thron Nielsen - f:1733 3. Chirsten Nielsdt. - f:1736 - død 1738. 4. Kirsten Hansdt. - f:1840 - gift 1770 med Hans Jacob Andersen. De overtar Grindhaugen - 257d., men jeg er usikker når. Hans Jacob Andersen er holdsmann på Grindhaugen ved folketellingen 1801.

Siri Thorsdt. dør 1771 - 70 år gammel. Niels Nielsen dør 1781 - 82 år gammel.

Niels Nielsen, Igerøy, gifter seg 1789 med Randine Erichsdt. Schytte - f:1763, og datter av Erich Erichsen Schytte og Berith Nielsdt. i Oppgården, Vika.

                Niels og Randine får barna : 

1. Erich Nielsen - f:1790 - gift 1823 med Peternille Danielsdt. De overtar gården 257g., etter hennes foreldre. 2. Peter Nielsen - f:1796 - død 1801. 3. Berith Nielsdt. - f:1799 - gift 1825 med Ole Michal Erichsen på Tettinghaugen. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Peter Nielsen - f:1802 - gift 1828 med Nicoline Nielsdt. De overtar gården - 257h., etter hennes foreldre.

              Gården - 257b., ved folketellingen 1801. 

1. Niels Nielsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 41 år. 2. Randine Erichsdt. - hans kone - 1.ekt. - 42 år. 3. Erich Nielsen - deres sønn - 11 år. 4. Berith Nielsdt. - deres datter - 2 år. 5. Karen Svendsdt. - tjenestepike - ugift - 34 år.

Niels Nielsen dør 1803 - 50 år gammel. ( 50 år ? ). Skiftet blir holdt 3.aug. 1804. Arvingene er : 1. Randine Erichsdt. - hans kone. 2. Erich Nielsen - deres sønn - 13 år. 3. Berith Nielsdt. - deres datter - 3 år. 4. Peter Nielsen - deres sønn - 1 år. Boets midler : 86 - 05 - 00 – gjeld : 150 - 02 - 08.

                             Helg. spk. No. 24 - fol. 203. 

Randine Erichsen gifter seg igjen 1809 med Paul Hans Pedersen. Han var f:1782, og sønn av Peder Paulsen og Anna Ellingsdt. på Bø. ( Peder Paulsen var fra Bukken )

Paul og Randine har ingen barn sammen, og Paul H. Pedersen omkommer i Lofoten 1840 - 58 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Randine Erichsdt. - hans kone. 2. Peder Nielsen - hans halvbror - Engelsøy.

De som overtar gården blir Knud Morten Larsen, og hans kone Mortine Nielsdt. De har sikkert bodd på gården en tid, for Randine er nå blitt 77 år, og barna er for lengst gift, og bosatt på andre gårder i Igerøy.

Knud Larsen var fra Tjøtta, og giftet seg 1832 med Mortina Nielsdt. fra Kolstad. Hun var f:1798, og datter av Niels Mortensen og Pernille Eliasdt. Knud var f: ca.1804.

                    Knud og Mortina får barna : 

1. Anne Caroline Knudsdt. - f:1833 2. Christine Dorthea Knudsdt. - f:1837

Etter matrikkelen 1836, er Knud Larsen bruker av gården - 257b. Matrikkelskyld gammel : 1 wog, ny : 1 skylddaler - 3 ort - 12 skill.

Randine Erichsdt. dør som holdskone 1842 - 83 år gammel.

11.juli 1843 får Knud Larsen bykselbrev på gården av C. Stephansen, mot kår til Randine Erichsdt. ( Randine var allerede dø før kontrakten var tinglyst ).

Den som nå overtar gården blir Tøger Baardsen. Tøger Christopher Baardsen var f:1826 på Færset, men voks opp på i Rørøy, hvor foreldrene - Baard Olsen og Ingeborg Eliasen - hadde plassen Stor Trøen. Tøger gifter seg 1856 med Pernille Hagen Hansdt. fra Brønø ( f:1829 ).

                Tøger og Pernille får barna : 

1. Hanna Kristine Tøgersdt. - f:1858 - gift 1878 med Ole Eriksen fra Grindhaugen - 257d. Bodde i Jedderviken. 2. Elerine Johanne Tøgersdt. - f:1860 - gift 1880 med Thor Thorsen fra Bøhauan. Bodde på plassen Halsen i Igerøyen. 3. Benjamin Parelius Tøgersen - f:1862 - gift 1893 med Berith Didriksdt fra Hongset.. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Ingeborg Anna Tøgersdt. - f:1864 - gift 1887 med Andreas Mathisen fra Bø. Bodde på Nausthaugen, Igerøy. 5. Peder Henrik Tøgersen - f:1866 - sjømann. 6. Kristine Peternelle Tøgersdt. - f:1869 - gift 1892 med Peter Arntsen på Grindbakken, Kolstad, hvor de også bodde.

            Gården - 257b., ved folketellingen 1865. 

1. Tøger Baardsen - gårdbruker / selveier - 40 år. 2. Pernille Hansdt. - hans kone - 35 år. 3. Hanna Tøgersdt. - deres datter - 8 år. 4. Elerine Tøgersdt. - deres datter - 6 år. 5. Benjamin Tøgersen - deres sønn - 4 år. 6. Ingeborg Tøgersdt. - deres datter - 2 år. 7. Nikoline Pedersdt. - tjenestepike - ugift - 19 år. 8. Knud Larsen - kårmann - enkemann - 63 år. 9. Johan Jørgensen - losjerende fisker fra Brønø - 33 år. 10. Anne Knudsdt. - hans kone - 33 år. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 6 sauer og 1 gris, ¾ tønne bygg, 4½ tønne havre og 7 tønner poteter. I tillegg hadde Knud Larsen, og svigersønnen Johan Jørgensen, 1 ku og 2 sauer hver.

Tøger Baardsen står som selveier 1865, men i Panteregisteret står det at han får skjøte på gården av C. Stephansen 26.apr. 1867 - tingl. 19.sep. samme år.

              Gården - 257b., ved folketellingen 1875. 

1. Tøger Baardsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1826. 2. Pernille Hansdt. - hans kone ( fra Brønø ) - f:1829. 3. Hanna Tøgersdt. - deres datter - ugift - f:1858. 4. Benjamin Tøgersen - deres sønn - f:1862. 5. Ingeborg Tøgersdt. - deres datter - f:1864. 6. Peder H. Tøgersen - deres sønn - f:1866. 7. Kristine Tøgersdt. - deres datter - f:1869. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 13 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 4½ tønne havre og 5 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, står Tøger Baardsen som bruker av 257b., br.nr. 2. Matrikkelskyld urevidert : 1 daler - 22 skill, revidert : 2 mark - 46 øre.

Benjamin Parelius Tøgersen gifter seg 1893 med Berith Maria Didriksdt. fra Hongset. Hun var f:1864, og datter av Didrik Hermandsen og Johanna Benjaminsdt. på Utgården. Benjamin og Berith har ingen barn.

            Gården - 257b., br.nr. 2., ved folketellingen 1900. 

1. Benjamin Tøgersen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1862. 2. Berith Didriksdt. - hans kone - syerske - f:1864. 3. Anna Didriksdt. - tj.pike / budeie - ugift - f:1872. 4. Harald Pedersen - pleiesønn - f:1897. 5. Tøger Baardsen - føderådsmann / fisker - f:1826. 6. Pernille Hansdt. - hans kone - føderådskone - f:1829. 7. Peder Tøgersen - deres sønn - sjømann - ugift - f:1866.

Tøger Christopher Baardsen dør 20.aug. 1904 - 79 år gammel. Skiftet blir holdt åre etter. Arvingene er : 1. Pernille Hagen Hansdt. - hans kone. 2. Benjamin Parelius Tøgersen - sønn. 3. Peder Henrik Tøgersen - sønn - sjømann - Galveston, Texas. 4. Hanna Kristine Tøgersdt. - datter - gift med Ole Eriksen, Igerøy. 5. Ingeborg Anna Tøgersdt. - datter - g. m. Andreas Mathisen, Igerøy 6. Kristine Peternelle Tøgersdt. - datter - gift med Peter Arntsen, Kolstad. 7. Elerine Johanne Tøgersdt. - datter - død. 8. Benjamin Thorsen - barn av Elerine - 24 år - Igerøy. 9. Kirsten Thorsen - barn av Elerine - 21 år - Igerøy. 10. Anna Thorsen - barn av Elerine - 18 år. 11. Therese Thorsen - barn av Elerine - 14 år. 12. Elerine Thorsen - barn av Elerine - 11 år. 13. Hansine Thorsen - barn av Elerine - 8 år. 14. Petrine Thorsen - barn av Elerine - 5 år. 15. Mette Thorsen - barn av Elerine - 2 år.

Etter matrikkelen 1907, er Benjamin Tøgersen bruker av br.nr. 2. Matrikkelskyld : 1 mark - 75 øre.

Pernille Hagen Hansdt. dør 27.mars 1815. Tøger Baardsen ( hennes mann ) døde 1905. Det er skifte etter dem begge 1815. Arvingene er : 1. Hanna Tøgersdt. - datter - 57 år - gift med Ole Eriksen, Igerøy. 2. Kristine Tøgersdt. - datter - 46 år - gift med Peter Arntsen, Kolstad. 3. Peder Tøgersen - sønn - 49 år - Sanpoul, Alaska, Amerika. 4. Ingeborg Tøgersdt. - datter - død. 5. Anna Andreasdt. - barn av Ingeborg - 27 år - gift med Einar Fredriksen, Igerøy. 6. Petra Andreasen - barn av Ingeborg - 25 år - gift med Gustav Olsen, Igerøy. 7. Arne Andreasen - barn av Ingeborg - 22 år - Igerøy. 8. Therese Andreasen - barn av Ingeborg - 19 år - Stavanger. 9. Peder Andreasen - barn av Ingeborg - 17 år - Igerøy. 10. Magnus Andreasen - barn av Ingeborg - 14 år - Igerøy. 11. Elerine Tøgersdt. - datter - død. 12. Benjamin Thorsen - barn av Elerine - 34 år - Minnesota, Amerika. 13. Kristian Thorsen - barn av Elerine - 32 år - Igerøy. 14. Anna Thorsen - barn av Elerine - Vaagstrand i Bolsø. 15. Elerine Thorsen - barn av Elerine - 22 år - Igerøy. 16. Petrine Thorsen - barn av Elerine - 17 år - Igerøy. 17. Hansine Thorsen - barn av Elerine - 16 år - Igerøy. 18. Mette Thorsen - barn av Elerine - 13 år - Kolstad.

     Jederheiviken 1. - husmannsplass med jord, under br.nr. 2.    

De første som bodde i Jederheiviken var Peder Hansen, og hans kone Peternille Petersdt. Peder Scheldrup Hansen var fra Brønø, og f:1835. Han ble 1863 gift med Peternille Bergithe Petersdt. fra Igerøy. Hun var f:1836, og datter av Peter Nilsen og Nicoline Nielsdt., som var brukere av gården - 257h. ( Gårn )

                  Peder og Peternelle får barna : 

1. Peter Nikolai J. Pedersen - f:1865 - Bø 2. Karl Peder R. Pedersen - f:1868 - Igerøy - død 1869.

Peternille Petersdt. døde 1.mars 1874 - 38 år gamme. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Peder Hansen - hennes mann. 19. Peter Nikolai Pedersen - sønn - 9 år. Verge : Hendrik Olsen, Igerøy.

Peder Scheldrup Hansen gifter seg igjen 1875 med Abel Tobia Sophie Erichsdt. fra Grimsøy. Hun var f:1851, og datter av Erich Thomasen og Kirsten Johnsdt.

                   Peder og Abel får barna : 

1. Kristian Peder Pedersen - f:1875 - gift 1909 med Anna Olsdt. fra Igerøy. Bodde øverst på Bø. 2. Ditmar Nikolai Pedersen - f:1878 - gift 1911 med Ane Edvardsen. Ble brukere av Bjørkliåsen i Flatåsen. 3. Peternella Marie Pedersen - f:1882 4. Elvine Kristine Pedersen - f:1885 5. Anna Bergithe Pedersen - f:1890 - gift 1912 med Johan K. Johansen på Staubberget, Bø.

             Jederheiviken - 1., ved folketellingen 1875.
             Husmannsplass under br.nr.	 2. ( 257b.) 

1. Peder Hansen - husmann med jord / fisker - f:1835. 2. Abel Erichsdt. - hans kone - f:1852. 3. Kristian Pedersen - deres sønn - f:1875. 4. Peder Erichsen - losjerende fisker - f:1847. 5. Randine Rasmusdt. - hans kone ( fra Burøy ) - f:1862. 6. Parelius Pedersen - deres sønn - f:1875. 7. Karen Erichsdt. - Abels` søster - ugift - f:1863. Plassen hadde : 2 kyr, 2 sauer, ¼ tønne havre og 1½ tønne poteter.

Abel, Peder og Karen var søsken. Karen ble 1885 gift med Fredrik Benjaminsen i Flatåsen, hvor de også bodde. Peder og Randine flyttet til Grimsøyen, hvor hans foreldre bodde.

Peder Hansen dør av lungebetennelse 1891 - 56 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Abel Erichsdt. - hans kone. 2. Peter Pedersen - hans sønn fra 1.ekt. 3. Kristine Pedersen - deres datter - 16 år. 4. Ditmar Pedersen - deres sønn - 13 år. 5. Peternella Pedersen - deres datter - 11 år. 6. Elvine Pedersen - deres datter - 6 år. 7. Anna Pedersen - deres datter - 1 år. Verge for barna : Tøger Baardsen, Igerøy.

             Jederheiviken - 1., ved folketellingen 1900. 

1. Abel Erichsdt. - husmannsenke med jord - f:1851. 2. Kristian Pedersen - sønn - fisker / dreng - ugift - f:1875. 3. Ditmar Pedersen - sønn - fisker - ugift - f:1878. 4. Anna Pedersen - datter - f:1890. 5. Peter Pedersen - inderst / fisker - ugift - f:1875.

        Jederheiviken - 2., husmannsplass under br.nr. 2.

De første som bodde på denne plassen var Ole Olaus Eriksen, og hans konen Hanna Tøgersdt. Ole var f:1856, og sønn av Erik Hansen, og Fredrike Thorsdt. på Grindhaugen - 257d. Han giftet seg 1878 med Hanna Kristine Tøgersdt., som var f:1858, og datter av Tøger Baardsen og Pernille Hansdt. i Gården.

                    Ole og Hanna får barna : 

1. Peter Kristian Falk Olsen - f:1879 2. Olaf Angel Natvig Olsen - f:1881 3. Fredrik Kristian Olsen - f:1883 4. Jensine Kristine Olsen - f:1885 - gift med Eldor Sivertsen fra Vegdalen. Bodde i Igerøyen. 5. Anna Lydia Nilsine Olsen - f:1887 - gift 1909 med Kristian Pedersen fra naboplassen i Jederheiviken. Bodde på Bø. 6. Peder Brok Olsen - f:1890 7. Theonora Pauline Olsen - f:1892 8. Helga Oline Olsen - f:1894 9. Ellinda Olsen - f:1896 10. Henrik Møller Olsen - f:1898 - gift 1922 med Karen Johannesen på Knausen, Bø. De overtok gården etter hennes foreldre. 11. Bjarne Olsen - f:1901

            Jederheiviken - 2., ved folketellingen 1900. 

1. Ole Eriksen - husmann med jord / fisker - f:1856. 2. Hanna Tøgersdt. - hans kone - f:1858. 3. Peter Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1879. 4. Olaf Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1881. 5. Fredrik Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1883. 6. Jensine Olsen - deres datter - tj.pike - f:1885. 7. Anna Olsdt. - deres datter - tj.pike - f:1887. 8. Peder Olsen - deres sønn - f:1890. 9. Theodora Olsen - deres datter - f:1892. 10. Helga Olsen - deres datter - f:1894. 11. Ellinda Olsen - deres datter - f:1896. 12. Henrik Olsen - deres datter - f:1898.

       Sjåviken - husmannsplass med jord, under br.nr. 2. 

De første som bodde på plassen var Johan Jørgensen og Anne Knudsdt. Anne Caroline Knudsdt. var f:1833, og datter av Knud Larsen og Mortina Nielsdt. i Gården - 257b. Johan Kristian Jørgensen var fra Salbo i Velfjorden, og f:1833.

                   Johan og Anne får barna :

1. Kristian Johan Johansen - f:1863 2. Mortinius Karl Johansen - f:1865 - død samme år. 3. Karl Martin Johansen - f:1866 4. Jens Angel Johansen - f:1871 - gift 1896 med Kristianne Johansen fra Bø. Bodde i Igerøy.

               Sjåviken - 2., ved folketellingen 1875.

1. Johan Jørgensen - husmann med jord - fisker - f:1832. 2. Anne Knudsdt. - hans kone - f:1832. 3. Karl Johansen - deres sønn - fisker - ugift - f:1866. 4. Jens A. Johansen - deres sønn - f:1871. 5. Anna Johansdt. - deres datter - f:1868. 6. Nikoline Johnsdt. - tyende / tj.pike - ugift - f:1846. Plassen hadde : 1 ku og 2 sauer, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 1 tønne poteter.

                Sjåviken - 2., ved folketellingen 1900.

1. Johan Jørgensen - husmann med jord - fisker - f:1832. 2. Anne Knudsdt. - hans kone - f:1832. 3. Karl Johansen - deres sønn - fisker - ugift - f:1866. 4. Anton Hansen - deres sønn - inderst / fisker - f:1870. ? 5. Anna Johansen - hans kone - f:1868.

Etter matrikkelen 1907, er Karl M. Johansen bruker av Sjåviken - br.nr. 13. Matrikkelskyld : 30 øre.

     Nausthaugen - husmannsplass med jord, under br.nr. 2.

De første som bodde på plassen var Andreas Mathisen og Ingeborg Tøgersdt. Andreas Kornelius Mathisen var f:1857, og sønn av Mathias Pedersen og Hanna Jakobsdt. på Bø. Ingeborg Anna Tøgersdt. var f:1864, og datter av Tøger Baardsen og Pernille Hansdt. i Gården - 257b. Andreas og Ingeborg giftet seg 1887.

                 Andreas og Ingeborg får barna : 

1. Sanna Marie Andreasen - f:1888 - gift 1915 ned Einar Fredriksen på Bø. 2. Petra Amalie Andreasen - f:1890 - gift 1909 med Gustav Olsen fra Steigen. Bodde på Kolstad. 3. Arne Ingvald Andreasen - f:1893 - gift 1917 med Anna Nilsen fra Lillehaugen - br.nr. 10. 4. Therese Pareli Andreasen - f:1895 - gift 1917 med Peder Korneliusen på Svea. 5. Peder Henrik Andreasen - f:1898 6. Magnus Dahl Andreasen - f:1901 7. Ellerine T. Andreasen - f:1906


             Nausthaugen ved folketellingen 1900.

1. Andreas Mathisen - husmann med jord - fisker - f:1857. 2. Ingeborg Tøgersdt. - hans kone - f:1863. 3. Sanna Andreasen - deres datter - f:1888. 4. Pedra Andreasen - deres datter - f:1890. 5. Arne Andreasen - deres sønn - f:1893. 6. Therese Andreasen - deres datter - f:1895. 7. Peder Andreasen - deres sønn - f:1898. 8. Hanna Jacobsdt. - inderst / enke fra Brønø - f:1823.

       Halsen - husmannsplass med jord, under br.nr. 2.

De første som bodde på plassen var Thor Thorsen og Elerine Tøgersdt. Thore Christian Thorsen var f:1852, og sønn av Thor Hansen og Nikoline Mortensdt. i Bøhauan. Elerine Tøgersdt. var f:1860, og datter av Tøger Baardsen og Pernille Hansdt. i Gården - 257b. Thore og Elerine giftet seg 1880.

                  Thore og Elerine får barna : 

1. Benjamin Peder O. Thorsen - f:1880 - Bøhauan. 2. Kristian Sverdrup Thorsen - f:1883 - Igerøy - gift 1912 med Anne Fredriksen fra Grindhaugbakken. 3. Anna O. Nilsine Thorsen - f:1886 - gift 1918 med Alexander Ingebrigtsen i Mudværet. 4. Therese Nilsine Thorsen - f:1890 5. Elvine Teonora Thorsen - f:1893 6. Hansine Julie Thorsen - f:1896 7. Petrine Karoline Thorsen - f:1899 8. Mette Berntine Thorsen - f:1902.

                 Halsen ved folketellingen 1900.

1. Thor Thorsen - husmann med jord - fisker - f:1852. 2. Elerine Tøgersdt. - hans kone - f:1860. 3. Benjamin Thorsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1880. 4. Kristian Thorsen - deres sønn - fisker - f:1887. 5. Anna Thorsen - deres datter - f:1886. 6. Therese Thorsen - deres datter - f:1890. 7. Elvine Thorsen - deres datter - f:1893. 8. Hansine Thorsen - deres datter - f:1896. 9. Pettrine Thorsen - deres datter - f:1899. 10. Mathias Nikolaisen - inderst - fisker - f:1868. 11. Pettronele Pedersdt. - hans kone - f:1870. 12. Peder Mathiasen - deres sønn - f:1898.

Elerine Johanne Tøgersdt. døde 14.apr. 1904, og Thor Kristian Thorsen, 19.des. samme år. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Benjamin Peder Thorsen - deres sønn - 24 år - Igerøy. 2. Kristian Sverdrup Thorsen - deres sønn - 22 år - Igerøy. 3. Anna Olufine Thorsen - deres datter - 18 år. 4. Therese Nilsine Thorsen - deres datter - 14 år. 5. Elvine Theodora Thorsen - deres datter - 11 år. 6. Hansine Julie Thorsen - deres datter - 8 år. 7. Petrine Karoline Thorsen - deres datter - 6 år. 8. Mette Berntine Thorsen - deres datter - 2 år.

                        Gården - 257h. 

Denne gården var utgått fra gården Niels Paulsen hadde fra ca. 1680, og frem til matrikkelen 1723. Matrikkelskylden var hele tiden 1 wog - 2 pund, og Niels Paulsen står som bruker også 1723. Tar med folketellingen 1701 på gården til Niels Paulsen ( skyld : 1 w. - 2 p.) Sønner : 1. Paul Nielsen - 17 år. 2. Johannes Nielsen - 17 år. 3. Peder Nielsen - 9 år. 4. Peder Nielsen - 6 år. 5. Niels Nielsen - 2 år.

Etter at Niels Paulsen døde ble trolig gården delt. Hovedgården fikk en matrikkelskyld på 1 wog ( 3 p. ) , og ble til 257b., og fikk navnet ” Gården ”. Den fraskilte delen fikk en skyld på 2 pund, og ble til gården 257h.

Det ser ut til at en av de to med navnet Peder blir den første bruker av 257h.

Peder Nielsen gifter seg 1725 med Johanne Larsdt.. Hvem hun var vet jeg ikke.

                 Peder og Johanne får barna : 

1. Karen Pedersdt. - f:1726 - gift 1754 med Joen Olsen på Olderåsen, Grøtland, hvor de også bodde. 2. Anne Pedersdt. - f:1729 3. Niels Pedersen - f:1730 - gift 1754 med Martha Nielsdt. fra Kolstad. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Lars Pedersen - f:1732 5. Paul Pedersen - f:1737 6. Giertrud Pedersdt. - f:1747

Niels Pedersen gifter seg 1754 med Martha Nielsdt. fra Kolstad. Hun var langt eldre enn Peder, så de fikk ingen barn.

Peder Nielsen dør 1756 - 64 år gammel. Skiftet blir holdt 29.juli året etter. Arvingene er : 1. Johanne Larsdt. - hans kone. 2. Niels Pedersen - sønn - gift på gården. 3. Lars Pedersen - sønn - tjeneste i Alstahaug. 4. Karen Pedersdt. - datter - gift - Joen Olsen, Olderåsen. 5. Giertrud Pedersdt. - datter - 9 år - på gården. Boets midler : 35 - 03 - 08.

                        Helg. spk. No. 2 - fol. 27. 

Niels Pedersen omkommer i Bremstein 1762. Han er ikke oppført blant omkomne på havet, men omkom trolig sammen med drengen Joen Knudsen, som det også er skifte etter. Skifte etter Nils Pedersen blir holdt 12.juni 1762 på gården Inn - Igerøy. Arvingene er : 1. Martha Nielsdt. - hans kone. 2. Johanne Larsdt. - mor - bor hos enken. 3. Lars Pedersen - bror - Fredriksværn. 4. Karen Pedersdt. - søster - gift med Joen Olsen, Olderåsen, Grøtland. 6. Giertrud Pedersdt. - søster - bor på gården. Boets midler : 48 - 01 - 08.

Martha Nielsdt. gifter seg igjen ca.1765 med Ole Thomasen fra Kolskog. Han var f:1737, og sønn av Thomas Olsen og Kirsten Hansdt.

           Gården ved folketellingen 1769. 

1. Ole Thomasen - bonde - 36 år. 2. Martha Nielsdt. - hans kone - 55 år. 3. Joen Nielsen - tjenestedreng - 23 år ( trolig fra Sør-Nautøy ). 4. Haagen Joensen - - 6 år. 5. Johanne Larsdt. - kårkone / enke - 70 år.

Johanne Larsdt. dør 1784 - 82 år gammel.

Martha Nielsdt. dør 1796 - 78 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : ( det brukes både Martha og Marith om hverandre ). 1. Ole Thomasen - hennes mann. 2. Hans Nielsen - halvbror - Hongset. 3. Niels Nielsen - halvbror - Leirfjorden. 4. Ole Nielsen - halvbror - Vesterålen. 5. Hendrich Nielsen - halvbror - død. 6. Paul Hendrichsen - barn av Hendrich. 7. Malena Hendrichsdt. - barn av Hendrich - gift med Johan Juulsen Skogsholmen. 8. Giertrud Nielsdt. - søster - død ( gift i Sør-Nautøy, Holand ). 9. Ole Hansen - barn av Giertrud - 30 år - Sør-Nautøy. 10. Berith Nielsdt. - halvsøster - død. 11. Peder Willumsen - barn av Berith - Lofoten. 12. Niels Willumsen - barn av Berith - Lofoten. 13. Inger Willumsdt. - barn av Berith - gift med Erich Berg, Schotvær i Numedalen. 14. Johanna Willumsdt. - barn av Berith - dømt til opphold i Værøy i Lofoten. 15. Rachel Nielsdt. - halvsøster - enke.

Ole Thomasen gifter seg igjen 1796 med enken Anna Martha Hendrichsdt . Hun var f:1752, og datter av Hendrich Pedersen og Chirsten Nielsdt. Kolstad. Hun ble 1776 gift med Peder Hansen på gården - 257g., men allerede året etter døde Peder. De hadde en sønn Johannes - f:1777, og død 17?? på Vika. Hun får året etter Peders død en datter Johanna Haagensdt., men hvem faren var vet jeg ikke. Ekteskapet med Ole Thomasen bli av kort varighet, for allerede året etter dør Anna Hendrichsdt.

Anna Hendrichsdt. dør 1798 - 46 år, og blir gravlagt sammen med sitt dødfødte drengebarn. Skiftet blir holdt 20.aug. samme år. Arvingene er : 1. Ole Thomasen - hennes mann. 2. Johannes Pedersen - hennes sønn - 22 år - tjener på stervbogården. 13. Johanna Haagensdt. - hennes datter - 17 år - tjener på Grimsøyen. Boets midler : 119 - 00 - 16 – gjeld og omk. 110 - 01 - 05.

                               Helg. spk. No. 21 - fol. 198. 

Ole Thomasen gifter seg igjen 1799 med Sara Eriksdt. Hun var f:1759 i Mudværet, og datter av Erik Svendsen og Ingeborg Joensdt.. Foreldrene flyttet til Vika, og overtok Nergården der, og her voks Sara opp.

Ole og Sara får en datter 1799, som får navnet Inger Anna Olsdt.

             Gården ved folketellingen 1801. 

Ole Thomasen - bonde / leilending - 3.ekt. - 67 år. Sara Eriksdt. - hans kone - 1.ekt. - 42 år. Inger Anna Olsdt. - deres datter - 2 år. Paul Hendrichsen - tjenestedreng - ugift - 20 år. Maren Nielsdt. - tjenestepike - ugift - 35 år. Helene Johanne - tjenestepike - 8 år. Niels Joensen - husmann med jord - 1.ekt. - 22 år. Marith Pedersdt. - hans kone - 3.ekt. - 70 år. Ane Fredrichsdt. - tiende - ugift - 34 år.

Som en ser er det nå kommet en husmann på gården. Hvem Niels Joensen er vet jeg ikke, men han blir i hvert fall gift 1800 med enken Marith Pedersdt. fra Bukken. Det blir hennes 3.ekt., og her er det neppe romantikken som råder, men penger og gård. ( mer om Marit Pedersdt. under Bukken - 257c. )

Marith Pedersdt. dør 1802 - 72 år gammel. Skiftet blir holdt på Offersøen 16.nov. samme år. Arvingene er : 1. Niels Joensen - hennes mann. 2. Peter Paulsen - sønn - Bø. 3. Christopher Paulsen - sønn - Halmøy. 4. Elen Paulsdt. - datter - gift med Daniel Hansen, Igerøy ( 257g.). 5. Peder Paulsen - sønn - død ( bodde på Bø ). 6. Petter Pedersen - barn av Peder - 21 år. 7. Paul Pedersen - barn av Peder - 19 år. 8. Erich Pedersen - barn av Peder - 14 år. 9. Niels Pedersen - barn av Peder - 11 år ( bor på gården ). Boets midler : 100 - 00 - 00 – gjeld : 76 - 01 - 07.

                              Helg. spk. No. 22 - fol. 500½. 

Ole Thomasen dør som gårdsmann 1804 - 67 år gammel. Skiftet blir holdt i Rørøyen 4.aug. samme år. Arvingene er : 1. Sara Eriksdt. - hans kone. 2. Inger Anna Olsdt. - deres datter - 5 år. ( står Ingeborg ).

Niels Joensen gifter seg igjen 1805 med Pernille Nielsdt. Hun var f:1771, og datter av Niels Knudsen og Chirsten Nielsdt. på Tettinghaugen.

Niels og Pernille får 1806 datteren Nicoline Kristine Nielsdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun ble 1828 gift med Peter Nielsen, og overtar gården etter sine foreldre.

Da det ble innkrevd skatt 1812, betaler Niels Joensen, og det samme da sølvskatten ble utskrevet 1816. Nils betalte 1816 - 5 daler - og ingen betalte mer i Igerøyen.

Niels Joensen omkommer på havet 1832 - 61 år gammel ( 22 år 1801 ?)

Pernille Nielsdt. dør som holdskone 1836 - 55 år gammel.

Nicoline Kristine Nielsdt. gifter seg 1828 med Peter Nielsen. Han var f:1802, og sønn av Niels Nielsen og Randine Erichsdt. i Gården.

                  Peter og Nicoline får barna : 

1. Nikolai Martinius Petersen - f:1828 ( ble døpt Nils og ikke Nikolai !) 2. Anne Johanna Petersdt - f:1831 - gift 1855 med Morten Larsen i Hestviken ( foreldrene til Benjamin Mortensen på Tettingshaugen ) 3. Nicoline Peternille Pedersdt. - f:1832 4. Peternille Bergithe Petersdt. - f:1836 - gift med Peder Hansen fra Brønø. Hadde en husmannsplass i Jederviken.

Peter Nielsen dør som gårdsmann 1835 - 36 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Nicoline Nielsdt. - hans kone. 2. Nikolai Petersen - sønn - 8 år. 3. Anne Petersdt. - datter - 5 år. 14. Nicoline Petersdt. - datter - 4 år. 15. Peternille Petersdt. - datter - ½ år. Formynder for barna : Morten Dinesen, Eidem.

Nicoline Nielsdt. gifter seg igjen 1836 med Morten Carl Dinesen fra Eidem. Han var f:1809, og sønn av Dines Erichsen og Gurine Joensdt. i Nerstua.

                Morten og Nicoline får barna : 

1. Pernille Marie Mortensdt. - f:1838 - gift 1860 med Peder Brock Mortensen fra Tjøtta. Brukte en del av 257h. ( se videre ) 2. Didrike Gurine Mortensdt. - f:1846 - gift 1869 med Peter Olsen på Tettingshaugen. Etter Peters død - gift med Salamon Nilsen.

Etter Matrikkelen 1836, er Morten Dinesen bruker av gården - 257h. Matrikkelskyld gammel : 2 pund, ny : 1 skylddaler - 2 ort.

            Gården - 257h., ved folketellingen 1865. 

1. Morten Dinesen - gårdbruker / leilending - 57 år. 2. Nicoline Nielsdt. - hans kone - 60 år. 3. Didrika Mortensdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 20 år. 4. Antonette Rasmusdt. - tjenestepike - ugift - 20 år. 5. Peter Didrik Nikolaisen - fostersønn - 12 år. 6. Peder Mortensen - losjerende styrmann / fisker - 37 år. 7. Pernille Mortensdt. - hans kone - 28 år. 8. Ditmar Pedersen - deres sønn - 3 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 8 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, 3 tønner havre, og 5 tønner poteter. I tillegg hadde Peder Mortensen 1 sau.

Pernille Marie Mortensdt. giftet seg 1860 med Peder Brock Mortensen fra Nautøy i Tjøtta. Han var f:1828, og sønn av Morten Arntsen og Dorthe Pedersdt.

                 Peder og Pernille får barna :  

1. Ditmar Edvard Pedersen - f:1861 - gift 1891 med Albertine Olsdt. fra Brønø. De overtar gården etter hans besteforeldre. 2. Karl Johan Pedersen - f:1866 3. Peternelle Marie Pedersdt. - f:1870 4. Benjamin Mart. Pedersen - f:1873 5. Mathea Peternelle Pedersdt. - f:1876 6. Olea Peternelle Pedersdt. - f:1879

!868 er Peder Brock Mortensen konkurs.

              Gården - 257h., ved folketellingen 1875. 

1. Morten Dinesen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1809. 2. Nicoline Nielsdt. - hans kone - f:1806. 3. Peter Didrik Nicolaisen - tjenestegutt / tyende - ugift - f:1754. 4. Peder Brock - gårdbruker / fisker - f:1828. 5. Pernille Mortensdt. - hans kone - f:1838. 6. Ditmar Pedersen - deres sønn - f:1861. 7. Karl Pedersen - deres sønn - f:1866. 8. Peternelle Pedersdt. - deres datter - f:1870. 9. Benjamin Pedersen - deres sønn - f:1873. 10. Nicoline Knudsdt. - tjenestepike / tyende - ugift - f:1856. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 11 sauer og 2 griser, 1 tønne bygg, 2½ tønne havre og 5 tønner poteter.

Peder Brock Mortensen dør 12.mov. 1889 - 60 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Pernille Mortensdt. - hans kone. 2. Ditmar Pedersen - sønn - 28 år. 3. Karl Pedersen - sønn - 23 år. 4. Peternelle Pedersdt. - datter - 19 år. 5. Benjamin Pedersen - sønn - 16 år. 6. Mathea Pedersen - datter - 13 år. 7. Olea Pedersdt. - datter - 10 år.

Etter matrikkelen 1891, står Morten Dinesen som bruker av 257h., br.nr. 9. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort - 22 skill, revidert : 2 mark - 02 øre.

Ditmar Edvard Pedersen gifter seg 1891 med Albertine Jørgine Olsdt. fra Brønø. Hun var f:1866, og datter av husmann Ole Herman Olsen og Ane Olsdt., Hestøy.

                 Ditmar og Albertine får barna : 

1. Pauluda Josefine Ditmarsen - f:1892 2. Johan Fredrik Ditmarsen - f:1894 3. Natvig Mathias Ditmarsen - f:1897 4. Einar Andreas Ditmarsen - f:1899 5. Olaf Bang Ditmarsen - f:1902 - gift 1925 med Aasta Fredriksen fra Grindhaugbakken. 6. Oskar Engen Ditmarsen - f:1905

          Gården - 257h., br.nr. 9., ved folketellingen 1900. 

1. Ditmar Pedersen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1861. 2. Albertine Olsdt. - hans kone ( fra Brønø ) - f:1866. 3. Pauluda Ditmarsen - deres datter - f:1892. 4. Johan Ditmarsen - deres sønn - f:1894. 5. Natvig Ditmarsen - deres sønn - f:1897. 6. Einar Ditmarsen - deres sønn - f:1899. 7. Pernille Mortensdt. - enke etter Peder Brock - f:1839. 8. Karl Pedersen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1866. 9. Benjamin Pedersen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1873. 10. Olea Pedersen - hennes datter - tj.pike - ugift - f:1879.

Etter matrikkelen 1907, står Ditmar Pedersen som bruker av 257h., br.nr. 9. Matrikkelskyld : 2 mark - 2 øre.

            Lensmannsgården - 2wog - 16 mark


Dette var trolig den gamle lensmannsgården, og som Ole Olsen var bruker av ved folketellingen 1701. Han er da oppført med sønnene ; Ole på 14, og Paul på 12 år. Ingen av sønnene ser ut til å bli på gården, men Ole Olsen får trolig en part av gården på Inder-Igerøy, mens Paul Olsen blir bruker av Halmøy. Ole Olsen ( den gamle ) har dødd ca. 1720, for etter matrikkelen 1723 er en Peder Pedersen bruker av gården, som har en skyld på 2 wog - 16 mark.

Peder Pedersen var muligens gift med enken etter Ole Olsen, men dette er langt fra sikkert. Han hadde i hvert fall en kone med navnet Berith Pedersdt.

                   Peder og Berith får barna : 

1. Jorgi Pedersdt. - f:1722 2. Paul Pedersen - f:1724 - gift 1753 med enken Chirsten Danielsdt. i Grimsøyen ( enke etter Jens Hendrichsen ), hvor de også bodde. 3. Berith Pedersdt. - f:1725 4. Karen Pedersdt. - f:1727 5. Elen Pedersdt. - f:1730 - gift med Ole Ravaldsen fra Grimsøy. Bodde på Hongset. 6. Berith Pedersdt. - f:1731 - gift 1755 med Peder Ravaldsen fra Grimsøy Bodde i Grimsøyen. 7. Maren Pedersdt. - f:1734 8. Maren Pedersdt. - f:1736

Peder Pedersen dør trolig 1739 ( blad borte i kirkeboken ). Skiftet blir holdt 27.jul. 1740. Arvingene er : 1. Berith Pedersdt. - hans kone. 2. Paul Pedersen - deres sønn - 16 år. 3. Jørgen Pedersen - deres sønn - 10 år. 4. Berith Pedersdt. - deres datter - 9 år. 5. Elen Pedersdt. - deres datter - 10 år. 6. Maren Pedersdt. - deres datter - 4 år. Boets midler : 74 - 00 - 03. Lensmann : Christopher Nielsen Walsøe Formyndere var : moster mann - Niels Nielsen og farbror - Dines Pedersen.

                             Helg. spk. No. 8b. - fol. 439. 

Her blir det en del vansker igjen. I et av de avskrevne skiftene står de Jørgen Pedersen - 10 år, mens det i det andre står Jurgi Pedersdt. - 18 år. Det er mulig det riktige er Gjøran Pedersdt., så vi satser på det.

Gjøran Pedersdt. gifter seg 1752 med Hans Pedersen ( kan være fra Kolstad ).

                  Hans og Gjøran får barna : 

1. Peder Hansen - f:1753 - gift 1776 med Anna M. Hendrichsdt. fra Kolstad. 2. Johannes Hansen - f:1755 3. Joen Hansen - f:1758 4. Daniel Hansen - f:1759 - gift 1785 med Elen A. Paulsdt. fra Igerøy, De overtar gården etter hans foreldre. 5. Berith Hansdt. - f:1759 6. Randine Hansdt. - f:1765 7. Pernille Hansdt. - f:1767

Ved folketellingen 1769 er ingen på gården nevnt. Dette er ikke så vanlig, men i den avskriften jeg har, har det skjedd flere ganger.

Peder Hansen gifter seg 1776 med Anna Martha Hendrichsdt.. Hun var f:1752, og datter av Hendrich Pedersen og Chirsten Nielsdt., Kolstad.

Peder og Anna får 1776 sønnen Johannes Pedersen, som skulle bli deres eneste barn. Peder Hansen dør 1777 - 23 år gammel. Anna Hendrichsdt. får ca. 1779 en datter som får navnet Johanna Haagensdt.. Hvem faren var vet jeg ikke. Anne M. Hendrichsdt. gifter seg igjen 1797 med Ole Thomasen, hans andre kone.

Det blir Daniel Hansen som overtar gården etter hans foreldre. Han gifter seg 1785 med Elen Anna Paulsdt.. Hun var f:1756, og datter av Paul Hansen og Marith Pedersdt. på Bukken.

                 Daniel og Elen får barna : 

1. Pauline Danielsdt. - f:1786 2. Peternille Danielsdt. - f:1792 - gift 1823 med Erich Nielsen fra Igerøy. De overtar gården etter hans foreldre.

            Gården - 257g., ved folketellingen 1801. 

1. Daniel Hansen - gårdbruker / leilending - 1.ekt. - 47 år. 2. Elen Paulsdt. - hans kone - 1.ekt. - 50 år. 3. Pauline Danielsdt. - deres datter - 15 år. 4. Peternille Danielsdt. - deres datter - 9 år. 5. Hans Pedersen - holdsmann - 1.ekt. - 79 år. 6. Gjøran Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 73 år.

Pauline Danielsdt. får 1807 et ”uekte barn ” med Paul Hendrichsen. Barnet får navnet Martha Maria Paulsdt., og blir 1828 gift med Peter Chr. Christiansen på Bø. De bor også på Burøyen.

Daniel Hansen betaler skatt 1812, og betaler også sølvskatten som ble utskrevet 1816 - 4 daler.

Peternille Danielsdt. gifter seg 1823 med Erich Nielsen. Han var f:1790, og sønn av Niels Nielsen og Randine Erichsdt. i Gården.

                Erich og Peternille får barna : 

1. Nicoline Johanna Eriksdt. - f:1823 - gift 1847 med Ole N. Thorsen fra Kolstad. De overtok gården Bukken - 257c. 2. Nils Enok Eriksen - f:1825 - død ugift 1849 - 24 år. 3. Peter Martinius Eriksen - f:1830 - gift 1854 med Didrikka Danielsdt. fra Hongset. De overtar gården etter hans foreldre.

Daniel Hansen dør som holdsmann 1836 - 76 år gammel.

Etter matrikkelen 1836, er Erich Nielsen bruker av 257g. Matrikkelskyld gammel : 1 wog - 8 mark, ny : 1skylddale - 1 ort - 13 skill.

Pauline Danielsdt dør ugift 1850 - 64 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Martha Paulsdt. - datter - død. 2. Mathias Bonsak Pedersen - barn av Martha - 22 år. 3. Johanna Pedersdt. - barn av Martha - 18 år. 4. Peder Pedersen - barn av Martha - 16 år. Martha Paulsdt. var gift med Peder Chr. Christensen ( gift 1828 ).

Peter Martinius Eriksen gifter seg 1854 med Didrikka Erikka Danielsdt. fra Hongset. Hun var f:1835, og datter av Daniel Andersen og Pernille Nielsdt.

               Peter og Didrikka får barna : 

1. Nikoline Erika Petersdt. - f:1854 - død året etter. 2. Oline Nikoline Petersdt. - f:1856 - gift 1879 med Peter Didrik Nikolaisen fra Bø. De overtar Bukken - 257c. 3. Kristianna Oline Petersdt. - f:1858 - død 1877. 4. Johan Kristian B. Petersen - f:1859 - død 1862 ( difteri ). 5. Julianna Petersdt. - f:1862 - gift 1883 med Fredrik Eriksen fra Grindhaugen - 257e. Ble brukere av Grindhågbakken - br.nr. 12. 6. Anne Dorthea Petersdt. - f:1864 - gift 1888 med Johan Nikolaisen på Knausen, Bø, hvor de også bodde. 7. Nils Peder Petersen - f:1866 - gift 1854 med Didrikka Danielsdt. fra Hongset., de overtar halve gården av hans foreldre. Denne parten får navnet Lillehaugen - og br.nr. 10. 8. Peder Kristian Petersen - f:1869 - gift 1897 med Oleanna Olsdt. fra Herøy. De overtar halve gården etter hans foreldre - 257g. 9. Peternelle Petersdt. - f:1872 - gift 1898 med Peder Jacobsen fra Bø. Bodde i Igerøyen. 10. Elen Dorthe Petersdt. - f:1872 - gift 18?? Med Gerhard Johansen på Øver-Næss. 11. Johan Kristian B. Petersen - f:1877 - gift 1902 med Hansine Sivertsen . Bodde i Igerøyen. 12. Kristian Myhre Petersen - f:1878 - død samme år.

            Gården - 257g., ved folketellingen 1865. 

1. Peter Eriksen - gårdbruker / leilending - 36 år. 2. Didrikka Danielsdt. - hans kone - 31 år. 3. Oline Petersdt. - deres datter - 10 år. 4. Kristianna Petersdt. - deres datter - 8 år. 5. Julianna Petersdt. - deres datter - 4 år. 6. Anne Petersdt. - deres dater - 2 år. 7. Sivert Zebediasen - tjenestedreng - ugift - 20 år. 8. Erich Nielsen - kårmann / enkemann - 76 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 7 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 4 tønner havre, og 7 tønner poteter.

             Gården - 257g., ved folketellingen 1875. 

1. Peter Eriksen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1830. 2. Didrikka Danielsdt. - hans kone - f:1834. 3. Oline Petersdt. - deres datter - tjenestepike - f:1856. 4. Julianna Petersdt. - deres datter - f:1862. 5. Anne D. Petersdt. - deres datter - f:1864. 6. Nils Petersen - deres sønn - f:1866. 7. Peder Petersen - deres sønn - f:1869. 8. Elen D. Petersdt. - deres datter - f:1872. 9. Peternille Petersdt. - deres datter - f:1872. 10. Johan Petersen - deres sønn - f:1875. 11. Erich Nielsen - kårmann - enkemann - f:1790. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 11 sauer og 1 gris, 7/8 tønne bygg, 3½ tønne havre og 6 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, er Peter Eriksen bruker av 257g., br.nr. 8. Matrikkelskyld urevidert : 1 daler - 1 ort - 13 skill, revidert : 2 mark - 81 øre.

Peder Kristian Petersen gifter seg 1897 med Oleanna Olsdt. fra Hærøy.

                Peder og Oleanna får barna : 

1. Kristianna Pedersen - f:1897 - gift 1918 med Martin Olsen fra Gulsvåg. De overtar Knausen på Bø. 2. Valdemar Pedersen - f:1899 - gift 1927 med Ane Karlsen fra Igerøy. Bodde i Naustvika. 3. Petter Pedersen - f:1902 - gift 1922 med Rosilda Hauan fra Rørøy. Flyttet til Oslo. 12. Julian Odin Pedersen - f:1904 13. Torbjørg Pedersen - f:1905 14. Didrik Pedersen - f:1908

           Gården - 257g., br.nr. 8., ved folketellingen 1900. 

1. Peter Eriksen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1830. 2. Didrikka Danielsdt. - hans kone - f:1834. 3. Johan Pedersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1875. 4. Peder Jakobsen - svigersønn - fisker - inderst - f:1874. 5. Peternelle Petersen - hans kone - f:1872. 6. Harald Pedersen - deres sønn - f:1899. 7. Agnes Pedersen - deres datter - f:1900. 8. Elvine Nilsdt. - kokkepike - ugift - f:1884. 9. Peder Kr. Petersen - deres sønn - inderst - fisker - f:1869. 10. Oleanna Olsdt. - hans kone ( fra Herøy ) - f:1869. 11. Kristine Pedersen - deres sønn - f:1897. 12. Valdemar Pedersen - deres sønn - f:1899. 13. Thora Olsdt. - kokepike / husarbeid - ugift - f:1879. 14. Hans Olsen - skredder ( nå på Vik ) - gift - f:1876.

Peter Eriksen dør som kårmann 1901 - 71 år gammel ( tarmslyng ). Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Didrikka Danielsdt. - hans kone. 2. Nils Peder Petersen - sønn - 36 år - Igerøy. ( Lillehaugen ). 3. Peder Kri. Petersen - sønn - 33 år - Igerøy. ( br.nr. 9.) 4. Johan Kri. Petersen - sønn - 27 år - Igerøy. 5. Oline Petersdt. - datter - g. m. Peter D. Nikolaisen, Bukken. 6. Julianne Petersdt. - datter - g. m. Fredrik Eriksen, Grindhaugbakken. 7. Anne Petersdt. - datter - g. m. Johan Nikolaisen, Igerøy. De flyttet siden til Bø, hvor de overtok Knausen. 8. Peternelle Petersdt. - datter - g. m. Peder Jakobsen, Igerøy. 9. Elen Dort. Petersdt. - datter - g. m. Gerhard Johansen, Øver-Næss.

Etter matrikkelen 1907, står Peder Kri. Petersen som bruker av 257h., br.nr. 8. Matrikkelskyld : 94 øre.


           Husmannsplass under 257g., br.nr. 8.

Nils Christian Mortensen var f:1829 i Bøhauan. Foreldrene var Morten Nielsen og Kirsten Brynoldsdt. Han giftet seg 1866 med Hanna Marie Thomasdt. fra Velfjorden.

                Nils og Hanna får barna : 

1. Karl Johan Nilsen - f:1866 - Bøhauan 2. Henriette Nikoline Nilsdt. - f:1868 - døde året etter.

              Plassen ved folketellingen 1875. 

1. Nils Mortensen - husmann med jord - fisker - f:1828. 2. Hanna Thomasdt. - hans kone ( fra Velfjorden ) - f:1822. 3. Karl Nilsen - deres sønn - f:1866. Plassen hadde : 1 ku og 3 sauer, ¼ tønne havre og 1 tønne poteter.

Nils Mortensen omkommer i Vestfjorden på hjemturen fra Lofoten 6.apr. 1884 - 55 år gammel. Han er da oppført som husmann på Bø. De andre som omkommer er gårdsmann Ole Trondsen på Bø, og hans dreng Antonius Amundsen.

Hanna Marie Thomasdt. gifter seg igjen 1889 med enkemannen Peder Iversen på Oppgården, Bø, og flyttet dit.

      Grindhaugbakken - husmannsplass med jord, under br.nr. 8. 

Fredrik Beck Eriksen var den første som bodde på plassen. Han var f:1860, og sønn av Erik Hansen og Elen Baardsdt. på Grindhaugen - 257d. Fredrik giftet seg 1883 med Julianna Peternille Petersdt. - f:1862, og datter av Peter Erichsen og Didrikka Danielsdt. på 257g., br.nr. 8.

                 Fredrik og Julianna får barna : 

1. Fredrik Jentoft Fredriksen - f:1884 2. Anne Nilsine Fredriksen - f:1885 - gift 1912 med Kristian Thorsen 3. Einar Nikolai Fredriksen - f:1888 - gift 1915 med Sanna Marie Andreasen fra Nausthaugen, Igerøy. 4. Gustav Emelius Fredriksen - f:1890 - gift 1913 med Anna Pedersen fra Neshaugen, Næss. De overtar gården etter hennes besteforeldre på Holand. 5. Sigrid Fredriksen - f:1892 6. Magdalene Fredriksen - f:1895 7. Ragnhild Fredriksen - f:1897. 8. Aasta Fredriksen - f:1903 - gift 1925 med Olaf Bang Ditmarsen fra 257h.

             Grindhaugbakken ved folketellingen 1900. 

1. Fredrik Eriksen - husmann med jord - fisker - f:1860. 2. Julianna Petersen - hans kone - f:1862. 3. Fredrik Fredriksen - deres sønn - fisker - f:1884. 4. Einar Fredriksen - deres sønn - f:1888. 5. Gustav Fredriksen - deres sønn - f:1890. 6. Sigurd Fredriksen - deres sønn - f:1892. 7. Anne Fredriksen - deres datter ( i Trondheim ) - f:1885. 8. Magda Fredriksen - deres datter - f:1895. 9. Ragnhild Fredriksen - deres datter - f:1897.

Etter matrikkelen 1907, er Fredrik Eriksen bruker av Grindhaugbakken - br.nr. 12. Matrikkelskyld : 46 øre.

      Haugen - husmannsplass med jord, under br.nr. 8.
               Haugen ved folketellingen 1900. 

1. Johan Andersen - husmann med jord - fartøyfører - f:1855. 2. Anna Pedersen - hans kone - f:1861. 3. Emelius Johansen - deres sønn - f:1889. 4. Peder Johansen - deres sønn - f:1891. 5. Josefine Johansen - deres datter - f:1895. 6. Helgard Johansen - deres sønn - f:1899.

Johan og Anna flyttet til Igerøyen ca. 1890. Johan Nikolai D. Andersen var fra Kolstad - f:1855, og sønn av Anders Iversen og Wilhelmine Paulsdt. på Linbakken - 287ec. Han giftet seg 1888 med Anna Elerine Pedersdt. fra Bø. Hun var f:1862, og datter av Peder Iversen og Elen Jensdt. på Oppgården.

                Johan og Anna får barna : 

1. Emelius Angel Johansen - f:1889 - Bø 2. Peder Zahl Johansen - f:1892 - Igerøy 3. Josefine Alvine Johansen - f:1895 - gift 1922 med Johan Karlsen fra Stranden på Bø. 4. Helgard Johannesen - f:1899

Etter matrikkelen 1907, er Johan Andersen bruker av br.nr. 14. Matrikkelskyld : 17 øre.

                 Lillehaugen - br.nr. 10. 

Nils Peder Petersen gifter seg 1889 med Nikoline Sophie Andersdt. fra Næss. Hun var f:1860, og datter av Anders Jacobsen og Johanne Steensdt.

                Nils og Nikoline får barna : 

1. Adella Therese Nilsen - f:1890 2. Edel Margrethe Nilsen - f:1891 3. Nora Sofie Nilsen - f:1893 4. Anna Borghild Nilsen - f:1895 - gift 1917 med Arne Andersen fra Igerøyen, hvor de også bodde. 5. William Nilsen - f:1897 6. Augusta Nilsen - f:1899 7. Nils Ottar Nilsen - f:1901 8. Elisabeth Nilsen - f:1905

          Lillehaugen - under br.nr. 8., ved folketellingen 1900. 

1. Nils Petersen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1865. 2. Nikoline Andersdt. - hans kone - f:1860. 3. Adella Nilsen - deres datter - f:1890. 4. Edel Nilsen - deres datter - f:1891. 5. Nora Nilsen - deres datter - f:1893. 6. Borghild Nilsdt. - deres datter ( brukte 2. navnet ) - f:1895. 7. William Nilsen - deres sønn - f:1897. 8. Augusta Nilsen - deres datter - f:1899. 9. Elise Johansen - koke - og tjenestepike - ugift - f:1880. 10. Anna Andersdt. - hand - gårdsarbeid - enke - f:1865.

Etter matrikkelen 1907, er Nils Petersen bruker av Lillehaugen - br.nr. 10. Matrikkelskyld : 1 mark - 24 øre.

              Gården til Niels Paulsen 1701. 

Niels Paulsen er da 52 år gammel, og oppført med følgende sønner : 1. Paul Nielsen - 17 år. 2. Johannes Nielsen - 17 år - ( trolig gift på Ner-Næss ). 3. Peder Nielsen - 9 år 4. Peder Nielsen - 6 år 5. Niels Nielsen - 2 år - gift 1729 med Siri Thorsdt.. Ble trolig bruker av Gården i Igerøy.

Niels Paulsen er etter matrikkelen 1723 bruker av en gård med en skyld på 1 wog - 2 pund., og det er en del ting som tyder på at dette er Gården.

Det blir trolig Niels Nielsen som overtar gården etter faren.

Niels Nielsen gifter seg 1729 med Siri Thorsdt. fra Eidem. Hun var f:1701, og datter av Thor Ellingsen og Kirsten Hansdt.

                     Niels og Siri får barna : 

1. Thron Nielsen - f:1733 2. Chirsten Nielsdt. - f:1736 - død 1738. 3. Kirsten Nielsdt. - f:1740 - gift 1770 med Hans Jacob Andersen. De overtar gården etter hennes foreldre.

           Gården ved folketellingen 1769. 

1. Niels Nielsen - bonde - 75 år. 2. Siri Thorsdt. - hans kone - 70 år. 3. Kirsten Nielsdt. - deres datter - 29 år. 4. Thor Hansen - tjenestedreng - 28 år.

Den første som bodde på plassen var trolig Ole Olsen. Han var f:1687, og sønn av Ole Olsen, som var bruker av den gamle lensmannsgården frem til sin død ca.1720. Ved matrikkelen 1723, er Peder Pedersen bruker av gården, og trolig gift med enken etter Ole Olsen. Ole Olsen d.y. giftet seg ca.1720 - 25 med Berith Johannesdt. - f:ca.1700, og trolig fra Bø. Hvor mange barn de hadde vet jeg ikke, men de hadde i hvert fall : Inger Susanne - f:1726, og Peder - f:1733.

Ole Olsen dør 1740 - 53 år gammel. Har ikke funnet skifte.

Berith Johannesdt. gifter seg igjen 1841 med Amund Johannesen - f: ca.1708, men hvem han er, er jeg ikke sikker på. Han har en bror - Niels Johannesen - som det er skifte etter 1743 på Nergården, Vika, og her går det frem at han foruten Niels - også har søskenene - Haagen, Marith og Lucia.

Berit Johannesdt. dør ca.1860. Ikke skifte å finne.

Amund Johannesen gifter seg kort tid etter med Berith Danielsdt. fra Vegstein.

                 Amund og Berith får barna : 

1. Maren Amundsdt. - f:1762 2. Berith Amundsdt. - f:1765 - gift ca.1789 med Tarald Taraldsen fra Viksås. De fikk en husmannsplass på gården. 3. Oline Amundsen - f:1769 - gift 1792 med Torsten Hansen i Marken, hvor de også bodde. Ble foreldre til blant andre - smeden ”Amund i Marken ”- som ble dødsdømt for falskmynteri. 4. Nila Amundsen - f:1771 - gift 1791 med Anna Ellingsdt. på Bø, hvor de også bodde. 5. Karen Amundsen - f:1775 - gift 1800 med Peder Pedersen fra Holand. Bodde på flere plasser på Vega.

8.sep. 1767. Brønnø gjelds høstting. Jeg underskrevne, Amund Johannesen Igerøyen, tilstår herved å være skyldig til Borgeren, Sr. Peder N. Greger, etter riktig avregning - 48 rdl. 10 sh. ( som består av rede penger, korn og andre kjøpmannsvarer ), hvorfor jeg pantsetter, 6 kyr, 1 kvige, 1 hoppe, en sexeringsbåt med seil, 1 treremming med seil, 1 færing, ½ delen i en ottering med seil, 2 nye garn, 1 dito noe brukt, og 3 eldre dito, 1 stor gryte på 4 pund og 1 brødjern, m.v.

                                  Rørøyen 26.aug. 1767.  

Vitner : Amund Johannesens egen hand og bumerke. Iver Petersen Kjul. Christopher Olsen Kjul.

Amund Johannesen dør 1778 - 70 år gammel. Ikke skifte å finne. Ingen av barna til Amund og Berit Danielsdt. blir på gården, og Berit flytter til sønnen Nils Amundsen på Knausen, Bø, og dør der 1809 - 70 år gammel.

Her blir det en del vansker igjen. Det som skjer, er at Hans Jacob Andersen og Kirsten Nielsdt. overtar gården, men om de overtar gården da de giftet seg 1770, eller etter at Amund Johannesen døde vet jeg ikke. Det er også en mulighet for at faren til Kirsten Nielsdt. - Niels Nielsen - var den første bruker av Grindhaugen - 257d., og at Amund Johannesen var bruker av Gården - 257b.

Kirsten Nielsdt. giftet seg 1770 med Hans Jacob Andersen. Hvem han var vet jeg ikke. Han står oppført fra Rørøy da de giftet seg.

                Hans og Kirsten får barna : 

1. Siri Anna Hansdt. - f:1772 - gift 1795 med Hans Joensen fra Grøtland. 2. Anna Cathrine Hansdt. - f:1783

Niels Nielsen dør 1781 - 86 år gammel.

De som overtar gården etter Hans J. Andersen og Kirsten Nielsdt., blir Arnt Nielsen og Inger Hallesdt. De er neppe gift på Vega, men må ha giftet seg før de kom hit. Inger Hallesdt. var fra Raaken i Velfjorden, og moren var Kirsten Johannesdt., som det er skifte etter 1788. Hun var da i sitt andre ekteskap, så etternavnet på første mannen - Hall - vet jeg ikke. Inger hadde en søster - Siri Hallesdt - som var gift med Brynold Andersen på Bukken, og en søster på Gulsvåg.

                   Arnt og Inger får barna : 

1. Hans Peder Arntsen - f:1781 - Rørøy 2. Berith Arntsdt. - f:1786 - Igerøy - død 1790. 3. Petternille Arntsdt. - f:1789 - gift 1811 med Hans Joensen fra Brønø. De overtar gården etter hennes foreldre. 4. Berith Arntsdt. - f:1791 - gift 1816 med Erich Erichsen fra Grimsøy, hvor de også bodde. 4. Halle Andreas Arntsen - f:1796 - død samme år. 5. Johanna Arntsdt. - f:1798 - gift 1842 med Haagen Paulsen i Ulvingen. Ingen barn.

Tarald Taraldsen og Berith Amundsdt. får en husmannsplass med jord på gården ca.1795. Tarald var f:1756 på Viksås, og sønn av Tarald Pedersen og Anna Johannesdt. Berith var f:1765, og datter av Amund Johannesen og Berith Danielsdt. i Igerøy. Tarald og Berith giftet seg ca.1790.

                   Tarald og Berit får barna : 

1. Anna Johanna Taraldsdt. - f:1789 - Vegstein - død 1825. 2. Jonette Sirianna Taraldsdt. - f:1794 - Vegstein - gift 1825 med Per Hendriksen fra Færset. Bodde i Rørøy. 3. Martha Kristina Taraldsdt. - f:1797 - Igerøy 4. Amund Taraldsen - f:1800 - død 1811.

Tarald Taraldsen dør 1801 - 42 år gammel. Skiftet blir holdt 3.nov. samme år. Arvingene er : 1. Berith Amundsdt. - hans kone. 2. Amund Taraldsen - deres sønn - 1 år. 3. Anna Taraldsdt. - deres datter - 9 år. 4. Jonette Taraldsdt. - deres datter - 6 år. 5. Martha Taraldsdt. - deres datter - 4 år. Boets midler : 19 - 05 - 10 – gjeld : 38 - 04 - 02.

                                  Helg. spk. No. 22 - fol. 262.
                Gården ved folketellingen 1801. 

1. Arnt Nielsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 52 år. 2. Inger Hallesdt. - hans kone - 1.ekt. - 50 år. 3. Hans Arntsen - deres sønn - ugift - 20 år. 4. Petternelle Arntsdt. - deres datter - 11 år. 5. Johanna Arntsdt. - deres datter - 9 år. 6. Berith Arntsdt. - deres datter - 3 år.

7. Lars Pedersen - jordløs husmann - 2.ekt. - 70 år. 8. Marith Larsdt. - hans kone - 1.ekt. - 55 år.

9. Berith Amundsdt. - husmannsenke med jord - 40 år. 10. Anna Taraldsdt. - hennes datter - 12 år. 11. Jonette Taraldsdt. - hennes datter - 7 år. 12. Martha Taraldsdt. - hennes datter - 4 år. 13. Amund Taraldsen - hennes sønn - 1 år.

14. Hans Jac. Andersen - holdsmann - 1.ekt. - 65 år. 15. Kirsten Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 61 år. 16. Nils Hansen - fosterbarn - 6 år. 17. Hans Joensen - inderst / gård i dagleie - 1.ekt. - 40 år.

Hans Jacob Andersen og Kirsten Nielsdt. dør begge 1804. Hans - 68, Kirsten - 65 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Siri Hansdt. - deres datter - 26 år. 2. Anna Hansdt. - deres datter - 20 år.

     Boets midler : 18 - 05 - 10 – gjeld : 98 - 00 - 04.
                             Helg. spk. No. 24 - fol. 122.

Petternille Arntsdt. gifter seg 1811 med Hans Johnsen fra Brønø - f: ca.1780.

              Hans og Petternille får barna : 

1. Elen Johanna Hansdt. - f:1813 - gift 1838 med Erik Erichsen fra Tettinghaugen. Ble hans andre kone på Flåget, Holand. 2. Hans Henrik Hansen - f:1816 - gift 1845 med enken Elen Hansdt. på Grindhaugen - 257e., hvor de også bodde. 3. Johanna Bergithe Hansdt. - f:1821 - død 1827.

Petternille Arntsdt. dør 1821 - 31 år gammel. Skiftet blir holdt 11.juli 1822. Arvingene er : 1. Hans Johnsen - hennes mann ( gårdbruker ). 2. Hans Hansen - deres sønn - 6 år. 3. Elen Johanna Hansdt. - deres datter - 9 år. 4. Johanna Hansdt. - deres datter - 1 år. Boets midler : 71 - 03 - 04 – gjeld : 56 - 03 - 03.

                         Helg. spk. No. 33 - fol. 400 ½. 

Hans Johnsen giftet seg igjen 1822 med Randine Erichsdt.. Hun var f:1794, og datter av Erich Ellingsen og Anna Nielsdt. på Tettinghaugen.

                  Hans og Randine får barna : 

1. Erik Peter Hansen - f:1824 - gift 1846 med Fredrika Thorsdt. fra Kolstad. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Nils Andreas Hansen - f:1827 - gift 1856 med Elen Stephensdt. fra Brønø. Bodde i Ulvingen. 3. Andreas Edvard Hansen - f:1831 - gift 1868 med Jonette Abrahamsdt. 4. Johan Benjamin Hansen - f:1835 - gift 1666 med Siri Johannesdt. Bodde i Ulvingen, hvor de hadde en husmannsplass.

Etter matrikkelen 1836, er Hans Johnsen bruker av Grindhaugen - 257d. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 16 mark, ny : 1 skylddaler - 2 ort - 5 skill.

Erik Peter Morten Hansen gifter seg 1846 med Fredrika Johanna Thorsdt.. Hun var fra Kolstad - f:1821, og datter av Thor Hansen og Berith Baardsdt. på Aspåsen ( broren ; Ole Thorsen var bruker av Bukken ).

                   Erik og Fredrika får barna : 

1. Berith Johanne Eriksdt. - f:1847 - død 1848. 2. Oline Kristine Eriksdt. - f:1848 - gift 1877 med Niels Thorsen i Bø - Hauan. 3. Ole Olaus Eriksen - f:1856 - gift 1878 med Hanna Tøgersdt. Får en husmannsplass med jord i Jedderviken.

Fredrika Thorsdt. dør 1856 - 35 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Erik Hansen - hennes mann. 2. Oline Eriksdt. - deres datter - 9 år. 3. Ole Eriksen - deres sønn - 1 år.

Erik Hansen gifter seg igjen 1858 med Elen Bergithe Baardsdt.. Hun var f:1828, og datter av Baard Olsen og Ingeborg Eliasdt. på Stor-Trøen, Rørøy.

                    Erik og Elen får barna : 

1. Fredrik Beck Eriksen - f:1860 - gift 1883 med Julianna Petersdt. fra Igerøy. Får en husmannsplass på gården - Grindbakken. 2. Helmer Edvard Eriksen - f:1862 - gift 1915 med Elise Mikalsen fra Mudvær. Helmer overtok gården etter hans foreldre. 3. Elen Anna Eriksdt. - f:1864 4. Fredrike Kat. Eriksdt - f:1866 - gift med Albert Olsen fra Brønø. 5. Anton Edvard Eriksen - f:1870 - gift 1898 med Alette Andreasdt. fra Kolstad. Bodde i Igerøy. 6. Peder Mortinius Eriksen - f:1873 - gift 1901 med Julianna Jensen fra Lurøy. Bodde i Sjåvika.

           Grindhaugen - 257d., ved folketellingen 1865. 

1. Erik Hansen - gårdbruker / leilending - 43 år. 2. Elen Baardsdt. - hans kone - 38 år. 3. Oline Eriksdt. - hans datter - 17 år. 4. Ole Eriksen - hans sønn - 10 år. 5. Fredrik Eriksen - deres sønn - 6 år. 6. Helmer Eriksen - deres sønn - 4 år. 7. Elen Anna Eriksdt. - deres datter - 2 år. 8. Hans Johnsen - kårmann ( fra Brønø ) - 85 år. 9. Randine Erichsdt. - hans kone - 72 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg, 2½ tønne havre og 5 tønner poteter.

            Grindhaugen - 257d., ved folketellingen 1875. 

1. Erik Hansen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1822. 2. Elen Baardsdt. - hans kone - f:1828. 3. Ole Eriksen - deres sønn - dreng - ugift - f:1856. 4. Fredrik Eriksen - deres sønn - dreng - f:1860. 5. Helmer Eriksen - deres sønn - f:1862. 6. Anton Eriksen - deres sønn - f:1870. 7. Peder Eriksen - deres sønn - f:1873. 8. Oline Eriksdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1848. 9. Elen Eriksdt. - deres datter - f:1864. 10. Fredrikke Eriksdt. - deres datter - f:1866. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 15 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 4 tønner havre og 6 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, er Erik Larsen bruker av Grindhaugen - 257d., br.nr. 4. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 7 skill., revidert : 1 mark - 98 øre.

            Grindhaugen - 257d., ved folketellingen 1900.  

1. Helmer Eriksen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1862. 2. Julianne Jensen - tj.pike / budeie fra Lurøy - ugift - f:1879. 3. Ester Pedersen - brordatter - f:1897. 4. Gudrun Edvardsen - stedatter - f:1891. 5. Erik Hansen - føderådsmann ( Helmers far ) - f:1824. 6. Elen Baardsdt. - hans kone - f:1828. 7. Karl Johansen - inderst - fisker - f:1874. 8. Mathilde Mathisen - hans kone - f:1876. 9. Astrid Karlsen - deres datter - f:1900.

Etter matrikkelen 1907, er Helmer Eriksen bruker av Grindhaugen - br.nr. 4. Matrikkelskyld : 1 mark - 98 øre.

              Gården til Amund Johannesen 1769. 

Den første som bodde på denne plassen var trolig Ole Olsen. Han var f:1687, og sønn av Ole Olsen, som var bruker av den gamle lensmannsgården, frem til sin død ca. 1715. Ved matrikkelen 1723, er Peder Pedersen bruker av gården, og er trolig gift med mor til Ole d.y. Ole Olsen ble ca. 1720 - 25, gift med Berith Johannesdt. - f: ca1700, og trolig fra Bø. Hvor mange barn de hadde vet jeg ikke, men de hadde i hvert fall : Inger Susanne - f:1726, og Peder - f:1733.

Ole Olsen dør 1740 - 53 år gammel. Ikke skifte å finne.

Berith Johannesdt. gifter seg igjen 1741 med Amund Johannesen - f: ca.1708, men hvem han er, er jeg ikke sikker på. Han har en bror - Niels Johannesen - som det er skifte etter 1743, på Nergården, Vika, og her går det frem at han har søskenene - Haagen, Marith og Lucia.

Berith Johannesdt. dør 1760. Ikke skifte å finne. ( men fins sikkert ).

Amund Johannesen gifter seg igjen kort tid etter med Berith Danielsdt. fra Vegstein.

                  Amund og Berith får barna : 

1. Maren Amundsdt. - f:1762 2. Berith Amundsdt. - f:1765 - gift ca.1790 med Tarald Taraldsen fra Viksås. Hadde en husmannsplass hos Arnt Nilsen på Grindhaugen - 257d. 3. Oline Amundsdt. - f:1769 - gift 1792 med Torsten Hansen i Marken, hvor de også bodde. Ble foreldre til bl and. smeden ”Amund i Marken ”. 4. Niels Amundsen - f:1771 - gift 1791 med enken Anna Ellingsdt. på Bø. 5. Karen Amundsdt. - f:1775 - gift 1800 med Peder Pedersen fra Holand. Bodde mange plasser.

            Gården ved folketellingen 1769. 

1. Amund Johannesen - bonde - 61 år. 2. Berith Danielsdt. - hans kone - 30 år. 3. Maren Amundsdt. - deres datter - 5 år. 4. Berith Amundsdt. - deres datter - 3 år.

Amund Johannesen dør 1778 - 70 år gammel. Ikke skifte å finne. Ingen av barna blir på gården. ( ingen å finne ved folketellingen 1801 ). Enken Berith Danielsdt. flytter til sønnen Niels Amundsen på Bø, og dør der 1809 - 70 år gammel.

Svend Johannesen var trolig den første bruker av denne plassen. Han var f:1727, og sønn av Johannes Andersen og Karen Paulsdt. på Bø. Han giftet seg ca.1758 med Berith Guldbrandsdt. fra Flatåsen - f: ca.1725, og datter av Guldbrand Nielsen og Ane Ingebrigtsen.

                 Svend og Berith får barna : 

1. Else Dorthea Svendsdt. - f:1760 - Bø 2. Ole Svendsen - f:1761 - Bø - død 1762. 3. Dorthe Svendsdt. - f:1763 - Bø - død 1801. 4. Elen Svendsdt. - f:1765 - Igerøy - død 1839. 5. Johan Fredrik Svendsen - f:1768 6. Karen Svendsdt. - f:1768 7. Gulbrand Svendsen - f:1770 8. Paul Svendsen - f:1775

Svend Johannesen dør 1778 - 50 år gammel. Skiftet blir holdt 5.juni samme år. Arvingene er : 1. Berith Guldbrandsdt. - hans kone. 2. Johan Svendsen - sønn - 9 år. 3. Guldbrand Svendsen - sønn - 7 år. 4. Dorthe Svendsdt. - datter - 15 år. 5. Elen Svendsdt. - datter - 13 år. 6. Karen Svendsdt. - datter - 11 år. Boets formue : 20 - 05 - 12 – gjeld : 20 - 05 - 10.

                             Helg. spk. No.13 - fol. 280. ?

Berith Guldbrandsdt. gifter seg igjen 1779 med Joen Nielsen, Igerøy. Joen Nielsen var trolig f:1746 i Sør-Nautøy, Holand, og sønn av Niels Gabrielsen og Kirsten Asbjørnsdt. ( Sivert Sebediasen var også født i Sør - Nautøy ). Kirsten Asbjørnsdt. dør i Igerøyen 1790 - 70 år gammel.

Joen og Berith har ingen barn sammen.

Berith Guldbrandsdt. dør 1795 - ca. 70 år gammel. Skiftet blir holdt 9.juli samme år. Arvingene er : 1. Joen Nielsen - hennes mann. 2. Johannes Svendsen - hennes sønn - 25 år. 3. Gulbrand Svendsen - hennes sønn - 20 år. 4. Dorthe Svendsdt. - hennes datter - g. m. Peder Erichsen, Igerøy. 5. Elen Svendsdt. - hennes datter - 30 år. 6. Karen Svendsdt. - hennes datter - 25 år. Boets formue : 18 - 05 - 10 – gjeld : 14 - 05 - 13.

Joen Nielsen dør i Igerøyen 1813 - 64 år. Han er ikke i Igerøyen ved folketellingen 1801, og det er mulig verken han eller Berith Guldbrandsdt. var i Igerøyen da Berith døde. Gården var trolig da overtatt av Joen Arntsen, og Joen og Berith hadde hold på gården.

Den som nå overtar gården, ser ut til å bli Joen Arntsen og Karen Nielsdt. Joen Arntsen gifter seg ca.1780 med Karen Nielsdt. Hvem hun er vet jeg ikke. Joen var f:1749 på Sundsvold, og sønn av Arnt Nielsen og Ane Mortensdt.

                 Joen og Karen får barna : 

1. Arnt Joensen - f:1782 2. Hans Johan Joensen - f:1785 - gift 1825 med Karen Nielsdt., bodde på Holand. 3. Berith Thordina Joensdt. - f:1889

              Gården ved folketellingen 1801. 

1. Joen Arntsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 52 år. 2. Karen Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 63 år. 3. Hans Joensen - deres sønn - 15 år. 4. Berith Joensdt. - deres datter - 11år. 4. Ane Mortensdt. - mor til nr.1. enke / fattiglem - 77 år.

Ane Mortensdt. dør 1801 - 78 år gammel.

Det ser ut som om Arnt Amundsen overtar gården etter Joen Arntsen og Kirsten Nielsdt. Arnt var f:1767 på Oppgården, Valla, og sønn av Amund Haagensen og Elen Pettersdt. Han giftet seg 1801 med Anna Knudsdt. fra Kolstad - f:1775, og datter av Knud Mortensen og Marith Tollevsdt.. Arnt Amundsen og Anna Knudsdt. har ingen barn sammen.

Arnt Amundsen dør som gårdbruker 1821 - 58 år gammel. ( spedalsk ). Skiftet blir holdt 24.sep. 1822. Arvingene er : 1. Anna Knudsdt. - hans kone. 2. Niels Amundsen - hans bror - Sølen. 3. Haagen Amundsen - hans bror - Svea. 4. Magli Amundsdt. - hans søster - gift med Ole Andersen Kolstad. Boets midler : 89 - 03 - 02 - gjeld : 54 - 03 - 12.

Anna Knudsdt. gifter seg igjen 1823 med Peder Michelsen. Han var f:1788, og sønn av Michel Andersen og Randine Joensdt., Grimsøy. Peder Michelsen og Anna Knudsdt. har ingen barn sammen.

Etter matrikkelen 1836, er Peder Michelsen bruker av Grindhaugen - 257e. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 16 mark, ny : 1 skylddaler - 2 ort - 5 skill.

Anna Knudsdt. dør 1838 - 63 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Peder Michelsen - hennes mann. 2. Elen Knudsdt. - hennes søster - 70 år - enke i Kilværet.

Peder Michelsen gifter seg igjen 1840 med Elen Pernille Hansdt. fra Eidem. Hun var f:1805, og datter av Hans Olsen og Martha Johansdt. på Jacobsbakken. Peder og Elen har ingen barn sammen.

Peder Michelsen omkommer på haver 11.des 1840 - 52 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Elen Pernille Hansdt. - hans kone. 2. Ane Michelsdt. - søster - Hemne i Trondheims amt. 3. Sophia Michelsdt. - søster - enke etter Ole Oddesen, Sundsvold. 4. Berith Michelsdt. - søster - gift med Niels Pedersen, Kjelkedal. 5. Hendrika Michelsdt. - søster - død. 6. Olina Joensdt. - barn av Hendrika - gift m. U. Ulriksen, Vegstein. 7. Marianna Joensdt. - barn av Hendrika - gift m. Claus Paulsen, Næss. 8. Ane Joensdt. - barn av Hendrika - 28 år. 9. Karen Joensdt. - barn av Hendrika - 18 år. 10. Randina Joensdt. - barn av Hendrika - 16 år.

Elen Pernille Hansdt. gifter seg igjen 1843 med Hans Hendrik Hansen. Han var f:1816, og sønn av Hans Johnsen og Petternille Arntsdt. på Grindhaugen - 257d.

                  Hans og Elen får barna : 

1. Oline Peternelle Hansdt. - f:1844 - gift 1873 med Ole P. Thorsen fra Bøhauan, hvor de hadde en husmannsplass med jord. 2. Anne Henrikke Hansdt. - f:1844 - gift 1871 med Sivert Sebediasen. De overtok gården etter hennes foreldre.

           Grindhaugen - 257e., ved folketellingen 1865. 

1. Hans Hansen - gårdbruker / selveier - 51 år. 2. Elen Hansdt. - hans kone - 61 år. 3. Oline Hansdt. - datter - tjenestepike - ugift - 22 år. 4. Anne Hansdt. - datter - tjenestepike - ugift - 20 år. 5. Maren Kr. Jensdt. - losjerende / dagarb. - ugift - 34 år. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 8 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2½ tønne havre, og 4 tønner poteter.

           Grindhaugen - 257e., ved folketellingen 1875. 

1. Hans Hansen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1815. 2. Elen P. Hansdt. - hans kone - f:1805. 3. Johan Johansen - tyende / tj.gutt - ( fra Brønø ) - f:1859. 4. Elerine Tøgersdt. - tyende - tjenestepike - f:1860. 5. Sivert Sebediasen - losjerende fisker - inderst - f:1846. 6. Anne Hansdt. - hans kone - f:1846. 7. Peder Sivertsen - deres sønn - f:1873. 8. Hansine Sivertsdt. - deres datter - f:1875. 9. Thor Larsen - tilreisende fra Bergen - ugift - f:1852. 10. Elen Sebediasdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1843. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 12 sauer og 2 griser, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 4 tønner poteter.

Anne Henrikke Marie Hansdt. giftet seg 1871 med Sivert Kristian Sebediasen. Han var f:1846 i Engelsøyen, og sønn av Sivert Paulsen og Christine Erichsdt. Moren var fra Bukken, og datter av Erich Ellingsen og Anna Nielsdt.

                  Sivert og Anne får barna : 

1. Peder Saul Sivertsen - f:1873 - gift 1908 med Petrine Ivertsdt. fra Velfjorden. 2. Hansine Erika Sivertsen - f:1875 - gift 1902 med Johan Petersen fra Gården - 257g. 3. Albert Simon H. Sivertsen - f:1878 4. Ole Enok Sivertsen - f:1881 5. Oskar Emelius M. Sivertsen - f:1887 6. Sandberg Andreas Sivertsen - f:1892 - gift 1918 med Ruth Nilsen fra Brønø. Bodde i Igerøyen.

Etter matrikkelen 1891, er Sivert Sebediasen bruker av Grindhaugen - 257e., br.nr. 5. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 7 skill., revidert : 1 mark - 98 øre.

        Grindhaugen - 257e., br.nr. 5., ved folketellingen 1900. 

1. Sivert Sebediasen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1846. 2. Anne Hansdt. - hans kone - f:1846. 3. Peder Sivertsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1873. 4. Hansine Sivertsen - deres datter - sypike - ugift - f:1875. 5. Albert Sivertsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1878. 6. Ole Sivertsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1881. 7. Oskar Sivertsen - deres sønn - gårdsarbeider - f:1887. 8. Sandberg Sivertsen - deres sønn - f:1892. 9. Elen Sebediasdt. - tjenestepike - ugift - f:1842. 10. Anna Olsen - fosterdatter - f:1888.

Etter matrikkelen 1907, er Sivert Sebediasen bruker av Grindhaugen - br.nr. 5. Matrikkelskyld : 1 mark - 98 øre.

Hansine Erika Sivertsen giftet seg 1902 med Johan Kristian Bekk Petersen fra Gården - 257g. Han var f:1875, og sønn av Peter Erichsen og Didrikka Danielsdt.

       Hamnhaugen - husmannsplass uten jord, under br.nr. 5.      
                Hamnhaugen ved folketellingen 1900. 

1. Johan Johannesen - husmann uten jord - fisker - f:1859. 2. Anna Johansen - hans kone ( fra Tjøtta ) - f:1857. 3. Karen Tørrisen - hennes datter - f:1890. 4. Nils Johansen - deres sønn - f:1893.

                       Dalen - 257f.

Den første som var bruker av gården var Morten Andersen. Han kom til Vega fra Alstahaug sist på 1600 tallet, og er ved folketellingen 1701 oppført som dreng hos Ole Olsen - 24 år gammel.

Da presten Erich Schytte kjøper størsteparten av Igerøy 1716, er Morten Andersen en av brukerne ( de andre er Ole Olsen, Hans Paulsen og Niels Paulsen ).

Etter matrikkelen 1723 har Morten Andersens gård en skylden på 1 pund - 16 mark, og kan følgelig ikke være noen annen gård enn Dalen - 257f.

Morten Andersen gifter seg ca.1712 med Marith Nielsdt.. Om dette var hans første ekteskap vet jeg ikke.

               Morten og Marith får barna : 

1. Anders Mortensen - f:1714 2. Ane Mortensdt. - f:1712 3. Niels Mortensen - f:1722

Morten Andersen dør 1725 - 86 år.

Marith Nielsdt. dør 1737 - 55 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Anders Mortensen - hennes sønn - 23 år. 2. Ane Mortensdt. - hennes datter - 21 år. 4. Niels Mortensen - hennes sønn - 15 år.

Anders Mortensen gifter seg 1737 med Elen Nielsdt. fra Bø. ( brukes og Eli ). Hun var f: ca.1705, og datter av Niels Knudsen på Bø. ( moren ukjent ).

                   Anders og Elen får barna :	

1. Maria Andersdt. - f:1738 - gift 1771 med Torsten Larsen i Nordgården Vika, hvor de også bodde. 2. Niels Andersen - f:1741 3. Anna Andersdt. - f:1747 - gift 1772 med Hans Nielsen 4. Berith Andersdt. - f: ca.1749 - gift ca.1780 med Hans Torstensen.

19.apr. 1749 er det skifte etter Anders Mortensen, som er omkommet på havet. Arvingene er : 1. Elen Nielsdt. - hans kone. 2. Niels Andersen - sønn 3. Maria Andersdt. - datter 4. Berith Andersdt. - datter 5. Anna Andersdt. - datter Boets midler : 18 - 05 10. Helg. spk. No. 9. - fol. 163.

Elen Nielsdt. gifter seg igjen 1753 med Joen Joensen, Igerøy.

Brønø gjelds høstting - 8.sep. 1767. Jeg underskrevne, Joen Joensen Igerøy, tilstår herved å være skyldig til Peder Nicolai Greger for lånte penger, korn og andre kjøpmannsvarer - 32 rdl. - 2 mark - 9 sk., hvorfor jeg pantsetter 5 kyr, 1 kvige, 1 hest, 3 jerngryter, 1 sau – skinnsfell og 1 nytt sildegarn m.v.

                                    Rørøyen den 26/8 - 1767.
                                  Joen Joensen egen hand og bumerke.  
             Gården ved folketellingen 1769. 

1. Joen Joensen - bonde - 49 år. 2. Elen Nielsdt. - hans kone - 64 år. 3. Niels Andersen - hennes sønn - dreng - 28 år. 4. Maria Andersdt. - hennes datter - tj.pike - 31 år. 7. Berith Andersdt. - hennes datter - tj.pike - 23 år.

1776 er det skifte etter Niels Andersen. Arvingene er : 1. Elen Nielsdt. - hans mor. 2. Berith Andersdt. - søster - 30 år. Hvorfor de andre søsken ikke er tatt med vet jeg ikke.

Joen Joensen dør 1781 - 60 år gammel.

Berith Andersdt. gifter seg ca.1780 med Hans Torstensen. ( kan være f:1753, og sønn av Torsten Olsen, Olderåsen, Grøtland ). Hans og Berith har ingen barn sammen.

Elen Nielsdt. dør 1800 - 100 år gammel. ( trolig er 95 år mer riktig ).

              Gården - 257f., ved folketellingen 1801. 

1. Hans Torstensen - bonde / leilending - 1.ekt. - 49 år. 2. Berith Andersdt. - hans kone - 1.ekt. - 51 år. 3. Niels Isachsen - tjenestedreng - 15 år. 4. Ane Nielsdt. - tjenestepike - ugift - 35 år.

Hans Torstensen betaler skatt 1811, og da sølvskatten ble utskrevet 1816, betaler han 5 riksdaler ( bare Niels Joensen på 257h., betaler like mye ).

Berith Andersdt. dør 1811 - 63 år gammel.

Nils Isachsen gifter seg ca.1820 med Johanna Nielsdt.

               Niels og Johanna får barna : 

1. Ole Johan Bertel Nilsen - f:1820 - død 1842. 15. Anne Hendricha Nielsdt. - f:1822 - gift 1854 med Paul J. Petersen fra Færset. De overtar halve gården etter hennes foreldre. 257fb. 16. Benjamin Andreas Nilsen - f:1826 - gift 1852 med Lovise Johnsdt i Halmøyen, hvor de også bodde. 17. Melena Johanna Nilsdt. - f:1830 - gift 1860 med Mathias Stephansen fra Tjøtta. Bodde ved Vallsjøen. 18. Hans Didrik Nilsen - f:1833 - gift 1856 med Oline Olsdt. fra Brønø. De overtar halve gården etter hans foreldre. 257fa.

Hans Torstensen dør som enkemann i Rørøy 1830 - 82 år gammel.

24.aug. 1835, får Nils Isachsen byksel på gården av Greger : 1 pund - 16 mark.

Etter matrikkelen 1836, er Nils Isachsen bruker av gården - 257f. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 16 mark, ny : 3 ort - 7 skill.

Nils Isachsen dør som holdsmann 1857 - 60 år gammel. Johanna Nielsdt. dør som kårenke 1859 - 60 år gammel.

Etter at Niels Isachsen og Johanna Nielsdt. er død, blir gården delt mellom Hans Nilsen og hans søster Anne Nilsdt. - gift med Paul Petersen. Vi begynner med gården til Hans, siden den får løpenr. 257fa., mens den andre får 257fb.

                    Dalen - 257fa. 

Hans Didrik Nilsen gifter seg 1856, med Oline Olsdt. fra Brønø - f:1836.

                 Hans og Oline får barnet : 

1. Anna Olea Hansdt. - f:1863 - gift 1881 med Johan Arnt Christophersen fra Stadsbygda i Trøndelag. De bodde en tid på Stauberget, Bø, før de flyttet til Velfjorden, hvor de bodde i Sildkoven ( se Velfjord Bygdebok ). De ble foreldrene til flere som siden ble bosatt på Vega, blant andre : Johan Eia ( far til Johan Arnt Johansen ), Adolf Eia ( hadde fraktebåten Sulishjelma ) , Alfred Eia ( bodde en tid i Hysværet ) og Kristine i Lånan ( se heftet ” Mor Kristine ”, og boken ” Utvær ”).

               Dalen - 257fa., ved folketellingen 1865. 

1. Hans Nilsen - gårdbruker / leilending - 33 år. 2. Oline Olsdt. - hans kone ( fra Brønø ) - 34 år. 3. Anna Hansdt. - deres datter - 3 år. 4. Johanna Larsdt. - tj.pike ( fra Buksnes ) - ugift - 23 år. 5. Ole Eliasen - hennes barn - 1 år. 6. Oluf Hansen - gjetergutt ( fra Brønø ) - 13 år. 7. Erik Zebediasen - losjerende fisker - ugift - 28 år. Gården hadde : 1 hest, 3 kyr og 9 sauer, 1 tønne bygg, 1 tønne havre, og 3½ tønne poteter.

Gården er nå delt mellom Hans Nilsen og Paul Petersen, men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettingsforretning.

Hans Didrik Nilsen dør som gårdbruker 1869 - 42 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Oline Olsdt. - hans kone. 2. Anna Olea Johanna Hansdt. - datter - 5 ½ år. Verge : Ole Thorsen.

Oline Johanna Olsdt. gifter seg igjen 1870 med Jens Johansen fra Inderøy.

             Dalen - 257fa., ved folketellingen 1875.

1. Oline Johanne Olsdt. - gårdbruker / leilending - enke - f:1836. 2. Anna Hansdt. - hennes datter - f:1863. 3. Hans Pedersen - losj. inderst / fisker fra Vevelstad - f:1805. 4. Peternille Johnsdt. - hans kone ( fra Tjøtta ) - f:1802. Gården hadde : 2 kyr og 6 sauer, ¼ tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner poteter.

Johan Didrik Carl Nielsen var f:1855 på Bø, og sønn av Niels Olsen og Anna Wolradsdt. på Knausen. Han giftet seg 1880 med Ingeborg Nilsdt. fra Sverige. De hadde ingen barn, men fostret opp Arne Pettersen.

Etter matrikkelen 1891, er Johan D. Nilsen bruker av Dalen - 257fa., br.nr. 6. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 16 skill., revidert : 1 mark - 30 øre.

          Dalen - 257fa., br.nr. 6., ved folketellingen 1900. 

1. Johan Nilsen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1855. 2. Ingeborg Nilsdt. - hans kone ( fra Sverige ) - f:1854. 3. Anna Olsdt. - tjenestepike - ugift - f:1885.

Etter matrikkelen 1907, er Johan Nilsen bruker av Dalen - 257fa., br.nr. 6. Matrikkelskyld : 1 mark - 30 øre.

                      Dalen - 257fb. 

Anne Hendricha Nilsdt. giftet seg 1854 med Paul Johan Petersen fra Grimsøy. Han var f:1827, og sønn av Peter Larsen og Morthine Christophersdt.

Paul og Anne får 1863 sønnen Nils Johan Paulsen, som skulle bli deres eneste barn.

              Dalen - 257fb., ved folketellingen 1865.

1. Paul Petersen - gårdbruker / leilending - 38 år. 2. Anne Nilsdt. - hans kone - 43 år. 3. Nils Paulsen - deres sønn - 3 år. 4. Hanna Thomasdt. - tj.pike ( fra Brønø ) - ugift - 39 år. 5. Hans Pedersen - losj. fisker ( fra Tjøtta ) - 52 år 6. Petternelle Jansdt. - hans kone ( fra Tjøtta ) - 57 år. 7. Susanne Hansdt. - deres datter - 6 år. 8. Andreas Ottesen - losj. arb.( Værdalen ) - ugift - 50 år. Gården hadde : 4 kyr og 5 sauer, ¾ tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

No. 5 - Susanne Julie Hansdt. ble 1881 gift med Søren Nilsen på Fårøyen, Hongset, hvor de også bodde.

Gården er nå delt mellom Hans Nilsen og Paul Petersen, men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettingsforretning.

Paul J. Petersen dør 1872 - 46 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Anne Nilsdt. - hans kone. 2. Nils Johan Paulsen - sønn - 10 år. Verge : Hans Hansen, Igerøy.

De som nå overtar blir Oline Johanne Benjaminsdt. fra Halmøy. Hun var f:1853, og datter av Benjamin Nilsen og Lovise Johnsdt. Faren var fra Dalen i Igerøy, og bror av Anne Nilsdt., som var gift med Paul Petersen. Oline gifter seg 1873 med Mathias Edvard Jensen fra Mo i Rana.

                 Mathias og Oline får barna : 

1. Johan Mortinius Mathisen - f:1874 2. Jensine Marie Mathiasdt. - f:1877 3. Mathilde Olianna Mathiasdt. - f:1880 4. Berntine Lovise Mathiasdt. - f:1883 5. Oleanna Berntine Mathiasdt. - f:1885 6. Jens Bernhoft Mathiasen - f:1891

              Dalen - 257fb., ved folketellingen 1875. 

1. Mathias Jensen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1848. 2. Oline Benjaminsdt. - hans kone - f:1853. 3. Johan Mathisen - deres sønn - f:1874. 4. Johanna Johannesdt. - tjenestepike ( Buksnes ) - ugift - f:1857. 5. Anne Nilsdt. - kårkone - enke - f:1822. 6. Nils Paulsen - hennes sønn - forsør. av moren - f:1863. Gården hadde : 1 ku, 6 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 3 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, er Mathias Jensen bruker av Dalen - 257fb., br.nr. 7. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 15 skill., revidert : 1 mark - 28 øre.

           Dalen - 257fb., br.nr. 7., ved folketellingen 1900. 

1. Mathias Jensen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1849. 2. Johan Mathisen - hans sønn - fisker - ugift - f:1874. 3. Jens Mathisen - hans sønn - f:1891. 4. Hanna Olsdt. - husholderske - ugift - f:1846.


Johan Mortinius Mathisen dør ugift 19.jul. 1909 - 35 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Mathias Edvard Jensen - far - Skonseng i Mo. Var gift med Oline Benjaminsdt., som nå er død. 2. Jensine Mathiasen - søster - 31 år - 323 Herrison Co., St. Paul, Minnesota, Amerika. 3. Mathilde Mathiasen - søster - 28 år - gift med Martin Nilsen, Prestøy i Alstahaug. 4. Jens Mathiasen - bror - 19 år - 323 Herrison Co., St. Paul, Minnesota, Amerika. 5. Olianna Mathiasen - søster - 22 år - åndsvak, pleies av Vega Fattigvesen.

Det blir Karl Peder Johan Johansen som overtar gården. Han var f:1874 på Bø, og sønn av Johan Pedersen og Inger Rasmusdt. på husmannsplassen Skogan. Karl Johansen fikk 1895 et barn med Kaia Olsdt. på Stranden, Bø, som fikk navnet Johan Lyder Nikolai Karlsen ( gift 1922 med Josefine Johansen Bø ).

Karl Johansen gifter seg 1900 med Mathilde Lovise Mathisen fra Hongset. Hun var f:1876, og datter av Mathias Mortensen og Lovise Nikolaisdt. på Fårøyen. Karl og Mathilde bor den første tiden på Grindhaugen - br.nr. 4., men overtar 190? Dalen - br.nr. 7.

                 Karl og Mathilde får barna : 

1. Astrid Karlsen - f:1900 - gift 1925 med Kristian Pedersen fra Næpsundet. Bodde i Igerøyen. 2. Ane Jørgine Karlsen - f:1902 - gift 1927 med Valdemar Pedersen fra Naustviken, Igerøy, hvor de også bodde. 3. Magnhild B. Karlsen - f:1904 4. Benjamin Karlsen - f:1905 5. Peder Kristian Karlsen - f:1907 6. Elinda Viktoria Karlsen - f:1909 7. Jorun Ivarna Karlsen - f:1913 8. Olaug Theodora Karlsen - f:1916 9. Inger Karlsen - f:1921

Etter matrikkelen 1907, er Karl Johansen bruker av Dalen - br.nr. 7. ( 257fb.). Matrikkelskyld : 1 mark - 28 øre.