Forskjell mellom versjoner av «39 Kolstad»

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: KOLSTAD Matrikkelskyld : 3 Wog. 1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m )…)
 
(Ingen forskjell)

Nåværende revisjon fra 9. des. 2021 kl. 13:24


                                KOLSTAD 
                Matrikkelskyld : 3 Wog.

1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610. Skattemanntall.

     Iffuer      - leilending. 

Christoffer - leilending. Svend - leilending. Oluff - leilending.

1641. Skattemanntall. Olhe - leilending - 1 ort. Oluff - leilending - 1 ort. Knud - leilending - 1 ort. Peder - leilending - 1 ort.

1653. Skattemanntall / jordbok. Leilendinger. Peder - 1 w - Peder Arensen - ½ w - Hache - 2 p - de tre første til sammen : ½ dr. - 5 skill. Knud - 1 p - forarmitt. Niels - ½ w - 1 ort. Husmenn : Hans - 3 ort. Anders - 3 ort. Brønnø prestebolig bygger.

1661. Jordbok. Peder - 2 p - 6 m. Jacob - ½ w. Hache - 2 p. Thron - 1 p. Niels Nielsen - ½ w. Niels Olsen - 18 m. Brønnø prestebolig eier og bygger.


1665. Folketelling. Hache - 2 p - 70 år. Niels - 1 p - 71 år. Peder - ½ w - 72 år. Niels Olsen - ½ w - 6 m - 40 år. Enken - ½ w. Niels Nielsen - ½ p - 23 år. Hans Pedersen - 18 m - 20 år.

1680. Jordbok / skatt. Erich - 2 p - 1 ort - 16 skill. Hans Baardsen - ½ w - 1 ort - 6 skill. Lars - ½ w - 6 m - 1 ort - 11 skill. Joen Larsen - ½ w - 1 ort - 6 skill. Peder Larsen - 2 p - 6 m - 1 ort - 21 skill. Brønnø prest eier.

1691. Jordbok. Olle - 2 p. Hans - 1 p - 12 m. Lars - 1 p - 18 m. Joen - 1 p - 12 m. Peder - 2 p - 6 m. Brønnø prest eier. ( står at Joen har en skyld på 1p - 18 m., men detter må være galt, all den tid Kolstad har en samlet skyld på 3 w. ).

1701. Folketelling. Leilendinger : Ole Paulsen - 55 år - sønner : Lyder - 20 år, Arne - 2 år. Hans Nielsen - 38 år - sønner : Niels - 8 år, Peder - 3 år. Hermand Gundersen - 56 år. Lars Joensen - 60 år - dreng : Jacob Tronsen. Lars Hendrichsen - 32 år Erich Eliasen - 35 år - sønn : Joen - 7 år. - stesønn : Ingebrigt Pedersen - 16 år. Inderster : Lars Pedersen - 28 år - sønn : Niels Larsen - 1 år. Per Jacobsen - 40 år. Husmann - Kolstad myren : Ifver Jensen - 46 år - sønner : Joen - 9 år, Knud - 5 år. - dreng : Baltzer Olsen.


1711. Skatt. Erich Eliasen - 3 skill. Ole Paulsen - 3 skill. Lars Joensen - 3 skill. Hendrich Olsen - 3 skill. Hans Nielsen - 4 skill. Lars Hendrichen - 4 skill.

1723. Matrikkelskyld. Erich Eliasen - 2 p - 6 m. Ole Paulsen - 2 p. Niels Olsen - 1 p - 18 m. Lars Hendrichsen - 1 p - 12 m. Niels Hansen - 18 m. Hendrich Olsen - 18 m.

1769. Folketelling. Hendrich Larsen - bonde / klokker - 67 år. Martha Arntsdt. - hans kone. Joen Larsen - fosterbarn - 12 år. Peder Hansen - bonde - 71 år. Sebore Abrahamsdt. - hans kone - 94 år. Martha Mortensdt. - tj.pike - 22 år. Elen Larsdt. - tj.pike - 24 år. Elias Erichsen - bonde - 33 år. Dorthe Pedersdt. - hans kone - 30 år. Erich Eliasen - sønn - 8 år. Pernille Eliasdt. - datter - 6 år. Anna Hansdt. - 13 år. Paul Thomasen - bonde - 39 år gammel. Ingeborg Joensdt. - hans kone - 52 år gammel. Dorthe Paulsdt. - datter - 8 år. Anna Paulsdt. - datter - 12 år. Hendrich Hansen - tj.dreng - 32 år. Morten Olsen - bonde - 52 år. Siri Olsdt. - hans kone - 54 år. Niels Mortensen - sønn - 17 år. Ole Mortensen - sønn - 14 år. Berith Mortensdt. - datter - 21 år.


                     Folketellingen 1801. 

1. Hendrich Olsen - bonde - 2.ekt. - 52 år. 2. Synøve Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 39 år. 3. Elen Hendrichsdt. - deres datter - 7 år. 4. Berith Hendrichsdt. - deres datter - 4 år. 5. Pernille Hendrichsdt. - deres datter - 4 år. 6. Ane Joensdt. - tj.pike - ugift - 25 år. 7. Johanne Joensdt. - tj.pike - ugift - 21 år. 8. Thomas Olsen - inderst - ugift - 30 år.

1. Ole Andersen - bonde - 2.ekt. - 60 år. 2. Magli Amundsdt. - hans kone - 1.ekt. - 40 år. 3. Amund Olsen - deres sønn - 9 år. 4. Peter Olsen - deres sønn - 3 år. 5. Thor Hansen - fosterbarn - 11 år. 6. Ane Clausdt. - fosterbarn - 14 år. 7. Johannes Eliasen - tj.dreng - ugift - 21 år. 8. Karen Johansdt. - tj.pike - ugift - 20 år. 9. Johannes Hermandsen - inderst - 1.ekt. - 40 år. har gård i dagleie. 10. Elen Eliasdt. - hans kone - 1.ekt. - 39 år. 11. Kirsten Johannesdt. - deres datter - 7 år. 12. Helene Johannesdt. - deres datter - 4 år.

1. Elias Erichsen - bonde - 2.ekt. - 66 år. 2. Magli Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 52 år. 3. Ole Eliasen - deres sønn - ugift - 22 år. 4. Hendrich Eliasen - deres sønn - 17 år. 5. Jens Eliasen - deres sønn - 14 år. 6. Niels Eliasen - deres sønn - 9 år. 7. Dorthe Eliasen - deres datter - ugift - 23 år.

1. Hans Mortensen - bonde - 1.ekt. - 43 år. 2. Berith Bersvendsdt. - hans kone - 1.ekt. - 47 år. 3. Peder Hansen - deres sønn - 16 år. 4. Morten Hansen - deres sønn - 10 år. 5. Ane Hansdt. - deres datter - 1 år. 6. Karen Ingebrigtsdt. - inderst / enke - 2.ekt. - 66 år.

                            har gård i dagleie.          

7. Knud Mortensen - holdsmann - 2.ekt. - 61 år. 8. Else Dønnesdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 9. Ane Knudsdt. - hans datter - ugift - 26 år. 10. Arnt Amundsen - inderst - ugift - 31 år.

1. Christen Juelsen - bonde - 1.ekt. - 40 år. 2. Sebore Larsdt. - hans kone - 2.ekt. - 47 år. 3. Erich Christensen - deres sønn - 8 år. 4. Paul Christensen - deres sønn - 6 år. 5. Didrich Christensen - deres sønn - 1 år. 6. Hendrich Erichsen - konens sønn - 15 år.

1. Niels Mortensen - bonde - 2.ekt. - 48 år. 2. Pernille Eliasdt. - hans kone - 1.ekt. - 30 år. 3. Nils Nielsen - deres sønn - 16 år. 4. Dorthe Nielsdt. - deres datter - 6 år. 5. Siri Nielsdt. - deres datter - 3 år. 6. Mortina Nielsdt. - deres datter - 3 år. 7. Elen Nielsdt. - deres datter - 1 år.

1811. Skattemanntall. Ole Eliasen Lars Danielsen Erich Juelsen Willum Svendsen Niels Mortensen Ole Andersen Hironimus Andersen

1816. Sølvskatten. Ole Eliasen - gårdsmann - 7 dal. Niels Mortensen - gårdsmann - 3 dal. Christen Juelsen - gårdsmann - 4 dal. Else Erichsdt. - gårdsmannsenke - 2 dal. Lorents Danielsen - gårdsmann - 2 dal. Ole Andersen - gårdsmann - 8 dal. Hironimus Andersen - gårdsmann - 3 dal. Anders Hironimusen - dreng - 2 dal. Tron Hansen - selvfosterkar - 10 dal.

            Matrikkelen for Kolstad 1836 - løpenr. 287. 

287a. Dines Erichsen - skyld gammel : 1 p - 3 m., ny : 3 ort - 22 skil. 287b. Jens Eliasen - skyld gammel : 1 p - 3 m., ny : 3 ort - 22 skil. 287c. Joen Larsen - skyld gammel : 1 p., ny : 3 ort - 12 skil. 287d. Thor Hansen - skyld gammel : 1 p., ny : 3 ort - 12 skil. 287e. Hendrich Eliasen - skyld gammel : 1 p - 18 m., ny : 1 dal - 1 ort - 3 skil. 287f. Peter Olsen - skyld gammel : 1 p - 12 m., ny : 1 dal - 6 skil. 287g. Didrik Christensen - skyld gammel : 1 p - 12 m., ny : 1 dal - 6 skil.

Vi får prøve oss på en liten oversikt over gårdene fra matrikkelen 1723, og frem til matrikkelen 1836. Om det blir riktig får tiden vise. Det var 1723 seks gårder på Kolstad, mens tallet 1836 var syv. 287a og 287b., var 1723 den gamle Nordgården, med en skyld på 2 p - 6 m., og brukt av Erich Eliasen, men er nå del i to like deler. 287c og 287d., var 1723 en gård, og brukt av Ole Paulsen. Den hadde en skyld på 2 p., men er nå delt, og er blitt til Forsbakken - 287c., og Aspåsen - 287d. 287e., som 1723 ble brukt av Niels Olsen, og som da, som nå, fremdeles har en skyld på 1 p - 18 m., er gården Lindbakken. 287f., ble 1723 brukt av Lars Hendrichen, og hadde en skyld på 1 p - 12 m, noe den også har 1836, og er gården Heian. 287g., er gården Grindbakken, som 1723 var to gårder, og delt mellom Niels Hansen og Hendrich Olsen. Hver av gårdene hadde da en skyld på 18 m. - til sammen 36 m. - noe som stemmer med skylden til Grindbakken, som er på 1 p - 12 m. ( 1 p = 24 m ).

Vi får fra nå av prøve å ta hver gård for seg, og begynner med Nordgården.


               Nordgården - 287a og 287b.            

Det er jo litt vanskelig å bestemme seg for når en skal begynne på gårdens historie, men 1680 var Peder Larsen den som var bruker av gården. Han var trolig bruker frem til sin død ca. 1693, da Erich Eliasen ser ut til å ta over. Han var f: ca.1666, og ble trolig gift med enken etter Peder Larsen, som muligens var Telse Svendsdt., og langt eldre enn han.

                Nordgården ved folketellingen 1701. 

1. Erich Eliasen - bonde / leilending - 35 år. 2. Ingebrigt Pedersen - bondesønn - 16 år. ( sønn av Peder Larsen ? ). 3. Joen ( Eliasen ? ) - bondesønn - 7 år.

Etter matrikkelen 1723, er Erich Eliasen bruker av Nordgården - 287a. Matrikkelskyld : 2 p - 6 m.

Telse Svendsdt. dør 1731 - 88 år gammel. Det er ikke skifte å finne etter henne, men hun kan ha vært gift med Erich Eliasen, for året etter gifter han seg igjen.

Erich Eliasen gifter seg 1732 med Marit Olsdt. fra Rørøy. Hun var f:1700, og datter av Ole Hendrichen og Elen Amundsdt., som var brukere av Rørøygården, og en av - om ikke den mektigste - familien på Vega denne tiden. ( se Vega bygdebok nr.1 - side 318 ).

Erich Eliasen og Marith Olsdt. får 1735 sønnen Elias Erichsen, som skulle bli deres eneste barn.

Erich Eliasen dør 1754 - 90 år gammel. Skiftet blir holdt 5.aug. samme år. Arvingene er : 1. Marith Olsdt. - hans kone. 2. Elias Erichsen - deres sønn - verge : morbroren Haagen Olsen. Boets midler : 53 - 00 - 08.

                         Helg. spk. No. 2 - fol. 110. 

Elias Erichsen gifter seg 1756 med Dorthea Pedersdt. Hun var f: ca.1739, men hvem hun var datter av er jeg ikke sikker ( mange blad borte i kirkeboken ).

                   Elias og Dorthea får barna : 

1. Erik Eliasen - f:1760 - gift 1792 med Anna Olsdt. fra Olderåsen,

     Grøtland, hvor de også bodde. 

2. Pernille Eliasdt. - f:1764 - gift 1795 med Niels Mortensen, Kolstad. De ble brukere av Aspåsen - 287d. 3. Martha Eliasdt. - f:1771 - død 1785 - 14 år.

Dorthea Pedersdt. dør 1774 - ca. 35 år gammel. Skiftet blir holdt 1.aug. samme år. Arvingene er : 1. Elias Erichsen - hennes mann. 2. Erik Eliasen - deres sønn - 14 år. 3. Pernille Eliasdt. - deres datter - 10 år. 4. Martha Eliasdt. - deres datter - 3 år. Boets formue : 49 - 03 - 10 – gjeld : 23 - 04 - 04.

                                   Helg. spk. No. 12 - fol. 484.

Elias Erichsen gifter seg igjen 1775 med Magli Olsdt. Hun var f:1750, og datter av Ole Joensen og Marith Knudsdt., Olderåsen, Grøtland.

                  Elias og Magli får barna : 

1. Johan Eliasen - f:1776 - døde etter 8 dager. 2. Dorthe Maria Eliasdt. - f:1777 - gift 1828 med Niels Hansen, fra Engelsøyen, hvor de også bodde. 3. Ole Eliasen - f:1778 - overtok hele - eller halve - gården, men dør ugift 1831. 4. Johannes Eliasen - f:1780 - gift 1815 med Hanna Eliasdt. fra Vegstein. Bodde i Ulvingen. 5. Hendrich B. Eliasen - f:1782 - gift 1828 med Tordina Pedersdt. Ble brukere av Lindbakken - 287c. 6. Elen Maria Eliasdt. - f:1783 - gift 1807 med Hans P. Hansen fra Rørøy, men ble brukere av Åkerbakken, Næss. 7. Jens Eliasen - f:1786 - gift ca.1820 med Anne Maria Andersdt.. Ble brukere av halve Nordgården - 287b. 8. Niels Eliasen - f:1792 - gift med Inger Eliasdt. fra Vegstein. Hun var søster til Hanna Eliasdt., som bror til Niels - Johannes - var gift med. Niels og Inger bodde i Sørværet, Tjøtta. ( den som vil vite mer om familien kan lese boken ” Utvær ”, fra Lånan ).

                 Nordgården ved folketellingen 1801. 

1. Elias Erichsen - bonde / leilending - 2.ekt. - 66 år. 2. Magli Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 51 år. 3. Ole Eliasen - deres sønn - ugift - 22 år. 4. Hendrich Eliasen - deres sønn - 17 år. 5. Jens Eliasen - deres sønn - 14 år. 6. Niels Eliasen - deres sønn - 9 år. 7. Dorthe Eliasdt. - deres datter - ugift - 23 år.

Elias Erichsen og Magli Olsdt. dør begge 1804. Elias ble 68 - Magli 55 år gammel. Skiftet ble holdt på borgerleie i Rørøy 17.juni 1805. Arvingene var : 1. Erich Eliasen - hans sønn - Olderåsen. 2. Pernille Eliasdt. - hans datter - død ( Aspåsen, Kolstad ). 3. Dorthea Nielsdt. - barn av Pernille - 9 år. 4. Martine Nielsdt. - barn av Pernille - 5 år. 5. Sirie Nielsdt. - barn av Pernille - 5 år. 6. Elen Nielsdt. - barn av Pernille - 4 år. 7. Martha Nielsdt. - barn av Pernille - 2 år. 8. Thor Hansen - barn av Pernille - 13 år ( uekte ). 9. Ole Eliasen - deres barn - 24 år. 10. Johannes Eliasen - deres barn - 23 år. 11. Hendrich Eliasen - deres barn - 20 år. 12. Jens Eliasen - deres barn - 16 år. 13. Niels Eliasen - deres barn - 12 år. 14. Dorthea Eliasdt. - deres barn - 25 år. 15. Elen Eliasdt. - deres barn - 18 år. Boets midler : 119 - 01 - 12 – 133 - 02 - 02.

                 Helg. spk. No. 25 - fol. 143 ½. 

Etter foreldrenes død overtar Ole Eliasen gården. Han gifter seg ikke, og forblir ugift til sin død 1831.

Da sølvskatten ble skrevet ut 1816, betalte Ole Eliasen 7 daler, noe som var langt høyere enn de fleste på Kolstad.

Ole Eliasen dør som gårdbruker 1831 - 52 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Johannes Eliasen - bror - Ulvingen. 2. Jens Eliasen - bror - Kolstad. 3. Hendrich Eliasen - bror - Kolstad. 4. Niels Eliasen - bror - Sørvær. 5. Dorthe Eliasdt. - søster - gift med Niels Hansen, Engelsøy. 6. Elen Eliasdt. - søster - gift med Hans Hansen, Åkerbakken. 7. Erich Eliasen - halvbror - Grøtland. 8. Pernille Eliasdt. - halvsøster - død ( Kolstad ). 9. Thor Hansen - barn av Pernille - Kolstad. 10. Dorthe Nielsdt. - barn av Pernille - Flatøy. 11. Martine Nielsdt. - barn av Pernille - 29 år. 12. Elen Nielsdt. - barn av Pernille - 28 år - Kolstad. 13. Martha Nielsdt - barn av Pernille - Igerøy. 14. Sirie Nielsdt. - barn av Pernille - Kjul.

Etter at Ole Eliasen er død blir gården delt mellom Hans Sylov Johannesen og Jens Eliasen. Hans S. Johannesen får parten som får løpenr. 287a., mens Jens Eliasen får parten som får løpenr. 287b. Begge partene har etter matrikkelen 1836 en skyld på 1p - 3m. Vi får dele gårdene her, og begynner med 287a.

                    Nordgården - 287a.

Hans Sylov Johansen får bykselbrev på halve Nordgården - 287a., av sognepresten i Brønnø 25.des. 1831. Skyld : 1 pund - 3 mark.

Hans Sylov Johannesen var f:1807, og sønn av Johannes Knudsen og Elisabeth Haslop ( datter av presten ), på Olderåsen, Grøtland. Han ble 1826 gift med Elen Johnsdt., men hvem hun var vet jeg ikke. Hun står oppført fra Rørøy da de giftet seg, og er f: ca. 1800.

                  Hans Sylov og Elen får barna : 

1. Nicolai Johan Hansen - f:1829 - Olderåsen - gift 1864 med Oline Sophie Olsdt. - enke etter Hermand Nielsen i Kjelkedalen. De bodde i Kjelkedalen, men hadde ingen barn sammen. Nicolai ble en svært kjent mann i kommunen, og var blant annet ordfører i mange år. 2. Petter Andreas Hansen - f:1831 - Kolstad - gift 1867 med Anna Jonasdt. fra Bukkøy. De overtok gården Småhaugan, Holand.

Elen Johnsdt. dør som bondekone 1833 - 32 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Hans S. Johannesen - hennes mann. 2. Nicolai Hansen - deres sønn - 4 år. 3. Petter Hansen - deres sønn - 2 år.

Etter at konen døde, flyttet Hans S. Johannesen tilbake til Olderåsen, Grøtland, og overtar farsgården der : Olderåsen - 285b. Gården på Kolstad blir overtatt av Dines Erichsen.

Dines Erichsen var f:1807 på Olderåsen ( 285a.), og sønn av Erich Eliasen og Anna Olsdt. Faren var sønn av Elias Erichsen som var bruker av hele Nordgården på Kolstad, frem til sin død 1804. Dines Erichsen får bykselbrev på Nordgården - 287a., 28.juni 1833. Skyld : 1 pund - 3 mark.

Etter matrikkelen 1836, står Dines Erichsen som bruker av Nordgården - 287a. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 3 mark, ny : 3 ort - 33 skill.

Dines Erichsen gifter seg 1832 med Uldricha Maria Olsdt. fra Øver-Vegstein. Hun var f:1807, og datter av Ole Nielsen og Rachel Hansdt. ( gården på Vegstein ble siden Klokkergård ).

                  Dines og Uldricha fikk barna : 

1. Karl Lorentz Dinesen - f:1833 - Vegstein - gift 1863 med Karen Eliasdt. fra Brønnø. 2. Hans Olai Dinesen - f:1837 - Kolstad. 3. Inger Anna Dinesdt. - f:1840 4. Raphael Elias Dinesen - f:1843 - gift 1875 med Anne Manasesdt. fra Kvarstein. Bodde på Vannholten, Kolstad. 5. Rakel P. Dinesdt. - f:1846 - gift 1864 med Ingebrigt Andreasen Hauan fra Byneset, Trondheim. Bodde på Slettmyra, Kolstad.

Dines Erichsen dør som gårdsmann 1860 - 53 år gammel. Ikke skifte å finne.

Uldriche Maria Olsdt. gifter seg igjen 1863 med Lukas Ingebrigtsen Vestgård fra Buksnes.

Her blir det ikke bare litt - men mye vanskelig. Jeg hopper derfor rett over på folketellingen for gården 1865.

           Nordgården - 287a., ved folketellingen 1865. 

1. Oline Johnsdt. - gårdbruker / selveier - ugift - 35 år. 2. Albertine Mortinusdt. - hennes datter - 1 år. 3. Seferine Nielsdt - tj.pike fra Brønnø - ugift - 20 år. 4. Ingebrigt Andreasen - losjerende tømmermann - 25 år. 5. Rakel Dinesdt. - hans kone - 20 år. 6. Dina Ingebrigtsdt. - deres datter - 1 år. Gården hadde : 6 kyr, 7 sauer og 3 geiter, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

No. 1.- Oline Marie Johnsdt. var f:1829, og datter av Joen Knudsen og Giertrud Olsdt., Kjørsvik, Vik sogn. Hvorledes hun kan stå som selveier er ikke lett å forstå, men så står skrivet. Hun får 1865 datteren Albertine Henriette med ungkaren Mortinius Andreasen Dahl, fra Lade ved Trondheim. Ved folketellingen 1875, er Oline tjenestepike i Rørøy, og datteren Albertine Dahl, er fosterdatter hos Peder Iversen, Stormyr, Gladstad.

No. 5.- Rakel Peternelle Dinesdt. giftet seg 1864, med Ingebrigt Andreasen, Hauan, fra Byneset, Trondheim. De flyttet til Slettmyra, så jeg tar ikke med familien her.

De som nå overtar gården blir Jacob Andersen og Hanna Hansdt. Jacob var fra Steigen, og kom til Vegstein som dreng 1859. Hanna var f:1842, og datter av Hans A. Hansen og Mette Jensdt., på Dalshaugen Øver-Vegstein. Jacob Mortinius Andersen gifter seg 1860 med Hanna Margrethe Hansdt.. Han 26 - hun 18 år gammel. De bodde sammen med hennes foreldre til de flyttet til Kolstad.

1872 er det utskifting av gården Kolstad. Utskiftingen var forlangt av piken Oline Johnsdt., som står som eier av Nordgården - 278a., men som hun hadde bygslet bort til Jacob Andersen.

          Jacob og Hanna får barna : 

1. Anton Enok Jacobsen - f:1861 - Vegstein - død 1867. 2. Anne Emelia Jacobsdt. - f:1862 - Vegstein - gift 1882 med Petter Nikolaisen, Næpsund. Bodde på Kolstad. 3. Johanne Henrike Jacobsdt. - f:1866 - Vegstein. 4. Marie Lovise Jacobsdt. - f:1869 - Kolstad - død 1872. 5. Henriette Amalie Jacobsdt. - f:1871 6. Johan Ingvald Jacobsen - f:1874 - gift 1897 med Anna Pettersdt. fra Alstahaug. Bodde på husmannsplassen Småskogen ( under br.nr. 1.). 7. Albine Marie Jacobsen - f:1876 8. Adolf M. Olaf Jacobsen - f:1878 9. Mathis Møller Jacobsen - f:1881 - gift 1909 med Hanna Eriksen fra Fosnes.

           Nordgården - 287a., ved folketellingen 1875. 

1. Jacob Andersen - gårdbruker / leilending - f:1832. ( Steigen ). 2. Hanna Hansdt. - hans kone - f:1841. ( Hærøy ). 3. Anna Jacobsdt. - deres datter - f:1862. 4. Johanna Jacobsdt. - deres datter - f:1866. 5. Henriette Jacobsen - deres datter - f:1871. 6. Johan Jacobsen - deres sønn - f:1874. Gården hadde : 3 kyr og 7 sauer, 1 ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

Hvor lenge Jacob Andersen var bruker av gården etter 1875, vet jeg ikke, men 18.mai 1883 får skolelærer Andreas Barbo skjøte på gården for 750 kr. Jacob Andersen får en husmannsplass under Aspåsen, som får navnet Vollan, og flytter dit med familien. Andreas Barbo giftet seg 1881 med Oline Marie Johnsdt. ( som var bruker av gården 1865 ). Han var da enkemann, og f:1809 i Trondheim. Jeg har ikke tatt meg tid til å undersøke hans bakgrunn ( var lærer på Vega en kort tid ).

Andreas Barbo dør 27.des 1890 - 81 år gammel. Skiftet blir holdt 1891. Arvingene er : 1. Oline Johnsdt. - hans kone. 2. Serine Øyen - hans søster - død. 3. Fredrik Kristiansen - barn av Serine, Tromsø, men senere påtruffet i

     Trondheim for 15-16 år siden, uten at man senere har hørt nor fra han.

Etter matrikkelen 1891, er Oline Johnsdt. Barbo, bruker av Nordgården - br.nr. 1.( 287a.). Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 22 skill., revidert : 1 mark - 1 øre.

Datter av Oline - Albertine Dahl Andersen - gifter seg 1893 med Jens Lind Andreasen fra Brønnø.

                  Jens og Albertine får barna : 

1. Olinda Viktoria Jensen - f:1894 2. Aksel Johan Jensen - f:1896

            Nordgården - 287a., ved folketellingen 1900. 

1. Jens Andreasen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1862. 2. Albertine Dahl - hans kone - - f:1864. 3. Olinda Jensen - deres datter - - f:1894. 4. Aksel Johan Jensen - deres sønn - - f:1896. 5. Oline Johnsdt. - mor til 2. / føderådskone - enke - f:1830.

10. juli 1907 : Skjøte fra Oline Johnsen Barbo til Aksel Olsen, Rognan, Tjøtta, for 400 kr. Tinglest : 8 aug. 1907.

Etter matrikkelen 1907, er Aksel Berg Olsen bruker av Nordgården - br.nr. 1.

Oline Johnsdt. Barbo dør 1910 – 80 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Det er også skifte etter mannen Andreas Barbo, som var død tidligere ( har jo vært skifte etter han tidligere, så hvorfor han er med i dette skifte, er litt uforståelig. Tar med det som står skrevet ). De etterlater seg to datterbarn i alderen 8 - 12 år, navn vites ikke. ( Olinda og Aksel Jensen ).

12. juni 1912 : Skjøte fra Aksel Olsen til Ole Johan Jørgensen, Kvaløy, for 3000 kr. Tinglest : 29. nov. 1912.

Ole Johan Jørgensen kom til Vega 1885. Han var f:1865 i Finnås prestegjeld, og sønn av Jørgen Sjursen og Anna Salamonsdt. ( da Ole ble født var faren forpakter på gården Melhus i Bermnes sogn ). Ole Johan Jørgensen giftet seg 1888 med Randine Johanna Hermandsdt. fra Kjelkedal. Hun var f:1857, og datter av Hermand Nielsen og Oline Sophie Olsdt.

                 Ole og Randine får barna : 

1. Hermine Otelie Olsen - f:1890 - Kjelkedal - død 1891. 2. Johan Albert Olsen - f:1892 3. Ole Martin Olsen - f:1894 4. Oskar Nikolai Olsen - f:1902 - Kvaløy, Brønnøy. - gift 1923 med Aasta Arntsen fra Kolstad på Vega. De overtar gården etter hans foreldre.

    Småskogen - husmannsplass under Nordgården - br.nr. 1. 
                

Johan Ingvald Angel Jakobsen giftet seg 1897 med Anna Pauline Pettersen fra Alstahaug. De får en husmannsplass under Nordgården - br.nr. 1., som får navnet Småskogen. Johan Jakobsen var født 1874 på gården, da hans foreldre : Jacob Andersen og Hanna Hansdt., var brukere av gården en tid. Anna Pettersen var f:1871, og datter av Petter Johannesen og Johanna Pedersen, Alstahaug. ( Johanna Pedersen var fra Båtneset - f:1839, og datter av Peder Andreasen og Cathrine Arntsdt.)

                  Johan og Anna får barna : 

1. Bergljot Jakobsen - f:1898 2. Gudrun Jakobsen - f:1902 3. Trygve Jakobsen - f:1904

              Småskogen ved folketellingen 1900.

1. Johan Jakobsen - husmann uten jord / kommunekasserer - f:1874. 2. Anna Pettersen - hans kone - f:1871. 3. Bergljot Jakobsen - deres datter - f:1898. 4. Adolf Jakobsen - losjerende fisker / bror til Johan - ugift - f:1878.
                     Nordgården - 287b.

Som nevnt tidligere blir Nordgården delt 1831, mellom Hans Sylov Johannesen, og Jens Eliasen, som var bror til Ole Eliasen, og som var bruker av hele gården. 3.sep. 1831 får Elias Jensen byksel på 1pund av gården, mot kår til tidligere bruker Ole Eliasen. Ole Eliasen var trolig syk da broren får byksel på nesten halve gården, og dør da også samme året. Etter at Ole Eliasens` død blir bykselen forandret til 1 pund og 3 mark ( halve gården ), og parten får løpenr. 287b.

Jens Eliasen giftet seg ca. 1820 ( ikke på Vega ) med Anne Maria Arntsdt. Hvor hun var fra vet jeg ikke, men hun hadde en datter med seg da hun kom til Vega.

                   Jens og Anne hadde barna : 

1. Inger Jensdt. - f:1822 - ikke på Vega - gift 1846 med Paul Jensen fra Bø, hvor de også bodde. 2. Grethe Maria Jensdt. - f:1824 - Kolstad 3. Hans Jensen - f:1831 - døde som fattiglem på Vika 1902. 4. Ole Mathis Jensen - f:1832

Etter matrikkelen 1836, er Jens Eliasen bruker av Nordgården - 287b. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 3 mark, ny : 3 ort - 22 skill.

Anne Maria Andersdt. dør 1838 - 40 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Jens Eliasen - henne mann. 2. Hans Jensen - deres sønn - 6 år. 3. Ole Jensen - deres sønn - 4 år. 4. Inger Eliasdt. - deres datter - 16 år. 5. Grethe Jensdt. - deres datter - 13 år.

6.feb. 1844 omkommer gårdsmann Jens Eliasen på havet sammen med Ulrik Olsen fra Kjul. Jens Eliasen ble 58 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Inger Jensdt. - hans datter - 20 år. 2. Grethe Jensdt. - hans datter - 19 år. 3. Hans Jensen - hans sønn - 13 år - tjener Nils Jensen Bø. 4. Ole Jensen - hans sønn - 12 år.

Ingen av barna blir på gården. Den som nå overtar blir Thor Nicolai Andreasen fra nabogården. Han var f:1814, og sønn av Andreas Hironimusen og Berthe Thorsdt. Han giftet seg 1844 med Ovedia Sesilie Torgersdt. fra Strinda utenfor Trondheim. Thore og Ovedia har ingen barn sammen. Ette få år får Thore Andreasen en familie fra Herøy, til å overta gården, mot kår til seg og kona.

Daniel Didriksen kom til Vega med familien 1848, og er da oppført som inderst, 43 år gammel. Konen er Anne Barbara Arntsdt., 45 år, barna : Hans Hermand - 13 år, Elen Anna Susanne - 8 år, og Andreas Lyder - 6 år.

Hans Hermand Danielsen giftet seg 1858 med Kirsten Paulsdt. fra Burshaugen, Holand. De ble de første som bodde på Kjærrhaugen ( halve Burshaugen ). Faren til Kirsten - Paul Christensen - kom fra Grindbakken, Kolstad.

Elen Anna Danielsdt. giftet seg 1861 med Arnt E. Hansen fra Ulvingen, hvor de også bodde.

              Nordgården - 287b., ved folketellingen 1865. 

1. Daniel Didriksen - gårdbruker / leilending / fisker - 53 år. 2. Anne Arntsdt. - hans kone - 63 år. 3. Andreas Danielsen - deres sønn - ugift - 22 år. 4. Olava Nielsdt. - tj.pike - ugift - 63 år. 5. Thor Andreasen - kårmann - 54 år. 6. Ovedia Torgersdt. - hans kone - 51 år. Gården hadde 2 hus, men hvem som bodde i gamlehuset på gården vet jeg ikke. Daniel Didriksen hadde 4 kyr, 11 sauer og 4 geiter, 1 tønne bygg, 1½ tønne havre, og 2 tønner poteter. Kårmannen - Thor Andreasen - hadde 2 kyr og 3 sauer, ¼ tønne bygg, ½ tønne havre, og 1 tønne potet.

Ovedia Sesilie Torgersdt. dør som kårkone 1866 - 58 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Thor Andreasen - hennes mann. 2. Andreas Laugensjøen - hennes halvbror - død. 3. Barna til Andreas - hjemme hos moren på Laugen, Kolvereid.

                         Bare navnet på datteren Ane Sophie er kjent. 

Thor Nicolai Andreasen gifter seg igjen 1869 med Anna Elisabeth Petersdt. Hun var f:1842, og datter av Peter Nielsen og Uldrikana Larsdt. på Øver-Vegstein.

                   Thor og Anna får barna : 

1. Konrad Angel Thorsen - f:1869 2. Oline Petrine Thorsdt. - f:1871 3. Anton Laurits Thorsen - f:1872 - gift 1898 med Peternelle Andreasdt. fra Ulvingen. 4. Berith Anna Thorsdt. - f:1875 5. Peter Ulrik Thorsen - f:1881

16.mai 1873 ( tingl. 17.mai ), får Lorents Johansen bykselbrev på gården mot kår til Daniel Didriksen og konen.

Lorents Kristian Johansen var fra Lilleornø ( ikke sikker på siste del av ordet ), Nærø prestegjeld. Han var dreng hos Nicolai Hansen i Kjelkedalen, da han traff Elen Oline Hansdt., som skulle bli hans kone. Elen var f:1841, og datter av Hans Sylov Johannesen og Ingebor Nielsdt., Grøtland ( gården Hans Grøtland hadde ). Faren var en tid bruker av Nordgården - 287a. ( først på 1830 ).

                   Lorents og Elen får barna : 

1. Oline Elise Lorentsdt. - f:1867 - Kjelkedalen - død 1875 - 8 år. 2. Edvard Nikolai Lorentsen - f:1869 - Kolstad - død 1876 - 7 år. 3. Johanne Lovise Lorentsdt. - f:1872 - gift 1902 med Hans Andreasen, Kirkøy, hvor de også bodde. 4. Hans Edvard Lorentsen - f:1874 5. Ludvig Kristian Lorentsen - f:1875 - død 2 mnd. gammel 6. Oleanna Lorentsdt. - f:1875 - død 2 mnd. gammel. 7. Oline Elise Lorentsdt. - f:1877 8. Elise Kristine Lorentsdt. - f:1879 9. Albert Kristian Lorentsen - f:1882 10. Edvard Kristian Lorentsen - f:1885

               Nordgården - 287b., ved folketellingen 1875. 

1. Lorents Johansen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1837. 2. Elen Hansdt. - hans kone - - f:1841. 3. Edvard Lorentsen - deres sønn - - f:1869. 4. Johanne Lorentsdt. - deres datter - - f:1872. 5. Hans Lorentsen - deres sønn - - f:1874. Gården hadde : 5 kyr, 11 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne havre, og 3 ½ tønne poteter.

                 Kårboligen til Thor Andreasen.

1. Thor Andreasen - kårmann / fisker - f:1814. 2. Anne Petersdt. - hans kone - f:1842. 3. Elise Dahl - hennes datter - f:1864. 4. Konrad Thorsen - deres sønn - f:1869. 5. Oline Thorsdt. - deres datter - f:1871. 6. Anton Thorsen - deres sønn - f:1872. 7. Berith Thorsdt. - deres datter - f:1875. Kårfolket hadde : 1 ku, 4 sauer og 1 tønne poteter.

                 Kårboligen til Daniel Didriksen. 

1. Daniel Didriksen - kårmann / binder garn - f:1812. 2. Anne Arntsdt. - hans kone - f:1803. 3. Andreas Danielsen - deres sønn - idiot - f:1843. Kårfolket hadde : 1 ku og 1 tønne poteter. No. 3. - Andreas Danielsen forsørges av fattigvesenet.

Lorents Kristian Johansen dør som gårdsmann 27.nov. 1887 - 50 år gammel. Elen Oline Hansdt. dør som gårdsmannsenke 4.okt. 1888 - 48 år gammel. Skifte på begge 1889. Arvingene er : 1. Johanna Lorentsdt. - datter - 16 år. 2. Hans Lorentsen - sønn - 14 år. 3. Oline Lorentsdt. - datter - 11 år. 4. Elise Lorentsdt. - datter - 9 år. 5. Albert Lorentsen - sønn - 6 år. 6. Edvard Lorentsen - sønn - 3 år. Verge for barna : Arnt Pettersen, Kolstad.

Thor Nicolai Andreasen dør som kårmann 1891 - 77 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Anne Petersdt. - hans kone. 2. Oline Thorsdt. - deres datter - 20 år - Grimsøy. 3. Konrad Thorsen - deres sønn - 22 år - Kolstad. 4. Berith Thorsdt. - deres datter - 16 år - Kolstad. 5. Anton Thorsen - deres sønn - 18 år - Kolstad. 6. Peter Thorsen - deres sønn - 10 år - Kolstad.

Den som nå overtar gården blir Ole Olsen fra Vegstein. Ole Johan Anton Olsen var f:1855, og sønn av Ole J. Petersen og Oline Johansdt. Han giftet seg 1883, med Maren Anna Johannesdt. fra Værøy.

                    Ole og Maren får barna : 

1. Olianna Adolfine Olsdt. - f:1883 - Vegstein 2. Jensine Lovise Olsdt. - f:1885 - Kolstad 3. Johannes Nordahl Olsen - f:1888 4. Jens Olsen - f:1891 5. Anna Oline Olsdt. - f:1894 6. Petter Jentoft Olsen - f:1896 7. Hanna Marie Olsdt. - f:1899

Etter matrikkelen 1891, er Ole Olsen bruker av Nordgården - 287b., br.nr. 2. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 22 skill., revidert : 1 mark - 01 øre.

            Nordgården - 287b., ved folketellingen 1900. 

1. Ole Olsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1855. 2. Maren Johannesdt. - hans kone - f:1860. 3. Johannes Olsen - deres sønn - f:1888. 4. Jens Olsen - deres sønn - f:1891. 5. Anna Olsen - deres datter - f:1894. 6. Hanna Olsen - deres datter - f:1899.

Etter matrikkelen 1907, er det firmaet P. Tønder som eier / eller bruker Mordgården - br.nr. 2. Matrikkelskyld : 1 mark - 01 øre.

      Hushaugen - husmannsplass under Nordgården - br.nr. 2.

Den første husmannen som bodde på Hushaugen var Jacob A. Johannesen, men her hadde det bodd folk før - lenge før. Den gangen Nordgården var udelt, sto sikkert stuebygningen her, og kanskje stod mange av stuebygningene til de andre gårdene også her. Når det står ; ” kirken eier og bygger ”, var som regel alle husene plassert på en plass, og plassen fikk naturlig nok navnet Hushaugen. ( dette ser vi blant annet på Valla, Øver-Næss, Viksås o.s.v. ).

Jacob Andreas Johannesen var fra Vik sogn, Helgeland. Han var f:1851, og ble 1880 gift med Ane Sofie Didrika Benjaminsdt. fra Haugsjøen, Næss. Hun var f:1858, og datter av Benjamin Bertelsen og Anne Larsdt.

                      Jacob og Ane får barna : 

1. Jensine Alette Jacobsdt. - f:1880 - Næss - død 1901 ( tæring ). 2. Olianna Josefine Jacobsdt. - f:1882 - Næss - gift 1909 med Andreas Thronsen fra Engelsøy. Bodde på Stråmyra, Holand. 3. Elvine Henriette Jacobsdt. - f:1884 - Næss 4. Alfred Parelius Jacobsen - f: 1887 - Næss 5. Ane Bergithe Jacobsdt. - f:1892 - Næss 6. Bernard Hagen Jacobsen - f:1895 - Kolstad 7. Anna Petrikke Jacobsdt. - f:1897 - død 1901 ( hjernebetennelse ). 8. Peder Mørk Jacobsen - f:1899

                Hushaugen ved folketellingen 1900.

1. Jacob Johannesen - husmann med jord / fisker / tømrer - f:1851. 2. Ane Benjaminsdt. - hans kone - - f:1858. 3. Elvine Jakobsen - deres datter - husgjerning - ugift - f:1884. 4. Alfred Jacobsen - deres sønn - - f:1887. 5. Ane Jakobsen - deres datter - - f:1892. 6. Bernhard Jakobsen - deres sønn - - f:1895. 7. Peder Jakobsen - deres sønn - - f:1899.


          Forsbakken og Aspåsen - 287c og d. 

Ved folketellingen 1701, er det Ole Paulsen som er bruker av gården, som har en skyld på 2 pund. To sønner er ført opp ; Lyder - 20 år, og Arnt - 2 år. Ole Paulsen var også bruker av gården 1691, og var da trolig gift med enken etter forrige bruker, så Lyder behøver ikke være hans sønn.

Da det ble krevd inn skatt 1711, er Ole Paulsen en av dem som betaler.

Etter matrikkelen 1723, er Ole Paulsen bruker av gården Forsbakken / Aspåsen. Hvilket navn som ble brukt om gården før den ble delt vet jeg ikke. Matrikkelskyld : 2 pund.

Arnt Olsen gifter seg 1726 med Karen Stephensdt. Hun var f: ca.1710, men jeg vet ikke hvor.

                   Arnt og Karen får barna : 

1. Johanna Arntsdt. - f:1727 - gift 1757 med Arnt Knudsen. 2. Ole Arntsen - f:1728 - gift 1751 med Karen Torstensdt. på Gulsvåghaugen. Ble brukere av plassen Kjelkedalen.

Arnt Olsen dør 1730 - 32 år gammel. Ikke skifte å finne. Kan ikke se at Karen Stephensdt. har giftet seg igjen, men hun dør på Kolskogen 1776 - 70 år gammel.

Paul Thomasen - f: ca 1730, og sønn av Thomas Olsen og Anna Paulsdt. på Kolskogen, Grøtland, gifter seg 1753 med Ingeborg Joensdt., og blir bruker av gården. Hvem Ingeborg er vet jeg ikke sikkert, men hun er langt eldre enn Paul, og er muligens enke etter forrige bruker.

                   Paul og Ingeborg får barna : 

1. Thomas Paulsen - f:1754 - Kolstad 2. Anna Malena Paulsdt. - f:1757 - Rørøy ? - gift 1778 med Thor Joensen, Grøtland. 3. Dorthe Kristine Paulsdt. - f:1761 - gift 1782 med Niels Nielsen fra Engelsøy.

            Forsbakken / Aspåsen, ved folketellingen 1769.

1. Paul Thomasen - gårdbruker / leilending - 39 år. 2. Ingeborg Joensdt. - hans kone - 52 år. 3. Anna Paulsdt. - deres datter - 12 år. 4. Dorthe Paulsdt. - deres datter - 8 år. 5. Hendrich Hansen - tj.dreng - ugift - 32 år.

Paul Thomasen dør 1776 - 46 år gammel. Skiftet blir holdt 16.juni samme år. Arvingene er : 1. Ingeborg Joensdt. - hans kone. 2. Anna Malena Paulsdt. - deres datter - 19 år. 3. Dorthe Kristine Paulsdt. - deres datter - 15 år. Boets midler : 122 - 00 - 06 – gjeld : 98 - 04 - 04.

Ingeborg Joensdt. gifter seg igjen 1777 med Hendrich Olsen - f:1751, og sønn av Ole Sørensen og Elen Haagensdt. Ingeborg var 63 år da hun giftet seg med Hendrich, som var 26 år gammel.

Ingeborg Joensdt. dør 1790 - 76 år gammel.

Hendrich Olsen gifter seg igjen 1791 med Synøve Pedersdt. fra Grimsøy. Hun var f:1762, og datter av Peder Ravaldsen og Berith Pedersdt.

               Hendrich og Synøve får barna : 

1. Elen Hendrichsdt. - f:1794 2. Berith Hendrichsdt. - f: 1797 - gift 1825 med Joen Larsen, Svea. De overtar gården etter hennes foreldre. 3. Pernille Hendrichsdt. - f:1797

           Forsbakken - 287c., ved folketellingen 1801. 

1. Hendrich Olsen - bonde / leilending - 2.ekt. - 52 år. 2. Synøve Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 39 år. 3. Elen Hendrichsdt. - deres datter - 7 år. 4. Berith Hendrichsdt. - deres datter - 4 år. 5. Pernille Hendrichsdt. - deres datter - 4 år. 6. Ane Joensdt. - tjenestepike - ugift - 25 år. 7. Johanne Joensdt. - tjenestepike - ugift - 21 år. 8. Thomas Olsen - losjerende / inderst - ugift - 30 år.

No. 8 - Thomas Olsen - var søskenbarn til Synøve, da faren var Ole Ravaldsen på Hongset. Thomas giftet seg 1801 med no. 7 - Johanna Joensdt - og ble bruker av Vardneset.

Hendrich Olsen dør 1803 - 52 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Synøve Pedersdt. - hans kone. 2. Elen Hendrichsdt. - deres datter - 9 år. 3. Berith Hendrichsdt. - deres datter - 6 år. 4. Pernille Hendrichsdt. - deres datter - 6 år.

Synøve Pedersdt. gifter seg igjen 1805 med enkemannen Hironimus Andreasen fra Valla. Han hadde da vært gift med Elen Pettersdt. på Oppgården - enke etter Amund Haagensen. Hironimus hadde ingen barn med Ellen, men hadde med seg sønnen Andreas på 3 år, da han kom til Vega som enkemann fra Kilværet 1788. Ekteskapet med Synøve ble således hans tredje.

Hironimus Andreasen dør som holdsmann 1831 - 71 år gammel.

Berith Hendrichsdt. ( datter av Synøve Pedersdt. og Hendrich Olsen ) gifter seg 1825 med John Larsen. Han var f:1799, og sønn av Lars Danielsen og Karen Fredriksdt. Det brukes John og Johan om hverandre, men jeg velger å bruke John, selv om han er døpt Joen.

                 John og Berith får barna : 

1. Hendrik Christian Johnsen - f:1825 2. Anne Fredrike Johnsdt. - f:1827 3. Johan Carl Johnsen - f:1830 - død 6 mnd. gammel. 4. Andreas Johan Johnsen - f:1831 - døde som dreng på Svea 1853 - 21 år gammel. 5. Johan Johnsen - f:1835

Etter matrikkelen 1836, er John Larsen bruker av Forsbakken - 287c. Matrikkelskyld gammel : 1 pund, ny : 3 ort - 12 skill.

Berith Hendrichsdt. dør som gårdsmannskone 1847 - 50 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. John Larsen - hennes mann. 2. Henrik Christian Johnsen - deres sønn - 22 år - dreng hos John Olsen, Svea. 3. Andreas Johan Johnsen - deres sønn - 16 år. 4. Johan Johnsen - deres sønn - 11 år. 5. Anne Fredrike Johnsdt. - deres datter - 19 år - Sundsvold.

John Larsen gifter seg igjen 1854 med enken Tordina Pedersdt. Hun var fra Øver-Næss, f:1800, og datter av Peder Nielsen og Elisabeth Thorsdt. Hun hadde tidligere vært gift med Hendrich Eliasen på Linbakken, som døde 1846, og hennes sønn fra 1.ekt. - Johan Jacob Hendrichsen - skulle bli den som overtok Forsbakken. Tordina dør i Sandværet som enke 18 ??.

Johan Jacob Hendrichsen giftet seg 1858 med Olava Kristina Pedersdt. fra Hesttun, Alstahaug.

                  Johan og Olava får barna : 

1. Peter Andreas Johansen - f:1857 2. Anne Dorthea Johansdt. - f:1861 - død 1883 - 22 år. 3. Elerine Mathea Johansdt. - f:1865 4. Henrik Kristian Johansen - f:1871 - gift 1895 med Gurine Mikkelsdt. fra Hattfjelldalen. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Petrine Albine Johansdt. - f:1874 6. Peter Andreas Johansen - f:1877 7. Jørgen Olaus Johansen - f:1880

             Forsbakken - 287c., ved folketellingen 1865. 

1. Johan Hendrichsen - gårdbruker / leilending - 34 år. 2. Olava Pedersdt. - hans kone - 31 år. 3. Peter A. Johansen - deres sønn - 9 år. 4. Anne Johansdt. - deres datter - 5 år. 5. Elerine Johansdt. - deres datter - 1 år. 6. John Larsen - kårmann - 2.ekt. - 68 år. 7. Tordina Pedersdt. - hans kone - 2.ekt. - 67 år. Gården hadde : 5 kyr og 7 sauer, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 2 tønner poteter. I tillegg hadde kårfolket : 2 kyr og 2 sauer, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og ¼ tønne poteter.

John Larsen dør som kårmann 1869 - 70 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Tordina Pedersdt. - hans kone. 2. Henrik Johnsen - hans sønn fra 1.ekt. 3. Anne Johnsdt. - hans datter - gift med Johan Hansen, Arholmen i Brønnøy.

             Forsbakken - 287c., ved folketellingen 1875.

1. Johan Hendrichsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1832. 2. Olava Pedersdt. - hans kone - f:1835. 3. Anne Johansdt. - deres datter - f:1861. 4. Elerine Johansdt. - deres datter - f:1865. 5. Henrik Johansen - deres sønn - f:1871. 6. Petrine Johansdt. - deres datter - f:1874. Gården hadde : 4 kyr og 11 sauer, 1½ tønne bygg, 1½ tønne havre og 2 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, er Johan Hendrichen bruker av Forsbakken - 287c. Matrikkelskyld urevidert : 1pund - 12 mark, revidert : 1 mark - 34 øre.

            Forsbakken - br.nr. 3a., ved folketellingen 1900. 

1. Johan Hendrichsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1832. 2. Olava Pedersdt. - hans kone - f:1835. 3. Jørgen Henriksen - deres sønn - fisker - ugift - f:1880. 4. Petrine Henriksen - deres datter - husgj. - ugift - f:1874. 5. Gustav Johansen - dattersønn ( sønn av Petrine ) - f:1891. 6. Elerine Henriksen - deres datter - husgj. - ugift. - f:1865. 7. Peter Henriksen - deres sønn - fisker - ugift - f:1877.

              Forsbakken til Henrik Johansen.

1. Henrik Johansen - fisker og snekker - f:1869. 3. Gurine Mikkelsdt. - hans kone - syforretning - f:1872.

Johan Jacob Hendrichen dør 1905 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Olava Kristina Pedersdt. - hans kone. 2. Elerine B. Henriksen - deres datter - 41 år - Kolstad. 3. Henrik K. Henriksen - deres sønn - 34 år - Kolstad. 4. Petrine A. Henriksen - deres datter - 31 år - Kolstad. 5. Peter A. Henriksen - deres sønn - 28 år - Venesund i Vik. 6. Jørgen O. Henriksen - deres sønn - 25 år - Kolstad.

                 Dammyren - br.nr. 3b. 

Dammyren var frem til 1898, en del av Forsbakken, da Anders M. Kristensen kjøpte parten av Johan Hendrichsen ( eier av Forsbakken ) for 350 kr. Han får skjøte på gården 19/9 - tinglest 15/10 1898.

Anders Mathias Kristensen var f:1854, og sønn av Christensen og Ane Pedersdt. i Kilværet. Ved folketellingen 1865, er Anders fostersønn hos Paul Olsen og Ane Pedersdt. på Ner-Næss ( huset til Einar Næss ). Ved folketellingen 1875 bor Anders Kristensen hos Hans Nielsen og Kristianna på Risbakken ( huset til Kristian Bremstein ), og er da oppført som losjerende fisker. Kristianna er trolig søster til Anders. Anders M. Kristensen gifter seg 1885 med Otelia Julie Olsdt. fra Brønnøy. Hun var f:1867, og datter av Ole Johansen. ( hun brukte navnet Julie ).

               Anders og Otelia Julie får barna : 

1. Anna Kathrine Andersen - f:1886 - Næss 2. Olaf Jentoft Zahl Andersen - f:1888 - Kolstad - gift 1911 med Pedraa Jacobsdt. i Bodø. Fikk 1912 datteren Margot P. Andersen, som ble gift med Heiberg Pedersen, Kirkøy. Margot voks opp i Dammyren. 3. Johan Angel Andersen - f:1891 - død 1900 ( hjernebetennelse ) ? 4. Jens Angel Andersen - f:1894 5. Jenny Amanda Andersen - f:1898 6. Gudrun Johanna Andersen - f:1905

              Dammyren ved folketellingen 1900. 

1. Anders Kristensen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1854. 2. Julie Olsen - hans kone - f:1866. 3. Anna Andersen - deres datter - husgjerning - f:1886. 4. Olaf Andersen - deres sønn - f:1888. 5. Jens Andersen - deres sønn - f:1894. 6. Jenny Andersen - deres datter - f:1898.

Etter matrikkelen 1907, er Anders Kristensen bruker av Dammyren - br.nr.11. Matrikkelskyld : 13 øre.

 Aspåsen - 287d., br.nr. 4. 

Den første som ble bruker av Aspåsen etter at gården Forsbakken /Aspåsen var delt, var Niels Mortensen fra Lindbakken. Den andre parten av gården - Forsbakken - ble Hendrich Olsen bruker av ( gift med Ingeborg Joensdt., enke etter Paul Thomasen, som var bruker av hele gården ).

Niels Mortensen var f:1752, og sønn av Morten Olsen og Siri Olsdt. på Lindbakken. Han giftet seg ca. 1782 med Else Johanna Johnsdt. Hun var f: ca. 1762, men hvem hun var vet jeg ikke.

                  Niels og Else får barna : 

1. Lars Jacob Nielsen - f:1781 2. Peder Kristian Nielsen - f:1783 - død 1784. 3. Morten Nielsen - f:1786 - døde 6 mnd. gammel. 4. Uldrike Marie Nielsdt. - f:1788 - døde etter 20 uker. 5. Siri Kristine Nielsdt. - f:1790 - døde etter 8 dager. 6. Niels Nielsen - f:1792 - ( Høyholmen, Vevelstad - 1823 ).

Else Johanna Johnsdt. dør 1794 - 30 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Niels Mortensen - hennes mann. 2. Lars Nielsen - deres sønn - 13 år. 3. Niels Nielsen - deres sønn - 2 år.

Niels Mortensen gifter seg igjen 1795 med Pernille Eliasdt. Hun var f:1764, og datter av Elias Erichsen og Dorthe Pedersdt. på Nordgården, Kolstad.

                 Niels og Pernille får barna : 

1. Dorthe Maria Nielsdt. - f:1796 2. Mortina Nielsdt. - f:1798 - gift 1832 med Knud M. Larsen fra Tjøtta. Bodde i ”Gården”, Igerøy. 3. Siri Kristine Nielsdt. - f:1798 - til Brønø 1832. 4. Else Johanna Nielsdt. - f:1800 - gift 1843 med enkemann Ole Nielsen på Øver-Vegstein ( ingen barn ). 5. Martha Nielsdt. - f:1802 - gift 1839 med Daniel Paulsen fra Ulvingen. Ble brukere av gården Småhaugan, Holand. 6. Erich Nielsen - f:1804 - døde etter 12 uker.

            Aspåsen - 287d., ved folketellingen 1801.

1. Niels Mortensen - bonde / leilending - 2.ekt. - 48 år. 2. Pernille Eliasdt. - hans kone - 1.ekt. - 36 år. 3. Niels Nielsen - hans sønn - 16 år. 4. Dorthe Nielsdt. - deres datter - 6 år. 5. Mortina Nielsdt. - deres datter - 3 år. 6. Siri Nielsdt. - deres datter - 3 år. 7. Else Nielsdt. - deres datter - 1 år.

Pernille Eliasdt. dør 1804 - 40 år gammel. Skiftet blir holdt 6.aug. samme år. Arvingene er : 1. Niels Mortensen - hennes mann. 2. Thor Hansen - hennes sønn - 12 år. 3. Dorthe Nielsdt. - deres datter - 8 år. 4. Siri Nielsdt. - deres datter - 5 år. 5. Mortina Nielsdt. - deres datter - 5 år. 6. Else Nielsdt. - deres datter - 4 år 6. Martha Nielsdt. - deres datter - 2 år. Boets midler, løsøre : 90 - 04 - 04 – 84 - 03 - 00.

                              Helg. spk. No. 24 – fol. 222. 

No. 2 - Thore Hansen var et ”uekte ” barn Pernille Eliasdt. hadde med Hans Joensen fra Igerøy 1790. Thore voks opp som fosterbarn på Heian, Kolstad.

Niels Mortensen dør 1823 - 70 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Niels Nielsen - hans sønn - 31 år - Høyholmen. 2. Dorthe Nielsdt. - hans datter - 26 år - Kolstad. 3. Mortina Nielsdt. - hans datter - 24 år - Igerøy. 4. Siri Nielsdt. - hans datter - 24 år - hjemme. 5. Elen Nielsdt. - hans datter - 21 år - hjemme. 6. Martha Nielsdt. - hans datter - 20 år - hjemme.

Det skulle bli Thore Hansen som overtar gården etter Niels Mortensen.

Tore Hansen gifter seg 1818 med Berith Maria Baardsdt. fra Færset. Hun var f:1794, og datter av Baard Jacobsen og Giertrue Erichsdt. Schytte.

                Thor og Bergithe får barna : 

1. Boletta Olina Thorsdt. - f:1817 - gift 1851 med Elias Johannesen, Ulvingen, hvor de også bodde. Ingen barn. 2. Peter Andreas Thorsen - f:1819 - gift 1848 med Hendricha Johannesdt. fra Floa. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Fredrika J. Thorsdt. - f:1821 - gift 1846 med Erik Peter Hansen fra Igerøy, hvor de også bodde. 4. Ole Nicolai Thorsen - f:1823 - gift 1847 med Nicoline Erichsdt. fra Igerøy, hvor de også bodde. 5. Baard Thorsen - f:1826 - gift 1853 med Kristine Hansdt. fra Brønnø. Bodde på Vegstein. 6. Johanna Tobia Thorsdt. - f:1826 - gift 1854 med Johan Pettersen fra Brønnø. Bodde i Stormyrstrupen, Andvågan. Han var lærer. 7. Erik Nicolai Thorsen - f:1828 - død 1836 - 8 år gammel. 8. Olina Peternella Thorsdt. - f:1830 9. Anna Pauline Thorsdt. - f:1832 - død 1834 - 2 år ( kikhoste ). 10. Thor Johan Thorsen - f:1834 - døde etter 7 dager. 11. Jens Benjamin Thorsen - f:1835 - gift 1861 Anne J. Bertelsdt. fra Brønnø.


Etter matrikkelen 1836, er Thor Hansen bruker av Aspåsen - 287d. Matrikkelskyld gammel : 1 pund, ny : 3 ort - 12 skill.

Peter Andreas Thorsen gifter seg 1848 med Hendricha Johannesdt. fra Floa. Hun var f:1817, og datter av Johannes Hendrichsen og Anna Johansdt.

                  Peter og Hendricha får barna : 

1. Ellerine Jørgine Petersdt. - f:1848 2. Petter Kristian Petersen - f:1853 - gift 1878 med Maren Lorentsdt. fra Hemnes.

Peter Thorsen får skjøte på gården 13/10 - 1855, tingl. 14/5 - 1857.

               Aspåsen - 287d., ved folketellingen 1865. 

1. Peter Thorsen - gårdbruker / selveier - 47 år. 2. Hendricha Johannesdt. - hans kone - 49 år. 3. Ellerine Petersdt. - deres datter - ugift - 18 år. 4. Petter Kristian Petersen - deres sønn - 13 år. 5. Mathea Ivertsdt. - tjenestepike - ugift - 21 år. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 5 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

                     Kårboligen. 

1. Thor Hansen - kårmann - 75 år. 2. Berith Baardsdt. - hans kone - 73 år. 3. Berith Johansdt. - deres fosterdatter - 10 år. Kårfolket hadde : 2 kyr og 1 sau, 1/8 tønne bygg, ¼ tønne havre og ½ tønne poteter.

Thore Hansen dør som kårmann 1867 - 77 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Baardsdt. - hans kone. 2. Peter Thorsen - deres sønn - Kolstad. 3. Ole Thorsen - deres sønn - Igerøy. 4. Jens Thorsen - deres sønn - Stavsmarken. 5. Baard Thorsen - deres sønn - Vegstein. 6. Bolette Thorsdt. - deres datter - gift med Elias J. Ulvingen. 7. Johanna Thorsdt. - deres datter - gift med J. C. Pettersen. 8 Fredrike Thorsdt. - deres datter - død. 9. Oline Eriksdt. - barn av Fredrika - 18 år. 10. Ole Eriksen - barn av Fredrika - 12 år. 11. Olina Thorsdt. - deres datter - død. 12. Berith Johansdt. - barn av Olina - 11 år.

           Aspåsen - 287d., ved folketellingen 1875. 

1. Peter Thoresen - gårdbruker/selveier/fisker / enkemann - f:1819. 2. Ellerine Petersdt. - hans datter - husholderske - enke - f:1849. 3. Petter K. Petersen - hans sønn - hj. faren / fisker - ugift - f:1853. 4. Berith Baardsdt. - hans mor - fors. av sønnen - enke - f:1794. 5. Maren Lorentsdt. - tj.pike / budeie ( fra Hemnes ) - ugift - f:1854. 6. Berith Johansdt. - tjenestepike - ugift - f:1856. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg, 4 tønner havre og 5 tønner poteter.

Skjøte fra Peter Thoresen til Nils P. Petersen for 1600 kr., med kår til selgeren og hustru. 20/9 - tingl. 16/11 - 1883.

Nils Peder Martinius Petersen var f:1844, og sønn av Peter Nilsen og Uldrikana Larsdt. på Linbakken. ( foreldrene bodde på Vegstein da Nils var barn ). Nils P. Petersen giftet seg 1873 med Gurianna Nilsdt. fra Verran i Ytterøyen. De bor på Vegstein frem til de overtar Aspåsen 1883.

                 Nils og Gurianna får barna : 

1. Peder Kristian Nilsen - f:1874 - Kolstad - gift 1896 med Josefine Aleksandersen fra Bindalen - f:1875. 2. Ragna Mathea Nilsen - f:1876 - Vegstein - gift 1899 med Hans Johansen fra Trondheim. 3. Ludvig Aleksandersen - f:1879 - Vegstein 4. Nora Anette Nilsen - f:1882 - Vegstein

Etter matrikkelen 1891, er Nils P. Petersen bruker av Aspåsen - br.nr. 4., ( 287d.). Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 12 skill., revidert : 1 mark - 88 øre.

           Aspåsen - br.nr. 4., ved folketellingen 1900.

1. Nils Petersen - gårdbruker / selveier / fisker - f: 2. Gurianna Nilsdt. - hans kone - f: 3. Ludvig Nilsen - deres sønn - fisker - ugift - f: 4. Nora Nilsen - deres datter - husgjerning - ugift - f: 5. Peder Nilsen - deres sønn - f: 6. Josefine Aleksandersen - sønnekone - f:18 7. Amanda Pedersen - datter av Peder og Amanda - f:

Etter matrikkelen 1907, er Nils P. Petersen bruker av Aspåsen - br.nr. 4. Matrikkelskyld : 1 mark - 88 øre.

No. 5 - Peder K. Nilsen dør som dampskipsfører, 15.jan. 1917 - 42 år gammel. Var da skilt fra sin hustru ved skilsmissebevilgning av 28.apr. 1916. Maria Sørensen, Vefsen - der er søster til avdødes fraskilte hustru - og som for en tid siden var hjemvent fra Amerika, har opplyst at Josefine Aleksandersen - avdødes forhenværende hustru - der for flere år siden utvandret til Amerika, er død. Eneste arving er derfor datteren Amanda Marie Pedersdt. - 20 år, Kolstad.


            Vollan - husmannsplass under Aspåsen.

Jacob Andersen var bruker av Nordgården - br.nr. 1., frem til ca. 1880, da Andreas Barbo og Oline Johnsdt. overtok. Han fikk da en husmannsplass under Aspåsen, som fikk navnet Vollan, og flyttet dit med familien. ( se familien under Nordgården - br.nr. 1.)

Hanna Margrethe Hansdt. ( konen til Jacob ) dør som husmannskone 1887 - 45 år gammel. Skiftet blir holdt 1893. Arvingene er : 1. Jacob Andersen - hennes mann. 2. Anna Jacobsen - deres datter - gift med Albert Sahl, Brasøy. 3. Henriette Jakobsen - deres datter - 21 år - Grimsøy. 4. Johan Jakobsen - deres sønn - 18 år. 5. Albine Jakobsen - deres datter - 16 år - Brasøy, Alstahaug. 6. Adolf Jakobsen - deres sønn - 14 år - Kolstad. 7. Møller Jakobsen - deres sønn - 11 år - Kolstad. Verge for de umyndige : Johannes Sevaldsen, Kolstad.

Jacob Mortinius Andersen gifter seg igjen 1892 med Karen Marie Pedersdt. fra Brønnøy - f:1844.

              Vollan ved folketellingen 1900.

1. Jacob Andersen - husmann uten jord / fisker - f:1833. 2. Karen Pedersdt. - hans kone - f:1844. 3. Møller Jakobsen - hans sønn (i Namsos ) - ugift - f:1880.

                   Lindbakken - 287e.   

Etter matrikkelen 1723, er Niels Olsen bruker av gården, som har en matrikkelskyld på 1 pund - 18 mark. ( det samme som i 1836 ).

Den som overtar blir Morten Olsen og konen Ane Nielsdt. De gifter seg 1736, og Morten står da oppført fra Kjul, Ane fra Floa, men her er det noe som ikke stemmer. Morten var f: ca.1715, og sønn av Ole Joensen og Berith Hansdt. på Olderåsen, Grøtland. ( se skifte etter foreldrene 1750 ). Ane kan være datter av Niels Olsen, som hadde gården før, men det vet jeg ikke.

                  Morten og Ane får barna :  

1. Anne Mortensdt. - f:1736 - gift i Lofoten. 2. Brøndel Mortensdt. - f:1737 - døde 1798. 8. Niels Mortensen - f:1741 - døde trolig 1749. 9. Knud Mortensen - f:1743 - gift 1769 med Marith Tollevsdt. Fra Vegdalen. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Berith Mortensdt. - f:1747 - gift 1770 med Ole Tollevsen fra Vegdalen. Døde på Færset 1808 - 60 år gammel. 6. Maria Mortensdt. - f:1749 - døde trolig 1749 - sammen med moren.

Ane Nielsdt. dør 1749 ( ca. 33 år gammel ?). Ikke skifte å finne.

Morten Olsen gifter seg igjen 1750 med Siri Olsdt. fra Kolstad. Hun var f: ca. 1715, og datter av Ole Hansen og Zebore Abrahamsdt.

                   Morten og Siri får barna : 

1. Maria Mortensdt. - f:1750 2. Niels Mortensen - f:1752 - gift ca. 1880 med Else Johanne Johnsdt. Ble brukere av gården Aspåsen. 3. Ole Mortensen - f:1756 - bosatt i Høyvaagen.

           Lindbakken - 287e., ved folketellingen 1769. 

1. Morten Olsen - bonde / leilending - 2.ekt. - 52 år. 2. Siri Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 54 år. 3. Niels Mortensen - deres sønn - 17 år. 4. Ole Mortensen - deres sønn - 14 år. 5. Berith Mortensdt. - hans datter - ugift - 21 år.

Knud Mortensen gifter seg 1769 med Marith Tollevsdt. Hun var f: ca.1735, og datter av Tollev Larsen og Karen Joensdt. i Vegdalen.


               Knud Og Marith får barna : 

1. Elen Knudsdt. - f:1769 - Vegdal - gift 1794 med Morten Hansen, ”i Nordøyen ” i Hysværet. Morten var da blitt enkemann, og var far til Hans Mortensen, som hadde tatt over gården etter hennes far. 2. Elisabeth Knudsdt. - f:1772 - Kolstad 3. Anna Knudsdt. - f:1775 - gift 1801 med Arnt Amundsen fra Valla. Bodde i Igerøy, hvor de hadde gård.

Morten Olsen dør 1784 - 70 år gammel. Skiftet blir holdt 27.aug. samme år. Arvingene er : 1. Siri Olsdt. - hans kone. 2. Niels Mortensen - deres sønn - myndig. 3. Knud Mortensen - hans sønn - myndig. 4. Ole Mortensen - deres sønn - myndig. 10. Berith Mortensdt. - deres datter - myndig. 11. Anne Mortensdt. - hans datter - gift og bor i Lofoten. 12. Brøndel Mortensdt. - hans datter - 48 år - umyndig. Hennes formynder er broren Knud Mortensen, Kolstad. Boets midler : 33 - 02 - 02 – 23 - 02 - 02.

                           Helg. spk. No. 15a. - fol. 107.

Etter at Morten Olsen er død flytter Hans Mortensen fra Nordøyen i Hysværet, og overtar gården, og Knud Mortensen blir holdsmann på gården. Hans Mortensen var f:1759, og sønn av Morten Hansen og Anna Jensdt. Han giftet seg 1784 med Berith Bersvendsdt, fra Flåget, Holand. - f:1754, og datter av Bersvend Joensen og Ragnhild Joensdt.

                 Hans og Berith får barna : 

1. Peder Christian Hansen - f:1785 - gift 1811 med Anne M. Nielsdt. De overtar en av partene på Ytterøyen i Hysværet. 2. Morten Hansen - f:1790 3. Anna Johanna Hansdt. - f:1800 - gift 1839 med Lars Andreasen. Bodde i Vardneset.

Marith Tollevsdt. dør 1788 - 63 år. Ikke skifte å finne ( men fins sikkert ).

Knud Mortensen gifter seg 1790 med Else Dønnesdt. ( trolig fra Velfjord ). Knud og Else har ingen barn sammen.

            Lindbakken - 287e., ved folketellingen 1801.  

1. Hans Mortensen - bonde / leilending - 1.ekt. - 43 år. 2. Berith Bersvendsdt. - hans kone - 1.ekt. - 47 år. 3. Peder Hansen - deres sønn - 16 år. 4. Morten Hansen - deres sønn - 10 år. 5. Ane Hansdt. - deres datter - 1 år. 6. Karen Ingebrigtsdt. - inderst / gård i dagleie - enke - 66 år. 7. Knud Mortensen - holdsmann - 2.ekt. - 61 år. 8. Else Dønnesdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 9. Anna Knudsdt. - hans datter - ugift - 26 år. 10. Arnt Amundsen - inderst / selvfosterkar - ugift - 31 år.

Hans Mortensen dør 1804 - 47 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Bersvendsdt. - hans kone. 2. Peder Hansen - deres sønn - 18 år. 3. Morten Hansen - deres sønn - 12 år. 4. Anna J. Hansdt. - deres datter - 3 år. Boets midler : 57 - 00 - 02 – 82 - 02 - 04.

Berith Bersvendsdt. giftet seg trolig ikke igjen, og døde på Holand 1811 - 56 år.

Knud Mortensen dør 1822 - 80 år gammel. Ikke skifte å finne.

Her blir det en del uklarheter igjen, men etter matrikkelen 1836, er Hendrich Eliasen bruker av gården. Han var f:1782, og sønn av Elias Erichsen og Magli Olsdt. på Nordgården, Kolstad. Hans Berbom Eliasen giftet seg 1828 med Tordina Peternille Pedersdt. fra Øver-Næss. Hun var f:1800, og datter av Peder Nielsen og Lisbeth Thorsdt.

                 Hendrich og Tordina får barna : 

1. Elias Benjamin Hendrichsen - f:1829 - død 1849 - 20 år. 2. Johan Jacob Hendrichsen - f:1832 - gift 1858 med Olava Pedersdt. fra Hesttun. Overtar Forsbakken etter Johan Larsen. 3. Elen Ane Hendrichsdt. - f:1835.

Etter matrikkelen 1836, er Elias Hendrichsen bruker av Lindbakken - 287e. Matrikkelskyld gammel : 1pund - 18 mark, ny : 1 skylddaler - 1 ort - 1 skill.

Hendrich Berbom Eliasen dør 1846 som gårdsmann - 64 år. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Tordina Pedersdt. - hans kone. 2. Elias Benjamin Hendrichsen - deres sønn - 17 år. 3. Johan Jacob Hendrichsen - deres sønn - 13 år. 4. Elen Anne Hendrichsdt. - deres datter - 10 år.

Tordina Peternille Pedersdt. gifter seg igjen 1854 med enkemannen Johan Larsen på Forsbakken, og hennes sønn - Johan J. Hendrichsen - overtar gården etter hennes andre mann. Tordina døde i Sandværet 1876.

Etter at Hendrich Eliasen var død ble gården delt i to like delet. Den ene delen beholdt navnet Linbakken - 287ea., mens den andre parten fikk navnet Olderåsen - 287eb. Olderåsen ble etter kort tid delt igjen, og den fraskilte parten - som lå tett ved Linbakken - fikk navnet Linbakken - 287ec. Vi deler derfor gårdene her, og begynner med Linbakken - 287ea.


                 Linbakken - 287ea., br.nr. 5.

Etter at Hendrich Eliasens` død, overtar Peter Nielsen denne plassen. Han var f:1805 i Vegdalen, og sønn av Niels Nielsen og Lisbeth Nielsdt. Han giftet seg 1837 med Uldrikana Larsdt. fra Tjøtta. Begge står da oppført fra Igerøy. ”Den gamle Lindbakken - 287e.”, var frem til 27.aug.1855, en gård , men ble da delt mellom Peter Nielsen og Iver Benjaminsen. Parten til Iver får navnet Olderåsen, og løpenr. 287eb.

                  Peter og Uldrikana får barna : 

1. Else Christine Petersdt. - f:1837 - Igerøy - gift 1870 med Kristian Kristensen fra Velfjorden. Bodde på Vegstein. 2. Arnt Tobias Petersen - f:1838 - Kolstad - gift 1865 med Peternilla Larsdt. fra Vardneset. Overtok Grindbakken ( 4/5 ) etter Lensmann Borgen. 3. Lise Kristine Petersdt. - f:1841 - Engelsøy 4. Anna Elisabeth Petersdt. - f:1842 - Øver-Vegstein 5. Nils Peder Petersen - f:1844 - Øver-Vegstein - gift 1873 med Gurianna Nielsdt. fra Væran i Ytterøyen. Ble eier av Aspåsen 1883. 6. Lorents Peder Petersen - f:1847 - Øver-Vegstein - gift 1883 med Else Nielsdt. fra Væran i Ytterøyen. Bodde på Øver-Næsjan, Vegstein. 7. Karen Kristine Petersdt. - f:1849 - Øver-Vegstein - død 1869.

Peter Nielsen og konen får bygselbrev på gården 15.mai 1856.

               Linbakken - 287ea., ved folketellingen 1865. 

1. Peter Nielsen - gårdbruker / leilending - 60 år. 2. Uldrikana Larsdt. - hans kone - 58 år. 3. Nils Petersen - deres sønn - tj.dreng - ugift - 22 år. 4. Karen Petersdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 17 år. 5. Anna Petersdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 24 år. 6. Elise Martinusdt. - hennes datter - 2 år. Gården hadde : 6 kyr, 8 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 4 tønner poteter.

Peter Nielsen dør som gårdsmann 1866 - 61 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Uldrikana Larsdt. - hans kone. 2. Arnt Petersen - deres sønn - Vardneset. 3. Nils Petersen - deres sønn - Kolstad. 4. Lorents Petersen - deres sønn - Båtneset. 5. Else Petersdt. - deres datter - Rørøy. 6. Anna Petersdt. - deres datter - Kolstad. 7. Karen Petersdt. - deres datter - Kolstad.

De som nå overtar gården blir Nils Didrik Pettersen fra Heian, Kolstad. Han var først gift med Abel Mortina Johansdt., og var egentlig den som skulle overta på Heian, men av forskjellige grunner gikk det ikke slik ( mer om dette under Heian ). Niels Pettersen og Abel Johansdt. er kårfolk på Heian ved folketellingen 1865, til tross for at de begge barre er 36 år gamle. Abel dør 1869 - 40 år gammel. Tar med skiftet etter henne her, da barna blir med faren. Arvingene er : 1. Nils Pettersen - hennes mann. 2. Meyer Nilsen - deres sønn - 7 år. 3. Anne Nilsdt. - deres datter - 5 år. 4. Sine Nilsdt. - deres datter - 3 år. 5. Anton Nilsen - deres sønn - 2 år. Verge for de umyndige : Petter Thorsen, Kolstad.

Nils Didrik Johan Petersen gifter seg igjen 1873 med Karen Anna Dorthea Benjaminsdt. fra Brønnø, og samme år får de bygsel på gården Linbakken - 287ea.

                   Nils og Karen får barna : 

1. Ane Berntine Nilsdt. - f:1874 2. Hartvig Angel Nilsen - f:1876 3. Peter Eldor Nilsen - f:1878 4. Sanna Otelle Nilsdt. - f:1880 5. Nikoline Katrine Nilsdt. - f:1882 - gift 1906 med Kristian Christophersen fra Gulsvåg. De overtar gården etter hennes foreldre.

              Linbakken - 287ea., ved folketellingen 1875. 

1. Nils Petersen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1830. 2. Karen Benjaminsdt. - hans kone - f:1846. 3. Nils Meyer Nilsen - hans sønn - f:1862. 4. Anne Nilsdt. - hans datter - f:1864. 5. Anton Nilsen - hans sønn - f:1867. 6. Ane Nilsdt. - deres datter - f:1874. 7. Martha Petersdt. - hans søster - fattiglem - ugift - f:1828. Gården hadde : 3 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 6 tønner poteter.

Nils Didrik Petersen dør som gårdsmann 1882 - 52 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Karen Benjaminsdt. - hans kone. 2. Nils Meyer Nilsen - hans sønn - 1.ekt. - 20 år. 3. Anne Nilsdt. - hans datter - 1.ekt. - 18 år. 4. Sine Nilsdt. - hans datter - 1.ekt. - 17 år. 5. Hartvig Nilsen - deres sønn - 2.ekt. - 6 år. 6. Peter Nilsen - deres sønn - 2.ekt. - 4 år. 7. Ane Nilsdt. - deres datter - 2.ekt. - 8 år. 8. Sanna Nilsdt. - deres datter - 2.ekt. - 2 år. 9. Nikoline Nilsdt. - deres datter - 2.ekt. - 3 mnd.

Anton Kristoffersen får 20.des. 1885 bykselbrev på gården, mot kår til enken etter Nils Petersen - Karen Benjaminsen. Tinglest : 15.mai 1886.

Anton Beck Christophersen var f:1858, og sønn av Christopher Olsen og Berith Johnsdt. på Olderåsen, Grøtland. Han giftet seg 1881 med Johanna Gurine Mathea Thorsdt. fra Åsen. Hun var f:1856, og datter av ungkar Thor Christensen og Ane Sophie Larsdt. i Flatåsen ( Johanna brukte navnet Mathea ).

                  Anton og Johanna får barna : 

1. Petra Anette Antonsen - f:1882 - Grøtland - død 1885. 2. Nora Kristine Antonsen - f:1884 - Kolstad 3. Ole Hagen Antonsen - f:1886 4. Berith Anna Antonsen - f:1889 - død 1894 ( difteri ). 5. Anna Marie Antonsen - f:1891 - død 1895 ( kikhoste ). 6. Augustin Mørk Antonsen - f:1894 7. Nelly Amalie Antonsen - f:1895 - død 1896 ( kikhoste ) 8. Arne Bæk Antonsen - f:1897

Etter matrikkelen 1891, er Anton Christophersen bruker av Linbakken - 287ea., br.nr. 5. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort, revidert : 1 mark - 34 øre.

            Linbakken - br.nr. 5., ved folketellingen 1900.

1. Anton Christophersen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1858. 2. Mathea Thorsdt. - hans kone - f:1856. 3. Nora Antonsen - deres datter - ugift - f:1884. 4. Ole Antonsen - deres sønn - f:1886. 5. Augustin Antonsen - deres sønn - f:1894. 6. Arne Antonsen - deres sønn - f:1897.

Nora Antonsen reiser 1904 til Amerika, og året etter reiser faren, Anton Christophersen, og broren Ole Antonsen.

Etter matrikkelen 1907, er Anton Christophersen bruker av Linbakken - br.nr. 5. Matrikkelskyld : 1 mark - 34 øre. ( Konen Mathea drev gården )

Mathea Thorsdt. reiste 1908 etter mannen til Amerika, sammen med barna Augustin og Arne, så ingen av familien ble igjen på Vega.

Den som nå overtar gården, blir Kristian Davidsen fra Gulsvåghaugen, og konen Nikoline Nilsdt., som var fra Linbakken - br.nr. 5. Kristian Didrik Lund Davidsen var f:1885, og sønn av Christopher Davidsen og Antonette Johansdt. Han giftet seg 1906 med Nikoline Katrine Nilsdt., som var f:1882, og datter av Nils Petersen og Karen Benjaminsen. Moren har - etter at mannen døde 1885 - hatt kår på gården.

                 Kristian og Nikoline får barna : 

1. Augustin N. Zahl Davidsen - f:1905 - Gulsvåg. 2. Gudrun Karoline Davidsen - f:1908 - Gulsvåg. 3. Trygve Karl Davidsen - f:1910 - Kolstad.

Kristian Davidsen får 15/12 - 1913, skjøte på gården av P. Tønder for 2600 kr. Kårbetingelsene for svigermoren - Karen Benjaminsen - blir som tidligere avtalt. Tinglest : 2/2 - 1914.


                    Olderåsen - 287eb.

Den første som bosatte seg på Olderåsen var Iver Benjaminsen fra Mo i Rana. Han kom fra Nesna til Vega som dreng 1842, og var da 30 år gammel. Han giftet seg 1847 med Johanna Maria Iversdt. fra Rørøy. Hun var f: ca.1825, og datter av Iver Lagesen og Martha Hansdt. som bodde ved Rørøysjøen. Gården Linbakken - 287e.( siden br.nr. 5, 6 og 7 ) ble brukt av Peter Nilsen på denne tiden, men ble 27.aug.1855 ble gården delt etter en overenskomst mellom Peter Nilsen og Iver Benjaminsen. ( se pantebok nr. 11 - side 264 ).

                  Iver og Johanna får barna : 

1. Mathea Johanne Iversdt. - f:1845 ( uekte ) - Rørøy - gift 1874 med Haagen Olai Arntsen på Kolskogen, hvor de også bodde. 2. Johanne Marie Iversdt. - f:1851 3. Johan Elias Iversen - f:1854 4. Lorents Kristian Iversen - f:1857 - gift 1881 med Anne Hendrichsdt. fra Floa. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Kristianne Dorthea Iversdt. - f:1861 - gift 1880 med Tobias Mortensen

    	fra Brønnø. Hadde husmannsplassen Toften under Grindbakken - br.nr.9.

6. Antonette Mathea Iversdt. - f:1864 7. Peternelle Anna Iversdt. - f:1868 - død 1875 - 7 år gammel. 8. Anton Johan Iversen - f:1871

           Olderåsen - 287eb., ved folketellingen 1865. 

Gården er nå blitt delt etter at bror til Johanna Iversdt. - Anders Iversen - har overtatt halve 287eb. Parten Anders har overtatt får navnet Linbakken - 287ec. Gården er delt, men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettings - forretning. 1. Iver Benjaminsen - gårdbruker / leilending - 60 år. 2. Johanna Iversdt - hans kone - 41 år. 3. Johan Iversen - deres sønn - 12 år. 4. Lorents Iversen - deres sønn - 9 år. 5. Kristianna Iversdt. - deres datter - 5 år. 6. Antonette Iversdt. - deres datter - 2 år. Gården hadde : 4 kyr og 5 sauer, ½ tønne bygg, ½ tønne havre og 1½ tønne poteter.

           Olderåsen - 287eb., ved folketellingen 1875. 

1. Iver Benjaminsen - gårdbruker / leilending - f:1808. 2. Johanna Iversdt. - hans kone - f:1825. 4. Johan Elias Iversen - deres sønn - fisker - ugift - f:1854. 5. Lorents Iversen - deres sønn - fisker - f:1857. 6. Kristianna Iversdt. - deres datter - f:1861. 7. Antonette Iversdt. - deres datter - f:1864. 8. Anton Iversen - deres sønn - f:1871. Gården hadde : 2 kyr, 6 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, ½ tønner havre og 2 tønner poteter.

Iver Benjaminsen dør som kårmann 1882 ( står at han var f:1794 ).

Etter matrikkelen 1891, er Lorents Iversen bruke av Olderåsen - 287eb., br.nr 6. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 14 skill., revidert : 70 øre.

Lorents Kristian Iversen gifter seg 1881 med Anne Hendrichsdt. fra Floa. Hun var f:1861, og datter av Hendrich Johannesen og Trine Olsdt. Bye.

                  Lorents og Anne får barna : 

1. Albertine K. Lorentsdt. - f:1882 2. Jæger Halfdan Lorentsen - f:1883 3. Leonhard Grønbek Lorentsen - f:1885 - til Amerika 1908. 4. Angeline Marie Lorentsdt. - f:1887 - til Amerika 1908. 5. Henrik Teiman Lorentsen - f:1890 - til Amerika 1908. 6. Amalie Lorentsdt. - f:1892 - gift 1917 med Kristian Linbakk, Valla. Bodde i Åsen ( Kalvåsen ). 7. Olinda Lorentsdt. - f:1893 8. Anna Oline Lorentsdt. - f:1895 - gift 1919 med Johan Olsen fra Brønnøy. 9. Edel Lorentsdt. - f:1897 10. Agnes Lorentsdt. - f:1899 11. Gustav Jentoft Lorentsen - f:1905.

            Olderåsen - br.nr. 6., ved folketellingen 1900. 

1. Lorents Iversen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1857. 2. Anne Hendrichsdt. - hans kone - f:1861. 3. Jæger Lorentsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1883. 4. Leonhard Lorentsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1885. 5. Angeline Lorentsen - deres datter - f:1887. 6. Henrik Lorentsen - deres sønn - f:1890. 7. Amalia Lorentsen - deres datter - f:1892. 8. Olinda Lorentsen - deres datter - f:1893. 9. Anna Lorentsen - deres datter - f:1895. 10. Edel Lorentsen - deres datter - f:1897. 11. Agnes Lorentsen - deres datter - f:1899. 12. Johanna Iversdt. - føderådskone - enke - f:1825.

Etter matrikkelen 1907, er Lorents Iversen bruker av Olderåsen - br.nr. 6. Matrikkelskyld : 70 øre.

Lorents K. Iversen dør 30.mai 1910 - 53 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Anne Hendrichsdt. - hans kone. 2. Albertine Lorentsen - deres datter - 30 år - gift med Otto Johansen Aslimoen, Bindal. 3. Jæger H. Lorentsen - deres sønn - 27 år - Tacoma, Wash. Amerika. 4. Leonhard Lorentsen - deres sønn - 25 år - Kolstad. 5. Angeline Lorentsen - deres datter - 23 år - Rhonlinds Wic. Amerika. 6. Henrik T. Lorentsen - deres sønn - 22 år - Rhonlinds Wic. Amerika. 7. Amalia Lorentsen - deres datter - 18 år - Svea. 8. Olinda Lorentsen - deres datter - 17 år - Kolstad. 9. Anna O. Lorentsen - deres datter - 15 år - Aslimoen, Bindal. 10. Edel Lorentsen - deres datter - 13 år - Kolstad. 11. Agnes Lorentsen - deres datter - 11 år - Kolstad. 12. Gustav J. Lorentsen - deres sønn - 5 år - Kolstad.

                  Linbakken - 287ec.  

Anders Iversen fikk denne parten av gården - Olderåsen - 287eb. - ca. fem år etter at hans søster Johanna Iversdt. var blitt gift med Iver Benjaminsen, og bruker av halve Linbakken 287e. Anders Iversen var f:1820, og sønn av Iver Lagesen og Martha Hansdt. ved Rørøysjøen. Han giftet seg 1855 med Wilhelmine Johanna Paulsdt. fra Burshaugen, Holand. ( faren hennes - Paul Christesen - var fra Grindbakken ).

                Anders og Wilhelmine får barna :  

1. Johan Nikolai Andersen - f:1855 - gift 1888 med Anna Pedersdt. fra Oppgården på Bø. Bodde i Bøhauan. 2. Uldrik Nikolai Andersen - f:1857 - død samme år. 3. Sophia Elen Andersdt. - f:1857 - gift 1881 med Benjamin Nilsen på Sørgården, Viksås. 4. Anne Hendrikke Andersdt. - f:1861

             Linbakken - 287ec., ved folketellingen 1865. 

1. Anders Iversen - gårdbruker / leilending - 42 år. 2. Wilhelmine Paulsdt. - hans kone - 41 år. 3. Johan Andersen - deres sønn - 11 år. 4. Sophia Andersdt. - deres datter - 8 år. 5. Anne Andersdt. - deres datter - 4 år. Gården hadde : 4 kyr og 6 sauer, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

Anders Iversen døde under Lofotfiske 1872 - 52 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Wilhelmine Paulsdt. - hans kone. 2. Johan Nikolai Andersen - deres sønn - 16 år. 4. Sophia Elen Andersdt. - deres datter - 13 år. 5. Anne Hendrikke Andersdt. - deres datter - 10 år. Verge for de umyndige : lensmann Borgen.

             Linbakken - 287ec., ved folketellingen 1875. 

1. Wilhelmine Paulsdt. - gårdbruker - enke - f:1822. 2. Johan Andersen - hennes sønn - fisker - f:1855. 3. Anne Andersdt. - hennes datter - f:1861. Gården hadde : 2 kyr og 7 sauer, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 1½ tønne potet.

Johannes Sevaldsen får 7.aug. 1877 bygselbrev på Linbakken - 287ec., mot kår til enken Wilhelmine Paulsdt.

Wilhelmine Paulsdt. gifter seg igjen 1878 med Andreas Ottesen fra Værdalen. Han var f:1817, og faren var Ottar Ottesen.

Johannes Sevaldsen kom til Vega fra Lom i Gudbrandsdalen 1875, og var da 24 år gammel. Han er ved folketellingen 1875, dreng hos Ole Larsen på Olderåsen, Grøtland, der også søsteren Marie Sevaldsen er. Hun er husholderske hos Ole Larsen, som er ungkar og bruker av gården, og blir året etter hans kone. Johannes Sevaldsen blir 1876 gift med Ane Hendrike Larsdt. ( søster til Ole Larsen ). Hun var f:1859, og datter av Lars Olsen og Johanne Olsdt. på Olderåsen, Grøtland.

                Johannes og Ane får barna : 

1. Sigvard Lund Johannesen - f:1877 - Grøtland. 2. Peter Emelius Johannesen - f:1881 - Kolstad. 3. Konstanse H. Johannesdt. - f:1883 4. Eda Johanna Johannesdt. - f:1885 5. Torbjørn Johannesen - f:1887 6. Anna Johannesdt. - f:1890 7. Andreas Bæk Johannesen - f:1892 - gift 1919 med Gudrun Nikolaisen fra Knausen, Bø. De overtar gården etter hans foreldre. 8. Kristian Johannesen - f:1894.

Etter matrikkelen 1891, er Johannes Sevaldsen bruker av Linbakken - 287ec., br.nr. 7. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 13 skill., revidert : 70 øre.

Wilhelmine Paulsdt. dør 1890 - 68 år gammel.

Ane Hendrike Larsdt. dør som gårdsmannskone 1896. Skiftet blir holdt 1898. Arvingene er : 1. Johannes Sevaldsen - hennes mann. 2. Sigvard Lund Johannesen - deres sønn - 21 år. 3. Peter E. Dahl Johannesen - deres sønn - 17 år. 4. Konstanse H. Johannesen - deres datter - 14 år. 5. Eda Johanna Johannesen - deres datter - 12 år. 6. Torbjørn Johannesen - deres sønn - 10 år. 7. Anna Johannesen - deres datter - 8 år. 8. Andreas B. Johannesen - deres sønn - 6 år. 9. Kristian Johannesen - deres sønn - 3 år.

Johannes Sevaldsen gifter seg igjen 1898 med enken Oline Katrine Christiansdt. fra Nessjøen, Næss. Hun var nettopp blitt enke etter at mannen Ole Johan Olsen døde 1897 ( var fra Jederviken, Bø ). Oline var f:1857, og datter av Christian Paulsen og Peternelle Jonasdt., som var brukere av Nessjøen br.nr. 9., Næss. Da mannen døde, satt Oline igjen med barna : Olaf - 18, Emma - 12, og Mathias 4 år gammel. Bare Mathias ble med moren til Kolstad.

           Linbakken - br.nr. 7., ved folketellingen 1900. 

1. Johannes Sevaldsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1851. 2. Oline Christiansen - hans kone - f:1857. 3. Sigvard Johannesen - hans sønn - fisker / jordarb. - ugift - f:1877. 4. Peter Johannesen - hans sønn - fisker / jordarb. - ugift - f:1881. 5. Torbjørn Johannesen - hans sønn - f:1887. 6. Anna Johannesen - hans datter - f:1890. 7. Andreas Johannesen - hans sønn - f:1892. 8. Kristian Johannesen - hans sønn - f:1894. 9. Mathias Olsen - hennes sønn - f:1894. 10. Anna Andreasdt. - tjenestepike - ugift - f:18 11. Karen Pedersdt. - mor til Johannes Sevaldsen - enke - f:

Etter matrikkelen 1907, er Johannes Sevaldsen bruker av Linbakken - br.nr. 7. Matrikkelskyld : 70 øre.
                     Heian - 287f.
                 

Han som hadde gården ved folketellingen 1701, var Lars Hendrichsen - 32 år, som ble far til den kjente klokkeren Hendrich Larsen ( klokker 1723 - 1787 ).

Da det ble krevd inn skatt 1711, betaler Lars Hendrichsen 4 skilling.

Etter matrikkelen 1723 er Lars Hendrichen bruker av Heian - 287f. Matrikkelskyld : ½ wog ( 1 pund - 12 mark ).

Hvem Lars Hendrichsen var gift med, eller hvor mange barn han hadde, vet jeg ikke, men 1702 får han i hvert fall sønnen Hendrich Larsen.

Hendrich Larsen blir ansatt som klokker 1725 - 23 år gammel, og forblir i stillingen i hele 62 år. Fra 1742 blir han også godkjendt som skoleholder i Vega. For den som vil vite mer om denne mannen, kan Vega Bygdebok 1 - side 77, være rette plassen.

Hendrich Larsen gifter seg 1725 med Berith Olsdt. Hun var f: ca.1705, og datter av Ole Hendrichsen og Ellen Amundsdt. i Rørøy.

                  Hendrich og Berith får barna : 

1. Ane Hendrichsdt. - f:1727 2. Jacob Hendrichsen - f:1729

Berith Olsdt. dør 1758. Skiftet blir holdt 26.juli 1759. Arvingene er : 1. Hendrich Larsen - hennes mann. 2. Jacob Hendrichsen - deres sønn - 29 år - Kolstad. 3. Ane Hendrichsdt. - deres datter - 32 år - Kolstad. Boets midler : sølv : 02 - 03 - 00, tinn : 02 - 03 - 02, jernfang : 38 - 03 - 06, kreaturer : 78 - 01 - 08, sjøredskaper : 27 - 00 - 04, sengklær : 12 - 05 08, trefang : 15 - 00 - 10, huse : 27 - 05 - 00, mel og korn : 08 - 03 - 00, den avdødes klær : 03 - 01 - 08 = 216 - 02 - 14 ( svært mye ).

Hendrich Larsen gifter seg igjen 176? med Marith Arntsdt. fra Nord - Kjul. Hun var f: ca.1730, og datter av Arnt Amundsen og Else Pedersdt., og var således søskenbarn til Berith Olsdt. ( Hendrich Larsens` første kone ), da Arnt og mor til Berith - Ellen Amundsdt. - var søsken. ( Marith er tj.pike hos Hendrich Larsen da det er skifte etter faren 1754 ). Hendrich og Marith har ingen barn sammen.

                 Heian ved folketellingen 1769. 

1. Hendrich Larsen - bonde / klokker - 67 år. 2. Marith Arntsdt. - hans kone -  ?? år. 3. Jon Larsen - fosterbarn - 12 år. Det står Marta Arntsdt., og ingen alder er oppgitt.

Håkon Wika skriver at Marith Arntsdt. dør 1787 - 77 år gammel, men kan ikke se at dette stemmer, og skifte er ikke å finne.

Gamleklokkeren Hendrich Larsen dør 1790 - 87 år gammel. Ikke skifte å finne.

Enkemann Ole Andersen Kolstad gifter seg 1791 med piken Magli Amundsdt. fra Valla. Hun var f:1764, og datter av Amund Haagensen og Elen Pettersdt. på Oppgåren. De overtar Heian etter Hendrich Larsen. Hvem Ole Andersen er vet jeg ikke sikkert, men han er f: ca.1742, og ble 1768 gift med enken Marith Haagensdt. på Nergården, Viksås. De har ingen barn sammen, men Marith har flere barn i sitt første ekteskap med Joen Joensen. Sønnen Haagen Joensen får 1789 bygselbrev på Nergården, Viksås, mot kår til Ole Andersen ( Marith Haagensdt. var nettopp død ). Det kune sikkert vært skrevet en hel avhandling om hvorfor Ole og Magli fikk overta Heian, men nært slektskap mellom Magli Amundsdt., og konene til Hendrich Larsen var sikkert en av grunnene.

                   Ole og Magli får barna : 

1. Amund Olsen - f:1792 2. Petter Olsen - f:1798 - gift 1821 med Elen Martina Dinesdt. fra Eidem. De overtar gården etter hans foreldre

                Heian - 287f., ved folketellingen 1801. 

1. Ole Andersen - bonde / leilending - 2.ekt. - 60 år. 2. Magli Amundsdt. - hans kone - 1.ekt. - 40 år. 3. Amund Olsen - deres sønn - 9 år. 4. Petter Olsen - deres sønn - 3 år. 5. Thor Hansen - fosterbarn - 11 år. 6. Anna Clausdt. - fosterbarn - 14 år. 7. Johannes Eliasen - tjenestefolk - ugift - 21 år. 8. Karen Johansdt. - tjenestefolk - ugift - 20 år. 9. Johannes Hermandsen - inderst / gård i dagleie - 40 år. 10. Elen Eliasdt. - hans kone - begge i 1.ekt. - 39 år. 11. Kirsten Johannesdt. - deres datter - 7 år. 12. Helena Johannesdt. - deres datter - 4 år.

No. 5 - Thor Hansen var et ”uekte” barn Pernille Eliasdt. på Nordgården hadde med Hans Joensen fra Igerøy 1790. Pernille er kone på Aspåsen 1801, og Thor Hansen overtar denne plassen ca. 1818. No. 6 - Anna Clausdt. er et ”uekte” barn Pernille Taraldsdt. hadde med Claus Jacobsen fra Salhus.

No. 9 - Johannes Hermandsen var f:1761 i Moen, og sønn av Hermand Andersen og Kirsten Nielsdt. ( Hermand og Kirsten bodde flere år på Kolstad før de flytter til Moen. Plassen på Kolstad, hvor de bodde, hett ”Stormyren” ). Johannes giftet seg 1793 med Elen Eliasdt. fra Nausthaugen, Holand. Hun var f:1766, og datter av Elias Olsen og Elen Arntsdt.

                  Johannes og Elen får barna : 

1. Kirsten Johannesdt. - f:1794 - Holand 2. Helena Johannesdt. - f:1797 - Holand

1812 blir det krevd inn skatt, og Ole Andersen er en av de som betaler.

Da sølvskatten ble innkrevd 1816, betaler Ole Andersen 8 daler ( svært mye ).

Ole Andersen dør som kårmann 1822 - 88 år gammel ( 60 år 1801 ? ).

Petter Olsen gifter seg 1821 med Elen Martina Dinesdt. fra Nerstua, Eidem. Hun var f:1793, og datter av Dines Erichsen Schytte og Gurina Joensdt.

                   Petter og Elen får barna :  

1. Ole Johan Pettersen - f:1823 - gift 1849 med Olina Johannesdt. fra Floa. 2. Anne Margrethe Pettersdt. - f:1824 3. Johanna Tobia Pettersdt. - f:1825 - gift 1865 med Anders Johnsen fra Tjøtta. 4. Martha Oline Pettersdt. - f:1827 5. Nils Didrik Pettersen - f:1830 - gift 1860 med Abel Johansdt. fra Brandsvik. 6. Adrianne M. Pettersdt. - f:1832 - død 1891 - 59 år ( tæring ). 7. Jens Johan Pettersen - f:1834 8. Aletha Johanna Pettersdt. - f:1835

Etter matrikkelen 1836, er Petter Olsen bruker av Heian - 287f. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 12 mark, ny : 1daler - 6 skill.

Nils Benjamin Nielsen og konen, får 16.apr. - tinglest 18.mai 1855 - bygselbrev på Heian - 287f. av Tønder. Nils B. Nielsen var f:1825, og sønn av Niels Erichsen Schytte og Berith Arntsdt. i Oppgården, Vika. Han var således søskenbarn til Elen Maria Dinesdt., som var gift med Petter Olsen, da Dines og Niels Erichsen var søsken. Nils Benjamin Nielsen gifter seg 1853 med Abel Martina Johansdt. Hun var f:1829, og datter av Johan Olsen ( ”Jo` i Vikje ”) og Olina Nielsdt. Niels og Abel får 1854 sønnen Ole Karel Nilsen ( de bodde da på Vika ), men han døde etter 14 dager, og flere barn skulle det ikke bli.

Nils Benjamin Nielsen døde som gårdsmann på Kolstad 1856 - 31 år gammel.

Abel Mortina Johansdt. gifter seg igjen 1860 med Nils Didrik Pettersen - sønn av Petter Olsen og Elen Dinesdt. - som var bruker av gården frem til Nils Benjamin Nielsen overtok.

                   Nils og Abel får barna : 

1. Arnoldus Schøt Nilsen - f:1861 - død 1862. 2. Nils Olai Meyer Nilsen - f:1862 - gift 1890 med Peternille Pettersdt på Flåget, Holand. Niels døde 1895 ( se skifte, Holand ). 3. Anne Nikoline Nilsdt. - f:1864 - gift 1892 med Petter Pedersen på Øver-Næss. 4. Sine Marie Nilsdt. - f:1866 - ble fosterdatter hos Morten Erichsen på Risbakken - 285f. Gift 1885 med Ole Andreas Olsen fra Frista. De overtok gården etter Morten Erichsen. 5. Anton Ditmar Nilsen - f:1867 - gift 1896 med Lise Olsdt. fra Olderåsen, Grøtland. Anton døde av tæring året etter, samme år som datteren Anna Marie ble født.

Det skulle imidlertid ikke bli Nils Pettersen og Abel Johansdt. som blir brukere av gården, så her må trolig ha foregått mye ”i kulissene ”. De som nå overtar blir søster til Abel - Anne Johanne Johansdt. - og hennes mann ; Petter Andreas Baardsen. Han var f:1831, og sønn av Baard Olsen og Ingeborg Eliasdt., Stortrøen, Rørøy. Petter Baardsen og konen får 14.mai 1857, bygselbrev av Tønder i Rørøyen på Heian - 287f., mot kår til enken Abel Johansdt.

                      Petter og Anne får barna : 

1. Anna Oline Pettersdt. - f:1858 - død 1862 - 3 år ( difteri ). 2. Bernhard N. Pettersen - f:1859 - død 1876 - 17 år. 3. Anna Oline Pettersdt. - f:1862 - død 1875 - 13 år. 4. Johanna J. Pettersdt. - f:1864 - gift 1883 med Kristoffer Larsen. De overtar gården etter hennes foreldre. 5. Anton Petter Pettersen - f:1866 - gift 1897 med Albertine Pettersen fra Svea. Bodde en kort tid på Kolstad, før de flyttet til Holand. 6. Anne Kathrine Pettersdt. - f:1868 7. Arnt Mortinius Pettersen - f:1870 - gift 1894 med Didrika Pettersdt. på Småhaugan, Holand. De overtok gården etter hennes foreldre. 8. Johan Michael Pettersen - f:1872 9. Nikoline Erika Pettersdt. - f:1874 10. Anna Rekka Pettersdt. - f:1878

Petter Olsen, som var bruker av Heian frem til Nils Benjamin Nielsen overtok 1855, får 14.mai 1859 husmannsseddel av Tønder på plassen ”Slonkhaugen”. Tinglyst : 8.juli 1859.

              Heian - 287f., ved folketellingen 1865. 

1. Petter Baardsen - gårdbruker / leilending - 35 år. 2. Anne Johansdt. - hans kone - 31 år. 3. Bernhard Pettersen - deres sønn - 7 år. 4. Anna Pettersdt. - deres datter - 4 år. 5. Johanna Pettersdt. - deres datter - 2 år. 6. Kristian Jensen - gjetergutt - 10 år. 7. Kathrine Ingebrigtsdt. - fattiglem - ugift - 80 år. 8. Erik Baardsen - dagarbeider - ugift - 19 år. Gården hadde : 1 hest, 7 kyr og 6 sauer, 1½ tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter.

               Kårboligen til Nils Pettersen. 

1. Nils Pettersen - kårmann - 36 år. 2. Abel Johansdt. - hans kone - 36 år. 3. Nils Meyer Nilsen - deres sønn - 4 år. 4. Anna Nilsdt. - deres datter - 2 år. 5. Aletha Nilsdt. - tj.pike - ugift - 31 år. Kårfolket hadde : 2 kyr og 4 sauer, og 1½ tønne poteter.

Husmannsplassen til Petter Olsen - ”Slonkhaugen” - tar vi etter at vi har gjort oss ferdig med Heian.

Abel Johansdt. dør 23.feb. 1869 - 40 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Nils Pettersen - hennes mann. 2. Meyer Nielsen - deres sønn - 7 år ( heter egentlig Nils Meyer ). 3. Anna Nilsdt. - deres datter - 5 år. 4. Sine Nilsdt. - deres datter - 3 år. 5. Anton Nilsen - deres sønn - 2 år. Verge for de umyndige : Petter Thorsen, Kolstad.

Nils Didrik Pettersen gifter seg igjen 1873 med Karen Anna Dorthea Benjaminsdt. fra Brønnø - 27 år gammel. De flytter fra Heian, og overtar Linbakken - 287ea

               Heian - 287f., ved folketellingen 1875. 

1. Petter Baardsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1831. 2. Anne Johansdt. - hans kone - f:1835. 3. Bernhard Pettersen - deres sønn - hj. foreldrene - f:1859. 4. Johanna Pettersdt. - deres datter - f:1864. 5. Anton Pettersen - deres sønn - f:1866. 6. Anne K. Pettersdt. - deres datter - f:1868. 7. Arnt Pettersen - deres sønn - f:1870. 8. Johan Pettersen - deres sønn - f:1872. 9. Nikoline Pettersdt. - deres datter - f:1874. Gården hadde : 1 hest, 6 kuer og 16 sauer, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 6 tønner poteter.

Johanna Jensine Pettersdt. gifter seg 1883 med Kristoffer Larsen fra Læsja.

                Kristoffer og Johanna får barna : 

1. Johan Bernhard Kristoffersen - f:1883 2. Peter Lund Kristoffersen - f:1886 3. Andreas Normann Kristoffersen - f:1888 4. Karl Johan Kristoffersen - f:1891 5. Ane Kathrine Kristoffersen - f:1893 6. Kristian Berg Kristoffersen - f:1895 7. Anton Mørk Kristoffersen - f:1897 8. Arne Kristoffersen - f:1900 9. Astrid Elise Kristoffersen - f:1902 10. Gunnar Torleif Kristoffersen - f:1904

Etter matrikkelen 1891, er Kristoffer Larsen bruker av Heian - 287f., br.nr. 8. Matrikkelskyld urevidert : 1daler - 6 skill., revidert : 2 mark - 38 øre.

               Heian - br.nr. 8., ved folketellingen 1900. 

1. Kristoffer Larsen - gårdbruker / leilending / fisker - 2. Johanna Pettersdt. - hans kone 3. Peter Kristoffersen - deres sønn 3. Andreas Kristoffersen - deres sønn 4. Karl Kristoffersen - deres sønn 5. Ane Kristoffersen - deres datter 6. Kristian Kristoffersen - deres sønn 7. Anton Kristoffersen - deres sønn 8. Arne Kristoffersen - deres sønn 9. Anne Johansdt. - føderådsenke 10. Nikoline Pettersdt. - hennes datter 11. Johan Pettersen - hennes sønn - i Narvik - ugift

Etter matrikkelen 1907, er Kristoffer Larsen bruker av Heian - br.nr. 8. Matrikkelskyld : 2 mark - 38 øre.

Kristoffer Larsen får skjøte på gården av P. Tønder 12/5, tinglest 22/5 - 1914.

   Slonkhaugen - husmannsplass under Heian. 

Petter Olsen og konen Elen Dinesdt., var frem til Nils Benjamin Nielsen overtar gården 1855, bruker av Heian - 287f. De får ikke kår på gården, men får i stede en husmannsplass, som får navnet Slonkhaugen ( tinglest 8.juni 1859 ).

             Slonkhaugen ved folketellingen 1865. 

1. Petter Olsen - husmann med jord - 68 år. 2. Elen Dinesdt. - hans kone - 73 år. 3. Anne Pettersdt. - deres datter - fattiglem - ugift - 41 år. 4. Erik Mortensen - deres fostersønn - 15 år. 5. Anders Johnsen - husfader - losjerende fisker - 21 år. 6. Johanna Pettersdt. - hans kone - 41 år. 7. Benjamin Andersen - deres sønn - 1 år. Plassen hadde : 1 ku og 4 sauer, ¼ tønne blandet korn og 1 tønne potet.

No. 4 - Erik Nikolai Mortensen - var f:1851, og sønn av Morten Larsen i Hestviken og Johanna Tobia Pettersdt., Kolstad ( No. 6 ).

1869 er det skifte etter Aletha Johanne Pettersdt., som døde på barselseng 15.okt. samme år. Døde ugift - 34 år gammel. ( datter av Petter og Elen ).

Elen Martina Dinesdt. dør som husmannskone 1876 - 83 år gammel. Petter Olsen dør som inderst året etter - 79 år gammel.

             Slonkhaugen ved folketellingen 1900. 

1. Lars Johnsen - graver og ringer / husmann uten jord 2. Mari Kristoffersen - hans kone
     Gulbring - husmannsplass under Heian. 

Anton Petter Pettersen ( f:1866, og sønn av Petter Baardsen og Anne Johansdt., Heian ) giftet seg 1897 med Albertine Pettersdt., Sneve, fra Svea. Hun var f:1876, og datter av Petter Pettersen Sneve og Kristine Hansdt. De får en husmannsplass på farsgården, som får navnet Gulbring, men flytter allerede 1901 til Holand, hvor de tar over gården Flåget.

         Anton og Albertine får to barn før de flytter :

1. Klara Petrine Pettersen - f:1898 2. Aasmund Berg Pettersen - f:1899

De får en masse barn til, men vi tar dem ikke med her - se Holand.

             Gulbring ved folketellingen 1900. 

1. Anton Pettersen - husmann u. j. / fisker / jordarb. - f:1866. 2. Albertine Pettersen - hans kone - f:1876. 3. Klara Pettersen - deres datter - f:1898. 4. Aasmund Pettersen - deres sønn - f:1899.

           Høgåssletta - husmannsplass under Heian. 

Johan K. Johnsen Sefland var f:1857 på Eid i Nordfjorden, og kom til Vega som lærer 1878, bare 20 år gammel. Han ble 1885 gift med Bereth Anna Andreasdt., som var fra Nord-Kjul - f:1858 - og datter av Andreas Eliasen og Johanna Pedersdt. De får en husmannsplass under Heian, som får navnet Høgåssletta.

                Johan og Bereth får barna : 

1. Karen Johanna Sefland - f:1886 2. Anna Oline Sefland - f:1892

             Høgåssletta ved folketellingen 1900.

1. Johan Sefland - folkeskolelærer - f:1857. 2. Berith Sefland - hans kone - f:1858. 3. Karen Sefland - deres datter - f:1886. 4. Anna Sefland - deres datter - f:1892. 6. Laurits Kolstrand - fortsettelsesskolelærer - ugift - f:1879.


Johan Korolus Sefland dør 4.juli 1911, etter et vådeskudd - 54 år gammel. Johan Sefland var med og stiftet Vega Sparebank, og var dens kasserer til sin død. ( for den som vil vite mer - se V.B. nr. 1 - side 214 ). Bereth A. Sefland flytter sammen med barna fra Vega.           Nyheim - husmannsplass under Heian. 

Sigvard Emelius Dahl Bonsaksen var f:1871, og sønn av Bonsak Danielsen og Anne Hansdt. på Grindhaugen, Øver-Næss. Han giftet 1894 med Trine Amalie Mathiasdt. fra Flagstad - f:1872 De har da alt sønnen Gustav Dahl, f:1892 i Værøy. De får en husmannsplass under Heian, som får navnet Nyheim.

              Nyheim ved folketellingen 1900.   

1. Sigvard Dahl - skredder - f:1871. 2. Thrine Dahl - hans kone - f:1872. 3. Gustav Dahl - deres sønn - f:1892. 4. Simon Henriksen - losjerende fisker - f:1866. 5. Anette Bonsaksen - hans kone - f:1876. 6. Henry Simonsen - deres sønn - f:1897. 7. Meier Simonsen - deres sønn - f:1899. 8. Haldis Simonsen - deres datter - f:1900. 9. Devarda Simonsen - deres datter - f:1900. 10. Kristian Mikalsen - fosterbarn - f:1889.

No. 4 - Simon Henriksen var fra ??? , og ble ?? gift med Henriette Anette Bonsaksen - f:1875, og søster til Sigvard. De er ikke gift på Vega, og sønnen Henry er født i Vardø.

               Simon og Henriette får barna : 

1. Henry Henriksen - f:1897 - Vardø. 2. Meier Sverdrup Henriksen - f:1899 - Næss. 3. Haldis Agathe Henriksen - f;1900 - Kolstad. 4. Devarda Elvida Henriksen - f:1900 - Kolstad - gift 1920 med Anton Sørensen på Heimgården, Valla, hvor de også bodde. 5. Arthur Lundgren Henriksen - f:1903 - Svea. 6. Haldis Jorun Henriksen - f:1904 7. Agate Berntine Henriksen - f:1908 - gift 1927 med Bjarne Tobiasen, Kolstad, hvor de også bodde.

Simon og Henriette fikk etter kort tid en husmannsplass i Groven ( i utmarka mellom Svea og Næss ), hvor de ryddet seg en plass. Grunnen til dette var vel at mor til Henriette - Anne Hansdt. - var datter av Hans Salamonsen, som var bruker av hovedgården på Svea. Mer om familien under Svea.

Skifte 1916, etter fotograf Carl Dahl, som døde samme år, og hans kone Marie Dahl, som døde 1904. Arvingene er : 1. Ragnhild Dahl - datter - 22 år - Tromsø. 2. Margith Elise Dahl - datter - 17 år - Braheim, Finkroken.

              Grindbakken / Stormyren. 	 

Han som hadde denne gården 1680, var trolig Hans Baardsen, og gården hadde da en skyld på ½ wog ( 1 pund - 12 mark ). Den samme Hans ( ikke noe etternavn er nevnt ) har trolig også gården 1691. Ved folketellingen 1701 er gården delt mellom Hans Nielsen og Hermand Gundersen. Hans Nielsen er oppført med to sønner : Niels - 8, Peder - 3 år, og er selv 38 år gammel. Hermand Gundersen er 56 år gammel, og ingen sønner er oppført. Det er nå ikke så godt å forklare hva som har skjedd her, men da Hermand Gundersen dør 1727 - 87 år gammel, er gården overtatt av Hendrich Olsen fra Kolskog, Grøtland. Han var f:1683, og sønn av Ole Hendrichsen og Berith Thronsdt. Gården til Hans Nielsen blir overtatt av sønnen Niels Hansen.

Etter matrikkelen 1723, er Niels Hansen bruker av halvparten av gården, og Hendrich Olsen bruker av den andre halvparten. Hver av partene har en skyld på 18 mark - til sammen 36 mark - som er ½ wog. En kunne jo tatt hver gård for seg nå ( er to selvstendige ), men ettersom jeg ikke vet all verden om dem, og at de etter forholdsvis kort tid blir slått sammen igjen, behandler vi dem sammen.

Niels Hansen dør 1748, eller 1749 ( presten var ikke så nøye på navn, men mente ofte at ”et lik fra Kolstad ”, måtte holde. Skiftet blir i hvert fall holdt 30.apr. 1749. Enkens navn er Inger Nielsdt., men da boet er fallitt, nevnes ikke barna. Boets midler : 25 - 00 - 00. Helg. spk. No. 9 - fol. 167.

Det er mulig gårdene som Niels Hansen var bruker av, til sin død 1749, blir slått sammen med gården Hendrich Olsen var bruker av 1723, men tidspunktet er jeg litt usikker på. Den sammenslåtte gården, blir den vi siden kjenner som Grindbakken, men på denne tiden gikk den under navnet ”Stormyra ”.

En med navnet Ole Hansen gifter seg ca. 1710, med Zebore Abrahamsdt. fra Vika. Hun var f: ca.1675, og datter av Abraham i Oppgården og Marith Erichsdt. Marith Erichsdt. er grundig beskrevet av Håkon Wika i V.B. nr.1., så jeg tar ikke med hennes historie her, men i skiftet etter henne 1738, går det frem at hun i tillegg til Zebore, også har datteren Elen Hansdt. - som da er enke - på Kolstad.

                  Ole og Zebore får barna : 

1. Eli Olsdt. - f: ca.1710 - gift 1743 med Morten Torstensen, Gulsvåg, hvor de bor. Etter at Morten døde 1757, flytter Eli til moren på Kolstad. 2. Martha Olsdt. - f: ca.1712 3. Lars Olsen - f: ca.1714 - gift 1745 med Karen Nielsdt., Øver-Næss, hvor de også bodde. 4. Siri Olsdt. - f: ca.1716 - gift 1750 med Morten Olsen på Linbakken. Morten var da enkemann, og bruker av hele Linbakken - 287e.

Ole Hansen dør på Stormyren 1725 - 56 år gammel. Skiftet blir holdt 19.januar 1726. Arvingene er : 1. Zebore Abrahamsdt. - hans kone. 2. Lars Olsen - deres sønn. 3. Eli Olsdt. - deres datter. 4. Marthe Olsdt. - deres datter. 5. Siri Olsdt. - deres datter. Boets midler : 40 - 03 - 02.

                   Helg. spk. No. 6a. - fol. 225. 

Zebore Abrahamsdt. gifter seg igjen 1726 med Peder Hansen. Han var f:1698, og sønn av Hans Nielsen på nabogården ( broren - Niels Hansen - hadde denne gården til sin død 1749 ). Zebore er nå ca. 50 - mens Peder er 28 år gammel.

Etter at datteren til Zebore - Eli Olsdt. - var blitt enke 1757 ( gift med Morten Torstensen, Gulsvåg ), flyttet hun til moren på Kolstad. Eli Olsdt. dør på Kolstad 1771. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Ole Mortensen - hennes sønn - 28 år - hos Morten Olsen, Kolstad. 2. Marith Mortensdt. - hennes datter - 24 år - tj. hos Peder Hansen, Kolstad.

             Stormyra ( Grindbakken ), ved folketellingen 1769. 

1. Peder Hansen - bonde - 71 år. 2. Zebore Abrahamsdt. - hans kone - 94 år. 3. Marith Mortensdt. - tjenestepike - 22 år. 4. Elen Larsdt. - tjenestepike - 24 år. Zebore er bestemor til begge tjenestepikene.

Zebore Abrahamsdt. dør 1776 - 101 år gammel. Skiftet blir holdt 17.juni 1777. Arvingene er : 1. Peder Hansen - hennes mann. 2. Lars Olsen - hennes sønn - død - ( Øver-Næss ). 3. Peder Larsen - barn av Lars - 12 år. 4. Karen Larsdt. - barn av Lars 5. Sebore Larsdt. - barn av Lars 6. Elen Larsdt. - barn av Lars - gift med Niels Paulsen, Brasøy. 7. Eli Olsdt. - hennes datter - død. 8. Ole Mortensen - barn av Eli 9. Marith Mortensdt. - barn av Eli 10. Siri Olsdt. - hennes datter - gift med Morten Olsen Kolstad. Verge for barna til Lars Olsen var Morten Olsen, Kolstad. Verge for barna til Eli Olsdt. var Elias Erichsen, Kolstad. Boets formue : 26 - 01 - 04 – gjeld : 17 - 04 - 08. Helg. spk. No. 13 - fol. 82.

De som nå overtar gården blir barnebarnet til Zebore - Sebore Larsdt. - fra Øver-Næss. Hun var f:1753, og datter av Lars Olsen og Karen Nielsdt. Hun gifter seg 1783 med Erich Hendrichsen fra Fernholmen - f: ca.1749.

                  Erich og Sebore får barna : 

1. Elen Maria Erichsdt. - f:1783 - gift 1805 med Willum Svendsen fra Gulsvåg. Bor på Kolstad. 2. Hendrich Erichsen - f:1786 - gift 1810 med Berith Olsdt. fra Flåget Holand, hvor de også bodde. Hendrich omkom på havet 1814. 3. Erich Erichsen - f:1789

Erich Hendrichsen dør 1789 - 40 år gammel. Skiftet blir holdt 25 juli samme år. Arvingene er : 1. Sebore Larsdt. - hans kone. 2. Hendrich Erichsen - deres sønn - 3 år. 3. Elen Erichsdt. - deres datter - 6 år. Boets formue som bestod av løsøre, utgjorde : 58 – 02 – 02 , hertil kom boets fiskevarer : 11 - 00 - 00 = 69 - 02 - 02 – gj. : 72 - 02 - 12.

                                     Helg. spk. No. 16b. - fol. 306½.

Sebore Larsdt. gifter seg igjen 1792 med Christen Juulsen fra Næss. Han var f:1764, og sønn av Juel Christensen og Anna Johannesdt., Nessjøen.

                Christen og Sebore får barna : 

1. Erich Lars Christensen - f:1792 - gift 1821 med Berith Olsdt. fra Næss. Bodde på Holand. Erich døde 1837. 2. Paul Juul Christensen - f:1795 - gift 1817 med Kirsten Erichsdt. fra Småhaugan, Holand. De fikk en part av gården til hennes foreldre, og ble de første som bodde på Burshaugen. 3. Didrich J. Christensen - f:1800 - gift 1828 med Ana Dorthea Jonasdt. fra Tjøtta. De overtar gården etter hans foreldre.

             Grindbakken - 287g., ved folketellingen 1801.

1. Christen Juulsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 40 år. 2. Sebore Larsdt. - hans kone - 2.ekt. - 47 år. 3. Erich Christensen - deres sønn - 8 år. 4. Paul Christensen - deres sønn - 6 år. 5. Didrich Christensen - deres sønn - 1 år. 6. Hendrich Erichsen - konens sønn - 15 år.

Elen Maria Erichsdt. ( Sebores` datter fra 1.ekt. ) gifter seg 1805 med Willum Johannes Svendsen fra Gulsvåg. Han var f:1778, og sønn av Svend Willumsen og Kirsten Paulsdt. på Nergården.

                 Willum og Elen får barna : 

1. Elias Laache Willumsen - f:1807 2. Kirsten Peternella Willumsdt. - f:1811

Willum Svendsen dør 1814 - 36 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Elen Maria Erichsdt. - hans kone. 2. Elias Willumsen - deres sønn - 7 år. 3. Kirsten Willumsdt. - deres datter - 5 år. Verge for barna var moren, med tilsyn av Christen Juulsen, Kolstad.

Da sølvskatten ble utskrevet 1816, betaler Christen Juulsen 4 daler, og enken etter Willum Svendsen - Elen Erichsdt. - står oppført som gårdsmannsenke, og betaler 2 daler. Gården ser derfor ut til å ha vært delt en tid igjen, men etter matrikkelen 1836, er den atter ”hel” igjen.

Didrich Johan Christensen gifter seg 1828 ( i Tjøtta kirke ) med Ane Dorthea Jonasdt.

                    Didrich og ane får barna : 

1. Chirsten C. Didrichsdt. - f:1828 - Tjøtta - gift 1853 med Haagen Olsen fra Holand. Hadde en husmannsplass under Øver-Næss ( Valen ). 2. Johanna Didrichsdt. - f:1829 - Floværet - gift 1852 med Hendrik Davidsen, Nordgården, Gulsvåg, hvor de også bodde. 3. Christian Didrichsen - f:1831 - Holand - gift 1856 med Christine Paulsdt. på Burshaugen, Holand, hvor de også bodde. 4. Hendrika Didrichsdt. - f:1833 - Kolstad - gift 1853 med Salamon Eliasen på Øver-Næss, hvor de også bodde. 5. Jonette C. Didrichsdt. - f:1834 6. Jacobia Didrichsdt. - f:1838 7. Esaias B. Didrichsen - f:1841

Christen Juulsen dør som holdsmann 1834 - 70 år gammel. Sebore Larsdt. dør på Holand hos sønnen Paul Christensen - 85 år gammel.

Etter matrikkelen 1836, er Didrich Christensen bruker av Grindbakken - 287g. Matrikkelskyld gammel : 1 pund - 12 mark, ny : 1 skylddaler - 6 skill.

Didrich J. Christensen dør som gårdsmann 1853 - 53 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ane Dorthea Jonasdt. - hans kone. 2. Christian Didrichen - deres sønn - 22 år. 3. Esaias Didrichsen - deres sønn - 12 år. 4. Chirsten Didrichsdt. - deres datter - g. m. Haagen Olsen, Kolstad. 5. Johanna Didrichsdt. - deres datter - g. m. Hendrik Davidsen, Gulsvåg. 6. Hendrika Didrichsdt. - deres datter - g. m. Salamon Eliasen, Næss. 7. Jonette Didrichsdt. - deres datter - 18 år. 8. Jacobia Didrichsdt. - deres datter - 15 år.

Etter at Didrich Christensen er død, får lensmann Arnoldus Borgen skjøte på gården 5.mai 1854. Han er da for kort tid siden blitt ansatt som lensmann i kommunen, etter at faren var sluttet i stillingen ( mer i V. B. 1 - side 263 ). Arnoldus var f:1829 i Rørøy, og sønn av P. A. Borgen og hustru Marie Krogh. Han giftet seg 1851 med Anne Dorthea Uldriksdt. - f:1825, og datter av skipper Ulrik Eliasen og Karen Andersdt. Vegstein.

                Arnoldus og Anne får barna : 

1. Mathilde Catrine Borgen - f:1852 2. Peter Andreas Borgen - f:1856 3. Elen Anna Borgen - f:1857

Anne Dorthea Borgen dør 12.feb. 1860 - 34 år gammel.

Arnaldus Borgen gifter seg igjen 1862 med Kathrine Petternille Uldriksdt. - f:1843, og datter av Ulrik Ulriksen og Oline Johnsdt. Vegstein. ( Arnoldus første kone, var således tante til Kathrine ).

               Arnoldus og Kathrine får barna : 

1. Peter Andreas Borgen - f:1863 2. Anne Dorthea Borgen - f:1865 3. Olaf Borgen - f.1868 4. Gustav Adolf Borgen - f:1875

             Grindbakken - 287g., ved folketellingen 1865. 

1. Arnoldus Borgen - lensmann / gårdbruker / selveier - 37 år. 2. Kathrine Uldriksdt. - hans kone - 22 år. 3. Mathilde Borgen - hans datter - 14 år. 4. Elen Anna Borgen - hans datter - 9 år. 5. Peter Andreas Borgen - deres sønn - 3 år. 6. Anne Dorthea Borgen - deres datter - 1 år. 7. Eline Stefansen - deres tj.pike ( fra Tjøtta ) - ugift - 19 år. 8. Stine Schjælderup - lærerinne ( fra Flakstad ) - ugift - 30 år. 9. Knud Knudsen - tj.dreng / gårdsdreng - ugift - 29 år. Gården hadde : 1 hest, 10 kyr og 14 sauer, 2 ½ tønne bygg, 3 tønner havre og 12 tønner poteter.

             Grindbakken - 287gb., ved folketellingen 1875. 

1. Arnoldus Borgen - lensmand - f:1829. 2. Kathrine Borgen - hans kone - f:1843. 3. Elen Anna Borgen - deres datter - hj. moren - ugift - f:1857. 4. Peter Andreas Borgen - deres sønn - f:1863. 5. Olaf Borgen - deres sønn - f:1868. 6. Anna Borgen - deres datter - f:1870. 7. Gustav Adolf Borgen - deres sønn - f:1875. 8. Sophie Andersdt. - tjenestepike - ugift - f:1859. Lensmannsgården hadde : 2 kyr, 5 sauer og 1 gris, og 2 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, er Arnoldus Borgen bruker av Grindbakken - 287gb. br.nr.10. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 1 skill, revidert : 52 øre.

            Grindbakken - br.nr. 10., ved folketellingen 1900. 

1. Arnoldus Borgen - lensmann / gårdbruker / selveier - f:1829. 2. Oline Eilertsdt. - husbestyrerinne - ugift - f:1873. 3. Henriette Lorentsdt. - budeie - ugift - f:1877.


Arnt Tobias Petersen får 6.sep. 1877, skjøte på 4/5 av Grindbakken - 287g., for 2200 kr. ( kan ikke ta med alt her, men for den som vil vite mer om hva som inngår i salget - se pantebok nr.13 - side 915 ). Arnt Tobias Petersen var f:1838, og sønn av Peter Nielsen og Uldrikana på Linbakken - 287ea. Han giftet seg 1865 med Peternilla Johanna Larsdt.. Hun var f:1841, og datter av Lars Andreasen og Anna Hansdt. i Varneset.

                   Arnt og Peternilla får barna : 

1. Albert Benjamin Arntsen - f:1866 - Varneset - gift 1893 med Anne Eilertsdt., Vika. Bodde på Kolstad. 2. Peter Angel Arntsen - f:1869 - Kolstad - gift 1892 med Kirsten Tøgersdt., Igerøy. Bodde på Kolstad. 3. Ulrik Hagbart Arntsen - f:1870 - gift 1897 med Marie Olsdt., Kolstad, hvor de også bodde. 4. Anna Kathrine Arntsdt. - f:1870 - gift 1891 med Hans Sprekenhus fra Kolvereid. Bodde på Follereid.

              Grindbakken - 287ga., ved folketellingen 1875.

1. Arnt Petersen - gårdbruker / fisker - f:1838. 2. Peternilla Larsdt. - hans kone - f:1841. 3. Albert Arntsen - deres sønn - f:1866. 4. Peter Arntsen - deres sønn - f:1869. 5. Ulrik Arntsen - deres sønn - f:1870. 6. Anna Arntsdt. - deres datter - f:1870. 7. Tobias Mortensen - tjenestegutt / fiskeri - ugift - f:1856. 8. Uldrikana Larsdt. - mor til A. Petersen - enke - f:1809. 9. Rafel Dinesen - inderst / skomaker / fisker - f:1835. 10. Anne Manasesdt. - hans kone ( fra Kvarstein ) - f:1847. 11. Mathilde Rafelsdt. - deres datter - f:1875. 12. Andreas Ottesen - jord og murarbeider - ugift - f:1817. Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 20 sauer og 1 gris, 2 tønner bygg, 2 tønner havre og 8 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1891, er Arnt Petersen bruker av Grindbakken - 287ga, br.nr.9. Matrikkelskyld urevidert : 4 ort - 5 skill, revidert : 2 mark - 19 øre.

         Grindbakken - br.nr. 9., ved folketellingen 1900. 

1. Arnt Petersen - gårdbruker /selveier / fisker - f:1838. 2. Peternilla Larsdt. - hans kone - f:1841. 3. Johannes Hansen - dattersønn ( Sprekenhus ) - f:1862. 4. Ulrik Arntsen - deres sønn - jordarb./ fisker - f:1870. 5. Marie Olsdt. - hans kone - f:1877. 6. Peter Arntsen - husfader - jordarb./ fisker - f:1869. 7. Kirsten Tøgersdt. - hans kone - f:1869. 8. Ingrid Petersen - deres datter - f:1894. 9. Kaspar Petersen - deres sønn - f:1895. 10. Albert Arntsen - husfader - jordarb./ fisker - f:1866. 11. Anna Eilertsen - hans kone - f:1869. 12. Eilert Albertsen - deres sønn - f:1895. 13. Peder Albertsen - deres sønn - f:1898. 14. Hansine Hironimusen - tjenenestepike - ugift - f:1877.

Etter matrikkelen 1907, er Arnt Pettersen bruker av Grindbakken - br.nr. 9. Matrikkelskyld : 2 mark - 19 øre.           Toften - husmannsplass under Grindbakken. 

Tobias Jentoft Mortensen fra Brønø, gifter seg 1880 med Kristianne Dorthea Iversdt. fra Olderåsen, Kolstad. Hun var f:1861, og datter av Iver Benjaminsen og Johanna Iversdt. Tobias var f:1855, og sønn av Morten Knudsen og Jense Jensdt.. Morten Knudsen var fra Vega - f:1820, og sønn av Knud Olsen og Jonette Thorsdt. ( Jonette var f:1782 på Kolstad, og datter av Thor Joensen og Anna Paulsdt.).

                  Tobias og Kristianne får barna :

1. Olufine Pauline Tobiasdt. - f:1880 2. Johan Lund Tobiasen - f:1882 3. Anna Julia Tobiasdt. - f:1884 4. Jensine Marie Tobiasdt. - f:1885 5. Alfred Leonhard Tobiasen - f:1888 6. Petter Jentoft Tobiasen - f:1891 7. Augusta Tobiasdt. - f:1892 8. Kristian Teiman Tobiasen - f:1894 9. Einar Tobiasen - f:1896 10. Pauline Alfrida Tobiasdt. - f:1898 11. Torleif Meier Tobiasen - f:1900 12. Sigurd Tobiasen - f:1902 13. Bjarne Tobiasen - f:1904.

          Toften ( under Grindbakken ), ved folketellingen 1900. 

1. Tobias Mortensen - husmann med jord / fisker - f:1855. 2. Kristianne Iversdt. - hans kone - f:1861. 3. Johan Tobiasen - deres sønn - fisker - ugift - f:1882. 4. Jensine Tobiasen - deres datter - husgjerning - f:1885. 5. Alfred Tobiasen - deres sønn - f:1888. 6. Petter Tobiasen - deres sønn - f:1891. 7. Augusta Tobiasen - deres datter - f:1892. 8. Kristian Tobiasen - deres sønn - f:1894. 9. Einar Tobiasen - deres sønn - f.1896. 10. Pauline Tobiasen - deres datter - f:1898. 11. Torleif Tobiasen - deres sønn - f:1900.
           Toften - husmannsplass under Grindbakken. 
               Toften ved folketellingen 1900.  

1. Andreas Johnsen - husmann uten jord / fisker - f:1833. 2. Elen Olsdt. - hans kone - f:1843. 3. Anna Andreasdt. - deres datter - f:1869. 4. Ella K. Andreasdt. - deres datter - f: 1874. 5. Alette Andreasdt. - deres datter - f:1874.
          Solheim - husmannsplass under Grindbakken. 

Jens Johan Andreas Pettersen var f:1861, og sønn av Johan Ch. Pettersen og Johanne Thorsdt., Kolstad. Johan Ch. Pettersen var skolelærer, og bodde i Stormyrstrupen i Andvågan. Jens giftet seg 1894 med Hansine Bergitte Andersdt. fra Askvold. Hun var f:1862, og faren var gårdsmannen Anders Thomasen.

                   Jens og Hansine får barna : 

1. Jenny Hermanda Pettersen - f:1898 - Kolstad 2. Therese Johanna Pettersen - f:1900 - Kolstad

                 Solheim ved folketellingen 1900. 

1. Jens Pettersen - husmann uten jord / skomaker - f:1861. 2. Hansine Pettersen - hans kone - f:1862. 3. Jenny Pettersen - deres datter - f:1898. 4. Therese Pettersen - deres datter - f:1900.        Sjøvollan - husmannsplass under Grindbakken 

Hans Hansen var f:1866 i Vågen, og konfirmert i Nærø 1881. Foreldrene står da oppført som baker Johannes Hansen, og hustru Berthe Nikoline Hansdt. De bodde da i Rørvik. Hans Hansen ble 1892 gift med Marie Andersen fra Øver-Vegstein. Hun var f:1869, og datter av kirkesanger Ole Andersen og Magdalena Andersen. De får en husmannsplass under Grindbakken, som får navnet Sjøvollan.

                  Hans og Marie får barna :  

1. Harald Hansen - f:1894 - Vegstein. 2. Bergljot Magdalena Hansen - f:1896 - Vegstein.

              Sjøvollan ved folketellingen 1900. 

1. Hans Hansen - husmann uten jord / baker - f:1866. 2. Marie Hansen - hans kone - f:1869. 3. Harald Hansen - deres sønn - f:1894. 4. Bergljot Hansen - deres datter - f:1896. 5. Josefine Tobiasen - tjenestepike - ugift - f:1880. 6. Ole Andresen - losjerende - sergent - f:1866. 7. Trine Andersen - hans kone - f:1854. 8. Marie Teodorsen - fosterdatter ( Marie Lyngen ) - f:1896.

No. 6 - Ole Andersen er bror til Marie Andersen Hansen, og giftet seg 1894 med Trine Lovise Højem fra Trondheim. No. 8 - Marie Teodorsen er datter av Maria Andersdt. ( søster til Maria og Ole ) og Teodor Lorentsen, Gladstad. ( hun ble siden kjent som ” Marie Lyngen ”).

Hans Hansen er konkurs 1909.
         Vannholten - husmannsplass under Grindbakken. 

Raphael Elias Dinesen var f:1843, og sønn av Dines Erichsen og Uldricha Olsdt. på Nordgården - 287a. Han giftet seg 1875 med Ane Elisabeth Manasesdt. fra Kværstein, Brønnøy. Hun var f:1843, og datter av Manases Nielsen og Barbro Oline Larsdt.

                 Raphael og Ane får barna : 

1. Mathilde Berntine Rafaelsen - f:1875 - gift 1902 med Henrik Andreasen fra Steigen. Bodde på Kolstad. 2. Martin Esaias Rafaelsen - f:1886

Mathilde Rafaelsen får 1898 sømmen Aksel Norman Dahl. Faren er fra ungkar Nilson Sørensen Dahl fra Trondheim.

             Vannholten ved folketellingen 1900. 

1. Rafael Dinesen - husmann med jord / skomaker - f:1844. 2. Anne Manasesdt. - hans kone - f:1843. 3. Martin Rafaelsen - deres sønn - f:1786. 4. Mathilde Rafaelsdt - deres datter - ugift - f:1875. 5. Aksel Nilsonsen - dattersønn - f:1898.

Mathilde Berntine Rafaelsen gifter seg 1902 med Henrik Andreasen fra Steigen. Han var f:1875, og faren var gårdbruker Andreas Andersen i Sandvågen.