35 Nes

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 14:09 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: Nergården på Ner-Næss fra ca 1819. Historien til slekten som hadde gården fra1819, er trolig en fortsettelse av de som hadde gården før, men det f…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk


               Nergården på Ner-Næss fra ca 1819.

Historien til slekten som hadde gården fra1819, er trolig en fortsettelse av de som hadde gården før, men det får bli et annet kapittel. Vi starter med Lars Nielsen og Peternelle Nielsdt. som overtar gården på denne tiden.

Lars Nielsen var født 11.feb.1790 i Wistvaagen. Foreldrene var Lars Nielsen og Marith Joensdt. Peternille Barbara Nielsdt. er f:1890 på Færset ( gården Ludvik Færset hadde ). Foreldrene var Niels Hansen og Sophie Møynichen Hartgen. Begge foreldrene hadde vært gift før. Det er mulig Niels Hansen hadde vært bruker av Nergården i et tidligere ekteskap, men det får vi la ligge.

Når Lars Nielsen og Peternille Nielsdt. ble gift har jeg ikke funnet, men 3.aug. 1817 ble det i Tjøtta kirke ”innskrevet til Ægteskab Ungk: Lars Nielsen Skaalvær med Pigen Peternille Nielsdt. Hestøe”. Der er trolig dem. Hvor de ble gift vet jeg ikke. Deres første barn: Nicolai Schieldrup ble døpt i Vega kirke 17.okt.1819. ( kanskje det var deres andre ).

               Lars og Peternille får barna : 

1. Nicolai Scheldrup Larsen - f:1819 - gift med Maren Jonasdt. fra Bukkøyn. De hadde en husmannsplass i Hoben. Plassen fikk siden navnet ”Marenhoben” etter Maren. ( sør om Hobsbakken ) Datteren Nikoline ble gift med Tøger Haagensen Eidem – foreldre til blant andre Nils Tøgersen, som ble gift med Maren Johansen fra ”Håjen” Holand. Hun var datter av ”Inga i Håjen”, som var oppfostret hos Maren Jonasdt. – tante til Inga. En annen datter av Tøger og Nikoline var Therese Tøgersdt. – gift med Peder Fredriksen på ”Bårihåjen” på Viksås ( huset står sammen med hotellet ). De ble foreldrene til blant andre Nansy på Leirbakken og Torfrid på Vallhåjen – gift med Kristoffer. Datteren Jensine Nikolaisdt. ble gift med Andreas Paulsen – og overtok ½ Ner-Næss gården etter faren til Andreas – Paul Olsen – som hadde hele gården. Datteren Nanna Paulsen overtok gården etter Andreas og Jensine – hun forble ugift. Sønnen Sjeldrup Nikolaisen ble gift med Antonethe Johannesdt. fra Hongset – de bodde på Forøyn. 2. Anne Bergithe Larsdt. - f:1822 - gift med Benjasmin Bertelsen med Haugsjøn – der de også bodde. Deres datter Lovise ble gift med Aleksander Sivertsen. De bodde med Haugsjøn, og ble foreldre til blant andre Ole Aleksandersen - far til ”Olaf på Kløftahåjen”. En annen datter: Nikoline Benjaminsdt ble gift med Johannes Petersen fra Sparbu. De bosatte seg på ”Lønghæveln” på Stråmyra – foreldrene til Albert Johannesen - gift med Sigrid Henriksen. 3. Hendrik Paul Larsen - f:1826 - gift med Anne Olsdt. fra Hongset. Hendrik overtar gården etter foreldrene. 4. Olaus Vold Larsen - f:1852 - gift med Hanna Erichsdt. fra Grimsøy. Olaus og Hanna får en sønn 1853. Han får navnet Hans Carl Olsen ( det brukes ofte Ole Larsen i stede for Olaus Larsen) Ole Larsen blir ingen gammel mann. Han dør allerede 1863 – 34 år gammel – etter at kniven glipper mens han arbeider – kutter han hovedpulsåren i reisen, og dør som følge av blodtapet. Hans Olsen overtar siden ½ Ner-Næss gården etter at han ble gift med Oline Paulsdt. – datter av Paul Olsen og Ane Pedersdt. Einar Næss overtar siden gården etter Hans Olsen. Andre ½ delen av gården overtok bror til Oline: Andreas Paulsen – far til Nanna Paulsen. Søster til Oline – Peternelle Paulsdt. ble gift med Salamon Klavesen – de ble foreldre til blant andre Petter Angel.

Lars Nielsen dør 3.feb.1868. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er konen Peternille Nielsdatter. Sønnene Nicolai og Hendrik Larsen – begge Næss. Datteren Anne Bergithe Larsdt. – gift med Benjamin Bertelsen Næss. Sønnen Ole Larsen død, men etterlater seg sønnen Hans Karl Olsen 14 år. Verge er Ole Paulsen Næss.

Peternille Nielsdt. dør samme år - 78 år gammel.

Hendrik Larsen får 1848 et barn med Elen Johnsdt. fra Halmøy. Barnet dør kort tid etter fødselen. Det er fortalt av Martin at Elen Johnsdt. voks opp på Åkerbakken. Hun ble siden gift med Andreas Pedersen på ”Hundtuva” Gulsvåg. ( gården Roald Møller har i dag ).

Hendrik Larsen giftet seg 1855 med Anne Kristine Olsdt. fra Hongset. De får barna : 1. Olina Didrika Hendriksdt. - f:1856 - gift med Alexander Christophersen

    fra Olderåsen. De flyttet siden til Bodø.

2. Hans Didrik Hendriksen - f:1857 3. Andreas Hendriksen - f:1861 - gift med Julie Kathrine Stormer fra Svea. De overtar Nergården etter hans foreldre. 4. Jensine Marie Hendriksdt. - f:1863 5. Oleanna Vold Hendriksdt. - f:1864 - gift med Hendrik Johansen på Neshåjen. De overtar ½ gården etter hans far Johan Didrik Johannesen. Den andre parten overtar broren Gerhard Johansen – gift med Elen Petersdt. 6. Bernhard Olaui Hendriksen - f:1866 - gift med Hanna Prdersdt. på Eidem. Hanna var fosterdatter på ”Jakobsbakken” Eidem. De som hadde gården var barnløs. 7. Lovise Hendriksdt. - f:1869 - døde ugift. 8. Heiberg Andreas Hendriksen - f:1875 - gift med Elise Marie Hansdt. fra Nausthåjen Næss. Elise var f:1885, og datter av Hans Johansen (Johnsen ?) og Kristine Paulsdt. på Nausthåjen. Kristine var søster til blant andre Andreas Paulsen – far til Nanna Paulsen, Oline Paulsdt. – gift med Hans Olsen ( Einar Næssgården ), Peternelle Paulsdt. – mor til Petter Angel. Hans var bror til Edvard Johansen i Ytterøy i Hysvær – bestefar til blant andre Ole Edvartsen.