34 Holand: Forskjell mellom revisjoner

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 4: Linje 4:
:1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m)  før 1836.
:1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m)  før 1836.
:1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling                  etter 1836.
:1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling                  etter 1836.
:1 Skyldmark = 100 øre                                     etter 1886.  
:1 Skyldmark = 100 øre
                                  etter 1886.  
</br> </br>


1610 Skattemanntall.
1610 Skattemanntall.

Revisjonen fra 14. des. 2021 kl. 12:19

HOLAND

Matrikkelskyld : 2 Wog.

1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m) før 1836.
1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836.
1 Skyldmark = 100 øre
                 etter 1886. 1610 Skattemanntall. Niels Pauell

1641 Skattemanntall. Hendrich - ½ dr. Aren - 1 ort. Jens - 1 ort.

1653 Skatt / jordbob. Hendrich - 1 w - 1 dr. Jens - 2 p - ehr schyelsehaffer Aren - 1 p - 10 sh. 2 alb. Trond - husmann Kongen eier og bygger.

1661 Jordbok. Hendrich - 1 w Jens - ½ w ( 1p – 12 m ) Niels Jensen - ½ p ( 12 m ) Aren - 1 p. Kongen eier og bygger.

1664- 66 – Manntall / jordbok. Jens - 80 år – ½ w – bond.sønn; Oluff Mechelsen 18 år knegt  ; Niels Mechelsen 22 år stransitter ; Niels 42 år – sønn ; Niels 14 år. Niels - 32 år – 2 p - tj.dr.; Oluff Arensen 14 år. Thomas - 32 år – ½ w - tj.dr.; Ammund Olsen 4 år.

                  stransitter ; Rasmus 40 år.

Enchen - 2 p. Her må det være noe galt, for når en legger all skyld sammen får en ikke 2 w ( er Holands matrikkelskyld ), men 2 w og 1p Hva som ikke stemmer er ikke godt å si, men noen har fått en for stor skyld.

1680 Jordbok / skatt. Niels - 1 w - 2 ort. – 12 sh. Jens - ½ w - 1 ort. – 6 sh. Thomas - ½ w - 1 ort. – 6 sh. Irgens eier.

1891 Jordbok. Niels - 2 p ( 60 år ) Joen - 1 p – 12 m ( 30 år ) Eilert - 1 p – 12 m ( 40 år ) Jens - 1 p Irgens eier.

1701 Folketelling. Niels Jensen 71 år – 2 p – sønn ; Hendrich 26 år Joen Ingebrigtsen 40 år – 1 p – 12 m - sønner ; Ole – 10 år. - Ingebrigt – 8 år. - Knud – 2 år. Eilert Tronsen 50 år 1 p – 12m sønner ; Tron 14 år. Hendrich 11 år. Olle 9 år. Clement 7 år. Ravald 5 år. Joen 3 år. Mathis 1 år. Arnt Nielsen 37 år - 1 p – sønn ; Jens 4 år. Det er en inderst på Holand ; Niels Nielsen 56 år.

Niels Jensen er bruker av halve Holand 1680 ( 1w ). 1691 har han gitt fra seg 1p, og sitter selv igjen med 2. Det som har skjedd er trolig at han her en sønn Jens som har overtatt 1p, og flyttet fra farsgården. Nils bodde trolig på ”Storbergåkeren”, og sønnen Jens var trolig den første som bodde på Bergåkeren. Nils Jensen er nå bruker av det som siden ble til gårdene ; Svinhaugen og Småhaugan – til sammen 2 p. ( Svinhaugen : 12m, og Småhaugan : 1p – 12 m. Småhaugan ble ut på 1800 tallet delt i tre, og de to andre partene ble til Burshaugen og Kjerrhaugen ) Joen Ingebrigtsen er bruker av Nausthaugen ( Gustav – Risholm og Ole Bernartgården ) – 1p – 12 m. Eilert Tronsen er bruker av Flåget ( Grytingen, Flåget og Garn` ). – 1p – 12 m. Arnt Nielsen er bruker av Bergåkeren – 1 p. Det som har hendt er trolig at Jens – som hadde gården 1691 – har dødd kort tid etter, og at enken har giftet seg opp igjen med Arnt Nielsen. Denne teorien styrkes av at første sønnen til Arnt får navnet Jens, da det nærmest var en regel at enkens første sønn med den nye ektemannen, skulle bære hennes avdødes manns navn.

Før vi går over til å ta for oss hver enkelt gård, tar vi med matrikkelen av 1723.

1723 Mateikkelen. Arnt Olsen - 1 p – 12 m - Nausthaugen. Lars Paulsen - 12 m - Svinhaugen. Lyder Paulsen - 1 p – 12 m - Småhaugan. Eilert Tronsen - 18 m - Flåget. Clement Eilertsen - 18 m - Flåget. Arnt Nielsen - 1 p - Bergåkeren.


                 Øver - Holand  

Ettersom Øver-Holand fra gammelt av var dobbelt så stor som de to andre gårdene ( Nausthaugen og Flåget ) , tar vi denne gården først.

Han som hadde gården 1641 hett Hendrich, og han har også gården 1661 ifølge jordboken. 1665 ser det ut som om Niels Jensen har overtatt ( etternavnet er ikke oppført ). Han er 32 år, og er kanskje gift med datter av Hendrich. Niels Jensen er i hvert fall oppført ved folketellingen 1701, med sønnen Hendrich Nielsen på 26 år. Gården er da ikke lenger på 1 w ( 3 p), men på 2 p. Det som er hendt er at en Jens ( Nielsen ?) har overtatt 1 p av gården. Denne parten er Bergåkeren, og Jens er nesten helt sikkert sønn av Niels Jensen. Når Niels Jensen dør vet jeg ikke ( f:1630), heller ikke hva kona hett.

Hendrich Nielsen gifter seg ca. 1705 med Berith Paulsdt. fra Hysvær. Hun var f: ca. 1680, og datter av Paul Larsen på Inderøy.

               Hendrich og Berith får barna :

1. Niels Hendrichsen - f: ca.1707 – gift 1738 med Marith Joensdt.

    fra Floa. De overtar Svinhaugen – 283h.

2. Jens Hendrichsen - f: ca.1705 – gift ca.1730 med Eli

    Mortensdt. i Grimsøy, hvor de bodde.

3. Paul Hendrichsen - f: ca.1707 4. Berith Hendrichsdt. - f: ca.1710

Hendrich Nielsen dør ca. 1715, og Berith Paulsdt. gifter seg igjen med Asbjørn Hallesen. Jeg tror Hendrich Nielsen og Berith Paulsdt. bodde i samme huset som hans far Niels Jensen hadde på Storbergåkeren, og at deres sønn Niels Hendricsen var den første som bosatte seg på Svinhaugen.

            Asbjørn og Berith får barna : 

1. Hendrich Asbjørnsen - f:1717 2. Kirsten Asbjørnsdt. - f: ca. 1721 – gift 1745 med Niels

    Gabrielsen fra Tjøtta. Var trolig de første som bodde i Sør –
    Nautøy Holand.

Det som nå skjer er at to av brødrene til Berith Paulsdt. forsøker å overta gårde etter hennes første mann Hendrich Nielsen, for etter matrikkelen 1723 er broren Lars Paulsen bruker av 12 p av gården ( trolig har søsteren Berith og hennes mann Asbjørn Hallesen, kår hos han på Storbergåkeren – i deres hus ), og broren Lyder Paulsen har overtatt brorparten av gården – 1p - 12 m, og bor som den første på Småhaugan.

24.mai 1745 er det skifte etter Asbjørn Hallesen. Arvingene er : 1. Berith Paulsdt. - hans kone 2. Hendrich Asbjørnsen - deres sønn - 28 år. 3. Kirsten Asbjørnsdt. - deres datter - 24 år. Boets midler : 15 – 0 – 1 .

            Helg. spk. No. 8b. fol. 626. 

Niels Hendrichsen gifter seg 1738 med Marith Joensdt. fra Floa. Hun var f: ca.1708, og datter av Joen Amundsen og Aun Helgesdt. De hadde gården Osvald Floa har i dag. Aun var datter av Helge Olsen, som hadde gården, og Joen Amundsen var fra Næpsund. Broren Arnt eide Kjul en tid, og broren Niels Amundsen drev handel på Vegstein. Niels Hendrichsen og Marith Joensen får en sønn sammen. Han ble f:1751, og fikk navnet Joen Nielsen.

         Svinhaugen ved folketellingen 1769. 

1. Niels Hendrichsen - bonde – leilending - 64 år. 2. Marith Joensdt. - hans kone - 61 år. 3. Joen Nieelsen - deres sønn - 18 år.

Joen Nielsen gifter seg 1779 med Dorthe Eliasdt. på Nausthaugen Holand. Hun var f:1751, og datter av Elias Olsen og Elen Arntsdt.

           Joen og Dorthe får barna :

1. Marith Joensen - f:1780 – død 1780. 2. Elias Joensen - f:1781 – død 1781. 3. Niels Joensen - f:1784 – gift 1816 med Johanna M.Olsdt.

    på Bø, hvor de også bodde. 

4. Marith Joensdt. - f:1787 – død 1864 på Holand. ( ugift ) 5. Amund Joensen - f:1792 – død ugift 1827 – 35 år. 6. Arnt Joensen - f:1794 – gift 1828 med Bergitha Olsdt.

    fra Flåget Holand. Hun var f:1799, og datter av Ole Bersvendsen
    og Giøren Jensdt. De overtar Svinhaugen, men få ingen barn.

Marith Joensdt. dør 1783 – 75 år, Niels Hendrichsen 1785 – 78 år.

Joen Nielsen var klokker fra 1788 til 1817. Han var også i den forbindelse pålagt å fungere som skolemester, noe som han slett ikke var villig til. ( se Vega bygdebok, bind 1. – side 80 )

        Svinhaugen – 283 h., ved folketellingen 1801. 

1. Joen Nielsen - bonde / klokker - 1.ekt. - 51 år. 2. Dorthe Eliasdt. - hans kone - 1.ekt. - 48 år. 3. Niels Joensen - deres sønn - - 16 år. 4. Amund Joensen - deres sønn - - 9 år. 5. Arnt Joensen - deres sønn - - 6 år. 6. Marith Joensdt. - deres datter - - 14 år.

Dorthe Eliasdt. dør 1804 – 53 år gammel.

Joen Nielsen dør 1833 – 82 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Arnt Joensen - sønn - 40 år - Holand. 2. Marith Joensdt. - datter - 50 år. 3. Niels Joensen - sønn - død. 4. Ole Nielsen - sønn av Niels - 18 år. Bodde på Kirkøy, far til blant andre Johan Olsen på Rorsundet, som igjen var far til Jørgen, og Erik Olsen som hadde Nergården på Valla. 5. Hans Nielsen - sønn av Niels - 16 år. Bodde på Vallhaugen 1865 ( inderst ). Far til Hendrik Hansen, som igjen var far til ”Hermand i Dalen”. 6. Dorthe Nielsdt. - datter av Niels - 11 år.

Som nevnt tidligere overtar Arnt Joensen gårde etter foreldrene, men da han og Bergitha Olsdt. ikke får barn, blir det Johannes Arntsen som overtar etter han igjen. Bergitha Olsdt. var tante til Johannes Arntsen, da hans mor Anne Elisabeth var hennes søster.

Johannes Arntsen var f:1819, og sønn av Arnt Alfsen og Anne Elisabeth Olsdt. på Nausthaugen ( ”Risholmgården”) Holand. Da Johannes ble født bodde de trolig i et hus som sto der Kirsten og Torbjørn Hansen har huset i dag, men overtok siden på Nausthaugen. Bror til Johannes – Ingebrigt Arntsen – overtok etter faren.

Johannes Arntsen gifter seg 1849 med Kirsten Pedersen på nabogården ( ”Ole Bernardsgården”). Hun var f: ca.1829 på Lisøy, men voks opp på Nausthaugen der faren Peder Johannesen hadde overtatt gården. Moren var Anne Kristine Olsdt.

          Johannes og Kirsten får barna :

1. Elias Andreas Johansen - f:1848 - død 1851 – difteri. 2. Nikoline Johannesdt. - f:1850 - gift 1871 med Hans

    Hendriksen fra Vegdalen. De overtar gården.

3. Elen Anna Johannesdt. - f:1853 - død 1863 3. Andreas Ranuel Johansen - f:1856 - sindsvak fra fødselen. Det ble sagt at Andreas ble byttet med en ”hørtunge” på Toften i ”Garn`” ( skulle ha skjedd i forbindelse med første sprengningen – for å få drenert myrene ovenfor – ved der broen til Slettbakken er. Andreas skulle beukes som ”skriver”) Fortalt av Johannes Sletteng. 4. Edvard Ole Johannesen - f:1859 - gift 1881 med Ane Dorthea Hendriksdt. fra Gulsvåg. De overtar den del av gården som går under navnet ”Lisstaulan ”. 5. Elerine Johannesdt. - f:1865 - gift 1884 med Ole Andreasen på ”Hundtuva” Gulsvåg. 7. Julianna Johannesdt. - f:1870 - døde på Vardhaugen 1882.

    Svinhaugen 283h., ved folketellingen 1865. 

1. Johannes Arntsen - gardbruker / leilending - 47 år. 2. Kirsten Pedersdt. - hans kone - 39 år. 3. Elerine Johannesdt. - datter - 1 år. 4. Edvard Johannesen - sønn - 6 år. 5. Andreas Johannesen - sønn - sindssvak - 10 år. 6. Dorthea Nielsdt. - tj.pike - ugift - 41 år. 7. Arnt Joensen - kårmann - 72 år. 8. Bergitha Olsdt. - hans kone - 68 år. Gården hadde : 6 kyr, 12 sauer, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 3 1/3 tønne potet. Kårfolket hadde av dette; 2 kyr og 3 sauer.

No.7 – Dorthe Nicoline Nielsdt. var f:1823, og datter av Niels Joensen og Johanna Olsdt. på Bø. Niels var fra Svinhaugen, og bror til Arnt Joensen.

Bergitha Olsdt. dør som kårkone 18.jan. 1869 – 70 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Arnt Joensen - hennes mann 2. Berith Olsdt. - hennes søster - Holand. 3. Anne Elis. Olsdt. - hennes søster - død - Holand. 4. Johannes Arntsen - barn av Anne - Holand. 5. Elen Arntsdt. - barn av Anne - gift m. Peder Nielsen Valla. ( Nergården ) 6. Berith Arntsdt. - barn av Anne - gift m. Claus Knudsen Valla. ( ½ Nordgården ). 7. Randine Olsdt. - søster - død - død ( Flåget ) 8. Anne Eriksdt - barn av Randine - gift med Benjamin Olsen Flåget ( Grytingen ). 9. Oline Eriksdt. - barn av Randine - gift med Ingebrigt Arntsen på Nausthaugen Holand. 10. Elen Olsdt. - søster - død 11. Benjamin Knudsen - barn av Elen - gift m. Ole Mikaelsen Hellesøen. 12. Jørgine Knudsdt. - barn av Elen - død - Herlø sogn ved Bergen. Etterlater seg barn.

Johannes Arntsen dør 17.sep. 1869, etter å ha satt et sauebein i halsen. Han ble 50 år gammel. Arvingene er : 1. Kirsten Pedersdt. - hans kone 2. Nikoline Johannesdt. - hans datter - 19 år. 3. Andreas Johannesen - hans sønn - 13 år. 4. Edvard Johannesen - hans sønn - 10 år. 5. Elerine Johannesdt. - hans datter - 5 år.

    Verge for barna var Lorents Bertelsen i ”Garden”.

Nikoline Johannesdt. gifter seg 1871 med Hans Nikolai Hendrichen fra Vegdalen. Han var f:1846, og sønn av Hendrich Olsen og Jonette Thomasdt.

            Hans og Nikoline får barna : 

1. Johan Bernhard Hansen - f:1871 - død 1875. 2. Nils Hendrik Hansen - f:1873 - omkom på havet 3.sept. 1903 på Næssfjorden, sammen med Hans Kr. Nicolaisen i Strauman. ( sønnen til Hans – Albert Hansen ble reddet ). 3. Johan Albert Hansen - f:1875 - gift 1906 med Thora Andreasen fra Skjærvær. Bodde på ”Burshaugrompa”. Foreldre til blant andre ”Bjarne på Flåget”. 4. Anna Julie Hansdt. - f:1878 - gift 1901 med Petter Eldor Johansen på Skogmo Brønnø, hvor de også bodde. 5. Peder Emelius Hansen - f:1880 - døde av tæring 1903. 6. Sandberg Parelius Hansen - f:1883 - gift med Petra Sofie Olsdt. fra Oppgården Viksås. Bodde på ”Klinkåsbakken”. 7. Julianna Hansdt. - f:1885 - gift med Olav Nikolaisen på Kvalholmen. 8. Petra Amalia Hansdt. - f:1887 - gift med Peder Hendriksen fra Vallsjø. Satte opp huset på Klinkåsbakken ( huset ble flyttet fra Åkerbakken, hvor det skulle ha vert et husmannshus ), hvor de bodde en kort tid. 9. Henriette Hansdt. - f:1887 ( tvilling ) - gift 1906 med Heiberg Andreasen fra Skjærvær. Bodde på Ron Holand.

     Svinhaugen 283h., ved folketellingen 1875. 

1. Hans Hendriksen - gardbruker / fisker - f:1846. 2. Nikoline Johannesdt. - hans kone - f:1850. 3. Nils Hansen - deres sønn - f:1873. 4. Johan Hansen - deres sønn - f:1875. 5. Kirsten Pedersdt. - kårkone - enke et. 1.ekt. - f:1828. 6. Andreas Johannesen - hennes sønn - fattigunderst.

    Åndssvak fra fødselen av.                     - f:1855.

7. Edvard Johannesen - hennes sønn - hj. moderen - f:1859. 8. Elerine Johannesdt. - hennes dater - f:1864. 9. Julianna Johannesdt. - hennes datter - f:1870. 10. Dorthea Nielsdt. - losjerende - tj.pike - ugift - f:1826. Gården hadde : 7 kyr, 10 sauer, 1 svin, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 4 tønner poteter. Av dette hadde Kirsten Pedersdt.; 3 kyr og 5 sauer. Dorthea Nielsdt. hadde 1 ku og 1 sau.

Etter matrikkelen 1886 er Hans Hendriksen bruker av Svinhaugen br.nr. 8 ( 283ha.), skyld : urevidert ; 1 ort 14 skill., revidert ; 1 mark 90 øre. ( Lisstaulan er nå skildt fra, og brukes av Edvard Johannesen).

Svinhaugen – br.nr. 8, ( 283h.), ved folketellingen 1900. 1. Hans Hendriksen - gardbr. / bykselmann - enk.m - f:1846. 2. Nils Hansen - sønn - fisker - ugift - f:1872. 3. Peder Hansen - sønn - fisker - ugift - f:1880. 4. Sandberg Hansen - sønn - fisker - ugift - f:1883. 5. Anna Hansdt. - datter - sypike i Brønnø - ugift - f:1878. 6. Julianna Hansdt. - datter - - f:1885. 7. Petra Hansdt. - datter - ( tvilling ) - - f:1887. 8. Henriette Hansdt. - datter - ( tvilling ) - - f:1887.

Etter matrikkelen 1907, er Hans Hendriksen bruker av Svinhaugen br.nr. 8 ( 283ha.). Skyld : 1 mark 90 øre.


                 Småhaugan. 

Småhaugan ble skilt ut fra Svinhaugen ( ”Storbergåkeren” ? ) ca.1720. Gården hadde en matrikkelskyld på 1p – 12 m, og var således tre ganger større enn Svinhaugen. Småhaugan bestod av det vi i dag kjenner som Småhaugan, Kjærrhaugen, Ron, Burshaugen og Rabban.

Den første som bodde på Småhaugan var Lyder Paulsen – bror til Berith Paulsdt. – som var gift med Hendrich Nielsen, som var bruker av Svinhaugen ( Storbergåkeren på 2p ), til sin død ca.1715.

Konen til Lyder Paulsen hette Signie Amundsdt., men hvem hun var vet jeg ikke. De får to barn sammen som vokser opp. De får navnene ; Paul og Amund Lydersen. Ingen av dem blir på Vega.

Lyder Paulsen dør 1727 – 43 år gammel.

Signie Amundsen gifter seg igjen 1728 med Lars Jacobsen. Han kan være fra Øver-Næss, f:1697, og sønn av Jacob Thronsen, men dette er ikke sikkert.

Lars og Signie har ingen barn sammen.

Signie Amundsdt. dør 1752 – trolig vell 60 år gammel. Skiftet blir holdt 25.mai samme år. Arvingene er : 1. Lars Jacobsen - mann 2. Paul Lydersen - sønn fra 1.ekt. - Remen i Nesna. 6. Amund Lydersen - sønn fra 1.ekt. - Tønsvigen i Nesna. Boets midler : 115 – 3 – 8 .

                       Helg. spk. No. 2 for 1752 – fol. 29.

Lars Jacobsen gifter seg igjen 1756 med Dorthe Thomasdt. fra Kolskog. Hun var f:1733, og datter av Thomas Olsen og Anna Paulsdt.

           Lars og Dorhe får barna :

1. David Larsen - f:1757 – død 1779 2. Thomas Larsen - f:1760 3. Ole Larsen - f:1763 – gift 1800 med Anne Margrethe

    Arntsdt. på Gulsvåg. Bodde trolig på Vardhaugen.

4. Lars Larsen - f:1767 – død 1789.

Lars Jacobsen dør 1767. Skifte blir holdt 10.aug. samme år. Arvingene er : 1. Dorthe Thomasdt. - hans kone 2. David Larsen - sønn - 10 år. 3. Thomas Larsen - sønn - 6 ½ år. 4. Ole Larsen - sønn - 3 ½ år.

    Boets formue  : 46 – 1 – 8, – gjeld : 64 – 4 – 12 .
                             Prot. No. 11b. – fol. 363. 

Av en eller annen grunn er ikke Småhaugan med i folketellingen 1769.

De som overtar gården etter at Lars Jacobsen er død ser ut til å være Peder Olsen. Hvem han er, er jeg ikke sikker på, men han kan være sønn av Berith Sivertsdt. som var tjenestepike på gården Sør-Herø, og som døde 1758. Det er skifte etter henne, og jeg tar dette med.

2.nov. 1758 innfant sorenskriver Jens Lessøe seg på gården Sør-Herø, hos Elias Knudsen Grimsøen, sammen med 2 velvalgte menn ; Torsten Olsen Gulsvåg og Aade Clausen Sundsvold, for å registrere tjenestepike Berith Sivertsens eiendeler. Der avdøde etterlater seg sønnen Peder Olsen – 14 år. Boets midler : 10 – 0 – 10. Registreringen foretokes etter begjæring av Elias Knudsen Grimsøen. Formynder for Peder Olsen var Paul Joensen Søla.

Peder Olsen gifter seg 1768 med Ingebor Pedersdt. fra Nordgården på Valla. Hun var f: ca.1745, og datter av Peder Erichsen og Magli Haagensdt. Paul Joensen Søla – som var verge for Peder Olsen 1758 – var også fra Norgården fra Valla, så det er mange ting som tyder på at vi har funnet den ”rette” Peder Olsen.

              Peder og Ingebor får barna :

1. Elen Maria Pedersdt. - f:1768 – død før 1886. 2. Erich Pedersen - f:1770 – gift 1796 med Anne M.

    Svendsdt. fra Gulsvåg. De overtar Småhaugan.

3. Ole Pedersen - f:1772 – død 1772. 4. Berith Pedersen - f:1774 5. Peder Pedersen - f:1776 – gift med Karen Amundsdt.

    fra Igerøy.

6. Ole Pedersen - f:1779 – død 1781. 7. David Pedersen - f:1781 – død 1785. 8. Ole Pedersen - f:1783 – død før 1786. 9. Andrea Pedersdt. - f:1785 – død 1787.

Ingebor Pedersdt. dør 1786 – 41år gammel. Skiftet blir holdt 2.sep. samme år. Arvingene er : 1. Peder Olsen - hennes mann 2. Erich Pedersen - sønn - 15 år. 3. Peder Pedersen - sønn - 10 år. 4. Berith Pedersen - datter - 12 år. 5. Andrea Pedersdt. - datter - 1 år.

    Boets midler var vurdert til : 124 – 0 – 4. Da gårdens hus var i den stand at de ikke kunne repareres under 11 spdr., ble dette beløp å trekke fra. Dessuten skylte boet 124 – 4 – 2 .

Peder Olsen gifter seg igjen 1787 med Magli Tørresdt. fra Floa. Hun var f: ca.1748, og datter av Tørres Pettersen og Margrethe Hendrichsdt.

            Peder og Magli får barna :

1. Margrethe Pedersdt. - f:1789 – død 1866. 2. Tørres Pedersen - f:1791 – død 1792.

        Småhaugan ved folketellingen 1801. 

1. Peder Olsen - bonde / gardbeboer - 2.ekt. - 58 år. 2. Magli Tørresdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 3. Margrethe Pedersdt. - deres datter - - 12 år. 4. Erich Pedersen - hans sønn - dreng - 1.ekt. - 31 år. 5. Anne Svendsdt. - hans kone - tj.pike - 1.ekt. - 27 år. 6. Kirsten Erichsdt. - deres datter - - 3 år. 7. Dorthe Thomasdt. - holdskone - enke etter 1.ekt. - 67 år. 8. Peder Pedersen - inderst / gård i dagleie - 1.ekt. - 25 år. 9. Karen Amundsdt. - hans kone - 1.ekt. - 28 år. 10. Mens Pedersen - deres sønn - - 2 år. 11. Berith Pedersdt. - deres datter - - 5 år. 12. Ole Larsen - inderst / gård i dagleie - 1.ekt. - 39 år. 13. Anne Arntsdt. - hans kone - 1.ekt. - 27 år. 14. Christian Olsen - hans sønn - - - 13 år.

No.14 – Christian Olsen var f:1787, og var en sønn Ole Larsen hadde med Sirianna Christiansdt. på Valla. Christian døde som legdslem på Næss 1826 – 40 år gammel.

Det er trolig to hus på gården. Peder Olsen har bygd sitt eget, mens Dorthe Thomasdt. ( holdskone ) bor i det gamle huset sammen med sønnen Ole Larsen, og sønnen til Peder Olsen – Peder Pedersen. Begge har ”gård i dagleie”, noe som vel må bety at en har begynt rydding av Burshaugen, den andre Kjerrhaugen.

Erich Pedersen gifter seg 1796 med Anne Margrethe Svendsdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1775, og datter av Svend Willumsen og Kirsten Paulsdt.

             Erich og Anne får barna : 

1. Kirsten Bergithe Erichsdt. - f:1798 – gift 1817 med Paul Juul Christensen fra Grindbakken på Kolstad. Ble de første som bosatte seg på Burshaugen. 2. David Andreas Eridhsen - f:1802 – gift 1823 med Margrethe Hendrichsdt. på Nordgården Gulsvåg. De overtok gården etter hennes foreldre, og ble opphavet til alle Devidsene` på Gulsvåg.

Peder Olsen dør 1804 – 57 år gammel. Skifte blir holdt 17.juni 1805. Arvingene er : 1. Magli Tørresdt. - hans kone. 2. Erich Pedersen - hans sønn - 30 år. 3. Peder Pedersen - hans sønn - 28 år. 4. Berith Pedersdt. - hans datter - 26 år. 7. Margrethe Pedersdt. - hans datter - 14 år, på Vika. Boets midler, løsøre : 144 – 1 – 4, – gjeld 57 – 0 – 0. Til boets formue kom siden en del inntekt, således at formuen ble 152 – 5 – 6 = netto 95 – 4 – 14.

                           Helg. spk. No. 25 – fol. 145.

Da sølvskatten skrives ut 1816, er gårdsmann Erich Pedersen den som betaler mest – 4 dr. ( de langt fleste betaler 2 dr.)

Etter matrikkelen 1836 er Erich Pedersen bruker av Småhaugan – 283d, som nå er på 18 m, mot 1p – 12 m tidligere. Det som er skjedd er at Paul Christhensen – gift med Kirsten Erichsdt. ( datter av Erich Pedersen ) – har overtatt halve gården, og bygd seg hus på Burshaugen. Denne parten har fått løpenr. 283e. ( Burshaugen bestod da også av Kjerrhaugen )

De som overtar gården etter Erich Pedersen blir Daniel Paulsen fra Ulvingen. Han var f:1809, og sønn av Paul Haagensen og Anne Joensdt. ( hans bror; Claves Paulsen, bodde på Neshaugen – far til Salamon Clavesen ). Daniel Paulsen blir 1839 gift med Martha Nielsdt. fra Kolstad. Hun var f:1802, og datter av Niels Mortensen og Pernille Eliasdt. Daniel og Martha får ingen barn sammen.

Erich Pedersen dør som holdsmann 1847 – 77 år gammel. Anne M. Svendsdt. dør som kårkone 1862 – 88 år gammel. Kan ikke se det har vært skifte etter noen av dem.

      Småhaugan 183d., ved folketellingen 1865. 

1. Daniel Paulsen - gardbruker / leilending - 1.ekt. - 50 år. 2. Martha Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 55 år. 3. Anders Isaksen - losjerende fisker fra Trondheim - 36 år. 4. Nikoline Amundsdt. – hans kone fra Alstahaug - 28 år.

    Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 7 sauer, ¾ tønne byg, 1 tønne blandet korn, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

Nr. 3 og 4. Anders Isaksen og Nikoline Amundsdt. kom til Vega fra Herøy 1865, for å drive jordbruk. Nikoline var født på Vega 1838, og foreldrene var Amund Amundsen og Dorthea Nielsdt. ( søster til Martha Nielsdt.). Dorthe Nielsdt. bor på Kirkøy som enke 1865. Anders og Nikoline bor på samme plassen på Kirkøy 1875 ( kanskje også i samme huset som hennes mor bodde ).

De som overtar gården etter Daniel Paulsen og Martha Nielsdt. ( de har kår på gården ), blir Petter Andreas Hansen og Anna Nikoline Jonasdt. Petter var f:1831 på Kolstad. Foreldrene var Hans Sylov Johannesen og Elen Johnsdt. Hans var fra Olderåsen Grøtland, og hadde en kort tid en gård på Kolstad, men etter at konen døde ( etter fem års ekteskap. Petter var bare 1år gammel ), flyttet han hjem og overtok farsgården. Petter og broren Nikolai voks her opp sammen med faren og hans nye kone ; Ingebor Nielsdt. fra Oppgården Vika. De fikk også en halvsøster ; Elen Oline – f:1841. Broren Nikolai Hansen ble gift i Kjelkedal, og var i mange år en avholdt ordfører i Vega. Anna Nikoline Jonasen var fra Bukkøy, og datter av Jonas Mortensen. Hva moren hette vet jeg ikke.

        Petter Hansen og Anna Jonasdt. får barna :

1. Didrika Maria Pettersdt. - f:1869 – gift 1894 med Arnt Mortinius Pettersen fra Heian Kolstad. De overtar Småhaugan etter hennes foreldre. 2. Edvard Morten Pettersen - f:1871 - død 1892 av difteri.

Martha Nielsdt. dør som kårkone 22.april 1873 – 71 år gammel. Skiftet blir holdt 1874. Arvingene er : 1. Daniel Paulsen - hennes mann 2. Niels Nielsen - ½ bror - død - Havn. 3. Anne K. Nielsdt. - barn av Niels – gift m. Andreas Johannesen Aunen i Visten. 4. Elen Nielsdt. - søster - Vegstein. 5. Mortine Nielsdt. - søster - død - Igerøy. 6. Ane Knudsdt. - barn av Morthine – gift m. Johan J. Igerøy. 7. Dorthe Nielsdt. - død ( bodde på Kirkøy 1865 ). 8. Nicoline Amundsdt. - barn av Dorthe – gift med Anders Isaksen Holand. 9. Mortine Amundsdt. - barn av Dorthe – gift m. Micael Olsen Allern i Alstahaug. ( bor på Kirkøy 1865 – husmann m. jord ) 10. Thor Hansen - ½ bror - død 11. Petter Thorsen - barn av Thor - Kolstad. 12. Ole Thorsen - barn av Thor - Igerøy. 13. Baard Thorsen - barn av Thor - Vegstein. 14. Jens Thorsen - barn av Thor - Ulving. 15. Bolette Thorsdt. - barn av Thor - Ulving. 16. Johanna Thorsdt. - barn av Thor – gift m. J.C.Pettersen. 17. Fredrika Thorsdt. - død - Igerøy. 18. Oline Eriksdt. - barn av Fredrika - Igerøy. 19. Ole Eriksen - barn av Fredrika - Igerøy. 20. Oline Thorsdt. - barn av Thor - død. 21. Berith Johannesdt. - barn av Oline - Kolstad.

Daniel Paulsen gifter seg igjen 1874 med Dorthe Olsdt. fra ”Gustavgården” på Nausthaugen Holand. Hun var f:1829, og datter av Ole Haagensen og Elen Ane Nielsdt. Daniel og Dorthe har ingen barn sammen.

  Småhaugan 283d., ved folketellingen 1875. 

1. Petter Hansen - gardbruker / fisker - f:1832. 2. Anne Jonasdt. - hans kone - f:1833. 3. Edvard Pettersen - deres sønn - f:1871. 4. Didrika Pettersdt. - deres datter - f:1869. 5. Uldrike Nicolaisdt. - tj.pike - ugift - f:1858. 6. Daniel Paulsen - kårmann - 2.ekt. - f:1809. 7. Dorthe Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - f:1829. 8. Peter Kristiansen - tj.gutt - - f:1855.

    Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 11 sauer, 1½ tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter. ( av dette hadde kårfolket 1 ku og 3 sauer )

No.5 – Uldrike Nicolaisdt. var fra Husøy, og ble siden gift med Johan Olsen. De bodde på Rorsundet – foreldrene til Jørgen. No.8 – Peter Kristiansen var fra Burshaugen, og sønn av Kristian Didriksen og Kristine Paulsdt. Han bor i Kikvær som handelsmann 1900.

Daniel Paulsen dør 1878 kårmann – 69 år gammel. Han var kjent som en meget dyktig fisker, og fiskeplassen ”Danielsryggen” utenfor Skjervær har fått sitt navn etter han. ( skifte etter Daniel blir ikke før konen Dorthe dør 1908 )

Etter matrikkelen 1886, er Petter Hansen bruker av Småhaugan – br.nr. 4 ( 283d.), urevidert : 2 ort 15 skill., revidert : 2 ort 5 skill.

Didrika M. Pettersdt. gifter seg 1894 med Arnt Mortinius Pettersen fra Heian på Kolstad. Han var f:1870, og sønn av Petter Baardsen og Ane Johansdt. De overtar Småhaugan.

            Arnt og Didrika får barna : 

1. Pauline Edvarda Arntsen - f:1895 – gift med Kaspar Pettersen

    på Kolstad, der de bodde.

2. Anne Petrine Arntsen - f:1897 3. Agnes Berntine Arntsen - f:1899 4. Aksel Ditleif Arntsen - f:1900 5. Edvard Martin Arntsen - f:1902 6. Magda Kathrine Arntsen - f:1904 7. Petter Kristian Arntsen - f:1906 8. Nikoline Arntsen - f:1908 9. Aslaug Arntsen - f:1910 10. Asbjørn Arntsen - f:1913

Petter Hansen dør som gårdsmann 1897 – 66 år gammel – av kreft.

     Småhaugan – br.nr. 4, ved folketellingen 1900. 

1. Arnt Pettersen - gårdbruker / fiske - selveier - f:1870. 2. Didrika Pettersdt. - hans kone - f:1869. 3. Pauline Arntsen - datter - f:1895. 4. Anne Arntsdt. - datter - f:1897. 5. Agnes Arntsen - datter - f:1898. 6. Aksel Arntsen - sønn - f:1900. 7. Augusta Hansen - foster datter - f:1889. 8. Anne Jonasdt. - føderådsenke - f:1835. 9. Albert Lorentsen - tj.dreng - fisker - f:1882.

No.7 – Augusta Hansen var fra Nausthaugen på Næss, og datter av Hans Johansen ( som var død ) og Kristine Paulsdt. No. 9 – Albert Lorentsen overtok Svinhaugen etter Hans Hendriksen – far til ”Uldrik på Svinhåjen`”.

Etter matrikkelen 1907 er Arnt Pettersen bruker av Småhaugan – br.no. 4, skyld : 1 mark 87 øre.

Dorthe Olsdt., som var gift med Daniel Paulsen, bor ikke på Småhaugan ved folketellingen 1900, men hos Ingebrigt Arntsen på Nausthaugen, der hun også dør 30.nov. 1907. Skiftet blir holdt året etter. Det er også skifte etter hennes mann . Arvingene er : 1. Salamon Klausen - 57 år - man.brorsønn - Næss. 2. Johanna Olsen - 66 år - man.brordt. – gift m. Martinius

    Olsen Næss.

3. Oline Klausdt. - 62 år - man.brordt. - Gåsvær Herøy. 4. Didrike Haagensdt. - 50 år - kv.brordt. - Grøtland. 5. Ole Jacobsen - 53 år - kv.brorsønn - Viksås. 6. Johanne Jacobsdt. - 60 år - kv.brordt. – gift m. Nils Pedersen

    Eidem.

7. Oline Jacobsdt. - død - kv.brordt. - Amerika. 8. Gustine Reindahl - - barn av Oline - Minnapolis USA. 9. Martin Wick - - barn av Oline - Minnapolis USA. 10. Ole A. Wick - - barn av Oline - Minnapolis USA. 11. Emil C. Wick - - barn av Oline - Minnapolis USA. 12. Johan Jacobsen - død - kv.brorsønn - Vegstenøy. 13. Anna Jacobsen - 25 år - barn av Johan - Kolstad. 14. Olea Jacobsen - 22 år - barn av Johan - Gladstad. 15. Gustav Jacobsen - 19 år - barn av Johan - Grøtland. 16. Håkon Jacobsen - 12 år - barn av Johan - Grøtland. 17. Johannes Jacobsen - 8 år - barn av Johan - Grøtland. 18. Einar Jacobsen - 6 år - barn av Johan - Grøtland.


             Burshaugen - 283e.  

Kirsten Bergithe Erichsdt. ble som tidligere nevnt gift 1817 med Paul Juul Christensen fra Grindbakken på Kolstad. Han var f:1795, og sønn av Christen Juulsen og Sebore Larsdt.

            Paul og Kirsten får barna : 

1. Hendricha Paulsdt. - f:1817 - død 1860. 2. Johanna Dorthea Paulsdt. - f:1819 - gift 1843 med Peder Johannesen Ytterøy i Hysvær, hvor de også bodde. 3. Fredrika Paulsdt. - f:1822 - død 1822. 4. Wilhelmine Paulsdt. - f:1822 - gift 1855 med Anders Ivertsen. Bodde på Kolstad. 5. Johan Carl Paulsen - f:1824 - gift 1852 med Anne Bergetha Eriksdt. De bodde på Burøy, hvor Johan Paulsen var skolelærer for Nordre skoledistrikt. ( se Vega bygdebok nr.1, side 205 )

Kirsten Bergithe Erichsdt. dør 1828 – 30 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Paul Christensen - hennes mann 2. Johan Paulsen - sønn - 3 år. 3. Hendricha Paulsdt. - datter - 10 år. 4. Johanna Paulsdt. - datter - 9 år. 5. Wilhelmine Paulsdt. - datter - 6 år.

Paul Christensen gifter seg igjen 1829 med Magli Bergithe Mensdt. Hun var f:1803, og kan være datter av Ments Asbjørnsen og Pernille Thronsdt. Nergården Valla.

             Paul og Magli får barna : 

1. Kirsten Anne Paulsdt. - f:1832 - gift 1858 med Hans Hermand Danielsen. De overtar halve 283e. – Kjerrhaugen. 2. Kristine Lovise Paulsdt. - f:1835 - gift 1856 med sit søskenbarn Kristian Didriksen. De overtar halve 282e. – Burshaugen.

Etter matrikkelen 1836 er Paul J. Christensen bruker av 283e. – 18 m. ( Burshaugen og Kjerrhaugen ).

Kirsten L. Paulsdt. gifter seg 1856 med Kristian Didriksen fra Grindbakken Kolstad. Han var f:1831 på Holand, og sønn av Didrich Christensen og Anne Dorthea Johansdt. Didrich var bror til Paul Christensen, og Kirsten og Kristian var således søskenbarn. ( Didrich Christensen overtok Grindbakken etter faren )

           Kristian og Kristine får barna : 

1. Peter Angel Kristiansen - f:1857 2. Didrik Kristiansen - f:1859 - død av tæring 1897 - 38 år.

    Didrik var trolig Vegas første fotograf.

3. Anna Kristiansdt. - f:1862 - gift 1884 med Gunder

    Johannesen fra Stendal Evensvik, f:1861. Hun ble siden gift med
    Edvard Johannesen på Lisstauland Holand ( hans andre kone ).

4. Johan Kristiansen - f:1864 - gift 1891 med Mine Anna

    Didriksdt. fra Kilvær. De overtar Burshaugen.
    Burshaugen, halve 283e., ved folketellingen 1865.

( Eier hver sin halve del av gården – matrk. No. 283e, men den er ikke delt mellom dem ved nogen skyldsetningsforetning. Hans Danielsen er bruker av andre halvdelen, som er Kjerrhaugen ). 1. Kristian Didriksen - gardbruker / leilending - 36 år. 2. Kristine Paulsdt. - hans kone - 31 år. 3. Peter Kristiansen - sønn - 9 år. 4. Didrik Kristiansen - sønn - 7 år. 5. Anna Kristiansdt. - datter - 4 år. 6. Johan Kristiansen - sønn - 2 år.

    Gården hadde : 4 kyr, 4 sauer og 1 svin, ½ tønne rug, 1 tønne havre og 2 tønne potet.

Ved folketellingen 1865 er Paul Christensen kårmann på gården til Kristian Didriksen på Burshaugen, og Hans Danielsen på Kjerrhaugen. Gårdene er ikke delt ved skyldelingsforetning, og har fremdeles bare ett løpenr. : 283e. Det som er sikkert er at Kristian Didriksen bor på Burshaugen, Hans Danielsen på Kjerrhaugen. Hvor Paul Christensen bor er derimot ikke like sikkert. Det er mulig at Paul ikke flyttet på Burshaugen etter at han giftet seg med Kirsten Erichsdt. på Småhaugan ( overtok da 283e, mens far til hans kone ; Erich Pedersen, fortsatt brukte halve gården 283d.), men fortsatte å bo der selv om gården nå var delt. På ett eller annet tidspunkt må han ha flyttet og satt seg opp hus, for 1865 bor han i eget hus, og har 2 kyr og 2 sauer. Det er mulig han var den første som bodde på plassen ”Sverre i Håjen” hadde. Ovenfor gamlehuset til Sverre, stod det i gamle dager et hus, som siden visstnok ble flyttet til Burshaugen. Plassen huset sto har navnet ”Pålsberje”, og kan godt ga fått navnet etter Paul Christensen.

Kristian Didriksen dør som gårdbruker 17.juni 1868 – 37 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Kristine Paulsdt. - hans kone 2. Peter Angel Hartin Kristiansen - sønn - 11 år. 3. Didrik Andreas Olaus Kristiansen - sønn - 9 år. 4. Johan Jørgen Kristiansen - sønn - 3 år. 5. Anna Henrikke Sofie Kristiansdt. - datter - 6 år.

Paul Christensen dør som kårmann 28.des. 1868 – 73 år. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Magli Mentsdt. - hans kone 2. Johan Paulsen - hans sønn - Burøy. 3. Hendrica Paulsdt. - hans datter - død. 4. Peder Olsen - barn av Hendricha. 5. Kirsten Paulsdt. - deres datter - gift m. Hans Danielsen

    Holand ( Kjerrhaugen ).

6. Johanna Paulsdt. - hans datter - gift m. Nicolai Nielsen

    Ytterøy Hysvær ( hennes andre mann ).

6. Wilhelmine Paulsdt. - hans datter - gift m. Anders Iversen 7. Kristine Paulsdt. - deres datter - enke - var gift med Kristian Didriksen Holand ( Burshaugen ).

Magli Mentsdt. gifter seg igjen 1869 med Ole Andreas Jacobsen fra Sandvær -–65 år gammel. Kirsten Paulsdt. giftet seg igjen 1875 med Jens Kristian Ingebrigtsen fra Nøstvig Pr.gj. Velfjord. Han var f:1849, og foreldrene var Ingebrigt Verniksen og Ane Nilsdt., som hadde en husmannsplass m. jord. Jens Ingebrigtsen og Kristine Paulsdt. får 1881 datteren ; Perta Kristine Jensdt., som også ble deres eneste barn.

     Burshaugen, halve 282e., ved folketellingen 1875. 

1. Jens Ingebrigtsen - gardbruker / fisker - f:1849 Velfjord. 2. Kristine Paulsdt. - hans kone - 2.ekr. - f:1836 3. Didrik Kristiansen - hennes sønn - f:1858. 4. Johan Kristiansen - hennes sønn - f:1864. 5. Anna Kristiansdt. - hennes datter - f:1861. 6. Magli Mentsdt. - kårkone - 2.ekt. - f:1803. 7. Ole Jacobsen - hennes mann - f:1800 - Tjøtta.

    Gården hadde : 4 kyr, 7 sauer og 1 svin, 1 tønne bygg og 2 tønner poteter. Av dette hadde kårfolket 1 ku.

Det ser ikke ut som om Magli Mentsdt. og hennes nye mann bor på samme plassen som Magli og hennes forrige mann; Paul Christensen bodde. De hadde eget hus, men nå ser det ut som de bor sammen med gårdsfolket på Burshaugen. Huset, og plassen Paul og Magli hadde, er nå trolig overtatt av Uldrik Johansen og Kirsten Akselsdt., og er blitt husmannsplass under Småhaugan. ( historien om plassen blir å finne under Småhaugan )

Etter matrikkelen 1886, er Hans Danielsen ( Kjerrhaugen ) og Jens Ingebrigtsen ( Burshaugen ) bruker av 283e. Skyld : urevidert – 2 ort 15 skill., revidert – 1 mark 86 øre.

Johan Jørgen Kristisnsen gifter seg 1891 med Mine Anna Bek Didriksdt. fra Kilvær. Hun var f:1863, og datter av Didrik Nilsen og Methe Nilsen, som var brukere av 85a.

           Johan og Mine får barna :

1. Jens Kristian Kristiansen - f:1893 2. Kristofie Kristiansen - f:1895 3. Mette Johanna Kristiansen - f:1899 - gift 1922 med Nils Pedersen på Kirkøy, hvor de også bodde. 4. Astrid Kristiansen - f:1901 - gift 1921 med Georg Johansen fra Neshaugen. De overtar Burshaugen.

      Burshaugen - br.nr. 5, ved folketellingen 1900.

1. Johan Kristiansen - fiskehandler / gardbruker - f:1864. 2. Mine Didriksdt. - hans kone - f:1863. 3. Jens Johansen - sønn - f:1893. 4. Kristofie Johansen - datter - f:1895. 5. Mette Johansen - datter - f:1899. 6. Lovise Martinusdt. - tj.pike - 7. Emma Johansdt. - tj.pike 8. Kristine Paulsdt. - føderådsenke - f:1836. 9. Petra Jensdt. - hennes datter - ugift - f:1881.

    Det ser ut til å være to hus på gården . Kirsten bor nå trolig i en kårstue.

Etter matrikkelen 1907 er Johan Kristiansen og firmaet P. Tønder brukere / eiere av Burshaugen ( og Kjerrhaugen ) br.nr. 5. Skyld : 1 mark 86 øre.

Astrid Kristiansen gifter seg 1921 med Georg Lund Johansen fra Neshaugen Næss. Han var f:1902, og sønn av Gerhard Johansen og Elen Pettersdt.

             Georg og Astrid får barna :

1. Mary Johanna Johansen - f:1922 2. Gunnar Erik Johansen - f:1924 3. Alf Georg Johansen - f:1926 4. Bjørg 5. Åshild


                 Kjerrhaugen. 

Kjerrhaugen ble som tidligere nevnt skilt ut fra Småhaugan, sammen med Burshaugen, etter at Paul Christensen giftet seg med Kirsten Bergithe Erichsdt. ( datter av Erich Pedersen som hadde Småhaugan ). Parten til Paul Christensen fikk løpenr. 283e., mens den halve delen som var igjen av Småhaugan, fikk løpenr. 283d. Denne parten beholdt faren til Kirsten B. Erichsdt. Kjerrhaugen fikk aldri noe eget løpenr., men ble alltid nevnt under Burshaugen 283e.

De første som bygde seg hus på Kjerrhaugen var Hans Hermand Danielsen – gift 1858 med Kirsten Anne Paulsdt. – datter av Paul Christensen og Magli Mentsdt. Hans Danielsen var bruker av halve 283e. ( 9 mark.) Hans Danielsen var f:1836 i Alstahaug. Foreldrene var Daniel Didriksen og Anne Arntsdt., som kom til Vega 1849, sammen med sine tre barn. De bodde på Kolstad som inderster, men overtok etter en tid en gård der.

           Daniel og Kirsten får barna :

1. Peter Anton Hansen - f:1857 - død 1859. 2. Aleksander Ditløv Hansen - f:1859 - omkom i Lofoten 16.mars 1882, sammen med Edvard Erichen fra Flåget Holand. Aeksander hadde samme år et barn med Sophie Johansdt. på Bergåkeren. Barnet fikk navnet Sanna, men døde bare fire år gammel. Sophie skulle ha fått en ring av Aleksander, og denne skulle hun hatt med seg på Stråmyra, hvor hun døde hos sønnen Johan Edvartsen (”Bjergaker”). Dette ifølge Johannes Sletteng. 3. Mathilde Sofie Hansdt. - f:1862 - gift 1881 med Ole Olsen fra Stange. Bodde på Grytingen en tid, før de bygde hus på Hopsbakken Næss. 4. Helmer Kristian Hansen - f:1865 - gift ca.1889 med Anna Tronsdt. Bodde på Tronåsen Grøtland. 5. Albine Jørgine Hansdt. - f:1868 - gift 1893 med Ole Helmer Pedersen fra Næpsund. De bodde først en tid i Brandsvik før de flyttet til Marken, hvor de hadde et småbruk. ( beste – foreldre til blant andre ”Torbjørn i Marken”.) 6. Hansine Marie Hansdt. - f:1877

      Kjerrhaugen - halve 283e., ved folketellingen 1865. 

”Eier hver sin halve del av garden ; Matrk. No.283e, men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsetningsforetning.” ( den andre halvdelen – Burshaugen – ble brukt av Kristian Didriksen ). 1. Hans Danielsen - gardbruker / leilending - 28 år Herøy. 2. Kirsten Paulsdt. - hans kone - 30 år. 3. Aleksander Hansen - deres sønn - 7 år. 4. Mathilde Hansdt. - deres datter - 4 år. 5. Helmer Hansen - deres sønn - 1 år. Gården hadde : 5 kyr, 4 sauer og 1 svin, 1 tønne bygg, ½ tønne blandet korn, ½ tønne havre og 2 tønner poteter.

        Kjerrhaugen ved folketellingen 1875. 

1. Hans Danielsen - gardbruker / fisker - f:1836 Herøy. 2. Kirsten Paulsdt. - hans kone - f:1832. 3. Aleksander Hansen - sønn - hjelper faren - f:1858. 4. Helmer Hansen - sønn - f:1865. 5. Mathilde Hansdt. - datter - f:1861. 6. Albine Hansdt. - datter - f:1868. Gården hadde : 1 hest, 2 kyr og 8 sauer, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886 er Hans Danielsen og Jens Ingebrigtsen bruker av Burshaugen 283e. ( Hans bor på Kjerrhaugen ). Skyld urevidert : 2 ort 15 skill, revidert : 1 mark 86 øre.

Far til Hans Danielsen – Daniel Didriksen – dør som fattiglem på Kjerrhaugen 31.mai 1891. ( han og konen Anne Arntsdt. er kårfolk på Nordgården på Kolstad 1875 ).

     Kjerrhaugen - br.nr. 5, ved folketellingen 1900.

1. Hans Danielsen - gardbruker / bykselmann - f:1836. 2. Kirsten Paulsdt. - hans kone - f:1832.

Hva som hendte videre på Kjerrhaugen er jeg ikke sikker på, men det var trolig ikke rent lite fattigdom. Kirsten Paulsdt. havner i Hysværet, hvor hun dør 1903 – 69 år gammel. Hun bodde trolig i Ytterøy, hvor hennes halvsøster Johanna Paulsdt. var kårenke 1900, hos datteren Lovise Pedersen og svigersønnen Edvard Johansen. Hans Danielsen havnet i Marken hos datteren Albine. Han ble plaget med nervene, og var en tid på Røndvika i Bodø, men kom siden tilbake til Marken, hvor han døde. Peder Henriksen i Marken fortalte at Ole Pedersen ( mannen til Albine ) fortalte han at han ble ”plaget” av Hans Danielsen etter at han var død. Han gikk da på kirkegården, la luen sin på hans grav og bad om fred, for han visste ikke han hadde gjort han noe vondt. Han ble siden aldri ”oppsøkt” av Hans.

Etter matrikkelen 1907 er Johan Kristiansen og firmaet P. Tønder bruker ( eier ?) av Burshaugen, br.nr. 5.

De som nå overtar på Kjærrhaugen blir Andreas Vilhelm Johansen og Anne Elisabeth Andreasdt. Andreas var f:1884, og sønn av Johan Hansen og Ellerine Eliasdt. på Nordparten i Skjærvær. Anne var f:1887, og datter av Andreas ? og ? ?. Andreas Johansen overtar ikke hele Kjærrhaugen, men halve. Den vestre delen av gården blir overtatt av Heiberg Andreasen – også fra Skjærværet. Denne parten får navnet Roen.

             Andreas og Anne får barna : 

1. Paul Johansen - f:1908 2. Hildor Johansen - f:1911 - gift 193? med Olaug Thomasen fra Steinbrun`, Holand. Etter hennes død med Nelly Antonsen fra Vallsjøen. Han overtok plassen etter hans foreldre. 3. Karen Sof. Johansen - f:1914 - døde 4. Elbjørg Pauline Johansen - f:1921 - død 19??.                 Roen ( ”Ron`” ) 

Heiberg Kristian Andreasen og Henriette Karoline Hansdt. blir de første som bor på Ron`. Heiberg var f:1885, og sønn av Andreas Ingebrigtsen og Petternelle Thronsdt. på Sørparten i Skjærvær. Henriette var fra Svinhaugen, f:1887, og datter av Hans Hendriksen og Nikoline Johannesdt.

            Heiberg og Henriette får barna :

1. Artur Kristian Andreasen - f:1907 2. Kanuthe Berntine Andreasen - f:1912 3. Ingebjørg Edvarda Andreasen - f:1916 4. Anna Nikoline Andreasen - f:1919 5. Johan Peder Andreasen - f:1925


                 Bergåkeren.    

Bergåkeren var fra tiden før 1690 en del av Øver-Holand, som hadde en matrikkelskyld på 1w, og bestod av Svinhaugen, Bergåkeren, Småhaugan, Burshaugen og Kjerrhaugen. ( de andre plassene, som Lisstaulan, Ron osv. kom først etter deling rundt 1900 ). Niels Jensen var frem til 1690 bruker av hele Øver-Holand – 1 w. ( 1 w = 3 p ). Etter jordboken 1690 har han avgitt 1p til Jens, som trolig er hans sønn. Denne parten er Bergåkeren, som siden får løpenr. 283c., og enda senere br.nr. 3. Niels Jensen bor trolig på ”Storberg – åkeren”, og sitter nå igjen med 2 p.

Ved folketellingen 1701 er Jens død, og enken Marith Nielsdt. har giftet seg med Aren Nielsen fra Nordøy i Hysvær. De har en sønn – Jens Nielsen – på 4 år. Skikken var at når en giftet seg med en enke, skulle første sønnen bære hennes forrige manns navn. Aren er 37 år 1701, og må således være f: ca.1664. ( brødrene til Aren overtar alle flere av de større gårdene på Vega. Søsteren Berith Nielsdt. blir den som overtar i Nordøy etter deres foreldre ). Sønnen Jens blir ikke den som overtar på Bergåkeren, det blir det broren Niels Arensen som gjør.

        De barna Aren Nielsen og Marith Nielsdt. fikk var :

1. Jens Arensen - f:1698 - gift ca. 1730 med Karen Joensdt. på

    Nausthaugen. Hun er datter av Joen Ingebrigtsen, som er den 
    som bruker Nausthaugen 1701. Ingen av barna til Jens og Karen 
    blir på gården.

2. Guri Arensdt. - f: ca.1700 - gift ca.1722 med Arnt Olsen fra

    Rørøy. Han var uten tvil sønn av en av de mektigste menn på 
    Vega på den tiden. Faren var Ole Hendrichen, som hadde Rørøy 
    - gården, og moren Ellen Amundsdt. var fra Næpsund, og søster 
    til Niels Amundsen på Vegstein, Arnt – som eide hele Kjul en
    tid – og Karen Amundsdt., gift på Sundsvold.
    Etter matrikkelen 1723 er Arnt Olsen bruker av hele Naust –
    Haugen, 1 p – 12 m. 

3. Niels Arensen - f: ca.1703 - gift ca.1725 med Inger Olsdt.

    De overtar Bergåkeren etter hans foreldre.

Etter matrikkelen av 1723 er Aren Nielsen bruker av Bergåkeren, 1 p.

Niels Arensen gifter seg 1828 med Inger Olsdt. De får barna : 1. Kirsten Nielsdt. - f: ca.1727 - gift 1754 med Haagen Joensen 2. Marith Nielsdt. - f:1729 - gift 1761 Lars Johannesen Niels Arensen dør 1729. Det samme gjør faren Aren Nielsen. Om de omkommer på havet vet jeg ikke. Niels ble 26 år gammel, faren 67.

Skifte etter Aren Nielsen blir holdt 9.juli 1730. Arvingene er konen Marith Nielsdt., barna, samt creditorer. Boets midler : 35 – 0 – 1. Da boet var insolvent, nevnes ikke barnas navn. Helg. spk. No. 6b. fol. 505.

Skifte etter Niels Arensen blir holdt samme dag som farens. Arvingene er : 1. Inger Olsdt. - hans kone 2. Kirsten Nielsdt. - datter 3. Marith Nielsdt. - datter Boets midler : 6 – 5 – 8.

                         Helg. spk. No. 6b. fol. 507.

Inger Olsdt. gifter seg igjen 1731 med Morten Pedersen fra Ner-Næss. Han var f: ca.1710, og sønn av Peder ( Per ) Mortensen og Berith Hansdt. Peder Mortensen er ved folketellingen 1701 inderst på Ner-Næss, og da trolig hos faren Morten Hansen, som var bruker av halve Ner-Næss. Berith Hansdt. var fra Oppgården på Vika. Om en vil vite mer om henne kan en se i Vega bygdebok bind 1.- side 156.

            Morten og Inger får barna : 

1. Niels Mortensen - f:1733 - i Trondheim 1767 da moren dør. 2. Ole Mortensen - f:1735 - gift 1763 med Berith Andersdt.

    fra Burøy. De overtar på Bergåkeren.

3. Giertrud Mortensdt. - f:1736 - død 1736. 2. Peder Mortensen - f:1738 - død 1738. 3. Giertrud Mortensdt. - f:1740 4. Berith Mortensdt. - f:1742 - død 1801 i Brandsvik hos broren Peder. 5. Peder Mortensen - f:1744 - gift 1774 med Ingebor Knudsdt. De hadde gården Brandsvik. 6. Joen Mortensen - f:1748

Mor til Morten Pedersen – Berith Hansdt. – dør på Bergåkeren 1747.

1756 blir øyene på holand tinglyst fredet. Alle brukerne er navngitt. Og fra Bergåkeren har Morten Pedersen skrevet under.

Ole Mortensen gifter seg 1763 med Berith Andersdt. fra Burøy. Hun var f: ca.1731, og datter av Anders Siursen og Ane Johannesdt.

              Ole og Berit får barna : 

1. Anna Olsdt. - f:1765 - død 1765. 2. Anders Olsen - f:1766 - gift 1790 med Maria Stephensdt. De

    hadde gården Heian på Næss. ( huset stod da på samme plass 
    som huset i Nergården ) 

3. Morten Olsen - f:1771 - død 1795 - 24 år. 4. Lars Olsen - f:1779 - gift 1801 med Kirsten Nielsdt. De

    overtar Bergåkeren.

Inger Olsdt. dør 1767 – 70 år gammel. Skifte blir holdt 31.juli samme år. Arvingene er : 1. Morten Pedersen - hennes mann 2. Kirsten Nielsdt. - hennes datter - gift med Anders Nielsen

    Walnes. ( står 1.ekt., men må vere 2. Gift første gang 1754 med 
    Haagen Joensen, som døde 1761.)

3. Marith Nielsdt. - hennes datter - gift med Lars Johannesen

    Viksås.

4. Niels Mortensen - deres sønn - myndig - tjener i Trondheim. 5. Ole Mortensen - deres sønn - gift på gården. 6. Peder Mortensen - deres sønn - 20 år - hos faderen. 7. Berith Mortensdt. - deres datter - 22 år - hos faderen.

    Boets midler : 45 – 6 – 0, – gjeld 23 – 2 – 12.
                                       No. 11b. 
         Bergåkeren ved folketellingen 1769. 

1. Ole Mortensen - 35 år - husbond. 2. Berith Andersdt. - 40 år - hans kone. 3. Anders Joensen - 17 år - han var fra Lamøy, og sønn av Joen Haagensen og Dorthea Andersdt. Joen døde 1762, og moren Dorthea, som var søster til Berit Andersdt., blir først gift på Kjul, siden i Sør-Nautøy. Anders Joensen overtar i Sør-Nautøy 1785. 4. Kirsten Juuelsdt. - 7 år - hun var datter av Juuel Chhristensen og Anna Johannesdt. Kirsten var f:1760 på Gulsvåg, men foreldrene bodde på Næss ( trolig der Magnus Næssjøen bodde ), da moren døde 1778. 5. Anders Olsen - 3 år - deres sønn . 6. Morten Pedersen - 54 år ( trolig 64 ) - enkemann. 7. Peder Mortensen - 24 år - hans sønn. 8. Berith Mortensdt. - 26 år - hans datter.

Morten Pedersen dør 1779 – 77 år.

Lars Olsen får 1799 en datter – Berith Oline – med Rachel Thronsdt., som da trolig var tjenestepike hos onkelen Niels Woldraksen på Nausthaugen ( hennes far var Thron Woldraksen på Vallnautøy ). Rachel ble siden gift på Vallhaugen, og datteren Berith Oline Larsdt. på Nordgården Valla.

Lars Olsen gifter seg 1801 med Kirsten Nielsdt. fra Igerøy. Hun var F:1767, og datter av Niels Knudsen og Chirsten Anna Pedersdt. på ”Tettinghåjen”. ( plassen husene til Per Morten Gulsvåg står nå ).

           Bergåkeren ved folketellingen 1801.

1. Ole Mortensen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 66 år. 2. Berith Andersdt. - hans kone - 1.ekt. - 67 år. 3. Johannes Andersen - tj.dreng - - 14 år. 4. Lars Olsen - sønn - tj. folk - 1.ekt. - 24 år. 5. Kirsten Nielsdt. - hans kone - tj. folk - 1.ekt. - 27 år. 6. Berith Larsdt. - hans uekte datter - - 2 år. 7. Ole Eliasen - inderst / gård i dagleie - 1.ekt. - 50 år. 8. Kirsten Juulsdt. - hans kone - 1.ekt. - 47 år. 9. Elen Olsdt. - deres datter - - 6 år.

No. 3 – Johannes Andersen er fra Sør-Nautøy, og sønn av Anders Joensen som bodde på Bergåkeren ved folketellingen 1769. Han overtok som tidligere nevnt Sør-Nautøy etter moren Dorthea Andersdt. Nå er hans kone død, og sønnen Johannes har fått et fosterhjem hos hans tante på Bergåkeren. No. 8 – Kirsten Juulsdt. bor også på Bergåkeren 1769. Hun er nå gift med Ole Eliasen fra Nausthaugen. Han er f:1752, og sønn av Elias Olsen og Elen Arntsdt., som trolig hadde hele Nausthaugen. Elen Arntsdt. var datter av Arnt Olsen og Guri Arensdt., som helt sikkert hadde hele Nausthaugen. Guri var som kjent fra Bergåkeren, og søster til Niels Arensen som hadde gården til sin død 1729. Som en ser har Ole Eliasen og Kirsten Juuelsen gård i dagleie på Bergåkeren. Hvor denne ”gården” befinner seg er jeg ikke sikker på, men kanskje kan det være på Kirkøy ( Inandahuset ? ).

Lars Olsen og Kirsten Nielsdt. får 1805 datteren Nicoline Christine. Hun ble 1848 gift med Hans Martinus Hansen f:1816 på Bø. De fikk en husmannsplass på Søla, men hadde ingen barn. På sine gamle dager fikk de bo hos Paul Eriksen på Viksås ( gammelstua til Inge ), hvor fattigvesenet bidro med noen kroner. Nicoline dør 1892 ( da hun ikke har livsarvinger, er skiftet etter henne en hel slektshistorie i seg selv ), Hans lever ved folketellingen 1900.

Lars Olsen dør som gårdsmann 1815 – 36 år gammel. Skifte blir holdt 12.juni samme år. Arvingene er : 1. Kirsten Nielsdt. - hans kone 2. Berith Oline Larsdt. - hans datter - 15 år. 3. Nicoline Christine Larsdt. - deres datter - 10 år. Boets midler : 167 – 5 – 0, – gjeld og omk. 145 – 3 – 14, hvorav til Vega Bygdemagasin, for erholdt kornvarer, 33 – 0 – 7.

Da sølvskatten ble skrevet ut 1816, betaler gårdsmanns` enken Kirsten Nielsdt. 2 daler.

Kirsten Nielsdt. ser ikke ut til å ha giftet seg igjen, og dør som holdskone 1845 – 78 år gammel.

De som overtar på Bergåkeren blir Elias Nielsen fra Inderøy i Hysvær, og enken etter Johannes Olsen på Grytingen. Elias Nielsen var f:1794, og sønn av Niels Joensen og Karen Hansdt.

               Elias og Inger får barna : 

1. Johan Albert Eliasen - f:1820 - gift 1844 med Sidsel Marie

    Eliasdt. fra Nesshaugen ( ”Gavelgården” ). De overtar gården 
    etter hans foreldre.

2. Nils Eliasen - f:1822 - død 1822. 3. Edvard Johan Eliasen - f:1827 - gift 1857 med Johanna

    Andrea Erichsdt. i Nordøy Hysvær, der de også bodde.

Etter matrikkelen 1836, er Elias Nielsen bruker av Bergåkeren 283c. Skyld : 1 p.

Johan Albert Eliasen gifter seg 1844 med Sidsel Marie Eliasdt. fra ”Gavelgården” på Nesshaugen. Hun var f:1823, og datter av Elias Zakariasen og Peternelle Arntsdt.

             Johan og Sidsel får barna :

1. Anne Dorthea Johansdt. - f:1844 - gift m. Elling Hansen, bodde i Trondheim. 2. Peder Hendrik Johansen - f:1847 - død 1851. 3. Evert Emanus Johansen - f:1849 - gift 1882 med Anna Emelie Eriksen fra Leka. Var de første som bodde på Steinsholmen Ytre. 4. Sophie Johansdt. - f:1852 5. Karen Marie Johansdt. - f:1855 - død 1863. 6. Johanna Johansdt. - f:1858 7. Peder Johan Johansen - f:1862 - gift 1898 med Anne Sophie Andreasdt. fra Alstahaug. De overtar Bergåkeren. 8. Elias Benjamin Johansen - f:1865.

Inger Anna Andersdt. dør som kårkone 6.juni 1863 – 83 år gammel.

       Bergåkeren – 283c., ved folketellingen 1865.

1. Johan Eliasen - gardbruker / leilending - 48 år. 2. Sidsel Eliasdt. - hans kone - 46 år. 3. Evert Johansen - sønn - hjelper faderen - 17 år. 4. Sophie Johansdt. - datter - 14 år. 5. Johanna Johansdt. - datter - 7 år. 6. Peder Johansen - sønn - 4 år. 7. Elias Johansen - sønn - 1 år. 8. Elias Nielsen - kårmann - enkemann - 75 år.

    Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 12 sauer og 1 svin, 1 tønne bygg, 

2 tønner havre og 4 tønner poteter. Av dette hadde Elias Nielsen, som var kårmann ; 1 ku og 2 sauer.

Elias Nielsen dør som kårmann 28.des. 1866 – 73 år gammel. Det har ikke vært skifte etter konen Inger Andersdt., så det er skifte etter dem begge 1867. Arvingene er : 1. Johan Eliasen - deres sønn - Holand. 2. Edvard Eliasen - deres sønn - Hysvær. 5. Ane Margrethe Johannesdt. - kvinnens datter - gift med Ingebrigt Larsen, Skjærvær. 6. Andreas Trones - kvinnens sønn - død ? 5. Else Andreasdt. - barn av Andreas - gift med Johan

    Andersen, Bø i Vigs sogn i Brønnø. Mannen er styrmann.

No. 4 – Andreas Trones, var et barn Inger Anna Andersdt. hadde før hun ble gift med sin forrige mann ; Johannes Olsen. Tar med det som står skrevet i kirkeboken : ” f:1807 – Andreas Martinus – uekte. Faren blev opgivet at være en Islandsk matros, Morten Kinn af skibet ”Brillant Gallaway”, ført af captein Floerty, som her gjorde havari. Moderen er Inger Ane Andersdt.”. Hvor Andreas Trones ( Mortensen ) bodde vet jeg ikke, men datteren Else Andersdt. bor garden Bø på Vik 1865.

         Bergåkeren – 283c., ved folketellingen 1875.

1. Johan Eliasen - gardbruker / fisker - f:1819. 2. Sidsel Eliasdt. - hans kone - f:1823. 3. Evert Johansen - sønn - fisker - f:1850. 4. Peder Johansen - sønn - f:1861. 5. Elias Johansen - sønn - f:1864. 6. Sophie Johansdt. - datter - tj.pike - ugift - f:1852. 7. Johanna Johansdt. - datter - tj.pike - ugift - f:1858.

    Gården hadde : 1 hest, 6 kyr og 12 sauer, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 6 tønner poteter. 

Sophie Johannesdt. får 1882 et barn med Aleksander Hansen på Kjerrhaugen. Barnet får navnet Sanna Aleksandersdt., men dør 1886, 4 år gammel. Aleksander omkommer i Lofoten 16.mars 1882, sammen med Edvard Eriksen på Flåget. Sophie skulle ha fått en ring av Aleksander, og denne skulle hun ha hatt med seg på Stråmyra, der hun bodde hos sønnen Johan Edvartsen (”Bjergaker”) til hun døde. Ringen er visstnok ikke å finne. ( fortalt av Johannes Sletteng ).

Etter matrikkelen 1886, er Johan Eliasen bruker av Bergåkeren 283c., br.nr. 3. Skyld : urevidert, 3 ort – 12skill, revidert, 2 mark – 42øre.

Johan Eliasen døde 28.des. 1888, etter fall utfor skrent. Det ser ikke ut som det har vært skifte etter han da.

Peder Johan Johansen gifter seg 1898 med Anne Sophie Andreasdt. fra Alstahaug.

              Peder og Anne får barna : 

1. Amanda Johansen - f:1899 - gift 1928 med Halfdan

    Aleksandersen fra Bjørnshammeren Hysvær, hvor de også
    Bodde. 

2. Edvarda Johansen - f:1902 - gift med Johan Karl Henriksen

    i Marken, hvor de også bodde.

3. Alson Johansen - f:1905 4. Andreas Johansen - f:1907 5. Hanna Johansen - f:1913 6. Sidsel Johansen - f:1917

    Bergåkeren – br.nr. 3., ( 283c.) ved folketellingen 1900.

1. Peder Johansen - gardbruker ( byksel) / fisker - f:1862. 2. Anne Andreasdt. - hans kone ( fra Alstahaug ) - f:1879. 3. Amanda Johansen - datter - f:1899. 4. Sidsel Eliasdt. - kårenke - føderådsenke - f:1823. 5. Sophie Johansdt. - tj.pike - ugift - f:1852. 6. Johan Edvartsen - sønn av Sophie - - f:1992. 7. Elias Johansen - fisker - ugift - f:1865.

No. 6 – Johan Seldor Mørk var et barn Sophie Johansdt. hadde med enkemann Edvard Johannesen på Lisstaulan.

Sidsel Marie Eliasdt. dør 27.aug. 1903. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Peder Johansen - sønn - 41 år - Holand. 2. Elias Johansen - sønn - 37 år - Holand. 3. Sophie Johansdt. - datter - 52 år - Holand. 4. Anne Johannesdt. - datter - gift med Elling Hansen Trondheim. Mannen er snekker. 5. Johanna Johannesdt. - datter - gift med Edv. Olsen Trondheim. Mannen er los. 6. Evert Johansen - sønn - død. 7. Emma Evertsdt. - barn av Evert - 19 år - Trondheim. 8. Erika Evertsdt. - barn av Evert - 16 år - Hysvær. 9. Johan Evertsen - barn av Evert - 14 år - Hysvær. 10. Oskar Evertsen - barn av Evert - 12 år - Hysvær. 11. Ulrik Evertsen - barn av Evert - 10 år - Hysvær. 12. Anna Evertsdt. - barn av Evert - 8 år - Hysvær. 13. Elise Evertsdt. - barn av Evert - 6 år - Hysvær.

Etter matrikkelen 1907 er Peder Johansen bruker av Bergåkeren – br.nr. 3. Skyld : 1 mark – 44 øre.

                 Nausthaugen. 

Etter matrikkelen 1691 har Nausthaugen en skyld på 1 p – 12 m, og brukes av Joen Ingebrigtsen. ( gården besto av det vi i dag kjenner som ”Ole Bernhard gården”, ”Gustavgården” og ”Risholmgården”).

Ved folketellingen 1701 er Joen Ingebrigtsen fremdeles bruker av gården. Han er nå 40 år gammel, og oppført med sønnene ; Ole – 10, Ingebrigt – 8, og Knud – 2 år gammel. Han har nesten sikkert også to døtre med navnene Giøren og Karen Joensdt., men da folketellingen bare omfatter menn, er de ikke med. Sønnen Ingebrigt Joensen blir trolig gift med enken etter Paul Knudsen på Risbakken ( ”Meiergården”), og står som bruker av denne etter matrikkelen 1723. Konen til Joen Ingebrigtsen er trolig Kirsten Knudsdt., som dør 1729 – 68 år gammel.

Giøren Jensdt. blir gift med Hans Nielsen ca.1720. De får tre barn sammen som når voksen alder.

Giøren Jensdt. dør 1751. Hun står da oppført fra Holandssjøen. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Hans Nielsen - ektemann. 2. Joen Hansen - sønn - 32 år. 3. Niels Hansen - sønn - 28 år. 4. Kirsten Hansdt. - datter ( trolig oppkalt etter bestemoren ).

Hans Nielsen gifter seg 1753 med Berith Eliasdt. – enke etter Erich Bersvendsen på Finneset ( g:1725 ).

25.juli 1757 er det skifte etter Berith Eliasdt. Arvingene er : 1. Hans Nielsen - ektemann 2. Bersvend Erichsen - sønn - gift på Ulvingen. 3. Elias Erichsen - sønn 4. Jørgen Erichsen - sønn - 15 år. 5. Elen Erichsdt. - datter - tj.pike på Holand. Boets midler : 19 – 03 – 02, + den avdødes gangklær : 02 – 04 – 14. Helg. spk. No. – 2. fol. 27.

Karen Joensdt. blir ca.1730 gift med Jens Arensen (Arntsen ) fra Bergåkeren. Han var f:1698, og sønn av Aren Nielsen og Marith Nielsdt.

            Jens og Karen får barna : 

1. Arnt Jensen - f:1731 - gift ca.1757 med Elen Joensdt. Bodde i Vegdalen. 2. Anna Jensdt. - f:1731 - gift 1757 med Morten Hansen fra Nordøyen i Hysvær, hvor de også bodde. 3. Joen Jensen - f:1740 - gift 1770 med Marith Pedersdt. 4. Marith Jensdt. - f: ca.1748 - død 1823 ?

1748 er det skift etter Jens Arensen på Holand, men ingen arvinger er oppført.

Etter matrikkelen 1723 står Arnt Olsen oppført som bruker av hele Nausthaugen ; 1 p – 12 m.

Arnt Olsen var fra Rørøygården, og sønn av Ole Hendrichen og Ellen Amundsdt. Ole Hendrichsen var på denne tiden en av Vegas mektigste menn, og konen var søster til Niels Amundsen som drev handel på Vegstein, og til Arnt Amundsen, som var eier av hele Kjul en tid. Arnt Olsen var f:1694, og ble ca.1723 gift med Guri Arensdt. fra Bergåkeren. Hun var f: ca.1700, og datter av Aren Nielsen og Marith Nielsdt. Hun var således søster til Jens Arensen, som også var bruker av en del av Nausthaugen. Som en ser er det Arnt Olsen som har byksel på hele gårde, så en må gå ut fra at Jens Arensen og Hans Nielsen er husmenn under han.

Arnt Olsen og Guri Arensdt. får ca. 1722 datteren Elen Arntsdt., som skulle bli deres eneste barn.

Elen Arntsdt. gifter seg 1750 med enkemann Elias Olsen fra Moen. Han var f: ca.1703, og var gift med Dorthe Olsdt. Når Dorthe døde vet jeg ikke, men skift etter henne ble holdt 29.april 1749. Elias og Dorthe hadde ingen barn sammen.

               Elias og Elen får barna :

1. Dorthe Eliasdt. - f:1751 - gift 1779 med Joen Nielsen på Svinhaugen, hvor de også bodde. 2. Ole Eliasen - f:1752 - gift 1791 med Kirsten Juulsdt. Hun var f:1760 på Gulsvåg, og datter av Juul Christensen og Anna Johansdt. Ole Eliasen er inderst hos Ole Mortensen på Bergåkeren ved folketellingen 1801, og har ”gård i dagleie” hos denne ( trolig på Kirkøy ). 3. Guri Eliasdt. - f:1756 - gift 1780 med Lars Woldraksen Bodde på Nausthaugen. 4. Lucia Eliasdt. - f:1761 - død 1780. 5. Arnt Eliasen - f:1764 - gift ca. 1790 med Anna Bersvendsdt. fra Flåget ( Grytingen ). Trolig de første som bodde i Garden. 6. Elen Eliasdt. - f:1766 - gift 1793 med Johannes Hermandsen fra Moen. Bodde på Kolstad.

Elias Olsen dør 1767 – 64 år gammel. Skiftet blir holdt 31.juni samme år. Arvingene er : 1. Elen Arntsdt. - hans hustru. 2. Ole Eliasen - sønn - 14 år. 3. Arnt Eliasen - sønn - 3 år. 4. Dorthe Eliasdt. - datter - 13 år. 5. Guri Eliasdt. - datter - 11 år. 6. Lucia Eliasdt. - datter - 5 år. 7. Elen Eliasdt. - datter - 1 år. Boets midler : 69 – 02 – 05 .

                             Helg. spk. No. 2b, fol. 289 ½.

Når Arnt Olsen dør vet jeg ikke, men skiftet blir holdt 12.juni 1767. Arvingene er : 1. Guri Arensdt. - hans hustru. 2. Elen Arntsdt. - hans eneste datter - enke - oppholder seg på gården. Boets midler : 56 – 01 – 04, – gjeld : 29 – 06 – 00.

                             Helg. spk. No. 2b.
          Nausthaugen ved folketellingen 1769. 

1. Elen Arntsdt. - enke - 47 år gammel. 2. Arnt Eliasen - sønn - 5 år gammel. 3. Lucia Eliasdt. - datter - 9 år gammel. 4. Guri Eliasdt. - datter - 13 år gammel. 5. Ole Eliasen - sønn - 16 år gammel. 6. Guri Arntsdt. - hennes moder - 70 år gammel.

Elen Arntsdt. gifter seg igjen 1770 med Erich Joensen fra Neshaugen. Han var f: ca.1744, og sønn av Joen Erichsen og Eli Nielsdt. som var brukere av ”Gavelgården”. Erich Joensen og Elen Arntsdt. har ingen barn sammen.

Guri Eliasdt. gifter seg 1780 med Lars Woldradsen fra Hestviken. Han var f:1754, og sønn av Woldrad Baardsen og Lucia Throndsdt.

            Lars og Guri får barna :

1. Elias Larsen - f:1781 på Holand - gift 1816 med Catrine Margrethe Nielsdt. Bodde på mange plasser på Vega. 2. Lucia Larsdt. - f:1784 på Svea - døde på Gulsvåg 1867. 3. Woldrad Larsen - f:1790 på Næss - død 1791.

Guri Eliasdt. dør 1790 på Næss – 33 år gammel. Lars gifter seg opp igjen ned enken Kirsten Andersdt. i Skjærvær, og flytter dit. Barna blir tatt hånd om av bestemoren Elen Arntsdt. på Nausthaugen Holand.

Bror til Lars Woldradsen – Niels Woldradsen – får p.g.a. slektskap og familie overta en del av Nausthaugen. ( blir for langt å forklare her ). Han blir ca. 1773 gift med Anna Lucia Pedersdt. fra Kolstad. Hun var f:1743, og datter av Peder Pedersen og Marith Pedersdt. De overtar trolig parten Ole Bernhard ( Pedersen ) brukte, og ”Gustavgården”. Til sammen utgjør disse halve Nausthaugen, med en skyld på 18 m, det samme som ”Risholmgården”.

            Niels og Anna Lucia får barna : 

1. Lucia Nielsdt. - f:1773 - gift 1799 med Ole Pedersen fra Valla. Bodde i Sør-Nautøy. 2. Peder Nielsen - f:1775 - gift 1798 med Brynel Nielsdt. fra Moen. Ble brukere av Oppgården på Valla ( Heimgården og Dalsbakken ). 3. Marith Nielsdt. - f:1777 - gift 1800 med Hermand Hansen på Gulsvåghaugen. Døde 1802 – 25 år gammel. Hermand tok siden over Nergården på Viksås. 4. Woldrad Nielsen - f:1778 - død 1787. 5. Johannes Nielsen - f:1780 - gift 1804 med Ane Lucia Eliasdt. Hestvik. Bodde i Ytterøyen, Hysvær. 6. Daniel Nielsen - f:1783 - gift 1807 med Else Johanna Clausdt. fra Brønnø. Daniel døde på Stormyra 1850. 7. Elen Ane Nielsdt. - f:1787 - gift 1809 med Ole Haagensen fra Flatåsen. De overtok halve gården til hennes far – Niels Woldradsen. Denne parten ble siden til ”Gustavgården” .

Siden Nausthaugen nå er blitt delt, tar vi med en liten oversikt over gården, før vi tar hver gård for seg. Arnt Olsen hadde etter matrikkelen 1723 byksel på hele gården, som hadde en skyld på 1 p – 12 m. Elias Olsen ( gift med datter av Arnt Olsen – Elen Arntsdt.) overtar gården, og er bruker av denne til sin død 1767. En tid etter dette blir gården delt ( ca.1772 ?), og Niels Woldradsen overtar nordparten – ”Ole Bernardsgården” og ”Gustavgården” – mens Eeich Joensen ( gift med enken etter Elias Olsen ) overtar sørparten av gården ( ”Risholmgården ”). Hver av partene får en matrikkelskyld på 18 m. Ette at nordparten blir delt i to, får hver av partene en skyld på 9 m. ( ”Ole Bernard” og ”Gustavgården” )


            ”Risholmgården” – 283f.

Etter at Elias Olsen døde 1767, giftet enken Elen Arntsdt. seg, som tidligere nevnt, med Erich Joensen fra Neshaugen. De har ingen barn sammen.

        ”Risholmgården” ved folketellingen 1801.

1. Erich Joensen - bonde og gårdbeboer - 59 år - 1.ekt. 2. Elen Arntsdt. - hans kone - 73 år - 2.ekt. 3. Elias Larsen - fosterbarn - 19 år. 4. Lucia Larsdt. - fosterbarn - 16 år. 5. Rachel Thronsdt. - tj.pike - 24 år.

No. – 3 og 4 er barn av datter til Elen Arntsdt. – Guri Eliasdt., og Lars Woldradsen. Guri døde 1790. No. – 5 er datter av Thron Woldradsen på Vall-Nautøy ( bror til Nils og Lars Woldradsen ) . Rachel får på denne tiden et barn med Lars Olsen på Bergåkeren – Berith Larsdt., som siden blir gift på Valla. Rachel Thronsdt. blir gift på Vallhaugen.

Elen Arntsdt. dør 1802 – 77 år gammel. Skiftet blir holdt 20.sep.1803. Arvingene er : 1. Erich Joensen - hennes mann 2. Ole Eliasen - hennes sønn - 41 år - Holand. 3. Arnt Eliasen - hennes sønn - 40 år - Holand. 4. Dorthe Eliasdt. - hennes datter - gift med Joen Nielsen Holand ( Svinhaugen ). 5. Elen Eliasdt. - hennes datter - død. 6. Guri Eliasdt. - hennes datter - død. 7. Elias Larsen - barn av Guri - 22 år ( står 13 ) 8. Lucia Larsdt. - barn av Guri - 18 år ( står 16 ) Boets midler : 100 – 01, – gjeld : 04 – 116 – 04 – 02. Helg. spk. No. 23, fol. 102½.

Erich Joensen gifter seg igjen 1802 med Synøve Pedersdt. Hun var fra Tjøtta, og f: ca.1738.

Erich Joensen dør 1805 – 61 år gammel. Skiftet blir holdt 4.nov. samme år. Arvingene er : 1. Synøve Pedersdt. - hans kone 2. Maria Joensdt. - søster - gift med Jens Mortensen Hysvær. 3. Ingeborg Joensdt. - søster - død - Hestvik. 4. Ane Eliasdt. - barn av Ingeborg - gift med Johannes Nielsen Hysvær. 5. Elen Eliasdt. - barn av Ingeborg - tj. på Vika. 6. Berith Eliasdt. - barn av Ingeborg - hjemme i Hestviken. 7. Anders Eliasen - barn av Ingeborg - død 8. Lucia Andersdt. - barn av Anders - 5 år gammel. Boets midler og løsøre : 104 – 05 – 06, – gj. 95 – 00 – 13.

                                 Helg. spk. No. 25, fol. 87. 

Synøve Pedersdt. gifter seg opp igjen 1806 med enkemannen Mentz Asbjørnsen på Nergården Valla. Der døde hun som bondekone1821 – 63 år gammel. ( se skifte på Valla 19.okt. 1822 ).

Etter at Erich Joensen døde 1805, er det en periode av gårdens historie som er litt vanskelig å få til ”å gå opp”. Enken Synøve Pedersdt. forlater gården og flytter til Valla. Elias Larsen og søsteren Lucia Larsdt. ( barn av Lars Woldradsen og Guri Eliasdt.) bor trolig på gården 1805, men ingen av disse ser ut til å bli. Etter skattelisten 1812 er det bare Niels Woldradsen som betaler skatt på Nausthaugen. Om han er bruker av hele Nausthaugen frem til Arnt Alfsen overtar ”Risholmgården”, vet jeg ikke.

Etter matrikkelen 1838 står Arnt Alfsen som bruker av Nausthaugen – 283f. ( ”Risholmgården”). Gammel matrikkelskyld : 18 mark, ny : 2 ort – 15 shill.

Arnt Benjamin Alfsen var f:1789, og sønn av Alf Knudsen og Karen Arntsdt. på Ner-Næss. Han ble 1819 gift med Anna Elisabeth Olsdt., f:1790, og datter av Ole Bersvendsen og Giøren Jensdt. på Grytingen / Flåget, Holand. Om Arnt og Anna Elisabeth overtok ”Risholmgården” etter at de giftet seg er jeg ikke sikker på. Det er en del ting som tyder på at de bodde ”i Håjen” ( småbruket Johan Mikalsen hadde ), og at Arnt Alfsen først overtok på Nausthaugen etter at han ble gift andre gangen. I hvert fall tillhørte denne parten ”Risholmgården” da Johan Lund kjøpte den først på 1900 tallet.

            Arnt og Anne Elisabeth får barna : 

1. Elen Anna Arntsdt. - f:1818 - gift 1843 med Andreas Bertelsen Hysvær, siden med Peder Nielsen Valla ( g:1844 ), og brukere av Nergården. 2. Johannes Arntsen - f:1819 - gift 1849 med Kirsten Pedersen fra ”Ole Bernhard gården”. Overtok Svinhaugen etter hans tante Bergithe Olsdt. ( søster til moren ) og mannen Arnt Johnsen. 3. Berith Anna Arntsdt. - f:1823 - gift 1851 med Claus Benj. Knudsen Valla. Var brukere av Nordgården – søndre.

Anne Elisabeth Olsdt. dør som bondekone 1827 – 37 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Arnt Alfsen - ektemann 2. Johannes Arntsen - sønn - 7 år. 3. Elen Arntsdt. - datter - 10 år. 4. Berith Arntsdt. - datter - 4 år.

Arnt Benj. Alfsen gifter seg igjen 1828 med Martha Haagensdt. fra Nergården på Viksås. Hun var f:1801, og datter av Haagen Joensen og Maren Erichsdt.

              Arnt og Martha får barna :

1. Ingebrigt Arntsen - f:1829 - gift 1860 med Oline Eriksdt. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Ane Jacobia Arntsdt. - f:1831 - død etter 4 uker. 3. Hendrik Johan Arntsen - f:1832 - død av kopper 1833. 4. Hendrikka Arntsdt. - f:1834 - død 1840 - 5 år gammel. 5. Andreas Lorents Arntsen - f:1836 - gift 1873 med Nikoline Erike Hansdt. De hadde en husmannsplass på Holand, og det er mulig denne plassen var den plassen jeg tidligere har anntydet at kanskje faren var bruker av i første ekteskap. 6. Erik Benjamin Arntsen - f: 1840 - gift 1873 med Johanna Eriksdt. på Flåget. Hadde en husnannsplass på Stråmyra. Johan Edvartsen ( ”Bjergaker”) overtok siden plassen. 7. Hanna Maria Arntsdt. - f:1843 - døde etter 7 uker.

Arnt Benj. Alfsen dør som gårdsmann 1851 – 63 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Martha Haagensdt. - hans kone 2. Elen Arntsdt. - hans datter ( 1.ekt.) - gift med Peder Nielsen Valla. 3. Berith Arntsdt. - hans datter ( 1.ekt.) - 26 år. 4. Johannes Arntsen - hans sønn ( 1.ekt.) - 35 år. 5. Ingebrigt Arntsen - deres sønn - 22 år. 6. Andreas Arntsen - deres sønn - 14 år. 7. Erik Arntsen - deres sønn - 11 år.

Mor til Martha Haagensen – Maren Eriksdt. – bor hos datteren, og dør samme år som Arnt Alfsen. Hun er oppført som kårkone – 83 år gammel. Ettersom skiftet blir holdt på Holand, samtidig som skiftet etter svigersønnen, tar vi det med her. Arvingene er : 1. Joen Haagensen - sønn - Viksås. 2. Ole Haagensen - sønn - Lånan. 3. Erich Haagensen - sønn - død ( bodde i Grimsøy ). 4. Morten Erichsen - barn av Erich - 20 år. 5. Petter Erichsen - barn av Erich - 16 år. 6. Elen Erichsdt. - barn av Erich - 19 år. 7. Karen Erichsdt. - barn av Erich - 7 år. 8. Martha Haagensdt. - datter - enke - 40 år - Holand. 9. Elen Haagensdt. - datter - ugift - 50 år.

No. – 4. Morten Erichsen ble bruker av gården Harald Risbakk hadde. Huset hans ble siden revet, og står i dag på ”Ron”, Holand. No. – 5. Petter Erichsen ble bruker av Flåget på Holand.

Ingebrigt Arntsen gifter seg 1860 med Oline Eriksdt. på Flåget. Hun var f:1833, og datter av Erik Erichsen og Randina Olsdt.

            Ingebrigt og Oline får barna :

1. Anna Mathea Ingebrigtsdt. - f:1861 - gift 1880 med Kristian Edvardsen Hysvær. Bodde på Oksøyen. 2. Edvard Ingebrigtsen - f:1863 - gift 1898 med Anne Kathrine Pettersdt. fra Heian på Kolstad. 3. Ole Michael Ingebrigtsen - f:1865 4. Jørgen Ingebrigtsen - f:1869 5. Anton Ingebrigtsen - f:1871 - gift 1902 med Mathilde Mathisen fra Kilværet. De overtok gården etter hans foreldre. 6. Olianna Ingebrigtsdt. - f:1874 - gift med Ole Bernhard Pedersen på nabogården.

       ”Risholmgården” – 283f., ved folketellingen 1865. 

1. Ingebrigt Arntsen - gårdbruker og leilending - 37 år. 2. Oline Eriksdt. - hans kone - 34 år. 3. Anna Ingebrigtsdt. - datter - 5 år. 4. Edvard Ingebrigtsen - sønn - 3 år. 5. Ole Ingebrigtsen - sønn - 1 år. 6. Peternille Ulriksdt. - tj.pike - ugift - 31 år. 7. Johanna Eriksdt. - fosterdatter - 14 år. 8. Erik Arntsen - sønn - losj.fisker - ugift - 25 år. 9. Rakel Jensdt. - hans tj.pike fra Tjø. - ugift - 22 år. 10. Andreas Arntsen - sønn - losj.fisker - ugift - 29 år. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 14 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 3½ tønner poteter.

No. – 6. Peternille Ulriksdt. var fra Valla, og datter av Ulrik Pedersen og Magli Eriksdt. på Dalsbakken. No. – 7. Johanna Eriksdt. var søster til Oline Eriksdt., og ble siden gift med Erik Arntsen.

Erik Benjamin Arntsen gifter seg 1873 med Johanna Peternelle Eriksdt. Hun var f:1851 på Flåget, og datter av Erik Erichsen og Elen Hansdt. Etter at faren døde 1863, fikk hun et fosterhjem hos halvsøsteren Oline Eriksdt., som var gift med Ingebrigt Arntsen. Erik og Johanna blir boende på gården som inderster, og får for til en ku og fem sauer av Ingebrigt Arntsen. De får etter en tid en husmannsplass på Stråmyra, men har ingen barn, så plassen blir som tidligere nevnt overtatt av Johan Edvartsen – far til Johannes Sletteng.

        ”Risholmgården” – 283f., ved folketellingen 1875. 

1. Ingebrigt Arntsen - gårdbruker og fisker - f:1829. 2. Oline Eriksdt. - hans kone - f:1832. 3. Edvard Ingebrigtsen - sønn - f:1862. 4. Ole Ingebrigtsen - sønn - f:1865. 5. Jørgen Ingebrigtsen - sønn - f:1868. 6. Anton Ingebrigtsen - sønn - f:1871. 7. Anna Ingebrigtsdt. - datter - hj. faderen - f:1860. 8. Oleanna Ingebrigtsdt. - datter - f:1873. 9. Johan Olsen - tj.gutt - ugift - f:1856. 10. Erik Arntsen - fisker - inderst - gift - f:1838. 11. Johanna Eriksdt. - hans kone - f:1851. Gården hadde : 5 kyr og 18 sauer, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter. Av dette hadde Erik Arntsen 1 ku og 5 sauer.

No. – 9. Johan Olsen var sønn av Ole Nielsen og Uldrikke Jensdt. på Kirkøy. Han ble far til blant andre ”Jørgen på Rorsundet”.


        Husmannsplassen til Andreas Arntsen.

Hvor denne plassen lå, er jeg ikke sikker på. Det er mulig den var på ”Mokkelroden”, men det er også mulig den var ( som tidligere nevnd ) i ”Håjen”. Huset sto da omtrent der Torbjørn og Kirsten Hansen nå har huset. Denne plassen lå under gården 283f., og ble på begynnelsen av 1900 overtatt av Johan Lund ( første bestyrer på Samvirkelaget på Næss ). Siden ble parten overtatt av Johan Mikalsen. Grunnen til at jeg tar med plassen her er at jeg ikke er sikker på hvor den lå, og at dens historie ble kort.

Andreas Lorentz Arntsen gifter seg 1873 med Nicoline Erike Hansdt. fra Øver-Vegstein. Hun var f:1850, og datter av husmann Hans Olsen og Methe Marie Johnsdt. ( bror til Hans – Nicolai Olsen – var den første som bodde på Husøy, Næss ).

          Andreas og Nicoline får barna : 

1. Albert Olai Andreasen - f:1875 - død 1892. 2. Olianna Marie Andreasdt. - f:1877 - død 1894.

  Husmannsplassen ved folketellingen 1875. 

1. Andreas Arntsen - husmann m.jord / fisker - f:1836. 2. Nicoline Hansdt. - hans kone - - f:1850. 3. Albert Andreasen - sønn - - f:1875. 4. Ane Johansdt. - tj.pike - ugift - f:1847.

Albert Andreasen døde 1892 som dreng på Holand – 17 år gammel. Olianna Andreasdt. dør av ”blodmangel” 1894 – 17 år gammel.

Andreas Lorentz Arntsen dør 6.nov 1896 av mavekreft. Han ble 60 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Nicoline Hansdt. - hans kone. 2. Ingebrigt Arntsen - bror - Holand ( ”Risholmgården” ). 3. Erik Arntsen - bror - Holand ( Stråmyra ). 4. Elen Arntsdt. - halvsøster - enke - Byggøen Bindal. 5. Berith Arntsdt. - halvsøster - gift med Claus Knudsen Valla ( Søndre - Nordgård ). 6. Johannes Arntsen - halvbror - død - Svinhaugen Holand. 7. Edvard Johannesen - barn av Johannes - Lisstaulan Holand. 8. Nikoline Johannesdt - død - barn av Johannes - gift med Hans Hendriksen - brukere av Svinhaugen. 9. Nils Hansen - barn av Nikoline - 24 år - Holand. 10. Johan Hansen - barn av Nikoline - 21 år - Holand. 11. Julianna Hansdt. - barn av Nikoline - 11 år - Holand. 12. Anna Julia. Hansdt. - barn av Nikoline - 18 år - Holand. 13. Peder Hansen - barn av Nikoline - 16 år - Holand. 14. Sandberg Hansen - barn av Nikoline - 13 år - Holand. 15. Petra Hansdt. - barn av Nikoline - 9 år - Holand. 16. Henriette Hansdt. - barn av Nikoline - 9 år - Holand. 17. Elerine Johannesdt. - barn av Johannes - død - Gulsvåg. 18. Alexander Olsen - barn av Elerine - ”Sander i Vikje`”.

Nikoline Erike Hansdt. reiste fra Vega til Bodin 1897. Det er mulig hun ved folketellingen 1900 er gift i Tromsøysundet med Ole Jensen. Han er gardbruker, og var trolig enkemann da de giftet seg.


   ”Risholmgården” – br.no. 6. ( 283f.), ved folketellingen 1900. 

1. Ingebrigt Arntsen - gårdbruker / bykselmann - f:1829. 2. Oline Eriksdt. - hans kone - - f :1833. 3. Olianna Ingebrigtsdt. - datter - gårdsarb. - ugift - f:1874. 4. Anton Ingebrigtsen - sønn - fisker - ugift - f:1871. 5. Dorthea Olsdt. - tj.pike - husarb. - ugift - f:1829. 6. Emelia Edvardsdt. - tj.pike - husarb. - ugift - f:1882. 7. Vilmar Mikalsen - sønn til tj.piken - - f:1899.

No. 5. – Dorthe Olsdt. var fra ”Gustavgården”, og datter av Ole Haagensen og Elen Nielsdt.         ”Ole Bernard gården” – 283 k, og 

”Gustavgården” – 283 i.

Fra ca. 1772 ser det ut som om dette var en gård, og brukt av Niels Woldradsen. ( utgått fra Nausthaugen, som tidligere var brukt av Arnt Olsen, og siden svigersønnen Elias Olsen. Begge dør 1767. Gården hadde da en matrikkelskyld på 1 p – 12 m. Parten Niels Wolradsen overtok fikk en skyld på 18 m – altså det halve ). Har jo tidligere tatt med en oversigt over hans familie, så det tar jeg ikke med her.

”Ole Bernard gården” og ”Gustavgården” ved folketellingen 1801. 1. Niels Woldradsen - bonde og gårdsbeboer - 56 år. 2. Anna Lucia Pedersdt. - hans kone - 58 år. 3. Johannes Nielsen - sønn - ugift - 20 år. 4. Daniel Nielsen - sønn - - 18 år. 5. Elen Nielsdt. - datter - - 14 år. 6. Peder Nielsen - sønn - tj.folk - gift - 26 år. 7. Brynel Nielsdt. - hans kone - tj.folk - gift - 29 år.

No. 6 – Peder Nielsen overta Oppgården på Valla ( Heimgården og Dalsbakken ). No. 5 – Elen Ana Nielsdt. gifter seg 1809 med Ole Haagensen fra Flatåsen. De overtar siden halve gården etter hennes far. Denne parten har jeg valgt å kalle ”Gustavgården” – 283i.

Etter manntals – og skatteprotokollen for Helgeland fogderi 1812, er det bare Niels Woldradsen som er oppført fra Nausthaugen. Det er mulig han også var bruker av ”Risholmgården” en tid etter at Erich Joensen døde 1805.

Anna Lucia Pedersdt. dør 1814 – 73 år gammel. Kan ikke se det har vært noe skift etter henne.

Niels Woldradsen gifter seg igjen 1816 med Dorthe Johansdt. fra Søla. Hun var f:1770, og datter av Johan Olsen og Karen Eliasdt.

Dorthe Johansdt. dør 1828 – 58 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Niels Woldradsen - ektemann. 2. Lars Johansen - halvbror. 3. Karen Johansdt. - søster - gift med Ole Hendrichsen Vegdal. 4. Martha Johansdt. - søster - død. 5. Morten Hansen - barn av Martha - 27 år. 6. Ole D.e. Hansen - barn av Martha - 25 år. 7. Ole D.y. Hansen - barn av Martha - 21 år. 8. Thron Hansen - barn av Martha - 18 år. 9. Elias Hansen - barn av Martha - 14 år. 10. Elen P. Hansdt. - barn av Martha - 22 år. 11. Petternella Johansdt. - halvsøster - gift med Petter Hansen Viksås ( Nergården ). 12. Ane Johansdt. - halvsøster - gift med Johannes Hendrichsen Floa.

Niels Woldradsen dør som holdsmann 1831 – 97 år gammel.

Siden Niels Woldradsen dør som holdsmann, må en gå ut fra at svigersønnen Ole Haagensen – gift med datter av Niels – Elen Ane Nielsdt., er bruker av hele gården.

Elen Ane Nielsdt. ( f:1787 ) giftet se 1809 med Ole Haagensen fra Flatåsen. Han var f:1786, og sønn av Haagen Olsen og Brynild Olsdt.

               Ole og Elen Ane får barna : 

1. Lars Benjamin Olsen - f:1810 - gift 1848 med Elen Johannesdt. fra Kolstad. 2. Nicoline Andrea Olsdt. - f:1813 - gift 1846 med Johannes Mortensen Viksås. 3. Uldrich Andreas Olsen - f:1816 - 4. Jacob Nicolai Olsen - f:1820 - gift 1844 med Gurine Lavina Eliasdt. Bodde på Kjul. 5. Haagen Olsen - f:1824 - gift 1853 med Kirsten Catr. Didriksdt. fra Kolstad. Hadde en husmannsplass i Valen på Neshaugen. ( besteforeldre til Håkon Grøtland ) 6. Dorthe Olsdt. - f:1829 - gift med Daniel Paulsen fra Ulvingen. ( bror til Claves Paulsen på Neshaugen ). De ble brukere av Småhaugan på Holand.

En tid etter at Niels Woldradsen døde ( 1831 ), ser det ut som om Ole Haagensen har ”gitt fra seg” halve gården til Peder Chr. Johannesen fra Lisøyen, Tjøtta. ( Ole Haagensen var ikke eier av gården, men hadde byksel på den ). Det blir jo en del antagelser her, men jeg tror Ole Haagensen hadde bygd seg nytt hus på gården da han giftet seg med Elen Ane Nielsdt., mens svigerfaren Niels Woldradsen bodde i huset han bygde ca. 1773, til sin død 1831. Dette huset sto litt vest for det vi i dag kjenner som ”Ole Bernards`huset”, og ble ca. 1840 overtatt av Peder Chr. Johannesen. Det kan også være at Ole Haagensen m.fam. bodde i huset til svigerfaren frem til dennes død, og først etter å ha delt gården med Peder Chr. Johannesen bygde seg nytt hus. Parten Ole Haagensen fikk ble ”Gustavgården”, mens parten Peder Chr. Johannesen fikk ble ”Ole Bernhard gården”.            ”Gustavgården” – 283 i. 

Etter matrikkelen 1838 ( 1842 ?) er Ole Haagensen bruker av gården. Matrikkelskyld : 18 mark.

Ole Haagensens hus sto øverst oppe på eiendommen ( ikke så langt fra grensen til Peder Chr. Johannesens gård ), og ble siden overtatt av sønnen Lars Olsen, og så av Peder Olsen og Anna Didriksdt. ( foreldre til blant andre Didrik Pedersen, som hadde Kirkøy handelssted )

Siden jeg har tatt med en oversikt over Ole Haagensens familie før gården ble delt, gjentar jeg det ikke her.

Det blir eldste sønnen til Ole Haagensen og Elen Ane Nielsdt. – Lars Benjamin Olsen som overtar gården. Han var f:1810, og ble 1847 gift med Elen Johannesdt. fra Kolstad. Hun var f:1801, og datter av Johannes Hermandsen og Elen Eliasdt. Elen Eliasdt. var fra Nausthaugen, f:1766, og datter av Elias Olsen og Elen Arntsdt. som hadde hele gården.

Elen Johannesdt. var 46 år da hun ble gift med Lars Olsen, så det ble ingen etterkommere.

Søster til Lars – Nicoline Andrea Olsdt. – ble 1846 gift med Johannes Mortensen fra Viksås. Han var f:1821, og var et ”uekte barn”. Moren var Anne Andersdt., som oppgav tjenestedreng Morten Thronsen som far – noe han benektet.

              Johannes og Nicoline får barna :

1. Uldrik Andreas Johannesen - f:1846 - gift 1873 med Kirsten Margrethe Akseldt. fra Sømna. De fikk en husmannsplass, men jeg er ikke sikker på hvor. Trolig fikk de en plass av Daniel Paulsen på Småhaugan – gift med søster til Nicoline. Huset deres lå på Tolberget ( der Einar og Mary Sjølberg har hus i dag ). Etter at Uldrik døde 1892, overtok Adolf Møller Sivertsen plassen, og ble opphavet til alle Møllersene på Vega. 2. Oline Dorthea Johannesdt. - f:1848 - død 1851.

Johannes døde som inderst på gården 1850 – 29 år gammel. Nicoline Olsdt. ble boende på gården til hun 1776 giftet seg igjen med enkemannen Peder Chr. Johannesen på ”Ole Bernards`gården”.

Uldrich Andreas Olsen dør 1844 – selvfosrerkar – 28 år gammel.

Elen Ane Nielsdt. dør som kårmandskone 1860 – 73 år gammel. Kan ikke se det har vært noe skifte etter henne.

       ”Gustavgården” – 283i., ved folketellingen 1865. 

1. Lars Olsen - gårdbruker og leilending - 56 år. 2. Elen Johannesdt. - hans kone - 64 år. 3. Dorthe Olsdt. - tj.pike ( hans søster ) - ugift - 37 år. 4. Ole Haagensen - kårmann - enkemann - 83 år. 5. Nicoline Olsdt. - losjerende - spinner - enke - 53 år. 6. Uldrik Johannesen - hennes sønn - fisker - ugift - 20 år.

    Gården hadde 5 kyr og 12 sauer, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og to tønner poteter. Av dyr hadde Lars 4 kyr og 8 sauer, Ole 1 ku og 1 sau, mens Nicoline hadde 3 sauer. 

Ole Haagensen dør som kårmann 1868 – 83 år gammel. Kan ikke se det har vært noe skifte etter han.

Dorthe Olsdt. gifter seg 1874 med enkemannen Daniel Paulsen på Småhaugan.

Elen Johannesdt. dør som kårkone 1875 – 74 år gammel.

Før vi kommer så langt som til 1875, har det imidlertid skjedd store forandringer på gården. Allerede 1867 ser det ut som om Peder Christian Olsen har overtatt, mot kår til Lars Olsen og konen.

Tjøtta kirkebok 1841- 1869, viser at Peder Christian Olsen – sønn av dreng Ole Andresen Christiansund og pike Hendriche Paulsdt. Rosøen – ble født 26 jan.1843, og bekreftet hjemmedøpt 30.april samme år. Moren Hendricha Tobine Paulsdt. var fra Burshaugen, f:1817, og datter av Paul Christensen og Kirsten Erichsdt. Hun druknet under en bryllupsfeiring i Kilværet 7.okt. 1860, sammen med åtte andre, og er gravlagt på Vega. ”Magnus i Garn`” fortalte at faren ( Martin Pedersen ) var og hentet liket. Peder Chr. Olsen ble konfirmert på Vega 23.aug. 1857.

Peder Chr. Olsen giftet seg 1864 med Anna Johanna Didriksdt. fra Heimgården på Valla. Hun var f:1842, og datter av Didrik Haslop Johannesen og Marith Andersdt. Peder og Anna var trolig tjenestefolk hos enken Elen Olsdt. i Sørgården på Viksås da de giftet seg, og Anna ”var med barn”. ( se folketellingen på Viksås 1865 )

              Peder og Anna får barna : 

1. Didrik Henrik Pedersen - f:1864 på Valla - gift 1890 med Maren Dorthea Johansdt. fra Tjøtta. Overtok gården ”Glugmyr” på Neshaugen etter at Johan Arntsen omkom i Lofoten, siden handelstedet Kirkøy, etter at Quale gikk konkurs 1914. 2. Marianna Pedersdt. - f:1867 på Holand - gift i Namsos. 3. Søren Enok Pedersen - f:1870 - gift 1905 med Ingeborg Berntsdt. på Rosøya, Tjøtta. 4. Martin Haaken Pedersen - f:1872 - gift 1901 med Marie Hendriksen fra Marken. Overtok gården ”Garn” på Holand etter Lorents Bertelsen. 5. Peder Henrik Pedersen - f:1874 - til Amerika. 6. Edvard Anton Pedersen - f:1876 - gift 1907 med Lovse Edvardsen fra Lisøyen, Tjøtta. Bodde på ”Mokkelroden”, Holand. 7. Jørgen Kristian Pedersen - f:1879 - til Amerika. 8. Kristianna Pedersdt. - f:1881 - gift på Hønefoss. 9. Petra Amalie Pedersdt. - f:1884

       ”Gustavgården” – 283i., ved folketellingen 1875. 

1. Peder Olsen - gårdbruker og fisker - f:1842. 2. Anna Didriksdt. - hans kone - f:1841. 3. Didrik Pedersen - sønn - f:1864. 4. Søren Pedersen - sønn - f:1870. 5. Martin Pedersen - sønn - f:1872. 6. Peder Pedersen - sønn - f:1874. 7. Marianna Pedersen - datter - f:1867. 8. Lars Olsen - kårmann - enkemann - f:1809. 9. Nicoline Olsdt. - inderst - spinder - enke - f:1811. Gården hadde : 4 kyr, 5 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter. Av dyrene hadde Lars 1 ku og 1 sau.

No. 9 – Nicoline Olsdt. gifter seg igjen 1876 med enkemannen Peder Chr. Johannesen på nabogården ( ”Ole Bernard gården” ).

Etter matrikkelen 1886, er Peder Chr. Olsen bruker av Nausthaugen (”Gustavgården”) – løpe nr. 283i. Gårdsnr. 34, br.nr. 10. Matrikkelskyld urevidert : 1ort – 7 skill, revidert : 1 mark – 12 øre.

Lars Benj. Olsen blir ikke på gården til sin død, men havner trolig hos sin bror på Kjul ( Moen ), der han dør som fattiglem 1887 – 78 år gammel.

    ”Gustavgården” – br.nr. 10, ved folketellingen 1900. 

1. Peder Olsen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1842. 2. Anna Didriksdt. - hans kone - f:1841. 3. Søren Pedersen - sønn - skreppekar - ugift - f:1870. 4. Martin Pedersen - sønn - fisker - ugift - f:1872. 5. Kristianna Pedersen - datter - arbeider i huset - ugift - f:1881. 6. Petra Pedersen - datter - arbeider i huset - ugift - f:1884.

Etter matrikkelen 1907, er Peder Chr. Olsen bruker av Nausthaugen – gårdsnr. 34, br.nr. 10. Skyld : 1 mark – 12 øre.

1915 er det skifte etter Peder Chr. Olsen som døde 9.mars 1915 – 72 år, og etter konen Anna Didriksdt. som døde 8.sep. 1913 – 71 år. Arvingene er : 1. Didrik Pedersen - sønn - 50 år - kjøpmann på Holand. 2. Marianna Pedersen - datter - 48 år - gift i Namsos. 3. Martin Pedersen - sønn - 45 år - Holamd (”Garn`”). 4. Peder H. Pedersen - sønn - 40 år - Boston, Amerika . 5. Jørgen Pedersen - sønn - 36 år - Duluth, Amerika . Både Peder og Jørgen bruker navnet Holand som etternavn. 6. Edvard Pedersen - sønn - 37 år - Lisøy, Tjøtta. 7. Kristianne Pedersen - datter - 32 år - gift med Rønning, typograf på Hønefoss. 8. Petra Pedersen - datter - 29 år - hjemme. 9. Søren Pedersen - sønn - død 10. Hans Sørensen - sønn av Søren - 7 år - Rosøy, Tjøtta. 11. Søren Sørensen - sønn av Søren - 5 år - Rosøy, Tjøtta.

Da det er Didrik Pedersen som har odel på gården blir det til at hans datter Anna Pedersdt., sammen med hennes manen – Gustav Fredriksen fra Igerøyen – som overtar. Gift 1913. Anna var f:1894, Gustav 1890, og sønn av Fredrik Eriksen og Julianna Pedersdt.

             Gustav og Anna får barna :

1. Arild Fredriksen - f:1915 2. John Fredrik Fredriksen - f:1918 3. Gunnar Andreas Fredriksen - f:1925         ”Ole Bernard gården” – 283 k.

Etter at Niels Woldradsen var død 1831, ser det ut som om Ole Haagensen var bruker av både ”Gustavgården” og ”Ole Bernard gården”, frem til Peder Christian Johannesen fra Lisøy i Tjøtta, overtok sistnevnte.

Peder Chr. Johannesen var f: ca.1805, og ble ca.1828 gift med Anne Kristine Olsdt., som var f: ca.1873. Er ikke sikker på når fam. kom til Vega, men Peder Chr.Johannesen står, etter matrikkelen 1838, som bruker av Nausthaugen 283k.

            Peder og Anne hadde barna : 

1. Kirsten Pedersdt. - f:1829 på Lisøy, Tjøtta - gift 1849 med Johannes Arntsen på nabogården ( ”Risholmgården” ). De ble brukere av Svinhaugen, frem til Johannes døde 1869, etter å ha satt et kjøttbein i halsen. Kirsten ble siden gift med Andreas Olsen på Vardhaugen, Gulsvåg. 2. Peder Andreas Pedersen - f:1838 på Lisøy, Tjøtta. Gift 1869 med Anne Petrine Jensdt. fra Vallhaugen ( var født i Tjøtta ). De overtar gården etter hans foreldre. 3. Johanna Marie Pedersdt. - f:1842 på Nausthaugen - gift 1865

    med Johan Pedersen på Trøan, Gulsvåg. Var de første som bodde 

på Øver-Trøan. 4. Hanna Marie Pedersdt. - f:1846 - gift 1868 med Nils

    Andreas Jensen på Vallhaugen. De overtok gården etter 
    Christopher Pedersen og Ane Nielsdt., som var tante av Nils. 

Anne Petrine Jensdt. ( gift med Peder Pedersen ) var søster til Nils Jensen på Vallhaugen. En annen søster Elen Jensdt. var gift i Skjærværet.

     ”Ole Bernardgården” – 283k., ved folketellingen 1865.

1. Peder Johannesen - gårdbruker og leilending - 61 år. 2. Anne Olsdt. - hans kone - 61 år. 3. Peder Pedersen - sønn - fisker - ugift - 28 år. 4. Hanna Pedersdt. - datter - tj.pike - ugift - 20 år. 5. Johanna Olsdt. - fosterdatter - - 13 år. Gården hadde : 4 kyr, 12 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

No. 5 – Johanna Olsdt. var f:1853, og datter av Ole Nielsen og Uldrikke Jensdt. på Kirkøy. Johanna ble siden gift med enkemann Ole Eliasen som bodde i ”Inandahuset” på Kirkøy, hvor hun ble boende til sin død.

Peder Andreas Pedersen gifter seg 1869 med Anne Petrine Jensdt. fra Vallhaugen. Anne var f: 9.april 1842, og datter av Jens Adriansen og Henriette Nielsdt. Tjøtta. Etter at Henriette ble enke flyttet hun tilbake til Vallhaugen ( barndomsheimen ), hvor søsteren Ane Nielsdt. var gårdskone. Mor til Ane og Henriette var Rachel Thronsdt., som en finner som tj.pike på ”Risholmgården” 1801, faren var Niels Hendrichsen på Vallhaugen.

               Peder og Anna får barna :

1. Karen Anna Pedersdt. - f:1866 2. Ole Bernhard Pedersen - f:1872 - gift 1902 med Olianna Ingebrigtsdt. fra ”Risholmgården”. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Petrine Anna Pedersdt. - f:1874 - gift med Anton Pettersen fra Flåget. Bodde i Middagshaugen, Holand. 4. Henriette Pedersdt. - f:1877 5. Anna Sofia Pedersdt. - f:1879 - død 1900. 6. Julianna Pedersdt. - f:1882 - død 1884. 7. Julius Peder Pedersen - f:1884 8. Albert Pareli Pedersen - f:1886 - gift 1909 med Jenny Marie Mikalsen fra Sund i Vik. Bodde på ”Dragan”, Kirkøy.

Anne Kristine Olsdt. døde som kårkone 1873 – 68 år gammel.

     ”Ole Bernardsgården” – 283k., ved folketellingen 1875. 

1. Peder Pedersen - gårdbruker og fisker - f:1838 Tjøtta. 2. Anne Jensdt. - hans kone - - f:1842 Tjøtta. 3. Ole Pedersen - sønn - - f:1871. 4. Karen Pedersdt. - datter - - f:1869. 5. Petrine Pedersdt. - datter - - f:1874. 6. Johanna Olsdt. - tjenestepike - - f:1853. 7. Peder Johannesen - kårmann / fisker /enkemann - f:1805 Tjøtta. Gården hadde : 4 kyr og 8 sauer, ¾ tønne bygg, 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

No. 6 – Johanna Olsdt., var fosterdatter på gården ved folketellingen 1865.

Peder Chr. Johannesen gifter seg 1876 med enke Nicoline Andrea Olsdt. fra ”Gustavgården”. Han 71 – hun 60 år gammel.

Peder Chr. Johannesen dør som kårmann 1882 – 77 år gammel.

   ”Ole Bernhard gården” – br.nr. 11, ved folketellinen 1900. 

1. Peder Pedersen - gårdbruker / bykselmann /fisker - f:1838. 2. Anne Jensdt. - hans kone - f:1842. 3. Ole Pedersen - sønn - fisker - ugift - f:1871. 4. Julius Pedersen - sønn - fisker - ugift - f:1884. 5. Albert Pedersen - sønn - - - f:1886. 6. Petrine Pedersdt. - datter - gårdsarbeide - ugift - f:1874. 7. Dorthe Nielsdt. - bortsatt for fattigvesenet - enke - f:1820.

No. 7 – Dorthe Nielsdt.

Ole Bernhard Olsen gifter seg 1902 med Olianna Ingebrigtsdt. på nabogården ( ”Risholmgården ” ). Hun var f:1874, og datter av Ingebrigt Arntsen og Oline Eriksdt.

         Ole Bernhard og Olianna får barna :

1. Ingrid Alvine Pedersen - f:1903 2. Trygve Halvdan Pedersen - f:1905 3. Alfild Petrine Pedersen - f:1907 4. Peder Andreas Pedersen - f:1909 5. Eline Johanna Pedersen - f:1911 6. Harald Grønbæk Pedersen - f:1914 7. Kaare Johannes Pedersen - f:1916 8. Sigurd Johan Pedersen - f:1918

Peder Andreas Pedersen dør av kreft 1906 – 68 år gammel.

Etter matrikkelen 1907, er Ole Bernhard Pedersen bruker av Nausthaugen – Gårds nr. 34. Br.nr. 11.
        Flåget ( Grytingen, Flåget og Garden ). 

Etter jordboken 1691, er det Eilert Tronsen som er bruker av hele gårde. Den har en matrikkelskyld på 1 p – 12 m.

            Flåget ved folketellingen 1701. 

1. Eilert Tronsen - bonde - matrikkelskyld : 1 p – 12 m. 2. Tron Eilertsen - sønn - 14 år. 3. Hendrich Eilertsen - sønn - 11 år. 4. Olle Eilertsen - sønn - 9 år. 5. Clemet Eilertsen - sønn - 7 år - overtok halve gården mens faren levde. ( gården var delt etter matrikkelen 1723 ). 6. Ravald Eilertsen - sønn - 5 år. 7. Joen Eilertsen - sønn - 3 år - døde 1733. 8. Mathis Eilertsen - sønn - 1 år - gift med Dorthe Pedersdt. Bodde i Grimsøy.

Etter matrikkelen 1723 har Eilert Tronsen overlatt halve gården til sønnen Clemet Eilertsen. Hver av gårdene har en skyld på 18 mark. Eilert er nå 72, sønnen Clemet, 29 år gammel.

Hva som videre hender er jeg sterkt i tvil om. Når Eilert Tronsen og sønnen Clemet dør vet jeg ikke, men trolig er det før 1725, da kirkebøkene for Vega begynner. Clemet har trolig tre barn som når voksen alder, for i skifte etter en Synøve Clemetsdt. i Hysvær 1763, er også nevnd broren Joen og søsteren Chirsten.

Det er mulig en Peder Joensen overtar parten ( eller 2/3 ) som Clemet Eilertsen brukte, men da han dør 1767, er han ikke med på folketellingen 1769, så alt er litt usikkert. Tar alikevel med det jeg har funnet om han, selv om han ikke skulle være ”han”.

Peder Joensen Rørøy gifter seg 1729 med Maren Pedersdt.

          Peder og Maren får barna :

1. Peder Pedersen - f:1729 - Rørøy. 2. Joen Pedersen - f:1735 - Holand. 3. Johannes Pedersen - f:1741 - Holand.

Maren Pedersdt. dør 1747.

Peder Joensen gifter seg igjen 1749 med Ragnhild Hansdt.

            Peder og Ragnhild får barna.

1. Maren Pedersdt. - f:1750 - Holand. 2. Hans Pedersen - f:1752 - gift ca. 1780 med Johanna Arntsdt. fra Kolstad. Bodde på Rørøystranen. 3. Ole Pedersen - f:1754

Ragnhild Hansdt. dør på Holand 1755.

Peder Joesen gifter seg igjen 1762 med enken Berith Olsdt. fra Skjærværet.

1765 blir det begravd et døfødt pikebarn fra Peder Joensen og Berith Olsdt. ( står Berith Knudsdt.) Samme år får Peder Joesen et uekte pikebarn med Synøve Tørresdt. i Kjelkedalen. Barnet får navnet Maren.

Peder Joesen dør 1767.

Det er ingen av barna til Peder Olsen som bor på Holand ved folketellingen 1769. Heller ikke enken. Gården Peder Joensen brukte, ser ut til å vært overtatt av : 1. Steen Clausen - bonde - 54 år. 2. Ane Pedersdt. - hans kone - 49 år. 3. Peder Steensen - sønn - 15 år. 4. Claus Steensen - sønn - 7 år. 5. Kirstina Steensdt. - datter - 9 år.

Tar med en del av familiens forhistorie. Steen Clausen var f: ca. 1716, og sønn av Claus Joensen og Kitsten Stensdt. I Ulvingen.

7.juli 1720 er det skifte etter Kirsten Steensdt. i Ulvingen. Arvingene er mannen Claus Joensen, og deres barn Steen Clausen. Boets midler : 43 – 03 – 10. Helg. spk. No. 5a. – fol. 22.

Steen Claysen gifter seg 1745 med Aun ( Ane ) Pedersdt.

            Steen og Ane får barna :

1. Karen Steensdt. - f:1749 - Ulving ( Kirsten ?). 2. Peder Steensen - f:1750 - Sundsvold - død før 1753. 3. Peder Steensen - f:1753 - Sundsvold . 4. Claus Steensen - f:1762 - Holand.

Steen Clausen må ha overtatt gården før 1756, for 26. mai dette året har gårdbrukerne på Holand fått fredet alle øyene for ”rækking og skyderi”. De som har skrevet under er : 1. Aren ( Arnt ) Olsen - ( Nausthaugen ) 2. Elias Olsen - ( Nausthaugen - gift med datter av Arnt ) 3. Bersvend Joensen - ( Grytingen / Flåget – skyld trolig 1 p.) 4. Steen Clausen - ( Garden – skyld ; trolig 12 m.) 5. Morten Pedersen - ( Bergåker – skyld ; 1 p.) 6. Niels Hendrichsen - ( Svinhaugen – skyld ; 12 m.) 7. Lars Jacobsen - ( Burshaugen – skyld ; 1 p – 12 m.)

Steen Clausen dør 1788 – 72 år gammel.

Steen Clausen var trolig ikke bruker av halve Flåget ( som Clemet Eilertsen var bruker av etter matrikkelen 1723 ), men 1/3 del. Denne delen blir siden den del av Flåget som får navnet Garden (”Garn`”), med en skyld på 12 mark. Parten blir overtatt av Arnt Eliasen fra Nausthaugen etter at Steen Clausen dør.

Siden den andre pårten av Flåget ( Grytingen / Flåget ), er dobelt så stor som Garden, tar vi denne parten først.              Grytingen og Flåget. 

Bersvend Joensen Vika gifter seg 1743 med Berith Hendrichsdt. Han ca. 33 – hun ca. 24 år gammel. Hvem de var er jeg ikke sikker på. De ser imidlertid til å overta på Flåget etter Eilert Tronsen.

Det blir også her en del gjetninger. Trolig ble Bersven Joensen bruker av 2/3 deler av Flåget ( av skyld 1 pund ). I hvert fall ble sønnen Ole beuker av det da han overtok gården etter faren.

Bersvend Joensen og Berith Hendrichsdt. får 1745 sønnen Joen Bersvendsen - gift 1778 med Elen Knudsdt. på Neshaugen, hvor de overtar gården etter hennes foreldre.

Berith Hendrichsdt. dør 1750 – 31år og 2 mnd. gammel. Skiftet blir holdt 6. sep. samme år. Arvingene er : 1. Bersvend Joensen - hennes mann. 2. Joen Bersvendsen. - deres sønn - 5 år. Boets midler : 60 – 02 – 10, – gj. 33 – 00 – 02 . Helg. spk. No. 3. – fol 25.

Bersvend Joensen gifter seg igjen 1750 med Ragnhild Nielsdt. fra Neshaugen. Hun var f:ca. 1724, og datter av Niels Torstensen og Aun Nielsdt.

           Bersvend og Ragnhild får barna :

1. Niels Bersvendsen - f:1751 - gift 1779 med Anna Dorthea Jensdt. fra Ner-Næss. Bodde ved Haugsjøen, Næss. 2. Berith Bersvendsdt. - f:1754 - gift 1784 med Hans Mortensen Kolstad, hvor de også bodde. 3. Ole Bersvendsen - f:1759 - gift 1784 med Giøren Jensdt fra Ner-Næss ( søster til Anne Dorthea – gift med broren Niels. Overtok gården etter hans foreldre. 4. Anna Bersvendsdt. - f:1764 - gift ca. 1790 med Arnt Eliasen fra Nausthaugen. Overtok gården etter Steen Clausen.

         Grytingen og Flåget ved folketellingen 1769. 

1. Bersvend Joensen - bonde - 60 år. 2. Ragnhild Nielsdt. - hans kone - 45 år. 3. Joen Bersvendsen - hans sønn - 24 år. 4. Ole Bersvendsen - deres sønn - 10 år. 5. Anna Bersvendsdt. - deres datter - 5 år. 6. Niels Bersvendsen - deres sønn - 17 år.

Ole Bersvendsen gifter seg 1784 med Giøren Jensdt. fra Ner-Næss. Hun var f:1759, og datter av Jens Knudsen og Aun Elisabeth Paulsdt.

Ole Bersvendsen får 21. sep. 1785 festekontrakt av søstrene Angel på 1 pund av gården Holand. Det står ingen ting om kår til faren ; Bersvend Joensen , så om han lever vet jeg ikke.

        Ole Bersvendsen og Giøran Jensdt. får barna : 

1. Jens Olsen - f:1785 - død 1789. 2. Berith Dorthea Olsdt. - f:1787 - gift 1810 med Hendrich Erichsen fra Kolstad. Overtok trolig halve gården etter hennes far. 3. Anne Elisabeth Olsdt. - f:1790 - gift 1819 med Arnt Benj. Alfsen fra Ner-Næss. Bodde på Nausthaugen (”Risholmgården”) 4. Jens Olsen - f:1792 - gift 1823 med Susanna Nielsdt. på Bø, hvor de også bodde. 5. Elen Anna Olsdt. - f:1794 - gift 1823 med Knud Olsen 6. Randina Olsdt. - f:1797 - gift 1828 med Erik Erichsen fra Igerøy. Ble trolig de første som bodde på det vi i dag regner som Flåget. 7. Bergitha Olsdt. - f:1799 - gift 1828 med Atnt Joensen på Svinhaugen. De overtar gården etter hans foreldre, men har ingen barn.

       Grytingen og Flåget ved folketellingen 1801. 

1. Ole Bersvendsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 39 år. 2. Giøren Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 30 år. 3. Jens Olsen - sønn - - 9 år. 4. Berith Olsdt. - datter - - 14 år. 5. Anne Olsdt. - datter - - 13 år. 6. Elen Olsdt. - datter - - 7 år. 7. Randina Olsdt. - datter - - 5 år. 8. Bergitha Olsdt. - datter - - 3 år. 9. Marith Nielsdt. - tj.pike - enke etter 1.ekt. - 67 år. 10. Ragnhild Nielsdt. - husbondens moder - enke - 71 år.

No. 10 – er oppført som vanfør, og ”nyder almisse”. Det går etter hvert frem at familien har store vansker.

Ragnhild Olsdt. dør 1801 – 75 år.

Eldste datteren tol Ole Bersvendsen – Berith Dorthea Olsdt. – gifter seg 1810 med Hendrich Erichsen fra Kolstad. Han var f:1786, og sønn av Erich Hendrichsen og Sebore Larsdt. ( mor til Sebor var Karen Nielsdt. – søster til Ragnhild Nielsdt. – som var mor til Ole Bersvendsen.

          Hendrich og Berith får barna :

1. Elen Dorthea Hendrichsdt. - f:1812 på Holand - døde etter 8 uker . 2. Hendrich Erich Bertel Hendrichsen - f:1813 - ( faren var omkommet på havet før Hendrich ble født ).

Hendrich Erichsen omkommer i mars 1813 under Lofotfiske – 26 år gammel. ( de andre som omkommer er Ole Jensen Rørøystranden – 53 år, Peder Nielsen Kolskog – 24 år, og Bersvend Arntsen Holand (”Garn`”) – 20 år ). 5.mai 1813 ble registrering foretatt, og 18.mai 1814 ble skiftet holdt. Arvingene var : 1. Berith Olsdt. - hans kone. 2. Hendrich Hendrichsen - deres sønn - ½ år. ( døde 1813 ) Boets midler : 23 – 05 – 04, – gjeld 16 – 04 – 04, – registreringskostnader 02 – 00 – 00, – skiftekostnader 10 – 03 – 10 = 29 – 01 – 14.

                            Helg. spk. No. 30. – fol. 32½. 

Hendrich Erichsen står oppført som gårdsmann i skiftet, så vi må gå ut fra at han var bruker av gården svigerfaren brukte. Det er imidlertid bare Arnt Eliasen i Garden – gift med søster til Ole Bersvendsen – Anna Bersvendsdt., som betaler skatt da denne ble innkrevd 1811. Det er derfor mulig han på denne tiden var bruker av hele Flåget ( Grytingen, Flåget og Garden ).

Giøren Jensdt. dør som fattiglem på Holand 1825 – 65 år. Ole Bersvendsen dør som fattiglem på Holand 1832 – 77 år.

1816 blir det utskrevet en skatt som fikk navnet ”Sølvskatten”. De som er oppført på denne skattelisten fra Holand er : 1. Erich Pedersen - gårdsmann - 4 dal. (Småhaugan - 1p.12m) 2. Arnt Eliasen - gårdsmann - 2 dal. ( Garden - 12 m.) 3. Erich Alfsen - gårdsmann - 2 dal. ( Flåget - 12 m.) 4. Kirsten Nielsdt. - gårdsm. enke - 2 dal. ( Bergåker – 1p.) 5. Niels Woldradsen - gårdsmann - 2 dal. ( Nausthaugen -18m.) 6. Ole Haagensen - gårdsmann - 2 dal. ( Nausthaugen -18m.) 7. Joen Nielsen - gårdsmann - 2 dal. ( Svinhaugen - 12m.) 8. Johannes Olsen - gårdsmann - 3 dal. ( Grytingen - 12 m.)

Som en ser er det Erich Alfsen ( bror til Arnt Alfsen ) som er blitt bruker av Flåget, etter at Hendrich Erichsen omkom under Lofotfiske 1813, mens halvbroren Johannes Olsen har overtatt Grytingen. Siden det ser ut til at Erich Alfsen etter kort tid bli bruker av både Flåget og Grytingen ( halvbroren Johannes Olsen omkommer på havet 1816 , ”deler vi ikke gården ennda” .

Erich Alfsen var f:1787 på Ner-Næss, og sønn av Alf Knudsen og Karen Arntsdt. Han gifter seg 1814 med Elen Lavina Arntsdt. fra Garden på Holand. Hun var f:1790, og datter av Arnt Eliasen og Anna Bersvendsdt. ( søster til Ole Bersvendsen som hadde Flåget og Grytingen fra 1785 )

             Erich og Elen Lavina får barna : 

1. Ane Bergitha Erichsdt. - f:1814 - gift 1848 med Lars Ivertsen Bor på Rørøy-Øen 1865. To sønner bor der fortsatt 1900. 2. Marianna H. Erichsdt. - f:1816 - død 1817. 3. Morten Johan Erichsen - f:1819 - død 1822.

Elen Lavina Arntsdt. dør 1823 – 33 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Erich Alfsen - hennes mann 3. Ane Bergithe Erichsdt. - 9 år.

Erich Alfsen gifter seg igjen med Kristianna Joensdt. fra Flatåsen. Hun var f:1797, og datter av Joen Larsen og Marianna Christophersdt.

             Erich og Marianna får barna :

1. Sidsel Marie Erichsdt. - f:1825 - gift 1849 med Ole Johan Olsen. 2. Elen Johanne Bergithe Erichsdt. - f:1835 - gift 1862 med Andreas Ch. Olsen fra Igerøy. Bodde på Kirkøy, hvor de hadde en husmsnnsplass under Svinhaugen.

15.juli 1835 blir det utstet bykselbrev på 1 pund til Benjamin Olsen mot kår til forige bruker – Erich Alfsen. Benjamin Olsen var bror til Johannes Olsen som hadde Grytingen fra ca. 1814, til han omkom på havet 1818.

Det må ha skjedd mange ting på denne tiden, for etter matrikkelen 1836 ( 1838 ?) er brukerne av ”det gamle Flåget” : 1. Erich Alfsen - 283a. - 12 mark ( Garden ). 2. Erik Erichsen - 283b. - 12 mark ( Flåget ). 3. Benjamin Olsen - 283g. - 12 mark ( Grytingen ).

Som en ser er nå Erich Alfsen – som 1835 overlot gården til halvbroren Benjamin Olsen, mot kår hos denne – blitt bruker av Garden 283a. Det som har skjedd er at, etter at Arnt Eliasen i Garden døde 1836 ( svigerfar til Erich Alfsen ), har Erich overtatt gården for en stund. Det skulle bli en kort stund, for allerede 1838 dør han, og halvbroren Iver Olsen overtar Garden 283a.

Selv om Erich Alfsen flytter til Garden helt på slutten av livet ( om han gjorde det da ), tar jeg med ”avsluttningen” her.

Erich Alfsen dør som bykselmann 1838 – 50 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Kristianna Joensdt. - hans kone. 2. Ane Bergithe Erichsdt. - hans datter - 20 år. 3. Sisel Marie Erichsdt. - deres datter - 12 år. 4. Elen Johanne Erichsdt. - deres datter - 2 år.

Benjamon Olsen som 1835 overtok gården – Grytingen og Flåget – , med en skyld på 1 pund, sitter nå igjen med bare Grytingen, mens Erik Erichen fra Igerøy ( gift med datter til Ole Bersvendsen ) har overtatt Flåget. Gårdene får etter delingen en skyld på 12 mark hver.

Vi får gi oss med dette foreløpig, og går over til å ta hver gård for seg.


               Grytingen – 283 g. 

Etter at Hendrich Erichsen omkommer på havet 1813, blir gården delt mellom Johannes Olsen og Erich Alfsen. Den som overtar parten Grytingen blir Johannes Olsen. Han var f:1790 på Ner-Næss, og var eldste sønnen til Ole Johannesen ( skrives også Johansen ) og Karen Joensdt.

Johannes Olsen giftet seg 1815 med Inger Anna Andersdt.

            Johannes og Inger Anna får barna : 

1. Lava Kristina Johannesdt. - f:1816 - død 1820. 2. Ane Margrethe Johannesdt. - f:1816 - gift 1840 med Ingebrigt Larsen. De overtok ”Sørparten” i Skjærværet etter Jacob Dass. Huset deres står fremdeles, og er det eldste i været.

Johannes Olsen er ikke oppført over omkomne på havet, men omkom visstnok på Nordfjorden 1818. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Inger Anna Andersdt. - hans kone. 2. Ane Margrethe Johannesdt. - datter - 2 år. 3. Lava Kristina Johannesdt. - datter - 2 år.

Enken Inger Anna Andersdt. gifter seg igjen 1819 med Elias Nielsen fra Inderøyen i Hysvær. De overtar på Bergåkeren, der Kirsten Nielsdt. sitter som enke enke etter at Lars Olsen døde 1815.

Benjamin Olsen var f: ca. 1804, og sønn av Ole Johannesen og Karen Joensdt. på Ner-Næss. ( var brukere av ”Einar Næss” – og ”Nanna Paulsen gården” ). Han giftet seg 1832 med Maren Joensdt. fra Flatåsen, f:1802, og datter av Joen Larsen og Marianna Christophersdt.

            Benjamin og Maren får barna :

1. Johanna Benjaminsdt. - f:1832 - gift 1860 med Didrik Hermandsen Hongset, hvor de også bodde. 2. Anne Johanne Benjaminsdt. - f:1836 - døde samme år. 8. Ole Andreas Benjaminsen - f:1837 - 9. Johan Edvard Benjaminsen - f:1841 - gift 1872 med Sophie Hermandsdt. fra Kjelkedal. Husmannsplass på Stråmyra. 10. Bertel Benjaminsen - f:1844 - gift 1867 med Elen Arntsdt. Kolskog. Overtok gården etter hennes foreldre. 11. Marianna Benjaminsdt. - f:1849 - gift 1871 med Elias Carl Olsen på Heian, Næss.

Maren Joensdt. døde som gårdsmannskone 24. mai 1862 – 60 år gammel. Skiftet blir holdt 1863. Arvingene er : 1. Benjamin Olsen - hennes mann. 2. Ole Benjaminsen - sønn - 26 år. 3. Johan Benjaminsen - sønn - 22 år. 4. Bertel Benjaminsen - sønn - 19 år. 5. Johanna Benjaminsdt. - gift med Didrik Hermandsen Hongset.

Benjamin Olsen gifter seg igjen 1864 med Anne Jørgine Eriksdt. på Flåget. Hun var f:1829, og datter av Erik Erichsen og Randine Olsdt.

            Benjamin og Anne får barna :

1. Oline Mathea Benjaminsdt. - f:1864 - gift 1892 med Meyer Eliasen på Risbakken, hvor de også bodde. 2. Elise Benjaminsdt. - f:1869 - gift 1893 med Ole M. Mortensen fra Gulsvåghaugen. Bodde i Spilderen, Meløy.

         Grytingen – 283g., ved folketellingen 1865. 

1. Benjamin Olsen - gårdbruker / leilending - 63 år. 2. Anne Eriksdt. - hans kone - 37 år. 3. Oline Benjaminsdt. - deres datter - 2 år. 4. Johan Benjaminsen - hans sønn - dreng - ugift - 25 år. 5. Marianna Benjaminsdt. - hans datter - tj.pike - ugift - 18 år. 6. Oline Mortensdt. - tj.pike - - ugift - 26 år. 7. Ole Benjaminsen - losjerende/styrmann - ugift - 29 år. 8. Berith Olsdt. - losjerende/fattiglem - enke - 79 år. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 8 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, 1 1 tønne havre og 4 tønner poteter.

No. 6 – Oline Mortensdt. var datter av Morten Pedersen og Anne Johanne Olsdt. i Næpsundet. Anne var søster til Benjamin Olsen. Husker jeg ikke feil ble Oline bestemor til ”Anton i Nesjan” Gulsvåg. Morten Pedersen flyttet fra Næpsundet, og overtok Nedre Nordgård på Gulsvåg. No. 7 – Ole Benjaminsen var styrmann på Sundsvoldjekten på denne tiden. No. 8 – Berith Olsdt. var enke etter Hendrich Erichsen som omkom under Lofotfisket 1813.

Anna Jørgine Eriksdt. dør som gårdsmannskone 1869 – 42 år gammel.

1872 etablerer Peter Christian Qvale seg på Kirkøy med handel. Han er gift med Christianna Tønder, Rørøy, og da Tønder ( henes far ) eier en del gårder på Holand, blir det til at de overtar Grytingen – 283g. Ole Benjaminsen blir kårmann hos Qvale, og får for til 1 ku og 1 sau.

             Grytingen ved folketellingen 1875.
                  ”Kårmannsplassen”. 

1. Benjamin Olsen - kårmann - enkemann - f:1801. 3. Hendrike Ingebrigtsdt. - tj.pike / budeie - ugift - f:18?? Plassen hadde : 1 ku og 1 sau.

1883 er det skifte etter Benjamin Olsen som døde i Værøy 2. mars 1883 ( døde hos sønnen Ole Benjaminsen, som eide Røstnesvågen ), og hans kone Anne Jørgine Eriksdt. som døde 20. mai 1869. Arvingene var : 1. Ole Benjaminsen - Værøy. 2. Bertel Benjaminsen - Kolskog. 3. Johan Benjaminsen - Holand. 4. Marianna Benjaminsdt. - gift med Elias Olsen Næss. 5. Johanna Benjaminsen - gift med Petter Thorsen Hongset. 6. Oline Benjaminsdt. - 19 år - Holand. 7. Elise Benjaminsdt. - 14 år - Hongset .

De som overtar huset til Ole Benjaminsen på Grytingen blir Ole Olsen og Mathilde Hansdt. Ole Olsen kom til Vega 1881 fra Stange, Hedemark. Det står at han var fisker da han kom, men det ble sagt at han kom sammen med en Vegværing som hadde tatt seg av han etter at han hadde spilt bort pengene på poker ( begge jobbet ”på jernbanen” ).

Ole Olsen gifter seg 1881 med Mathilde Sofie Hansdt. fra Kjærrhaugen. Hun var f:1862, og datter av Hans Danielsen og Kirsten Paulsdt.

             Ole og Mathilde får barna : 

1. Oluf Marenius Olsen - f:1880 ( før ekteskap ) 2. Anette Edvarda Olsdt. - f:1883 3. Aleksander Olai Olsen - f:1885 4. Oteline Helmine Olsdt. - f:1887 5. Carlotte Hermine Olsdt. - f:1889 6. Oskar Wilhelm Olsen - f:1891 7. Jensine Kristofie Olsdt. - f:1893 8. Jensine Alexsandra Olsdt. - f:1895 9. Alf Even Sahl Olsen - f:1897 10. Olufine Mathilde Olsdt. - f:1899 11. Haldor Kristian Olsen - f:1903 12. Torleif Petter Olsen - f:1905

          Grytingen ved folketellingen 1900. 

Dette er plassen Grytingen. Gården Grytingen – br.nr. 7 – var eid av Qvale, som også drev handelstedet Kirløy. 1. Ole Olsen - jernbanearbeider - Narvik - f:1854. 2. Mathilde Hansdt. - hans kone - f:1862. 3. Oluf Olsen - jernbanearbeider - Narvik - f:1880. 4. Anette Olsdt. - datter - ugift - f:1883. 5. Oteline Olsdt. - datter - ugift - f:1887. 6. Carlotte Olsdt. - datter - - f:1889. 7. Oskar Olsen - sønn - - f:1891. 8. Jensine Olsen - datter - - f:1895. 9. Alf Olsen - sønn - - f:1897. 10. Olufine Olsdt. - datter - - f:1899.                Flåget – 283 b. 

Flåget ble trolig ”egen gård” etter at Hendrich Erichsen omkomer under Lofotfiske 1813. ( var bruker av Grytingen og Flåget ). Erich Alfsen overtok da parten Flåget, mens halvbroren Johannes Olsen overtok Grytingen. Etter at Johannes omkomer på havet 1818, overtar Erich også denne parten. Erich Alfsen er bruker av Flåget og Grytingen frem til bror til Johannes Olsen – Benjamin Olsen – overtar 1835. Han blir ikke sittende lenge med gården, for allerede 1836 er gården delt igjen mellom han og Erik Erichsen fra Igerøy, som overtar parten Flåget.

Erik Erichsen var f:1803, og sønn av Erich Ellingsen og Ane Nielsdt. Igerøy. Han gifter seg 1828 med Randina Olsdt.fra Holand, som var f:1797, og datter av Ole Bersvendsen og Giøren Jensdt. De bor flere plasser, før de overtar på Flåget ca.1836.

           Erik og Randina får barna :

1. Anne Jørgine Eriksdt. - f:1829 i Igerøy - gift 1864 med Benjamin Olsen på Grytingen. Hans andre kone. 2. Lars Didrik Eriksen - f:1830 - Igerøy - gift 1854 med Hanna Oline Olsdt. Bodde på Viksås ( Vallsjøen ? ), hvor de hadde en husmannsplass. Lars omkom etter kullseiling 1856. Hanna ble gift igjen med Bertel Johnsen på Neshaugen ( hans 2. Kone. Bertel var far til blant andre Lorents Bertelsen i Garden ). 3. Oline Eriksdt. - f:1833 - Hongset - gift 1860 med Ingebrigt Arntsen på Nausthaugen ( ”Risholmgården”), hvor de også bodde. 4. Erik Andreas Eriksen - f:1834 - Hongset - døde 1865 som gårdbruker på Holand ( ugift, men troli forlovet ). 5. Johan Petter Eriksen - f:1837 - Holand - død 1841.

Randina Olsdt. dør som bondekone 1837 – 40 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Erik Erichsen - hennes mann. 2. Lars Eriksen - sønn - 7 år. 3. Erik Eriksen - sønn - 3 år. 4. Johan Eriksen - sønn - 1 år. 5. Anne Eriksdt. - datter - 9 år. 6. Oline Eriksdt. - datter - 5 år.

Erik Erichsen gifter seg igjen 1838 med Elen Johanna Hansdt. fra Igerøy. Hun var født 1813, og datter av Hans Joensen og Petternille Arntsdt.

             Erik og Elen får barna : 

1. Petternelle Eriksdt. - f:1839 - gift 1864 med Bertel Andreas Olsen. 2. Didrik Eriksen - f:1841 - gift 1873 med Fredrikke Jensdt. fra Brønnø. Didrik mente vistnok det var mye elendighet på Flåget, og tok navnet Ødegård. Ble skolelærer på Edøya, hvor han omkom på havet. Noen av barna kom tilbake til Brønnøy, og har mange etterkommere der ( Fjeldsø ?). 3. Elen Anna Eriksdt. - f:1844 - får 1873 barn med ungkar Ole Trondsen Sundsvold. Barnet får navnet Anne Judila Wilhelmine. Elen Anna Eriksen og datteren reiser fra Vega til Hærø 1881. 4. Hanna Antonette Eriksdt. - f:1848 - død 1851. 5. Johanne Eriksdt. - f:1851 - gift 1873 med Erik Benj. Arntsen fra Nausthaugen ( ”Risholmgården”). Hadde en husmannsplass på Stråmyra ( Sletteng ). 6. Andreas Didrik Eriksen - f:1854 - gift 1881 med Hanna Jacobina Olsdt. fra Sandvær. 7. Edvard Karl Eriksen - f:1860 - omkommer sammen med Aleksander Hansen fra Kjerrhaugen under Lofotfisket 1882 – 22 år gammel.

Erik Erichsen dør som gårdsmann 28. jan. 1863 – 60 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Elen Hansdt. - hans kone. 2. Erik Eriksen - hans sønn - 30 år - Valla. 3. Didrik Eriksen - deres sønn - 21 år - Holand. 4. Edvard Eriksen - deres sønn - 3 år - Holand. 5. Anna Jørgine Eriksdt. - hans datter - 32 år - Holand. 6. Oline Eriksdt. - hans datter - gift med Ingebrigt Arntsen Holand. 7. Petternelle Eriksdt. - deres datter - 23 år - Grøtland. 8. Elen Anna Eriksdt. - deres datter - 18 år. 9. Johanne Eriksdt. - deres datter - 11 år.

Sønnen Erik Eriksen overtar gården etter farens død, men dør selv 13 aug. 1865. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Johanna Hermandsdt. - testamentert arving - ugift. 2. Anna Jørgine Eriksdt. - søster - gift med Benjamin Olsen Holand ( Grytingen ). 3. Oline Eriksdt. - søster - gift med Ingebrigt Arntsen Holand ( ”Risholmgården” ) 4. Petternelle Eriksdt. - halvsøster - gift med Bertel Olsen Ulving. 5. Didrik Eriksen - halvbror - 22 år - Tromsø Sanatorium. 6. Elen Anna Eriksdt. - halvsøster - 19 år - Ulving. 7. Johanne Eriksdt. - halvsøster - 12 år - Holand. 8. Andreas Eriksen - halvbror - 9 år - Holand. 9. Edvard Eriksen - halvbror - 5 år - Holand.

No. 1 – Johanna Hermandsdt. var f:1841, og datter av Hermand Danielsen og Johanna Johnsdt. på Hongset. ( bror til Johanna – Didrik Hermandsen, Hongset – var gift med Johanna Benjaminsen fra Grytingen, datter av Benjamin Olsen ). Johanna Hermandsdt. var trolig forlovet med Erik Eriksen da han døde.

         Flåget – 283b., ved folketellingen 1865. 

1. Johanna Hermandsdt.- gårdbruker / leilending - ugift - 25 år. 2. Elen Hansdt. - kårenke - - 53 år. 3. Andreas Eriksen - hennes sønn - gjetergutt - 12 år. 4. Edvard Eriksen - hennes sønn - - 6 år. Gården hadde : 4 kyr og 5 sauer, 1½ tønne bygg, 1 tønne havre, og 4 tønner poteter.

Johanna Hermandsdt. blir ikke værende på gården. Alerede året etter, eller i hvert fall 1867, er gården overtatt av Petter Eriksen.

Petter Rasmus Erichsen er f:1836 i Grimsøy. Foreldrener Erich Haagensen og Anne Christensdt. Han ble 1861 gift med Maria Olsdt., som var f:1836, og et ”uekte barn” av enken Brynild Nielsdt. på Kjul, og enkemann Ole Hermandsen i Hestviken. Petter og Maria bor flere plasser på Vega, før de overtar på Flåget. Ved folketellingen 1865, forpakter de Nergården på Valla.

            Petter og Maria får barna :

1. Elen Pettersdt. - f:1861 - Viksås - gift 1886 med samen Lars Kristensen. Bodde på Bardal i Nesna ( gården Blyseth ). 2. Anna Kathr. Pettersdt. - f:1863 - Kjelkedal - gift 1884 med Anton Fredriksen fra Oppgården på Viksås. Bodde på Svea 3. Hermand Ole Pettersen - f:1865 - Kjelkedal - gift 1888 med Elen Anna Eliasdt. fra Skjærvær. Bodde på Flåget til Hermand døde 1901. Elen Anna ble siden gift med ”Abraham i naustet” på Næss. 3. Peternille Pettersdt. - f:1867 - Holand - gift 1890 med Nils Olai Meyer Nilsen fra Heian, Kolstad. Bodde på Gulsvåg. 5. Anne Kathr. Pettersdt. - f:1869 - gift med samen Anders Kristensen ( bror til Lars ). Bodde vistnok på Hemnesberget. 6. Antonette Pettersdt. - f:1871 - gift 1892 med Andreas Fredriksen fra Oppgården Viksås. Overtok halve gården. 7. Anton Iver Pettersen - f:1873 - død 1874. 8. Anton Edvard Pettersen - f:1875 - gift 1909 med Petrine Anna Pedersdt. fra Nausthaugen. Bygde seg hus i Middagshaugen, hvor de bodde. Anton var jernbanearbeider, og var mye i Narvik. 9. Didrik Bernh. Pettersen - f:1879

         Flåget – 283b., ved folketellingen 1875. 

1. Petter Erichsen - gårdbruker og fisker - f:1837. 2. Maria Olsdt. - hans kone - - f:1837. 3. Hermand Pettersen - sønn - - f:1864. 4. Anton Pettersen - sønn - - f:1875. 5. Elen Pettersdt. - datter - - f:1861. 6. Anna Pettersdt. - datter - - f:1863. 7. Peternille Pettersdt. - datter - - f:1866. 8. Anne Pettersdt. - datter - - f:1868. 9. Antonette Pettersdt. - datter - - f:1870. 10. Brynild Nielsdt. - mor til Maria - enke - f:1805. 11. Elen Hansdt. - kårkone - enke - f:1811. 12. Andreas Eriksen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1854. 13. Edvard Eriksen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1860. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 13 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg. 1 tønne havre, og 4 tønner poteter. Av besetningen hadde Elen Hansdt. 1 ku og 5 sauer. Om det var ett eller to hus på gården vet jeg ikke, men det kan være at Elen Hansdt. bor i det gamle huset, mens Petter Erichsen har bygd nytt. ( ”Astri på Flåget” sa det var snakk om at det hadde stått et hus på grensen mot Garden ).

15.mars 1882 omkommer Edvard Eriksen under Lofotfisket sammen med Aleksander Hansen fra Kjerrhaugen. Edvard ble 22 år gammel.

Etter matrikkelen 1886, er Petter Erichsen bruker av Flåget - 283b. Gårdsnr. 34, br.nr. 2. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 18 skill., revidert : 1 mark - 18 øre. ( Flåget, slik vi kjenner det i dag, ble ikke kaldt Flåget før lenge etter at Qvale overtok nabogården Grytingen 1882. Før den tid var det Grytingen som bar navnet, og selv etter matrikkelen 1907 er det slik ).

Hermand Ole Henrik Pettersen gifter seg 1888 med Elen Anna Petrine Eliasdt. fra Skjærvær. Hun var f:1866, og datter av Elias Olsen og Karoline Hansdt. på ”Nord-Parten”.

          Hermand og Elen Anna får barna :

1. Johan Kristian Hermansen - f:1890 - gift 1919 med Oteline Marie Johansdt. Svea. Født 1889 i Herøy. Bodde på Svea, og ble foreldre til blant andre ”John sme`” på Næss. 2. Einar Kristian Hermansen - f:1891 - død 1892. 3. Hermine Marie Hermansen - f:1895 - gift 19?? med Karl Bertelsen fra Kolskog. Han flyttet gammelstua på Kolskogen til Næss, hvor de bodde. Han fikk også flyttet huset som stod i Moen til Næss, og som han brukte som smie. ( se eget hefte ). 4. Herman Emelius Hermansen - f:1897.

Petternelle Emelie Pettersdt. gifter seg 1890 med Nils Olai Meyer Nilsen fra Kolstad. Han var f:1862, og sønn av Nils Petersen og Abel Johansdt. på Heian.

             Nils og Petternelle får barna : 

1. Sanna Lovise Nilsen - f:1891 - 2. Nelly Amalie Nilsen - f:1894 -

Nils Olai Meyer dør som skrepphandler på Gulsvåg 23. mars 1895. Hvor de bor på Gulsvåg vet jeg ikke, for de må nettopp ha flyttet. Begge barna er født på Flåget, og skiftet blir da også holdt her samme år. Arvingene er : 1. Petternelle Pettersdt. - hans kone. 2. Sanna Lovise Nilsen - datter - 3 år. 3. Nelly Amalie Nilsen - datter - 1 år. Verge for de umyndige var morfaren Petter Erichsen Holand.

      Flåget – br.nr. 2. ( 283b.), ved folketellingen 1900. 

1. Petter Erichsen - gårdbruker / bykselm. / fisker - f:1836. 2. Marie Olsdt. - hans kone - f:1836. 3. Hansine Antonsdt. - tj.pike - ugift - f:1878. 4. Nelly Nilsdt. - datterdatter - - f:1894. 5. Hermand Pettersen - sønn - fisker - gift - f:1865. 6. Elen Eliasdt. - hans kone - - f:1866. 7. Johan Hermandsen - sønn - - f:1890. 8. Hermine Hermandsen - datter - - f:1895. 9. Herman Hermandsen - sønn - - f:1897. 10. Anton Pettersen - sønn - jernbanearb. - ugift - f:1875. 11. Didrik Pettersen - sønn - jordarb. - ugift - f:1879.

Elen Hansdt. dør som kårenke 1901 – 88 år gammel.

Hermand Pettersen dør som gårdbruker 23. juli 1900 – 36 år gammel. ( nyresykdom ). Elen Anna Eliasdt. giftet seg igjen 1908 med enkemann Abraham Andreasen ( ”Abraham i nauste`”) Næss, og flytter dit. Hun var da 42 år gammel – han 64.

Den som blir til å overta på Flåget, blir Anton Pettersen fra Kolstad.

Anton Petter Petteren var født 1866 på Kolstad, og sønn av Petter Baardsen og Anne Johansdt. på Heian. Han ble 1897 gift med Albertine Oline Pettersen fra Svea, og som var datter av Petter Sneve og Kristine Hansdt. Anton og Albertine bodde først på Kolstad, hvor de hadde en husmannsplass under Heian, kaldt ”Guldbringen”.

           Anton og Albertine får barna : 

1. Klara Petrine Pettersen - f:1898 - Kolstad 2. Aasmund Berg Pettersen - f:1899 - Kolstad 3. Ester Halfrida Pettersen - f:1901 - Holand 4. Haakon Aleksand. Pettersen - f:1903 5. Magnus Reidar Pettersen - f:1905 6. Borghild Marie Pettersen - f:1907 7. Astrid Petternelle Pettersen - f:1909 8. Aasta Magdalena Pettersen - f:1912 9. Jorund Kristine Pettersen - f:1916 10. Kaare Herman Pettersen - f:1919                Garden – 283 a. 

Som tidligere skrevet har trolig Garden vært egen gård fra ca. 1735, da Peder Joensen ble bruker av gården ( men han kan også ha vært bruker av en større del av det ”gamle Flåget” ). Da er det langt mer sikkert at Steen Clausen var bruker av gården fra ca. 1760, til sin død 1788, og at Arnt Eliasen fra Nausthaugen Overtar.

Arnt Eliasen var f:1764, og sønn av Elias Olsen og Elen Arntsdt. på Nausthaugen. Han giftet seg ca. 1789 med Anna Bersvendsdt. på Flåget ( Flåget og Grytingen ), datter av Bersvend Joensen og Ragnhild Nielsen. ( broren Ole Bersvendsen overtar gården etter hennes foreldre ).

              Arnt og Anna får barna :

1. Elen Lavina Arntsdt. - f:1790 - gift 1814 med Erich Alfsen fra Ner-Næss. De overtar, som tidligere skrevet, først Flåget ( 283a.) da Hendrich Erichsen omkommer på havet 1813, siden også Grytingen ( 283g.) da halvbroren Johannes Olsen omkommer 1818. Se for øvrig det som tidligere er skrevet. 2. Bersvend Arntsen - f:1792 - omkommer under Lofotfiske 1813, sammen med tre andre fra Vega. En av disse var Hendrich Erichsen, som var bruker av Flåget ( Flåget og Grytingen ). 3. Morthina Arntsdt. - f:1797 - gift 1831 med Erich Christophersen i Nordøyen, Hysvær. 4. Gurina Arntsdt. - f:1799 - død 1842 – 43 år gammel. ( var da tj.pike hos søsteren Morthina i Hysværet. ) 5. Hanna Dorthea Arntsdt. - f:1804 - gift 1829 med Erik Nikolai Christensen fra Kolstad. De overtar trolig en av gårdene på Nausthaugen, men hvilken er jeg ikke helt sikker på . Erik Christhensen dør i hvert fall som leilending 1837 ( kreft ).

Anna Chatrina Bersvendsdt. dør 1814 som gårdsmannskone – 50 år gammel. 12. juni 1815 er det registrering, og 5. sep. samme år skifte etter henne. Arvingene er : 1. Arnt Eliasen - hennes mann. 2. Elen Lavina Arntsdt. - datter - gift med Erich Alfsen Holand. 3. Morthina Arntsdt. - datter - 16 år - hjemme. 4. Gurina Arntsdt. - datter - 14 år - hjemme. 5. Hanna Arntsdt. - datter - 10 år - hjemme. Boets midler : 135 – 01 – 04, – gj. omk. 134 – 04 – 01, hvorav til Vegas Kornmagasin for erholdt gods - 63 – 00 – 03.

Arnt Eliasen gifter seg igjen 1816 med Kirsten Nielsdt. fra Moen. Hun var f:1777, og datter av Niels Hermandsen og Anna Pedersdt.

Arnt Eliasen dør som leilending 1836 – 72 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Kirsten Nielsdt. - hans kone. 2. Morthina Arntsdt. - datter - gift med Erich Christophersen Hysvær. 3. Hanna Arntsdt. - datter - gift med Erich Christensen Holand. 4. Gurina Arntsdt. - datter - 36 år. 5. Elen Lavina Arntsdt. - datter - død. 6. Ane Bergitha Erichsdt. - barn av Elen - 22 år.

Som tidligere skrevet overtar Erich Alfsen ( som da trolig var kårmann både hos Benjamin Olsen på Grytingen og Erik Erichsen på Flåget ) Garden etter svigerfarens død. Han står da også som bruker av gården etter matrikkelen 1836 ( 1838 ?)

Erich Alfsen dør som bykselmann 1838 – 50 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Kristianna Joensdt. - hans kone. 2. Ane Bergitha Erichsdt. - hans datter - 23 år. 3. Sisel Maria Erichsdt. - deres datter - 12 år. 4. Hanna Anna Erichsdt. - deres datter - 2 år.

Det blir halvbror til Erich Alfsen – Iver Olsen – som overtar gården.

Iver Olsen var f:1800 på Ner-Næss, og sønn av Ole Johannesen og Karen Joensdt. Han ble ca. 1830 gift med Dorthe Maria Stephensdt. fra Tjøtta. Foreldrene var trolig Stephen Larsen og Berith Hansdt., som hadde en husmannsplass under Stokka gård.

            Iver og Dorthe Marie får barna : 

1. Hendrik Johan Iversen - f:1835 - Næss - gift 1860 med Hanna Christina Hansdt. fra Skjærvær. Hun var f:1832, og datter av Hans Pedersen og Berith Ingebrigtsdt. på ”Nord-Parten”. 2. Karen Marie Iversdt. - f:1838 - Næss 3. Nikoline Iversdt. - f:1841 - Holand 4. Johan Edvard Iversen - f:1845 5. Nikoline Iversdt. - f:1850

Iver Olsen døde i Lofoten 1860 – 60 år gammel, og er begravd i Vågan.

Ingen av barna til Iver og Dorthe Maria blir på gården. Den som overtar blir Lorentz Bertelsen fra gården ”Glugmyr” på Neshaugen.

Lorentz Ranuel Bertelsen var f:1837, og sønn av Bertel Johnsen og Brynild Olsdt. Han giftet seg 1861 med Hanna Tobia Davidsdt. fra Nordgården på Gulsvåg. Hun var f:1832, og datter av David Erichsen og Margrethe Hendrichsdt. ( David Erichen var fra Småhaugan, så Hanna hadde hatt sine besteforeldre der ).

Lorentz Bertelsen og Hanna Davidsdt. har ingen barn.

        Garden – 283a., ved folketellingen 1865.

1. Lorentz Bertelsen - gårdbruker / leilending - 28 år. 2. Hanna Davidsdt. - hans kone - 33 år. 3. Kristianna Joensdt. - kårenke - - 73 år. 4. Dorthe Stephensdt. - kårenke - - 64 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 4 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

No. 3. – Kristianna Joensdt. var enke etter Erich Alfsen ( døde 1838 ). Hun flytter siden til Hongset, hvor datteren Sisel Maria var gift med NilsEriksen, og bruker av gården 291aa. Her dør hun 1878 – 80 år gammel. No. 4. – Dorthe Stephensdt. var enke etter Iver Olsen ( død 1860 ).

         Garden – 283a., ved folketellingen 1875. 

1. Lorentz Bertelsen - gårdbruker / fisker - f:1837. 2. Hanna Davidsdt. - hans kone - f:1832. 3. Nicoline Torstensdt. - tj.pike - ugift - f:1853. 4. Dorthea Stephensdt. - kårenke - - f:1801. 5. Elen Erichsdt. - losjerende - ugift - f:1844. 6. Anne Olsdt. - hennes datter - f:1873. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 6 sauer og 1 gris, 1½ tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

Nr. 3. – Nicoline Torstensdt. var fra Mudvær, og datter av Torsten Torstensen og Sophie Sivertsdt. No. 4 – Elen Eriksdt. var fra Flåget, og datter av Erik Erichsen og Johanna Hansdt. Datteren ( No. 6.) Anna Judilla Wilhelmine, fikk hun med ungkar Ole Trondsen Sundsvold.

Etter matrikkelen 1886, er Lorentz Bertelsen bruker av Garden – 283a. Gårdsnr.: 34, br.nr.: 1. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort – 18 skill., revidert : 1 mark – 32 øre.

       Garden – br.nr.: 1. ( 283a. ), ved folketellingen 1900. 

1. Lorentz Bertelsen - gårdbruker / selveier - f:1837. 2. Hanna Davidsdt. - hans kone - f:1832. 3. Henrik Andreasen - fostersønn - f:1884. 4. Massine Pettersdt. - tj.pike - ugift - f:1879.

No. 3. – Hendrik Julius Andreasen var et barn Didrika Hendriksdt. hadde med Andreas Hansen fra Vegdalen. Didrika var fra Nordgården på Gulsvåg, og Hanna Davidsdt. var hennes tante. Didrika døde som tjenestepike på Holand 1889 – 34 år gammel. No. 4. – Massine Pettersdt. var fra Floamoen, og datter av Petter Pettersen og Elen M. Sivertsen.

De som overta Garden etter Lorentz Bertelsen blir Martin Pedersen fra ”Gustavgården” på Nausthaugen.

Martin Haaken Pedersen var f:1872, og sønn av Peder Olsen og Anna Didriksdt. Han ble 1901 gift med Marie Emelie Hendriksen fra Marken – datter av Hendrik Erichsen og Kirsten Andersdt.

           Martin og Marie får barna :

1. Ane Kathrine Pedersen - f:1902 2. Henrikke Elise Pedersen - f:1904 3. Peder Henry Pedersen - f:1906 4. Sanna Aaselle Pedersen - f:1910 5. Magnus Mørk Pedersen - f:1914 6. Agnes Kathrine Pedersen - f:1917      Rorsundet ( hos ”Jørgen på Rorsundet” ).

Johan Arnt Olsen gifter seg 1884 med Ulrikanna Jonethe Nicolaisdt. fra Husøy, Næss. Hun var f:1858, og datter av Nicolai Olsen og Berith Thomasdt. Johan var fra Kirkøy, f:1856, og sønn av Ole Nilsen og Uldricha Jensdt. Husmannsplassen de fikk lå under samtlige gårder på Holand.

             Johan og Ulrikanna får barna : 

1. Bernhoff Otelius Peder Johansen - f:1886 2. Nilson Jentoft Angel Johansen - f:1891 - død 1893. 3. Oskar Nilberg Ulrik Johansen - f:1895 4. Jørgen Ulrik Mørk Johansen - f:1899

          Rorsundet ved folketellingen 1900. 

1. Johan Olsen - strandsitter / fisker - f:1856. 2. Ulrikanna Nicolaisdt. - hans kone - f:1858. 3. Bernhoff Johansen - sønn - - f:1886. 4. Oskar Johansen - sønn - - f:1895. 5. Jørgen Johansen - sønn - - f:1899.    Stråmyra ( hos Albert og Sigrid Johannesen ).

Johannes Petersen fra Sparbu ble 1878 gift med Nikoline Johanne Benjaminsdt. fra Haugsjøen. Hun var f:1849, og datter av Benjamin Bertelsen og Anne Larsdt. Johannes og Nikoline blir boende ved Haugsjøen den første tiden, og får også sine barn her. 1. Petra Jensine Johannesdt. - f:1881 2. Peter Adolf Johan Johannesen - f:1883 3. Kathrine Oline Johannesdt. - f:1884 4. Albert Peder Hagen Johannesen - f:1890 - gift 1927 med Sigrid Amanda Henriksen fra Nergården, Næss. Overtok plassen etter hans foreldre.

Stråmyra ( hos Albert og Sigrid ) ved folketellingen 1900. 1. Johannes Petersen - husmann m. j. / bryggemand - f:1848. 2. Nikoline Benjaminsdt. - hans kone - - f:1849. 3. Peter Johannesen - sønn - fisker - - f:1883. 4. Albert Johannesen - sønn - - - f:1890. 5. Kathrine Johannesdt. - datter - - - f:1884.    Stråmyra ( hos Kristian og Josefine Johansen ).

Johan Edvard Benjaminsen giftet seg 1872 med Sophie Maria Hermandsdt. fra Kjertdalen. Hun var f:1849, og datter av Hermand Nilsen og Oline Olsdt. Johan Benjaminsen var fra Grytingen, og sønn av Benjaminsen og Maren Johnsdt. Johan Benjaminsen får en husmannsplass på Stråmyra unde Småhaugan, Burshaugen og Flåget ( nå Grytingen ).

            Johan og Sophie får barna : 

1. Hermand Adolf Johansen - f:1873 - omkom da jekten til onkelen, Ole Benjaminsen, forliste natten til 11.nov. 1892 på Vestfjorden ( ved ”Roten” ved Støtt ). 2. Albert Olaus Johansen - f:1876 - gift 1897 med Hanna Haagensdt. fra Kolskog. De overtok plassen Nessjøen, og ble foreldre til blant andre – ”Magnus me`Nessyn`”. 3. Marie Kathrine Johansdt. - f:1878 - gift 1901 med Thomas Edvartsen fra Husøyen, Næss. Ryddet plassen ”Steinbruneset”. 4. Kristian Lund Johansen - f:1880 - gift 1911 med Josefine Edvartsdt. fra Husøyen ( søster til Thomas ). De overtok plassen etter hans foreldre. 5. Nils Benjamin Johansen - f:1882 - 6. Ole Johan Zahl Johansen - f:1885 -

   Stråmyra ( hos Kristian og Josefine ) ved folketellingen 1900.

1. Johan Benjaminsen - husmann med jord / fisker - f:1841. 2. Sophie Hermandsdt. - hans kone - f:1849. 3. Marie Johansdt. - datter - sypike - ugift - f:1878. 4. Kristian Johansen - sønn - fisker - ugift - f:1880. 5. Ole Johanesen - sønn - - - f:1885. 6. Jensine Jacobsdt. - tj.pike - husgj. - ugift - f:1880.

Kristian Lund Johansen gifter seg 1911 med Josefine Helmine Edvardsdt. fra Husøyen, Næss. Hun var f:1890, og datter av Edvard Nicolaisen og Karen Davidsdt.

           Kristian og Josefine får barna :

1. Borghild Alvine Johansen - f:1912 - Stråmyr 2. Charles Mørk Johansen - f:1914 - Husøy 3. Edvard Johan Johansen - f:1917 - Husøy 4. Katrine Nelly Johansen - f:1922 - Stråmyr      Stråmyra ( hos Johannes og Ragna Sletteng ). 

Erik Bebjamin Arntsen gifter seg 1873 med Johanne Peternelle Eriksdt. Hun var f:1851, og datter av Erik Erichsen og Elen Hansdt. på Flåget. Erik Arntsen var fra Nausthaugen ( ”Risholmgården” ), f:1840, og sønn av Arnt Ingebrigtsen og Martha Haagensdt.

Husmannsplassen de fikk lå under Bergåkeren, Nausthaugen ( ”Ole Bernarst`gården” og ”Risholmgården” ), og Svinhaugen. Erik og Johanna hadde ingen barn.

  Stråmyra ( hos Johannes og Ragna ) ved folketellingen 1900. 

1. Erik Arntsen - husmann med jord / fisker - f:1840. 2. Johanne Eriksdt. - hans kone - - f:1851. 3. Petra Johannesen - tj.pike - ugift - f:1881. 4. Elen Hansdt. - føderådsenke – mor til Johanne - f:1812.

No. 3. – Petra Johannesdt. var datter av Johannes Petersen og Nikoline Benjaminsdt. på ”Lynghevelen” ( søster til Albert ).

Da Erik Arntsen og Johanna Eriksdt. ikke hadde barn, blir det Johan Edvardsen ( ”Bjergaker” ) og Petra Dorthea Johannesdt. som overtar plassen. Johan Seldor Mørk var f:1892, og sønn av enkemann Edvard Johannesen på Lisstaulan, og pike Sophie Johannesdt. på Bergåkeren. Petra Dorthea var f:1894 på Vallnautøy, og datter av Johannes Petersen og Emelia Andreasdt. Faren omkom på havet året etter at Petra ble født, og moren giftet seg opp igjen med Peder Mortensen. De overtok Åkerbakken etter ”Jo” og Karen – som heller ikke hadde barn – og her voks Petra opp.

               Johan og Petra får barna : 

1. Anna Julie Edvardsen - f:1913 2. Jenny Edvardsen - f:1915 3. Johannes Parelius Edvardsen - f:1918 4. Svend Edvardsen - f:193?      Stråmura ( hos Ole Hermand og Evendine ). 

Ole Hermand Eliasen gifter seg 189? med Evendine Kristine Johannesdt. fra Neshaugen ( ”Gavelgården” ). Hun var f:1873, og datter av Johan Eliasen og Hendrika Didriksdt. Ole Hermand var fra Risbakken ( ”Meiergården” ), f:1877, og sønn av Elias Petersen og Johanna Mortensdt. Ole Hermand og Evendine hadde ingen barn, men hadde i hvert fall et fosterbaen.      Stråmyra ( hos Andreas og Olianna Tronsen ).

Ole Aleksander Bertelsen gifter seg 1879 med Anne Bergithe Pedersdt. fra Tjøtta. Ole var fra Neshaugen ( ”Glugmyr” ), f:1850, og sønn av Bertel Johnsen og Brynild Olsdt. Bror til Ole – Lorents Bertelsen – var bruker av ”Garden” på Holand, og Ole og Anna fikk en husmannsplass under denne.

                Ole og Anne får barna : 

1. Bergliot Oline Olsen - f:1880 - Næss - død 1901 - tæring. 2. Per Henrik Olsen - f:1884 - Holand

    Stråmyra ( hos Andreas og Olianna ) ved folketellingen 1900. 

1. Ole Bertelsen - husmann med jord / postbud - f:1850. 2. Anne Pedersdt. - hans kone - - f:1853. 3. Per Olsen - sønn - - f:1884. 4. Bergliot Olsen - datter - gårdsarbeid - ugift - f:1880.          Kirkøy – ( hos Johan Arnt Johansen ).

Andreas Dinesen gifter seg 1821 med Anne Johanne Jonasdt. Begge står oppført fra Næss – han 23, hun 39 år gammel. Andreas var f:1798 som et uekte barn av Dines Joensen og Johanna Thomasdt. De ble gift året etter, og Andreas voks opp i huset som Svend Sletteng nå har ”bygd om” på Neshaugen. Anne Johanne Jonasdt. var trolig f:1783, og datter av Jonas Olsen og Elisabeth Olsdt. på Rørøystranen.

Andreas Dinesen dør som husmann på Kirkøy 1831. Skifter blir holdt samme år. Ved forretningen møtte Hans Jonasen, som krevde penger for et barn som Andreas Dinesen hadde avlet med hans søster, som også er død. Barnets navn er Dines, og er 12 år. De andre arvingene er : 1. Anne Jonasdt. - hans kone - Kirkøy. 2. Johanna Thomasdt. - hans mor - Næss. 3. Peter Dinesen - bror - 36 år. 4. Sivert Dinesen - bror - 23 år. 5. Elen Dinesdt. - søster - 26 år. 6. Johanna Nicoline Dinesdt. - søster - 16 år.

Barnet Hans Jonasen krevde penger for, var Dines Johan Andreasen, som var f:1818, og sønn av hans søster Maren Marie Jonasdt. fra Nessjøen ( ”Magnusgården” ). Dines Andreasen bor i Brasøy ved skifte etter bestemoren Mille Eliasdt. på Næss 1845. Bestefaren til Dines – Jonas Hansen – har fått en vik på nordsiden av Andøya oppkalt etter seg ; ”Jonasviken”, der han ble funnen omkommet 1836.

Anne Johanne Jonasdt. gifter seg igjen 1834 med Manasses Gjertsen fra Tjøtta 1834. Han kom til Vega samme år, og var da 34 år gammel. Manasses har ikke vært gift, men fikk 1830 en datter med Lavina Larsdt. ( etternavnet litt usikkert ). Datteren, som fikk navnet Ane Pauline Manassesdt., kom siden til Vega, og ble 1861 gift med Jacob Sivertsen. De bodde på Singsøyen utfor Vallsjøen.

Anne Johann Jonasdt. dør som husmannskone 1861 – 78 år gammel. Manasses Gjertsen flytter til datteren på Singsøyen, hvor han dør som inderst 1868.

De som overtar plassen blir Andreas Christian Olsen, og hans kone Elen Johanne Erichsdt.

Andreas Christian Olsen var f:1835, og sønn av Ole Christian Olsen og Oline Olsdt., som var brukere av gården ”Bukken” i Igerøy. Elen Johanne Erichsdt. var også f:1835, og datter av Erich Alfsen på Flåget Holand. Ole Christian var sønn av Ole Johannesen og Karen Arntsdt. på Ner-Næss, så han og Elen hadde samme bestemor, da Karen først var gift med Alf Knudsen – far til Erich Alfsen.

              Andreas og Elen får barna :

1. Olea Julie Andreasdt. - f:1864 - Hongset - gift 1885 med Anton Karl Thorsen på Findneset, hvor de også bodde. 2. Julius Andreas Andreasen - f:1866 - Holand - død 1881 3. Hans Olai Andreasen - f:1869 - gift 1902 med Johanne Lorentsdt. - omkom i Skjærvær 4. Benjamin Anton Andreas - f:1872 - omkom sammen med broren. 5. Peternelle Andreasen - f:1875

       Kirkøy ( hos Johan Arnt Johansen ) fol.tel. 1865. 

1. Andreas Olsen - husmann med jord - 31 år. 2. Elen Eriksdt. - hans kone - - 31 år. 3. Olea Andreasdt. - datter - - 2 år. 4. Oline Olsdt. - hans fosterdatter - - 14 år. 5. Jens Nilsen - losjerende fisker - gift - 58 år. 6. Malena Olsdt. - hans kone - - 51 år. Gården hadde : 2 kyr, 4 sauer og 1 gris, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 2 tønner poteter.

No. 5. – Jens Nilsen var f:1812 på Gulsvåg ( foreld.: Nils Hansen og Idde Danielsdt.), og giftet seg 1847 med No. 6 – Malene Olsdt. ( foreld.: Ole Olsen og Martha Svendsdt. Hestvik ) .

       Kirkøy ( hos Johan Arnt Johansen ) 1875. 

1. Andreas Olsen - husmann med jord / fisker - f:1835. 2. Elen Eriksdt. - hans kone - - f:1835. 3. Julius Andreasen - sønn - - f:1866. 4. Hans Andreasen - sønn - - f:1869. 5. Benjamin Andreasen - sønn - - f:1872. 6. Olea Andreasdt. - datter - - f:1864. 7. Peternelle Andreasdt. - datter - - f:1875. Gården hadde : 1 ku, 6 sauer og 1 gris, ½ tønne havre og 2½ tønner poteter.

1881 omkommer Julius Andreasen etter fall fra båt. Han ble 15 år gammel.

      Kirkøy ( hos Johan Arnt Johansen ) 1900.

1. Andreas Olsen - husmann / fisker - f:1835. 2. Elen Eriksdt. - hans kone - - f:1835. 3. Hans Andreasen - sønn - skomaker/fisker - ugi. - f:1869. 4. Benjamin Andreasen - sønn - fisker - ugift - f:1872. 5. Peternelle Andreasen - datter - arb. I huset - ugift - f:1875. 6. Julius Antonsen - dattersønn fra Findneset - f:1886.

Hans Olai Andreasen gifter seg 1902 med Johanne Lovise Lorentsdt. fra Kolstad. Hun var f:1872, og datter av Lorents C. Johansen og Elen Oline Hansdt.

            Hans og Johanne får barna : 

1. Erling Juhl Hansen - f:1904 - 2. Hansine Beate Julie Hansen - f:1906 -

2.mars 1906 blir familien rammet av en tragedie. Begge sønnene til Andreas og Elen, samt dattersønnen Julius, omkomer på havet under innseilingen til Skjærværet. I tillegg omkomer Adolf Møller Sivertsen på Tolvberget, 47 år gammel. Hans Andreasen ble 46 år gammel, broren Benjamin 34, og Julius Antonsen 20 år.

Elen Eriksdt. dør 3. feb. 1912, og Andreas Olsen dør 14. okt. samme år. Skiftet blir holdt 1912. Arvingene er : 1. Olea Andreasdt. - datter - 48 år - gift med Anton Thorsen på Finneset. 2. Peternelle Andreasdt. - datter - 37 år - Holand. 3. Hans Andreasen - sønn - død. 4. Erling Hansen - sønn av Hans - 8 år - Holand. 5. Hansine Hansen - datter av Hans - 6 år - Holand.          Kirkøy – ( ”Inandahuset” ). 
        Husmannsplass under Bergåkeren.

Hvem som bygde dette huset, eller hvem som bodde der først er jeg ikke sikker på, men jeg får ta med det jeg vet, og begynner med folketellingen 1865.

        Kirkøy – ( ”Inandahuset” ) ved folketellingen 1865. 

1. Mikael Olsen - husmann med jord - 38 år - f: Tjøtta. 2. Mortina Amundsdt. - hans kone - 33 år - f: Tjøtta. 3. Dorthe Nilsdt. - losjerende enke - 60 år - f: Vega. Plassen hadde : 2 kyr og 5 sauer, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og ½ tønne poteter.

Mikael Olsen og Mortina Amundsdt. kom til Vega fra Herø 1864. Han står da oppført som husmann.

Nr. 3. – Dorthe Nilsdt. var mor til Mortina Amundsdt. Hun var f:1796, og datter av Niels Mortensen og Peternelle Eliasdt. på Kolstad. Dorthe får 1833 barn med Amund Amundsen fra Nordbostad i Alstahaug ( hvem han var vet jeg ikke ). Barnet får navnet Mortina Tobina Amundsdt. Når, og hvor Dorthe og Amund blir gift vet jeg ikke, men 1838 er de tilbake på Vega, for da blir Nicoline Cecelia Amundsdt. født. Kan ikke se at Amund Amundsen har død på Vega, heller ikke at han og Dorthe har flyttet, eller at hun har kommet tilbake etter hans død. ( Nicoline Amundsdatter og hennes mann Anders Isaksen er også nettopp kommet til Vega, og bor på Småhaugan ved folketellingen 1865 ).

Hva som skjer, og når, er jeg ikke sikker på, men Mikael Olsen og Mortina Amundsdt. flytter til Alstahaug etter kort tid. Vi finner dem på Altern i Alstahaug 1875, hvor de har husmannsplassen ”Vaagbekken”, under 142b.

Dorthe Maria Nielsdt. dør 1873 – 77 år gammel.

        Kirkøy – ( ”Inandahuset ” ) ved folketellingen 1875. 

1. Anders Isaksen - husmann m. jord/fisker - f:1829 - Trondh. 2. Nicoline Amundsdt. - hans kone - f:1838. 3. Salamon Hansen - fostersønn - hj.faderen - f:1859 - Hærø. 4. Ulrichea Jensdt. - enke - ind. – spin./ strik.- f:1813. Plassen har :

No. 3. – Salamon Hansen bor 1865 på Nøtø i Nord-Herø. Foreldrene er Hans Salamonsen og Ane Isaksdt. fra Inderøen. Hun er trolig søster til Anders Isaksen. No. 4. – Ulrichea Jensdt. bodde i sit eget hus ( nabohuset ), frem til mannen Ole Nielsen døde 1872. De hadde en husmannsplass uten jord.

Ansers Isaksen dør som husmann på Kirkøy 1884 – 56 år gammel.

Nicoline Amundsdt. gifter seg igjen 1886 med Ole Peder H. Eliasen fra Skjærværet. Han var f:1854, og sønn av Elias Olsen og Caroline Hansdt. på Nord-Parten. ( han 32 – hun 48 år gammel ).

Ulrichea Marie Jensdt. dør av spedalskhet 1893. Fattiglem – 80 år gammel.

         Kirkøy – ( ”Inandahuset” ) ved folketellingen 1900. 

1. Ole Eliasen - husmann med jord / fisker - f:1854. 2. Nicoline Amundsdt. - hans kone - - f:1838.

Det er skifte etter Nicoline Cecelia Amundsdt. både 1901 og 1902, så jeg går ut fra at hun døde 1901. ( ikke innført død i Vega kirkebok ) Arvingene er : 1. Ole Eliasen - mann 2. Morthine Olsdt. - moster - død. 3. Elen K. Knudsdt. - barn av Morthine - gift med Joh.Jørgensen. 4. Niels Nielsen - morbror - død - Havn i Vevelstad - har livsarvinger. 5. Thor Hansen - morbror - død. 6. Iver Thorsen - barn av Thor - Ulving. 7. Johanna Thorsdt. - barn av Thor - Andvaagen. 8. Peter Thorsen - barn av Thor - død. 9. Peter Kr. Petersen - barn av Peter - North Dakota, Amerika. 10. Elerine Petersdt. - barn av Peter - gift med Elling Iversen, North Dakota. 11. Hanna Petersdt. - barn av Peter - gift med Bernhard Hendriksen, Eidem. 12. Baard Thorsen - barn av Thor - død. 13. Anton Baardsen - barn av Baard - Vegstein, Vega. 14. Henriette Baardseb - barn av Baard - diakonisse i Kristiania. 15. Fredrikke Thorsdt. - barn av Thor - død - Igerøy. 16. Ole Eriksen - barn av Fredrikke - Igerøy. 17. Oline Eriksen - barn av Fredrikke - gift med Niels Thorsen, Igerøy. 18. Oline Thorsdt. - barn av Thor - død. 19. Beret Johansdt. - barn av Oline - gift med Peter Berntsen, Gladstad.

Ole Peder Eliasen gifter seg igjen 1903 med Johanna Bergitha Olsdt., som var f:1853, og datter av Ole Benj. Nielsen og Ulrichea Jensdt. i nabohuset. Faren døde 1872, og moren bor 1875 hos Anders Isaksen og Nicoline Amundsdt. ( Ole Eliasens forige kone ).      Kirkøy ( hos Ole Nielsen og Ulrichea Jensdt. ) 

Ole Benjamin Nielsen var f:1816 på Bø, og sønn av Niels Joensen og Johanna Olsdt. Niels Joensen var fra Svinhaugen, og bror til Arnt Joensen som hadde gården på denne tiden. Ole Benj. Nielsen gifter seg 1847 med Ulrichea Marie Jensdt. fra Mudværet. Hun var f:1813, og datter av Jens T. Nielsen og Berith A. Thomasdt. Jens Nielsen var fra Hysværet, og bror til Elias Nielsen på Bergåkeren. Eleias var således onkel til Ulrichea Jensdt.

            Ole og Ulrichea får barna : 

1. Erich Andreas Olsen - f:1842 - Mudvær - gift 1870 med Anne Lovise Arntsdt. fra Floa. Hadde Nergården på Valla. 2. Ole Erik Johan Olsen - f:1871 - Bremstein - gift 1871 med Hanna Marie Andreasdt. fra Bindalen. 3. Lars Didrik R. Olsen - f:1850 - Holand - død 1883 på Valla. 4. Johanna Bergitha Olsdt. - f:1753 - gift 1903 med Ole Peder Eliasen ( enkemann i nabohuset ). 5. Johan Arnt Olsen - f:1856 - gift 1884 med Uldrika Nicolaisdt. fra Husøy, Næss. Bodde på Rorsundet, hvor sønnen Jørgen overtok plassen.

       Kirkøy – ( hos Ole og Ulrichea ) ved folketellingen 1865. 

1. Ole Nielsen - husmann uten jord - fattiglem - 45 år. 2. Ulrichea Jensdt. - hans kone - - 49 år. 3. Lars Olsen - sønn - - 16 år. 4. Johan Arnt Olsen - sønn - - 10 år.

Datteren Johanna Bergitha Olsdt. er fosterdatter hos Peder Johannesen på Nausthaugen 1865. ( bestefar til Ole Bernhard ).

Ole Benj. Nielsen dør som husmann 1872 – 56 år gammel.


      Kirkøy ( hos Andreas Pedersen ). 

Andreas Olaus Hagen Pedersen var f:1872, og sønn av Peder Andersen og Anna Andreasdt. i Dalen på Eidem. Han giftet seg 1903 med Elise Pareli Hendriksen på Vallnautøyen. Hun var f:1887 i Bremstein, og datter av Hendrik Eriksen og Hendrika Clausdt. Faren omkom i Bremsteinsundet 21.okt. 1900, og familien flyttet til Vallnautøyen kort tid etter. Andreas og Elise bodde en tid på Vallnautøyen, men fikk seg etter kort tid en plass på Kirkøy ( 1908 ? ).

            Andreas og Lise får barna :

1. Heiberg Emelius Pedersen - f:1905 - Vallnautøy - 2. Andreas Jentoft Pedersen - f:1907 - Vallnautøy - 3. Gudrun Pauline Pedersen - f:1909 - Kirkøy - 4. Agnes Eline Pedersen - f:1912 5. Anne Petrine Pedersen - f:1915          Kirkøy ( hos Albert Pedersen ). 

Albert Pareli Pedersen var f:1886, og sønn av Peder Pedersen og Anne Jensdt. på Nausthaugen ( broren Ole Bernard overtok gården etter foreldrene ). Albert giftet seg 1909 med Jeny Marie Mikalsen fra Sund i Vik ( f:1888 ), og fikk seg en husmannsplass på Dragan, Kirkøy. Huset han fikk bygget ble oppsatt av Krum på Mokkelroden, og står den dag i dag. ( huset til Bjarne og Else – noe ”ombygd” ).

            Albert og Jenny får barna : 

1. Paul Henry Mørk Pedersen - f:1907 2. Olaf Jørgen Dahl Pedersen - f:1911 3. Gudrun Emelie Pedersen - f:1915 4. Aagot Julie Pedersen - f:1915 5. Klara Pedersen - f:19??              Sør - Nautøt, Holand. 

De første som bodde i Sør-Nautøy var trolig Niels Gabrielsen og Kirsten Asbjørnsdt. Niels var fra Tjøtta, og plassen han kom fra heter noe sånt som ”Unckelfuren” ( trudde det var en militær tittel, men Riksarkivet mener det var navnet på en gård ). Kiesten var fra Svinhaugen ( f: ca. 1720 ), og datter av Asbjørn Hallesen og Berith Paulsdt.

Niels Gabrielsen og Kirsten Asbjørnsdt. ble gift 1745, og får året etter sønnen Joen Nielsen.

Niels Gabrielsen dør 1752, og skiftet blir holdt 14.nov. samme år. Arvingene er : 1. Kirsten Nielsdt. - hans kone. 2. Joen Nielsen - sønn - 6 år. Boets midler : 17 – 04 – 12.

                             Helg. spk. No. 3 – fol. 219. 

Jeg kan ikke se at Kirsten har giftet seg igjen, men det har hun trolig. ( behøver ikke vært på Vega ). Hun ser imidlertid ut til å ha dødd i Igerøy ( hvor trolig sønnen Joen Nielsen er gift ) 1790 – 70 år gammel.

De som overtar Sør-Nautøy etter at Niels Gabrielsen døde, blir Peder Pedersen og Rachel Nielsdt. Peder Pedersen var f:1730, og sønn av Peder Pedersen og Geniche Andersdt., Søla.

           Peder og Rachel får barna : 

1. Anne Pernille Pedersdt. - f:1752 - Vika - gift 1772 med Thron Woldradsen 2. Niels Pedersen - f:1753 - Vika - gift 1777 med Johanna Haagensdt. 3. Geniche Pedersdt. - f:1755 - Holand - gift 1782 med Johannes Ingerigtsen Hysvær. 4. Anders Pedersen - f:1759 - gift 1782 med Johanna Oddesdt. fra Sundsvold. Hun omkom på havet 1784, og Anders giftet seg igjen 1787 med Johanna Knudsdt.

Peder Pedersen dør 1760. Skiftet blir holdt 5.mai året etter. Arvingene er : 1. Rachel Nielsdt. - hans kone. 2. Niels Pedersen - sønn - 7 år. 3. Anders Pedersen - sønn - 1½ år. 4. Anne Pernille Pedersdt. - datter - 9 år. 5. Geniche Pedersdt. - datter - 5 år. Boets midler : 23 – 01 – 12.

                       Helg. spk. No. 1 – fol. 24.

Rachel Nielsdt. gifter seg igjen 1763 med enkemann Johannes Larsen på Finneset, og flytter dit.

De som nå overtar i Sør-Nautøy, blir Hans Olsen og Giertrud Nielsdt. Hans Olsen var fra Skjærvær, og sønn av Ole Pedersen og Giertrud Pedersdt. Hans og Giertrud får 1762 sønnen Ole Hansen ( født i Sør-Nautøy ).

Giertrud Nielsdt. dør 1773. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er ektenannen Hans Olsen, og sønnen Ole Hansen - 12 år.

Hans Olsen gifter seg igjen 1774 med Dorthe Andersdt. Hun har trolig vært gift to gager før. Først på Lamøyen med Joen Haagensen ( 1742 ) som døde 1762. De hadde to barn som vokste opp; Anders – f:1751, og Haagen – f:1761. Etter at Joen døde gifter Dorthe seg med Hans Olsen på Kjul 1762. Han døde året etter, så ekteskapet ble av kort varighet.

Hans Olsen dør 1777 – 52 år gammel. Skiftet blir holdt 27. apr. året etter. Arvingene er : 1. Dorthe Andersdt. - hans kone. 2. Ole Hansen - hans sønn fra 1.ekt. - 16 år. Verge for sønnen var Ole Fredriksen Nødøen. Boets midler : 47 – 04 – 04, – 24 – 03 – 06.

Dorthe Andersdt. gifter seg igjen 1778 med Ole Fredriksen fra Oppgården på Viksås ( verge for hennes stesønnen ). Han var nettopp blitt enkemann etter at hans kone Kirsten Clementsdt. døde året før.

De som overtar etter Ole Fredriksen og Dorthe Andersdt., blir Dorthes` sønn – Anders Joensen fra 1.ekt.

Anders Joensen gifter seg 1785 med Elen Christina Olsdt. Hun var f: ca. 1755, men hvem hun var vet jeg ikke.

            Anders og Elen får barna :

1. Johannes Andersen - f:1786 2. Anna Dorthea Andersdt. - f:1789 3. Hanna Andersdt. - f:1792

Elen Christina Olsdt. dør 1800 – 45 år gammel. Skiftet blir holdt 22. juni året etter. Gjenlevende mann Anders Joensen, og den avdødes barn, nevnes ikke i skiftet ( bare i registreringen ), da boet var helt falitt. Helg. spk. No. 22 – fol. 146.

Ved folketellingen 1801 finner vi Anders Joensen som dreng på Valla, mens sønnen Johannes Andersen er på Bergåkeren, der gammeltanten Berith Andersdt. ( søster til Dorthe Andersdt. ) er gårdsmannskone. De to andre barna kan jeg ikke finne.

Ole Hansen ( sønn av Hans Olsen og Giertrud Nielsdt. ) dør 1801. Det står han er 33 år, men 38 er vel mer riktig. Om dette er riktig vet jeg ikke sikkert, men trolig døde han på Næss som fattiglem. Skiftet blir holdt på lensmannsgården ( Nordgården ) på Vika 15. juli samme år. Ingen arvinger nevnes. Formue : 09 – 01 – 10, – 03 – 01 – 11 = netto 05 – 05 – 15, som tilfaller ” Wægøe Fattig Casse ” .

                          Helg. spk. No. 22 – fol. 260. 

De som nå overtar blir Daniel Andersen og Elisabeth Paulsdt. Daniel var f:1791, og sønn av Anders Larsen og Marith Hallesdt., som var brukere av Nedre Nordgård ved folketellingen 1801. Ingen av foreldrene var fra Vega. Anders Larsen kom trolig nordfra, og moren Marith Hallesdt. var fra Raaken i Velfjorden ( Bakken ). Elisabeth Paulsdt. var fra Engelsøyen, og datter av Paul Larsen og Mortina Mortensdt. Hun var 10 år ved folketellingen 1801, og må således være f: ca. 1790.

      Daniel og Elisabeth gifter seg 1817, og får barna : 

1. Nicolai Gabriel Danielsen - f:1816 - gift 184? med Elisabeth Jacobsdt. fra Alstahaug. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Martha Nicoline Danielsdt. - f:1819 - tar seg tjeneste i Tjøtta 1835. Når hun er tilbake vet jeg ikke, men 1856 får hun barn med Peter Olsen på Viksås. Barnet får navnet Desenia Johanna Conradine Marie. 1865 bor Martha Danielsen på Risbakken hos Morten Erichsen ( bror til Petter Erichsen på Flåget ). Desenia er med, og er nå 10 år gammel. Hun blir siden gift med Nikolai Nilsen på Sørgården, Viksås. ( foreldre til blant andre ”Leonard i Myrå” ). 3. Sivert Johan Danielsen - f:1821 - ved folketellingen 1865 finner vi han i Øksningan Ytre. 4. Morten Fredrik Danielsen - f:1824

Nicolai Danielsen drar 1838 til Tjøtta, for å ta seg tjeneste som dreng. 1843 kommer han tilbake, og har da med seg piken Elisabeth Margrethe Jacobsdt., på 18 år, og som trolig er med barn. Når Nicolai og Elisabeth giftet seg vet jeg ikke, men var en gang mellom 1843 og 1846.

             Nicolai og Elisabeth får barna : 

1. Jacob Christian Nicolaisen - f:1843 - uekte - gift 1867 med Anne Caroline Larsdt., Alstahaug. De tar over Sør-Nautøy. 2. Hans Kristian Nicolaisen - f:1846 - gift 1871 med Nikoline Johansdt. fra Vegstenøyen. Bodde i ”Strauman”, Holand. 3. Oline Anna Nicolaisdt. - f:1851 - gift 1879 med Ole Severin Olsen fra ? . Bodde på ”Langneset”, Holand. ( mellom Sør-Nautøy og Strauman ). 4. Peter Andreas Nicolaisen - f:1854 - gift 1879 med Lea Marie Kristiansdt. fra Buksnes i Lofoten. Bodde i Osen, Brandsvik.

Daniel Andersen dør 1847 – 56 år gammel. Han er da oppført som holdsmann – d.v.s. han har leid bort gården til noen. Denne ”noen” ser ut til å være Sebedias Paulsen – bror til hans kone Elisabrth.

Sebedias var f:1803, og sønn av Paul Larsen og Mortina Mortensdt. på Engelsøyen. Han ble 1833 gift med Christine Nicoline Eriksdt. fra Igerøy. Datter av Erich Ellingsen og Ane Nielsdt.

             Sebedias og Christine får barna : 

1. Erik Nicolai Sebediasen - f:1834 - Igerøy - død 1835 - Sør-Nautøy. 2. Erik Nicolai Sebediasen - f:1836 - Sør-Nautøy. 3. Anne Peternelle Sebediasdt. - f:1840 - Engelsøy.

Jeg tar ikke med mer om Sebedias og hans familie, all den tid Nicolai Danielsen overtar gården. ( mer om fam. Sebediasen fins under Igerøyen ).

      Sør – Nautøy – 282., ved folketellingen 1865.

1. Nicolai Danielsen - gårdbruker / leilending - 48 år. 2. Elisabeth Jacobsdt. - hans kone ( fra Als.haug ) - 42 år. 3. Jacob Nicolaisen - sønn - tj.dreng - ugift - 23 år. 4. Oline Nicolaisdt. - datter - - - 15 år. 5. Peter Nicolaisen - sønn - - - 13 år. 6. Elisabeth Paulsdt. - kårenke - - 76 år. Gården hadde : 3 kyr, 4 sauer og 1 gris, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 1½ tønne poteter.

Jacob Kristian Nicolaisen gifter seg 1867 med Anne Caroline Larsdt. fra Alstahaug. Hun var 28 år da hon ble gift, og må således være f: ca. 1840. Anne Larsdt. har to ”uekte” barn da hun ble gift med Jacob. Begge barna har hun med Andreas Arntsen på Nausthaugen. Datteren Julianna Dorthea Andreasdt. var f:1861, og er ved folketellingen 1865 å finne som fosterdt. hos Ingebrigt Larsen i Skjærvær. Sønnen Anton Mortinius Andreasen ble f:1865, og voks opp sammen med sine halvsøsken i Sør-Nautøy. Han ble siden gift med Henriette Henriksen med Vallsjøen, hvor de også bodde. ( foreldre til bl.and. Magnhild, gift med ”Oskar på Viksås” ).

          Jacob Nicolaisen og Anne Larsdt. får barna :

1. Jensine Gurine Jajobsdt. - f:1868 - gift 1898 med Ole Israel Olsen fra Bjørnø. Bodde på Silibuhaugen. 2. Anna Emelie Jacobsdt. - f:1871 - til Amerika 1892. 3. Kristine Karolina Jacobsdt. - f:1873 - til Trondheim 1903, siden vistnok til Amerika. Kom tilbake, men døde på toget mellom Oslo og Trondheim. Er begravd på Vega. ? 4. Nikoline Elise Jacobsdt. - f:1876 5. Julius Nordahl Jacobsen - f:1879 - gift 1906 med Martine Hendriksdt fra Vallsjøen. Overtok gården etter hans foreldre. 6. Elvine Julianna Jacobsdt. - f:1876 - Bergen ? - hadde trefot.

       Sør - Nautøy – 282., ved folketellingen 1875. 

1. Jacob Nicolaisen - gårdbruker / fisker - f:1842. 2. Anne Larsdt. - hans kone - f:1842. 3. Anton Andreasen - stesønn - - f:1865. 4. Jensine Jacobsdt. - datter - - f:1868. 5. Anna Jacobsdt. - datter - - f:1871. 6. Kristine Jacobsdt. - datter - - f:1873. 7. Oline Nicolaisdt. - tj.pike - ugift - f:1851. 8. Nicolai Danielsen - kårmann og fisker - f:1821. 9. Elisabeth Jacobsdt. - hans kone - f:1825. 10. Peter Nicolaisen - sønn - fisker - ugift - f:1853. 11. Elisabeth Paulsdt. - kårenke - delv. fet.und. - f:1783. Gården hadde : 3 kyr, 2 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, ¼ tønne havre og 2 tønner poteter. Det er trolig nå blitt to hus på gården.

Det kan neppe ha ”vært fett” i Sør-Nautøy på denne tiden, siden Elisabeth Paulsdt. lever av ”delvis fattigunderstøttelse”, for fra fattigkassen var det lite å hente uten at ”behovet var der”. Jacob Nicolaisen har trolig bygd seg nytt hus etter at han giftet seg, mens faren bor i det gamle ( stod sørvest om huset som Jacob bygde ).

Elisabeth Paulsdt. døde 1877 – 96 år gammel.              Strauman, Holand. 

Hans Kristian Nicolaisen gifter seg 1871 med Nikoline Erika Johanne Johansdt. fra Vekstenøyen. Hun var f:1850, og datter av Johan Thomasen og Maetha Absalonsdt. Hans rydder seg husmannsplassen Strauman, og familien blir den første som bor der.

            Hans og Nikoline får barna : 

1. Josephine Marie Hansdt. - f:1871 - Vegstein 2. Albert Kristian Hansen - f:1872 - Vegstein - gift 1895 med Sella Edvarda Johansdt. fra Neshaugen. Overtok Strauman etter hans foreldre. 3. Dorthea Gurine Hansdt. - f:1875 - Strauman

         Strauman ved folkeellingen 1875. 

1. Hans Nicolaisen - strandsitter / fisker - f:1847. 2. Nicoline Johansdt. - hans kone - f:1851. 3. Albert Hansen - sønn - - f:1872. 4. Josephine Hansdt. - datter - - f:1871. 5. Dorthea Hansdt. - datter - - f:1875. 6. Johanna Arntsdt. - inderst - enke - f:1845. 7. Emild Johansen - hennes sønn - f:1867. 8. Josefine Johansdt. - hennes datter - f:1871.

No. 6. – Johanna Arntsdt. er trolig feilskrevet, eller at hun har brukt etternavnet til sin far, for da hun giftet seg med Johan Johannesen Hammerstad fra Hemnes 1867, står hun oppført som Johanna Johnsdt. fra Strinda, Trondheim. Johnsdt. brukes også når barna blir født. Når Johan J. Hammerstad døde vet jeg ikke. Det står at Johanna ”Forsørges af sin Hand”.

Albert Kristian Hansen giftet seg 1895 med Sella Edvarda Johansdt. fra Neshaugen ( ”Gavelgården” ). Hun var f:1871, og datter av Johan Eliasen og Hendrika Didriksdt.

              Albert og Sella får barna : 

1. Henrikke Johanne Hansen - f:1896 2. Ditmar Jentoft Hansen - f:1898 3. Hans Nordman Hansen - f:1900 4. Nanna Henriette Zahl Hansen - f:1903 5. Didrik Petter Mørk Hansen - f:1907 6. Sanna Eline Hansen - f:1909 7. Johan Petter Hansen - f:1915

3. sep. 1903 forliser Hans Nicolaisen på Næssfjorden under fiske. Sammen med seg har han sønnen Albert, og Nils Hansen på Svinhaugen. Hans og Nils omkommer, mens Albert berger seg opp på et skjær.              Langneset, Holand. 

Oline Anna Nicolaisdt. gifter seg 1879 med Ole Severin Olsen. De bosetter seg på et nes mellom Sør-Nautøy og Strauman. De har ingen ku, men hadde vist nok et par sauer.

              Ole Severin og Oline får barna : 

1. Nordahl Emelius Olsen - f:1879 - død samme år. 2. Charlotte Leonora Olsen - f:1882 3. Leonard Kristian Nordal Olsen - f:1889 - gift 1917 med

	Josefine Johansen fra Nesjan, Gulsvåg, hvor de også bodde.