33 Nautøy

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 13:32 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: SØR- NAUTØY. 24.mai 1745 er det skifte ette Asbjørn Hallesen på Svinhaugen ( trolig sto husene på ”Storbergåkeren”).…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
                             SØR- NAUTØY.

24.mai 1745 er det skifte ette Asbjørn Hallesen på Svinhaugen ( trolig sto husene på ”Storbergåkeren”). Asbjørn var andre mannen til Berith Paulsdt., som tidligere var gift med Hendrich Nielsen. Hendrich var bruker av både Svinhaugen og Småhaugan, til sammen 2 p. Småhaugan ( som da i tillegg bestod av Burshaugen og Kjerrhaugen ) ble overtatt av bror til Berith – Lyder Paulsen, mens sønnen av Hendrich Nielsen og Berith Paulsdt. – Niels Hendrichsen overtok Svinhaugen. Han var trolig den første som bodde på Svinhaugen. Etter skifte går det frem at foruten enken Berith Paulsdt., er det to barn i live : 1. Hendrich Asbjørnsen - 28 år. ( f: ca.1717 ) 2. Kirsten Asbjørnsdt. - 24 år. ( f: ca.1721 )

Kirsten Asbjørnsdt. gifter seg 1745 med Niels Gabrielsen fra Tjøtta. Plassen han kom fra hette noe sånt som ”Uckelfuren”. ( trodde det var en tittel, men Riksarkivet mente det var et gårdsnavn ). De er trolig de første som bodde i Sør – Nautøy. Niels Gabrielsen og Kirsten Asbjørnsdt. får 1746 sønnen Joen Nielsen.

Niels Gabrielsen dør 1752. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Kirsten Asbjørnsdt. - hans kone 2. Joen Nielsen - deres sønn - 6 år. Boets midler : 17 – 4 – 12 .

                            Helg. spk. No.3. – fol. 219. 

Kan ikke se at Kirsten Asbjørnsdt. har giftet seg igjen. Hun er i hvert fall enke 1780 ( etter et skifte i Hysvær ), og dør i Igerøy 1790, i en alder av 70 år. Det ser ut som om sønnen Joen Nielsen er gift i Igerøy.

De som nå overtar blir Peder Pedersen og Rakel Nielsdt.

Peder Pedersen og Rakel Nielsdt. gifter seg 1749. Peder var fra Søla, f:1730, og sønn av Peder Pedersen og Jeneche Andersdt. Faren døde samme år Peder ble født, og moren giftet seg igjen Paul Joensen fra Nordgården på Valla. ( de bodde på Søla ). Hvem Rakel var vet jeg ikke.

                 Peder og Rakel får barna : 

1. Anne Pernille Pedersdt. - f:1752 på Vika - gift 1772 med Thron Woldraksen Hestvik. Etter at Anne døde 1789, flyttet Thron til Vallnautøy. 2. Niels Pedersen - f:1753 på Vika - gift 1777 med Johanna Haagensdt. Hadde ”Salamongården” på Øver-Næss.. 3. Jenich Pedersdt - f:1755 i Sør - Nautøy - gift 1782 med Johannes Ingebrigtsen Hysvær. Tror Joen Ingebrigtsen er det riktige navnet. De bodde på Næss til Joen døde 1795. Hvor det ble av Jenich vet jeg ikke. 4. Anders Pedersen - f:1769 i Sør - Nautøy - gift 1782 med Johanna Oddesdt. Sundsvold. Hun omkom på havet 1883, og Anders giftet seg igjen 1787 med Johanna Knudsen.

Peder Pedersen dør 1760 – 30 år gammel. Skiftet blir holdt 5.mai året etter Arvingene er : 1. Rakel Nielsdt. - hans kone 2. Niels Pedersen - sønn - 7 år. 3. Anders Pedersen - sønn - 1 ½ år. 4. Anne Pedersdt. - datter - 9 år. 5. Jeniche Pedersdt. - datter - 5 år.

     Boets midler : 23 – 1 – 12 .
                             Helg. spk. No.1 – fol. 24.

Etter at Peder døde giftet Rakel Nielsdt. seg igjen 1763 med enkemann Johannes Larsen på Findneset, og flyttet dit. Hun dør imidlertid på Nesshaugen 1808, der sønnen Niels Pedersen er bruker av ”Salamongården”.

Etter at Rakel er flyttet, overtar Hans Olsen og Hjertrud Nielsdt. Hans er fra Skjærvær, f: ca.1725, og sønn av Ole Pedersen og Giertrud Pedersdt. Hvem Hjertrud Nielsdt. var vet jeg ikke. Hans og Hjertrud får 1762 sønnen Hans Olsen.

Hjertrud Nielsen dør 1773. Skifte samme år. Arvingene er : 1. Hans Olsen - hennes mann 2. Ole Hansen - sønn - 16 år.

Hans Olsen gifter seg igjen 1774 med Dorthe Andersdt. Hun var fra Burøy, og var nå enke for andre gang. Først gift på Lamøy med Joen Haagensen, som døde 1762 ( hadde to barn som voks opp ), siden med Hans Olsen på Kjul. Dette ekteskapet ble av kort varighet, for allerede året etter var hun enke igjen.

Hans Olsen dør 1777 – 52 år gammel. Skiftet blir holdt 27.april året etter. Arvingene er : 1. Dorthe Andersdt. - hans kone 2. Ole Hansen - hans sønn - 16 år.

     Formynder for sønnen var Ole Fredriksen fra Viksås. ( han var nettopp blitt enkemann etter at hans kone Kirsten Clemetsdt. døde året før ).

Boets midler : 47 – 4 – 4, – gjeld 24 – 3 – 6.

Dorthe Andersdt. gifter seg igjen med Ole Fredriksen ( vergen for hennes stesønn Ole Hansen, i skifte etter hennes forrige mann ) Ole Fredriksen var som tidligere nevnt gift med Kirsten Clemetsdt. ( hennes andre mann ), og bruker av Oppgården på Viksås. Kan jo nevne at et barnebarn av Kirsten – Hans Pedersen fra Oppgården – blir å overta på Lamøy. Han blir ”stamfar” til alle som siden har sin slekt derfra, og hans sønn – Thron Hansen i Engelsøy – blir ”stamfar” til alle ”Tronsnan`”.

Den som overtar etter Ole Fredriksen og Dorthe Andersdt. blir Anders Joensen, sønn av Dorthe fra første ekteskap. Han var f:1751 på Lamøy. Faren var Joen Haagensen.

Anders Joensen gifter seg 1785 med Elen Christina Olsdt. Hvem hun er vet jeg ikke. Anders og Elen får barna : 1. Johannes Andersen - f:1786 2. Anna Dorthea Andersdt. - f:1789 3. Hanna Andersdt. - f:1792

Når Dorthe Andersdt. dør vet jeg ikke, men Ole Fredriksen dør 1795 – 80 år gammel. Det står at han døde på Vallnautøy, og dette behøver ikke være feil, for han som var bruker av Vallnautøy da var Thron Woldraksen, som var fra Hestviken, som Ole Fredriksen. De var trolig også i nær slekt.

Elen Olsdt. dør 1800 – 45år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Anders Joensen - hennes mann 2. Johannes Andersen - sønn - 14 år. 3. Anna Andersdt. - datter - 10 år. 4. Hanna Andersdt. - datter - 7 år. Barna er nevnt i registreringen, men ikke i skiftet, da boet var fallit.

                                Helg. spk. No.22 – fol. 146.

Anders Joensen finner vi igjen som dreng på Nergården Valla 1801, mens sønnen Johannes Andersen er på Bergåkeren hos sin ”gammeltante” Berith Andersdt. ( søster til bestemoren; Dorthe Andersdt.).

Ole Hansen dør 1801 – 33 år gammel. ( f:1762, og sønn av Hans Olsen og Hjertrud Nielsdt. )

            Sør-Nautøy ved folketellingen 1801.

1. Ole Pedersen - husmann m. jord - 1.ekt. - 30 år. 2. Licia Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 27 år. 3. Johanna Olsdt. - deres datter - - 2 år. 4. Ane Nielsdt. - tj.pike - ugift - 17 år.

Ole Pedersen var f:1771på Valla, og sønn av Peder Nielsen og Kirsten Hansdt. Lucia Nielsdt. var f:1773, og datter av Niels Woldraksen på Nausthaugen Holand.

            Ole og Lucia får videre barna : 

1. Peder Christian Olsen - f:1801 - gift 1830 med Anna Haagensdt. i Mudvær, hvor de også bodde. 2. Pernille Maria Olsdt. - f:1806

Lucia Nielsdt. dør 1815 – 39 år gammel. Det ser ikke ut til at det har vært skifte etter henne. Ole Pedersen forlater Sør-Nautøy, og trolig også Vega, i hvert fall gifter han seg ikke her igjen. Det gjør derimot sønnen Peder Olsen, som blir gift i Mudvær 1830, og får en stor familie der.

De som nå overtar blir Daniel Andersen og Elisabeth Paulsdt. Daniel var f:1791 på Nedre Nordgård Gulsvåg. Foreldrene var Anders Larsen og Marith Hallesdt. Elisabeth var f:1791, og datter av Paul Larsen og Mortina Mortensdt. De hadde ved folketellingen 1801,en husmannsplass med jord, under prestegården til Alstahaug kirke, men flyttet kort tid etter til Engelsøy.

               Daniel og Elisabeth får barna :

1. Nicolai Gabriel Danielsen - f:1816 - drar 1838 til Tjøtta for å ta tjeneste som dreng - tilbake igjen til Vega 1843. Han gifter seg ca.1844 med Elisabeth Jacobsdt. fra Alstahaug. De overtar Sør-Nautøy. 2. Martha Nicoline Danielsdt. - f:1819 - tar seg tjeneste i Tjøtta 1835. Når hun kommer tilbake vet jeg ikke, men 1856 får hun barn med Peter Olsen på Sørgården Viksås. Barnet får navnet Desenia Johanna Conradine Marie Petersdt.. Da Marta fikk Desenia bodde hun på Gulsvåg. Ved folketellingen 1865 finner vi henne igjen på Risbakken, der hun leier hus hos Morten Erichsen. Hun er oppført som håndarbeiderske, og datteren Desenia på 10 år er med. ( huset de bodde i ble siden revet, og står nå på Ron, Holand ). Desenia ble siden gift med Nicolai Nielsen på Sørgården Viksås ( samme gården faren kom fra ) , og ble mor til blant andre ”Leonard i Myrå”. 3. Sivert Johan Danielsen - f:1821 - ved folketellingen 1865 finner vi Sivert igjen som snekker i Øksningan Ytre. Han er da gift. 4. Morten Fredrik Danielsen - f:1824

Bror til Elisabeth – Sebedias Paulsen – bodde også en tid i Sør-Nautøy. Han ble gift med Christine Nicoline Erichsdt. fra Igerøy ( g:1833.). Deres sønn Sivert Sebediasen finner vi 1900 som eier av Grindhaugen – br.nr. 5. i Igerøy.

Som tidligere nevnt blir det Nicolai Danielsen som overtar etter foreldrene. Han kommer tilbake fra Alstahaug 1843, sammen med Elisabeth Margrethe Jacobsdt., som er 18 år og gravid ( Nicolai er da 27 år ). Deres første barn blir født samme år, og får navnet Jacob Christian Nicolaisen. Nicolai og Elisabeth ble trolig ikke gift på Vega.

            Nicolai Danielsen og Elisabeth Jacobsdt. får barna :

1. Jacob Christian Nicolaisen - f:1843 - gift 1867 med Anne Caroline Larsdt. fra Alstahaug. De overtar i Sør-Nautøy. 2. Hans Kristian Nicolaisen - f:1846 - gift 1846 med Nikoline Johansdt. fra Vegstenøy. De bosatte seg som de første i ”Strauman”. 3. Oline Anna Nicolaisdt. - f:1851 – gift 1879 med Ole Severin Olsen. De bosatte seg på Langneset ( en plass mellom Sør-Nautøy og Strauman.). Ingen av barna ble igjen på plassen. Sønnen Leonhard Olsen ble gift med Josefine Johansen Nesjan, Gulsvåg ( gården ”Anton i Nesjan” hadde )., men omkom kort tid etter i Skjervær. ( ble med over bord under garnsetting ). Begge barna ble bortsatt, og andre overtok gården. 4. Peter Andreas Nicolaisen - f:1854 - gift 1879 med Lea Marie Kristiansdt., f:1858. Foreldrene var Kristian Jensen og Kristine Johansdt. Buksnes. De bosatte seg i Osen, Brandsvik.

Daniel Andersen dør som holdsmann 1847 – 56 år gammel. Sønnen Nicolai Danielsen har nettopp overtatt. Det er ikke skifte etter han.

          Sør-Nautøy – 282., ved folketellingen 1865. 

1. Nicolai Danielsen - gardbruker / leilending - 48 år. 2. Elisabeth Jacobsdt. - hans kone - fra Alstahaug - 42 år. 3. Jacob Nikolaisen - sønn - tj.dreng - ugift - 23 år. 4. Oline Nikolinesdt. - datter - - 15 år. 5. Peter Nikolaisen - sønn - - 13 år. 6. Elisabeth Paulsdt. - kårenke - fra Alstahaug - 76 år.

     Gården hadde : 3 kyr, 4 sauer og 1 gris, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 1 ½ tønne poteter.

Jacob Christian Nicolaisen gifter seg 1867 med Anne Caroline Larsdt. fra Alstahaug. Hun hadde da allerede to barn med ungkar Andreas Arntsen på Nausthaugen (”Risholmgården”) Holand. Første barnet var f:1861, og fikk navnet Julianne Dorthea Andreasdt. Hun ble oppfostret i Skjærvær hos Ingebrigt Larsen og Ane Margrethe Johannesdt., gift 1880 med Eldor Simon Johansen fra Velfjord, og dro til Amerika 1882. Andre barnet ; Anton Mortinius Andreasen, f:1865, voks opp i Sør-Nautøy sammen med sine halvsøsken. Han ble 1900 gift med Henriette Hendriksen fra Vallsjøen, hvor de også bodde. Plassen ble overtatt av sønnen Alfred – gift med Nanna Johansen fra Holand.

               Jacob og Anna får barna : 

1. Jensine Gurine Jacobsdt. - f:1868 - gift 1898 med Ole Israel Olsen på Silibuhaugen Vegstein. ( hans andre kone ). 2. Anna Emelie Jacobsdt. - f:1871 3. Kristine Kornelia Jacobsdt. - f:1873 4. Julius Nordahl Jacobsen - f:1879 - gift 1906 med Martine Julie Hendriksen fra Vallsjø. De overtar Sør-Nautøy.

          Sør-Nautøy – 282., ved folketellingen 1875. 

1. Jacob Nicolaisen - gardbruker / fisker - f:1842. 2. Anne Larsdt. - hans kone - fra Alstahaug - f:1842. 3. Anton Andreasen - stesønn ( hennes sønn ) - f:1865. 4. Jensine Jacobsdt. - datter - - f:1869. 5. Anna Jacobsdt. - datter - - f:1872. 6. Kristine Jacobsdt. - datter - - f:1873. 7. Oline Nicolaisdt. - tj. pike - ugift - f:1852. 8. Nicolai Danielsen - kårmann - fisker - f:1821. 9. Elisabeth Jacobsdt. - hans kone - - f:1825. 10. Peter Nicolaisen - sønn - fisker - ugift - f:1853. 11. Elisabeth Paulsdt. - kårenke - delv.fattigunderst. - f:1783.

     Gården hadde : 3 kyr, 2 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, ¼ tønne havre og 2 tønner poteter.

Elisabet Paulsdt. dør som kårenke 1877 – 96 år gammel. ( trolig er 86 år mer Riktig – 10 år ved folketellingen 1801 ).

Julius Nordahl Jacobsen gifter seg 1906 med Martine Julie Hendriksdt. fra Vallsjø. Hun var f:1885, og datter av Hendrik Mortensen og Ingeborg Torstensdt. De var også foreldre til Henriette Hendriksdt., som halvbroren Anton Andreasen ble gift med noen år før.

                 Julius og Martine får barna :

1. Mildrid Julie Jacobsen - f:1907 2. Aslaug Johanna Jacobsen - f:1909 3. Harald Ingvar Jacobsen - f:1911 4. Johan Angel Jacobsen - f:1914 5. Martine Johanna Jacobsen - f:1917