30 Wiksås

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 13:34 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: VIKSÅS Matrikkelskyld : 1 Wog. 1 wog (w) = 3 bismerbund (p) = 72 mark (m) før 1836. 1 sk…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
                               VIKSÅS 
              Matrikkelskyld : 1 Wog.

1 wog (w) = 3 bismerbund (p) = 72 mark (m) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610. Skattemanntall Thrond leilending Joen leilending Tommis leilending Det var en husmann på Viksås. Han hette Joenn, og betalte 3 ordtz

          daler i skatt. Viksås, Holand, Nes og Grøtland var en ”skattekrets”, 
          og betalte til sammen 15 daler. 

1641. Skattemanntall. Abraham - ½ daler - leilending.

1653. Skatt / matrikkel. Tjøtta kirke bygger. Abraham - 1 w - ½ dr. - leilending.

1661. Jordbok. Tjøtta kirke eier og bygger. Enchen - 2 p. Troenn - 1 p.

1665. Jordbok. Troen - 42 år - ½ w. Knud - 40 år - ½ w.

1680. Jordbok / skattemanntall. Tjøtta kirke eier. Thron - ½ w. ( 36 m ) - 1 ort – 6 sh. Knud - 18 m. - 15 sh. Niels - 18 m. - 15 sh.

1691. Jordbok. Tjøtta kirke eier. På denne tiden stod trolig husene på ”Hushåjen”. Stephen Pedersen - 1 p – 12 m. ( Oppgården ) Niels Michelsen - 1 p – 12 m. ( Nergården ). 1701. Folketelling. Stephen Pedersen - 51 år. ( Oppgården ) Niels Michelsen - 60 år. ( Nergården ) Ole Eliasen - 33år. ( Sørgården ) Ingen bondesønner, drenger eller husmenn er oppført, men

          en inderst med navnet Paul Bjørnsen – 60 år, er med.

1711. Skatt. Elias Nielsen - 3 ch. ( Oppgården ) Joen Baardsen - 4 ch. ( Nergården ) Enchen Lucia - 2 ch. ( Sørgården )

1723. Matrikkelskyld. Elias Nielsen - 1 p – 12 m. ( Oppgården ) Peder Hansen - 1 p. ( Nergården ) Tron Olsen - 12 m. ( Sørgården )

Ettersom vi nå har fått en viss klarhet i hvem som er brukere av de tre gårdene på Viksås, får vi prøve å ta hver gård for seg. Oppgården er jo den største ved folketellingen 1701, så vi tar den først.


                   OPPGÅRDEN 

Stephen Pedersen overtok Oppgården etter Tron mellom 1680 og 1691. Hvem han var gift med vet jeg ikke. Den som overtar etter Stephen blir Elias Nielsen fra Hysvær. Han var f: ca.1680, og sønn av Niels Arentsen i Nordøy. Hvem Elias var gift med vet jeg ikke. Det kan ha vært datter til Stephen Pedersen, men kan like gjerne ha vært enken. Elias får sønnen Stephen Elias. Han blir gift med Marithe Joensdt., men de har ingen barn sammen.

Etter matrikkelen 1723 er Elias Nielsen bruker av Oppgården - 1 p – 12 m.

Elias Nielsen dør 1742 – 61 år gammel.

Stephen Eliasen dør 1760. Skiftet blir holdt 16.okt. året etter. Arvingene er : 1. Marithe Joensdt. - hans kone. 2. Joen Nielsen ( farbror ) - død - bodde på Nordgården Valla. 3. Paul Joensen - barn av Joen - Søla. 4. Niels Joensen - barn av Joen - Skogsholmen. 5. Alf Joensen ( farbror ) - død - bodde på Øver-Næss. 6. Karen Alfsdt. - barn av Alf - overtok farsgården. 7. Bergithe Alfsdt. - barn av Alf - gift på ”Meiergården”, Risbakken. 8. Elen Alfsdt. - barn av Alf - død - bodde på Engelsøy. Har en datter Elen Olsdt. som tjener hos sin mostermann Knud Olsen Risbakk, som også er hennes formynder. 9. Arnt Nielsen ( farbror ) - død - bodde på Bergåker, Holand. 10. Jens Arntsen - barn av Arnt - død - Nausthaugen, Holand. 11. Arnt Jensen - barn av Jens - Vegdal. 12. Joen Jensen - barn av Jens - Hysvær. 13. Ane Jensdt. - barn av Jens - g. m. Morten Hansen Hysvær. 14. Maeith Jensdt. - barn av Jens - tj. Arnt Olsen Nausthaugen Holand. 15. Niels Arntsen - barn av Arnt - død - Bergåker, Holand. 16. Kirsten Nielsdt. - barn av Niels - enke på Næss. 17. Marith Nielsdt - barn av Niels - g.m. Lars Johansen Brandsvik. 18. Guri Arntsdt. - barn av Arnt - død - var gift med Arnt Olsen. De bodde på Nausthaugen Holand, og hadde en datter ; Elen Arntsdt., gift med Elias Olsen, og som nå er brukere av gården. 19. Berith Nielsdt. ( faster ) - død - hadde farsgården i Hysvær. 20. Niels Hansen - barn av Berith - Igerøy. 21. Ole Hansen - barn av Berith - Nordøy, Hysvær. 22. Anne Nielsdt. ( faster ) - død - Olderåsen, Tjøtta. 23. Elias Hallesen - barn av Anna - død 24. Elias Eliasen - barn av Elias - Rørøy. 25. Ole Eliasen - barn av Elias - Rørøy. 26. Joseph Hallesen - barn av Anne Boets midler : 21 – 00 – 14.

                        Helg. spk. No.1 – fol. 44. 

De som overtar blir Chirstei Clemetsdt. og Ole Fredriksen. Chirsti var først gift med Hans Pedersen i Vegdal ( g:1745 ). Han døde 1751. Skiftet blir holdt 7.sep. samme år. Arvingene er : 1. Chirsti Clemetsdt. - hans kone 2. Niels Hansen - sønn - f:ca. 1745. 3. Peder Hansen - sønn - f:1748. 4. Marith Hansdt. - datter - f:1750.

     Boets midler : 20 – 05 – 12 .
                              Helg. spk. No.2 – fol. 268.

Chirsti Clemetsdt. gifter seg igjen 1753 med Ole Fredriksen ( står fra Vegstein da de giftet seg, men var neppe derfra ) .

              Ole og Chirsti får barna :

1. Elisabeth Olsdt. ( uekte ) - f:1753 - Vegdal - gift 1788 med Svend

     Isachsen fra Gulsvåg. Ingen fast bopel. Svend døde i Igerøy 1803, 
     Elisabeth i Hestvik 1820.

2. Elen Kirstina Olsdt. - f:ca. 1756. 3. Johanne Olsdt. - f:1760 - Viksås - gift 1806 med Tron Olsen

     i Sørgården Viksås, hvor de også bodde.  

Oppgården ved folketellingen 1769. 1. Ole Fredriksen - leilending - 47 år. 2. Chirsti Clemetsdt. - hans kone - 52 år. 3. Peder Hansen - hennes sønn - 22 år. 4. Elisabeth Olsdt. - deres datter - 15 år. 5. Elen Kirstina Olsdt. - deres datter - 12 år. 6. Johanne Olsdt. - deres datter - 9 år.

Chirsti Clemetsdt. dør 1777 – 57 år gammel. Skiftet blir holdt 13.aug. samme år. Arvingene er : 1. Ole Fredriksen - hennes mann 2. Niels Hansen - hennes sønn - myndig. 3. Peder Hansen - hennes sønn - myndig, og bor på gården. 4. Elisabeth Olsdt. - deres datter - 24 år. 5. Elen Olsdt. - deres datter - umyndig 6. Johanne Olsdt. - deres datter - umyndig - Viksås.

     Boets midler : 68 – 00 – 10, – gjeld 57 – 00 – 08.

Ole Fredriksen giftet seg igjen 1778 med Dorthea Andersdt. – enke etter Hans Olsen i Sør-Nautøy – og flyttet dit.

Peder Hansen gifter seg 1777 med Marith Olsdt. fra Sørgården Viksås. Hun var f:1750, og datter av Ole Thronsen og Berith Olsdt.

                Peder og Marith får barna :

1. Hans Pedersen - f:1782 - gift ca. 1805 med Bolette

     Nielsdt. fra Lånan. Bodde på Lamøy, Næss.

2. Berith Anna Pedersdt. - f:1784 3. Hendrich Christian Pedersen - f:1788 - gift 1811 med Hanna Uldr. Nielsdt. fra Oppgården, Vika. De overtok Oppgården på Viksås etter hans foreldre. 4. Oline Anna Pedersdt. - f:1793 - gift 1822 med John Haagensen fra Nergården Viksås. Overtok Oppgården etter at hennes bror Hendrich døde 1824.

               Oppgården ved folketellingen 1801. 

1. Peder Hansen - bonde - 1.ekt. - 55 år. 2. Marith Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 3. Hans Pedersen - sønn - - 19 år. 4. Hendrich Pedersen - sønn - - 13 år. 5. Berith Pedersdt. - datter - - 18 år. 6. Oline Pedersdt. - datter - - 8 år. 7. Berith Olsdt. - tj.pike - ugift - 56 år.

No.7 – Berith Olsdt. var søster til Marith Olsdt.

Peder Hansen dør som gårdsmann 1805 – 60 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Marith Olsdr. - hans kone 2. Hans Pedersen - sønn - 24 år. 3. Hendrich Pedersen - sønn - 18 år. 4. Berith Pedersdt. - datter - 23 år. 5. Oline Pedersdt. - datter - 12 år. Boets formue, løsøre, 141 – 02 – 12, – gjeld 28 – 03 – 15, – omk. 11 – 04 – 11 = 40 – 02 – 10 = netto 101 – 00 – 02.

                                     Helg. spk. No.25 – fol. 83½. 

Marith Olsdt. gifter seg igjen 1807 med enkemann Ingebrigt Olsen. Han hadde tidligere vært gift i Igerøy med Berith Pedersdt., som døde 1803.

Hendrich Christian Pedersen gifter seg 1811 med Hanna Uldricha Tyholm Nielsdt. Vika. Hun var f:1789, og datter av Niels Erichsen og Marith Erichsdt. i Oppgården.

               Hendrich og Hanna får barna : 

1. Hendrich Paul Hendrichsen - f:1812 - gift 1839 med Abel

     Hermandsdt. fra Vika. Flyttet til Bremstein 1845, hvor de siden bodde.

2. Erich Marthinius Hendricen - f:1815 - gift 1844 med Margrethe

     Jensdt. fra Færset. Bodde i Marken.

3. Peternille Bergitta Hendrichsdt. - f:1818 - gift 1846 med Erich

     Pedersen Bremstein, hvor de også bodde.

4. Martha Bergitha Hendriksdt. - f:1823 - gift 1853 med Peter

     Mortensen. Bodde på Lyngøy.

1816 blir det skrevet ut en skatt som ble kalt ”sølvskatten”. Gårdsmann Hendrich Pedersen i Oppgården betaler 2 daler, og det samme gjør holdsmann Ingebrigt Olsen.

Marith Olsdt. dør 1815 – 65 år gammel. Skiftet blir holdt 15.aug. samme år. Arvingene er : 1. Ingebrigt Olsen - hennes mann 2. Hans Pedersen - hennes sønn - bor på Lamøy. 3. Hendrich Pedersen - hennes sønn - Viksås. 4. Berith Pedersdt. - hennes datter - gift m. Knud Andersen Tromsø. 5. Oline Pedersen - hennes datter - hjemme - formynder Hendrich Pedersen Viksås. Boets midler : 167 – 05 – 04, – gjeld 97 – 05 – 02.

                              Helg. spk. No.31 – fol.33 ½ .
 

Hendrich Pedersen dør 1824 – 36 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Hanna Nielsdt. - hans kone 2. Hendrich Hendrichsen - sønn - 13 år. 3. Erich Hendrichsen - sønn - 10 år. 4. Peternille Hendrichsdt. - datter - 6 år 5. Oline Hendrichsdt. - datter - 2 år. Boets midler : 49 – 04 – 20, – gjeld 55 – 02 – 02.

                             Helg. spk. No.34 – fol. 275.

Søster til Hendrich – Oline Anna Pedersdt. – gifter seg 1822 med Joen Haagensen fra Nergården på Viksås. Det er en del ting som tyder på at det var forventet at det gikk mot slutten for Hendrich, og at det alt var avtalt at John Haagensen og Oline Pedersdt. skulle ta over. Det er jo merkelig, og helt uvanlig at ikke enken Hanna Nielsdt. gifter seg opp igjen, og blir sittende med gården. Det går over ti år før John og Oline får barn, men da får de : 1. Marthe Hendrikke Johnsdt. - f:1834 - død 1835 – 9 mnd. gammel. 2. Peternille Marie Birgithe Ingeborg Johnsdt. - f:1835 - gift 1858 med Fredrik Olsen fra Næss. De overtar Oppgården Viksås.

31.des. 1834 får John Haagensen skjøte på 18 mark av gården av Peder Borgen. Den andre halvdelen av gården ( den var jo på 1p - 12 m = 36m ), er han trolig leilending av.

Etter matrikkelen 1836 er John Haagensen bruker av Oppgården 281a. Gammel skyld : 1 pund 12 mark, ny skyld : 1 skylddaler 6 skill.

Peternille Johnsdt. gifter seg 1858 med Fredrik Johan Kristian Olsen fra Næss. Han var f:1834, og sønn av Ole Christophersen og Anne Elisabeth Olsdt. som var brukere av største gården på Ner-Næss.

               Fredrik og Peternille får barna :

1. Ole Søren Fredriksen - f:1859 - gift 1887 med Karen Hendrichsdt.

     fra Nergården Vika. Overtar halve Oppgården Viksås.

2. Anton Peder Fredriksen - f:1862 - gift 1884 med Anna Pettersdt. fra Flåget, Holand. Overtok Ner-Svea, etter sin tante Johanna Olsdt. 3. Olianna Fredriksdt. - f:1865 - gift 1885 med Ole Clausen på Valla. Var de første som bodde på Staulan, Valla. 4. Andreas Fredriksen - f:1868 - gift 1892 med Antonette Pettersdt. fra Flåget, Holand ( søster til Anna, gift med Anton ) Overtok halve Oppgården Viksås. 5. Peder Hend. Fredriksen - f:1872 - gift 1893 med Marie Jensdt. fra Vallsjø. Fikk husmannsplassen ”Bårihåjen” på gården. 6. Nils Enok Fredriksen - f:1875 - gift 1895 med Olianna Eriksdt. fra Nergården, Valla. Fikk husmannsplassen ”Dønneshåjen” på gården. 7. Olaus Peder Fredriksen - f:1879 - gift 1901 med Albertine Johansen. De bodde på Nordøyn, Vallsjø.

         Oppgården – 281a., ved folketellingen 1865.

1. Fredrik Olsen - gårdbruker / selveier - 32 år. 2. Peternille Johnsdt. - hans kone - 31 år. 3. Ole Fredriksen - deres sønn - 7 år. 4. Anton Fredriksen - deres sønn - 4 år. 5. Olianna Fredriksdt. - deres datter - 1 år. 6. Nikolina Hendriksdt. - tj.pike ( fra Bremstein ) - 16 år. 7. Hans Nikolaisen - tj.dreng ( fra Sør-Nautøy) - 20 år. 8. Hanna Tøgersdt. - tj.pike ( fra Lamøy ) - 17 år. 9. John Haagensen - kårmann - 77 år. 10. Oline Pedersdt. - hans kone - 71 år. 11. Hanna Nielsdt. - kårenke - 77 år.

     Gården hadde to bebodde hus. Fredrik Olsen hadde sikkert nettopp satt opp sitt eget ( står fremdeles på samme plass ), mens Joen Haagensen bor i sitt gamle – trolig satt opp lenge før hans tid.

Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 19 sauer og 1 gris, 1/8 tønne rug, 1½ tønne bygg, 3 tønner havre og 5 tønner poteter.

Hanna Nielsdt.Schytte dør som kårenke – 82 år gammel.

         Oppgården – 281a., ved folketellingen 1875.

1. Fredrik Olsen - gårdbruker / fisker - f:1834. 2. Peternille Johnsdt. - hans kone - f:1835. 3. Ole Fredriksen - sønn - hjelper faren - f:1859. 4. Anton Fredriksen - sønn - f:1862. 5. Andresa Fredriksen - sønn - f:1867. 6. Peder Fredriksen - sønn - f:1872. 7. Nils Fredriksen - sønn - f:1875. 8. Olianna Fredriksdt. - datter - f:1865. 9. John Haagensen - kårmann - f:1788. 10. Oline Pedersdt. - hans kone - f:1791. 11. Ole Olsen - inderst og fisker - f:1846. 12. Hanna Andreasdt. - hans kone – ( Bindal ) - f:1835. 13. Albert Olsen - deres sønn - f:1874. 14. Ingeborg Johannesdt. - mor til Hanna And.dt. - f:1806. Brønø. 15. Sophie Petersdt. - Fredrik Olsens tj.pike - f:1859.

     Gården hadde : 1 hest, 6 kyr og 15 sauer, 1½ tønne bygg, 1½ tønne havre og 7 tønner poteter. Det var to hus på gården, og nå hadde kårmannen John Haagensen fått leieboere.

No.11 – Ole Olsen var fra Kirkøy, og sønn av Ole Nielsen og Uldrikke Jensdt. Broren ; Erik Olsen var bruker av Nergården på Valla, og hans datter Olianna Eriksdt. ble siden gift med Nils Fredriksen. De fikk husmannsplassen ”Dønneshåjen”. Ole Olsen fikk en husmannsplass i Valldalen, og flyttet dit. Sønnen ; Albert Olsen ( ”Albert i Dalen”) ble 1906 gift med Ane Andreasdt., som da var enke etter at hennes første mann ; Martin Nilsen på Heimgården, Valla, døde 1902. Albert og Ane overtok den parten av Sørgården på Viksås som Paul Eriksen brukte. Albert ble stefar til Sanna – mor til Inge Viksås – som Ane Andreasen hadde med sin første mann Martin Nilsen. No.15 – Sophie Petersdt. var datter av Peter Mortensen og Martha Hendrichsdt. på Lyngøy. Moren var fra Oppgården, og datter av Hendrich Pedersen og Hanna Nielsdt.

Under Oppgården ved folketellingen 1875 er det en husmannsplass under gården. Her bor en svenske fra Vilhelmine. Agnes Marken sa de gamle pleide herme etter han. Før han la seg om kvelden pleide han alltid si : ”har ni trukket klokken kone ? ”. Plassen lå visstnok ved Dønneshaugen. Kan Nils Fredriksen ha overtatt plassen ?

            Plassen ved folketellingen 1875. 

1. Svend Olsen - strandsitter / fisker - f:1848. 2. Petronille Uldriksdt. - hans kone - f:1834. 3. Elerine Edvartsdt. - hennes datter - f:1867. 4. Maglie Erichsdt. - mor til Petronille - f:1804.

Svend Peter Olafsen kom til Vega 1871. Han ble 1875 gift med Petronille Uldriksdt. fra Valla. De fikk to barn sammen : 1. Ulrik Martin Svendsen - f:1877 - død 1882 – 5 år gammel. 2. Oline Kristine Svendsdt. - f:1878 - død 1880 – 2 år gammel. No.3 – Elerine Edvardsdt. var et barn Petronille hadde med Edvart Ingebrigtsen i Skjærvær. ( han ble siden den første som bodde på Steinsholmen Indre ) Elerine døde 1882, samme år som halvbroren Ulrik, 15 år gammel. Som om ikke familien var hardt nok rammet, omkommer Svend Olsen 1.okt.1888 i Bremstein sammen med Julius Olsen – 18 år fra Ekrebakken ( sønn av Oline Uldriksen – søster til Petronille ), Nikolai Nilsen – 33 år fra Sørgården, Viksås ( sønn av Nils Uldriksen – bror til Peternille ), og Johan M. Jæger Olsen – 22 år ( dreng fra Valla ). Hva som skjedde med plassen vet jeg ikke, men ved folketellingen 1900 bor Petronille hos Nils Fredriksen i Dønneshaugen, hvor hun ”lever av egne midler ”, noe som er ganske uvanlig for enke på 67 år. Petronille Uldriksdt. dør 1901. No.4 – mor til Petronille ; Maglie Erichsdt. var gift med Uldrik Pedersen fra Oppgården Valla ( Heimgården + Dalsbakken ). Er ikke sikker på om de flyttet til Dalsbakken da gården ble delt ( Didrik Johannesen fra Grøtland overtok parten som etter delingen fikk navnet Heimgården ), eller om sønnen Benjamin Uldriksen var den første som bodde der. Maglie Erichsen døde 1877 – 72 år gammel.

Oline Pedersdt. dør som kårkone 1876 – 84 år. John Haagensen dør som kårmann 1883 – 97 år gammel.

Etter matrikkelen 1886 er Fredrik Olsen bruker av Oppgården – 281a. Av skyld ; urevidert – 1 daler- 6 skilling, revidert – 2 mark- 48 øre.

Anton Peder Fredriksen gifter seg 1884 med Anna Kathrine Pettersdt. fra Holand. Hun var f:1862, og datter av Petter Erichsen og Maria Olsdt. på Flåget. De blir boende på Viksås til de flytter til Svea ( 1893 – eller 1894 ), der de overtar Nedre Svea – br.nr. 2, etter Erik Dinesen, som da ( hans andre kone ) var gift med tante til Anton – Johanna Olsdt. ( søster til faren ).

          Anton og Anna fikk fire barn før de dro :

1. Jensine Oline Antonsen - f:1885 2. Sander Nikolai Antonsen - f:1888 3. Emma Dorthea Antonsen - f:1890 4. Fredrik Parelius Antonsen - f:1892 Etter at de kom til Svea fikk de åtte til – til sammen 12 stk.!

Ole Søren Fredriksen gifter seg 1887 med Karen Anna Hendrichsdt. fra Nergården, Vika. Hun var f:1864, og datter av Hendrich Christiansen og Sidsel Johansdt. Faren omkom på Balstad i Lofoten 5.apr. 1870 i en av de verste ulykkene som har rammet Vegaværingene under fiske – 12 mann omkom. Søsteren til Karen – Kristianna – ble gift med Søren Andreasen ( ”Gammel – Søren”) i Nergården, Viksås.

                Ole og Karen får barna :

1. Sanna Johanna Olsen - f:1888 2. Petra Josefine Olsen - f:1889 - død 1893 av difteri. 3. Henrik Emelius Olsen - f:1892 4. Petra Sofie Olsen - f:1894 5. Anna Julie Olsen - f:1896 6. Kristianna Lovise Olsen - f:1899 7. Anne Dorthea Olsen - f:1903

Andreas Fredriksen gifter seg 1892 med Antonette Pettersdt. fra Holand. Hun var f:1871, og datter av Petter Erichsen og Marie Olsdt. på Flåget. ( søster til Anna, som var gift med Anton – bror til Fredrik ).

             Andreas og Antonette får barna :

1. Einar Peder Andreasen - f:1893 2. Magda Elise Andreasen - f:1895 3. Anton Peder Andreasen - f:1897 4. Petternelle Andreasen - f:1899 5. Frida Pauline Andreasen - f:1901 6. Hermann Lund Andreasen - f:1905 7. Kristian Berg Andreasen - f:1907 8. Helmine Marie Andreasen - f:1910 9. Annar Andreasen - f:1913 10. Astri Andrea Andreasen - f:1917

Peder Hendrik Fredriksen gifter seg 1893 med Marie Rebekka Jensdt. fra Vallsjøen. Hun var f:1864, og datter av Jens Kristian Jensen og Johanna Baardsdt.

               Peder og Marie får barna : 

1. Fredrik Parelius Pedersen - f:1895 2. Julius Jentoft Pedersen - f:1901 3. Paul Hagen Pedersen - f:1905

Petternille Johnsdt. dør som gårdsmannskone 1895 – 60 år gammel. Fredrik Olsen dør 1900 – 66 år gammel av alderdomssvakhet.

Nils Enok Fredriksen gifter seg 1895 med Olianna Emelie Eriksdt. fra Valla. Hun var f:1874, og datter av Erich Olsen og Anne Lovise Arntsdt. på Nergården.

               Niels og Olianna får barna :

1. Emelius Peder Nilsen - f:1896 - død 1896 2. Emelius Peder Nilsen - f:1897 3. Fredrik Olaus Nilsen - f:1900 4. Anna Marie Nilsen - f:1902 5. Nilson Olai Nilsen - f:1905 6. Gudrun Julie Nilsen - f:1907 7. Sine Marie Nilsen - f:1910 8. Alfred Lund Nilsen - f:1912 9. Oskar Nilsen - f:1914 10. Olaug Hansine Nilsen - f:1915 11. Osvald Parelius Nilsen - f:1920

        Oppgården – br.nr. 1. ( 281a ), ved folketellingen 1900. 

1. Andreas Fredriksen - gårdbruker / fisker / selveier - f:1878. 2. Antonette Pettersdt. - hans kone - f:1872. 3. Einar Andreasen - sønn - f:1893. 4. Anton Andreasen - sønn - f:1897. 5. Magda Andreasen - datter - f:1895. 6. Petternelle Andreasen - datter - f:1899. 7. Olaus Fredriksen - bror til Andreas - fisker - f:1879. 8. Olianna Olsen - tj.pike - ugift - f:1883.

     Andreas Fredriksen har satt seg opp nytt hus på gården, d.v.s. han har kjøpt ”klokkerhuset” på Øver-Vegstein, revet det, og satt det opp igjen på heimplassen. Han og broren Ole har nå delt gården mellom seg ( faren er nettopp død ) Broren Olaus bor hos han, og har nettopp fått barn med Albertine Johansen, som nå bor hos i nabohuset hos broren Ole Fredriksen.

1. Ole Fredriksen - gårdbruker / fisker / selveier - f:1859. 2. Karen Hendriksdt. - hans kone - f:1863. 3. Henrik Olsen - sønn - f:1891. 4. Sanna Olsen - datter - f:1887. 5. Petra Olsen - datter - f:1894. 6. Anna Olsen - datter - f:1896. 7. Kristianna Olsen - datter - f:1899. 8. Albertine Johansen - losjerende - håndarbeid - f:1879. 9. Johan Olausen - hennes sønn - f:1900.

     Ole Fredriksen bor i huset foreldrene hadde.

No.8 – Albertine Johansen var fra Øver-Næss ( gården ”Gluggmyr” ). Hun var f:1879, og datter av Johan Arntsen og Ane Hansdt. Moren døde på barselseng, og faren omkom i storulykken i Lofoten 25.jan.1893. Bror til Albertine ; Olaf på 13 år mistet også livet. Albertine og Olaus ble gift, og bodde ved Vallsjøen.

Etter matrikkelen 1907, står Ole og Andreas Fredriksen som eiere av Oppgården br.nr.1. Skyld : 2 mark 48 øre.


                  Dønneshaugen  
         Husmannsplass under Oppgården - br.nr.1. ( 281a.) 

Om Nils Enok Fredriksen og Olianna Emelie Eriksdt. var de første som bodde på plassen, er jeg litt usikker på. Svensken Svend Olsen og hans kone Petronelle Uldriksdt. hadde en husmannsplass – om ikke akkurat hvor huset står i dag – så i hvert fall tett ved ( se ovenfor ), og Petronille Uldriksdt. bor da også hos Nils Fredriksen ved folketellingen 1900.

Niels og Olianna giftet seg 1895. Olianna var f:1874, og datter av Erik Olsen og Anne Arntsdt. på Nergården, Valla.

                Nils og Olianna får barna : 

1. Emelius P. Angel Nilsen - f:1895 - død 1896. 2. Emelius P. Angel Nilsen - f:1897 3. Fredrik Olaus Nilsen - f:1900 4. Anna Marie Nilsen - f:1902 5. Nilson Olai Nilsen - f:1905 6. Petrine Kanutte Nilsen - f:1907 7. Sine Marie Nilsen - f:1910 8. Alfred Lund - f:1914 9. Olaug Hansine Nilsen - f:1915 10. Osvald Parelius Nilsen - f:1920

           Dønneshaugen ved folketellingen 1900.

1. Nils Fredriksen - husmann uten jord - fisker - f:1875. 2. Olianna Eriksdt. - hans kone - f:1874. 3. Emelius Nilsen - sønn - f:1897. 4. Fredrik Nilsen - sønn - f:1900. 5. Sanna Nilsen - datter - f:1891. 5. Peternille Uldriksdt. - enke - lever av sine midler - f:1834.


                      Bårihaugen
        Husmannsplass under Oppgården – br.nr.1. ( 281a )

De første som bodde på plassen var Peder Hendrik Fredriksen og Marie Rebekka Jensdt. - gift: 1893. Peder var f:1872, og sønn av Fredrik Olsen og Peternille Jonsdt. fra Oppgården, Viksås. Maria var f:1864, og datter av Jens Jensen og Johanna Baardsdt. fra Vallsjøen.

                 Peder og Maria får barna : 

1. Fredrik Parelius Fredriksen - f:1895 - gift 1917 med Therese Tøgersdt. fra Eidem. DE overtar plassen etter hans foreldre. 2. Julius Jentoft Fredriksen - f:1901 3. Paul Hagen Fredriksen - f:1905

            Bårihaugen ved folketellingen 1900.

1. Peder Fredriksen - husmann uten jord / fisker - f:1872. 2. Marie Jensen - hans kone - f:1865. 3. Fredrik Pedersen - sønn - f:1895.

Fredrik Parelius Fredriksen gifter seg 1917 med Therese Josefine Tøgersen fra Eidem. Hun var f:1892, og datter av Tøger Haagensen og Nikoline Nicolaisdt.

                 Fredrik og Therese får barna : 

1. Nansy Teodora Fredriksen - f:1917 2. Paul Mørk Fredriksen - f:1918 3. Nansy Theodora Fredriksen - f:1920 4. Torfrid Fredriksen - f:1929                   NERGÅRDEN 

1665 er Knud bruker av Nergården , skyld : 1p – 12 m. ( halve Viksås )

1680 er det blitt en bruker til – Niels Michelsen – som bruker halve gården. Når Niels ble bruker vet jeg ikke, men han er nå ca. 40 år.

1691 har Niels Michelsen tatt over hele gården.

Ved folketellingen 1701 er Niels Michelsen bruker av den parten av gården som siden har blitt kaldt Nergården ( 1 p ), mens Ole Eliasen – gift med Lucia Nielsdt. – datter av Niels, har overtatt den parten som siden blir kaldt Sørgården ( 12 m ).

Når Niels Michelsen dør vet jeg ikke, men da det ble skrevet ut skatt 1711, er det Joen Baardsen som er bruker av gården. Han er trolig gift med enken etter Niels, og dør trolig ca.1714.

Joen Baardsen gifter seg igjen ca.1715 med Marit Olsdt. – f:ca. 1690.

             Joen og Marith får barna :

1. Ole Joensen - f:ca.1715 - gift 1737 med Marith Knudsdt.fra

     Olderåsen, Grøtland, hvor de også bodde.

2. Hans Joensen - f:1717 - død 1735 - 18 år, 6 mnd. gammel. 3. Joen Joensen - f:1719 - gift med Marith Haagensdt. fra Kjul. Overtar

     Nergården, Viksås.

Joen Baardsen dør 1722. Skiftet blir holdt 21.mai samme år. Arvingene er : 1. Marith Olsdt. - hans kone 2. Ole Joensen - sønn formynder for barna var 3. Hans Joensen - sønn Haagen Baardsen Valla. 4. Joen Joensen - sønn ( trolig bror av Joen )

     Boets midler : 97 – 02 – 06.
                             Helg. spk. No.5b. fol. 76.

Marith Olsdt. gifter seg igjen 1723 med Peder Hansen, som også er oppført som bruker av Nergården – 1 p., etter matrikkelen samme år.

              Peder og Marith får barna :

1. Joen Pedersen - f:1724 - død 1735 ( samme år som halvbroren Hans

     Joensen ) – 10 år gammel.

2. Magli Pedersdt. - f:1726 - død 1741 – 15 år gammel. 3. Tarald Pedersen - f:1728 - gift 1751 med Anna Johannesdt. fra Næss.

Joen Joensen gifter seg 1750 med Marith Haagensdt. fra Kjul. Hun var f:ca.1715, og datter av Haagen Olsen og Kirsten Larsdt. på Nord-Kjul. Haagen var fra Kolskog, og bror til Tron Olsen på Sørgården, Viksås.

               Joen og Marith får barna :

1. Johannes Joensen - f:1751 - død 1785 – 34 år gammel. 2. Ole Joensen - f:1756 - død 1781 – 25 år gammel. 3. Anna Chirstine Joensdt. - f:1759 - gift 1787 med Tron Olsen, Sørgården, Viksås. 4. Haagen Joensen - f:ca.1763 - gift 1788 med Maren Erichsdt. Vika. Overtar gården etter hans foreldre.

1755. : Vårtinget for Brønnø prestegjeld. Jeg underskrevne, Peder Hansen Wixaas, boende på bemeldte gård i Wægens fjerding tilstår herved å være skyldig til borger Nicolaj Pedersen i samme fjerding efter holdt liqvidationsforretning den 5/5-1755 – 39 rdr. 2 mark 15 s., ( som skriver sig dels fra pengelån og dels i crediterte varer ), hvorfor jeg pantsetter mine eiendele av hvad navn nevnes kan hvorudi han skal være prioriteret fremfor noen av mine andre kreditorer. Til vitterlighet underskriver de tvende velagte menn, Didrich Christian Barscher og Hendrich Larsen Kolstad.

                               Rørøen den 5/5- 1755. 
                            Peder P.H.S. Hansen Wixaas.

Peder Hansen, har som svært mange andre, lånt penger av Nicolj Pedersen i Rørøy. Kanskje var tidene dårlige, noe N. Pedersen ser ut til å ha utnyttet fult ut.

Tarald Pedersen gifter seg 1751 med Anna ( Aun ) Johannesdt. fra Næss. Hun var trolig datte av Johannes Nielsen på Ner-Næss.

               Tarald og Anna får barna :

1. Anna Taraldsdt. - f:1752 2. Pernille Magdalena Taraldsdt. - f:1754 3. Tarald Taraldsen - f:1756

Tarald Pedersen dør 1756 – 28 år gammel. Skiftet blir holdt 27.juli året etter. Arvingene er : 1. Anna Johannesdt. - hans kone 2. Anna Taraldsdt. - datter - 4 år. 3. Pernille Taraldsdt. - datter - 3 år. 4. Tarald Taraldsen - sønn - ½ år.

     Boets midler : 17 – 00 – 10.

Enken Anna Johannesdt. gifter seg igjen 1759 med Juul Christensen fra Skjærvær ( trolig sønn av C. Bendigtsen ), og flytter til Næss.

Marith Olsdt. dør 1760 – 70 år og 8 dager. Skiftet blir holdt 19.juli samme år. Arvingene er : 1. Peder Hansen - hennes mann 2. Ole Joensen - hennes sønn - 1.ekt. - Grøtland. 3. Joen Joensen - hennes sønn - 1.ekt. - Viksås. 4. Tarald Pedersen - deres sønn - 2.ekt. - død 5. Tarald Taraldsen - sønn av Tarald - 4 år. 6. Anne Taraldsdt. - datter av Tarald - 8 år. 7. Pernille Taraldsdt. - datter av Tarald - 6 år. Boets midler : 20 – 00 – 00.

Peder Hansen dør 1764. Det er ikke skifte å finne etter han.

Joen Joensen dør 1767 – 48 år og 3 uker gammel. Skiftet blir holdt 20.juni samme år. Arvingene er : 1. Marith Haagensdt. - hans kone 2. Johannes Joensen - sønn - 16 år. 3. Ole Joensen - sønn - 10 år. 4. Haagen Joensen - sønn - 4 år. 5. Anna Joensdt. - datter - 11 år.

     Boets midler : 72 – 01 – 12, – gjeld 51 – 02 – 06. 
                               Helg. spk. No.11b. fol. 353.

Marith Haagensdt. gifter seg igjen 1768 med Ole Andersen ( f:ca. 1742 ).

            Nergården ved folketellingen 1769.

1. Ole Andersen - bonde - 27 år. 2. Marith Haagensdt. - hans kone - 54 år. 3. Johannes Joensen - hennes sønn - 18 år. 4. Ole Joensen - hennes sønn - 12 år. 5. Anna Joensdt. - hennes datter - 10 år. 6. Haagen Joensen - hennes sønn - 6 år.

20.apr. 1774. Extra skatt på Joen Joensen Viksås. ( den 29/6 1767 ). Arvingene er : 1. Marith Haagensdt. - hans kone 2. Johannes Joensen - sønn - 22 år. 3. Ole Joensen - sønn - 16 år. 4. Haageen Joensen - sønn - 10 år. 5. Anna Joensdt. - datter - 14 år.

     Ole Joensen grøtland var formynder for barna.
     Utlagt skatt beløpt seg til : 09 – 05 – 10.    Fol. 490½.  
   

Ole Joensen dør 1781 – 35 år gammel.

Johannes Joensen dør 1785 – 35 år gammel.

18.sep.1789 fester kirkeforpakter Nils Winther 1 pund av gården Viksås - tilhørende Tjøtta kirke – til Haagen Joensen, mot kår til Ole Andersen.

Marirh Haagensdt. har trolig nettopp dødd når sønnen Haagen Joensen overtar, for 1791 gifter Ole Andersen seg igjen med Magli Amundsdt. fra Oppgården, Valla. De bosetter seg på Kolstad.

Haagen Joensen gifter seg 1788 med Maren Eriksdt. fra Vika. Hun var f:1768, og datter av Erik Svendsen og Ingebor Joensdt. på Nergården.

              Haagen og Ingebor får barna : 

1. John Haagensen - f:1789 - gift 1822 med Oline Pedersdt. i Oppgården, Viksås, hvor de også bodde. 2. Erich Martinus - f:1791 - gift 1825 med Anne Christensdt. Grimsø, hvor de også bodde. To av barnebarna ble siden gift på Viksås. Anna Pettersdt. – gift med Anton Fredriksen, og søsteren Antonette – gift med Andreas Fredriksen. 3. Ole Haagensen - f:1793 4. Elen Lucia Haagensdt. - f:1896 5. Ingebor Haagensdt. - f:1798 - død 1825 ( ikke gift ). 6. Martha Haagensdt. - f:1801 - gift 1828 med Arnt Alvsen Holand. Bodde på Nausthaugen ( Risholmgården ) Holand.

         Nergården ved folketellingen 1801.

1. Haagen Joensen - bonde - 39 år - 1.ekt. 2. Maren Erichsdt. - hans kone - 33 år - 1.ekt. 3. John Haagensen - sønn - 12 år. 4. Erich Haagensen - sønn - 10 år. 5. Ole Haagensen - sønn - 8 år. 6. Elen Haagensdt. - datter - 5 år. 7. Ingebor Haagensdt. - datter - 3 år.

Haagen Joensen dør som holdsmann 1811 – 53 år gammel. Skiftet blir holdt 28.mai 1812. Arvingene er : 1. Maren Erichsdt. - hans kone 2. John Haagensen - sønn - 21 år. 3. Erich Haagensen - sønn - 19 år. 4. Ole Haagensen - sønn - 17 år. 5. Elen Haagensdt. - datter - 14 år. 6. Ingebor Haagensdt. - datter - 12 år. 7. Martha Haagensdt. - datter - 9 år.

     Boets midler : 69 – 04 – 10, – gjeld 56 – 01 – 06. 
                                 Helg. spk. No.28, fol.305.

Som det fremgår av skifte er Haagen Joensen holdsmann når han dør. Den som har overtatt gården er Hermand Hansen fra Gulsvåg. Hermand var først gift med Marith Nielsdt. ( g:1800 ). De bodde på Gulsvåg til Marith dør1801 – trolig på barsel. Hun kan være f:1777, og datter av Niels Woldraksen og Anna L.Pedersdt. fra Holand. Hermand var f:1769, og sønn av Hans Torstensen og Berith Hermandsdt. på Gulsvåg. Hermand Hansen gifter seg igjen 1806 med Peternille Johansdt. fra Søla. Hun var f:1782, og datter av Johan Olsen og Malena Larsdt.

              Hermand og Peternille får barna : 

1. Berith Maria Hermandsdt. - f:1807 - død 1822 – 15 år. 2. Hans Hermandsen - f:1809 - død 1842 – 33 år. 3 Ole Johan Walnum Hermandsen - f:1812 4. Haagen Andreas Hermandsen - f:1815 - gift 1845 med Nicoline Marie Sommer på Kjul, hvor de også bodde. De ble besteforeldre til Terese Tøgersen, som 1917 ble gift med ”Fredrik på Bårihåjen”, Viksås.

Hermand Hansen dør 1815 – 48 år gammel. Skiftet blir holdt 2.sep. samme år. Arvingene er : 1. Peternille Johansdt. - hans kone 2. Hans Hermandsen - sønn - 7 år. 3. Ole Johan Hermandsen - sønn - 4 år. 4. Haagen Andreas Hermandsen - sønn - 1 år. 5. Berith Maria Hermandsdt. - datter - 9 år. Enkens verge : Niels Nielsen Brandsvik var tilstede. Boets midler : 645 – 05 – 08, – gjeld og omk. 496 – 04 – 04. Boet eide bl.a. 6 melkekuer a 45 rdr/stk., 1 kvige a 20 rdr., og 1 hoppe, 8 år, a 50 rdr. Dessuten eide boet en liten bod med sjå på Vegstein.

Av skifte går det frem at Hermand Hansen må ha vert en svært holden mann.

Peternille Johansdt. gifter seg igjen 1818 med Peter Jacob Hansen fra Alstahaug. De får samme år datteren ; Hendrika Bergitta Pettersdt., som dør 1829 – 11 år gammel.

Berith Maria Hermandsdt. dør 1822 – 15 år gammel.

Etter matrikkelen 1836 er Peter Jacob Hansen bruker av Nergården 281c. Gammel skyld : 1 pund, ny skyld : 3 ort 12 skill.

Hans Hermandsen tar over gården, men er trolig ikke gift. Han dør som gårdsmann 1842 – 33 år. ( spedalsk )

1846 gifter Anna Marthe Larsdt., Eidem seg med Andreas Erik Pedersen fra Veimoen Gulsvåg. Anna Larsdt. var f:1825. Foreldrene var Lars Johansen og Aleth J. Christophersdt. på Jacobsbakken Eidem. Grunnen til at Andreas Pedersen fikk overta var trolig at Peternille Johansdt. var tante til Anna. ( Lars og Peternille var søsken )

                  Andreas og Anna får barna : 

1. Alet Johanne L. Andreasdt. - f:1847 - f:1870 med Andreas Arntsen fra Floa. Fikk en husmannsplass litt sør om husene på hovedgården. Plassen fikk siden navnet; ”Ane Nilste`bakken” etter Andreas` andre kone. 2. Dorthea Marie Andreasdt. - f:1849 - død 1862 av difteri. 3. Mariane Andreasdt. - f:1852 - gift 1877 med Michael Olsen fra Nordgården Valla. Fikk en husmannsplass på ”Ardstøn”, Viksås. 4. Peternella Andreasdt. - f:1854 - død 1875 – 22 år. 5. Søren Karel Andreasen - f:1858 - gift 1884 med Kristianna Hendrichsdt. fra Vika. De overtok gården etter hans foreldre. Kristianna var søster til Karen, gift med Ole Fredriksen i Oppgården. 6. Olaus Angel Andreasen - f:1861 - død 1862 ( trolig difteri ) 7. Dorthea Marie Andreasdt. - f:1864 - gift 1884 med Søren Nilsen på Haimgården Valla. 8. Olaus Angel Andreasen - f:1870 - død 1875 – 5 år.

          Nergården – 281c., ved folketellingen 1865. 

1. Andreas Pedersen - gårdbruker / selveier - 51 år. 2. Anna Larsdt. - hans kone - 43 år. 3. Alet Andreasdt. - datter - tj.pike - ugift - 19 år. 4. Mariane Andreasdt. - datter - - 14 år. 5. Peternella Andreasdt. - datter - - 12 år. 6. Søren Andreasen - sønn - - 8 år. 7. Dorthea Andreasdt. - datter - - 2 år. 8. Peter Hansen - kårmann - enkemann - 77 år, fra Alstahaug.

     Gården hadde : 9 kyr, 18 sauer og 2svin, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 

3 ½ tønner potet.

Andreas Pedersen dør som gårdsmann 20.jan. 1871 – 55 år gammel.

           Nergården – 281c., ved folketellingen 1875.

1. Anna Larsdt. - Gårdbrukerenke / selveier - f:1825. 2. Søren Andreasen - sønn - hjelper moren - ugift - f:1858. 3. Mariane Andreasdt. - datter - hjelper moren - ugift - f:1852. 4. Dorthea Andreasdt. - datter - - f:1864. Gården hadde : 6 kyr, 14 sauer og 2 svin, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner potet.

1886 er det skifte etter Andreas Pedersen som døde 20.januar 1871. Arvingene er : 1. Anna M. Larsdt. - hans kone 2. Søren Andreasen - sønn - 26 år - Viksås. 3. Mariane Andreasdt. - datter - 30 år - Viksås. 4. Dorthea Andreasdt. - datter - g.m. Søren Nielsen Valla. 5. Alet Andreasdt. - datter - død. 6. Ane Andreasdt. - barn av Alet - 11 år. 7. Peternelle Andreasdt. - barn av Alet - 9 år. 8. Alette Andreasdt. - barn av Alet - ½ år. Verge for barna er faren Andreas Arntsen.

Etter matrikkelen 1886 er Søren Andreasen bruker av Nergården 281c., br.nr.4. Skyld urevidert : 3 ort 12 skilling, revidert : 1 mark 90 øre.

Søren Karel Andreasen gifter seg 1884 med Kristianna Hendrichsdt. fra Vika. Hun var f:1857, og datter av Hendrich Christiansen og Sidsel Johansdt. på Nergården. Faren omkom i storulykken på Balstad 5.april 1870.

            Søren og Kristianna får barna : 

1. Anna Heresine Sørensen - f:1885 - død 1893 – 8 år. ( difteri ) 2. Sandberg Olaus Sørensen - f:1891 - gift 19?? med Lina Jørgensdt., søster til Anna. De bodde i Trondheim. 3. Andreas Hendrik Sørensen - f:1894 4. Søren Didrik Sørensen - f:1896 - gift 19?? med Anna Jørgensen. De overtar gården etter hans foreldre.

Kristianna Hendrichsdt. dør av tæring 1897 – 40 år gammel. Søren forble enkemann livet ut.

       Nergården – br.nr. 4. ( 281c. ), ved folketellingen 1900. 

1. Søren Andreasen - enkemann - fisker / gårdbr./ selveier - f:1859. 2. Sandberg Sørensen - sønn - - f:1890. 3. Andreas Sørensen - sønn - - f:1894. 4. Søren Sørensen - sønn - - f:1896. 5. Albertine Mikaelsdt. - tj.pike - kokkepike - ugift - f:1881. 6. Elvine Olsen - tj.pike - kreaturstell - ugift - f:1879. 7. Anna Larsdt. - føderådsenke - - f:1825.

Anna Marte Larsdt. dør 1903 – 78 år gammel. ( alderdomssvakhet )

Etter matrikkelen 1907 er Søren Andreasen bruker av Nergården, br.nr. 4. Skyld : 1 mark 90 øre.

Søren Sørensen gifter seg 19?? med Anna Jørgensen

              Søren og Anna får barna : 

1. Klara Annie Sørensen - f:1921 2. Kåre Johan Sørensen - f:1925


                      Holtran 
       Husmannsplass under Nergården 281c., br.nr. 4.

Alet Johanne Andreasdt. gifter seg 1870 med Andreas Enok Arntsen fra Floa. Han var f:1847, og sønn av Arnt Johnsen og Ingeborg Arntsdt. De fikk en husmannsplass på gården som fikk navnet Holtran, siden også kalt ”Ane Nilste bakken”, etter Andreas` andre kone.

                  Alet og Andreas får barna :

1. Mortinius Andreasen - f:1871 - døde etter to timer. 2. Andreas Peder Andreasen - f:1871 - døde etter to uker. 3. Ane Mathilde Andreasdt. - f:1873 - gift 1896 med Martin Nilsen Heimgården, Valla. Foreldre til Sanna Viksås – mor til Inge Viksås. 4. Peternelle Andreasdt. - f:1875 5. Alette Johanne Andreasdt. - f:1884 - gift 1907 med Anton Evertsen Nordgården, Valla, hvor de fikk en husmannsplass.

                 Holtran ved folketellingen 1875. 

1. Andreas Arntsen - landhandler - f:1847. 2. Alet Andreasdt. - hans kone - f:1848. 3. Ane Andreasdt. - datter - f:1873. 4. Petronelle Andreasdt. - datter - f:1875. 5. Oline Andersdt. - tj.pike - ugift - f:1848. 6. Johan Johansen - losjerende - f:1854. 7. Mathilde Hansdt. - losjerende - f:1862.

Alet Johanne Andreasdt. dør som gårdsmannskone – 37 år gammel.

Andreas Arntsen gifter seg igjen 1890 med Anna Kathrine Nilsdt. fra Valla. Hun var f:1866, og datter av Nils Didriksen og Kirsten Davidsdt. på Heimgården.

                Andreas og Anna får barna : 

1. Anton Maldor Andreasen - f:1891 - død 1893 av difteri. 2. Anton Maldor Andreasen - f:1894 - gift 1919 med Sanna Mathisen i

     Skjærvær, hvor de også bodde.

3. Nils Sal Andreasen - f:1896 4. Inga kristine Andreasen - f:1900 - gift 1920 med Even Evensen.

     Bodde i Grimsøy. Even druknet 1922. Annas Johansen overtok plassen.

5. Kristine Marie Andreasen - f:1905 6. Johan Hagen Andreasen - f:1908

         Holtran ( ”Anne Nilstebakken”), ved folketellingen 1900.

1. Andreas Arntsen - husmann med jord /fisker - f:1847. 2. Anne Nilsdt. - hans kone - f:1866. 3. Anton Andreasen - deres sønn - f:1894. 4. Nils Andreasen - deres sønn - f:1896. 5. Inga Andreasen - deres datter - f:1900. 6. Petronelle Andreasen - hans datter fra 1.ekt. - f:1875.


                         Arstø 
               Husmannsplass under br.nr. 1 og 4. 

De første som bodde på plassen var Michael Olaus Eliasen og Marianne Lovise Andreasdt. - gift 1877. Michael var f:1856, og sønn av Elias Jensen og Ellen Pedersdt. på Nordgården, Valla. Marianne var f:1852, og datter av Andreas Pedersen og Anne Larsdt. på Nergården, Viksås.

                 Michael og Marianne får barna : 

1. Albertine Peternelle Michaelsdt. - f:1879 2. Olianna Dorthea Michaelsdt. - f:1881 - død 1893 - 12 år gammel. 3. Anton Kristian Michaelsen - f:1884

Michael Eliasen døde som husmann 1884 - 38 år gammel.

               Arstøen ved folketellingen 1900. 

1. Marianne Andreasdt. - husmannsenke - f:1852. 2. Anton Michaelsen - fisker - f:1884.                     SØRGÅRDEN  

Ved folketellingen 1701 er det blitt tre brukere av Viksås. Stephen Pedersen er, som 1691, bruker av Oppgården – 1p-12m. Niels Michelsen bruker av Nergården, men nå ikke lenger – 1p-12m, men 1p. Han har nå avgitt 12 m. til Ole Eliasen, som trolig er gift med hans datter Lucia Nielsdt. Denne parten får etter hvert navnet Sørgården.

Ole Eliasen dør 1712. Skiftet blir holdt 7.des. samme år. Arvingene er : 1. Lucia Nielsdt. - hans kone 2. Elias Olsen - sønn 3. Niels Olsen - sønn 4. Marith olsdt. - datter 5. Ane Olsdt. - datter

     Vurderingsmenn var lensmann N. Nielsen og Joen Haagensen Svea.

Boets midler : 22 – 02 – 10.

                              Helg. spk. No.3a. fol.153.

Lucia Nielsdt. gifter seg igjen ca. 1713 med Thron Olsen. Han var f:1690, og sønn av Ole Hendrichsen og Ane Paulsdt. Kolskog. De får 1714 sønnen ; Ole Thronsen

Lucia Nielsdt. dør 1715. ( ca.45 år ). Skiftet blir holdt 9.juli samme år. Arvingene er : 1. Thron Olsen - hennes mann 2. Ole Thronsen - deres sønn 3. Elias Olsen - hennes sønn fra 1.ekt. 4. Niels Olsen - hennes sønn fra 1.ekt. 5. Marith Olsdt. - hennes datter fra 1.ekt. 6. Ane Olsdt. - hennes datter fra 1.ekt.

     Vurderingsmenn var lensmann N. Nielsen, Haagen Baardsen Valla og 
     Erich Eliasen Kolstad.
     Boets midler : 30 – 05 – 10. 
                              Helg. spk. No.4.- fol. 31½. 

Thron Olsen gifter seg igjen 1716 med Brynild Iversdt.. Hun var fra Søla, og datter av Iver Nielsen.

Ole Thronsen gifter seg 1741 med Bereth Olsdt. fra Bremstein. Moren var Kirsten Arntsdt., som døde 1749 – hun var da i sitt tredje ekt.. Mannen var Mogens Erichsen. Første mannen var far til Bereth og broren Knut. Andre mannen var Niels Ivertsen – bror til Brynild, som var stemor til Ole Thronsen.

               Ole og Bereth får barna :

1. Lucia Olsdt. - f:1742 - gift 1779 med Christen Christophersen Kjul. 2. Kirsten Olsdt. - f:1744 3. Bereth Olsdt. - f:1746 4. Marith Olsdt. - f:1748 - død samme år. 5. Marith Olsdt. - f:1750 - gift 1777 med Peder Hansen Oppgården, Viksås. De overtok gården etter hans foreldre. 6. Ole Olsen - f:1751 - død 1776 – 25 år gammel. 7. Brynild Olsdt. - f:1755

Brynild Iversdt dør 1752. Skiftet blir holdt 22.nov. samme år. Arvingene er : 1. Thron Olsen - hennes mann 2. Abraham Iversen - bror - Valla ( Nergården ) 3. Niels Iversen - bror - død 4. Syneve Nielsdt. - barn av Niels - g.m. Jon Clemetsen Hysvær.

     ( søster til Jon – Chirsten Clemetsdt. var gift på Oppgården Viksås )

5. Jørgen Iversen - bror - død - Søla. 6. Hans Jørgensen - barn av Jørgen - som for noen år siden har begått

     ”leiemål”, og er forvist fra landet.

7. Elen Jørgensdt. - barn av Jørgen - 20 år. 9. En søster som er enke og bor på Floa ( Magdalena Iversdt., var gift med Petter Tørresen. Se skifte 1742.) Boets midler : 06 – 03 – 04.

                        Helg. spk. No.3.- fol. 212. 

Thron Olsen dør 1758 – 68 år gammel.

Bereth Olsdt. dør 1756 – 40 år gammel. Skiftet blir holdt 26.juli året etter. Arvingene er : 1. Ole Thronsen - hennes mann 2. Ole Olsen - sønn - 5 år. 3. Lucia Olsdt. - datter - 14 år. 4. Kirsten Olsdt. - datter - 12 år. 5. Bereth Olsdt. - datter - 9 år. 6. Marith Olsdt. - datter - 7 år. 7. Brynild Olsdt. - datter - 2 år.

     Boets brutto formue : 43 – 00 – 14.
                                  Helg. spk. No.1.- fol. 44.   

Ole Thronsen gifter seg igjen 1757 med Anna Marie Hansdt. fra Hysvær. Hun var f: ca.1735, og datter av Hans Olsen og Barbro Mortensdt. i Nordøy.

                Ole og Anna får barna : 

1. Tron Olsen - f:1759 - gift 1787 med Anna C. Joensdt. fra

     Nergården Viksås. De overtar Sørgården.

2. Berthe Kirstina Tronsdt. - f:1762 3. Hans Olsen - f:1764 4. Barbro Johanna Olsdt. - f:1770 - gift 1800 med Erich Clausen fra Nordgården Valla, hvor de også bodde. Deres sønn Ole Erichsen overtar siden Sørgården, Viksås.

1767, 8.sept. : Brønnø gjelds høstting. Jeg underskrevne, Ole Tronsen Wixaas i Wægens fjerding, tilstaar herved aa være skyldig til Borger, Sr. Peder N. Greger, efter rigtig avregning for korn og andre kjøbmannsvarer – 43 rdl. 2 mark 5 s., hvorfor jeg pantsetter 4 kjør, 1 kvige, 2 nye skindfelder, 1 sexringsbaat med seil, samt 2 små gryter m.v. Dannemendene Christopher Olsen og Iver Petersen Kjul underskriver obl. til vitterlighet.

                             Rørørn den 28/8 – 1767.
                         Ole O:T:S: Tronsen egen Hand og boemerke. 
           Sørgården ved folketellingen 1769. 

1. Ole Tronsen - bonde - 56, på det 57de år gammel. 2. Anna Marie Hansdt. - hans kone - 39 år gammel. 3. Ole Olsen - hans sønn - 18 år ( fra 1.ekt.) 4. Tron Olsen - deres sønn - 9 år. 5. Hans Olsen - deres sønn - 5 år.

Anna Marie Hansdt. dør 1787 – 50 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ole Tronsen - hennes mann 2. Tron Olsen - sønn - 28 år. 3. Hans Olsen - sønn - 25 år. 4. Barbro Olsdt. - datter - 15 år.

Tron Olsen gifter seg 1787 med Anna Christine Johnsdt.. Hun var f:1759, og datter av Joen Joensen og Marith Haagensdt. Nergården, Viksås.

8/1- 1788 fester kirkeforpakter Nils Winther 12 mark av gården Wiksaas – tilhørende Tjøtta kirke – til Tron Olsen, mot kår til faren ; Ole Thronsen.

            Tron Olsen og Anna Joensdt. får barna :

1. Ole Tronsen - f:1787 2. Anna Kristianna Tronsdt. - f:1790 - død 1820 – 30 år. 3. Johanna Maria Tronsdt. - f:1795 - gift 1821 med Morten Haagensen fra Flatåsen. De overtok ”Meiergården” på Risbakken. 4. Morten Tronsen - f:1800 - gift med Johanna Petersdt. Bodde på Lyngøy.

Ole Thronsen dør som kårmann 1789 – 73 år gammel.

            Sørgården ved folketellingen 1800.

1. Tron Olsen - bonde - 42 år - 1.ekt. 2. Anna Joensdt. - hans kone - 43 år - 1.ekt. 3. Ole Tronsen - sønn - 14 år. 4. Morten Tronsen - sønn - 7 år. 5. Anna Tronsdt. - datter - 12 år. 6. Johanna Tronsdt. - datter - 10 år.

Anna Joensdt. dør 1805 – 46 år. Skiftet blir holdt på Rørøen 18.juni samme år. Hendes dødsfald var proklameret i de Trondhjemske aviser 23/5 d. år, og plakat opplest ved Gladstad kirke. Arvingene var : 1. Tron Olsen - hennes mann 2. Ole Tronsen - sønn - 18 år. 3. Morten Tronsen - sønn - 5 år. 4. Anna Tronsdt. - datter - 14 år. 5. Johanna Tronsdt. - datter - 10 år.

     Boets midler : 98 – 05 – 12, – gjeld : 46 – 03 – 18. 
                                   Helg. spk. No.25 – fol. 72½. 

Tron Olsen gifter seg igjen 1806 med Johanna Olsdt. Hun var f:1760, og datter av Ole Fredriksen og Chirsten Clemetsdt. Oppgården, Viksås. De får ingen barn sammen.

Tron Olsen dør 1810. Skiftet blir holdt 28.mai samme år. Arvingene er : 1. Johanna Olsdt. - hans kone 2. Morten Tronsen - hans sønn fra 1.ekt. - 10 år. 3. Anna Tronsdt. - hans datter fra 1.ekt. - 21 år. 4. Johanna Tronsdt. - hans datter fra 1.ekt. - 15 år

     Boets midler : løsøre ; 116 – 01 – 04, – gjeld 100 – 00 – 15, – omk. 07 – 05 – 17 = 108 – 01 – 00. 
                                   Helg. spk. No. 27 – fol. 318.

Johanna Olsdt. gifter seg igjen 1811 med Odde Clausen fra Valla. Han var f:1786, og sønn av Claus Oddesen og Berith M. Pedersdt. på Nordgården. Søster til Tron Olsen – Barbro, var gift med bror til Odde ; Erich Clausen – som var far til Ole Erichen, som kjøpte Sørgården etter Johanna Olsdt.. Odde Clausen var 25 år da han giftet seg med Johanna Olsdt., hun 56 år.

Etter matrikkelen 1836, er Odde Clausen bruker av Sørgården – 282b. Gammel skyld : 12 mark, ny skyld : 1 ort 18 skill.

Odde Clausen dør som gårdsmann 1842 – 56 år gammel.

Johanna Olsdt. får 1843 ( av Peder Borgen ) skjøte på gården. Den har en matrikkelkkyld på 12 mark. Hun selger imidlertid året etter gården til Ole Erichsen.

Ole Erichsen var som tidligere nevnt sønn av Barbro Olsdt., som var fra Sørgården. Han kjøpte altså gården til bestefaren – Ole Tronsen – tilbake.

Ole Erichsen var f:1800, og ble 1821 gift med Randine Mentsdt. fra Nergården, Valla. Hun var f:1791, og datter av Mentz Asbjørnsen og Margrethe Willumsdt. Gulsvåg. Moren døde kort tid etter at Randine var født, og faren giftet seg igjen med Pernille Thronsdt., og overtok Nergården på Valla. Ole og Randine flyttet til Bremstein, hvor de får barna : 1. Søren Tobias Olsen - f:1827 - gift 1847 med Elen Olsdt.. Overtok

     halve gården på Viksås etter foreldrene.

2. Sophie Olsdt. - f:1831 - gift 1851 med Nils Uldriksen fra

     Valla. De overtok andre halvparten av gården etter hennes foreldre.

3. Peter Andreas Saul Olsen - f:1834

Ole Erichsen flytter trolig til Viksås 1843.

Søren Tobias Olsen gifter seg 1847 med enken Elen Peternelle Olsdt.. Hun var f:1808 på Burøy, og datter av Ole Ingebrigtsen og Paulina Nielsdt. Hennes første mann var Haagen Danielsen, Ulving. Han omkom i Lofoten 1840, samme år som hans datter ; Hanna Abelona Peternelle ble født.

               Søren og Elen får barna :

1. Peter Olaus Angel Sørensen - f:1847 - død på sykehus i Lofoten 1865. 2. Ole Ranuel Andreas Sørensen - f:1851 - omkommer på havet 4.mars 1859.

Ole Erichen deler gården mellom sønnen Søren ( hvor han og kona har kår ) og datteren Sophie, som 1851 hadde giftet seg med Nils Uldriksen fra Dalsbakken, Valla.

Søren T. Olsen dør som gårdsmann på Viksås 1857 – 30 år gammel. Kan ikke se det har vært skifte etter han.

Ole Erichsen omkommer på Vegafjorden ( på vei fra Sømna med sild ) 28.januar 1859, sammen med Didrik Johannesen på Heimgården, og Uldrik Pedersen på Dalsbakken, Valla. Ole Erichen døde som kårmann – 63 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Randine Mentsdt. - hans kone 2. Peter Olsen - sønn - 25 år. 3. Sophie Olsdt. - datter - gift med Nils Uldriksen ( sønn av Uldrik

     Pedersen, som omkom sammen med Ole Erichsen ) Viksås.

4. Peter Sørensen - sønnesønn - 11 år ( sønn av Søren Olsen )

     Formynder for gutten var Christopher Pedersen Valla. ( Vallhaugen ) 

Ole R.A. Sørensen omkommer på havet 4.mars 1859 – 8 år. Han var da sammen med Gunder Sivertsen ( husmann på Valla ), og hans kone Mortine Andreasdt.. Alle omkom . Det er skifte etter han samme år. Arvingene er : 1. Søren Olsen - far ( døde 1857 ) 2. Elen Olsdt. - mor 3. Peter Sørensen - bror ( står Petter, og noen ganger Peder )

Peter Olaus Angel Sørensen dør 1865 – 19 år gammel. 9.mai 1865 skriver Lovise Uldrichsdt. på Sundsvold til datteren Cathrine, som er i Bergen. Her står det blant annet : ”Alle er kommet lykkelig og vel Hjem paa nær som Petter Sørensen Viksaas. Han haver endt sit løb mit i sin blomstrede alder på Sygehus i Lofoten”.

      Sørgården – halve 281b.( siden br.nr.2.) ved folketellingen 1865.

1. Elen Olsdt. - gårdbruker / selveier - enke - 58 år. 2. Hanna Haagensdt. - hennes datter fra 1.ekt. - ugift - 26 år. 3. Andreas Hendrichen - tjenestekar - ugift - 26 år. 4. Anne Johansdt. - tj.pike - ugift - 21 år. 5. Hans Didriksen - gjetergutt - fra Herø - - 7 år. 6. Peder Olsen - losjerende fisker - fra Tjøtta - 23 år. 7. Anne Didriksdt. - hans kone - 24 år. 8. Didrik Pedersen - deres sønn - - 2 år. 9. Randine Mentsdt. - kårenke ( enk. etter Ole Erichsen ) - 78 år. 10. Peter Olsen - losjerende fisker - 32 år. 11. Kattrina Johansdt. - hans kone - fra Herø - - 25 år. 12. Aleksander Sivertsen - tj.dreng - fra Alstahaug - ugift - 24 år. 13. Nikolina Nikolaisdt. - tj.pike - - 16 år.

     Gården hadde : 5 kyr og 7 sauer, 1½ tønne bygg, 1½ tønne havre og 3 tønner poteter.

Om gården står det skrevet : Eier hver sin halve del av gården – matrikkel No 281b., men den er ikke delt mellom dem ved noen skyldsetningsforetning. ( Nils Uldriksen bruker andre halvparten )

     Sørgården – 281ba., ( br.nr.2 ) ved folketellingen 1875. 

1. Paul Erichsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1842. 2. Hanna Haagensdt. - hans kone - f:1840. 3. Sine Paulsdt. - datter - f: 1867. 4. Jacob Jensen - tjenestegutt - ugift - f:1850. 5. Elen Olsdt. - kårenke - mor til Hanna - f:1808. Gården hadde : 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1½ tønne bygg, 1 tønne havre og 2½ tønner poteter. Paul Erichsen hadde bygd seg nytt hus, og huset som stod på ”Eln Olste`bakken”, er trolig revet. Det er mulig huset som står på Nausthaugen, Næss, er huset Søren og Elen hadde. I hvert fall kom dette huset fra Viksås på denne tiden. Huset til Paul Erichsen står enda, og er gammelhuset til Inge Viksås. No. 4 – Jacob Jensen, er sønn av Jens Kr. Jensen og Johanna Baardsdt. Han var bror til Maria Jensen – mor til ”Fredrik på Bårihaugen”.

Etter matrikkelen 1886, er Paul Erichsen eier av 281ba. Skyld urevidert : 21 skilling, revidert :76 øre.

Elen Peternelle Olsdt. dør som kårenke 1887 – 79 år gammel.

           Sørgården – br.nr. 2. ved folketellingen 1900. 

1. Paul Erichsen - gårdbruker / selveier - f:1842. 2. Hanna Haagensdt. - hans kone - f:1840. 3. Sine Paulsen - datter - ugift - f:1867. 4. Hans Hansen - enk.mann - fattiglem - f:1816.

No. 4 – Hans Hansen var sønn av Hans Joensen og Peternille Arntsdt. Igerøy. Han ble gift med Nicoline Larsdt. fra Bergåkeren, Holand, og fikk en husmannsplass på Søla, hvor de bor ved folketellingene 1865 og 1875. De hadde ingen barn, og bor på sine gamle dager hos Paul Erichsen. Nicoline dør som fattiglem 1892 – 80 år gammel ( slagtilfelde ). Mor til Paul – Bereth Oline Larsdt. var halvsøster til Nicoline, så Nicoline var tante til Paul, i hvert fall ”halvtante”.

Etter matrikkelen 1907, er Paul Erichsen eier av br.nr. 2. Skyld : 76 øre.

Hanna Haahensdt. dør 2.juli 1915 – 75 år. Paul Andreas Erichsen dør 5.august 1916 – 74 år. Skifte etter begge 1916. Arvingene er : 1. Johanna Baardsdt. - mannens halvsøster - død 2. Kristian Jensen - barn av Johanna - 60 år - Husvær. 3. Ellen Jensen - barn av Johanna - 45 år - Sandvær i Herøy. 4. Edvard Jensen - barn av Johanna - død 5. Jenny Jensen - barn av Edvard - 22 år - Viksås ( Vallsjø ). 6. Peder Jensen - barn av Edvard - 20 år - Viksås ( Vallsjø ). 7. Elise Jensen - barn av Johanna - død 8. Anna Johansdt. - barn av Elise - 33 år. 9. Kristine Jensdt. - barn av Johanna - død 10. Andreas Edvardsen - barn av Kristine - Wisconsin, Amerika. 11. Marie Jensdt. - barn av Johanna - død 12. Fredrik Pedersen - barn av Marie - 21 år - Viksås ( Bårihåjen ). 13. Julius Pedersen - barn av Marie - 15 år - Viksås ( Bårihåjen ). 14. Paul Pedersen - barn av Marie - 12 år - Viksås ( Bårihåjen ). 15. Magli Erichsdt. - mannens halvsøster - død 16. Bertel Uldriksen - barn av Magli - 75 år - Viksås ( Vallsjø ). 17. Oline Uldriksdt. - barn av Magli - g.m. Anders Johnsen Valla. 18. Benjamin Uldriksen - barn av Magli - død 19. Ole Benjaminsen - barn av Benjamin - 56 år - Valla ( Dalsbakken ). 20. Andreas Benjaminsen - barn av Benjamin - 60 år - Næss. 21. Inger Benjaminsdt. - barn av Benjamin - g.m. Salamon Klausen, Mo. 22. Ane Benjaminsdt. - barn av Benjamin - 50 år - Ulving. 23. Olianna Benjaminsdt. - barn av Benjamin - 48 år - Flatåsen. 24. Anna Benjaminsdt. - barn av Benjamin - g.m. Jacob Kristiansen

                                              Gottesjord, Sørreisa.

25. Edvard Benjaminsen - barn av Benjamin - død 26. Jensine Edvardsen - barn av Edvard - 25 år - Trondhjem. 27. Peter Edvardsen - barn av Edvard - 15 år 28. Birger Edvardsen - barn av Edvard - 8 år. 29. Ulrik Edvardsen - barn av Edvard - 6 år. 30. Nils Uldriksen - barn av Magli - død - ( Viksås ) 31. Emeissor Benj. Sennesvik barn av Nils - 60 år - Bubsnes. 32. Uldrik Nilsen - barn av Nils - 40 år - Mudvær. 33. Ole Nilsen - barn av Nils - 57 år - Sildvalen Herøy. 34. Oline Nilsdt. - barn av Nils - enke - 60 år - Sildvalen Herøy. 35. Olea Nilsdt. - barn av Nils - gift med Peder Gjengård Herøy. 36. Nikolai Nilsen - barn av Nils - død - ( Viksås ) 37. Leonhard Nikolaisen - barn av Nikolai - 33 år - Gulsvåg. 38. Anette Nikolaisen - barn av Nikolai - g.m. Andreas Lystad, Trondhj. 39. Notar Nikolaisen - barn av Nikolai - 35 år - Amerika. 40. Theodor Nikolaisen - barn av Nikolai - 45 år - Amerika. 41. Didrik Danielsen - kvinnens farbror - død 42. Didrikke Didriksdt. - barn av Didrik - g.m. Salamon Mortensen

                                              Brandsvik, Gulsvåg.

43. Herman Danielsen - kvinnens farbror - død 44. Martha Hermansdt. - barn av Herman - g.m. Nikolai Paulsen Hongset. 45. Hans Hermansen - barn av Herman - død 46. Fridtjof Hansen - barn av Hans - Hongset. 47. Ditmar Hansen - barn av Hans - Hongset. 48. Harald Hansen - barn av Hans - Hongset. 49. Petra Hansen - barn av Hans - Hongset. 50. Anna Hansen - barn av Hans 51. Alexander Hansen - barn av Hans - Aakvik i Dønna. 52. Marie Hansen - barn av Hans - død - har flere barn.


Sophie Olsdt. gifter seg 1851 med Nils Benjamin Uldriksen fra Dalsbakken Valla. Han var f:1831, og sønn av Uldrik Pedersen og Magli Erichsdt. De overtar halve Sørgården etter hennes foreldre ( broren Søren Olsen overtar andre halvdelen ). Nils og Sophie bygger seg nytt hus – stod litt sørøst av huset til Oddvar og Lena Marken .

                 Nils og Sophie får barna :

1. Oline Randine Nilsdt. - f:1851 2. Nikolai Johan Nilsen - f:1854 - gift 1876 med Desenia Johanna Pettersdt.. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Benjamin Olaus Nilsen - f:1857 - gift med Sophia Elen Andersdt. fra Kolstad. Bodde i Sennesvik, Ure i Lofoten. 4. Ole Søren Uld. Nilsen - f:1860 5. Olea Dorthea Nilsdt. - f:1863 - død 1867 6. Peter Olaus Ang. Nilsen - f:1866 - død 1867 7. Olea Peternelle Nilsdt. - f:1868 8. Peter Olaus Nilsen - f:1872 9. Uldrik Peter Nilsen - f:1876

Sørgården – halve 281b.( siden br.nr.3 ), ved folketellingen 1865. 1. Nils Uldriksen - gårdbruker / leilending - 36 år. 2. Sophie Olsdt. - hans kone - - 35 år. 3. Oline Nilsdt. - datter - - 15 år. 4. Nikolai Nilsen - sønn - - 12 år. 5. Benjamin Nilsen - sønn - - 9 år. 6. Ole Nilsen - sønn - - 6 år. 7. Olea Nilsdt. - datter - - 3 år.

     Gården hadde : 5 kyr og 8 sauer, ¾ tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

Om gården står skrevet nøyaktig det samme som om den andre halvparten av gården ( se br.nr.2.), bare med den forskjell at Nils Uldriksen er leilending, mens enken Elen Olsdt. er selveier. Det som har skjedd er trolig at Søren Olsen (Elens mann ) har overtatt gården etter faren ( som var selveier ) og at Nils Uldriksen leier av Elen Olsdt.

Sørgården – 281bb.( br.nr.3.), ved folketellingen 1875. 1. Nils Uldriksen - gårdbruker / fisker - f:1830. 2. Sophie Olsdt. - hans kone - f:1830. 3. Benjamin Nilsen - sønn - hjelper faren - f:1857. 4. Ole Nilsen - sønn - hjelper faren - f:1860. 5. Peter Nilsen - sønn - f:1872. 6. Oline Nilsdt. - datter - tj.pike - ugift - f:1851. 7. Olea Nilsdt. - datter - - f:1868. 8. Olaus Olsen - fostersønn - f:1874.

     Gården hadde : 3 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3½ tønne poteter.

No. 8 – Olaus Reinhart Nikolai var f:1874, og sønn av Oline Nilsdt. ( No.6.) og Ole Hendriksen.

Nikolai Johan Nilsen gifter seg 1876 med Desenia Johanna Petersdt. Hun var f:1856, og datter av ; ungkar Peter Olsen Viksås, og pike Martha Danielsdt. Gulsvåg. Peter var bror til Sophie Olsdt., så hun ble både svigermor og tante til Desenia. Martha var fra Sør-Nautøy, og datter av Daniel Andersen og Elisabeth Paulsdt. Nikolai og Desenia bygde seg nytt hus på gården. Dette er nå gammelfjøset på gården.

                 Nikolai og Desenia får barna : 

1. Teodor Marenius Nikolaisen - f:1877 2. Notar Didrik Nikolaisen - f:1880 3. Leonhard Johan Nikolaisen - f:1882 4. Anette Marie Nikolaisen - f:1884 5. Elvine Anna Nikolaisen - f:1887

Etter matrikkelen 1886, er Nikolai Nilsen bruker av 281bb. Skyld urevidert : 21 skilling, revidert : 76 øre.

Nikolai Nilsen omkommer på havet i Bremstein 1.okt. 1887. De var fire mann som omkom. De andre var ; Svend Olsen – 38 år ( husmann i Dønneshaugen ), Julius Olsen – 18 år ( fra Ekrebakken. ”Julius i Klubben” ble oppkalt ), og drengen Johan Micael Jæger Olsen fra Valla. Nikolai ble 33 år gammel. Skifte ble holdt 1893 ( Desenia gifter seg igjen ) Arvingene er : 1. Desenia Petersdt. - hans kone 2. Teodor M.Z. Nikolaisen - sønn - 16 år. 3. Notar D.M. Nikolaisen - sønn - 12 år. 4. Leonhard J.B. Nikolaisen - sønn - 11 år. 5. Anette M. Nikolaisen - datter - 9 år.

     Verge for barna var farfaren ; Nils Uldriksen Viksås.

Desenia J. Petersdt. gifter seg 1893 med enkemann Ole Edvard Jacobsen. Han var f:1856, og sønn av Jacob Olsen og Gurina Eliasdt. på Kjul. Skiftet etter konen til Ole Jacobsen blir holdt samtidig på Viksås, som skiftet etter Nikolai Nilsen, så vi tar det med her. Johanna Jacobsdt. ( Oles`kone ) døde 9.mars 1890 i Hestvik. Arvingene er : 1. Ole Jacobsen - hennes mann 2. Gerhard Emelius Olsen - sønn - 15 år. 3. Kristianne Amalie Olsdt. - datter - 14 år. 4. Sandberg Pareli Olsen - sønn - 10 år. 5. Oluf Heger Olsen - sønn - 7 år. 6. Anna Emelie Olsdt. - datter - 5 år.

     Verge for barna var Nils Uldriksen Viksås. 
            Sørgården – br.nr.3., ved folketellingen 1900. 

1. Ole Jakobsen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1856. 2. Desenia Petersen - hans kone - 2.ekt. - f:1856. 3. Leonhard Nikolaisen - hennes sønn - f:1882. 4. Eldor Olsen - deres sønn - f:1893. 5. Reidar Olsen - deres sønn - f:1900. 6. Anette Nikolaisen - hennes datter - f:1884. 7. Elvine Olsen - deres datter - f:1895. 8. Therese Olsen - deres datter - f:1897. 9. Martha Danielsdt. - mor til Desenia - f:1819. 10. Nils Uldriksen - føderådsmann - f:1830. 11. Sophie Olsdt. - hans kone - f:1830. 12. Ulrik Nilsen - deres sønn - fisker - gift - f:1876. 13. Hansine Tøgersdt. - hans kone - f:1879. 14. Nils Ulriksen - deres sønn - f:1900. 15. Inga Ulriksen - deres datter - f:1897. 16. Nora Pedersen - midlertidig på Tjøtta - f:1892.

Etter matrikkelen 1907, er firmaet P. Tønder eier av br.nr. 3. Skyld : 76 øre.

1910. Skifte etter Sophie Olsdt., som døde i januar 1901, og hennes mann ; Nils Uldriksen, som døde 3.mars 1909. Arvingene er : 1. Oline Nilsdt. - datter - 58 år - g.m. P. Pedersen Lyngvær,

     Herøy.

2. Benjamin Nilsen - sønn - 52 år - Sennesvik, Ure i Lofoten. 3. Ole Nielsen - sønn - 48 år - Lyngvær i Hærøy. 4. Olea Nilsdt. - datter - 41 år - Sildvalen i Herøy. 5. Ulrik Nilsen - sønn - 32 år - Mudvær i Vega. 6. Nikolai Nilsen - sønn - død - Viksås. 7. Teodor Nikolaisen - sønn av Nikolai - 31 år - Whatcom Co. Washington. 8. Notar Nikolaisen - sønn av Nikolai - 27 år - Whatcom Co.

     Washington. 

9. Leonhard Nikolaisen - sønn av Nikolai - 27 år - Vega. 10. Anette Nikolaisen - datter av Nikolai - 24 år - Vega. 11. Peter Nilsen - sønn - død 12. Frithjof Petersen - sønn av Peter - 16 år - Gaavær i Herøy. 13. Hildur Petersen - datter av Peter - 7 år - Lyngvær i Herøy. 14. Peter Petersen - sønn av Petter - 5 år - Lyngvær i Herøy.