295b: Forskjell mellom revisjoner

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 109: Linje 109:
Rasmus Hendriksen var fra Brønnøy, og f: ca.1808. Han giftet seg 1834 med Johanna Danielsdt. fra Ulvingen - f:1810, og datter av Daniel Haagensen og Berith Andreasdt.  
Rasmus Hendriksen var fra Brønnøy, og f: ca.1808. Han giftet seg 1834 med Johanna Danielsdt. fra Ulvingen - f:1810, og datter av Daniel Haagensen og Berith Andreasdt.  


                                    Rasmus og Johanna får barna :  
'''                                    Rasmus og Johanna får barna : '''
1. Didrikke Oline Rasmusdt.      -  f:1834  -  Igerøy  -  gift 1868 med Anders Johansen, Visthus.  
 
2. Ingebrigt Andreas Rasmusen  -  f:1837  -  Burøy  -  gift 1862 med Alethe Albrigtsdt. fra Hysvær. De overtar gården etter hans foreldre.  
::1. Didrikke Oline Rasmusdt.      -  f:1834  -  Igerøy  -  gift 1868 med Anders Johansen, Visthus.  
3. Inger Bergithe Rasmusdt.        -  f:1840  -  gift 1871 med Johan Pedersen fra Bø, hvor de også bodde.  
::2. Ingebrigt Andreas Rasmusen  -  f:1837  -  Burøy  -  gift 1862 med Alethe Albrigtsdt. fra Hysvær. De overtar gården etter hans foreldre.  
4. Hans Andreas Rasmusen          -  f:1842  -  gift 1871 med Bereth Marie Ebbesdt. fra Hysvær, hvor de også bodde.  
::3. Inger Bergithe Rasmusdt.        -  f:1840  -  gift 1871 med Johan Pedersen fra Bø, hvor de også bodde.  
5. Johan Didrik Rasmusen            -  f:1843  
::4. Hans Andreas Rasmusen          -  f:1842  -  gift 1871 med Bereth Marie Ebbesdt. fra Hysvær, hvor de også bodde.  
6. Ole Hendrik Rasmusen            -  f:1845  -  døde etter 4 mnd.  
::5. Johan Didrik Rasmusen            -  f:1843  
7. Antonette Jørgine Rasmusdt.    -  f:1847  -  gift 1872 med Martinius Gjertsen, etter hans død med Sivert Johnsen fra Kvarstein, bodde på Sevaldsøyen, Tjøtta.  
::6. Ole Hendrik Rasmusen            -  f:1845  -  døde etter 4 mnd.  
8. Ole Reinert Rasmusen              -  f:1850  -  omkom 10.mars 1842 på hjemreise fra Lofoten - 23 år gammel.
::7. Antonette Jørgine Rasmusdt.    -  f:1847  -  gift 1872 med Martinius Gjertsen, etter hans død med Sivert Johnsen fra Kvarstein, bodde på Sevaldsøyen, Tjøtta.  
9. Randine Johanne Rasmusdt.      -  f:1852  -  gift 1874 med Peder Kristian Erichsen, Grimsøy - hvor de også bodde.  
::8. Ole Reinert Rasmusen              -  f:1850  -  omkom 10.mars 1842 på hjemreise fra Lofoten - 23 år gammel.
::9. Randine Johanne Rasmusdt.      -  f:1852  -  gift 1874 med Peder Kristian Erichsen, Grimsøy - hvor de også bodde.  


Etter matrikkelen 1836, er Rasmus Hendriksen bruker av Burøy - 295b.  
Etter matrikkelen 1836, er Rasmus Hendriksen bruker av Burøy - 295b.  
Linje 125: Linje 126:


Ingebrigt Andreas Rasmusen gifter seg 1862 med Alethe Johanne Albrigtsdt. fra Hysværet. Hun var f:1844, og datter av Albrigt Bertelsen og Hanna Hansdt. på Inderøy.  
Ingebrigt Andreas Rasmusen gifter seg 1862 med Alethe Johanne Albrigtsdt. fra Hysværet. Hun var f:1844, og datter av Albrigt Bertelsen og Hanna Hansdt. på Inderøy.  
                                  Ingebrigt og Alethe får barna :  
 
1. Sophie Anna Ingebrigtsdt.  -  f:1863  -  gift 1882 med Edvard Johansen fra nabogården - 295a., hvor de også bodde.  
'''                                Ingebrigt og Alethe får barna : '''
2. Andreas Karl Ingebrigtsen  -  f:1865  -  gift 1894 med Jonette H. Olsdt. fra Brønnøy. De fikk en husmannsplass uten jord på Bolholmen.  
 
::1. Sophie Anna Ingebrigtsdt.  -  f:1863  -  gift 1882 med Edvard Johansen fra nabogården - 295a., hvor de også bodde.  
::2. Andreas Karl Ingebrigtsen  -  f:1865  -  gift 1894 med Jonette H. Olsdt. fra Brønnøy. De fikk en husmannsplass uten jord på Bolholmen.  


26.mai 1864. Bykselbrev fra Tønder til Ingebrigt Rasmusen på 295b., mot kår til Rasmus Hendriksen og kone.  
26.mai 1864. Bykselbrev fra Tønder til Ingebrigt Rasmusen på 295b., mot kår til Rasmus Hendriksen og kone.  


Ingebrigt Rasmusen omkommer på havet 25.nov. 1865, sammen med Peter Pedersen på nabogården ( bruker av ½ 295a.). Ingebrigt ble 28 - Peter 48 år gammel.  
Ingebrigt Rasmusen omkommer på havet 25.nov. 1865, sammen med Peter Pedersen på nabogården ( bruker av ½ 295a.). Ingebrigt ble 28 - Peter 48 år gammel.  
Skiftet blir holdt samme år.  Arvingene er :  
Skiftet blir holdt samme år.  Arvingene er :  
1. Alethe Albrigtsdt.                -  hans kone.  
 
2.      Sophie Anna Ingebrigtsdt.  -  deres datter  -  2 år.
::1. Alethe Albrigtsdt.                -  hans kone.  
3.      Andreas Karl Ingebrigtsen  -  deres sønn    -  3 mnd.  
::2.      Sophie Anna Ingebrigtsdt.  -  deres datter  -  2 år.
::3.      Andreas Karl Ingebrigtsen  -  deres sønn    -  3 mnd.  


                               Burøy - 295b., ved folketellingen 1865.  
                               Burøy - 295b., ved folketellingen 1865.  
1. Alethe Albrigtsdt.        -  leilending / gårdbruker  -  enke  -  23 år.  
::1. Alethe Albrigtsdt.        -  leilending / gårdbruker  -  enke  -  23 år.  
2. Sophie Ingebrigtsdt.    -  hennes datter                              -    3 år.  
::2. Sophie Ingebrigtsdt.    -  hennes datter                              -    3 år.  
3. Andreas Ingebrigtsen  -  hennes sønn                                -  1 år.   
::3. Andreas Ingebrigtsen  -  hennes sønn                                -  1 år.   
4. Johan Rasmusen          -  hennes tj.dreng / fisker  -  ugift  -  23 år.  
::4. Johan Rasmusen          -  hennes tj.dreng / fisker  -  ugift  -  23 år.  
5. Dorthea Gjertsdt.        -  hennes tj.pike ( Tjøtta )  -  ugift  -  19 år.     
::5. Dorthea Gjertsdt.        -  hennes tj.pike ( Tjøtta )  -  ugift  -  19 år.     
6. Rasmus Hendriksen    -  kårmann                                      -  57 år.  
::6. Rasmus Hendriksen    -  kårmann                                      -  57 år.  
7. Johanna Danielsdt.      -  hans kone                                    -  55 år.  
::7. Johanna Danielsdt.      -  hans kone                                    -  55 år.  
8. Ole Rasmusen              -  deres sønn  -  fisker        -  ugift  -  21 år.     
::8. Ole Rasmusen              -  deres sønn  -  fisker        -  ugift  -  21 år.     
9. Randine Rasmusdt.      -  deres datter                                  -  14 år.  
::9. Randine Rasmusdt.      -  deres datter                                  -  14 år.  
10. Olianna Andersdt.        -  deres fosterdatter                        -    4 år.  
::10. Olianna Andersdt.        -  deres fosterdatter                        -    4 år.  
Gården hadde to hus, da Ingebrigt Rasmusen hadde bygd nytt hus før han omkom på havet. Enken Alethe hadde :  4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg,  1 tønne havre og 3 tønner poteter.  
Gården hadde to hus, da Ingebrigt Rasmusen hadde bygd nytt hus før han omkom på havet. Enken Alethe hadde :  4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg,  1 tønne havre og 3 tønner poteter.  
Kårfolket hadde :  1 ku, 1 sau og 1 gris, 1 tønne poteter.  
Kårfolket hadde :  1 ku, 1 sau og 1 gris, 1 tønne poteter.  


Linje 154: Linje 160:


Andreas Hansen får bykselbrev på 295b. av Tønder 1870, mot kår til Rasmus Hendriksen og kone.
Andreas Hansen får bykselbrev på 295b. av Tønder 1870, mot kår til Rasmus Hendriksen og kone.
                                    Andreas og Alethe får barna :
 
1. Edvard Anton Andreasen      -  f:1868  -  gift 1894 med Emma Eliasdt.  
'''                                    Andreas og Alethe får barna :'''
 
::1. Edvard Anton Andreasen      -  f:1868  -  gift 1894 med Emma Eliasdt.  
Bodde på Burøy.  
Bodde på Burøy.  
2. Anna Kristine Andreasdt.      -  f:1871  -  døde etter en uke.  
::2. Anna Kristine Andreasdt.      -  f:1871  -  døde etter en uke.  
3. Anton Martin Andreasen        -  f:1873  -  gift 1898 med Eline Johansdt.   
::3. Anton Martin Andreasen        -  f:1873  -  gift 1898 med Eline Johansdt.   
Tjøtta.  
Tjøtta.  
4. Peder Kristian Andreasen      -  f:1876  
::4. Peder Kristian Andreasen      -  f:1876  
6. Hanna Kristine Andreasdt.      -  f:1878  
::6. Hanna Kristine Andreasdt.      -  f:1878  
7. Albertine Amalie Andreasdt.  -  f:1881  
::7. Albertine Amalie Andreasdt.  -  f:1881  
8. Theodor Annæus Andreasen  -  f:1885  
::8. Theodor Annæus Andreasen  -  f:1885  
 
'''                            Burøy - 295b., ved folketellingen 1875. '''


                            Burøy - 295b., ved folketellingen 1875.
::1. Andreas Hansen          -  leilending / gårdbruker  -  f:1835.  
1. Andreas Hansen          -  leilending / gårdbruker  -  f:1835.  
::2. Alethe Albrigtsdt.        -  hans kone ( 2.ekt. )        -  f:1844.  
2. Alethe Albrigtsdt.        -  hans kone ( 2.ekt. )        -  f:1844.  
::3. Sophie Ingebrigtsdt.    -  hennes datter                  -  f:1863.  
3. Sophie Ingebrigtsdt.    -  hennes datter                  -  f:1863.  
::4. Karl Ingebrigtsen          -  hennes sønn                  -  f:1865.  
4. Karl Ingebrigtsen          -  hennes sønn                  -  f:1865.  
::5. Edvard Andreasen        -  deres sønn                      -  f:1868.  
5. Edvard Andreasen        -  deres sønn                      -  f:1868.  
::6. Anton Andreasen          -  deres sønn                      -  f:1873.  
6. Anton Andreasen          -  deres sønn                      -  f:1873.  
::7. Rasmus Hendriksen      -  kårmann                        -  f:1809.  
7. Rasmus Hendriksen      -  kårmann                        -  f:1809.  
::8. Johanna Danielsdt.        -  hans kone                      -  f:1810.  
8. Johanna Danielsdt.        -  hans kone                      -  f:1810.  
Gården hadde :  5 kyr, 5 sauer og 2 griser, 1¼ tønne bygg og 4 tønner poteter. I tillegg hadde kårfolket : 1 ku, 1 sau og 1 gris.  
Gården hadde :  5 kyr, 5 sauer og 2 griser, 1¼ tønne bygg og 4 tønner poteter. I tillegg hadde kårfolket : 1 ku, 1 sau og 1 gris.  
No.- 4, er døpt Andreas Karl, men har begynt å bruke bare Karl.  
No.- 4, er døpt Andreas Karl, men har begynt å bruke bare Karl.  


Johanna Danielsdt. dør 2.mai 1879 - 69 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er :  
Johanna Danielsdt. dør 2.mai 1879 - 69 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er :  
1. Rasmus Hendriksen          -  hennes mann.  
1. Rasmus Hendriksen          -  hennes mann.  
2. Hans Rasmusen                  -  deres sønn    -  Hysvær.  
2. Hans Rasmusen                  -  deres sønn    -  Hysvær.  
Linje 198: Linje 209:


Edvard Anton Andreasen gifter seg 1894 med Emma Iselia Eilertsdt. fra Hysværet. Hun var f:1875, og datter av Eilert Johnsen og Ellen Klausdt. i Nordøyen.  
Edvard Anton Andreasen gifter seg 1894 med Emma Iselia Eilertsdt. fra Hysværet. Hun var f:1875, og datter av Eilert Johnsen og Ellen Klausdt. i Nordøyen.  
'''                                    Edvard og Emma får barna : '''
'''                                    Edvard og Emma får barna : '''Revisjonen fra 5. mai 2022 kl. 09:15

Burøy - 295b

Anders Siuersen giftet seg ca. 1710 med Ane Johannesdt. Hvem han var vet jeg ikke.

Anders og Ane får barna :

1. Hermand Andersen - f: ca.1714 - gift 1746 med Kirsten Nielsdt. fra Moen, hvor de også bodde.
2. Marith Andersdt. - f: ca.1716 - gift 1737 med Paul Torstensen fra Hysværet. De overtar gården etter hennes foreldre.
3. Dorthea Andersdt. - f: ca 1721 - gift 1748 med Joen Haagensen på Lamøyen, hvor de også bodde. ( Dorthea var gift fire gang ).
4. Lars Andersen - f:1725 - gift 1755 med Anna Arntsdt., Nord–Kjul, hvor de også bodde.
5. Berith Andersdt. - f:1728 - død samme år.
6. Berith Andersdt. - f:1731 - gift 1763 med Ole Mortensen på Bergåkeren, hvor de også bodde.
7. Inger Andersdt. - f:1733 - død 1734.

Ane Johannesdt. dør 1738 - 52 år gammel. Skiftet bli holdt samme år.

Arvingene er :

1. Anders Siuersen - hennes mann.
2. Hermand Andersen - deres sønn.
3. Lars Andersen - deres sønn - 12 år.
4. Marith Andersdt. - deres datter - gift med Paul Torstensen, Hysvær.
5. Dorthea Andersdt. - deres datter - 17 år.
6. Berith Andersdt. - deres datter - 7 år.

Anders Siuersen gifter seg igjen 1739 med Ingeborg Clausdt.

Marith Andersdt. gifter seg 1737 med Paul Torstensen fra Hysværet. Han var f: ca.1712, og sønn av Paul Larsen og Kirsten Lydersdt. på Inderøy. De bor den første tiden i Hysværet, men overtar gården etter hennes foreldre i Burøyen etter at hennes mor døde.

Paul og Marith får barna :

1. Niels Paulsen - f:1738 - Hysvær - gift 1771 med Elen Larsdt.De overtar gården etter hans foreldre.
2. Anna Paulsdt. - f:1741 - Burøy.
3. Jens Paulsen - f:1746
4. Christopher Paulsen - f:1749
5. Johannes Paulsen - f:1751 - gift 1774 med Marith Nielsdt.
6. Kirsten Paulsdt. - f:1753 - død 1768 - 15 år gammel.
7. Martha Paulsdt. - f:1755

1757 dør et drengebarn fra Paul Torstensen, Burøy. Om det er Jens eller Christopher vet jeg ikke.

Burøy ved folketellingen 1769.

Burøy - 295a.

1. Niels Paulsen - leilending - 27 år.
2. Marith Andersdt. - hans mor - 56 år.
3. Johannes Paulsen - bror til Niels - 18 år.
4. Martha Paulsdt. - søster til Niels - 12 år.

Burøy - 295b.

1. Niels Larsen - leilending - 32 år.
2. Brynild Olsdt. - hans kone - 31 år.

Paul Torstensen dør 1765 - ca. 55 år gammel. Ikke skifte å finne.

Som en ser av folketellingen er det nå to gårder på Burøyen ( og det har det vært lenge ), men det blir litt vanskelig å ”blande dem ”, så vi får ta en av gangen, og fortsetter med den vi har begynt med - 295a. ( siden br.nr 1.)

Niels Paulsen gifter seg 1771 med Elen Larsdt. fra Øver-Næss. Hun var f:1746, og datter av Lars Olsen og Karen Nielsdt.

Niels og Elen får barna :

1. Paul Nielsen - f:1772
2. Lars Nielsen - f:1776 - gift ca.1800 med Ane Nielsdt. Bodde på Åkerbakken.
3. Pauline Marie Nielsdt. - f:1782 - gift 1808 med Ole Ingebrigtsen fra Kjelkedalen. De overtar gården etter hennes foreldre.

1787 er det et skifte i Rørøy hvor det går frem at Burøyen består av to like store gårder:

1. Niels Larsen - matrikkelskyld : 1 pund.
2. Niels Paulsen - matrikkelskyld : 1 pund.

Lars Nielsen gifter seg ca.1798 med Ane Nielsdt. Hvem hun var vet jeg ikke, og det ser ikke ut som om de er gift på Vega.

Gården - 295b., ved folketellingen 1801.

1. Niels Paulsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 62 år.
2. Elen Larsdt. - hans kone - 1.ekt. - 59 år.
3. Lars Nielsen - deres sønn - tj.folk - 1.ekt. - 23 år.
4. Ane Nielsdt. - hans kone - tj.folk. - 1.ekt. - 24 år.
5. Else Larsdt. - deres barn - 1 år.

Pauline Maria Nielsdt. gifter seg 1808 med Ole Ingebrigtsen. Han var f:1781, og sønn av Ingebrigt Gulbrandsen og Dorthe Olsdt. i Kjelkedalen.

Ole og Pauline får barna :

1. Elen Petronelle Olsdt. - f:1808 - gift 1840 med Haagen Danielsen i Ulvingen. Etter at Hagen omkom i Lofoten - gift med Søren Olsen på Viksås - hvor hun fikk plassen ”Eln`Olste`bakken ” oppkalt etter seg.
2. Nils Even M. Olsen - f:1815 - til Alstahaug 1837.
3. Didrik Johan Olsen - f:1818
4. Stine Gurine Olsdt. - f:1822

Pauline Maria Nielsdt. dør 1827 - 48 år gammel. Ikke skifte å finne. Kan ikke se at Ole Ingebrigtsen gifter seg igjen, men han driver trolig gården videre til Peder Christian Christophersen overtar.

Hvem Peder Christian Christophersen var er jeg ikke sikker på, men da han giftet eg 1828, står han oppført fra Bø - 24 år. ( det brukes både Christophersen og Christensen som etternavn ). Konen - Martha Maria Paulsdt. - er f:1807, og datter av Paul Hendrichen og Pauline Danielsdt., Igerøy.

Peder og Martha får barna :

1. Mathias Bonsak Pedersen - f:1829 - Igerøy - gift 1862 med Hanna Jacobsdt.. Bodde på Bø.
2. Mortine Margrethe Pedersdt. - f:1830 - Burøy.
3. Johanna Dorthea Pedersdt. - f:1832
4. Peder Martinius Pedersen - f:1833 - gift 1867 med Oline Olsdt. Bodde på Ytterhaugen, Bø.
5. Morten Johan Evert Pedersen - f:1836 - døde etter 3 uker.

Martha Maria Paulsdt. dør som bondekone 1836 - 28 år gammel ( døde i barsel ) Skiftet blir holdt 1837. Arvingene er :

1. Peder Christophersen - hennes mann.
2. Mathias Bonsak Pedersen - deres sønn - 7 år.
3. Peder Pedersen - deres sønn - 2 år.
4. Johanna Pedersdt. - deres datter - 4 år.

18.mars 1839, får Rasmus Hendriksen bykselbrev på gården 295b. mot hold til Peder Christian Christophersen. Rasmus Hendriksen var fra Brønnøy, og f: ca.1808. Han giftet seg 1834 med Johanna Danielsdt. fra Ulvingen - f:1810, og datter av Daniel Haagensen og Berith Andreasdt.

Rasmus og Johanna får barna :

1. Didrikke Oline Rasmusdt. - f:1834 - Igerøy - gift 1868 med Anders Johansen, Visthus.
2. Ingebrigt Andreas Rasmusen - f:1837 - Burøy - gift 1862 med Alethe Albrigtsdt. fra Hysvær. De overtar gården etter hans foreldre.
3. Inger Bergithe Rasmusdt. - f:1840 - gift 1871 med Johan Pedersen fra Bø, hvor de også bodde.
4. Hans Andreas Rasmusen - f:1842 - gift 1871 med Bereth Marie Ebbesdt. fra Hysvær, hvor de også bodde.
5. Johan Didrik Rasmusen - f:1843
6. Ole Hendrik Rasmusen - f:1845 - døde etter 4 mnd.
7. Antonette Jørgine Rasmusdt. - f:1847 - gift 1872 med Martinius Gjertsen, etter hans død med Sivert Johnsen fra Kvarstein, bodde på Sevaldsøyen, Tjøtta.
8. Ole Reinert Rasmusen - f:1850 - omkom 10.mars 1842 på hjemreise fra Lofoten - 23 år gammel.
9. Randine Johanne Rasmusdt. - f:1852 - gift 1874 med Peder Kristian Erichsen, Grimsøy - hvor de også bodde.

Etter matrikkelen 1836, er Rasmus Hendriksen bruker av Burøy - 295b. Matrikkelskyld gammel : 1 pund, ny : 2 ort - 15 skill. ( Johan N. Pedersen er bruker av 295a., av samme skyld ).

Ingebrigt Andreas Rasmusen gifter seg 1862 med Alethe Johanne Albrigtsdt. fra Hysværet. Hun var f:1844, og datter av Albrigt Bertelsen og Hanna Hansdt. på Inderøy.

Ingebrigt og Alethe får barna :

1. Sophie Anna Ingebrigtsdt. - f:1863 - gift 1882 med Edvard Johansen fra nabogården - 295a., hvor de også bodde.
2. Andreas Karl Ingebrigtsen - f:1865 - gift 1894 med Jonette H. Olsdt. fra Brønnøy. De fikk en husmannsplass uten jord på Bolholmen.

26.mai 1864. Bykselbrev fra Tønder til Ingebrigt Rasmusen på 295b., mot kår til Rasmus Hendriksen og kone.

Ingebrigt Rasmusen omkommer på havet 25.nov. 1865, sammen med Peter Pedersen på nabogården ( bruker av ½ 295a.). Ingebrigt ble 28 - Peter 48 år gammel.

Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er :

1. Alethe Albrigtsdt. - hans kone.
2. Sophie Anna Ingebrigtsdt. - deres datter - 2 år.
3. Andreas Karl Ingebrigtsen - deres sønn - 3 mnd.
               Burøy - 295b., ved folketellingen 1865. 
1. Alethe Albrigtsdt. - leilending / gårdbruker - enke - 23 år.
2. Sophie Ingebrigtsdt. - hennes datter - 3 år.
3. Andreas Ingebrigtsen - hennes sønn - 1 år.
4. Johan Rasmusen - hennes tj.dreng / fisker - ugift - 23 år.
5. Dorthea Gjertsdt. - hennes tj.pike ( Tjøtta ) - ugift - 19 år.
6. Rasmus Hendriksen - kårmann - 57 år.
7. Johanna Danielsdt. - hans kone - 55 år.
8. Ole Rasmusen - deres sønn - fisker - ugift - 21 år.
9. Randine Rasmusdt. - deres datter - 14 år.
10. Olianna Andersdt. - deres fosterdatter - 4 år.

Gården hadde to hus, da Ingebrigt Rasmusen hadde bygd nytt hus før han omkom på havet. Enken Alethe hadde : 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

Kårfolket hadde : 1 ku, 1 sau og 1 gris, 1 tønne poteter.

Alethe Albrigtsdt. gifter seg igjen 1867 med Andreas Mortinius Hansen fra Skjærvær. Han var f:1835, og sønn av Hans Pedersen og Berith Ingebrigtsdt. på Nordparten.

Andreas Hansen får bykselbrev på 295b. av Tønder 1870, mot kår til Rasmus Hendriksen og kone.

Andreas og Alethe får barna :

1. Edvard Anton Andreasen - f:1868 - gift 1894 med Emma Eliasdt.

Bodde på Burøy.

2. Anna Kristine Andreasdt. - f:1871 - døde etter en uke.
3. Anton Martin Andreasen - f:1873 - gift 1898 med Eline Johansdt.

Tjøtta.

4. Peder Kristian Andreasen - f:1876
6. Hanna Kristine Andreasdt. - f:1878
7. Albertine Amalie Andreasdt. - f:1881
8. Theodor Annæus Andreasen - f:1885

Burøy - 295b., ved folketellingen 1875.

1. Andreas Hansen - leilending / gårdbruker - f:1835.
2. Alethe Albrigtsdt. - hans kone ( 2.ekt. ) - f:1844.
3. Sophie Ingebrigtsdt. - hennes datter - f:1863.
4. Karl Ingebrigtsen - hennes sønn - f:1865.
5. Edvard Andreasen - deres sønn - f:1868.
6. Anton Andreasen - deres sønn - f:1873.
7. Rasmus Hendriksen - kårmann - f:1809.
8. Johanna Danielsdt. - hans kone - f:1810.

Gården hadde : 5 kyr, 5 sauer og 2 griser, 1¼ tønne bygg og 4 tønner poteter. I tillegg hadde kårfolket : 1 ku, 1 sau og 1 gris.

No.- 4, er døpt Andreas Karl, men har begynt å bruke bare Karl.

Johanna Danielsdt. dør 2.mai 1879 - 69 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er :

1. Rasmus Hendriksen - hennes mann. 2. Hans Rasmusen - deres sønn - Hysvær. 3. Johan Rasmusen - deres sønn - Hysvær. 4. Didrikke Rasmusdt. - deres datter - g. m. Anders Johansen,

     Hysvær.

5. Antonette Rasmusdt. - deres datter - g. m. Sivert Johnsen, Skålvær. 6. Inger Rasmusdt. - deres datter - g. m. Johan Pedersen, Bø. 7. Randine Rasmusdt. - deres datter - g. m. Peder Eriksen, Grimsøy. 8. Ingebrigt Rasmusen - deres sønn - død - Burøy. 9. Sophie Ingebrigtsdt. - barn av Ingebrigt - 16 år. 10. Andreas Karl Ingebrigtsen - barn av Ingebrigt - 13 år.

Rasmus Hendriksen dør som fattiglem på Gulsvåg 1887 - ca. 80 år gammel.

Etter matrikkelen 1886, er Andreas Hansen bruker av Burøy - 295b., br.nr.2. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort -15 skill, revidert : 1 mark - 05 øre.

Andreas Hansen omkommer utenfor Værøy i Lofoten ved storulykken 25.jan. 1893 - 58 år gammel. Han var da mannskap på båten til Johan Arntsen på Øver- Næss ( ”Glugmyr” ). De andre som omkom var sønnen til Johan Arntsen ; Olaf - 13 år, Nils Mortensen , Øver-Næss ( ”Gavelgården ”) - 53 år, og sønnen Albert - 18 år. ( har skrevet mer utførlig om denne ulykken under Næss ).

Edvard Anton Andreasen gifter seg 1894 med Emma Iselia Eilertsdt. fra Hysværet. Hun var f:1875, og datter av Eilert Johnsen og Ellen Klausdt. i Nordøyen.

Edvard og Emma får barna :

1. Kristian Angel Edvardsen - f:1894 - gift 1921 med Alma Tøgersen i Engelsøy, hvor de også bodde.
2. Alson Emelius Edvardsen - f:1897
3. Emaus Edvardsen - f:1899

Emma Iselia Eilertsen dør av barselfeber 1899 - 24 år gammel.

Burøy - br.nr. 2. ( 295b.), ved folketellingen 1900.

1. Alethe Albrigtsdt. - gårdsmannsenke / byksel - f:1844.
2. Hanna Andreasdt. - hennes datter - tj.pike - ugift - f:1878.
3. Albertine Andreasdt. - hennes datter - tj.pike - ugift - f:1881.
4. Hagen Andreasen - hennes sønn - tj.dreng - ugift - f:1876.
5. Theodor Andreasen - hennes sønn - fisker - f:1885.
6. Edvard Andreasen - sønn av Alethe / fisker - enk.m. - f:1868.
7. Kristian Edvardsen - sønn av Edvard - f:1895.
8. Anton Beck Andreasen - sønn av Alethe / fisker - gift - f:1873.
9. Eline Johansdt. - hans kone - f:1875.
10. Alskjær Antonsen - deres sønn - f:1899.

Som en ser bor både Edvard og Anton hos moren. De står oppført som leieboere, men det er mulig i hvert fall Anton bor i gammelhuset på gården ( huset til Rasmus Hendriksen ).

Alethe Johanne Albrigtsdt. dør 1919 - 75 år gammel ( bronkitt ).

Anton Beck Andreasen giftet seg 1898 med Eline Petrine Johansdt. fra Tjøtta. Faren var husmannen Johan Pettersen.

Anton og Eline får barna :

1. Alskjær Elund Antonsen - f:1899
2. Dagny Julie Antonsen - f:1901
3. Borghild Elida Antonsen - f:1904
4. Hjørdis Petrine Antonsen - f:1906
5. Karl Johan Antonsen - f:1909
6. Ragna Amanda Antonsen - f:1912

Anton M. Beck Andreasen dør av blodforgiftning 1915 - 42 år gammel.

Bolholmen - husmannsplass under br.nr. 2.

Andreas Karl Ingebrigtsen gifter seg 1894 med Jonette Hansine Olsdt. fra Brønnøy. Hun var f:1870, og datter av husmann Ole Pedersen. Andreas og Jonette får en husmannsplass på øya Bolholmen, hvor de setter seg opp stue og fjøs. De har ingen barn sammen. ( Andreas bruker navnet Karl ).

Bolholmen ved folketellingen 1900.

1. Karl Ingebrigtsen - husmann med jord - fisker - f:1865.
2. Jonette Olsdt. - hans kone - f:1870.
3. Alson Edvardsen - pleiesønn - f:1897.
4. Emaus Edvardsen - pleiesønn - f:1899.
5. Sirianna Olsdt. - fattiglem - enke - f:1829.

Alson og Emaus var sønner av halvbroren til Karl - Edvard Andreasen - som bor hos moren, sammen med sin eldste sønn Kristian. Edvard er enkemann etter at konen Emma Eilertsdt. døde 1899. Sirianna Bergithe Olsdt. dør 1908 – 79 år gammel. ( husmannsenke, født i Bindalen 1829 ).

Andreas Karl Ingebrigtsen dør 1909 - 54 år gammel ( blodforgifting ).

Burøy - br.nr. 3. - Salthaugen.

Etter at Edvard P. Johansen døde ( 1930 ? ) ble br.nr. 1 delt i to like store deler. Gården hadde frem til da vært eid av Edvard P. Johansen og Alfred Hansen, som kjøpte gården sammen av P. Tønder 1905. Alfred Hansen ble ved br.nr.1, mens den fraskilte delen tilfalt boet etter Edvard Johansen ( hadde ingen barn ), og fikk br.nr.3., og navnet Salthaugen. Skylddelingen tinglest 15.apr. 1930.

Auksjonsskjøte utferdiget av lensmannen i Vega til Alson Kristiansen, Hallaraunet på denne gård for 2025 kr. Datert 8.nov. - tinglest ?? 1930.

Skjøte fra Alson Kristiansen til Sverre Hansen på denne gård for 2000 kr. Datert. 25.juni - tinglest 29.juli 1943.

Skjøte fra Sverre Hansen til Arthur Jensen på denne gård for 2100 kr. Datert. 5.juni - tinglest 8.juni 1948.