295a: Forskjell mellom revisjoner

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 30: Linje 30:
::4. Ingebor Nielsdt.    -  f:1775  -  døde som tj. pike på Svea 1848 - 73 år.<br/>   
::4. Ingebor Nielsdt.    -  f:1775  -  døde som tj. pike på Svea 1848 - 73 år.<br/>   


'''Burøy ved folketellingen 1769. '''
'''Burøy ved folketellingen 1769. '''<br/>
Burøy - 295a.
Burøy - 295a.
1. Niels Larsen      -  leilending  -  32 år.  
1. Niels Larsen      -  leilending  -  32 år.  

Revisjonen fra 2. mai 2022 kl. 15:26

Burøy - 295a.

Det blir litt vanskelig å få alt på plass her, men vi får prøve. Det som er sikkert at det var en svært nær forbindelse mellom Burøy og Engelsøy på denne tiden. Ole Johansen ( som var den som hadde odelen på Burøy ) var gift på Engelsøy med Gunille Larsdt., som må ga vært mye eldre enn Ole, for da hun dør 1749, er hun 95 år gammel. Ved skifte går det frem at søster til Gunnile - Elisabeth - har en sønn ved navnet Hans Nielsen. Denne Hans ser ut til å være en tid på gården, for 1728 får han sønnen Peder i Burøy, og 1730 sønnen Jacob. ( ved skifte etter Gunille 1749 bor han i Kilværet ). Elisabeth Larsdt. har også en datter med navnet Marith Nielsdt., og denne blir det som overtar i Burøyen, sammen med mannen Ole Hendrichsen.

Ole Hendrichsen gifter seg med Marith Nielsdt. 1734. Hvem han var og hvor han kom fra vet jeg ikke, men Marith står oppført fra Engelsøy.

Ole og Marith får barna :

1. Lisbeth Olsdt. - f:1735
2. Brønnel Olsdt. - f:1738 - gift 1763 med Niels Larsen, Rørøy. De overtar gården etter hennes foreldre.
3. Gunnild Olsdt. - f:1749

En Knud Hendrichsen dør 1742, men om det er ” Vår Mann ” er langt fra sikkert. Det som er sikkert er at stedet han kommer fra slutter på - øen.

11.juni 1762 er det skifte etter Ole Hendrichsen. Når han døde er ukjent.

Arvingene er :

1. Marith Nielsdt. - hans kone.
2. Brønnel Olsdt. - deres datter - 24 år - tj. hos P. Greger, Rørøy.
3. Gunnild Olsdt. - deres datter - 14 år - hjemme.

Boets midler : 18 - 01 - 10 – 29 - 05 - 14.

Brønnel Olsdt. gifter seg 1763 med Niels Larsen - 32 år, og oppført fra Rørøy.

Niels og Brønnel får barna :

1. Lars Nielsen - f:1764 - døde samme år.
2. Ole Nielsen - f:1765 - gift 1808 med Elen Albrigtsdt., Eidem.

De overtar gården etter hans foreldre.

3. Elisabeth Nielsdt. - f:1768 - gift 1798 med Haagen Olsen i Flatåsen.
4. Ingebor Nielsdt. - f:1775 - døde som tj. pike på Svea 1848 - 73 år.

Burøy ved folketellingen 1769.
Burøy - 295a. 1. Niels Larsen - leilending - 32 år. 2. Brønnel Olsdt. - hans kone - 31 år. Burøy - 295b. 1. Niels Paulsen - Leilending - ugift - 31 år. 2. Marith Andersdt. - mor til Niels - enke - 56 år. 3. Johannes Paulsen - hennes sønn - 18 år. 4. Martha Paulsdt. - hennes datter - 12 år.

Av et skifte i Rørøy 1787, går det frem at Burøy består av to like store gårder. Niels Larsen bruker en gård av skyld 1 pund, og det samme gjør Niels Paulsen.

Brønnel Olsdt. dør 1792 - 53 år gammel. Skifte samme år. Arvingene er : 1. Niels Larsen - hennes mann. 2. Ole Nielsen - deres sønn - 27 år. 3. Lisbeth Nielsdt. - deres datter - 24 år. 5. Ingebor Nielsdt. - deres datter - 17 år.

              Burøy - 295a., ved folketellingen 1801. 

1. Niels Larsen - bonde og gårdbeboer - enkemann - 65 år. 2. Ole Nielsen - hans sønn - ugift - 29 år. 3. Ingebor Nielsdt. - hans datter - ugift - 27 år. 4. Gunnild - tj. pike - ugift - 49 år.

Ole Nielsen gifter seg 1808 med Elen Randine Albrigtsdt., Eidem. Hun var f:1778, og datter av Albrigt Olsen og Randine Larsdt. på Jacobsbakken.

Ole og Elen får 1809 datteren Brynel Olsdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun ble 1835 gift med Bertel Johnsen på Øver-Næss, som var bruker av gården ” Gluggmyr ”- 288aa. ( trolig dødde Elen R. Albrigtsdt. hos datteren 1843 ).

Ole Nielsen dør 1811 - 47 år gammel. Skiftet blir holdt 23.sep. samme år. Arvingene er : 1. Elen Albrigtsdt. - hans kone. 2. Brynild Olsdt. - deres datter - 1 år. ( verge : Bertel Albrigtsen ). Boets midler, løsøre : 188 - 00 - 04 – 73 - 02 - 06.

                                    Helg. spk. No. 28. - fol. 34. 

Her blir det mye tull igjen. Han som overtar etter Ole Nielsen blir en med navnet Peter Christensen, og i et bykselbrev siden, står det at han er gift med enken etter Ole Nielsen, men dette kan jeg ikke forstå, all den tid Peter Christensen får det ene barne etter det andre med en annen. Elen Randine Albrigtsdt. dør som bondekone på Næss 1843, men det er ikke skifte å finne etter henne. Hvem denne Peter Christensen er vet jeg ikke, men da hen får første barnet med Kirsten Hansdt. - Gjertrud Maria - 1814, står han oppført som enkemann, Burøy. Kan ikke finne at Peter og Kirsten har giftet seg på Vega, men de har nå giftet seg, for de andre barna står ikke oppført som ” uekte ”.

                 Peter og Kirsten får barna : 

1. Gjertrud Maria Petersdt. - f:1814 ( uekte ). 2. Erich Johan Petersen - f:1817 3. Elias Christian Petersen - f:1821 - gift 1867 med Johanna Mortensdt. på Risbakken, hvor de overtok gården etter hennes foreldre. 4. Hans Enok Petersen - f:1825

Da sølvskatten ble skrevet ut 1816, betaler Peter Christensen 6 daler - noe som var svært mye. Ole Ingebrigtsen på nabogården betalte 2 daler.

10.juli 1832 får Johan N. Pedersen bykselbrev på 295a. mot kår til Ole Nielsens` enke. 25.juni 1833, får Johan N. Pedersen bykselbrev på 295a. mot kår til forrige bruker - Peter Christensen - gift med enken etter Ole Nielsen. Dette blir jo litt vanskelig å forstå, men det er jo mulig konen til Peter - Kirsten Hansdt. har dødd en gang etter 1825, og at Peter Christensen har giftet seg igjen med Elen Randine Albrigtsdt. Ingenting av dette har skjedd på Vega, og jeg har ikke tatt meg tid til å lete gjennom kirkebøkene i Alstahaug, så jeg går over til den nye brukeren.

Johan Nikolai Pedersen gifter seg 1826 med Ane Olsdt. Han står da oppført fra Aakerøe - 23 år, og hun 26 år fra samme sted. Forlovere var Nils Jonasen fra Floværet og Nils Nilsen ( muligens fra Lånan, men vanskelig å tyde ).

                   Johan og Ane får barna : 

1. Abel Margrete Johansdt. - f:1827 2. Anne Johanne Johansdt. - f:1829 3. Peder Johan Johansen - f:1831 4. Else Marie Johansdt. - f:1832 - døde året etter. 5. Jacob Didrik Johansen - f:1835 - omkom på havet i januar 1855, på vei fra Skålvær til Burøy.

Ane Olsdt. dør som bondekone 1836 - 35 år gammel.

Johan Nikolai Pedersen gifter seg igjen 1837 med Olava Mortensdt., 38 år og fra Tjøtta. Johan og Olava får 1840 sønnen Humper Andreas Johansen, som blir deres eneste barn. Han ble 1867 gift med Johanna Paulsdt. fra Valla.

Jacob Didrik Johansen omkommer på havet 1855 - 19 år gammel. Skiftet blir holdt same år. Arving er faren Johan Pedersen, som er skolelærer.

Etter matrikkelen 1836, er Johan N. Pedersen bruker av Burøy - 295a. Matrikkelskyld gammel : 1 pund, ny : 2 ort - 15 skill. ( Rasmus Hendriksen er bruker av 295b., samme skyld ).

3.okt. 1848 får Petter Pedersen Bykselbrev på Burøy - 295a., av C. Stephansen, mot kår til Johan N. Pedersen og kone, dat. 8.okt. 1848.

Petter Nils Pedersen var f:1817, og sønn av Peder Christensen og Anna Clausdt. på Veimoen, Gulsvåg. Han giftet seg1847 med Lava Katrine Paulsdt. fra Næpsundet - datter av Paul Olsen og Abel Nielsdt. Petter og Lava får 1848 sønnen Tobias Andreas Pettersen, som skulle bli deres eneste barn.

Lava K. Paulsen dør 1851 som gårdsmannskone - 29 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Petter Pedersen - hennes mann. 2. Tobias A. Pettersen - deres sønn - verge : Ole Paulsen, Næss. ( Ole Paulsen var bror til Lava, og bruker av gården Heian, Næss ).

Petter N. Pedersen gifter seg igjen 1852 med Oline Hansdt. fra Igerøy - f:1806, og datter av Hans Thorsen og Berthe Amundsdt. De har ingen barn sammen.

17.sep. 1856 får Johan Paulsen bykselbrev på Burøy - 295a., av C. Stephansen, mot kår til Johan N. Pedersen og kone, eventuelt til Peter Pedersen.

Johan Carl Paulsen var f:1824, og sønn av Paul Christensen og Kirsten Eriksdt., Holand. Han giftet seg 1852 med Anne Bergithe Eriksdt., som var f:1829, og datter av Erich Christensen og Hanna Arntsdt., Holand.

                  Johan og Anne får barna : 

1. Evert Kristian Johansen - f:1853 - Hysvær 2. Edvard Peder Johansen - f:1856 - Holand - gift 1882 med Sophie Ingebrigtsdt., Burøy, hvor de også bodde. 3. Johan Karl Johansen - f:1859 - Burøy - gift 1882 med Nikoline Nikolaisdt., Hysvær. 4. Anna Marie Johansdt. - f:1862 - gift 1888 med Peter K. Nilsen 5. Antonette Johansdt. - f:1865 - død etter 5 dager. 6. Salamon Tobias Johansen - f:1867 - gift 1894 med Amalie Eriksdt., Rognan, hvor de også bodde. 7. Peternelle Johansdt. - f:1872 - døde året etter.

25.nov. 1865 omkommer Petter N. Pedersen på havet sammen med Ingebrigt Rasmusen på nabogården. Peter ble 48 - Ingebrigt - 30 år gammel.

              Burøy - 295 a., ved folketellingen 1865. 

Burøy - 295a. er nå delt i to like store deler mellom Johan Paulsen og Oline Hansdt. ( enke etter Petter Pedersen ), men den er ikke delt med noen skyldsettingsforetning .

                  Huset til Johan Paulsen. 

1. Johan Paulsen - gårdbruker / leilending - 41 år. 2. Anne Eriksdt. - hans kone - 37 år. 3. Evert Johansen - deres sønn - 12 år. 4. Edvard Johansen - deres sønn - 10 år. 5. Johan Johansen - deres sønn - 7 år. 6. Anna Johansdt. - deres datter - 4 år. Gården hadde : 3 kyr, 4 sauer og 1 gris, 1 tønne blandetkorn, 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

                      Kårboligen. 

1. Johan N. Pedersen - kårmann - 2.ekt. - 60 år. 2. Olava Mortensdt. - hans kone - 1.ekt. - 65 år. 3. Ane Pedersdt. - deres fosterdt. - 12 år. 4. Humper Johansen - deres sønn - ugift - 26 år. Kårfolket hadde : 1 ku og 3 sauer, og 2 tønner poteter.

               Huset Petter Pedersen hadde.

1. Oline Hansdt. - gårdbruker / leilending - enke - 53 år. 2. Tobias Pettersen - stesønn - tj.dreng - fisker - 18 år. 3. Ellen Thronsdt. - tj.pike - - ugift - 17 år. Gården hadde : 3 kyr, 7 sauer og 1 gris, 1 tønne blandetkorn, 1 tønne havre og 2 tønner poteter.

Tobias Pettersen omkommer på havet 10.des. 1866 - 18 år gammel.

             Burøy - 295a., ved folketellingen 1875. 

1. Johan Paulsen - gårdbruker / leilending - f:1824. 2. Anne Eriksdt. - hans kone - f:1829. 3. Evert Johansen - deres sønn - hj. faren - ugift - f:1853. 4. Edvard Johansen - deres sønn - hj. faren - f:1856. 5. Johan K. Johansen - deres sønn - hj. faren - f:1859. 6. Anna Johansdt. - deres datter - f:1862. 7. Salamon Johansen - deres sønn - f:1866. Gården hadde : 5 kyr, 6 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne blandet - korn og 4 tønner poteter.

Edvard Peder Johansen gifter seg 1882 med Sophie Anna Ingebrigtsdt. fra nabogården. Hun var f:1863, og datter av Ingebrigt Rasmusen og Alethe Albrigtsdt. De får ingen barn sammen.

Etter matrikkelen 1886, er Johan Carl Paulsen bruker av Burøy - 295a., br.nr.1. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort - 15 skill, revidert : 1 mark - 22 øre.

            Burøy - br.nr. 1.( 295a.), ved folketellingen 1900.

1. Edvard Johansen - gårdbruker / forpakter / fisker - f:1856. 2. Sophie Ingebrigtsdt. - hans kone - f:1863. 3. Evert Johansen - losjerende - fisker - ugift - f:1853. 4. Sandberg Johansen - offentlig understøttet - f:1884. 5. Johan Paulsen - føderådsmann - f:1824. 6. Anne Eriksdt. - hans kone - f:1829.

Johan Carl Paulsen dør som kårmann 1901 - 77 år gammel. Anne Bergithe Eriksdt. dør som kårenke 1908 - 79 år gammel. ( lungebet. ).

Skjøte fra P. Tønder til Edvard Johansen Burøy, og Alfred Hansen Hysvær for 2000 kr. Datert 24.sept. - tinglest 15.nov. 1905.

Etter matrikkelen 1907, er Edvard Johansen og Alfred Hansen bruker av br.nr. 1. Matrikkelskyld : 1 mark - 22 øre.

Alfred Olai Mørk Hansen var f:1874 i Husværet ( der foreldrene var en tid ), og sønn av Hans Rasmusen og Berit Ebbesdt. på Gangarøyen i Hysværet. Han giftet seg 1899 med Indianna Emelie Edvardsdt., som også var fra Hysværet, f:1847 ( i Hærøy ), og datter av Edvard Ingebrigtsen og Anna Johansdt. på Steinsholmen.

                  Alfred og Indianna får barna : 

1. Edvarda Amalie Hansen - f:1900 - Hysvær - gift 1921 med Eilert Arntsen på Kolstad, hvor de også bodde. 2. Alvilda Oline Hansen - f:1902 - Hysvær - gift 1924 med Henrik Hendriksen på Øver-Næss, hvor de også bodde. 3. Haldor Jentoft Hansen - f:1904 - Hysvær 4. Hilda Kathinka Hansen - f:1906 - Burøy 5. Sverre Karoff Hansen - f:1908 6. Hans Bang Hansen - f:1910 7. Johan Angel Hansen - f:1912 8. Aksel Johan Hansen - f:1915 9. Ane Elinda Hansen - f:1917 10. Marie Johanna Hansdt. - f:1918 11. Aslaug Hansen - f:1919 12. Serine Hansen - f:1923.

Skyldeling. Denne gård deles i to like deler, hvorved denne gård br.nr. 1., av skyld : 0.61 mark, eies av Alfred Hansen, mens den utskilte halvdelen ; br.nr 3., ” Salthaugen ”, eies av Edvard Johansens` dødsbo. ( ble kjøpt av Alson Kristiansen fra Hysværet - se br.nr.3. )

Skjøte fra Alfred Hansen til sønnen Johan Angel Hansen for 1500 kr. Datert 15.apr. - tinglest 1.nov. 1937.

Skjøte fra Johan Angel Hansen til Helge Olsen for 2500 kr. Datert 23.mai - tinglest 2.juni 1948.