Forskjell mellom versjoner av «26 Brandsviken»

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: <pre> BRANDSVIK Matrikkelskyld : 8 mark ( m.). 1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m) f…)
 
Linje 16: Linje 16:
 
Søren Nielsen – 74 år.
 
Søren Nielsen – 74 år.
 
Sønner : Niels – 16 år, og Joen 14 år.  
 
Sønner : Niels – 16 år, og Joen 14 år.  
Det var også en datter ;  Wendell Sørensdt., gift med Ingebrigt Juelsen i
+
Det var også en datter ;  Wendell Sørensdt., gift med Ingebrigt Juelsen i Hysvær, men da bare hannkjønn ble talt, er hun ikke med her.  
Hysvær, men da bare hannkjønn ble talt, er hun ikke med her.  
 
  
 
1711. Skatt.  
 
1711. Skatt.  

Revisjonen fra 9. des. 2021 kl. 11:17

                           BRANDSVIK  

            Matrikkelskyld : 8 mark ( m.). 
      1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m) før 1836.
      1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling         etter 1836. 
      1 skyldmark = 100 øre                  etter 1886.

1661. Jordbok.
	Kongen eier 4 m, og bygger alt. Alstahaug kirke eier 4 m.
	Søren bruker hele gården – 8 m.

1665. Folketelling.
	Søren – 30 år gammel.

1701. Folketelling.
	Søren Nielsen – 74 år.
	Sønner : Niels – 16 år, og Joen 14 år. 
	Det var også en datter ; Wendell Sørensdt., gift med Ingebrigt Juelsen i Hysvær, men da bare hannkjønn ble talt, er hun ikke med her. 

1711. Skatt. 
	Arnt Knudsen - 5 ch.

1723. Matrikkel.
	Arnt Knudsen - 18 m. 
	Det må på ett eller annet tidspunkt ha blitt en forandring på gårdens
	matrikkelskyld, for 1661 var den på 8 m. 

Arnt Knudsen dør 1732 – 85 år gammel. Det er ikke noe skifte etter han, men etter det en kan se etter hans død, må konen ha vært Dorthe Nielsdt.

Dorthe Nilsdt. gifter seg igjen 1733 med Hendrich Nielsen. Hun var da 53 år gammel, mens Hendrich var 25 år.

Dorthe Nielsdt. dør 1744 – 65 år gammel. 

Hendrich Nielsen gifter seg igjen 1745 med Ingebor Knudsdt.. Hun er langt eldre enn han ( f:ca.1695 ), så det er lite trolig han har stått for valget. 

             Brandsvik ved folketellingen 1769. 
1.	Hendrich Nielsen     - bonde     - 61 år.
2.	Ingebor Knudsdt.     - hans kone  - 74 år.
3.	Niels Hansen        - tj.dreng    - 23 år.
4.	Kirsten Nielsdt.      - tj.pike     - 24 år. 

1773 er det skifte etter Hendrich Nielsen. ( han døde trolig samme år, eller året før ). Arvingene er :
1.	Ingebor Knudsdt.   - hans kone
2.	Ane Nielsdt.       - hans søster - død - g.m. Tørres Nielsen Kjelkedal.
3.	Marith Tørresdt.    - barn av Ane - 40 år. Verge : Hendrich Haagensen
     Valla ( Vallhaugen ).
4.	Synøve Tørresdt.   - barn av Ane - ugift. Verge : som for Marith.
5.	Maren Tørresdt.    - barn av Ane - død
6.	Sara Johansdt.     - barn av Maren - 15 år. Verge : Hermand 
     Gulbrandsen, Flatåsen.
7.	Kirsten Nielsdt.    - hans søster - død - g.m. Haagen Olsen Rørøy.
8.	Amund Haagensen  - barn av Kirsten - gift - Valla ( Oppgården )
9.	Hendrich Haagensen - barn av Kirsten - gift - Valla ( Vallhaugen )
10.	Ole Haagensen     - barn av Kirsten - gift - Flatåsen.
11.	Niels Haagensen    - barn av Kirsten - gift - Lamøy.
12.	Ole Haagensen     - barn av Kirsten - gift - Ulving.
13.	Haagen Haagensen  - barn av Kirsten       - Ulving.
14.	Elen Haagensdt.     - barn av Kirsten - g.m. Ole Sørensen Kolstad.
15.	Maren Haagensdt.   - barn av Kirsten - g.m. Iver Petersen Kjul.
16.	Marith Haagensdt.   - barn av Kirsten - død
17.	Berith Haagensdt.    - barn av Marith  - Verge : Anders Sauren. 

Ingebor Knudsdt. gifter seg igjen 1774 med Peder Mortensen fra Holand. Han var f:1744, og sønn av Morten Pedersen og Inger Olsdt. på Bergåkeren. Peder var 30 år gammel, Ingebor nesten 80 år.

Ingebor Knudsdt. dør 1781 – 88 år gammel. Skiftet blir holdt samme år.
Arvingene er : 
1.	Peder Mortensen      - hennes mann
2.	Enevold Eliasen       - hennes søstersønn - død
3.	Elias Enevoldsen      - sønn av Enevold   - 13 år.
4.	Niels Enevoldsen      - sønn av Enevold   -  7 år.
5.	Hendriche Enevoldsdt. - datter av Enevold  - 13 år. 
     Verge for barna var Peder Mortensen Brandsvik.

Tar med skiftet etter søster til Ingebor Knudsdt. – Marith Knudsdt. – som døde 1756 i Oknes i Velfjorden. Arvingene er mannen ; Elias Enevold, og sønnen Enevold Eliasen – 15 år.

Peder Mortensen gifter seg igjen 1784 med Berith Hansdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1751, og datter av Hans Torstensen og Berith Hermandsdt. på Gulsvåghaugen.
              Peder og Berith får barna :
1.	Ingeborg Anna Pedersdt. - f:1786 - død 1797.
2.	Hanna Marie Pedersdt.   - f:1787 - gift 1823 med Hendrich Hendrichsen på Nord-Kjul, der de også bodde.
3.	Nils Johannes Pedersen  - f:1789 - gift 1813 med Berith Maria Michelsdt. fra Grimsøy. De overtar i Kjelkedalen.

Peder Mortensen dør 1792 – 47 år gammel. Skiftet blir holdt samme år.
Arvingene er :
1.	Berith Hansdt.     - hans kone
2.	Nils Pedersen     - hans sønn  - 2 år.
3.	   Ingeborg Pedersdt. - hans datter - 6 år. 
4.	   Hanna Pedersdt.   - hans datter - 5 år. 

Berith Hansdt. gifter seg igjen 1793 med Niels Nielsen fra Grøtland. Han var f:1771, og sønn av Niels Knudsen og Maria Olsdt. Risbakken.
                Niels og Berith får barna :
1.	Pernille Nielsdt.       - f:1794 - gift 1817 med Daniel Andersen på Hongset, hvor de også bodde.
2.	Berith Kristina Nielsdt. - f:1799 - gift 1821 med Jonas Thomasen på Gulsvåghaugen, hvor de også bodde.
3.	Olina Sophia Nielsdt.   - f:1802 - gift med Johan Michael Olsen fra Sundsvold. De overtar gården etter hennes foreldre. 


1801 er det skifte etter søster til Peder Mortensen i Brandsvik – Berith Mortensdt. – som døde ugift samme år. 
Arvingene er :
1.	Ole Mortensen   - hennes bror - Holand ( Bergåkeren ).
2.	Peder Mortensen - hennes bror - død - Brandsvik.
3.	Niels Pedersen   - barn av Peder  - 11 år.
4.	Hanna Pedersen  - barn av Peder  - 14 år.
5.	Marith Nielsdt.   - halvsøster    - Næss.
6.	Kirsten Nielsdt.  - halvsøster - skal oppholde seg i Numedalen.

             Brandsvik ved folketellingen 1801.
1.	Niels Nielsen     - bonde og gårdbeboer - 1.ekt. - 31 år.
2.	Berith Hansdt.    - hans kone          - 2.ekt. - 37 år.
3.	Pernille Nielsdt.  - deres datter         -       -  7 år. 
4.	Berith Nielsdt.    - deres datter         -       -  2 år.
5.	Nils Pedersen    - konens sønn         -       - 11 år.
6.	Hanna Pedersdt.  - konens datter        -       - 14 år.

Berith Hansdt. dør etter langvarig sykdom 1820 – 59 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 
1.	Niels Nielsen     - hennes mann
2.	Nils Pedersen     - hennes sønn   - 31 år.
3.	Hanna Pedersdt.   - hennes datter  - 33 år. 
4.	Pernille Nielsdt.   - deres datter - gift med Daniel Andersen Hongset.
5.	Berith Nielsdt.    - deres datter   - 20 år.
6.	Olina Nielsdt.     - deres datter   - 17 år.
	Boets midler : 179 – 04 – 16, – gjeld 78 – 04 – 08. 

Niels Nielsen gifter seg igjen 1821 med Kirsten Caspersdt. Hun var 55 år gammel, Niels – 43 år.

Olina Sophia Nielsdt. gifter seg 1824 med Johan Michael Olsen fra Sundsvold. Han var f:1803, og sønn av Ole Oddesen og Sophiea Michelsdt.
Johan M. Olsen gikk etter hvert under navnet ; ”Jo i Vikje`”. Mange plasser er han oppført som John Olsen, men dette er feil. Det er et helsides bilde av Johan Olsen, før forordene i Vega Bygdebok, bind 1., og her har også Haakon Wika kaldt han John, noe han gjør også videre. 
                 Johan og Olina får barna : 
1.	Berith Johanna Johansdt.   - f:1825 - gift 1849 med Christopher Olsen fra Næss. Ble brukere av Olderåsen, Grøtland.
2.	Hanna Hendrika Johansdt.  - f:1826 - døde etter fire uker.
3.	Hanna Sophia Johansdt.    - f:1827 - død 1830.
4.	Abel Martina Johansdt.    - f:1829 - gift 1853 med Nils B. Nielsen fra Oppgården Vika 
5.	Ole Tobias Johansen      - f:1831 - død 1851. Omkom på havet, etter å ha blitt påseilt i Gremsøysundet. Var tjenestedreng på Næss da det hendte. 
6.	Nicoline Johansdt.        - f:1833 - gift med Ole Oddesen Oppgården Vika, hvor de også bodde.
7.	Anne Johanne Johansdt.    - f:1835 - gift med Petter A. Baardsen. Overtok Heian på Kolstad.
8.	Hendrikka Johansdt.       - f:1837 - gift med Morten Erichsen fra Grimsøy. Overtok gården ”Harald på Risbakken” siden brukte. ( huset til Morten Erichsen står i dag på Ron, Holand.
9.	Torsten Peter Johansen     - f:1840 - gift 1867 med Kristianne Tønder Olsdt.. Overtok gården etter hans foreldre.
10.	Johan Olai Johansen       - f:1841 - død etter seks uker.
11.	Antonette Johansdt.        - f:1842 - gift med Christopher Davidsen fra Nordgården, Gulsvåg. Overtok Gulsvåghaugen 278g. etter Hans Nielsen. ( far til blant andre ; Randine Hansdt., Inger Hansdt. – gift med Edvind Bendiksen o.s.v. ) 
12.	Marianne Tobia Johansdt.   - f:1844 - gift 1870 med Nils O. Mortensen fra Gulsvåghaugen 278a.. Overtok ”Gavelgården” på Øver-Næss.

Etter matrikkelen 1836 er Johan M. Olsen bruker av Brandsvik – 18 m. Gården har fått nytt matrikkelnr.: 272. Det gamle løpenr. var 275, mens det eldste matrikkelnr. var 12. 

Olina Sophia Nielsdt. dør som gårdsmannskone 1850 – 48 år gammel.

Kirsten Caspersdt. dør som kårkone 1852 – 86 år gammel.

Niels Nielsen dør 25.okt. 1859 – 88 år. Skiftet blir holdt året etter.
Arvingene er :
1.	Berith Nielsdt.    - datter - gift med Jonas Thomasen Gulsvåg (Gulsvåghaugen – 278g.) 
2.	Pernille Nielsdt.   - datter - gift med Daniel Andersen, Hongset.
3.	Oline Nielsdt.     - datter - død - Brandsvik. 
4.	Berith Johansdt.    - barn av Oline - gift med Christopher Olsen, Grøtland.
5.	Abel Johansdt.     - barn av Oline - 30 år.
6.	Nicoline Johansdt.  - barn av Oline - gift med Ole Oddesen, Vika.
7.	Anne Johansdt.    - barn av Oline - gift med Petter Baardsen, Kolstad.
8.	Hendrikka Johansdt.- barn av Oline - 23 år.
9.	Antonette Johansdt. - barn av Oline - 17 år.
10.	Torsten Johansen   - barn av Oline - 20 år.
11.	Marianne Johansdt. - barn av Oline - 16 år.
Verge for de umyndige : Anders Olsen Sundsvold. 

             Brandsvik – 277, ved folketellingen 1865. 
1.	Johan Olsen        - gårdbruker / leilending  - enkemann - 64 år.
2.	Torsten Johansen    - sønn  - hj. faren med gården - ugift - 26 år.
3.    Marianne Johansdt.  - datter - best. husholdningen - ugift - 22 år.
4.	Anne Johansdt.      - datter - tj.pike            - ugift - 19 år.
5.	Jacob Jensen        - tj.dreng                  -      - 16 år.
6.	Nils Mortensen      - tj.dreng                  - ugift - 26 år.
7.	Christopher Davidsen - losjerende fisker           - gift  - 30 år. 
8.	Antonette Johansdt.  - hans kone                 - gift  - 24 år.
9.	Henriette Christophersdt. - deres datter            -      -  1 år.
Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 26 sauer og 1 gris, 2 1/8 tønne bygg, 2 1/8 tønne havre og 5 tønner potet.
Det er to hus på gården. Johan Olsen bor i huset han bygde da han giftet seg med Olina Nielsdt., og Christopher Davidsen bor i gammelhuset – huset Niels Nielsen bodde i.
No. 5. – Jacob Jensen var sønn av Jens K. Jensen og Johanna Baardsdt., Vallsjø.
No. 6. – Nils Mortensen var sønn av Morten Hansen og Randine Olsdt. på Gulsvåghaugen. Randine var søster til ”Jo i Vikje`”, så Jo` var onkel til Nils. Nils ble gift med Marianne ( No.3.), og bodde på Øver-Næss, til Nils omkom for Værøy, ved storulykken 25.jan. 1893. 

Torsten Peter Johansen gifter seg 1867 med Kristianne Tønder Olsen fra Nesna. Hun kom som tjenestgjente til Vega 1865.
               Torsten og Kristianna får barna : 
1.	Anne Kathrine Torstensdt.  - f:1869 - gift 1897 med Martin Bertelsen Kolskog, Grøtland, hvor de også bodde.
2.	Johan Olai Torstensen     - f:1871 - gift 1896 med Kristine H. Nilsdt. fra Mudvær. De overtar gården etter hans foreldre.
3.	Karl Jørgen Torstensen     - f:1877 - til Amerika 1901.  

      Brandsvik – 277., ved folketellingen 1875.
1.	Torsten Johansen    - gårdbruker / fisker        - f:1840.
2.	Kristianna Olsdt.     - hans kone - fra Nesna     - f:1838.
3.	Johan Torstensen    - deres sønn               - f:1871.
4.	Anne Torstensdt.     - deres datter              - f:1869.
5.	Anton Hansen       - tyende - tj.gutt  - ugift    - f:1855, Sømna.
6.	Margrethe Olsdt.     - tyende - tj.pike - ugift    - f:1832. 
7.	Olava Olsdt.        - tyende - tj.pike - ugift    - f:1833, Nesna.
8.	Olianna Trondsdt.    - pleiedatter      -        - f:1863. 
9.	Andreas Eriksen     - losjerende fisker - ugift   - f:1837.
10.	Johan Olsen         - kårmann - far til Torsten   - f:1803. 

Etter matrikkelen 1886 er Torsten Johansen bruker av Brandsvik ( Viken ). Gardsnr. 26, br.nr.1. ( 272 ) Matrikkelskyld urevidert : 1 daler 6 skilling, revidert : 2 mark 15 øre. 

Johan Olai Torstensen gifter seg 1896 med Kristine Hansine Nilsen fra Mudvær. Hun var f:1866, og datter av Nils Hendriksen og Elen Ana Nilsdt.
                Johan og Kristine får barna : 
1.	Borghild Otine Johansen  - f:1898 
2.	Torleif Johansen        - f:1901
3.	Torny Kathrine Johansen - f:1903
4.	Osvald Charles Johansen - f:1904

        Brandsvik – gards nr.26, br.nr.1., ved folketellingen 1900.
1.	Johan Torstensen   - gårdbruker / selveier / fisker - gift - f:1871.
2.	Kristine Nilsen     - hans kone               - gift - f:1866.
3.	Borghild Johansen  - deres datter              -     - f:1898.
4.	Jensine Mathiasen  - tj.pike - kreaturstell      - ugift - f:1877.
5.	Torsten Johansen   - føderådsmann       - enkemann - f:1840.
6.	Karl Torstensen    - fisker / for tiden i Brønnø  - ugift - f:1877.
7.	Andreas Edvardsen  - fostersønn                    - f:1891.
8.	Olava Olsdt.       - søster til mor til Johan    - ugift - f:1833.

No.4 – Jensine Mathiasen var datter av Mathias Jensen og Oline Benjaminsdt.
No.7 – Andreas Edvardsen var sønn av Edvard Johansen og pike Kristine Jensdt. Vallsjø. Kristine døde 8.april 1893. Av skifte går det frem at hun var datter av Jens Jensen og Johanna Baardsdt. De var også foreldrene til Maria Jensen, som var mor til ”Fredrik på Bårihåjen`”, Viksås. 

Olava Katrine Olsdt. ( No.8., ved folketellingen 1900 ) dør 22.mai 1905. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er :
1.	Dorthea Olsdt.     - søster - 78 år - Soknedalen.
2.	Kristian Olsen    - bror   - Levang i Nesna.
3.	Johanna Olsdt.     - søster - Tomma i Dønnes.
4.	Karen Olsdt.      - søster - Halsøen i Dønnes.
5.	Kristianna Olsdt.   - søster - død - Brandsvik i Vega.
6.	Johan Torstensen   - barn av Kristianna - Brandsvik i Vega.
7.	Karl Torstensen    - barn av Kristianna - i Amerika.
8.	Anne Torstensdt.   - barn av Kristianna - g.m. Martin Bertelsen 
     Kolskog.
9.	Gjertrud Olsdt.     - søster - død - hun har også en datter som er død, 
     og som etterlater seg to barn på Tomma i Dønnes, navnene ukjendt.
10.	Nette Andreasdt.   - barn av Gjertrud - Tomma i Dønnes. 

Etter matrikkelen 1907 er Johan Torstensen bruker av Brandsvik ( Viken ). Gårdsnr. 26, br.nr.1. – 1mark 96 øre, mens Hendrik Hansen er bruker av Olderskogveien, br.nr.2. – 19 øre.