23 Søla

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 14:33 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: SØLEA Matrikkelskyld : 2 Wog 1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m) før 1836…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
                       SØLEA
            Matrikkelskyld : 2 Wog 
      
       1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m) før 1836.
       1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling         etter 1836.
       1 skyldmark = 100 øre                   etter 1886.

1610 Skattemanntall.

       Peder  - leilending
       Niels   - leilending

1641 Skattemanntall.

       Peder    -  ½ dr.
       Torsten  -  1 ort.

1653 Skatt / matrikkel. Kongen eier og bygger.

       Peder    -  4 p
       Torsten  -  2 p
       De betaler til sammen 1 daler. (dr.)

1661 Jordbok. Kongen eier og bygger.

        Enken   -  2 p
        Morten  -  2 p
        Hachen  -  2 p
       Gården Peder var bruker av er nå delt mellom enken og Morten.
       Gården til Torsten har Hachen overtatt.

1665 Jordbok / leilendinger osv…

        Morten  - 26 år - 1 w ( har overtatt 1 p fra enken ).
        Hachen  - 30 år - 2 p
        Enken   -   1 p ( har avstått 1 p til Morten – sønn / svigersønn ? )  
        Det er oppført en husmann ; Oluff – 70 år. Enken har en sønn med  
        Naffen Lorentz Jacobsen – alder 20 år.

1680 Jordbok / skatt. Irgens eier.

        Morten ( 41 år )  - 3 ½ p - 2 ort - 22 sh.
        Iver    ( 41 år ) - 2 ½ p  - 2 ort - 2 sh.
        Morten og Iver har delt parten etter enken. Iver skrives også Ifver.
        Han er 1665 oppført som dreng hos Esaias på Nordgården Gulsvåg.


1691 Jordbok.

        Ole ( 39 år ) -  1 w – 12 m.
        Iver ( 52 år )  -  2 p – 12 m.
        Morten har dødd, og Ole Nielsen har overtatt parten. Han er trolig gift
        med enken etter Morten – hva hun heter vet jeg ikke – de har heller 
        ingen barn sammen. Hvem Ole Nielsen er, er jeg ikke sikker på, men
        han har to søstre som lever 1712 da det er skifte etter hans tredje søster

- Berith Nielsdt. i Hysvær – gift med Gjur Esaiasen i Ytterøy. De to

        andre er Ane Nielsdt. Rørøy, og Kirsten Nielsdt. Aune.

1701 Folketelling.

        Ole Nielsen - 49 år - leilending  -    dreng : Ole Joensen 22 år.
        Iver Nielsen - 62 år - leilending  -    barn : Jørgen    - 12 år.
                                              Arne     -  8 år.
                                              Niels     -  4 år.
                                              Abraham  -  2 år.
        Ole Nielsen er bruker av 1w - 12m, mens Iver Nielsen bruker 2p-12m.
        Iver Nielsen og hans kone ( koner ?) har barna :

1. Magdalena Iversdt. - f:ca.1690 – gift ca.1717 med Petter Tørresen Floa. 2. Jørgen Iversen - f:1689 - gift ca 1720 – overtok 1p av farens part. Hvem konen var vet jeg ikke. Jørgen døde 1727 – ingen av hans barna tok over. 3. Arne Iverse - f:1697 - døde tidlig - ingen etterkommere. 4. Niels Iversen - f:1697 - gift ca.1720 med Kirsten Arntsdt. i Bremstein. Niels døde 1743 – han etterlater seg en datter. ( se skifte ) 5. Abraham Ivertsen - f:1699 - gift 1734 med Janiche Ivertsdt. Valla. De var brukere av Nergården på Valla. 6. Brynild Iversdt. - f:ca.1700 - gift 1716 med Thron Olsen Sørgården Viksås.

Da Iver Nielsen giftet seg i Søla, var det trolig med enken etter Hachen. Han var bruker av Søla 2. 1661 og 1665, og trolig gift med enken etter Torsten som hadde gården før. Om det var så, var det selvsagt ingen barn i ekteskapet da kona må ha vært svært gammel. Trolig har hun dødd ca.1685, og Iver som nå var blitt nærmere 50 år, finner seg en langt yngre kone.

1711 Manntall / skatt.

       Ole Nielsen    - skatt : 5 sh. - ( Søla 1.: 1w – 12 m.)
       Peder Pedersen - skatt : 4 sh. - ( Søla 2.: 2p – 12m ) 

Iver Nielsen må ha dødd før 1711, og enken har giftet seg igjen med Peder Pedersen, som så er blitt bruker av gården.

Jørgen Iversen ( eldste sønnen til Iver Nielsen ) gifter seg ca 1720. Hva kona het vet jeg ikke. Han får overta 1p av farsgården – Søla 2. Moren som er gift med Peder Pedersen bruker resten – 1p – 12m.

              Jørgen og kona får barna :

1. Hans Jørgensen - f: ca 1720 - lands forvist ( se kommentar ) 2. Elen Jørgensdt. - f: ca. 1722 - ( lever 1752 ) 3. Iver Jørgensen - f:1726 - ( død før 1752 )

1723 Matrikkel.

        Ole Nielsen   -  1w – 12m  - ( Søla 1.) ( Ole er ca 70 år.)
        Peder Pedersen -  1p – 12m  - ( Søla 2.)
        Jørgen Nielsen -  1p       - ( Søla 2.) 

Jørgen Iversen dør 1727 – 38 år gammel. Ikke skifte å finne.

22.nov. 1752 er det skifte på Sørgården på Viksås etter tante til Jørgen – Brynild Iversdt. Hun er barnløs, og her fremgår det at Jørgen Ivertsen er død. Arvingene blir derfor hans barn : 1. Hans Jørgensen ”som for nogle aar siden for begangen lejemaal er fravisdt landet”. 2. Elen Jørgensdt.- 30 år. ( står 20 år, men det er 25 år siden faren døde, så trolig er 30 riktig )

Det som har skjedd etter folketellingen 1701, er at Iver Nielsen er død. Enken har så giftet seg med Peder Pedersen. De har ingen barn sammen, og hun må ha dødd en tid før 1725, for da er Peder Pedersen gift med Geniche Andersdt.

        Peder Pedersen og Geniche Andersdt får barna :

1. Knud Pedersen - f:1725 - død 1727. 2. Peder Pedersen - f:1727 - gift 1749 med Rachel Nielsdt - Bodde i Sør -Nautøy Holand.

Peder Pedersen dør 1730. Skiftet blir holdt 8.mai samme år. Arvingene er gjenlevende kone : Geniche Andersdt. og deres barn Peder Pedersen – umyndig. Formynder for Peder Pedersen er morfaren Anders Eliasen Hestvik. ( det står Anders Esaiasen, men det må være feil. Anders Eliasen er trolig sønn av Elias Knudsen på Sør-Kjul, og derfor fikk første sønnen til Peder og Geniche navnet Knud ). Boets midler : 25- 4- 4. Helg. skift prk. No.6.b. – fol.503.

Etter at Peder var død giftet Geniche seg 1731 opp igjen med Paul Joensen. Han var fra Nordgården på Valla – f:ca.1705 – og sønn av Joen Nielsen og Ingeborg Paulsdt. ( Joen Nielsen var fra Nordøy i Hysvær. Det kan nevnes at brødre av Joen overtok svært mange av de beste gårdene på Vega – Elias : Oppgården på Viksås – Alf : 1/3 av Øvernæss – Arnt : Bergåker på Holand – søsteren Berith beholdt farsgården i Hysvær )

               Paul og Geniche får barna : 

1. Sirie Paulsdt. - f:1732 - gift 1756 med Lars Olsen - bodde på Øvernæss. 2. Joen Paulsen - f:1733 - gift 1757 med Lucia Clausdt. Ulving. Det var hennes andre ekteskap. 3. Ingeborg Paulsdt. - f:1736

Paul Joensen var sikkert bruker av hele Søla. Det samme var trolig Peder Pedersen. Ole Nielsen som var bruker av Søla 1. ( 1w – 12m ), dør 1732. Han er da nærmere 85 år, neppe bruker av gården lenger. Det er ikke skifte etter Ole Nielsen.

19.aug.1746 – ”selger, skjøter og avhender jeg ; Phillip Nocoll, Kgl. Majst. Capitain, til Sr. Nicolai Pedersen etterskrevne mig tilhørende jordgods, som jeg dels med min hustru, sal. Boletta Angell, har arvet, og dels kjøbt.” – så følger en rekke med gårder ”i Vegas fjerding”, blant dem Søla av 2 vog.

Geniche Andersdt. dør 1767. Skifte blir holdt 26.juni samme år. Arvingene er : 1. Paul Joensen - enkemann 2. Peder Pedersen - sønn fra 1.ekt. - død - Sør-Nautøy Holand. 3. Niels Pedersen - 13 år - hjemme hos moren 4. Anders Pedersen - 5 år - hjemme hos moren 5. Anna Pedersdt. - tjener Jens Pedersen Svea. 6. Geniche Pedersdt. - hjemme hos moren 7. Joen Paulsen - myndig - utkommandert til Fredriksværn 8. Sirie Paulsdt. - enke på Øvernæss. 9. Ingeborg Paulsdt. - 30 år - hjemme. Boets midler : 362 - 2 - 8 – gj. 69 - 2 -10 ( et svært stort beløp )

                          Hel.spk.: No.11b.- fol.286 ½ .

8.sep.1767 : Brønnø gjelds høstting. Velædle og Velvise Høytærede Hr. Sorenskriver. Ved skiftes slutning efter afg. Geniche Andersdt. Søla inneværende aar, er umyndige Anna Pedersdt. tilfalden i arv 8 rdl. 3 s., hvorfor jeg som beskikket formynder beder sorenskriveren nu innen retten aa ville tinglyse og opbyde samme om noen mot renters svarelse samme vil mottage. I motsatt fald bedes de mig i forseglet stand tilbakesleveret.

                                Moe Tingsted den 9.sep.1767.
                            Jeg forbliver Tital Deres ydmyge Tiener.
                                       Jens Pedersen. 

Etter at Geniche var død giftet Paul seg opp igjen 1768 med Karen Christina Eliasdt. fra Eidem. Hun var f:1741, og datter av Elias Jensen og Marith Nielsdt. Elias var fra Sør-Kjul. Moren var Ane Eliasdt – datter av Elias Knudsen. Geniche og Elias – far til Karen - var således søskenbarn. Som en ser var det nære forbindelser til Sør-Kjul, noe det også skulle bli

Paul Joensen og Karen Eliasdt. får ikke lang tid sammen. Allerede samme år som de gifter seg dør Paul – 64 år gammel. Skiftet blir holdt 2.mai 1769. Karen som var med barn da Paul døde, har nettopp fått en datter. Arvingene er : 1. Karen Eliasdt. - ektefelle 2. Joen Paulsen - sønn - myndig - Trondheim. 3. Sirie Paulsdt. - datter - gift med Daniel Johannesen Øvernæss. 4. Ingeborg Paulsdt. - datter - 31 år – formynder : Joen Erichen Øvernæss. 5. Pauline Paulsdt. - datter - 7 uker – formynder : moren med tilsyn av Elias Knudsen. ( Elias Knudsen bor i Grimsøy, og er sønn av Knud Eliasen på Nedre Vegstein. Han er således søskenbarn til far til Karen Eliasdt.) Boets midler : 571- 4-12 – gj. 197-3-14. ( et svært stort beløp )

                              Helg. spk: No.12a.fol.94. 

Karen Eliasdt. gifter seg igjen 1769 med Johan Olsen fra Alstahaug – f:ca.1738.

                Folketellingen 1769.
              Johan Olsen    -   31 år.
              Karen Christina Eliasdt. - hans kone
              Pauline Paulsdt. - 23 uker
              Maren Olsdt.   - 28 år.
                 Johan og Karen får barna :

1. Dorthe Johansdt. - f:1770 - gift 1816 med Niels Woldraksen på Nausthaugen Holand - hans andre kone. 2. Martha Johansdt. - f:1772 - gift 1800 med Hans Olsen Valla. De overtar kort tid etter Jacobsbakken på Eidem – gården Martas` mor kom fra. 3. Lava Johansdt. - f:1775 - død før 1779. 4. Karen Christina Johansdt. - f:1776 - gift 1804 med Ole Hendrichsen Vegdal. 5. Ole Johan Johansen - f:1778

Karen Eliasdt. dør på barselseng med tvillinger 1778. Skiftet blir holdt 16.juni 1779. Arvingene er : 1. Pauline Paulsdt. - 11 år - avlet med Povel Joensen i 1.ekt. 2. Johan Olsen - ektefelle 3. Ole Johansen - ½ år. 4. Dorthe Johansdt. - 8 år. 5. Martha Johansdt. - 5 år. 6. Karen Johansdt. - 3 år.

                Boets formue : 249-3-0 – gj. 109-3-0.

Det brukes Johannes Olsen i stede for Johan Olsen i skiftet. Dette medfører at barna får Johannesen og Johannesdt. til etternavn. Det samme er tilfelle i skifte etter han. Jeg velger imidlertid å bruke Johan da dette er brukt i kirkeboken. Det riktige er trolig allike vell Johannes Olsen.

Johan Olsen gifter seg 1780 igjen med Malena Larsdt. fra Eidem. Hun var f:1747 på Vika, men voks opp på Jacobsbakken Eidem. Foreldrene var Lars Joensen og Marith Johannesdt.

                Johan og Malena får barna : 

1. Peternille Johansdt. - f:1782 - gift 1806 med Hermand Hansen fra

   Gulsvåg - hans 2.ekt. De var brukere av Nergården på Viksås.

3. Anna Martha Johansdt. - f:1784 – gift 1814 med Johannes Hendrichen Floa – bror av Ole Hendrichsen i Vegdal som halvsøsteren Karen Johansen ble gift med 1804. 4. Ole Watmun Johansen - f:1786 5. Lars Johansen - f:1788 - gift 1816 med Alethe Christophersdt. - enke etter Hans Olsen på Jacobsbakken Eidem.

Johan Olsen dør 1789 – 50 år gammel. Skifte blir holdt 24.juli samme år. Arvingene er : 1. Malena Larsdt. - ektefelle 2. Ole Johansen - 4 år - form.: Daniel Olsen Hysvær 3. Lars Johansen - 1 år - - - - - - ” - - - - - 4. Dorthe Johansdt. - 19 år - form.: Joen Oddesen Ulving 5. Martha Johansdt. - 16 år - form.: Claus Ebbesen Eidem 6. Karen Johansdt. - 14 år - form.: Joen Oddesen 7. Peternille Johansdt. - 7 år - form.: Daniel Olsen 8. Anna Johansdt. - 5 år - - - - - - ” - - - - - Ved foretningen var tilstede lensmann Morten Sommer og Svend Pedersen Floa. Boets midler som bestod av forskjellig løsøre utgjorde 238-5-2. Herpå skyldte boet ifølge skifte etter Karen Eliasdt. Sølen, sluttet 16.juni 1779 en del penger til arvinge, hertil gjeld og omk. = 167-1-1.

                             Helg. spk.: No.16b. fol 346. 

Malena Larsdt. gifter seg igjen 1790 med Niels Amundsen fra Oppgården Valla ( Heimgården og Dalsbakken). Han var f:1765, og sønn av Amund Haagensen og Elen Pettersdt. Elen var fra Floa og datter av Petter Tørresen ( se skifte på Floa 1742.) og Magdalena Iversdt. Magdalena var fra Søla, og datter av Iver Nielsen som var bruker av Søla 2.

               Niels og Malena får barna : 

1. Johanna Nielsdt. - f:1791 - gift  ? med Niels Isaksen Igerøy. 2. Inger Marie Nielsdt. - f:1793 - gift 1824 med Petter Dass Svendsen fra Floa. De overtok gården etter hennes foreldre. 3. Ellen Peternella Nielsdt. - f:1797 - gift 1821 med Andreas Brynjulfsen Igerøy.

                   Folketellingen 1801. 

1. Niels Amundsen - 46 år - 1.ekt. - bonde og gårdbeboer. 2. Malena Larsdt. - 50 år - 2.ekt. - hans kone 3. Johanna Nielsdt. - 10 år - deres datter 4. Inger Nielsdt. - 8 år - deres datter 5. Ellen Nielsdt. - 4 år - deres datter 6. Ole Johansen - 16 år - konens sønn 7. Lars Johansen - 13 år - konens sønn 9. Peternille Johansen - 19 år - konens datter 10. Anna Johansdt. - 17 år - konens datter 11. Hermand Larsen - 47 år - tjener - ugift

Inger Marie Nielsdt. gifter seg 1824 med Petter Dass Svendsen fra Floa. Han var f:1790, og sønn av Svend Pedersen og Ingeborg Joensdt.

               Petter og Inger får barna :

1. Hermand Lorentz Pettersen - f:1826 - død 1828. 2. Svend Benjamin Pettersen - f:1828 - gift 1854 med Randine Nielsdt. fra

   Kjelkedal. Hun ble hans første av fire koner. Svend overtok Søla etter faren.

3. Ingeborg Oline Pettersdt. - f:1831 - død 1831. 4. Mathias Pettersen - - f:1832 - død 1865 som fattiglem på Floa. 5. Nicolai Didrik Pettersen - f:1835 - død 1836.


Malena Larsdt. dør 1829 – 78 år. Skifte samme år. Arvingene er : 1. Niels Amundsen - ektefelle 2. Lars Johansen - 40 år - Eidem 3. Peternille Johansdt. - gift med Petter Hansen Viksås ( Nergården ) 4. Anna Johansdt. - gift med Johannes Hendrichsen Floa. 5. Johanna Nielsdt. - gift med Niels Isaksen Igerøy. 6. Inger Nielsdt. - gift med Petter Svendsen Søla. 7. Ellen Nielsdt. - gift med Andreas Brynjulfsen Igerøy.

Etter matrikkelen 1836 er Petter Dass Svendsen bruker av Sølen – 2 wog. Gammelt matr.No.24, nytt matr.No.269, løpe-No.274.

Niels Amundsen dør som holdsmann 1838 - 74 år (står 86 år, men dette er feil.) Det ser ikke ut til at det har vært skifte etter Niels.

Svend Benjamin Pettersen gifter seg 1854 med Randine Johanna Nielsdt. fra Kjelkedal. Hun var f:1827, og datter av Nils Pedersen og Berith Michelsdt. Nils Pedersen hadde egentlig odel på gården Brandsvik, men denne ble overtatt av Johan Olsen fra Sundsvold ( ”Jo`i Vikje”) – gift med Oline Nilsdt.- halvsøster til Nils. Svend og Randine får 1857 datteren Oline Anne Svendsdt. ( druknet 1878) Hun skulle bli deres eneste barn. 9.feb.1858 dør Randine på barselseng – gårdsmannskone – 33 år. Skifte blir holdt 1861 ( Svend skulle gifte seg igjen ). Arvingene er : 1. Svend Pettersen - ektefelle 2. Oline Anne Christine Svendsdt. - 4 år – form: morbror Didrich Nilsen Veimoen Gulsvåg.

Svend Pettersen gifter seg igjen 1861 med Karen Johanna Ebbesdt. fra Hysvær. Hun var f:1841, og datter av Ebbe Bertelsen og Ingeborg Nilsdt. ”på Nordøyn`”. Randine – Svends første kone – var tante til Karen. Ingeborg og Randine var søsken. Heller ikke Svends` andre ekteskap blir langvarig. Allerede året etter – 1862 dør Karen på barselseng – gårdsmannskone, 22 år gammel.

Petter Svendsen dør som kårmann 27.des.1863. Skifte blir holdt 1864. Arvingene er : 1. Inger Nielsdt. - ektefelle 2. Svend Pettersen - deres sønn - 30 år. 3. Mathias Pettersen - deres sønn - 25 år.

                Folketellingen for Søla 1865. 

1. Svend Pettersen - gårdbruker – forpakter – enkemann - 38 år. 2. Oline Svendsdt. - hans datter - - 4 år. 3. Inger Nielsdt. - hans moder - enke - 74 år. 4. Petter Pedersen - hans tjenestedreng - ugift - 30 år. 5. Anne Arntsdt. - tj.pike - bestyrer hushold - ugift - 25 år. 6. Adrianna Pettersdt. - tjenestepike - ugift - 34 år.

   Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 18 sauer, 12 geiter og 1 svin. De høstet 
   2 ½ tønne rug, 2 ½ tønne havre og 4 ½ tønne potet.

No.4 – Petter Pedersen var fra Engelsøy, og sønn av Peder Nielsen og Sebina Paulsdtdt. No.5 – Anna Arntsdt. var fra Floa, og Arvt Johnsen og Lorentze Pedersdt. No.6 – Adrianne Pettersdt. var fra Kolstad, og datter av Petter Olsen og Elen Dinesdt.

Det var også en husmannsplass med jord på Søla. Her bodde Hans Hansen og Nicoline Larsdt. Hans var da 51 år, Nicolina 61 år. De var barnløs. Hans Mortinus var f:1816, og sønn av Hans Christensen og Hanna Thorsdt. på Bø. Hans Christensen var fra ”Syvein” Gulsvåg, Hanna Thorsdt. fra Hysvær. Nicoline Christine var f:1805 på Bergåker Holand, og datter av Lars Olsen og Kirsten Nielsdt. Hans og Nicoline hadde 1 ku og 3 sauer. Hans og Nicoline ble på sine gamle dager forsørget av fattigvesenet. De fikk trolig ”et hjem” hos Paul Eriksen ( gammelhuset til Inge ) På Viksås. Nicoline var halvsøster til Berith Larsdt. på Valla - mor til Paul. Nicoline Larsdt. dør som fattiglem 1892. Hans bor fremdeles hos Paul Eriksen ved folketellingen 1900.

Svend Pettersen gifter seg igjen 1864 med Hanna Nikoline Olsdt. fra Vardhaugen Gulsvåg. Hun var f:1839, og datter av Ole Johan Hansen og Johanna Nielsdt. Bestemoren til Hanna – Martha Johansdt.- var fra Søla, og gift 1800 med Hans Olsen ( de hadde ”Jacobsbakken” på Eidem). De var foreldrene til Hannas`far.

                  Svend og Hanna får barna :

1. Peternelle Olea Svendsdt. - f:1869 - gift 1901 med Lorents Mortensen fra Nordgården Vika. Lorents drev handel fra en brygge på Næss. De bodde som inderster på Heian. De fikk en datter; Elinda før Lorents døde av tæring. Mor og datter flyttet til Oslo. 2. Hansine Pernila Svendsdt. - f:1871 - gift 1897 med Peder Nilsen Mudvær. 3. Peter Olaus Svendsen - f:1873 - omkom i Sundsvoldsundet 28.sept. 1902 sammen med drengen Petter Ager Pedersen, under vrakberging. 4. Johanna Marie Svendsdt. - f:1876 - gift 19?? Med Olaf Edvindsen De overtok gården etter hennes foreldre. 5. Karl Marthin Svendsen - f:1878 - 6. Oline Kristine Svendsen - f:1883

              Folketellingen for Søla 1875. 

1. Svend Pettersen - gårdsmann – leilending – fisker - f:1828. 2. Hanna Olsdt. - hans kone - - f:1837. 3. Peternelle Svendsdt. - deres datter - - f:1869. 4. Hansine Svendsdt. - deres datter - - f:1871. 5. Peter Svendsen - deres sønn - - f:1873. 6. Oline Svendsdt. - hans datter - tj.pike - ugift - f:1857. 7. Inger Hansdt. - tjenestepike - ugift - f:1853. 8. Petter Pedersen - inderst og fisker - ugift - f:1835. 9. Johan Lorentsen - inderst og fisker - husfader - f:1841 – Åfjord. 10. Elen Olsdt. - hans kone - - f:1826 – Frosten. 11. Edvind Bendiktsen - hennes sønn - hj. foreldrene - f:1859 – Vigten.

21 juli 1878 omkommer Oline A.Ch. Svendsdt. på Sølasundet. Hun skulle være med Hans i Halmøy, som hadde vært innom Sølen, inn til Vega da han kullseiler på Sundet. Hans hadde henne flere ganger oppe på hvelvet, men Oline var død da hjelpen kom. Om det var slik det hendte vet jeg ikke sikkert, men slik fikk jeg den fortalt av Berliot. I minneboken for omk. på havet, står det at de var på vei til Søla, og at Oline var 40 år – hun var 20. Hans var bror til Bernt i Halmøy, som blir den som overtar etter faren Benjamin Nielsen. Hans overtar gården til Petter Mortensen i Hestvik da han drar til Amerika 1893 med familien. ( bare datteren Elise ble igjenn. Siden gift med Konrad, Foreldrene til blant andre Kristian Hestvik m.fl.) Hans hadde gården en tid, men flyttet siden til Bindal – Ole Edvardsen fra Nordøy i Hysvær overtok.

Hanna Olsdt. dør 20.jan.1894. Skifte blir holdt 1896. Arvingene er : 1. Svend Pettersen - ektefelle 2. Peter Svendsen - deres sønn - 24 år - Søla. 3. Karl Svendsen - deres sønn - 20 år - Søla. 4. Peternelle Svendsdt. - deres datter - 23 år. 5. Hansine Svendsdt. - deres datter - 22 år. 6. Johanna Svendsdt. - deres datter - 21 år. 7. Oline Svendsdt. - deres datter - 14 år. Verge for barna var morbroren Andreas Olsen på Vardhaugen Gulsvåg.

Svend Pettersen gifter seg igjen 1897 med Olianna Bergitha Olsdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1858, og datter av Ole Jensen fra Floa, som omkom sammen med tre andre Vegaværinger på Finnmarken 19.februar samme år, og Oline Hansdt. Olianna hadde også en bror Anton som var tre år eldre, og som siden ble den første som bodde på Lomsøy i Hysvær – far til blant andre Johan Lomsøy på Holand. Mor til Olianna – Oline Hansdt.- ble 1863 gift med Morten Mortensen fra Gulsvåghaugen. De bosatte seg på Øver-Trøen. Olianna hadde to barn da hun ble gift med Svend – begge med Albert Andreasen Brandsvik. Barna var; Konrad – f:1885 (Albert var knapt 15 år da han ble far) og Martine – f:1887. Albert var sønn av Andreas Pedersen og Elen Johnsdt. Trøen (”Hundtuvå”)

              Folketellingen for Søla 1900. 

1. Svend Pettersen - gårdbruker – selveier – fisker - f:1828. 2. Olianna Olsdt. - hans kone - - f:1858. 3. Karl Svendsen - hans sønn - fisker - ugift - f:1878. 4. Peter Svendsen - hans sønn - fisker - ugift - f:1872. 5. Oline Svendsen - hans datter - tj.pike - ugift - f:1883. 6. Konrad Albertsen - hennes sønn - fisker - - f:1885. 7. Martine Albertsen - hennes datter - - f:1887. 8. Petter Pedersen - inderst - fisker - ugift - f:1836.

Svend og Oleanna får 1901 en datter : Agnes Otelie Svendsdt.

Svend Pettersen dør 22.mars 1902. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Oleanna Olsdt. - ektefelle 2. Peter Svendsen - hans sønn - Søla. 3. Karl Svendsen - hans sønn - Amerika. 4. Hansine Svendsdt. - hans datter - gift med Peder Nilsen Mudvær. 5. Johanna Svendsdt. - hans datter - Søla. 6. Peternelle Svendsdt - hans datter - gift med Lorents Mortensen Næss. 7. Oline Svendsdt. - hans datter - Søla 8. Agnes Otelia Svendsdt. - deres datter - f:14.aug.1901.

   Verge for de umyndige : Johan Torstensen ( Brandsvik ?) 

28.sep.1902 omkommer Peter Olaus Svendsen sammen med drengen Petter Pedersen under vrakberging i Sundsvoldsundet. Peter ble 30 år gammel. Drengen 66 år.

Skifte etter Petter Olaus Svendsen ble holdt 1904. Arvingene er : 1. Peternelle Mortensen (født Svendsen) – søster – enke - Søla. 2. Oline Svendsdt. - søster - Søla. 3. Hansine Svendsen - søster - gift med Peder Nilsen Mudvær. 4. Johanna Svendsdt. - søster - Søla. 5. Karl Svendsen - bror - Minnesota Amerika. 6. Agnes Svendsen - søster - 1 ½ år - Gulsvåg.

Johanna Marie Svendsdt. gifter seg 1904 med Olaf Sandberg Edvindsen. Han var f:1879, og sønn av Edvind Bendiksen og Inger Hansdt. Gulsvåg.

              Olaf og Johanna får barna : 

1. Kanutte Sofie Edvindsen - f:1905 2. Harald Kristian Edvindsen - f:1907 3. Karl Johan Edvindsen - f:1913

Peternelle Olea Mortensdt. dør 13.mai 1916. Skifte samme år. Datteren Linda Sofie Mortensen på nesten 14 år er eneste arving ( f:12.juni 1902.). Hun flyttet siden til Oslo.

1907. Matrikkel. Olaf Edvindsen står som bruker av Søla – 2 mark- 95 øre.