18 Mudvær

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 14:25 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: MUDVÆR Ved folketellingen 1701 bor følgende i Mudværet. 1. Joen Ingebrigtsen - husmann…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.
                               MUDVÆR 
       Ved folketellingen 1701 bor følgende i Mudværet. 

1. Joen Ingebrigtsen - husmann - 72 år 2. Søren Ingebrigtsen - sønn - 20 år. 3. Ingebrigt Joensen - sønn - 15 år.

Da det bare er mennene som telles er ikke kvinnene med, og hva konen til Joen het vet jeg ikke, men trolig het hennes far Søren. Det som er sikkert er at det er fire søsken i familien. De to døtrene Berith og Kirsten er ikke nevnt, men da Kirsten dør på Kolstad 1754 ( ugift ), får en et innblikk i hele familien.

Det ser ikke ut til at noen av Joen Ingebrigtsens` barn blir igjen i Mudværet.

Etter matrikkelen 1723, er det Joen Paulsen som er bruker av Mudværet. Hvem han er vet jeg ikke. Han dør 1728 - 54 år gammel, og må således være født ca. 1674. Har ikke funnet noe skifte etter han, men har en mistanke om at han har vært gift med Maren Abrahamsdt. fra Oppgården på Vika, for allerede året etter gifter Maren Abrahamsdt., Mudvær, seg med Niels Nielsen. Han var født ca. 1700, og således langt yngre enn Maren ( trolig ca. 25 år ). Maren var datter av Abraham i Oppgården og Marith Erichsdt., og således søster til Hans Abrahamsen, som overtar gården. Hans blir gift med Gjertrud Olsdt., men dør kort tid etter, og sønn av presten ; Erich Erichsen Schytte, gifter seg med enken, og blir opphavet til Schytteslekten på Vega.

Det er litt vanskelig å si når Mudværet ble delt i to like store parter, men det må nesten helt sikkert være i tiden Niels Nielsen og Maren Abrahamsdt. drev gården. Det er sikkert noen som har vært innom som inderster hos Nils og Maren ( Lars Joensen og Marith Johannesdt. bodde der da de fikk sønnen Joen Larsen 1744. De hadde siden gården ”Nerstua” på Eidem ), men Svend Pedersen var trolig den første som bygde seg eget hus. Denne parten ser ut til siden å få løpe-no.:300a.                      Mudvær - 300a. 

Erich Svendsen gifter seg 1751 med Ingeborg Joensdt. Svend var f: ca. 1725, og Ingeborg ca. 1722. Hvem de var vet jeg ikke. Det er mulig Ingeborg er datter av Joen Paulsen, som var bruker av Mudværet 1723.

                 Erich og Ingeborg får barns : 

1. Svend - f:1753 - gift ca. 1785 med Hedvig Gulbrandsdt., og overtar Sørgården på Vika, etter Leander Fredrichen omkommer på havet 1786. 2. Joen - f:1756 - død 1757. 3. Sara - f:1759 - gift med Ole Thomasen 1799. 4. Joen - f:1761 - overtar Nergården etter foreldrene, men dør ugift 1796. 5. Marith - f:1764 - gift med Niels Erichsen Schytte i Oppgården.

Erich Svendsen tar familien med seg og flytter til Vika ca.1766, der han overtar Nergården. Etter at de kommer til Vika får de 1768 datteren Maren, som siden ble gift med Haagen Joensen på Nergården, Viksås.

De som overtar denne parten, ser ut til å bli Hendrich Pedersen og Kirsten Nielsdt. fra Kolstad. De bor i hvert fall på denne parten i Mudværet ved folketellingen 1769. 1. Hendrich Pedersen - gårdsbeboer - 50 år. 2. Kirsten Nielsdt. - hans kone - 59 år. 3. Niels Hendrichsen - deres sønn - 19 år. 4. Lars Woldraksen - tj.dreng - 16 år. 5. Helvig Olsdt. - tj.pike - 15 år

No. 4 – Lars Woldraksen var fra Hestviken, og ble siden først gift på Holand, siden med en enke i Skjærvær.

De som overtar gården 300a., blir Ravald Pedersen og Signie Paulsdt. - gift 1830. Ravald var f:1751 i Grimsøy, og sønn av Peder Ravaldsen og Else Hendrichsdt. Signie var f:1755, og datter av Paul Johansen og Ingeborg Danielsdt., Ulvingen.

                    Ravald og Signie får barna : 

1. Peder Andreas Ravaldsen - f:1782 - gift 1803 med Johanna Haagensdt. 2. Elen Ravaldsdt. - f:1785 - død samme år. 3. Paul Ravaldsen - f:1786 - død før 1815.

1793 er det skifte etter Ravald Pedersen - 42 år. Kan ikke finne når han døde. Arvingene er : 1. Signie Paulsdt. - hans kone. 2. Peder Ravaldsen - deres sønn - 11 år. 3. Paul Ravaldsen - deres sønn - 7 år.

Signie Paulsdt. gifter seg igjen 1794 med Torsten Larsen fra Vika. Det var hans tredje ekteskap. Han var f:1747, og sønn av Lars Torstensen Kirsten Jensdt. på Nordgården, Vika.

Torsten og Signie får 1795 datteren Ericha Torstensdt., som skulle bli deres eneste barn sammen.

Elen Marie Torstensdt., f:1774 på Vika, og datter av Torsten Larsen og Inger Margrethe Clausdt. ( Torsteins` andre ekteskap ), gifter seg 1796 med Haagen Nielsen, og overtar gården etter hennes far. Haagen Nielsen var f:1762, og sønn av Niels Haagensen og Anna Hansdt. på Lamøy, Næss.

                     Haagen og Elen får barna :

1. Niels Haagensen - f:1797 2. Ane Haagensdt. - f:1801

              Mudværet - 300a., ved folketellingen 1801. 

1. Haagen Nielsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 40 år. 2. Elen Marie Torstensdt. - hans kone - 1.ekt. - 34 år. 3. Nils Haagensen - deres sønn - - 3 år. 4. Torsten Larsen - holdsmann - 3.ekt. - 57 år. 5. Signie Paulsdt. - hans kone - 2.ekt. - 50 år. 6. Ericha Torstensdt. - deres datter - - 5 år.

Torsten Larsen dør 1802 - 55 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Signie Paulsdt. - hans kone. 2. Johannes Torstensen - hans sønn - 20 år. ( fra 2.ekt.) 3. Elen Torstensdt. - hans datter - gift med Haagen Nielsen, som er bruker av gården Mudvær 300a. 4. Erika Torstensdt. - deres datter - 7 år.

Elen Torstensdt. dør 1804 - 30 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Haagen Nielsen - hennes mann. 2. Niels Haagensen - deres sønn - 7 år. 3. Ane Haagensdt. - deres datter - 3 år.

Haagen Nielsen gifter seg igjen 1805 med Berith Anna Thomasdt. Hun var f:1773, og datter av Thomas Ingebrigtsen og Lucia Olsdt., Svea.

Ane Haagensdt. ( Haagens` datter fra 1.ekt. ) dør 1808 - 7 år gammel.

Haagen og Berith får 1809 datteren Anne Haagensdt. - gift 1830 med Peder Olsen fra Holand. De overtar gården etter hennes foreldre.

Haagen Nielsen og sønnen Nils Haagensen omkommer på havet 1811. Haagen ble 49 år gammel, sønnen Nils; 12 år. Skifte blir holdt 1813. Arvingene er : 1. Berith Thomasdt. - hans kone. 2. Anne Haagensdt. - deres datter - 3 år.

Berit Thomasdt. gifter seg igjen 1812 med Jens Torsten Nielsen fra Hysværet. Han var f:1786, og sønn av Niels Jensen og Karen Hansdt. på Inderøy.

                     Jens og Berith får barna : 

1. Ulrichea Marie Jensdt. - f:1813 - gift 1847 med Ole Nielsen fra Bø. Hadde en husmannsplass på Kirkøy. 2. Philip Hamon Jensen - f:1821 - gift 1844 med Elen Hermandsdt. Sørgården, Vika. De får en husmannsplass øst for gården – derav navnet ”Østerstua”.

Signie Paulsdt. dør 1815 - 60 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Peder Ravaldsen - sønn - 32 år. 2. Erika Torstensdt. - datter - 19 år.

Det blir nå mye å holde styr på, men jeg tror det er rette plassen å ta det med her. Berit Thomasdt. var nå i sitt tredje ekteskap. Hun ble første gangen gift 1797 med Anders Eliasen, Hestvik. ( Berith Thomasdt. står oppført fra Åkerbakken ) De får 1799 datteren Lucia Andersdt., og bodde da på Halsen i Tjøtta. Ved folketellingen 1801 bor de på gården Wog i Vevelstad, der Anders Eliasen er husmann uten jord. Anders døde kort tid etter, for ved skifte etter faren - Elias Andersen i Hestviken - 1805, er Anders oppført som død, og datteren Lucia er hos moren i Mudværet.

Lucia Andersdt. gifter seg 1822 med Erik Olsen. Han er oppført som 36 år da han giftet seg, og er trolig f:1786, og sønn av Ole Olsen og Malena Ellingsdt på Hongset. ( om det er riktig person, er han døpt Erik Johan )

Erik og Lucia får 1825 datteren Berith Olina, men hun dør etter bare 14 dager.

Lucia Andersdt. dør 1826 - 27 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Thomasdt. - hennes mor - gift med Jens Nielsen Mudvær. 2. Anne Haagensdt. - halvsøster - Mudvær. 3. Ulrichea Jensdt. - halvsøster - 11 år - Mudvær. 4. Philiph Jensen - halvbror - 5 år - Mudvær.

Erich Olsen gifter seg trolig igjen 1828, med Johanna Olsdt. på Staulberget, Bø.

Anne Haagensdt. gifter seg 1830 med Peder Christian Olsen. Han var f:1801, og sønn av Ole Pedersen og Lucia Nielsdt. i Sør - Nautøy, Holand.

                    Peder og Anne får barna : 

1. Lars Johan Pedersen - f:1830 - døde som fattiglem på Søla 1897. 2. Lovise Nicoline Pedersdt. - f:1832 - gift 1850 med Ole Andreas Larsen. Ble de første som bodde i Kuvika, Næpsund. 3. Hans Christian Pedersen - f:1836 - gift 1871 med Pernille Andreasdt. fra Brønnøy. Bodde på Sengsøy, Valla. 4. Ole Erik Pedersen - f:1839 - gift 1879 med Oline Karstensdt., Brønnøy. De overtar halve gården etter hans foreldre. Parten får br.nr.2. 5. Olina Hanna Pedersdt. - f:1842 6. Evert Ole L. Pedersen - f:1845 - gift 1873 med Hanna Andersdt. fra Brønnøy, og overtar halve gården etter foreldrene. Parten får br.nr.1. 7. Randine Hendrike Pedersdt. - f:1851 - gift 1871 med Ingebrigt Ingebrigtsen fra Kolvereid. De får en husmannsplass på Lamøyen, Mudvær. 8. Peder Andreas Pedersen - f:1854 - gift 1881 med Anna Julie Eriksdt. fra Svea. Peder overtar br.nr.1., etter at broren Evert døde1891.

Etter matrikkelen 1836, står Ole Pedersen som bruker av Mudvær 300a. Dette er trolig en skrivefeil, for Peder Olsen har sikkert overtatt gården etter Jens Nielsen og Berith Thomasdt., som nå er kårfolk. Matrikkelskyld gammel : 4½ mark, - ny : 2 ort - 2 skilling.

Jens Torsten Nielsen dør som kårmann i Mudværet 1851 - 65 år gammel. Berith Anna Thomasdt. dør som kårkone på Vika 1852 - 79 år gammel ( døde hos sønnen Philip Jensen i Østerstua, Sørgården ).

            Mudvær - 300a., ved folketellingen 1865. 

1. Peder Olsen - gårdbruker / leilending - 66 år. 2. Anne Haagensdt. - hans kone - 56 år. 3. Ole Pedersen - deres sønn - tj.dreng - ugift - 25 år. 4. Evert Pedersen - deres sønn - tj.dreng - ugift - 20 år. 5. Lars Pedersen - deres sønn - skytter - ugift - 36 år. 6. Olina Pedersdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 22 år. 7. Randine Pedersdt. - deres datter - tj.pike - - 15 år. 8. Peder Pedersen - deres sønn - - 11 år. Gården hadde : 4 kyr og 10 sauer, ¼ tønne bygg og ½ tønne poteter.

Evert Ole Pedersen gifter seg 1873 med Hanna Pareli Andersdt. fra Brønnøy. De overtar halve gården 300a., som siden får br.nr.1.

       Mudvær - halve 300a., ved folketellingen 1875. ( siden br.nr.2.) 

1. Peder Olsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1801. 2. Anne Haagensdt. - hans kone - f:1809. 3. Lars Pedersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1830. 4. Ole Pedersen - deres sønn - hjelper faren - ugift - f:1839. 5. Olina Pedersdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1842. 6. Peder Pedersen - deres sønn - hjelper faren - ugift - f:1854. Gården hadde : 2 kyr og 5 sauer, 1/8 tønne bygg og ½ tønne potet.

Ole Erik Michael Pedersen gifter seg 1879 med Oline Elisabeth Karstensdt. fra Brønnøy. De overtar parten hans foreldre hadde, og som får br.nr.2. Siden det er på denne tiden at det blir gårds` og bruks no., tar vi gårdspartene etter tur.


                    Mudvær - br. no. 1. 

Evert Ole Lorentz Pedersen gifter seg 1873 med Hanna Parelie Andersdt. fra Brønnøy – f:1847. Evert bygger seg eget hus, og overtar halve gården av foreldrene.

            Mudvær - br. no.1., ved folketellingen 1875. 

1. Evert Pedersen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1845. 2. Hanna Andersdt. - hans kone - f:1844. 3. Michael Philipsen - tj. gutt - ugift - f:1854. Gården hadde : 2 kyr og 5 sauer, ½ tønne bygg og ¼ tønne potet.

No.3 – Michael Philipsen var fra Østerstua på Vika, og sønn av Philiph Jensen og Elen Hermandsdt. ( Philip var halvbror til mor til Evert ).

Etter matrikkelen 1886, står Evert Pedersen som bruker av br. no.1.( 300aa ). Matrikkelskyld urevidert: 1 ort - 1 skill., revidert: 74 øre.

Evert Ole Pedersen dør av difteri 1891 - 46 år gammel. Evert og Hanna Andersdt. hadde ingen barn sammen.

Hanna Parelie Andersdt. gifter seg igjen 1894 med bror til Evert - Peder Andreas Pedersen - som da var enkemann, etter at hans kone Anna Julie Eriksdt. døde 1887.

               Mudvær - br.nr.1., ved folketellingen 1900.

1. Peder Pedersen - gårdsmann / bygselmann / fisker - f:1854. 2. Hanna Andersdt. - hans kone - f:1847. 3. Olianna Gabrielsen - tj.pike - husgjerning - ugift - f:1880. 4. Heiberg Pedersen - sønn - fisker - i Ålesund - ugift - f:1881. 5. Ditmar Pedersen - sønn - fisker - ugift - f:1883.

No.3. - Olianna Gabrielsen var datter av Gabriel Gabrielsen og Dorthea Andreasdt. på Kjul.

Etter matrikkelen 1907, står Peder Pedersen som bruker av br.- no. 1. Matrikkelskyld : 74 øre.

Ditmar Hartvik Pedersen gifter seg 1908 med Emilie Anette Hartvigsen fra Nergården på Bø, f:1887, og datter av Hartvig Eliasen og Jonette Aleksanderdt.

                   Ditmar og Emilie får barna : 

1. Dagmar Elise Pedersen - f:1909 - gift 1928 med Leif Edvartsen , Lyngøy i Brønnøy. 2. Jorun Alexandra Pedersen - f:1912 3. Valborg Pauluda Pedersen - f:1915 4. Arvid Pedersen - f:1917 5. Per Henry Pedersen - f:1919 6. Arild Olvid Pedersen - f:1921 7. Håkon Kristian Pedersen - f:1925


Peder Andreas Pedersens første familie. Jeg vet ikke hvor Peder Pedersen og hans første kone - Anna Julie Eriksdt. - bodde, eller hos hvem de bodde. Det er jo ikke umulig at de bodde hos bror til Peder - Evert - og hans kone Hanna ( Peders` andre kone ), som var barnløs, og trolig hadde god plass. Anna Julie var f:1760, og datter av Erik Dinesen og Inger Hansdt. på Ner-Svea.

                Peder og Anna Julie får barna : 

1. Heiberg Kristian Pedersen - f:1881 2. Ditmar Hartvik Pedersen - f:1883 - gift 1908 med Emilie Hartvigsen fra Bø. De overtar gården etter hans far. 3. Anna Charlotte Pedersen - f:1886 - død 1896 av hjernebetennelse.

Anna Julie Eriksdt. dør 1887 - 27 år. Skiftet blir holdt 1893. Året før Peder giftet seg igjen. Arvingene er : 1. Peder Pedersen - hennes mann. 2. Heiberg Kristian Pedersen - deres sønn - 12 år. 3. Ditmar Hartvik Pedersen - deres sønn - 10 år. 4. Anna Charlotte Pedersen - deres datter - 7 år.


                    Mudvær - br. nr. 2. 
                      ( halve 300a.)

Ole Erik Pedersen gifter seg 1879 med Oline Karstensdt. fra Brønnøy.

                   Ole og Oline får barna : 

1. Johan Kristian Olsen - f:1881 2. Anna Kristine Olsen - f:1883 - gift 1910 med Eldor Aleksandersen fra Nergården på Bø. 3. Olaf Olai Olsen - f:1886 - gift 1912 med Laura Tronsdt. på Engelsøyen, hvor de overtar gården etter hennes foreldre. 4. Iver Angel J. Olsen - f:1888 5. Peder Jørgen B. Olsen - f:1891 6. Elvine Amalie Olsdt. - f:1893 7. Elen Anna Olsdt. - f:1896

Etter matrikkelen 1886, står Ole Pedersen som bruker av br. nr. 2. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 1 skill., revidert : 74 øre.

              Mudvær - br. nr. 2., ved folketellingen 1900.

1. Ole Pedersen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1839. 2. Oline Karstensdt. - hans kone - f:1858. 3. Johan Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1881. 4. Anna Olsen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1883. 5. Olaf Olsen - deres sønn - fisker - f:1886. 6. Iver Olsen - deres sønn - f:1888. 7. Peder Olsen - deres sønn - f:1891. 8. Elvine Olsen - deres datter - f:1893 9. Elen Olsen - deres datter - f:1896.

Etter matrikkelen 1907, er Ole Pedersen bruker av br.nr. 2. Skyld : 74 øre.
                Mudvær - 300b.

Trolig var Maren Abrahamsen først gift med Joen Paulsen, som står som bruker av Mudvær etter matrikkelen 1723, før hun 1729 ble gift med Niels Nielsen. Joen Paulsen døde året før.

Maren Abrahamsdt. dør 1765. Ingen alder oppgitt, men trolig rundt 90 år.

Niels Nielsen gifter seg igjen med Dorthe Baltzersdt. fra Færset.

               Niels og Dorthe får barna : 

1. Maren Nielsdt. - f:1767 2. Niels Nielsen - f:1770 - gift 1792 med Elisabeth Nielsdt.

                Mudværet ved folketellingen 1769. 

1. Niels Nielsen - 69 år. 2. Dorthe Baltzersdt. - 50 år. 3. Hendrich Pedersen - 50 år. 4. Kirsten Nielsdt. - 59 år. 5. Lars Woldraksen - 16 år. 6. Niels Hendrichsen - 19 år. 7. Hedvig Olsdt. - 15 år.

Niels Nielsen dør 1772. I hvert fall er det skifte etter han 18. juli dette året. Arvingene er : 1. Dorthe Baltzersdt. - hans kone 2. Niels Nielsen - deres sønn 3. Maren Nielsdt. - deres datter Boets formue : 80 - 04 - 04 – gj. 90 - 00 -14.

Dorthe Baltzersdt. gifter seg igjen 1774 med Johannes Olsen. Han var f:1745 på Kolstad, og sønn av Ole Hendrichsen og Anne Joensdt. Han er således 29 år gammel, mens Dorthe nærmer seg det dobbelte, så her er det ingen arvinger å vente.

Johannes Olsen dør 1792 - 46 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Dorthe Baltzersdt. - hans kone. 2. Joen Olsen - bror - død. 3. Anna Joensdt. - barn av Joen - 18 år. 4. Hendrich Olsen - bror 5. Thomas Olsen - bror 6. Ole Olsen - bror 7. Berith Olsdt. - søster - gift med Niels Olsen, Vegdal.

Dorthe Baltzersdt. dør 1794 - 67 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Niels Nielsen - sønn - 24 år. 2. Maren Nielsdt. - datter - 26 år.

Det blir en del tipping her, men tror det er riktig. Bror til Johannes Olsen - Joen Olsen – gifter seg 1772 med Cissel Fredriksdt. Han står da oppført fra Mudvær. De får 1773 datteren Anna Joensdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun blir 1804 gift med lensmannssønnen Jacob Pettersen Dass, som blir bruker av ”Sør - parten” på Skjærværet. ( de får ingen barn ).

Joen Olsen dør 1782 - 40 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Sissel Fredriksdt. - hans kone. 2. Anna Joensdt. - deres datter.

Det bør også kanskje nevnes at det er mulig far til Joen og Johannes - Ole Hendrichsen - døde i Mudværet 1767, men presten slurvet svært med innføringen i kirkeboken, så ingen alder er oppført.

Sissel Fredriksdt. gifter seg igjen 1783 med Esaias Olsen. Hun var da ca. 55 år gammel, mens Elias var 27 år, og slikt blir det ikke barn av. Esaias var født ca. 1778, og sønn av Ole Ingebrigtsen og Kirsten Esaiasdt. på Nordgården, Gulsvåg. Søster til Esaias - Anne Marie Olsdt. - var gift med Thomas Olsen - bror til Joen og Johannes Olsen.

             Mudværet ved folketellingen 1801. 

1. Esaias Olsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 45 år. 2. Sissel Fredriksdt. - hans kone - 2.ekt. - 67 år. 3. Anna Joensdt. - konens datter - ugift - 24 år. 4. Joen Thomasen - fosterbarn - - 12 år. 5. Jacob Pettersen - tjenestedreng - ugift - 28 år. 6. Haagen Nielsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 40 år. 7. Elen Maria - hans kone - 1.ekt. - 34 år. 8. Nils Haagensen - deres sønn - - 3 år. 9. Torsten Larsen - holdsmann - 3.ekt. - 57 år. 10. Sigrid Paulsdt. - hans kone - 2.ekt. - 50 år. 11. Ericha Torstensdt. - deres datter - - 5 år.

Som en ser er det to gårder på Mudværet, men vi får holde oss til en av gangen, og fortsetter med gården til Esaias Olsen.

No. 4 - Joen Thomasen er f:1787 i Mudvær, og sønn av Thomas Olsen og Anne Marie Olsdt. Foreldrene har nå en husmannsplass på Nordgården, Gulsvåg. No. 5 - Jacob Pettersen bli som tidligere nevnt gift 1804 med Anna Joensdt. - No. – 3.

Sissel Fredriksdt. dør 1804 - 77 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Esaias Olsen - hennes mann. 2. Anna Joensdt. - hennes datter - gift med Jacob Pettersen Dass.

Esaias Olsen gifter seg igjen 1804 med Ranie Hendrichsdt. fra Floa. Hun var f:1776, og datter av Hendrich Olsen og Ranni Hermandsdt. Hendrich var bror til Joen, Johannes og Thomas Olsen, som alle hadde bodd i Mudværet.

               Esaias og Ranie får en datter :

1. Sissel Nicoline Esaiasdt. - f:1805 - gift 1826 med Torsten Willum Jacobsen fra Trøan på Gulsvåg. De bodde i Hestviken, og var selveiere. Torsten omkommer på havet 1869.

Esaias Olsen dør 1806 - 50 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ranie Hendrichsdt. - hans kone. 2. Sissel Esaiasdt. - deres datter - 1 år - formynder : moren, med tilsyn av Hendrich Olsen Floa.

Ranie Hendrichsdt. gifter seg igjen 1807 med Lars Clausen fra Eidem. Han var f:1786, og sønn av Claus Ebbesen og Randine Larsdt. på Jacobbakken.

                    Lars og Ranie får barna : 

1. Esaias Larsen - f:1808 - gift 1838 med Brynild Haagensdt. fra Flatåsen. Overtok gården etter hans foreldre. 2. Nils Johan Larsen - f:1811 - gift 1844 med Berith Danielsdt. fra Hongset. De overtar gården etter hans bror Esaias. 3. Hendrich Larsen - f:1813 - gift 1845 med Dorthe Hendrichsdt.

Lars Clausen dør som gårdbruker i Mudværet 1831 - 45 år gammel.

Etter matrikkelen 1836, står Esaias Larsen som bruker av 300b. Matrikkelskyld gammel : 4½ mark, ny : 2 ort - 2 skilling. ( andre parten 300a., ble brukt av Ole Pedersen, og hadde samme skyld ).

Esaias Larsen gifter seg 1838 med Brynild Haagensdt. fra Flatåsen. Hun var f:1803, og datter av Haagen Olsen og Elisabeth Nilsdt. ( Flatåsen - sør ). Kan ikke se at Esaias og Brynild har fått barn sammen. Esaias Larsen omkommer i Lofoten 9.mars 1842 - 34 år gammel. Begravd i Lofoten. Det er ikke skifte å finne. Brynild Haagensdt. gifter seg igjen 1843 med Elias Hansen i Ulvingen.

Etter at Esaias Larsen er død, overtar broren Nils Johan Larsen gården. Han gifter seg 1844 med Berith Danielsdt. fra Hongset. Hun var f:1820, og datter av Daniel Andersen og Peternille Nielsdt.

                   Nils og Berith får barna : 

1. Elen Anna Sophie Nilsdt. - f:1846 - gift 1865 med Nils Hendriksen fra Brønnø. De overtar halve gården av hennes foreldre. ( 300bb ). 2. Lovise Kristine Nilsdt. - f:1848 - død 1854 - 6 år gammel. 3. Johan Roll Nilsen - f:1851 - omkom på havet 2.des. 1881 - 30 år gammel ( på vei til Valla ). 4. Dorthea Lovise Nilsdt. - f:1854 - gift 1881 med Ole H. Erichsen fra Bremstein. 5. Nils Benjamin Nilsen - f:1855 - død 1862 av meslinger - 7 år gammel.

Elen Anna Nilsdt. får 1864 et barn med Eilert Endreasen i Hestviken. Barnet får navnet Albertine.

              Mudvær - 300b., ved folketellingen 1865. 

1. Nils Larsen - gårdbruker / selveier - 56 år. 2. Berith Danielsdt. - hans kone - 48 år. 3. Johan Nilsen - deres sønn - 15 år. 4. Dorthea Nilsdt. - deres datter - 12 år. 5. Hans Pedersen - tj.dreng - ugift - 25 år. 6. Nils Hendriksen - losjerende fisker ( svigersønn ) - 32 år. 7. Elen Nilsdt. - hans kone - 20 år. 8. Albertine Eilertsdt. - hennes datter - 1 år. Gården hadde : 4 kyr, 12 sauer og 1 gris, ¾ tønne bygg og ¾ tønne Poteter.

              Mudvær - 300ba., ved folketellingen 1875. 

1. Nils Larsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1811. 2. Berith Danielsdt. - hans kone - f:1820. 3. Johan Nilsen - deres sønn - hjelper faren - ugift - f:1851. 4. Dorthea Nilsdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1854. 5. Albertine Eilertsdt. - deres datterdatter ( datter av Elen ) - f:1864. 6. Daniel Andersen - far til Berith - fors. av Nils - f:1795.

Dorthea Lovise Nilsdt. gifter seg 1881 med Ole Hendrik Eriksen fra Bremstein. Han var f:1848, og sønn av Erik Petersen og Peternelle Hendrichsdt.

                   Ole og Dorthea får barna : 

1. Albert Johan Angel Olsen - f:1883 2. Ole Sverdrup Roll Olsen - f:1888 3. Kanutte Ellida Olsen - f:1896

Albertine Eilertsdt., som var en datter Elen Anna Nilsdt. hadde med Eilert Endreasen i Hestviken 1864, gifter seg 1882 med Peter Andreas Eriksen fra Bremstein. Han var f:1859, og sønn av Erik Petersen og Peternelle Hendrichsdt., og således bror til Ole Eriksen som var gift med Dorthea Nilsdt. ( Albertines` tante ).

                  Peter og Albertine får barna : 

1. Anna Justine Pareli Petersdt. - f:1882 2. Emma Pauline Petersen - f:1884 3. Alfred Oskar Roll Petersen - f:1886 4. Nils Peder Lund Petersen - f:1889

Etter matrikkelen 1886, er brødrene Ole og Peter Eriksen brukere av br.nr.3., 300ba. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 1 skill., revidert : 74 øre.

Nils Larsen dør som kårmann 1895 - 84 år gammel. Berith Danielsdt. dør som kårenke 1899 - 79 år gammel. Døde av kreft.

Ole Hendrik Eriksen døde av kreft 1897 - 49 år gammel. Det ser ikke ut til at Dorthea Nielsdt. gifter seg igjen, for etter matrikkelen 1907, sitter hun fremdeles som enke på br.nr. 3.


               Mudvær - br.nr. 4. ( 300bb ). 

Elen Ana Sophie Nilsdt. ( f:1846, og datter av Nils Larsen og Berith Danielsdt., som var brukere av Mudvær 300b ), gifter seg 1865 med Nils Kristian Hendriksen fra Brønnøy. Han står oppført 36 år da de giftet seg, og skulle følgelig være f:1829. De kjøper halve gården etter hennes foreldre, som er selveiere, og parten får br.nr. 4. ( 300bb.)

                   Nils og Elen får barna : 

1. Kristine Hansine Nilsdt. - f:1866 - gift 1896 med Johan Olai Torstensen fra Brandsvik, hvor de overtar gården etter hans foreldre. 2. Anne Hermine Nilsdt. - f:1868 3. Peder Tobias Roll Nilsen - f:1871 - gift 1897 med Hansine Svendsdt. fra Søla. Peder setter opp hus på Lamøy, og blir husmann uten jord. 4. Bernhard Nilsen - f:1873 5. Heloise Anette Nilsdt. - f:1878 6. Johan Angel Nilsen - f:1882 - gift 1911 med Johanna Endora Johansdt. fra Tjøtta.

          Mudvær - br.nr. 4. (300bb.) ved folketellingen 1875. 

1. Nils Hendriksen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1829. 2. Elen Nilsdt. - hans kone - f:1846. 3. Kristine Nilsdt. - deres datter - f:1866. 4. Anne Nilsdt. - deres datter - f:1868. 5. Peder Nilsen - deres sønn - f:1871. 6. Bernhard Nilsen - deres sønn - f:1873.

Etter matrikkelen 1886, står Nils Hendriksen som bruker av br.nr. 4.( 300bb.). Matrikkelskyld urevidert :1 ort - 1 skill., revidert : 72 øre.

             Mudvær - br.nr. 4., ved folketellingen 1900. 

1. Nils Hendriksen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1829. 2. Elen Nilsdt. - hans kone - f:1846. 3. Johan Nilsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1882. 4. Heloise Nilsdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1878.

Etter matrikkelen 1907, er Nils Hendriksen bruker av br.nr. 4., men nå er matrikkelskylden blitt 54 øre, mot tidligere 72 øre. Sønnen Peder Nilsen på Lamøyen har overtatt en del av gården.   Husmannsplassen til Hendrich Larsen og Dorthe Hendrichsdt. 

Hendrich Larsen var f:1813, og sønn av Lars Clausen og Ranie Hendrichsdt., som var brukere av Mudvær 300b. Han gifter seg 1845 med Dorthe Hendrichsdt. fra Hongset, f:1796, og datter av Hendrich Hansen og Elen Jørgensdt. De får en husmannsplass på gården, men uten jord. De får heller ingen barn.

        Plassen til Hendrich og Dorthe ved folketellingen 1865. 

1. Hendrich Larsen - husmann uten jord - 55 år. 2. Dorthe Hendrichsdt. - hans kone - 67 år. 3. Hans Pedersen - losjerende - fisker - ugift - 28 år.

No. 3. - Hans Pedersen var fra nabogården, og sønn av Peder Olsen og Anne Haagensdt. ( Han bodde siden på Singsøyen, Valla ).

        Plassen til Hendrich og Dorthe ved folketellingen 1900. 

1. Hendrich Larsen - husmann u. jord / fisker - f:1813. 2. Dorthe Hendrichsdt. - hans kone - f:1796.

Hendrich Larsen dør 1879 - 66 år gammel. Dorthe Hendrichsdt. dør 1892 - 96 år gammel. Kan ikke finne noe skifte etter dem.                        LAMØY 

De første som bodde på Lamøy var husmenn uten jord, og det var først etter 1900 at en av dem fikk en del av br.nr. 4. Øya var tidligere felles for br.nr. 1, 2, 3 og 4.

      Plassen til Ingebrigt Ingebrigtsen og Randine Pedersdt.

De første som bodde på øya var Ingebrigt Ingebrigtsen og Randine Pedersdt. Randine Hendrike Pedersdt. var f:1851, og datter av Peder Olsen og Anne Haagensdt. i Mudværet ( 300a.). Hun giftet seg 1871 med Ingebrigt Ingebrigtsen fra Kolvereid., og får en husmannsplass uten jord på øya. Plassen er under br.nr. 1 og 2. Ingebrigt var f:1848 på gården Finne - 120b.( en heller stor gård ), og sønn av Ingebrigt Ottesen og Johanna Halvorsdt.

                   Ingebrigt og Randine får barna : 

1. Anna Jacobia Ingebrigtsdt. - f:1872 2. Olava Oldine Ingebrigtsdt. - f:1873 - gift 1892 med Bernt Benjaminsen i Halmøy, hvor de også bodde. 3. Emelie Petrine Ingebrigtsdt. - f:1875 - død 1888 - 13 år gammel. 4. Dine Pareli Ingebrigtsdt. - f:1877 - gift 1895 med Ernst Edvardsen fra Nordøy i Hysvær. Bodde på Hammeren, Hysvær. 5. Emelius Olaus Ingebrigtsen - f:1879 - gift 1904 med Pauline Tøgersdt. fra Engelsøyen 6. Olufine Johanna Ingebrigtsdt. - f:1882 7. Alexander Johan Ingebrigtsen - f:1887 8. Anna Emilie Ingebrigtsdt. - f:1889 9. Johan Edvard Ingebrigtsen - f:1892.

          Plassen til Ingebrigt og Randine ved folketellingen 1875. 

1. Ingebrigt Ingebrigtsen - husmann m. jord - f:1848. 2. Randine Pedersdt. - hans kone - f:1851. 3. Anna Ingebrigtsdt. - deres datter - f:1872. 4. Olava Ingebrigtsdt. - deres datter - f:1873. 5. Emelie Ingebrigtsdt. - deres datter - f:1875. Plassen hadde : 1 ku og 3 sauer.

          Plassen til Ingebrigt og Randine ved folketellingen 1900. 

1. Ingebrigt Ingebrigtsen - husmann m. jord / fisker - f:1848. 2. Randine Pedersdt. - hans kone - f:1851. 3. Emelius Ingebrigtsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1879. 4. Olufine Ingebrigtsen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1882. 5. Alexander Ingebrigtsen - deres sønn - - - f:1887. 6. Anna Ingebrigtsen - deres datter - - f:1889. 7. Johan Ingebrigtsen - deres sønn - - f: 1892. Plassen ligger under br.nr. 1 og 2., og Ingebrigt er oppført som husmann uten jord, men på spørsmål om han har kreaturer, er svaret ja.                     Lamøy - br.nr. 5.  

Peder Tobias Nilsen ( f:1871, og sønn av Nils Hendriksen og Elen Nilsdt., som var brukere av br.nr. 4.) gifter seg 1897 med Hansine Parelia fra Søla. Hun var f:1871, og datter av Svend Pettersen og Hanna Olsdt. De får en husmannsplass på Lamøyen under br.nr. 4., og en tid etter 1900, får de kjøpt plassen, som får br.nr. 5.

                Peder og Hansine får barna : 

1. William Henry Pedersen - f:1898 2. Harald Bang Pedersen - f:1900 3. Kristian Sverdrup Pedersen - f:1903 4. Peder Kristian Pedersen - f:1906

            Plassen til Peder og Hansine ved folketellingen 1900. 

1. Peder Nilsen - husmann m. jord / fisker - f:1871. 2. Hansine Nilsen - hans kone - - f:1871. 3. William Pedersen - deres sønn - - f:1898. 4. Harald Pedersen - deres sønn - - f:1900. 5. Johanna Svendsdt. - tj.pike ( søster til Hansine ) - ugift - f:1876. Plassen lå under br.nr. 4., og er oppført som husmann uten jord, men på spørsmål om han har kreaturer, er svaret ja.

Etter matrikkelen 1907, er Peder Nilsen bruker av Lamøy, br.nr. 5., som er skilt ut fra br.nr. 4. Matrikkelskyld : 18 øre.


                      Haugen - br.nr. 6. 

Ulrik Peder Nilsen gifter seg 1897 med Hansine Petra Tøgersdt. Ulrik Nilsen var f:1876, og sønn av Niels Uldriksen og Sophie Olsdt. på Sørgården, Viksås. Hansine Tøgersdt. var f:1878, og datter av Tøger Thronsen og Anna Olausdt. i Engelsøy. De får overta nesten halvparten av br.nr. 3., som brukes av enken etter Ole Erichsen - Dorthea Nilsdt., parten får br.nr. 6., og en matrikkelskyld på 35 øre.

                    Ulrik og Hansine får barna : 

1. Inga Jørgine Nilsen - f:1898 - Viksås 2. Nils Sverdrup Nilsen - f:1900 - Engelsøy 3. Sophie Petternelle Nilsen - f:1902 - Mudvær 4. Teresse Amanda Nilsen - f:1904 5. Trygve Johan Nilsen - f:1907 5. Johan Edvard Nilsen - f:1810 6. Tøger Andreas Nilsen - f:1913 7. Leif Hagerup Nilsen - f:1915