14 Kjul

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 14:06 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: KJUL Matrikkelskyld : 2 Wog. 1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler =…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk


                                  KJUL 

Matrikkelskyld : 2 Wog. 1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610 Skattemanntall.

Asbiørn  - leilending. 
Iffuer    - leilending. 

1641 Skattemanntall. Joen - 1 ort. Enchen - ½ da.

1653 Skatt / matrikkel. Joen - leilending - 2 p. Abraham - leilending - 4 p. Niels - husmann. Joen og Abraham betaler sammen 1 da. i skatt, Niels 3 mark. Kongen eier og bygger.

1661 Jordbok. Aren - 2 p. Abraham - 4 p Kongen eier og bygger.

1665 Jordbok / leilendinger osv. Aren - 40 år - 2 p. Enchen - - 4 p - tjenestedreng : Knud Andersen - 18 år.

1680 Jordbok / skatt. Aren - 2 p - 1 ort – 16 sh. Elias - 4 p - 3 ort – 8 sh. Irgens eier.

1691 Jordbok. Aren - 2 p. Elias - 4 p. Irgens eier.

1701 Folketelling. Elias Knudsen - 70 år - tjenestedreng : Johannes Andersen . Lars Arensen - 28 år. Ole Arensen - 27 år. Anders Holgersen - 60 år - inderst. Arne Olsen - 30 år - inderst - Ole ( hans sønn ) - 5 år.

Elias Knudsen er bruker av Sør-Kjul ( 4 p ). Lars Arensen og Ole Arensen er brukere av Nord-Kjul ( 2 p ). De er nesten helt sikkert sønner av Aren, som var bruker av hele Nord-Kjul fra ca. 1660 ( trolig gift med enken etter Joen, som hadde gården før han ), til han døde noen år før 1700. Gården er nå delt mellom sønnene, som hver er brukere av en part med en matrikkelskyld på 1 p.

1711 Skatt. Niels Olsen - 3 sh. Jens Pedersen - 4 sh. Elias Knudsen - 4 sh. Joen Jacobsen - 4 sh. Lars Arensen - 3 sh.

Niels Olsen og Jens Pedersen er svigersønner av Elias Knudsen. Joen Jacobsen er bruker av gården Ole Arensen hadde 1771.

1723 Matrikkelskyld. Jens Pedersen - 2 p - ( 268a.) Niels Olsen - 2 p - ( 268b.) Haagen Olsen - 1 p - ( 268c.) Ingebrigt Joensen - 1 p - ( 268d.)

Dette får være nok som en oversikt over gårdene på Kjul frem til begynnelsen av 1700. Vi får fra nå av ta hver gård for seg, så godt det lar seg gjøre, og begynner med Sør-Kjul.


                    SØR - KJUL. 

Elias Knudsen ble trolig bruker av Sør-Kjul kort tid etter 1665, da han giftet seg med enken etter Abraham, som står oppført som bruker av gården 1665. Hvem Elias var vet jeg ikke. Han var 70 år ved folketellingen 1701, og må således være født ca. 1630. Da han giftet seg med enken må han ha vært rundt 35 år gammel. Hvor mange barn Elias hadde vet jeg ikke sikkert, men ingen av sønnene ble ved gården. Knud Eliasen ble bruker av Ner-Vegstein, og Anders Eliasen ; Sørgården på Vika. De som overtar gården blir døtrene Ane og Brynnel. Ane blir gift med Jens Pedersen, og overtar den ene halvparten ( blir siden til 268a.), mens søsteren Brynnel - gift med Niels Olsen - overtar den andre ( 268b.).


                 Sør-Kjul - 268a. 

Ane Eliasdt. gifter seg ca.1705 med Jens Pedersen. Hvem han var, eller hvor han kom fra, vet jeg ikke. Han var f: ca. 1670, og det samme var vel Ane.

                 Jens og Ane får barna : 

1. Peder Jensen - f: ca. 1705 - gift 1739 med enken Ane Joensdt. på Svea. Hun var enke etter Lars Olsen, som var bror til Ole Nielsen, gift med Brynnel Eliasdt. - søster til Peders mor - og bruker av 268b. Peder Jensen var lensmann, og en meget velstående mann. 2. Elias Jensen - f: ca. 1707 - gift ca. 1738 med Marit Nielsdt fra Øver-Vegstein. De overtar Eidemsgården etter hennes besteforeldre. 3. Kirsten Jensdt. - f: ca. 1712 - gift 1740 med Lars Torstensen fra Nordgården på Vika, hvor de også bodde.

Etter matrikkelen 1723 er Jens Pedersen bruker av gården ( 268a.) Skyld : 2 p.

Ane Eliasdt. dør 1734 - 70 år gammel ( litt mye ). Skiftet blir holdt 7.mai 1735. Arvingene er : 1. Jens Pedersen - hennes mann. 2. Peder Jensen - deres sønn - 29 år. 3. Elias Jensen - deres sønn - 27 år. 4. Kirsten Jensdt. - deres datter - 22 år - ugift. Boets midler : 129 – 04 – 05, hvorav det meste var korn, kreaturer, fisk og tran.

                                      Helg. spk. No. 7b. – fol. 293. 

Jens Pedersen gifter seg igjen mellom 1735 og 1740 med Berith Ingebrigtsdt.

               Jens og Berith får barna :

1. Anna Jensdt. - f:1741 - gift ca. 1765 med Juuel Ingebrigtsen i Hysvær, hvor de også bodde. 2. Arnt Jensen - f:1745 - omkom på havet 1774 - ugift.

Berith Ingebrigtsdt. døde i 1745 i forbindelse med fødselen - 44 år gammel. Skiftet ble holdt 1746. Arvingene er : 1. Jens Pedersen - hennes mann. 2. Anna Jensdt. - deres datter. 3. Arnt Jensen - deres sønn.

Jens Pedersen gifter seg igjen ca. 1747 med Guri Hansdt. fra Nord-Kjul. Hun var f: ca.1727, og datter av Hans Olsen og Kirsten Larsdt.

Jens og Guri får en datter sammen ; Marith ( Martha ?), f:1748, og gift 1768 med Joen Larsen

Jens Pedersen dør 1751 - 81 år gammel.( f:1670 ). Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Guri Hansdt. - hans kone. 2. Marith Jensdt. - deres datter - 3.ekt. 3. Peder Jensen - hans sønn - 1.ekt. - Svea. 4. Elias Jensen - hans sønn - 1.ekt. - død - Eidem. Verge for hans barn : Niels Amundsen, Vegstein. ( bestefar ). 5. Arnt Jensen - hans sønn - 2.ekt. - 7 år. Verge : Lars Torstensen Vika. 6. Kirsten Jensdt. - hans datter - 1.ekt. - gift med Lars Torstensen Vika. 7. Anna Jensdt. - hans datter - 2.ekt. - hjemme. Verge : Peder Jensen Svea.

Guri Hansdt. gifter seg igjen 1752 med Iver Pettersen fra Floa. Han var f: ca.1722, og sønn av Petter Tørresen og Magdalena Iversdt.

Iver og Guri har ingen barn sammen, og Guri dør 1762. Skiftet blir holdt 15.juni samme år. Arvingene er : 1. Iver Pettersen - hennes mann. 2. Marith Jensdt. - hennes datter fra 1.ekt. - 14 år. Boets midler, som var løsøre, utgjorde 81 – 04 – 12.

Iver Pettersen gifter seg igjen 1763 med Maren Haagensdt. fra Rørøy. Hun var f:1726, og datter av Haagen Olsen og Kirsten Nielsdt.

Iver og Maren får 1768 sønnen Niels Iversen, som skulle bli deres eneste barn.

             Gården ved folketellingen 1769.  

1. Iver Tørresen - gårdbruker - 48 år. 2. Maren Haagensdt. - hans kone - 47 år. 3. Maren Joensdt. - ( foster datter ? ) - 4 år. 4. Niels Iversen - deres sønn - 1 år.

No. 3. – Maren Joensdt. er f:1765, og er et ”uekte barn” Synøve Tørresdt. i Kjelkedalen hadde med Joen Pedersen fra Holand. No. 4. – Niels Iversen er ikke oppført, men jeg tar han med allikevel.

Iver Pettersen dør 1790 – 68 år gammel.

Maren Haagensdt. dør 1798 – 72 år gammel.

Niels Iversen gifter seg med Marith Pedersdt. ( trolig samme år som faren døde )

                Niels og Marith får barna : 

1. Iver Nielsen - f:1791 - død som fattiglem i Hestviken 1869. 2. Peder Nielsen - f:1792 - død samme år. 3. Brynilla Nielsdt. - f:1793 - gift 1819 med Ole Joensen. Bodde i Hestviken. 4. Haagen Nielsen - f:1796 5. Peder Nielsen - f:1798 - gift 1825 med Sebina Paulsdt. på Engelsøyen, hvor de også bodde. 6. Ole Nielsen - f:1802 - gift 1827 med Anna Joensdt. på Hongset, hvor de også bodde. 7. Morten Nielsen - f:1808 - døde samme år.

           Sør-Kjul - 268a., ved folketellingen 1801.  

1. Niels Iversen - bonde / gårdsbeboer - 33 år. 2. Marith Pedersdt. - hans kone - 32 år. 3. Iver Nielsen - deres sønn - 10 år. 4. Haagen Nielsen - deres sønn - 5 år. 5. Peder Nielsen - deres sønn - 3 år. 6. Brynilla Niellsdt. - deres datter - 8 år. 7. Erich Jørgen Andersen - tjenestedreng - ugift - 30 år. 8. Dorthe Pedersdt. - tjenestepike - ugift - 37 år.

No. 7. – Erich Jørgen Andersen var f:1766, og sønn av Anders Joensen og Elen Erichsdt., Rørøy. No. 8. – Dorthe Pedersdt. er kanskje søster til Marit Pedersdt., som jeg heller ikke vet hvem er. Kan ikke se at hun og Niels ble gift på Vega.

1811 betaler Niels Iversen skatt. ( ikke angitt hvor mye ).

Niels Iversen dør som gårdsmann 1815 - 47 år gammel. Skiftet blir holdt 20.sep. samme år. Arvingene er : 1. Marith Pedersdt. - hans kone. 2. Iver Nielsen - deres sønn - 23 år. 3. Haagen Nielsen - deres sønn - 17 år. 4. Peder Nielsen - deres sønn - 14 år. 5. Ole Nielsen - deres sønn - 12 år. 6. Brynilla Nielsdt. - deres datter - 21 år. Boets midler : 166 – 03 – 12, – gjeld : 251 – 01 – 03.

                               Helg. spk. No. 31. – fol. 233 ½. 

Man skulle tro at gården ville bli i familien, men når sønn av lensmannen var intresert, var det vel ikke så mye å stille opp med. John Morten Sommer fra Nordgården på Vika overtar gården kort tid etter at Niels Iversen døde.

1816 blir ”sølvskatten” innkrevd, og John Løre Sommer betaler 4 daler.

John Løre var f:1790, og sønn av lensmann Morten Sommer og Abel Margrethe Gyth. Han gifter seg 1815 med Abrigael Nielsdt. Jæger fra Finneset, f:1790, og datter av Niels Christian Jæger og Stinchen Wold.

                 John Løre og Abrigael får barna :

1. Søren Hartgen Johnsen - f:1815 2. Morten Andreas Johnsen - f:1816 - gift 1846 med Mortine Sommer Pedersdt. Næss. De overtar halve gården etter hans foreldre. 3. Nicoline Lorentze Johnsdt. - f:1818 - gift 1845 med Haagen Hermandsen fra Nergården Viksås. De overtar andre halvparten av gården etter hennes foreldre. 4. Tøger Olaus Jæger Johnsen - f:1720 5. Stinchen M. Vahl Johnsdt. - f:1822 6. Else Johanna Johnsdt. - f:1825 7. Olava Harken Johnsdt. - f:1829 - gift 1859 med Ole Pedersen på Kjul-Strane, hvor de hadde en husmannsplass ( ”Torvhåjen”). Ole var bror til Peter og Hans ( bestefar til Ester i Rørøyn ), på Kjuls - Dypingen. 8. Andreas Schøning Johnsen - f:1832 - døde 1855 - 22 år gammel.

John M. Sommer fikk 1820 et ”uekte barn” med tjenestepiken Helene Johannesdt. Barnet fikk navnet Johannes. ( John var således ikke ulik faren ; lensmann Sommer, som også hadde barn ”på laust”)

Etter matrikkelen 1836, er John Sommer bruker av Sør-Kjul 268a. Gammel skyld : 2 pund. Ny skyld : 1 skylddal. - 16 sh.

Abigael Nielsdt. Jæger dør som kårkone 1859 - 69 år gammel.

John Løre Mortensen Sommer dør som kårmann 1864 - 74 år gammel.
                 Sør-Kjul - 268aa. 

Morten A. Johnsen Sommer gifter seg 1846 med Mortine Sommer Pedersdt. fra Næss. Hun var f:1820, og datter av Peder Johannesen og Antonette Mortensdt. Sommer. Morten og Mortine var således søskenbarn, da far til Morten, og mor til Mortine var søsken. De overtar halve gården etter hans foreldre.

              Morten og Mortine får barna : 

1. Søren Harken Mortensen - f:1847 - gift 1874 med Henriette Maria Hansdt. fra Vik. De overtar 268aa., etter hans foreldre. 2. Peternelle Marie Mortensdt. - f:1850 - gift 1869 med Hans Olai Knudsen fra Vik. Hadde husmannsplassen ”Myren” under br. nr. 4. 3. Nikoline Sommer Mortensen - f:1852 - gift 1877 med Johan Torstensen fra Hestviken . De får en husmannsplass under gården, som får navnet ”Skjelvikbakken”. 4. Johan Anton Mortensen - f:1855 - gift 1885 med Anne M. Hendriksdt. fra Gulsvåg. Bodde på Finneset. 5. Peder Johan Mortensen - f:1859 - gift 1897 med enken Emelia Andreasdt. på Vall-Nautøyen. Overtok gården Åkerbakken på Næss etter Johan Hansen og Karen Bertelsdt., som var barnløs. 6. Andreas Fredrik Mortensen - f:1861 - gift 1888 med Ane D. Danielsdt. fra Vika. 7. Anton Beck Mortensen - f:1867 - gift 1902 med Albertine Alexandersdt. fra Sør-Kjul. De overtar br.nr. 2. etter hennes foreldre.

             Sør-Kjul – 268aa., ved folketellingen 1865. 

Gården ( 268a.) er som tidligere nevnt delt mellom Morten og hans søster Nicoline Sommer ( gift med Haagen Hermandsen ), og som etter mannens død har overlatt gården ( 268ab.) til Alexander Alexandersen. Gården er ikke delt mellom dem ved noen skyldsettingsforetning. 1. Morten Johnsen - gårdbruker / leilending - 51 år. 2. Mortine Pedersdt. - hans kone - 46 år. 3. Søren Mortensen - deres sønn - tjenestedreng - 19 år. 4. Johan Mortensen - deres sønn - 11 år. 5. Peder Mortensen - deres sønn - 7 år. 6. Andreas Mortensen - deres sønn - 5 år. 7. Peternelle Mortensdt. - deres datter - tjenestepike - 17 år. Gården hadde : 1 hest, 3 kyr, 4 sauer og 1 gris, ½ tønne bygg, 3 tønner havre og 4 tønner poteter.

Morten Johnsen dør som gårdsmann 1870 - 54 år gammel.

             Sør-Kjul - 268aa., ved folketellingen 1875. 

1. Mortine Pedersdt. - enke - gårdbruker / leilending - f:1820. 2. Johan Mortensen - sønn - hjelper moren - ugift - f:1855. 3. Andreas Mortensen - sønn - - - f:1861. 4. Anton Mortensen - sønn - - - f:1867. 5. Søren Mortensen - sønn - husfader - fisker - f:1847. 6. Henriette Hansdt. - hans kone - - f:1856. 7. Jæger Sørensen - sønn av Søren - - f:1875. 8. Peder Mortensen - tjenestegutt - hjelper Søren - f:1859. Gården hadde : 1 hest, 2 kyr, 5 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter.

Søren Harken Mortensen giftet seg 1874 med Henriette Maria Hansdt. fra Vik i Brønnø.

                  Søren og Henriette får barna : 

1. Jæger Mareni Sørensen - f:1875 - gift 1904 med Henriette Olsdt. fra Floa. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Massine Marie Sørensdt. - f:1877 - død 1893 ( difteri ) 3. Hanna Karoline Sørensdt. - f:1879 - får 1903 barn med Svend Wahl. Barnet får navnet Margith Wahl, og blir siden gift med Birger Johansen i Rørøyen ( sønn av bakeren ), hvor de også bodde. 4. Elise Hartvigine Sørensdt. - f:1882 - til Amerika 1903. 5. Ole Johan Sørensen - f:1884 - til Amerika 1911. 6. Sella Henriette Sørensdt. - f:1887 - til Amerika 1906.

Etter matrikkelen 1886, er Søren Mortensen bruker av Sør-Kjul 268aa. Skyld i mark og øre : 1.59. I daler, ort og skilling : 0.2.20. Løpenr. 268aa., er nå blitt til bruksnr. 1.

         Sør-Kjul - br.nr. 1. ( 268aa.), ved folketellingen 1900. 

1. Søren Mortensen - gårdbruker / bygselmann / fisker - f:1849. 2. Henriette Hansdt. - hans kone - f:1854. 3. Jæger Sørensen - deres sønn - fisker - ugift - f:1875. 4. Elise Sørensen - deres datter - er i Horsvær - f:1882. 5. Ole Sørensen - deres sønn - f:1884. 6. Sella Sørensen - deres datter - f:1887. 7. Anton Mortensen - bror til Søren - fisker - ugift - f:1867.

Jæger Marenius Sørensen gifter seg 1904 med Henriette Kristine Olsen fra Floa. Hun var f:1881, og datter av Ole Hendrichsen og Hanna Hansdt.

               Jæger og Henriette får barna : 

1. Milly Sofie Sørensen - f:1902 ( uekte ) - Floa. 2. Martine Sørensen - f:1906 3. Hanna Oline Sørensen - f:1908 4. Solbjørg Henriette Sørensen - f:1910 5. Karl Sørensen - f:1913 6. Kanutte Therese Sørensen - f:1918
          Skjelvikbakken - husmannsplass under br.nr. 1. 

Nikoline Sommer Anna Mortensdt. ( f:1852, og datter av Morten Johnsen Sommer og Mortine Pedersdt. ) gifter seg 1877 med Johan Christian Esaias Torstensen fra Hestviken. Han var f:1843, og sønn av Torsten Jacobsen og Sissel Eliasdt. ( brukes Elias og Esaias litt om hverandre ) De får en husmannsplass på gården av hennes far, og plassen får navnet Skjelvikbakken.

               Johan og Nikoline får barna : 

1. Theodor Meyer Johansen - f:1878 - død 1898. ( hjernebetennelse ). 2. Anna Julie Johansdt. - f:1879 3. Martha Margrethe Johansdt. - f:1881 4. Oline Sophie Johansdt. - f:1883 - gift 1912 med Sverre M. Sørensen fra Hærøy. 5. Ane Kathrine Johansdt. - f:1885 6. Jensine Nikoline Johansdt. - f:1888 7. Einar Gustav Johansen - f:1891 8. Antonette Marie Johansdt. - f:1893.

  Skjelvikbakken – husmannsplass under br.nr.1., ved folketellingen 1900. 

1. Johan Torstensen - husmann med jord / fisker - f:1843. 2. Nikoline Mortensdt. - hans kone - f:1852. 3. Ane Johansen - deres datter - er på Næss - f:1885. 4. Jensine Johansen - deres datter - f:1888. 5. Einar Johansen - deres sønn - f:1891. 6. Antonette Johansen - deres datter - f:1893.

                    Sør-Kjul - 268ab. 

Nicoline Marie Johnsdt. Sommer gifter seg 1845 med Haagen Andreas Hermandsen fra Nergården på Viksås. Han var f:1815, og sønn av Hermand Hansen og Peternille Johansdt.

               Haagen og Nicoline får barna :

1. Tøger Olaus Haagensen - f:1846 - gift 1877 med Nikoline Nicolaisdt. fra ”Marenhopen” på Næss. Bodde på Eidem ( foreldre til Nils Tøgersen ). 2. Hans Hendrik Haagensen - f:1848 - døde samme år. 3. Berith Maria Haagensdt. - f:1850 4. Ole Mortinius Haagensen - f:1852 - gift 1883 med Albertine K. Nilsen fra Brønnø. Bodde i Ulvingen fra 1886. 5. Anton Julius Haagensen - f:1858 - døde som dreng på Vika 1878.

Haagen Hermandsen dør 28.april 1861 - 46 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Nicoline Johnsdt. - hans kone. 2. Tøger Olaus Angel Hermandsen - sønn - 15 år. 3. Ole Mortinius Hermandsen - sønn - 9 år. 4. Anton Julius Hermandsen - sønn - 3 år. 5. Berith Maria Hermandsdt. - datter - 11 år. Formynder for barna : morbroren Morten Johnsen, Kjul.

Nicoline Johnsdt. gifter seg ikke igjen, men blir kårkone på gården ( 268ab.), som blir overtatt av Alexander Alexandersen fra Oppgården, Vika. Han var f:1835, og sønn av Alexander Sommer og Elen Knudsdt. Nicoline og Alexander Alexandersen var således søskenbarn.

Alexander Johannes Alexander gifter seg 1860 med Johanna Marie Olsdt.. Hun var f:1832, og datter av Ole Johannesen og Johanna Hendrichsdt. i Bremstein.

            Alexander og Johanna får barna :

1. Anna Johanna Alexandersdt. - f:1860 - Vika - gift 1879 med Haagen Hendriksen fra Brønnø. Bodde i Sør-Dypingen ( husmannsplass under Hestviken a. ) Dro til Amerika, men elste datteren - Hanna - ble gift med Helmer i Næpsundet, og ble igjen. ( mor til Nora, som var gift med Magnus Lorentsen ). 2. Hendrikke Alexandersdt. - f:1862 - Kjul 3. Elen Anna Alexandersdt. - f:1866 - gift 1908 med Edvard Alexandersen. Bodde på Eidem. Foreldre til Magda ( gift med Ingvald Mathisen, Skjærvær ) og Jenny ( gift med Sigurd Lorentsen ). 4. Johan Edvard Alexandersen - f:1870 5. Albertine Alexandersdt. - f:1877 - gift 1902 med Anton Beck Mortensen fra Sør-Kjul ( 268aa.) De overtar gården etter hennes foreldre.

          Sør-Kjul – 268ab., ved folketellingen 1865. 

1. Alexander Alexandersen - gårdbruker / leilending - 32 år. 2. Johanna Olsdt. - hans kone - 34 år. 3. Anna Alexandersdt. - deres datter - 6 år. 4. Hendrikke Alexandersdt. - deres datter - 4 år. 5. Olina Jacobsdt. - tjenestepike - ugift - 17 år. 6. Iver Nielsen - fattiglem - ugift - 71 år. Gården hadde : 1 hest, 3 kyr, 4 sauer og 1 gris, 1½ tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter. Gården ( 268a.) er som tidligere nevnt delt mellom Morten J. Sommer ( bruker 268aa.) og Haagen Hermandsen ( som nå er død ), og nå mellom Morten og Alexander Alexandersen, som er blitt bruker av 268ab. Det har ikke vært noen skyldsettingsforetning.

No. 5. – Oline Jacobsdt. var f:1849, og datter av Jacob Olsen og Gurine Eliasdt. på husmannsplassen Moen på Kjul. No. 6. – Iver Nielsen var han som hadde ”rett på” gården ( 268a.) da John Mortensen Sommer overtok etter at far til Iver døde 1815. Iver Nielsen døde som fattiglem i Hestviken 1869.

Det er ved folketellingen 1865, tre hus på Sør-Kjul - 268a. Det er nesten sikkert at Morten Johnsen Sommer bygde seg nytt hus, og at dette er det gamle huset som enda står på gården. Trolig bygde også Haagen Hermandsen seg hus da han giftet seg med Nicoline Johnsdt. Sommer, 1845. Nicoline - som nå er kårenke - bor fremdeles i dette huset, mens Alexander Alexandersen bor i det gamle huset John Løre M. Sommer bodde i. At Alexander er bruker av det gamle huset på gården styrkes ved at Iver Nielsen bor i huset.

        Kårhuset på gården 268ab., ved folketellingen 1865. 

1. Nicoline Johnsdt. - kårenke - 47 år. 2. Tøger Haagensen - hennes sønn - tjenestedreng - 21 år. 3. Ole Haagensen - hennes sønn - 14 år. 4. Anton Haagensen - hennes sønn - 8 år. Ingen buskap er oppført.

            Søe-Kjul - 268ab., ved folketellingen 1875. 

1. Alexander Alexandersen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1835. 2. Johanna Olsdt. - hans kone - f:1832. 3. Anna Alexandersdt. - deres datter - hj. foreldrene - f:1860. 4. Hendrikke Alexandersdt. - deres datter - hj. foreldrene - f:1862. 5. Elen Alexandersdt. - deres datter - f:1866. 6. Johan Alexandersen - deres sønn - f:1870. 7. Nicoline Sommer Johnsdt. - føderådskone - enke - f:1818.

Etter matrikkelen 1886, er Alexander Alexandersen bruker av Sør-Kjul 268ab. Skyld i mark og øre : 1.59. I daler ort og skilling : 0.2.20. Løpenr. 268ab., blir nå til bruksnr. 2.

          Sør-Kjul - br.nr. 2. ( 268ab.), ved folketellingen 1900.

1. Alexander Alexandersen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1835. 2. Johanna Olsdt. - hans kone - f:1832. 3. Johan Alexandersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1870. 4. Elen Alexandersen - deres datter - - ugift - f:1866. 5. Hendrikke Alexandersen - deres datter - - ugift - f:1862.

Etter matrikkelen 1907, er Alexander Alexandersen bruker av Sør-Kjul, br.nr.2. Matrikkelskyld i mark og øre : 1.59.

Albertine Kathrine Alexandersen ( f:1877, og datter av Alexander og Johanna ), gifter seg 1902 med Anton Beck Mortensen fra nabogården ( br.nr. 1.) Han var f:1867, og sønn av Morten Johnsen Sommer og Mortine Pedersdt.

                  Anton og Albertine får barna :  

1. Meier Løbæk Mortensen - f:1904 2. Solveig Johanne Mortensen - f:1910 3. Alvhild Glædisch Mortensen - f:1919

Husmannsplassen ”Moen 1.”, under br.nr. 2.

1872 kommer tømmermannen Morten Andreas Andersen fra Alstadvold, Statsbygda, til Vega med familien. Foruten konen Inger Pedersdt., hadde han med seg sønnene Lars ( 23 år ) og Emaus ( 17 år ), og datteren Berit Anna ( 16 år ). Det ser ut som om Morten bor i Hestviken den første tiden, for her dør konen - Inger Anna Pedersdt. - som ”inderstkone” 1873 - 53 år gammel.

   Husmannsplassen ”Moen 1.”, under br.nr. 2., ved folketellingen 1875. 

1. Morten Andersen - husmann med jord / snekker - enkem. - f:1818. 2. Lars Mortensen - hans sønn - hjelper faren - f:1854. 3. Emaus Mortensen - hans sønn - hjelper faren - f:1859. 4. Berit Mortensdt. - hans datter - hjelper faren - f:1864. Plassen hadde ingen ”kreaturer”, men 1 ½ tønne potet.

Morten Andreas Andersen gifter seg igjen 1876 med Sophie Peternille Nielsdt. fra Nord-Kjul. Hun var f:1829, og datter av Niels Hendrichsen og Anna Mentzdt., som hadde husmannsplassen ”Ryen” ( 1865 ), under br.nr. 4. ( Ved folketellingen 1875 har den fått navnet ”Sigridhaugen”, om det er samme plassen da. Anna Mentzdt. er da enke ).

1896 er det skifte etter Morten Andersen, som døde 18.mai samme år. Arvingene er : 1. Sophie Nielsdt. - hans kone. 2. Lars Mortensen - sønn - Skei i Dønna. 3. Emaus Mortensen - sønn - Nord - Hærøy. 4. Berit A. Mortensdt. - datter - 30 år - Mosemviken i Brønnø. 5. Ane Martha Mortensdt. - datter - ugift - Vik i Brønnø 6. Anton Mortensen - sønn - død. 7. Eline Antonsen - barn av Anton - død. 8. Olava Konstanse Nn. - barn av Eline - Wiskonsin, Amerika.

Husmannsplassen ”Moen 1.”, under br.nr. 2., ved folketellingen 1900. 1. Sophie Nielsdt. - husmannsenke uten jord - f:1829.

Husmannsplassen ”Moen”, under br.nr. 2. ( 268ab.)

Hartvik Klaudius Larsen fra Vik ( f:1868 ), gifter seg 1896 med Anna Julie Hansen fra Nord-Kjul. Hun var f:1875, og datter av Hans Knudsen og Peternelle Mortensdt., som hadde husmannsplassen ”Myren”. ( under br.nr. 4.) Hartvik og Anna får en husmannsplass under br.nr. 2. på Sør-Kjul.

               Hartvik og Anna får barna : 

1. Andreas Larsen - f:1895 - på Vega ? 2. Kristian Ottar Larsen - f:1897 3. Teodor Meier Larsen - f:1899 4. Petra Henriette Larsen - f:1904 5. Edel Soffie Larsen - f:1904 - gift 1928 med Sverre Johansen Berglund fra Skjærvær. Bodde på Næss. 6. Hartvig Alexander Larsen - f:1913

Husmannsplassen ”Moen”, under br.nr. 2., ved folketellingen 1900. 1. Hartvik Larsen - fisker - f:1868. 2. Anna Hansdt. - hans kone - f:1875. 3. Andreas Larsen - deres sønn - f:1895. 4. Kristian Larsen - deres sønn - f:1897. 5. Teodor Larsen - deres sønn - f:1899.                 Sør-Kjul - 268 b. 

Brynnel Eliasdt. ( datter av Elias Knudsen som var bruker av hele Sør-Kjul ) gifter seg ca.1710 med Niels Olsen fra Grimsøyen, f: ca 1681, og sønn av Ole Guttormsen og Kirsten Nielsdt.

Nils og Brynnel overtar halve gården etter hennes far, og denne parten får etter hvert løpenr.: 268b.

Det ser ikke ut til å gå så bra med Niels og Brynnel, for da Brynnel dør 1719, er boet falitt.

Skifte etter Brynnel Eliasdt. blir holdt 25.mai samme år. Arvingene er ; gjenlevende mann - Niels Olsen - og boets chreditorer . Da boet, som utgjorde : 41 – 02 – 14, var fallitt, nevnes ikke arvingene.

                                      Helg. spk. No. 5a. – fol. 77. 

Etter matrikkelen 1723, er Niels Olsen bruker av Sør-Kjul - 168b. Matrikkelskyld : 2 pund.

Niels Olsen gifter seg igjen, men jeg vet ikke når, og ikke med hvem. I kirkeboken er bare Niels Olsen og faderene nevnt ved barnedåpene.

         Niels Olsen og hans andre kone får barna : 

1. Brønnel Nielsdt. - f:1726 2. Johannes Nielsen - f:1734 - død 1780 - 46 år. 3. Niels Nielsen - f:1736 - gift 1764 med enken Berith Taraldsdt. i Halmøy. ( ingen barn ). 4. Lars Nielsen - f:1741

Niels Olsen dør 1742 ( trolig litt over 60 år gammel ) Det er ikke no skifte å finne etter han, så hva han har av barn fra 1.ekt., eller om han har noen før 1726 med sin andre kone vet jeg ikke.

Den som overtar gården etter Niels Olsen blir Christopher Joensen.

Christopher Joensen gifter seg 1743 med Anna Christensdt. Hvem de var er jeg ikke sikker på. Det er ikke umulig Anna var fra Skjærværet, og datter av Christen Bendiktsen.

               Christopher og Anna får barna :  

1. Christen Christophersen - f:1748 - gift 1779 med enken Lucia Olsdt. på Svea. Døde i Burøyen 1813 - 67 år gammel. 2. Johannes Christophersen - f:1752 - døde ugift på Kjul 1828.

8.mai 1756 er det skifte etter Christopher Joensen. ( ukjent dødsår ) Arvingene er : 1. Anna Christensdt. - hans kone. 2. Christen Christophersen - sønn - 7 år. 3. Johannes Christophersen - sønn - 4 år. Boets midler : 93 – 05 – 10.

                              Helg. spk. No. 2. – fol. 156. 

Anna Christensdt. gifter seg igjen 1757 med Christopher Olsen, f: ca 1727.

             Christopher og Anna får barna : 

1. Aleth Christophersdt. - f:1761 - død 1762. 2. Christopher Christophersen - f:1763 - gift 1791 med Pauline Paulsdt. fra Søla. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Marianna Christophersdt. - f:1763 - gift 1790 med Joen Larsen fra Nord-Kjul. De ble brukere av Flatåsen - Nord.

             Gården ved folketellingen 1769. 

1. Christopher Olsen - bonde / gårdsbeboer - 42 år. 2. Anna Christensdt. - hans kone - 48 år. 3. Johannes Christophersen - konens sønn - 17 år. 4. Christopher Christophersen - deres sønn - 6 år. 5. Marianna Christophersdt. - deres datter - 6 år. 6. Johanna Willumsdt. - fosterdatter ? - 11 år.

Johanna var f:1758, og datter av Willum Olsen og Bereth Nielsdt. Kolstad. ( det er skifte etter moren i Rørøy 1774 ).

Christopher Christophersen gifter seg 1791 med Pauline Paulsdt. fra Søla. Hun var f:1769, og datter av Paul Joensen og Karen Eliasdt.

               Christopher og Pauline får barna : 

1. Alethe Christophersdt. - f:1792 - gift 1815 med enkemannen Hans Olsen på Jacobsbakken, Eidem, siden med Lars Johansen. 2. Anders Christophersen - f:1794 3. Johanna Christophersdt. - f:1797 - gift 1818 med John Christophersen i Halmøy, hvor de også bodde. 4. Ole Christophersen - f:1801 - gift 1824 med Anna Elisabeth Olsdt. på Ner-Næss. De ble brukere av hovedgården på Ner-Næss. 5. Mortine Christophersdt. - f:1804 - gift 1824 med Peter Johan Larsen. Bodde ved Nordsyn, Grimsøy. 6. Paul Christophersen - f:1807 - gift 1833 med Dorthe Joensdt. Ble brukere av Oppgården ( c.) på Hongset. 7. Christopher Christophersen - f:1811 - døde 1836 som fattiglem i Rørøy - 25 år gammel. 8. Elen Christophersdt. - f:1813 - gift 1846 med Anders Andreasen i Vardneset. Flyttet siden til Eidem, hvor de ble de første som bodde i Dalen.

          Sør-Kjul – 268b., ved folketellingen 1801. 

1. Christopher Christophersen - bonde / gårdsbeboer - 40 år. 2. Pauline Paulsdt. - hans kone - 33 år. 3. Anders Christophersen - deres sønn - 6 år. 4. Ole Christophersen - deres sønn - 1 år. 5. Johanna Christophersdt. - deres datter - 4 år. 6. Knud Andersen - fosterbarn - 14 år. 7. Alethe Christophersdt. - deres datter - 9 år. 8. Christopher Christensen - tjenestedreng - ugift - 20 år.

No. 6. - Knud Andersen var f:1787, og sønn av Anders Pedersen og Johanna Knudsdt. No. 8. – Christopher Christensen var f:1780 på Svea, og sønn av Christen Christophersen ( f:1748 på gården her ) og Lucia Olsdt. ( Christopher Christensen dør trolig 1827 som leilending på Kolskog )

Ved folketellingen 1801, er det oppført to husmenn uten jord på gården. Siden ingen av deres etterkommere blir på plassene, lager jeg ingen ”egen plass” for dem, men tar dem med her under 268b.

               Husmannsplassen nr. 1. 

Niels Nielsen - husmann uten jord - 31 år ( f:1770, Mudvær ) Elisabeth Nielsdt. - hans kone - 32 år ( f:1768, Rørøy ) Morten Nielsdt. - deres sønn - 6 år ( f:1895, Vika ) Lava Nielsdt. - deres datter - 2 år. ( f:1899, Kjul )

Niels og Elisabeth ble gift 1792, og flyttet en hel del før de fikk en husmannsplass på Sør-Kjul. De bodde først på Vika, siden i Vegdalen, så på Kjul, for så å flytte til Vegdalen igjen. De flyttet så tilbake til Kjul, for sønnen Dines dør på Kjul 1811, og faren Niels Nielsen 1813. Elisabeth Nielsdt. dør i Ulvingen 1831.

                  Tar med alle barna her : 

1. Janiche Nielsdt. - f:1792 - Vika - død samme år. 2. Inger Lucia Nielsdt. - f:1793 - Vika - død 1794. 3. Morten Nielsen - f:1795 - Vika - gift 1820 med Kirsten Brynoldsdt. Fra Igerøy. Bodde i Bøhaugan. 4. Dorthe Maria Nielsdt. - f:1798 - Vegdalen ( død før 1801 ? ) 5. Lava Chr. Nielsdt. - f:1799 - Kjul 6. Dines Lucas Nielsen - f: 1801 - Kjul - død 1811. 7. Nina Helena Nielsen - f:1805 - Vegdalen 8. Peter Nielsen - f:1807 - gift 1837 med Uldrikana Larsdt. fra Tjøtta. Bodde på Øver-Vegstein.

                 Husmannsplass nr. 2. 

1. Christen Christophersen - husmann uten jord - 53 år. 2. Berith Hendrichsdt. - tjenestepike - 30 år.

Christen Christophersen var f:1748 på denne gården, og sønn av Christopher Joensen og Anna Christensdt. Han ble 1779 gift med enken Lucia Olsdt. fra Hongset ( enke etter Thomas Ingebrigtsen ). Lucia var fra Sørgården på Viksås, og datter av Ole Thronsen og Berith Olsdt. Christen og Lucia får 1780 sønnen Christopher Christensen. Han blir 1814 gift med Else Johansdt., og får to barn med henne; Lise ( f:1814 ) og Fredricha ( f:1820 ) . Christopher Christensen dør som leilending på Kolskogen 1827, og Else Johansdt. som enke i Ulvingen 1831. Lucia Olsdt. dør ??

Christen Christophersen dør på Burøyen 1813 - 65 år gammel.

Det får være nok om de to husmannsplassene, så vi går over til gården Sør-Kjul - 268b., igjen.


1811 betaler Christopher Christophersen skatt. ( ikke angitt hvor mye ).

Christopher Christophersen dør 1815 - 51 år gammel. 20.juli er det registrering av bodet, og 7.sep. samme år er det skifte. Arvingene er : 1. Pauline Paulsdt. - hans kone. 2. Anders Christophersen - sønn - 21 år. 3. Ole Christophersen - sønn - 15 år. 4. Paul Christophersen - sønn - 8 år. 5. Christopher Christophersen - sønn - 4 år. 6. Alethe Christophersdt. - datter - 23 år. 7. Johanna Christophersdt. - datter - 18 år. 8. Mortine Christophersdt. - datter - 11 år. 9. Elen Marie Christophersdt. - datter - 2 år. Boets midler : 478 – 02 – 12, – gjeld og omk.: 240 – 02 – 08, hvorav til Wægøe Bygdemagasin for erhold av mel, korn, hamp m.v. : 69 – 00 – 06.

                                      Helg. spk. No. 31. – fol. 22. 

Pauline Paulsdt. gifter seg igjen 1816 med Amund Haagensen. Han var f:1792, og sønn av Haagen Amundsen og Maren Jacobsdt. på Ner-Svea. Pauline var 47 år da hun giftet seg med Amund Haagensen, som var 24 år.

Amund Haagensen er oppført som gårdsmann på Kjul da sølvskatten ble innkrevd 1816. Han betaler da 5 daler.

Pauline Paulsdt. dør som bondekone 1826 - 57 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Amund Haagensen - hennes mann. 2. Anders Christophersen - sønn - 32 år. 3. Ole Christophersen - sønn - 26 år - Næss. 4. Paul Christophersen - sønn - 20 år. 5. Christopher Christophersen - sønn - 16 år. 6. Alethe Christophersdt. - datter - gift med Lars Johansen Eidem. 7. Johanna Christophersdt. - datter - gift med John Christophersen Halmøy. ( Johanna omkom på havet sammen med sønnen Nikolai, på 4 år 1829 ). 8. Mortine Christophersdt. - datter - gift med Peder Larsen, Færset. 9. Elen Christophersdt. - datter - hjemme hos stefaren.

Amund Haagensen gifter seg igjen 1827 med Stinken Jonsdt. fra Risbakken Hun var f:1797, og datter av Jon Hendrichsen og Anna Eliasdt.

                 Amund og Stinken får barna : 

1. Peder Johan Amundsen - f:1828 - gift 1860 med Hanna P. Paulsdt. De overtar halve gården etter hans foreldre. 2. Elias Benjamin Amundsen - f:1829 - død 1830. 3. Arnt Mortinus Amundsen - f:1831 - gift 1859 med Didrikke Gurine Haagensdt. fra Nord-Kjul. De overtar halve gården etter hans foreldre. 4. Elias Benjamin Amundsen - f:1832 - død samme år. 5. Johan Jacob Amundsen - f:1833 6. Mortine Amundsdt. - f:1834 - gift 1859 med Torsten Torstensen i Marken, hvor de også bodde til Torsten døde. Hun flyttet da tilbake til Kjul, sammen med sønnen Anton. 7. Søren Andreas Amundsen - f:1837 - død samme år.

Etter matrikkelen 1836, er Amund Haagensen bruker av Sør-Kjul 268b. Gammel skyld : 2p. Ny skyld : 1skylddaler - 16 skilling.

Amund Haagensen dør som gårdsmann 1845 - 53 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Stinken Jonsdt. - hans kone. 2. Peder Johan Amundsen - sønn - 17 år. 3. Arnt Mortinius Amundsen - sønn - 15 år. 4. Johan Jacob Amundsen - sønn - 12 år. 5. Mortine Amundsdt. - datter - 11 år.

Stinken Jonsdt. gifter seg ikke igjen, men driver gården videre selv med hjelp av barna. Gården blir delt mellom Peder og Arnt etter at de hadde giftet seg. Trolig bygger Peder seg nytt hus, mens Arnt bli boende i barndomsheimen. ( noe tipping her ). Gårdsparten Peder Amundsen overtar får siden br.nr. 3., mens parten Arnt Amundsen overtar får br.nr. 6. ( ”Nyheim” ).                   Sør-Kjul - 268ba. 

Ettersom Arnt Amundsen ser ut til å bli boende i huset foreldrene hadde, får vi la denne parten få løpenr. 268ba., mens parten til Peder Amundsen får 268bb.

Arnt Mortinius Amundsen gifter seg 1859 med Didrikke Gurine Marie Haagensdt. fra Nord-Kjul. Hun var f:1834, og datter av Haagen Knudsen og Ingeborg Dinesdt

                 Arnt og Didrikke får barna : 

1. Anna Sophia Arntsdt. - f:1860 - gift 1882 med Niels R. Mortensen fra Hestviken. Hadde en husmannsplass under br.nr. 6. - ”Nyheim”. 2. Elias Benjamin Arntsen - f:1862 - gift 1893 med Hanna J. Karlsen Brønnø. 3. Henrikka Johanna Arntsdt. - f:1865 - gift 1889 med Benjamin Arntsen fra Nergården på Vika. 4. Anne Dorthea Arntsdt. - f:1868 - gift 1891 med Maldor Knudsen 5. Johan Angel Arntsen - f:1875

          Sør-Kjul - 268ba., ved folketellingen 1865. 

1. Arnt Amundsen - gårdbruker / selveier - 34 år. 2. Didrikke Haagensdt. - hans kone - - 31 år. 3. Anna Arntsdt. - deres datter - - 6 år. 4. Elias Arntsen - deres sønn - - 4 år. 5. Henrikka Arntsdt. - deres datter - - 1 år. 6. Stinken Jonsdt. - kårkone, mor til Arnt - enke - 68 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 4 tønner poteter.

Stinken Jonsdt. dør som kårkone - 70 år gammel.

          Sør-Kjul - 268ba., ved folketellingen 1875. 

1. Arnt Amundsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1831. 2. Didrikke Haagensdt. - hans kone - f:1834. 3. Anna Sophia Arntsdt. - deres datter - hj. foreldrene - f:1860. 4. Elias Arntsen - deres sønn - f:1862. 5. Henrikka Arntsdt. - deres datter - f:1865. 6. Anne Dorthea Arntsdt. - deres datter - f:1868. 7. Johan Arntsen - deres sønn - f:1875. Gården hadde : 3 kyr, 6 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 4 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886, er Arnt og Peder Amundsen brukere av Sør-Kjul 268b. Skyld i mark og øre : 3.57. I daler, ort og skilling : 1.0.16. Arnt Amundsens` part ( 268ba.) får bruksnr. 6., og Peder Amundsens` part får bruksnr. 3.

     Sør-Kjul - br.nr. 6. ( 268ba.) - Nyheim, ved folketellingen 1900. 

1. Elias Arntsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1862. 2. Hanna Arntsen - hans kone - f:1875. 3. Vilhelm Arntsen - deres sønn - f:1893. 4. Johanna Arntsen - deres datter - f:1898. 5. Nora Arntsen - deres datter - f:1900. 6. Angeline Nilsen - tjenestepike - ugift - f:1882. 7. Hanna Nilsen - barn - f:1891. 8. Arnt Amundsen - føderådsmann - f:1831.

No. 6. - Angeline Nilsen var datter av Anna Arntsdt. ( søster til Elias Arntsen ), som nå satt som enke på husmannsplassen, etter at mannen Niels Mortensen døde 1899. No. 7. - Hanna Nilsen var søster til Angeline.

Etter matrikkelen 1907, er Elias Arntsen eier av Sør-Kjul - br.nr.6. ( 268ba.). Matrikkelskyld i mark og øre : 1.54.
        Moen – husmannsplass, under br.nr. 3 og 6. 

De første som bor på plassen ser ut til å være Jacob Nicolai Olsen, og hans kone Gurine Lavina Eliasdt. Grunnen til at de fikk plassen var trolig at foreldrene til Gurina ; Elias Larsen og Catrine Nielsdt., var inderster på gården 268b. ( Elias døde 1856 på gården, og Catrine året etter på Engelsøyen hos datteren Anne Eliasdt., gift med Thron Hansen ).

Jacob Nicolai Olsen var fra Nausthaugen på Holand ( ”Gustavgården” ), f:1820, og sønn av Ole Haagensen og Elen Ane Nielsdt. Han giftet seg 1844 med Gurine Lavine Eliasdt., f:1816 på Floa.

                 Jacob og Gurine får barna : 

1. Peternille Andrea Jacobsdt. - f:1844 - Holand - død 1857. 2. Johanna Mathea Jacobsdt. - f:1846 - Kjul - gift 1895 med Niels Benjamin Pedersen, Floa. 3. Oline Anna Jacobsdt. - f:1849 4. Johan Andreas Jacobsen - f:1851 - gift 1881 med Elise B. Jensdt. fra Vallsjøen. Etter hennes død, gift igjen 1882 med enken Didrika Haagensdt. ( som var hans søskenbarn ) De bodde på Vegstenøyen. (foreldre til blant andre ”Haakon Grøtland” ) 5. Ole Edvard Jacobsen - f:1856 - gift 1878 med Johanna Jacobsdt. i Hysværet ( Ytterøy ), hvor de også bodde. Etter at Johanna døde 1890, giftet Ole Jacobsen opp igjen 1893 med enken Desenia Petersdt. på Sørgården, Viksås. 6. Peternella Jacobsdt. - f:1859 - død 1862.

Moen - husmannsplass under br.nr. 3 og 6, ved folketellingen 1865. 1. Jacob Olsen - husmann med jord - 46 år. 2. Gurine Eliasdt. - hans kone - 49 år. 3. Johan Jacobsen - deres sønn - 15 år. 4. Ole Jacobsen - deres sønn - 10 år. Plassen hadde : 1 ku og 2 sauer, ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 2 ½ tønne poteter.

Oline Anna Jacobsdt. gifter seg 1873 med Johan Nikolai Sørensen fra Vik sogn i Brønnø. Han var f:1848.

Moen - husmannsplass under br.nr. 3 og 6, ved folketellingen 1875. 1. Jacob Olsen - husmann med jord / fisker - f:1820. 2. Gurine Eliasdt. - hans kone - f:1816. 3. Ole Jacobsen - deres sønn - hjelper faren med fiske - f:1856. 4. Johan Sørensen - husfader - inderst - fisker - f:1848. 5. Oline Jacobsdt. - hans kone - ( datter av J. Olsen ) - f:1849. 6. Morten Johansen - deres sønn - f:1875. Plassen hadde : 2 kyr og 3 sauer, ½ tønne bland. korn og 3 tønner poteter.

Gurine Lavina Eliasdt. dør som husmannskone 1876 - 60 år gammel.

Jacob Nicolai Olsen gifter seg igjen 1882 med Anne Mortine Abrahamsdt. fra Båtneset. Hun var f:1832, og datter av Rasmus Andersen ( skolelærer ) og Peternilla Nielsdt. Hun hadde ikke vært gift, men fikk 1855 et ”uekte” barn med Peder Elling Jacobsen fra Skogsholmen. Barnet fikk navnet Elen Anna Pedersdt., og ble 1876 gift med Arnt Larsen ( postbud ). De bodde på Båtneset, og ble besteforeldre til blant andre Karl og Malfrid Mikalsen.

Moen - husmannsplass under br.nr. 3 og 6, ved folketellingen 1900. 1. Jacob Olsen - husmann med jord - 2.ekt. - f:1820. 2. Ane Rasmusdt. - hans kone - 1.ekt. - f:1832.

Jacob Nicolai Olsen dør som husmann 1901 - 81 år gammel.
  Husmannsplassen til Niels Mortensen, under br.nr. 6. ”Nyheim”.

Anna Sophia Arntsdt. ( søster til Elias Arntsen, som hadde br.nr. 6.) gifter seg 1882 med Niels Reinert Mortensen fra Hestviken. Han var f:1858, og sønn av Morten Larsen og Ane Petersdt. Anna og Niels får en husmannsplass på gården til hennes bror.

                    Niels og Anna får barna : 

1. Angeline Mercelia Nielsdt. - f:1882 2. Kristian Leonhard Nielsen - f:1884 3. Sanna Marie Nielsdt. - f:1886 4. Elise Konstanse Nielsdt. - f:1889 5. Hanna Berntine Nielsdt. - f:1892 6. Henrikke Amalie Nielsdt. - f:1893 7. Nordal Lund Nielsen - f:1895 8. Niels Angel Nielsen - f:1899

Niels R. Mortensen døde som husmann - 41 år gammel. ( kreft )

Husmannsplassen til Niels Mortensen, under br.nr.6., ved folketellingen 1900. 1. Anna Arntsdt. - husmannsenke - f:1860. 2. Kristian Nielsen - hennes sønn - f:1884. 3. Elise Nilsen - hennes datter - f:1889. 4. Henrikke Nilsen - hennes datter - f:1893. 5. Niels Nilsen - hennes sønn - f:1899.


	Husmannsplassen til Marius Mortinusen, under br.nr. 6. 

Siden gården ”Sletten”, br.nr. 8.

Marius Angel Mortiniusen gifter seg 1894 med Kristine Regine Hansdt. fra Nord-Kjul. Hun var f:1877, og datter av Hans Knudsen og Peternelle Mortensdt., som hadde husmannsplassen ”Myren”. Marius var f: 1865, og sønn av Martinus Larsen og Berith Pedersdt. i Kjuls - Dypingen. Han voks opp hos Esaias Torstensen i Sør-Dypingen, som var gift med hans tante; Hanna Pedersdt., og som var barnløs. ( far til Marius omkom på havet 1875 ).

                 Marius og Kristine får barna : 

1. Heiberg Mørk Mariusen - f:1896 2. Tistrand Magnus Mariusen - f:1899 3. Harald Bjarne Mariusen - f:1907 - gift 1933 med Anna Maria Mikalsen fra Båtneset.

Husmannsplassen til Marius Mortinusen, under br.nr.6., ved folketellingen 1900. 1. Marius Mortinusen - husmann med jord / fisker - f:1867. 2. Kristine Hansdt. - hans kone - f:1877. 3. Heiberg Mariusen - deres sønn - f:1896. 4. Tistrand Mariusen - deres sønn - f:1899. 5. Berith Pedersdt. - mor til Marius - enke - f:1837.

Etter matrikkelen 1907, er Marius Mortinusen bruker av br.nr.8., og som har fått navnet ”Sletten” ( trolig samme plass han bodde 1900 ). Matrikkelskyld i mark og øre : 0.24.

                    Sør-Kjul - 268bb. 

Som tidligere nevnt blir gården til Amund Haagensen ( 268b.), delt mellom brødrene Peder og Arnt. Parten Peder Amundsen overtar får siden br.nr.3., men foreløpig lar vi den få løpenr. 268bb., noe som trolig også er rett.

Peder Johan Amundsen gifter seg 1860 med Hanna Petternille Paulsdt. fra Hongset. Hun var f:1837, og datter av Paul Christophersen og Dorthe Joensdt. ( Paul Christophersen var f:1807, og sønn av Christopher Christophersen og Pauline Paulsdt., som var tidligere brukere av Sør-Kjul - 268b.)

                Peder og Hanna får barna : 

1. Anton Høyer Pedersen - f:1863 - døde etter 15 uker. 2. Andreas Nikolai Pedersen - f:1864 - død 1875 - 11 år gammel. 3. Johan Peder Pedersen - f:1866 - gift 1886 med Julianna Edvardsdt. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Salamon Meyer Pedersen - f:1871 - død 1885 - 4 år gammel.

          Sør-Kjul - 268bb., ved folketellingen 1865. 

Gården ( 268b.) er nå delt mellom Peder Amundsen ( 268bb.) og broren Arnt Amundsen ( 268ba.). De eier hver sin halvpart, men det har ikke vært noen skyldsetningsforretning. 1. Peder Amundsen - gårdbruker / selveier - 38 år. 2. Hanna Paulsdt. - hans kone - 29 år. 3. Andreas Pedersen - deres sønn - 2 år. 4. Johanna Hendriksdt. - tjenestepike - ugift - 21 år. Gården har : 4 kyr, 9 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 4 tønner poteter.

No. 4. - Johanna Hendriksdt. var fra Bremstein, og datter av Hendrik Hendrichsen og Aleth Hermandsdt.

          Sør-Kjul – 268bb., ved folketellingen 1875. 

1. Peder Amundsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1828. 2. Hanna P. Paulsdt. - hans kone - f:1837. 3. Johan Pedersen - deres sønn - f:1866. 4. Salamon Pedersen - deres sønn - f:1871. 5. Mathea Johnsdt. - tjenestepike - ugift - f:1854. 6. Mortine Amundsdt. - husmor - tilreisende kårenke - f:1833. 7. Anton Torstensen - hennes sønn - f:1864. 8. Alexander Petersen - tjenestegutt - ugift - f:1856. Gården hadde : 1 hest, 2 kyr og 8 sauer, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 4 tønner poteter.

No. 5. - Mathea Johnsdt. var datter av John Olsen og Marie Hendriksdt. i Andvågen. No. 6. - Mortine Amundsdt. ( søster til Peder ) var blitt enke etter at mannen Torsten Torstensen i Marken døde 1868, og var nå under flytting tilbake til Kjul. Sønnen Anton, var hennes eneste barn med Torsten. Gården de hadde i Marken ble overtatt av Ole Hendriksen fra Vegdalen ( far til ”Martin i Marken” ). Mortine og Anton er også oppført i Marken ved folketellingen 1875, så det er tydelig at de er på ”flyttefot”.

Eter matrikkelen 1886, er Peder og Arnt Amundsen brukere av Sør-Kjul 268b. Skyld i mark og øre : 3.57. I daler, ort og skilling : 1.0.16. Peder Amundsens` part ( 268bb.) får bruksnr. 3., mens Arnt Amundsens` part (268 ba.) får bruksnr. 6.

Johan Peder Albert Pedersen gifter seg 1886 med Julianna Fredrike Edvardsdt.. Hun var f:1865, og datter av Edvard M. Hansen og Karen O. S. Olsdt. fra Igerøyen. De hadde en husmannsplass på Eidem, hvor to av søskenene til Julianna gikk gjennom isen på ”Lomkjønna” og druknet.

                  Johan og Julianna får barna : 

1. Ana Sophie Bergitte Johansen - f:1886 2. Edvard Anton Johansen - f:1888 3. Anna Oline Emelie Johansen - f:1890 4. Kristian Heiberg Johansen - f:1891 5. Johan Peder Møller Johansen - f:1892 6. Anton Meier Johansen - f:1896 7. Salamon Johansen - f:1897 8. Nils Teodor Johansen - f:1900 9. Martin Peder Johansen - f:1901 10. Harald Johansen - f:1904. 11. Jorid Kathrine Johansen - f:1909

           Sør-Kjul - br.nr. 3. ( 268bb.), ved folketellingen 1900.

1. Johan Pedersen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1866. 2. Julianna Edvardsdt. - hans kone - f:1865. 3. Ane Johansen - deres datter - f:1886. 4. Edvart Johansen - deres sønn - f:1888. 5. Anna Johansen - deres datter - f:1890. 6. Kristian Johansen - deres sønn - f:1891. 7. Johan Johansen - deres sønn - f:1892. 8. Anton Johansen - deres sønn - f:1896. 9. Salamon Johansen - deres sønn - f:1897. 10. Nils Johansen - deres sønn - f:1900. 11. Peder Amundsen - føderådsmann ( far til Johan ) - f:1828. 12. Hanna Paulsdt. - føderådskone ( mor til Johan ) - f:1837. 13. Martin Edvardsen - sjømann i Vesteraalske D.S. - f:1874. 14. Helmine Hendriksdt. - hans kone - f:1876. 15. Hendrik Martinsen - deres sønn - f:1897. 16. Anton Martinsen - deres sønn - f:1899. 17. Karen Olsdt. - arbeiderske - enke - f:1838.

Etter matrikkelen 1907, er Johan Pedersen bruker av Sør-Kjul - br.nr. 3. Matrikkelskyld i mark og øre : 1.59.

Sør-Kjul - ”Moen”, br.nr. 7.

Edvard Pareli Mortinusen, f:1872, og sønn av Mortinus Larsen og Berith Pedersdt. i Dypingen, gifter seg 1895 med Johanna Marie Edvardsdt. Hun var f:1877 på Eidem, og datter av Edvard M. Hansen og Karen Oline Olsdt. ( søster til Johanna - Julianna - var 1886 blitt gift med Johan Pedersen, som var bruker av Sør-Kjul – br.nr. 3. )

           Edvard og Johanna får barna : 

1. Anna Berntine Edvardsen - f:1896 2. Henriette Martine Edvardsen - f:1898 3. Elisa Amalie Edvardsen - f:1900 4. Magnus Bang Edvardsen - f:1902 - gift 1931 med Haldis Olinda Olsen fra Dalsbakken, Valla. Bodde på Båtnesmyra. 5. Gustav Angel Edvardsen - f:1902 6. Sjønning Edvardsen - f:1905 - gift 1930 med Elbjørg H. Arntsdt. fra Sør-Kjul. 7. Kristian Løbæk Edvardsen - f:1807

Sør-Kjul - br.nr. 7., ved folketellingen 1900. 1. Edvard Martinusen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1872. 2. Johanna Edvardsen - hans kone - f:1877. 3. Anna Edvardsen - deres datter - f:1896. 4. Henriette Edvardsen - deres datter - f:1898. 5. Elisa Edvardsen - deres datter - f:1900.

Etter matrikkelen 1907, er Edvard Mortinusen bruker av Sør-Kjul - br.nr. 7. Matrikkelskyld i mark og øre : 0.20.
                    NORD - KJUL. 

Aren var bruker av Nord – Kjul fra ca. 1660 til gården ble delt mellom to av hans sønner litt før 1700. Aren må ha dødd før 1701, for han er ikke med under folketellingen. Sønnen Lars Arensen ser ut til å ha overtatt den delen av gården som siden får løpenr. 286c., mens broren Ole overtar den andre parten, som får løprnr. 286d. Hver av partene har en matrikkelskyld på 1 p. Vi får prøve å ta hver part for seg, men det er ikke bare enkelt, for ved folketellingen 1769 er det atter bare en gård på Nord – Kjul, for så igjen å bli to fra ca.1775.
                Nord - Kjul - 268c. 

Hvem Lars Arensen var gift med vet jeg ikke, heller ikke hvor mange barn han hadde. En Peder Larsen dør på Kjul 1747. Skiftet blir holdt 29.juni 1748. Han er gift, men konens navn nevnes ikke. Heller ikke er barn nevnt. Boets midler : 11 – 00 – 10.

                                     Helg. spk. No. 9. – fol. 108. 

Lars Arensen har i hvert fall en datter ; Kirsten, og muligens en til som heter Berith.

Kirsten Larsdt. var f: ca.1700, og giftet seg ca. 1720 med Haagen Olsen fra Grøtland. Han var f:1692, og sønn av Ole Hendrichsen, Kolskog.

              Haagen og Kirsten får barna : 

1. Berith Haagensdt. - f: ca. 1720 - 2. Marith Haagensdt. - f: ca. 1723 - gift 1750 med Joen Joensen på Nergården, Viksås.

Etter matrikkelen 1723 er Haagen Olsen bruker av gården. Skyld : 1 pund.

Haagen Olsen dør 1725 - 33 år gammel.

Kirsten Larsdt. gifter seg igjen samme år med Hans Olsen fra Rørøy. Han var f:1797, og sønn av Ole Hendrichsen og Elen Amundsdt.

Hans og Kirsten får ca. 1727 datteren Guri Hansdt., som ca. 1747 blir gift med Jens Pedersen på Sør-Kjul. ( hans tredje kone ).

Kirsten Larsdt. dør 1762. Skiftet blir holdt 14.juni samme år. Arvingene er : 1. Hans Olsen - hennes mann. 2. Marith Haagensdt. - hennes datter fra 1.ekt. - gift med Joen Joensen, Viksås. 3. Berith Haagensdt. - hennes datter fra 1.ekt. - gift med Lars Larsen, husmann på Kjul. Boets midler : 50 – 00 – 00.

Hans Olsen gifter seg igjen samme år med enken Dorthe Andersdt. Hun var da nettopp blitt enke på Lamøyen, Næss, etter at mannen Joen Haagensen døde.

Ekteskapet ble av svært kort Varighet, for allerede året etter ( 1763 ) dør Hans Olsen - 66 år gammel. Skiftet blir holdt 5.juli samme år. Arvingene er : 1. Arnt Olsen - bror - Holand ( Nausthaugen ). 2. Haagen Olsen - bror - Rørøy - død. 3. Ole Haagensen - barn av Haagen - gift - Flatåsen. 4. Niels Haagensen - barn av Haagen - gift - Lamøy. 5. Amund Haagensen - barn av Haagen -. gift - Valla ( Oppgården ). 6. Ole Haagensen d.e. - barn av Haagen 7. Hendrich Haagensen - barn av Haagen 8. Haagen Haagensen - barn av Haagen 9. Maren Haagensdt. - barn av Haagen - gift med Iver Pettersen Sør-Kjul. 10. Elen Haagensdt. - barn av Haagen - gift med Ole Sørensen Kolstad. 11. Marith Haagensdt. - barn av Haagen - hjemme hos moren. 12. Marith Olsdt. - søster - Kolstad. 13. Bergithe Olsdt. - søster - død - ( gift med Hendrich Larsen som var klokker. Bodde på Kolstad ). 14. Jacob Hendrichsen - barn av Bergithe - Trondheim. 15. Ane Hendrichsdt. - barn av Bergithe - tjener hos broren. På lensmannens vegne var tilstede Jens Pedersen Svea. Boets midler : 14 – 05 – 13, – gjeld : 37 – 01 – 10.

                             Helg. spk. No. 2. – fol. 79. 

Det er litt merkelig at ikke enken Dorthe Andersdt. er nevnt ( nettopp gift ), og heller ikke hans datteren Guri Hansdt., som døde 1762, men som har en datter Martha Jensdt., f:1748. ( det er mulig det er en feil her ). Dorthe Andersdt. gifter seg igjen 1774 med Hans Olsen i Sør-Nautøy.

Det ser ut til at gården - 268c., blir slått sammen med nabogården - 268d, etter at Hans Olsen døde 1763. Grunnen til detter er vel at brukeren av nabogården er Lars Andersen fra Burøyen, bror til Dorthe Andersdt., som nå sitter som enke etter Hans Olsen. For å få den rette sammenhengen bør en se på nabogården : Nord-Kjul - 268d.

Det som er sikkert er i hvert fall at gården ( 268c.) fra 1783 blir brukt av Hendrich Baardsen ( bror til Johannes Baardsen som døde på Kjul 1773 ? ).

Hendrich Baardsen gifter seg 1782 med Anna Nielsdt. ( hun står oppført fra Rørøy da de giftet seg )

                  Hendrich og Anna får barna : 

1. Peder Hendrichsen - f:1781 - Rørøy - død samme år. 2. Christian Hendrichsen - f:1782 - Rørøy - gift 1808 med Johanna Johannesdt. Vika. Overtok Skarshaugen etter hennes foreldre. 3. Peder Hendrichsen - f:1784 - Kjul - død 1795 - 11 år gammel. 4. Lorentz Hendrichsen - f:1785 - død 29 år gammel av sykdom i Lofoten 1815. 5. Peder Hendrichsen - f:1787 - døde 1790. 6. Boletta Hendrichsdt. - f:1789 - gift 1818 med Joen Jensen, som døde kort tid etter ( 1821 ). 7. Elen Hendrichsdt. - f:1791 8. Hendrich Hendrichsen - f:1793 - gift 1823 med Hanna Marie Pedersdt. fra Brandsvik. De overtar gården etter hans foreldre. 9. Niels Hendrichsen - f:1895 - gift 1824 med Anna Mentzdt. fra Valla. Får en husmannsplass med jord på gården ( ”Ryen” ).

             Nord-Kjul - 268c., ved folketellingen 1801. 

1. Hendrich Baardsen - bonde og gårdsbeboer - 53 år. 2. Anna Nielsdt. - hans kone - 47 år. 3. Christian Hendrichsen - sønn - - 18 år. 4. Lorentz Hendrichsen - sønn - - 14 år. 5. Hendrich Hendrichsen - sønn - - 7 år. 6. Niels Hendrichsen - sønn - - 5 år. 7. Boletta Hendrichsdt. - datter - - 11 år. 8. Elen Hendrichsdt. - datter - - 9 år.

1811 betaler Hendrich Baardsen skatt. ( ikke angitt hvor mye )

1816 ble ”sølvskatten” innkrevd, og Hendrich Baardsen betalte 5 daler.

Hendrich Hendrichsen gifter seg 1823 med Hanna Marie Pedersdt.. Hun var f:1787, og datter av Peder Mortensen og Berith Hansdt. i Brandsviken. De overtar gården etter hans foreldre, men har ingen barn.

Søster til Hendrich - Elen Hendrichsdt. - får 1824 barn med drengen Elias Johansen fra ”Brønøens fjerding”. Gutten får navnet Andreas Johan Eliasen, og vokser opp på gården. Han blir den som overtar gården etter onkelen. Elen Hendrichsdt. dør ugift på Kjul 1848 - 56 år gammel.

Hendrich Baardsen dør 1825 - støymann - 79 år gammel. Skifte samme år. Arvingene er : 1. Anna Nielsdt. - hans kone. 2. Christian Hendrichsen - sønn - 45 år - Vika ( Skarshaugen ). 3. Hendrich Hendrichsen - sønn - 32 år - Kjul. 4. Niels Hendrichsen - sønn - 28 år. 5. Boletta Hendrichsdt. - datter - 33 år - Horn.

Anna Nielsdt. dør som enke 1828 - 79 år gammel.

Etter matrikkelen 1836, er Hendrich Hendrichsen bruker av Nord-Kjul 268c. Gammel skyld : 1 pund. Ny skyld : 2 ort - 20 skilling.

Andreas Johan Eliasen gifter seg 1845 med Hanna Pedersdt.. Hun står oppført fra Kjul da de gift seg, og 28 år gammel. Hun skulle således være f:1817, men ingen Hanna er født da.

                Andreas og Hanna får barna :

1. Mortine Peternella Andreasdt. - f:1845 ( ”uekte” ) - gift 1885 med Ole Henriksen fra Kyllo, Selbu. 2. Antonette Wilhelmine Andreasdt. - f:1847 - gift 1873 med Iver A. Hendriksen fra Brønnø. Bodde i Dypingen, siden Amerika. 3. Hans Rafael Anton Andreasen - f:1849 - gift 1882 med Hansine Hendrichsdt. fra Floa. Bodde på Hanskjelviken, Kjul. ( fisker ). 4. Ole Saul Andreasen - f:1852 - gift 1896 med Henriette Humfredsdt. fra Burøyen. Bodde på Øver-Vegstein ( ”Dalshaugen”). 5. Dorthea Else Andreasdt. - f:1854 - gift 1878 med Gabriel Gabrielsen fra Nordfjorden Hadde en husmannsplass med jord under 268c. ( ”Burshaugmyra” ). 6. Bereth Anna Andreasdt. - f:1758 - gift 1885 med Johan Johnsen Sæfland ( lærer ) fra Eid i Nordfjorden. Bodde på Kolstad, hvor de hadde en husmannsplass. ( Haakon Wika overtok siden plassen ). 7. Anne Johanne Andreasdt. - f:1861 8. Anton Johan Andreasen - f:1865 - gift 1898 med Johanna Marie Kristensen fra Rørøy. Overtok gården etter Morten Erichsen på Risbakken, Grøtland.

              Nord-Kjul - 268c., ved folketellingen 1865.  

1. Andreas Eliasen - gårdbruker / leilending - 43 år. 2. Hanna Pedersdt. - hans kone - 41 år. 3. Antonette Andreasdt. - deres datter - tjenestepike - 19 år. 4. Hans Andreasdt. - deres sønn - tjenestedreng - 17 år. 5. Ole Andreasen - deres sønn - 14 år. 6. Dorthea Andreasdt. - deres datter - - 13 år. 7. Bereth Andreasdt. - deres datter - 8 år. 8. Anne Andreasdt. - deres datter - 5 år. 9. Anton Andreasen - deres sønn - 1 år. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 11 sauer og 1 gris, 1½ tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter.

         Kårhuset på gården 268c., ved folketellingen 1865. 

1. Hendrich Hendrichsen - kårmann - 74 år. 2. Hanna Pedersdt. - hans kone - 82 år. Det er ingen ”kreaturer” på plassen.

Hanna Pedersdt. dør 19.feb. 1866 - 79 år gammel. Hendrich Hendrichsen dør i august 1872 - 79 år gammel. Skifte etter begge blir holdt 1872. Arvingene er : 1. Niels Hendrichsen - mannens bror - død. 2. Morten Nielsen - barn av Niels. 3. Sofie Nielsdt. - barn av Niels. 4. Christian Hendrichsen - mannens bror - død. ( Skarshaugen, Vika.) 5. Henrik Christiansen - barn av Christian - død ( omkom i Lofoten ) 6. Niels Henriksen - barn av Henrik. Dy. - 20 år. 7. Johanna Henriksdt. - barn av Henrik D.y. - 17 år. 8. Julianna Henriksdt. - barn av Henrik D.y. - 18 år. 9. Kristine Henriksdt. - barn av Henrik D.y. - 14 år. 10. Andreas Henriksen - barn av Henrik D.y. - 11 år. 11. Karen Henriksdt. - barn av Henrik D.y. - 7 år. 12. Peternelle Henriksdt. - barn av Henrik D.y. - 4 år. 13. Elen Hendrichsdt. - mannens søster - død. 14. Hans Knudsen - barn av Elen - Kjul. 15. Andreas Eliasen - barn av Elen - Kjul. 16. Niels Pedersen - kvinnens bror - død ( Kjelkdalen ). 17. Hermand Nielsen - barn av Niels - død ( omkom på havet ). 18. Ole Hermandsen - barn av Hermand - Kjelkdalen. 19. Sofie Hermandsdt. - barn av Hermand - Kjelkdalen. 20. Randine Hermandsdt. - barn av Hermand - 15 år - Kjelkdalen. 21. Morten Hermandsen - barn av Hermand - 11 år - Kjelkdalen. 22. Peder Nielsen - barn av Niels - død. 23. Peder Henrik Pedersen - barn av Peder - 15 år - Stavøen. 24. Nikoline Pedersdt. - barn av Peder - 18 år - Stavøen. 25. Ane Pedersdt. - barn av Peder - 8 år - Stavøen. 26. Ane D. Nielsdt. - barn av Niels - gift med Ole Haagensen

                                      på Kjul. ( Nord-Kjul - 268d. ) 

27. Ingeborg Nielsdt. - barn av Niels - gift med Ebbe Bertelsen i Hysværet ( ”På Nordøyn`”). 28. Randine Nielsdt. - barn av Niels - død. ( gift i Søla ) 29. Oline Svendsdt. - barn av Randine - 15 år. ( omk. på havet ). 30. Peternelle Nielsdt. - kvinnens halvsøster - Hongset. 31. Berith Nielsdt. - kvinnens halvsøster - Gulsvåg. 32. Oline Nielsdt. - kvinnens halvsøster - død ( Brandsvik ). 33. Torsten Johansen - barn av Oline - Brandsvik. 34. Nikoline Johansdt. - barn av Oline - gift med Ole Oddesen Vika. 35. Berith Johansdt. - barn av Oline - gif. m. Chr. Olsen Grøtland. 36. Ane Johansdt. - barn av Oline - gift. m. Peter A. Kolstad. 37. Marianne Johansdt. - barn av Oline - gift m. Nils Mortensen fra

                           Gulsvåg. Bodde på Øver-Næss. 

38. Antonette Johansdt. - barn av Oline - gift m. Christopher Davidsen

                           fra Gulsvåg. Bodde på Gulsvåghaugen. 

39. Aleth Johansdt. - barn av Oline - død. 40. Meyer Nielsen - barn av Aleth - 10 år. 41. Anna Nielsdt. - barn av Aleth - 8 år. 42. Sine Nielsdt. - barn av Aleth - 6 år. 43. Anthon Nielsen - barn av Aleth - 5 år.

     	    Nord-Kjul - 268c., ved folketellingen 1875. 

1. Andreas Eliasen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1824. 2. Hanna Pedersdt. - hans kone - f:1817. 3. Mortine Andreasdt. - deres datter - hjelper til - ugift - f:1846. 4. Hans Andreasen - deres sønn - hjelper til - f:1850. 5. Ole Andreasen - deres sønn - f:1853. 6. Bereth A. Andreasdt. - deres datter - f:1858. 7. Anton Andreasen - deres sønn - f:1865. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 15 sauer og 1 gris, 5 tønner bygg og 6 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886, er Andreas Eliasen bruker av Nord-Kjul 268c. Skyld i mark og øre : 2.48. I daler, ort og skilling : 0.2.20. Løpenr. 268c., er nå blitt til bruksnr. 4.

          Husmannsplassen ”Ryen”, under 268c.

Niels Andreas Hendrichsen var f:1795, og sønn av Hendrich Baardsen og Anna Nielsdt., som var bruker av gården 268c. ( broren til Niels - Hendrich - overtok etter foreldrene ). Niels giftet seg 1824 med Anna Peternelle Mentzdt. fra Valla. Hun var f:1800, og datter av Mentz Asbjørnsen og Pernille Thronsdt. på Nergården. De bor på Valla de første årene, men får siden en husmannsplass på gården til hans foreldre, eller til broren Hendrich, om han har overtatt.

                Niels og Anna får barna : 

1. Hendrik Knud Nielsen - f:1827 - Valla - død samme år. 2. Sophie Peternille Nielsdt. - f:1829 - Valla - gift 1876 med Morten Andersen fra Frosta.

Husmannsplassen ”Ryen”, under 268c., ved folketellingen 1865. 1. Niels Hendrichsen - husmann med jord - 68 år. 2. Anna Mentzdt. - hans kone - 66 år. 3. Sophie Nielsdt. - deres datter - dagarb. - ugift - 36 år. 4. Bernhard Martiniusen - sønn av Sophie - 1 år. Plassen hadde : 3 sauer, ½ tønne bygg, ¼ tønne havre og 1 tønne potet.

No. 4. - Bernhard Julius Peder var f:1865, og var et ”uekte” barn Sophie fikk med ungkar Martinius Johnsen, Grimsøy.

Niels Hendrichsen dør som husmann 1868 - 73 år gammel.

Husmannsplassen ”Ryen”, under 268c., ved folketellingen 1875. 1. Anna Mentzdt. - husmannsenke uten jord - f:1800. 2. Sophie Nielsdt. - datter - hjelper moren - ugift - f:1829. 3. Bernhard Martiniusen - sønn av Sophie - fors. av moren - f:1865.

Som en ser sitter Anna Mentzdt. nå med en husmannsplass uten jord etter at mannen døde, og er delvis fattigunderstøttet.


Thomas Johnsen fra Værdalen gifter seg 1859 med Karen Fredrike Nikolaisdt. fra Tjøtta. De får også en husmannsplass på Nord-Kjul under 268c. Den ligger på samme plassen som Niels Hendrichsen har sin plass ; ”Ryen”.

Thomas Johnsen Reppe kom til Vega som dagarbeider 1852. Han var da 27 år gammel. ( f:1825 ). Karen Fredrike Schrøder kom til Vega som tjenestepike samtidig som Thomas, så det er mulig de var kjent fra før. Som en ser bruker hun ikke navnet Nikolaisdt. da hun kom til Vega, men derimot da hun ble gift.

                Thomas og Karen får barna : 

1. Severine Johanne Thomasdt. - f:1861 2. Johan Angel Thomasen - f:1866

Husmannsplassen ”Ryen” 2., under 268c., ved folketellingen 1865. 1. Thomas Johnsen - husmann med jord - 42 år. 2. Karen Skrøder - hans kone - 40 år. Plassen hadde : 1 ku og 1 sau, ¼ tønne bygg, ¼ tønne havre og 1 tønne poteter.

Thomas Johnsen Reppe ble ikke lenge på Kjul, for allerede 1869 tar han familien med seg og reiser til Amerika.


Husmannsplassen ”Stranden”, under 268c.

Peder Nielsen var den første som bodde på denne plassen. Han var f:1798, og sønn av Niels Olsen og Siri Andersdt. på Floa. Han giftet seg 1828 med Berith Kristine Hansdt. fra Igerøyen, f:1802, og datter av Hans Thorsen og Berith Amundsdt.

                 Peder og Berith får barna : 

1. Nicoline Sebina Pedersdt. - f:1828 - Floa 2. Hanna Pedersdt. - f:1830 ( hjemmedøpt ) - gift 1865 med Esaias Torstensen fra Hestviken. Bodde i Sør-Dypingen. 3. Ole Martinius Pedersen - f:1834 - Kjul - gift 1859 med Olava Johnsdt. Sommer fra Sør-Kjul. De ser ut til å overta plassen etter hans foreldre. Plassen har da navnet ”Torvhaugen”. 4. Berith Lovise Pedersdt. - f:1837 - gift 1867 med Mortinus Larsen fra ”Sevaldsøyen” ( husmannsplass under Nautøyen Tjøtta ). Hadde en husmannsplass på Sør-Kjul. 5. Hans Benjamin Pedersen - f:1841 - gift 1870 med Elen Nicolaisdt. fra Husøyen på Næss. Bodde på Kjuls Dypingen. 6. Anne Margrethe Pedersdt. - f:1847 7. Peter Benjamin Pedersen - f:1849 - gift 1870 med Johanna Hendrichsdt. fra Bremstein. Bodde på Kjuls Dypingen ( samme øy som broren Hans ).

Ole Martinius Pedersen gifter seg 1859 med Olava Harken Johnsdt. fra Sør-Kjul, f:1829, og datter av John Mortensen Sommer og Abrigael Nielsdt. Jæger. Det ser ut som om Ole og Olava bygger seg hus ved siden av faren til Ole, for ved folketellingen bor også han på ”Stranden”, men da som husmann uten jord. Ved folketellingen 1875, ser det ut som om Ole Pedersen har overtatt plassen etter faren, men nå blir plassen kaldt ”Torvhaugen”.

                  Ole og Olava får barna : 

1. Anna Sophia Olsdt. - f:1859 - død samme år. 2. Hans Angel Olsen - f:1863 - død samme år. 3. Julius Edvard Olsen - f:1868 - gift 1890 med Elerine Fredrike Jensdt. fra Ulvingen. De overtar plassen etter hans foreldre. 4. Martin Helmer Olsen - f:1873

Husmannsplassen ”Stranden”, under 268c., ved folketellingen 1865. 1. Peder Nielsen - husmann med jord - 68 år. 2. Berith Hansdt. - hans kone - 60 år. 3. Peter Pedersen - deres sønn - tjenestedreng - 17 år. Plassen hadde : 1 ku og 2 sauer, ½ tønne bygg og ¼ tønne poteter.

Husmannsplassen ”Stranden”, under 268c., ved folketellingen 1875. 1. Ole Pedersen - husmann uten jord - 29 år. 2. Olava Johnsdt. - hans kone - 37 år. 3. Nikoline Mortensdt. - deres fosterbarn - 13 år.

No. 3. – Nikoline Mortensdt. var f:1852, og datter av Morten Johnsen og Mortine Sommer Pedersdt. ( begge foreldrene lever ). Hun ble siden gift med Johan Torstensen fra Hestviken, og fikk husmannsplassen ”Skjellvikbakken” av hennes far.

Berith Hansdt. dør som husmannskone 1869 - 67 år gammel, og Peder Nielsen flytter etter en tid til sin datter Hanna ( gift med Esaias Torstensen ) i Sør- Dypingen, hvor han døde 1776 - 78 år gammel.

Husmannsplassen ”Torvhaugen”, under 268c., ved folketellingen 1875. 1. Ole Pedersen - husmann med jord / fisker - f:1834. 2. Olava Johnsdt. - hans kone - f:1828. 3. Julius Olsen - deres sønn - f:1868. 4. Martin Olsen - deres sønn - f:1873. 5. Ingeborg Haagensdt. - inderst fra Vik, Brønnø - ugift - f:1817. Plassen hadde : 1 ku og 4 sauer, ¼ tønne bygg og 3 tønner poteter.

Husmannsplassen ”Torvhaugen”, under br.nr.4, ved folketellingen 1900. 1. Ole Pedersen - husmann med jord / fisker - f:1834. 2. Olava Johnsdt. - hans kone - f:1828.

Ettersom det dreier seg om samme familien, og trolig samme plassen, lar jeg alle høre til under husmannsplassen ”Stranden” ( 1865), og som siden ser ut til å bli hetende ”Torvhaugen” ( 1875 og 1900 ).

Julius Edvard Olsen gifter seg 1890 med Elerine Fredrike Jensdt.. Hun var f:1859, og datter av Jens B. Thorsen og Anne Bertelsdt.

                 Julius og Elerine får barna : 

1. Anton Kristian Olsen - f:1890 2. Ane Dorthea Olsen - f:1893 - død samme år. 3. Olinda Amalie Olsen - f:1895 - gift 1921 med Edvard K. Pettersen fra Brandsviken. Bodde på Kjuls-Viken . 4. Anne Jørgine Olsen - f:1899 5. Johan Eldor Olsen - f:1902 - gift 1930 med Sanna Henrikke Karlsen fra Vegstein. De overtar plassen etter hans foreldre.

Husmannsplassen ”Torvhaugen”, under br.nr.4., ved folketellingen 1900. 1. Julius Olsen - husmann med jord / fisker - f:1868. 2. Elerine Jensen - hans kone - f:1859. 3. Anton Olsen - deres sønn - f:1890. 4. Olinda Olsen - deres datter - f:1895. 5. Anne Olsen - deres datter - f:1899. 6. Josefine Antonsen - tjenestepike fra Brønnø - f:1884.         Husmannsplassen ”Myren”, under 268c.

Hans Olai Knudsen fra Vik ( f:1839 ) bli 1869 gift med Peternelle Marie Mortensdt. fra Sør-Kjul. Hun var f:1850, og datter av Morten Johnsen Sommer og Mortine Sommer Pedersdt. De fikk en husmannsplass på Nord-Kjul, under 268c.

               Hans og Peternelle fikk barna : 

1. Kristian Beck Hansen - f:1870 - død 1881. 2. Marianne Henriette Hansdt. - f:1872 - gift 1894 med Haagen Pedersen fra Næpsundet. 3. Anna Julie Hansdt. - f:1875 - gift 1896 med Hartvig Larsen fra Vik i Brønnø. Hadde en husmannsplass under br.nr. 2. 4. Kristine Regine Hansdt. - f:1877 - gift 1894 med Marius Martinusen fra Sør-Kjul. Hadde gården ”Sletten” - br.nr. 8., på Sør-Kjul. 5. Olette Emelie Hansdt. - f:1880 - død samme år. 6. Kristian Olaf Hansen - f:1882 - gift ca.1903 med Sigrid Andersen. 7. Anton Bernt Hansen - f:1884 8. Haldor Peder Mørk Hansen - f:1888 - gift 1916 med Oline Amalie Olsen fra Floa.

Husmannsplassen ”Myren”, under 268c., ved folketellingen 1875. 1. Hans Knudsen - husmann med jord / fisker - f:1830. 2. Peternelle Mortensdt. - hans kone - f:1850. 3. Kristian Hansen - deres sønn - f:1870. 4. Marianne Hansdt. - deres datter - f:1872. 5. Anna Hansdt. - deres datter - f:1875. 6. Nikoline Mortensdt. - tjenestepike - ugift - f:1852. Plassen hadde : 1 ku og 6 sauer, ½ tønne bygg og 3 tønner poteter.

Husmannsplassen ”Myren”, under 268c., ved folketellingen 1900. 1. Hans Knudsen - husmann med jord /fisker - f:1830. 2. Peternelle Mortensdt. - hans kone - f:1850. 3. Kristian Hansen - deres sønn - fisker - ugift - f:1882. 4. Anton Hansen - deres sønn - fisker - f:1884. 5. Haldor Hansen - deres sønn - - f:1888. 6. Haagen Pedersen - husfar - losjerende - fisker - f:1869. 7. Marianne Hansen - hans kone ( datter av Hans ) - f:1872.Husmannsplassen ”Burshaugmyren”, under br.nr. 4. ( 268c.)

Dorthea Else Andreasdt. gifter seg 1878 med Gabriel Gabrielsen fra Sælø i Nordfjorden. Han kom til Vega som fisker 1878, f:1852, og er fra Selje i Nordfjord. Da han giftet seg er det oppgitt at han bor i Dypingen. Dorthea er f:1854, og datter av Andreas Eliasen og Hanna Pedersdt., som var brukere av gården de fikk husmannsplass på.

                Gabriel og Dorthea får barna : 

1. Olianna Sophie Gabrielsen. - f:1879 2. Martin Gerhard Gabrielsen - f:1882 3. Andras Johan Gabrielsen - f:1884 4. Ane Kathrine Gabrielsen - f:1886 5. Jensine Gabrielsen - f:1888 6. Maldor Gabrielsen - f:1894

Husmannsplassen ”Burshaugmyren”, under br.nr.4., ved folketellingen 1900. 1. Gabriel Gabrielsen - husmann med jord / fisker - f:1852. 2. Dorthea Andreasdt. - hans kone - f:1854. 3. Martin Gabrielsen - deres sønn - f:1882. 4. Andreas Gabrielsen - deres sønn - f:1884. 5. Ane Gabrielsen - deres datter - f:1886. 6. Jensine Gabrielsen - deres datter - f:1888. 7. Maldor Gabrielsen - deres sønn - f:1894.

Gabriel Gabrielsen dør som husmann 1902 - 50 år gammel. ( tæring )

                   Nord - Kjul - 268d. 

Ved folketellingen 1701 er Ole Arensen bruker av gården, men da skatten betales 1711, er Joen Jacobsen bruker. Han betaler 4 sh. i skatt, noe som er ganske mye. 1719 er det skifte på gården etter Ingeborg Arntsdt. Arvingene er : 1. Ingebrigt Joensen - hennes mann. 2. Jørren Joensdt. - datter 3. Lucia Joensdt. - datter 4. Anne Joensdt. - datter 5. Ingebore Joensdt. - datter

Ingebrigt Joensen gifter seg igjen ca. 1720

Etter matrikkelen 1723 er Ingebrigt Joensen bruker av 268d. Skyld : 1 pund.

Ingebrigt Joensen kan muligens være sønn av Joen Jacobsen, som betalte skatten på gården 1711, men dette er bare antagelser. Det er mer trolig at han er fra Nausthaugen på Holand, f:1693, og sønn av Joen Ingebrigtsen. ( Arnt Olsen overtar Nausthaugen etter Joen Ingebrigtsen. Han er bror til Hans Olsen som var bruker av Nord-Kjul 268c., til han døde 1763. Se skifte. )

Hvor mange barn Ingebrigt fikk med sin andre kone vet jeg ikke, men tar med dem jeg vet. 1. Joen Ingebrigtsen - f:1726 2. Michel Ingebrigtsen - f:1729

Ingebrigt Joensen flytter til Ulvingen mellom 1730 og 1734, for 1734 får han datteren Maren Ingebrigtsdt., og hun er født i Ulvingen. 1737 får han sønnen Peder Ingebrigtsen.

Han som overtar denne parten, og siden kjøper hele Kjul, blir Arnt Amundsen fra Næpsundet. Han var f:1681, og sønn av Amund Haagensen. ( morens navn er ukjent ). Amund Haagensen i Næpsundet var på denne tiden en av ”de store” på Vega. Kan ikke ta med alle av hans barna, men må nevne Niels Amundsen, som drev handel på Vegstein, og broren Joen Amundsen, som bodde på Floa, og var bruker av gården Osvald Floa har i dag. Ingen av barna til Amund Haagensen ble igjen i Næpsundet. Den som overtok der ble sønn av Stephen Haagensen ( bror til Amund ), Johannes Stephensen. ( mer om familien under Amundsen – slekten i Vega Bygdebok ).

Arnt Amundsen flyttet fra trolig fra Næpsundet ca.1725, for etter matrikkelen 1723 er han bruker av Næpsundet, og 1726 blir sønnen Peder født på Kjul.

Arnt Amundsen gifter seg ca. 1713 med Else Pedersdt. Hvem hun var vet jeg ikke.

                  Arnt og Else får barna : 

1. Amund Arntsen - f:ca. 1715 - død 1753 - 40 år. 2. Hans Arntsen - f:ca. 1720 - gift 1745 med Chirsten Johannesdt. på Ner-Næss ( ”Heian” ), hvor de også bodde. 3. Anna Arntsdt. - f:ca. 1725 - gift 1755 med Lars Andersen fra Burøyen. De overtar gården etter hennes foreldre. 4. Peder Arntsen - f:1726 - Kjul - død 1793. 5. Else Arntsdt. - f:1726 - 6. Mathis Arntsen - f:ca. 1730

1735 kjøper Arnt Amundsen hele gården Kjul.

27.okt. 1735 : Torgets høstting. Jeg undertegnede, Philip Nicol, Premieløytnant ved Søndre Bergenhusiske nationale Regiment, selger og skjøter med min hustrus, Boletta Angel, samtykke til velakte dannemand, Arnt Amundsen, gården Kjul – av aarlig skyld 2 vog fisk – beliggende i Vegas fjerding – for 144 Rdl., hvilken eiendom min hustru har arvet etter sine Sa. foreldre.

                                    Bergen den 29.aug. 1735.
                                        Phillip Nicoll.

Vitner : H. Emahuus. J. Ørbech.

Arnt Amundsen låner 1741 penger av Madamme Anne sal. Jacob Reichs.

9.nov. 1741: Brønnø pr.gjeld. Jeg underskrevne, Arnt Amundsen, har av Madamme Anne Sal. Jacob Reichs, i aaret 1738 ( tvil om 8 tallet ) laant 109 rdl. 4 sh. til min paaboende gård Kjøl i Wægens fjerding beliggende – innløsning, hvorfor jeg pantsetter gaarden med alle derpaa staaende bygninger og besetning, sjøredskaper og husgeraad av alle slags.

                                Bergen den 15.aug. 1740.
                                  Arnt Amindsen. 

Vitner : Hendrich Brinckman. Herman Kehlenbecke. Avlest paa vaartinget for Brønnø pr.gjeld den 24.apr. 1743.

Hva som skjer på Kjul den tiden Arnt ( skrives ofte Aren, som også trolig er det riktige ) Amundsen sitter som eier, er ikke godt å si, men trolig er han ikke ”helt god”, noe som skulle fremgå av tinglysinger siden. Årsaken til bråket er vel at de som sitter med bykselrett på gårdene på Sør-Kjul har klaget til forrige eier ( Phillip Nicoll ), som var den de hadde byksel av, og klaget på behandlingen de fikk av den nye eieren. Det ser ut til at Premieløytnant Phillip Nicoll, som nå er blitt Capitan, forlanger kjøpet omgjort, eller det kan være at Arnt Amundsen kan være i pengevansker, og må selge. Det er litt vanskelig å forstå innholdet i tinglysingene.

                   Vårtinget 1743. 

24.april 1743 : Brønnø pr.gjeld. Jeg underskrevne, Arnt Amundsen, selger og skjøter til Capitain Philip Nicol min hittil paaboende, og av ham forhen kjøbte gaard – Kjul av to vog fisk – beliggende i Wægens fjerding – for 144 rdl.

                                             Kjul 11.mars 1743. 

Vitner : Arnt Amundsen. Nicolaj Pedersen Jens Pedersen Kjul.

24.april 1743 : Brønnø. Jeg underskrevne, Arnt Amundsen, tilstaar herved, at mens jeg var eier av gaarden Kjul i Vega fjerding bortbykslet jeg til to av mine sønner en jordepart til hver i overnevnte gaard, ”hvilken gaardeparter den tiid de 2de Mænd : Jens Pedersen og Niels Olsen som leilendinger beboede, hvoraf den ene Mand, nemlig : Jens Pedersen endnu lever og Sin gaard Bruger, den 2den nemlig : Niels Olsen nu er død, hvis Enche sidder ved gaarden”. Og som nu formedels mangel av penger, saavelsom av levemidler haver efter skjøde av dato 11/3 – 1743 til velædle hr. Capitain Philip Nicol bortsold samme gaard Kjul med dens tilhørende herligheder, da gjennkalder jeg hermed de 2de av mig til mine sønner paa forommeldte jordeparter udgivne bøxelbreve, som for dennem av ingen verdi skal være, men i alle dele kraftesløse, og til desto mer sikkerhet for kjøberen lover jeg hannem herved, at saasnart min sønn, Hans Arntsen kommer hjem fra Bergen, og den annen, Amund Arntsen kommer hjem fra Bremsøen – skal skal de levere sine bøxelbreve til foged Nicilaj Pedersen, som av kapteinen forlangt.

                                  Torget den 23/ 4 - 1743. 
                                   Arnt Amundsen Kjul. 

Vitner : Jørgen Juulsen Dahl ( også kaldt Moe. ) Johan Olufsen Mølmand. Begge Dannemænd.

Amund Arntsen dør 1753 - 40 år gammel. Jeg har ikke kunnet finne noe skifte etter Amund, men han har trolig vært gift, for han er oppført med i hvert fall to barn : Baltzer Amundsen - f:1751, og Pernille Amundsdt. - f:1753. Det er mulig begge barna døde etter kort tid, for ingen arvinger etter Amund Arntsen er nevnt i skifte etter faren året etter. ( det var en ”håpløs prest” på denne tiden, så kirkeboken er ført på en heller tvilsom måte. Navn var ikke så nøye, så oftest er det bare snakk om et lik fra ”dit og datt” )

Arnt Amundsen dør 1754 - 73 år gammel. Skiftet blir holdt 3.aug. samme år. Arvingene er : 1. Else Pedersdt. - hans kone. 2. Hans Arntsen - sønn - bor på Næss ( Heian ). 3. Peder Arntsen - sønn - 28 år - tj. And. Amundsen Brødløs. 4. Mathis Arntsen - sønn - ug. - tj. på Kolstad. 5. Anna Arntsdt. - datter - ug. - tj. hos Erich Berg Gladstad. 6. Else Arntsdt. - datter - ug. - hjemme.

                                 Helg. spk. No. 2. – fol. 114. 

( boets midler er ikke nevnt )

Anna Arntsdt. gifter seg 1755 med Lars Andersen fra Burøyen. Han var f: ca.1725, og sønn av Anders Siursen og Ane Johansdt.

Anna Arntsdt. dør allerede året etter ( 1756 ). Det er ikke noe skifte å finne.

Lars Andersen gifter seg igjen mellom 1756 og 1761, med Margrethe Joensdt. Hvem hun var, eller hvor hun kom fra vet jeg ikke.

Lars og Margrethe får 1761 sønnen Joen Larsen, som skulle bli deres eneste barn. Han blir 1790 gift med Marianna Christophersdt. fra Sør-Kjul - 268b. ( datter av Christopher Olsen og Anna Christensdt.) De overtar siden gården Flatåsen Nord.

På nabogården ( 268b. ) på Nord-Kjul blir søster til Lars Andersen - Dorthe Andersdt. - 1762 gift med enkemannen Hans Olsen. ( Dorthe var enke etter Joen Haagensen på Lamøyen ) Han dør allerede året etter ( 1763 ), og trolig overtar Lars Andersen denne gården etter at søsteren ble enke. I hvert fall er det ved folketellingen 1769 bare oppført en gård på Nord-Kjul.

Lars Andersen dør 1766 - 42 år 9 uker. Skiftet blir holdt 1.juli 1767. Arvingene er : 1. Margrethe Joensdt. - hans kone. 2. Joen Larsen - deres sønn - 6 år. Boets midler : 62 – 00 – 03, – gjeld : 36 – 05 – 06. Helg. spk. No. 2b. – fol. 290.

Margrethe Joensdt. gifter seg igjen 1767 med Johannes Nielsen fra Vevelstad. Johannes var 34 år - Margrethe 50 år da de ble gift.

              Nord-Kjul ved folketellingen 1769. 

1. Johannes Nielsen - bonde / leilending - 36 år. 2. Margrethe Joensdt. - hans kone - 52 år. 3. Joen Larsen - hennes sønn - 8 år.

Margrethe Joensdt. dør 1776 - 55 år gammel. ( etter alderen som er oppgitt under folketellingen 1769, skulle hun vert 59 ) Skiftet blir holdt 22.juni 1776. Arvingene er : 1. Johannes Nielsen - hennes mann. 2. Joen Larsen - hennes sønn - 15 år. Boets midler : 95 – 03 – 12, – gjeld : 43 – 06 – 00. Helg. spk. No. 12b. – fol. 599.

Johannes Nielsen dør 1780 - 46 år gammel. Det er ikke skifte å finne etter han. Da Johannes giftet seg står det at han var fra Vevelstad. Det kan være riktig, men det kan også hende at han bare har oppholdt seg der, og at han opprinnelig kom fra Sør-Kjul, var sønn av Ole Nielsen og f:1734. Jeg kan ikke finne at denne Johannes har dødd på Vega, og alderen ved hans død ; 1780 - 46 år, stemmer helt.

Det er litt vanskelig å få alle brikker på plass på Kjul på denne tiden. Fra ca. 1764 til etter 1769, ser det ut som om det har vært bare en gård. Det er også vanskelig å si om Johannes Nielsen og bodde i huset som stod på 268c., eller på 268d.

1773 er det skifte etter Johannes Baardsen på Kjul, som døde samme år. Arvingene er : 1. Maria Olsdt. - hans kone. 2. Ole Johannesen - sønn - 7 år. ( f:1766 på Kjul )

Hvem denne Johannes Baardsen var vet jeg ikke. Han får jo sønnen Ole på Kjul 1766, men er ikke med i folketellingen 1769 ( noe som ikke er uvanlig ). Heller ikke vet jeg hvem konen var. Hun gifter seg muligens igjen, men blir ikke boende på Kjul. Det er trolig at Johannes Baardsen var bruker av Nord-Kjul 268d. frem til sin død 1773, for året etter overtar Peter P. Dass gården.

Peter P. Dass var fra Lurøy, f:1745, og sønn av Peter Jacobsen Dass og Adelus Mikkelsborg. Han var lensmann i Vega fra 1774 - til sin død 1789.

Peter P. Dass gifter seg 1771 med Margrethe Brede.

                  Peter og Margrethe får barna : 

1. Maren Petersdt. Dass - f:1771 - Rørøy - døde før faren. ( når ? ) 2. Jacob Petersen Dass - f:1772 - Rørøy - gift 1804 med Anna Jonsdt. fra Mudvær. Bodde i Skjærvær ( Sørparten ). 3. Dorthe Petersdt. Dass - f:1775 -  ? 4. Sørfen Petersen Dass - f:1778 - Kjul - død 1785 - 7 år gammel. 5. Berith Petersdt. Dass - f:1781 6. Peternille Petersdt. Dass - f:1784

Lensmann Peter Dass dør 1789 - 44 år gammel. Skifte ble holdt 22.juli samme år. Den nye lensmannen ; Morten Sommer Løre, og Svend Pedersen Floa var tilstede som vurderingsmenn. Arvingene var : 1. Margrethe Brede - hans kone. 2. Jacob Wilhelm Petersen - sønn - 17 år. 3. Dorthe Petersdt. - datter - 14 år. 4. Berith Maria Petersdt. - datter - 8 år. 5. Peternille Petersdt. - datter - 5 år. Boets midler som bestod av løsøre utgjorde : 256 – 00 – 02, og boets gjeld : 323 – 01 – 09, hvorav til P N. Greger ; 162 – 04 – 11.

                                      Helg. spk. No. 16b. – fol. 398.

Det bemerkes at 28.apr. 1790 var det skiftesamling i boet, og nu er også lensmann Peter Dass`s hustru, Margrethe Brede avgått med døden. Skifte etter dem begge sluttedes 1.mai 1790. ( ikke skifte å finne )

Som en ser av overnevnte, dør Margrethe Brede som lensmannsenke på Kjul 1790 - 45 år gammel.

De som nå overtar gården ( 268d.) blir Knud Nielsen og Michaela Chartrina Olsdt. De gifter seg 1791, og han står da oppført fra Rørøy ( neppe fra Vega ), og hun er fra Ulvingen, f:1770, og datter av Ole Haagensen og Abel Maria Michelsdt.

               Knud og Michaela får barna : 

1. Ole Knudsen - f:1792 - død 1793. 2. Olava Kristina Knudsdt. - f:1794 - gift 1822 med Lars Olsen 3. Stinken Knudsdt. - f:1797 4. Haagen Knudsen - f:1801 - gift 1823 med Ingeborg Dinesdt. fra Eidem. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Abel Bergithe Knudsdt. - f:1804 - gift 1828 med Erich Dinesen Eidem. Bodde på Færset. 6. Elen Maria Knudsdt. - f:1807 - gift 1823 med Alexander Morten Sommer, Nordgården Vika, hvor de også bodde.

           Nord-Kjul - 268d., ved folketellingen 1801. 

1. Knud Nielsen - bonde og gårdsbeboer - 40 år. 2. Michaela Olsdt. - hans kone - 33 år. 3. Olava Knudsdt. - datter - 7 år. 4. Stinken Knudsdt. - datter - 4 år. 5. Sivert Andersen - fosterbarn - 10 år. 6. Hendrich Olsen - tj.dreng - ugift - 33 år. 7. Ingeborg Olsdt. - tj.pike - ugift - 49 år.

No. 5. – Sivert Andersen var f:1791, og sønn av Anders Pedersen og Johanna Knudsdt. No. 6. – Hendrich Olsen var trolig sønn av Ole Olsen og Aasel Johnsdt. på Sundsvoldstranen ( f:1766 ). No. 7. – Ingeborg Olsdt. var fra Ulvingen, f:1749, og datter av Ole Olsen og Ingeborg Danielsdt.

Under gården ( 268d.) er det ved folketellingen1801 bosatt en jordløs husmann med navnet Johannes Christophersen - 50 år , og hans kone Inger Hansdt. - 43 år. Ettersom de ikke har, og heller ikke får noen barn, lar jeg dem ikke få noen egen ”plass”, men tar de med her. Johannes Christophersen var f:1752 på Sør-Kjul ( 268b.), og sønn av Christopher Joensen og Anna Christensd. Når han ble gift med Inger Hansdt. vet jeg ikke, heller ikke hvem hun var. Inger Hansdt. dør 1813 - 60 år gammel. Johannes Christophersen dør som inderst 1828 - 76 år gammel. ( det er ikke sikkert han var inderst på denne gården på Kjul da han døde ) Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Christen Christophersen - bror - død. 2. Christopher Christensen - barn av Christen - død. 3. Lise Christophersdt. - barn av Christopher - 13 år. 4. Fredricha Christophersdt. - barn av Christopher - 8 år. 5. Christopher Christophersen - halvbror - død - Kjul. 6. Anders Christophersen - barn av Christopher - 30 år. 7. Ole Christophersen - barn av Christopher - 28 år. 8. Christopher Christophersen - barn av Christopher - 18 år. 9. Paul Christophersen - barn av Christopher - 22 år. 10. Aleth Christophersdt. - barn av Christopher - gift med Lars Johansen, Eidem ( ”Jacobsbakken” ). 11. Johanna Christophersdt. - barn av Christopher - gift med Joen Christophersen, Halmøy. 12. Mortina Christophersdt. - barn av Christopher - gift med Peter Larsen, Færset. 13. Elen Christophersdt. - barn av Christopher - 19 år - Færset. 14. Marianna Christophersdt - halvsøster - gift med Joen Larsen, Flatås.

1811 betaler Knud Nielsen skatt. ( ikke angitt hvor mye )

1816 ble ”sølvskatten” innkrevd, og Knud Nielsen betalte 7 daler. Han var dermed den som betalte mest på Kjul.

Haagen Knudsen gifter seg 1823 med Ingeborg Johanna Dinesdt. fra Eidem. Hun var f:1798, og datter av Dines Erichsen og Gurina Joensdt. ( ”Nerstua” )

              Haagen og Ingeborg får barna : 

1. Johan Andreas Haagensen - f:1824 - gift 1858 med Johanna A. Nielsdt. fra Hestviken. 2. Ole Andreas Haagensen - f:1825 - gift 1855 med Anne Dorthea Nielsdt. fra Kjelkedalen. De overtar gården ( 268d.) etter hans foreldre. 3. Karen Maria Haagensdt. - f:1827 4. Haagen Olsen Haagensen - f:1829 5. Berith Marie Haagensdt. - f:1831 - gift 1858 med Andreas N. Rasmusen 6. Didrikke Gurine Haagensdt. - f:1834 - gift 1859 med Arnt M. Amundsen fra Sør-Kjul ( 268b.) Ble brukere av halve 268b. 7. Erik Ole Haagensen - f:1837 - gift 1863 med Karen J. Johansen fra Bø.

Knud Nielsen dør 1826 som bonde - 68 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Michaela Olsdt. - hans kone. 2. Haagen Knudsen - sønn - 26 år. 3. Olava Knudsdt. - datter - 33 år - enke. 4. Stinken Knudsdt. - datter - gift med Dines Hendriksen, Svea. 5. Abel Knudsdt. - datter - 23 år - hjemme. 6. Elen Knudsdt. - datter - gift med Alexander Sommer, Vika.

Etter matrikkelen 1836, er Haagen Knudsen bruker av Nord-Kjul 268d. Gammel skyld : 1 pund. Ny skyld : 2 ort - 20 skilling.

Ole Andreas Haagensen gifter seg 1855 med Anne Dorthea Nielsdt. fra Kjelkedalen. Hun var f:1824, og datter av Niels Pedersen og Berith Michelsdt.

                 Ole og Anne får barna : 

1. Ole Michael Olsen - f:1856 2. Hans Enok Olsen - f:1859 - gift 1885 med Jensine Alexandersdt. fra Færset, hvor de også bodde.( besteforeldre til 3. Nikoline Marie Olsdt. - f:1863 - gift 1882 med Ole Einarsen fra Skråmo, Snåsa. 4. Andreas Olai Olsen - f:1867 - døde samme år.

          Nord-Kjul - 268d., ved folketellingen 1865. 

1. Ole Haagensen - gårdbruker / selveier - 41 år. 2. Anne Nielsdt. - hans kone - 42 år. 3. Ole Olsen - deres sønn - 10 år. 4. Hans Olsen - deres sønn - 7 år. 5. Jacob Pedersen - deres fosterbarn - 14 år. 6. Nikoline Olsdt. - deres datter - 3 år. Gården hadde : 1 hest, 8 kyr, 15 sauer og 2 griser, 1½ tønne bygg, 2 tønner havre og 7 tønner poteter.

         Kårboligen på gården - 268d., ved folketellingen 1865. 

1. Haagen Knudsen - kårmann - - - 67 år. 2. Ingeborg Dinesdt. - hans kone - - 68 år. 3. Erik Haagensen - deres sønn - fisker - enkemann - 29 år. 4. Karl Eriksen - sønn av Erik - - 1 år. 5. Karen Haagensdt. - deres datter - losjerende - ugift - 39 år. 6. Anne Jensdt. - datter av Karen - - 5 år. Ingen ”kreaturer” på plassen.

No. 3. - Erik Haagensen ble, som tidligere nevnt, gift 1863 med Karen J. Johansdt. fra Bø, hvor de bodde hos hennes foreldre. De fikk 1865 sønnen Karl Edvard Eriksen ( No.4.), men Karen døde trolig i forbindelse med fødselen samme år, og Erik flyttet hjem igjen.

No. 6. – Anne Katrine Jensdt. var et ”uekte” barn Karen Haagensdt. fikk med ungkar Jens Tønder i Rørøyen. Hun ble 1890 gift med Anton Mortensen på Gulsvåghaugen.

            Nord-Kjul - 268d., ved folketellingen 1875. 

1. Ole Haagensen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1825. 2. Anne D. Nielsdt. - hans kone - f:1824. 3. Ole Olsen - deres sønn - hjelper foreldrene - f:1856. 4. Hans Olsen - deres sønn - hjelper foreldrene - f:1859. 5. Nikoline Olsdt. - deres datter - f:1863.

        Kårboligen på gården 268d., ved folketellingen 1875. 

1. Haagen Knudsen - føderådsmann / fisker - f:1801.

     forsørges av sønnen Ole Haagensen. 

2. Ingeborg Dinesdt. - hans kone - f:1898. 3. Karen Haagensdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1827. 4. Anne Katrine Jensdt. - datter av Karen - f:1861.

Ole A. Haagensen dør som gårdbruker 1879 - 54 år gammel.

Etter matrikkelen 1886, er enken etter Ole Haagensen ( Anne D. Nielsdt. ) bruker av br.nr. 5. ( 268d.). Skuld i mark og øre : 2.48. I daler, ort og skilling : 0.2.20.

Nord-Kjul - br.nr. 5. ( 268d.), ved folketellingen 1900. 1. Albert Andersen - skipper / gårdbruker / bygselmann - f:1860. 2. Jensine Andersen - hans kone - - f:1862. 3. Arne Andersen - deres sønn - - f:1886. 4. Elise Andersen - deres datter - - f:1887. 5. Astrid Andersen - deres datter - - f:1890. 6. Marie Andersen - deres datter - - f:1892. 7. Aksel Andersen - deres sønn - - f:1893.

1900 er Albert Andersen konkurs.

Etter matrikkelen 1907, står Nils Andersen som bruker ( eier ? ) av br.nr. 5. Matrikkelskyld : 2 mark - 48 øre. ( Nils er trolig bror av Albert Andersen )Husmannsplassen ”Hanskjællviken - 1”, under 268 c. og d.

Hans Rafael Anton Andreasen, som var fra Nord-Kjul ( 268c.), f:1849, og sønn av Andreas Eliasen og Hanna Pedersdt., gifter seg 1882 med Hansine Kathrine Hendrichsdt. fra Floa. Hun var f:1854, og datter av Hendrich Johannesen og Trine Olsdt. Bye. De får en husmannsplass, som ligger under både 268 c. og d.

                Hans og Hansine får barna : 

1. Albert Kristian Hansen - f:1883 2. Anna Julie Hansdt. - f:1884 3. Haldor Ingvald Hansen - f:1887 - død 1888. 4. Ane Kathrine Hansdt. - f:1889 5. Jens Angel Hansen - f:1891 - gift 1914 med Anna Pettersen 7. Marianne Berntine Hansdt. - f:1893 8. Hans Herman Hansen - f:1896 9. Henrik Teiman Hansen - f:1900

Husmannsplassen ”Hanskjællviken”, und. br.nr. 4 og 5, ved folketellingen 1900. 1. Hans Andreasen - husmann med jord / fisker - f:1849. 2. Hansine Hendrichsdt. - hans kone - f:1854. 3. Anna Hansen - deres datter - f:1884. 4. Ane Hansen - deres datter - f:1889. 5. Jens Hansen - deres sønn - f:1891. 6. Marianne Hansen - deres datter - f:1893. 7. Hans Hansen - deres sønn - f:1896. 8. Henrik Hansen - deres sønn - f:1900. 9. Albert Hansen - deres sønn - fisker - ugift - f:1883.

No. 9. - Albert Hansen bor for tiden i Brønnø.
        Husmannsplassen ”Hanskjællviken 2.”, under br.nr. 5.

Johan Jacob Arntsen gifter seg 1881 med Hendrikka Peternella Bergitte Tøgersdt. Fra Lamøyen, Næss. Hun var f:1855, og datter av Tøger Nielsen og Hanna Hansdt. Johan var fra Floa ( d.), f:1849, og sønn av Arnt Joensen og Ingebor Arntsdt.

                Johan og Hendrikka får barna : 

1. Kristianne Julie Johansdt. - f:1883 - Lamøy 2. Ingvald Andreas Johansen - f:1885 - Kjul - død samme år. 3. Hanna Inanda Johansdt. - f:1898 - Kjul

Husmannsplassen ”Hanskjællviken 2.”, ved folketellingen 1900. 1. Johan Arntsen - husmann med jord / fiskehandler - f:1849. 2. Hendrikka Tøgersen - hans kone - f:1855. 3. Hanna Johansen - deres datter - f:1898.