13 Floa

Fra Skjerstad Wiki
Revisjon per 9. des. 2021 kl. 13:00 av Magne (diskusjon | bidrag) (Ny side: FLATÅSEN Matrikkelskyld : 1 ½ wog ( 1 wog - 1 pund - 12 mark ). 1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skyld…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
                 FLATÅSEN 
    Matrikkelskyld : 1 ½ wog ( 1 wog - 1 pund - 12 mark ).

1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610. Skattemanntall. Leilending : Joen på Flataas.

1641. Skattemanntall. Leilending : Joen på Flataas - 1 ort.

1653. Skatt og matrikkel. Leilending : Niels - 1 ½ vog - ingen skatt.

1661. Jordbok. Leilending : Niels - 1 ½ wog. Kongen eier og bygger.

1665. Folketelling / jordbok o.s.v. Bonde : Niels - 50 år - 1 ½ wog. Bondesønn : Joen Nielsen - 17 år. Husmann : Olluf - 30 år.

1680. Jordbok / skatt. Leilending : Knud - 18 mark - 15 skill. Leilending : Ole Nielsen - 18 mark - 15 skill. Welb. Irgens eier.

1691. Jordbok. Leilending : Knud - 18 mark. Leilending : Ole - 18 mark. Welb. Irgens eier.

1696. Jordbok. Leilending : Knud Nielsen - 1 pund - 12 mark. Welb. Irgens eier.


1701. Folketelling. Leilending : Knud Nielsen - 48 år. Drenger : Knud Arensen - 20 år. Hans Torstensen - 20 år.

1711. Skatt. Leilending : Hendrich Larsen - 4 ch. Leilending : Joen Poversen - 2 ch.

1723. Matrikkel. Leilending : Haldor Torstensen - 18 mark. ( Søråsen ) Leilending : Søren Joensen - 18 mark. ( Noråsen )

Her ser det ut for å være noe som ikke stemmer. Det er mulig at det er en feil ved skatteyterne 1711, men matrikkelen 1723 er riktig, så vi begynner der.

                   Søråsen - 264a. 

Av det som følger av opplysninger av skifter o.s.v. etter 1723, går det frem at Knud Nielsens kone har vært Berith Joensdt. - nesten sikkert hans andre kone. Berith Joensdt. var trolig datter av Joen Ingebrigtsen i Mudværet - f: ca.1690, og gift ca.1710 med Knud Nielsen i Flatåsen.

                 Knud og Berith får barna : 

1. Joen Knudsen - f: ca.1710 - gift 1744 med Berith Knudsdt. De ble brukere av gården Åkerbakken. Ingen barn. 2. Arnt Knudsen - f: ca.1715 3. Mille Knudsdt. - f: ca.1718 4. Elisabeth Knudsdt. - f: ca.1723.

Etter folketellingen 1701, ser det ut for at Knud Nielsen er bruker av hele Flatåsen., men at gården igjen er blitt delt ca.1723. Haldor Torstensen må jo være gift - men kan også være enkemann, og Søren Joensen - som bruker andre parten av gården - er bror til Berith Joensdt. Knud Nielsen må trolig ha dødd på denne tiden. Ikke skifte å finne.

Berith Joensdt. gifter seg igjen med enkemannen Haldor Torstensen 1729. Det er begges 2.ekt. De har ingen barn sammen. For Haldor var dette hans 2.ekt. Hva hans første konen het vet jeg ikke, men en ved navnet Lisbeth Johansdt. dør i Flatåsen 1728 - 66 år, samt en pike ved navnet Marith Haldorsdt. - 16½ år.


Haldor Torstensen dør 1736 - 57 år gammel. Skiftet blir holdt 5 juni året etter. Arvingene er : 1. Berith Joensdt. - hans kone. 2. Torsten Haldorsen - hans sønn fra 1.ekt. Boets midler : 26 - 03 06.

                     Helg. spk. No. 7c.- fol. 528. 

Berith Joensdt. gifter seg igjen 1737 med Paul Hendrichsen - f: ca.1710, men hvem han er vet jeg ikke. De har heller ingen barn sammen ( Berith er ca. 50 år )

Berith Joensdt. dør 1741 ( ingen alder oppgitt ). Skiftet blir holdt 4 april samme år. Arvingene er : 1. Paul Hendrichsen - hennes mann. 2. Joen Knudsen - hennes sønn fra 1.ekt. ( død før 1754 ) 3. Arnt Knudsen - hennes sønn fra 1.ekt. ( bodde Qitting, Leirfjorden ) 4. Mille Knudsdt. - hennes datter - 23 år - fra 1.ekt. ( død før 1754 ) 5. Lisbeth Knudsdt. - hennes datter - 18 år - fra 1.ekt. Boets midler : 48 - 05 - 02.

                            Helg. spk. No. 8b. - fol. 486. 

Paul Hendrichsen gifter seg igjen 1742 med Anne Mortensdt. De får 1747 sønnen Hendrich Paulsen, som blir deres eneste barn. Døde 1780.

Paul Hendrichsen dør 1749 - 36 år gammel. Skiftet blir holdt 30 april samme år. Arvingene er : 1. Anne Mortensdt. - hans kone. 2. Hendrich Paulsen - deres sønn - 2 år gammel. Boets midler : 61 - 06 - 14, men fallit, så ingenting å dele.

                          Helg. spk. No. 9. - fol. 167. 

Anne Mortensdt. gifter seg igjen 1749 med Ole Haagensen fra Rørøyen. Han var f:1716, og sønn av Haagen Olsen og Kirsten Nielsdt., som var bruker av Rørøygården, til Peder Nicolai Greger overtok etter Haagens` død.

                   Ole og Anne får barna : 

1. Marith Olsdt. - f:1750 - gift 1751 med Niels Hansen 2. Paul Olsen - f:1753 - gift 1784 med Anna Johannesdt., Bø. Bodde i Ulvingen. 3. Haagen Olsen - f:1757 - gift 1785 med Brynild Jacobsen. De overtar Gården etter hans foreldre. 4. Morten Olsen - f:1760 5. Anne Olsdt. - f:1760

         Flatåsen - 264a., ved folketellingen 1769. 

1. Ole Haagensen - leilending - 1.ekt. - 53 år. 2. Anne Mortensdt. - hans kone - 2.ekt. - 52 år. 3. Marith Olsdt. - deres datter - ugift - 19 år. 4. Paul Olsen - deres sønn - 16 år. 5. Haagen Olsen - deres sønn - 12 år. 6. Morten Olsen - deres sønn - 8 år. 7. Anne Olsdt. - deres datter - 8 år.

Ole Haagensen dør 1780 - 64 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : ( her er det noe som ikke stemmer, for mange er utelatt ) 1. Anne Mortensdt. - hans kone. 2. Paul Olsen - deres sønn - umyndig - hos moderen. 3. Marith Olsdt. - deres datter - ugift - 30 år - tj. hos moderen. 4. Haagen Olsen - deres sønn ( ikke med i skiftet ) 5. Morten Olsen - deres sønn ( ikke med i skiftet ) 6. Anne Olsdt. - deres datter ( ikke med i skiftet ) Boets midler : 114 - 02 - 12 – gjeld : 25 - 01 - 02.

Marith Olsdt. gifter seg 1781 med Niels Hansen. Hvem han er vet jeg ikke sikkert.

Marith Olsdt. dør 1783 - 30 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Niels Nielsen - hennes mann. 2. Anna Mortensdt. - hennes mor - enke. 4. Paul Olsen - hennes bror - tj. hos Haagen Haagensen, Ulvingen. 5. Haagen Olsen - hennes bror - Flatåsen. 6. Hendrich Paulsen - hennes halvbror - død. 7. Paul Hendrichen - barn av Hendrich - verge : Joen Nielsen Holand. 8. Johanna Hendrichsdt. - datter ? 7 år - verge Joen Nielsen Holand.

Haagen Olsen gifter seg 1785 med Brynild Jacobsdt.

               Haagen og Brynild får barna : 

1. Ole Haagensen - f:1786 - gift 1809 med Elen Nielsdt.. Hun var fra Nausthaugen, Holand, og Ole og Elen overtok halve gården etter hennes foreldre ( ”Gustavgården” ) 2. Morten Haagensen - f:1789 - gift 1821 med Johanna Tronsdt. fra Viksås. De ble brukere av ”Meiergården ” på Risbakken. 3. Marith Haagensdt. - f:1892 - gift ca.1820 med Lars Joensen på

     nabogården - Flatåsen 264b.. De overtok gården etter hans foreldre. 

Brynild Jacobsdt. ( står Olsen ) dør 1795 - 40 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Haagen Olsen - hennes mann. 2. Ole Haagensen - deres sønn - 8 år. 3. Morten Haagensen - deres sønn - 5 år. 4. Marith Haagensdt. - deres datter - 2 år.

Haagen Olsen gifter seg igjen 1798 med Elisabeth Nielsdt. - f:1768, og datter av Niels Larsen og Brønnel Olsdt. i Burøyen.

                Haagen og Elisabeth får barna : 

1. Haagen Haagensen - f:1800 - gift 1827 med Margrethe Olsdt. fra Sundsvold. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Brynild Haagensdt. - f:1803 - gift 1838 med Elias Larsen i Mudværet, hvor de også bodde. 3. Ane Haagensdt. - f:1806 - gift 18?? med Arnt Johnsen på nabogården - Flatåsen 264b. De overtar gården Kolskogen, Grøtland. 4. Niels Haagensen - f:1809 - død 1818.

           Flatåsen - 264a., ved folketellingen 1801. 

1. Haagen Olsen - leilending - 2.ekt. - 42 år. 2. Elisabeth Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 41 år. 3. Haagen Haagensen - deres sønn - 1 år. 4. Ole Haagensen - hans sønn - 13 år. 5. Morten Haagensen - hans sønn - 11 år. 6. Marith Haagensdt. - hans datter - 7 år. 7. Peder Andersen - fosterbarn - 18 år.

Anne Mortensdt. dør i Flatåsen 1803 - 91 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Paul Olsen - sønn - Ulvingen. 2. Haagen Olsen - sønn - Flatåsen. 3. Hendrich Paulsen - sønnesønn - 12 år. 4. Hans Paulsen - sønnesønn - 10 år. Her er det noe som skurer, men ikke helt. Kan ikke ta med alt her, men Hendrich og Hans var sønner av Paul Hendrichsen og Berith Maria Jacobsdt. på Nergården, Nes.

Da det ble innkrevd skatt 1816 ( sølvskatten ), betalte Haagen Olsen 6 daler, noe som tyder på at han ”sto godt i det”. ( John Larsen - naboen - betalte det samme)

Haagen Olsen dør som gårdsmann 1825 - 68 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Elisabeth Nielsdt. - hans kone. 2. Ole Haagensen - hans sønn - 1.ekt. - 40 år - Holand. 3. Morten Haagensen - hans sønn - 1.ekt. - 35 år - Risbakken, Grøtland. 4. Marith Haagensdt. - hans datter - 1.ekt. - gift med John Larsen, Åsen. 5. Haagen Haagensen - deres sønn - 25 år - hjemme. 6. Ane Haagensdt. - deres datter - 19 år - hjemme.

Haagen Haagensen gifter seg med 1827 med Margrethe Olsdt. fra Sundsvold. Hun var f: 1816?, og datter av Ole Oddesen og Sophie Michelsdt. Haagen og Margrethe får ingen barn, så det blir Andreas Johannesen som overtar gården etter dem.

Etter matrikkelen 1836, er Haagen Haagensen bruker av Flatåsen - 264a. Matrikkelskyld gammel : 18 mark, ny : 3 ort - 22 skill.

Haagen Haagensen får skjøte på gården av Carl Stephansen 22.sept. 1857 - tingl. 23.sept. 1857. ( P. bok : 12 - 16 ).

Andreas Johannesen får 1861 bygselbrev på gården, mot kår til Haagen Haagensen og hans kone. Tingl.: 14.mai 1862. ( P. bok : 12 - 391 ).

Anders Carl Johannesen var f:1821, og sønn av Johannes Knudsen og Elisabeth Haslop på Olderåsen ( Elisabeth var prestedatter ). Han giftet seg 1857 med Marie Iversdt. fra Vallnautøyen. Hun var f:1828, og datter av Iver Christensen og Maria Knudsdt., som nettopp var kommet til Vega. ( broren Knud Iversen ble bruker av gården Knud Krog har ). Heller ikke Andreas og Elisabeth får barn.

           Flatåsen - 264a., ved folketellingen 1865. 

1. Andreas Johannesen - gårdbruker / leilending - 45 år. 2. Maria Iversdt. - hans kone - 38 år. 3. Oline Johnsdt. - tjenestepike - ugift - 25 år. 4. Anton Olsen - deres fosterbarn - 10 år. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 6 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter.

                   Kårboligen. 

1. Haagen Haagensen - kårmann - 66 år. 2. Margrethe Olsdt. - hans kone - 60 år. 3. Ole Mortensen - dreng - ugift - 23 år. Kårfolket hadde : 2 kyr og 4 sauer.

           Flatåsen - 264a, ved folketellingen 1875. 

1. Andreas Johannesen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1821. 2. Maria Iversdt. - hans kone - f:1827. 3. Anna L. Jakobsdt. - pleiedatter - forsørges av nr.1. - f:1865. 4. Peter Lornts Petersen - inderst - jordarb./ fisker - f:1841. 5. Elen Marta Sivertsdt. - hans kone fra Levang Alstaha. - f:1846. 6. Peter A. Petersen - deres sønn - f:1871. 7. Sivert Petersen - deres sønn - f:1873. 8. Haagen Haagensen - kårmann - f:1800. 9. Margrethe Olsdt. - hans kone - f:1805. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 13 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner Havre og 4 tønner poteter. I tillegg hadde Peter Petersen 1 ku og 4 sauer. Dette er trolig feil, og skulle vel vært ført på kårfolket.

Haagen Haagensen dør 25 juli 1876, og Margrethe Olsdt. dør 2 nov. 1877. Haagen ble 76 - Margrethe - 74 år gammel. Da ingen av dem hadde barn, ble skiftet en hel slektshistorie. Arvingene er :

1. Brynild Haagensdt. - hans søster - gift med Elias Hansen, Ulvingen. 2. Ane Haagensdt. - hans søster - gift med Arnt Johnsen, Kolskog. 3. Marith Haagensdt. - hans halvsøster - Flatåsen. 4. Morten Haagensen - hans halvbror - Risbakken, Grøtland. 5. Ole Haagensen - hans halvbror - død. 6. Jacob Olsen - barn av Ole - Moen, Kjul. 7. Lars Olsen - barn av Ole - Nausthaugen, Holand. 8. Dorthea Olsdt. - barn av Ole - gift med Daniel Paulsen, Holand. 9. Nikoline Olsdt. - barn av Ole - gift m. Peder Johannesen, Holand. 10. Haagen Olsen - barn av Ole - død. 11. Didrike Haagensdt. - barn av Haagen - gift med Ole Klep, Øver-Nes. 12. Johan Olsen - hennes bror - Brandsviken. 13. Odde Olsen - hennes bror - Vika. 14. Daniel Olsen - hennes bror - Vika. 15. Ane K. Olsdt. - hennes søster - gift med Andreas Olsen, Floa. 16. Oline Olsdt. - hennes søster - g.m. Nicolai Hansen, Kjelkedal. 17. Anders Olsen - hennes bror - død - Sundsvold. 18. Ole Andersen - barn av Anders - Sundsvold. 19. Ulrik Andersen - barn av Anders - Sundsvold. 20. Anna Andersdt. - barn av Anders - g.m. lærer Nn Fredriksen. 21. Eline Andersdt. - barn av Anders - 18 år. 22. Kathrine Andersdt. - barn av Anders - død ( g.m. Ole Benjaminsen ). 23. Albertine Benjaminsen - barn av Kathrine - Værøy i Lofoten. 24. Randine Olsdt. - hennes søster - død ( Gulsvåghaugen ) 25. Ole Mortensen - barn av Randine - Gulsvåg. 26. Morten Mortensen - barn av Randine - Gulsvåg. 27. Hans Mortensen - barn av Randine - Vika. 28. Nils Mortensen - barn av Randine - Øver-Nes ( ”Gavelgården” ). 29. Salamon Mortensen - barn av Randine - Gulsvåg. 30. Alette Mortensdt. - barn av Randine - død - Gulsvåg ( Trøan ). 31. Ole Edvart Andreasen - barn av Alette - Gulsvåg. 32. Anna H. Andreasdt. - barn av Alette - Gulsvåg.

Andreas C. Johannesen får 17.sept. 1879 auksjonsskjøte på gården for 1235 kr. Tingl.: 10.sept. 1887. ( P. bok : 16 - 29 ).

Maria Iversdt. dør 1883 - 56 år gammel.

Andreas Johannesen gifter seg igjen1884 med Martha Elisabeth Eliasdt. fra Hemnes. Hin var f:1844. De har heller ingen barn sammen.

Ole Hermandsen får 7.des. 1885 skjøte på gården for 1600 kr. av Andreas C. Johannesen. Det nye stabburet og den nyeste stuebygningen følger ikke med salget. Videre er det medtatt kår til en årlig verdi av 80 kr. Tingl.: 10.sep. 1887. ( P. bok : 16 - 30 ).

Ole Saul Enok Hermandsen var f:1852, og sønn av Hermand Nielsen og Oline Olsdt. i Kjelkedalen. Han giftet seg 1845 med Anne Kathrine Pedersdt. fra Nergården, Valla. Hun var f:1860, og datter av Peder Nielsen og Elen Arntsdt.

                Ole og Anne får barna : 

1. Petra Elise Olsen - f:1884 - Gulsvåg - død 1885. 2. Petra Elise Olsen - f:1885 - Åsen - død samme år. 4. Hanna Otelia Olsen - f:1887 5. Anna Oline Olsen - f:1889 - gift 1907 med Harald Hansen i Østerstua på Vika, hvor de også bodde. 6. Alfred Parelius Olsen - f:1891 - gift 1917 med Berith Pedersdt. fra Eidemsdalen. De overtar gården etter hans foreldre. 7. Inga Amalie Olsen - f:1893 - gift 1925 med Parelius Pedersen fra Jedderviken i Igerøyen. De får en husmannsplass på gården. 8. Albert Oskar Olsen - f:1894 - gift 1918 med Anna Hendriksen fra Marken. De får en part av gården.

Etter matrikkelen 1891, er Ole Hermansen bruker av Flatåsen - 264a., br.nr.1. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 22 skill., revidert : 2 mark - 29 øre.

22.sep.1896, får Ingebrigt Paulsen husmannsseddel på plassen ”Bjørkliåsen”. Utgått fra begge gårdene i Flatåsen. Tingl.: 5.mai 1898 ( P. bok : 19 - 792 ).

           Flatåsen - 264a., br.nr.1., ved folketellingen 1900. 

1. Ole Hermandsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1851. 2. Anne Pedersdt. - hans kone - f:1860. 3. Hanna Olsen - deres datter - f:1887. 4. Anna Olsen - deres datter - f:1889. 5. Alfred Olsen - deres sønn - f:1891. 6. Inga Olsen - deres datter - f:1893. 7. Albert Olsen - deres sønn - f:1894. 8. Nikoline Pedersen - tjenestepike / husgj. - ugift - f:1849. 9. Andreas Johannesen - føderådsmann - 2.ekt. - f:1821. 10. Martha Eliasdt. - hans kone - 1.ekt. - f:1848.

Etter matrikkelen 1907, er Ole Hermansen bruker av Flatåsen - gårds nr.10., br.nr.1. Matrikkelskyld : 2 mark - 29 øre.

Alfred Olsen får 1.apr.1912 skjøte på gården av faren Ole Hermandsen, for 2300 kr. Tingl.: 15.apr.1912 ( P. bok : 12 - 205 ).

15.nov.1918, får Alfred Olsen utskilt en part av gården til broren Albert Olsen. Parten får navnet ”Åsheia”, og en skyld på 0.35 mark. Tingl.: 25.nov.1918. ( P. bok : 31 - 234 ).

                 Åsheia - br.nr. 4. 

Plassen Åsheia ble utskilt fra Søråsen - br.nr.1., 15.nov.1918 av Alfred Olsen til broren Albert Olsen. Plassen fikk en skyld på 0,35 mark. Tingl. 25.nov.1918. ( P. bok 31 - 234 ).

Albert Oskar Angel Olsen var f:1894, og sønn av Ole Hermandsen og Anne Pedersdt. på Søråsen. Han giftet seg 1918 med Anna Petrine Hendriksen fra Marken. Hun var f:1898, og datter av Hendrik Erichsen og Kirsten Andersdt.

                Albert og Anna får barna : 

1. Harald Berg Olsen - f:1918 - Marken 2. Asbjørg Olsen - f:1921 - Flatåsen 3. Rut Olsen - f:1923 4. Ole Herman Olsen - f:1926 5. Alf Olsen - f:1928


                Flatmark - br.nr. 6.

7.mai 1927. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 1., og får en skyld på 20 øre. Tingl.: 1.juli 1927. ( P. bok 4 - 979/ 20 ). Kjøper : Parelius Pedersen Grimsøyen.

Parelius Olaf Pedersen var f:1874, og sønn av Peder Erichsen og Randine Rasmusdt. i Grimsøyen. Han giftet seg 1925 med Inga Amalie Olsen fra Flatåsen. Hun var f:1893, og datter av Ole Hermandsen og Anne Pedersdt. på Søråsen, og søster til Alfred Olsen Flatås, som var bruker av br.nr. 1.

                Parelius og Inga får barna : 

1. Paul Ingar Pedersen - f:1924 2. Rolf Pedersen - f:1926                    Steinås - br.nr. 10. 

6.des. 1932. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 1., og gitt en skyld på 15 øre. Tingl.: 13.des. 1932. ( P. bok 10 - 773/39 )

23.okt. 1933. Skjøte fra Alfred Olsen Flatås til Kristian Clausen Valla, på dette bruk, for 750 kr. Tingl.: 1.nov. 1933. ( P. bok 11 - 505/32 ).

Kristian Klausen var f:1896, og sønn av Ole B. Clausen og Olianna Fredriksdt., på Stauland, Valla. Han giftet seg 1918 med Edel Kanutte Johansdt. fra Valla. Hun var f:1874, og datter av ungkar Johan Nilsen på Vallhaugen og pike Anna Pedersdt. på Nergården.

                 Kristian og Edel får barna : 

1. Odny Oline Klausen - f:1918 - Stauland, Valla 3. Asbjørn Lund Klausen - f:1920 - Stauland 4. Kåre Peder Klausen - f:1924 - Stauland 5. Berit Kristine Klausen - f:1926 - Stauland

                   Asphaug - br.nr. 11. 

6.des. 1932. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 1., og gitt en skyld på 13 øre. Tingl.: 15.des. 1932. ( P. bok : 10 - 773/40 ).

23.okt. 1933. Skjøte fra Alfred Olsen Flatås til Kristian Mortensen Kjelkedalen, på dette bruk, for 650 kr. Tingl.: 1.nov. 1933. ( P. bok : 11 - 507/34 ).

Kristian Sverdrup Mortensen var f:1897, og sønn av Morten Hermandsen og Anna Svendsdt. i Kjelkedalen.

                   Breidablik - br.nr. 12.

6.des. 1932. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 1., og gitt en skyld på 14 øre. Tingl.: 15.des. 1932. ( P. bok 10 - 507/34 ).

23.okt. 1933. Skjøte fra Alfred Olsen Flatås til Peder Evertsen Valla, på dette bruk, for 700 kr. Tingl.: 1.nov. 1933. ( P. bok 11 - 509/36 ).

Peder Angel Evertsen var f:1876, og sønn av Evert Eliasen og Oline Olsdt. på Nordgården, Valla.

Peder Evertsen fikk 1898 barn med Dorthe Andreasdt. på Heimgården, Valla. - enken etter Søren Nielsen. Barnet får navnet Ingvard Kristian Pedersen.

Peder Evertsen giftet seg 1902 med Anna Julie Mikalsen fra Vallsjøen. Hun var f:1879, og datter av Michael Olsen og Bergithe Pedersdt. Peder og Anna Julie bodde på Lyngøyen, og ingen av barna er født i Åsen.

              Peder og Anna Julia hadde barna : 

1. Eline Kathrine Pedersen - f:1904 2. Alinda Augusta Pedersen - f:1906 3. Einar Olaf Pedersen - f:1908 4. August Peder Pedersen - f:1911 5. Magnor Berg Pedersen - f:1913 6. Alexander Pedersen - f:1915 7. Aagot Elfrida Pedersen - f:1917 8. Annie Elisabeth Pedersen - f:1919 9. Oliva Elinor Pedersen - f:1925
                  Hegglund - br.nr. 23. 

3.nov. 1943. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 1., og gitt en skyld på 3 øre. ( P. bok 23 - 708, dok. 708/1943 ). Angivelig eier : Hans Johannesen.
                 Åsen Stadion - br.nr. 24. 

2.juni 1948. Skyldelingsforretning, hvorved plassen er fradelt br.nr. 1., og gitt en skyld på 1 øre. Tingl.: 7.juni 1948. ( P. bok 30 - 75, dok.: 545/1948 ).
             Flatåsen - 264b., ( Nordåsen ). 

Etter matrikkelen 1723, er Søren Joensen bruker av Nordåsen, som har en skyld på 18 mark. Søren Joensen var trolig fra Mudværet - f: ca.1680, og sønn av Joen Ingebrigtsen.

19.juni 1724 er det skifte etter Søren Joensen. Arvingene er : 1. Berith Olsdt. - hans kone. 6. Mannens kreditorer. Boets midler : 11 - 04 - 08. Da boet er fallit nevnes ikke barna.

                               Helg. spk. No.5b. - fol. 406. 

Barna er ikke nevnt, men Søren hadde i hvert fall en datter - Mille - som var gift i Marken med Knud Johannesen, en sønn - Ole - gift på Kolstad, og en datter Marit ( var ugift, og bodde i Trondheim da tante Kirsten Joensdt. døde ugift på Kolstad 1754 ).

Berith Olsdt. gifter seg igjen 1725 med Gabriel Nielsen. Han var trolig fra en av øyene som tilhørte Tjøtta, og er med i skiftet etter Gunelle Larsdt., Engelsøyen 1749 ( Helg. spk. No.9 - fol. 163 ).

Gabriel Nielsen får 1738 barn med en av sine stedøtre. Navnet til moren er ikke nevnt i kirkeboken, men er nesten helt sikkert Marit, som bor i Trondheim. Barnet får navnet Berith Gabrielsdt.

Berith Olsdt. dør 1746. Ikke skifte å finne. Gabriel Nielsen var trolig død før Berith, og kan muligens være en bror av Guldbrand Nielsen, som overtar gården. Hvem Guldbrand var vet jeg ikke sikkert, men kan muligens være sønn av Niels Hermandsen i Ulvingen. Derimot er det enklere å plassere Anne Ingebrigtsdt. - se skifte etter Elisabeth Svendsdt. på Færset 1736. ( Helg. spk. No.7b. - fol. 386 ½ ).

Guldbrand Nielsen giftet seg 1736, med Ane Ingebrigtsdt.. Hun var f: ca.1710, og datter av Ingebrigt Olsen og Dorthe Knudsdt. på Kolstad.

                Guldbrand og Ane får barna :  

1. Berith Guldbrandsdt. - f:ca.1736 - gift ca.1758 med Svend Johannesen fra Bø. Bodde i Igerøyen. 2. Fredrich Guldbrandsen - f:ca.1737 - gift 1761 med Elisabeth Jørgensen. Bodde i Nordøyen i Numedalen. 3. Hermand Guldbrandsen - f:1741 - gift med Anna Mogensdt., fra Langneset i Rørøyen. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Niels Guldbrandsen - f:1745 - gift, og bodde i Skålværet. 5. Anna Guldbrandsdt. - f:1749 - død før 1772. 6. Ingebrigt Guldbrandsen - f:1750 - død samme år. 7. Ingebrigt Guldbrandsen - f:1752 - gift 1779 med Dorthe Olsdt. fra Kjelkedalen, hvor de også bodde.

Hermand Guldbrandsen gifter seg 1764 med Anna Mogensdt. fra Langneset i Rørøyen. Hun var f:ca.1725, men hvem foreldrene var vet jeg ikke. Ekteskapet ble barnløst.

            Flatåsen - 264b., ved folketellingen 1769. 

1. Guldbrand Nielsen - leilending - 1.ekt. - 62 år. 2. Ane Ingebrigtsdt. - hans kone - 1.1kt. - 64 år. 3. Hermand Guldbrandsen - deres sønn - 1.ekt. - 27 år. 9. Anna Mogensdt. - hans kone - 1.ekt. - 43 år. 10. Sara Johansdt. - tj.pike - 14 år.

Guldbrand Nielsen dør 1772 - 65 år gammel. Kan ikke se han er oppført død, men det er skifte etter han 21.juli dette året. Arvingene er : 1. Ane Ingebrigtsdt. - hans kone. 2. Hermand Guldbrandsen - deres sønn - gift, og bor på gården. 3. Niels Guldbrandsen - deres sønn - myndig - bor i Skålvær, Tjøtta. 4. Ingebrigt Guldbrandsen - deres sønn - 20 år - hjemme hos moderen. 5. Fredrich Guldbrandsen - deres sønn - død. 6. Marith Fredrichsdt. - barn av Fredrich - 5 år. 7. Randi Fredrichsdt. - barn av Fredrich - 8 år. Begge barna bor hos moren Elisabeth Jørgensdt. på Nordøyen i Numedalen. 8. Berith Guldbrandsdt. - deres datter - gift med Svend Johannesen, og bor i Igerøyen. Boets midler : 100 - 03 - 02 – gjeld : 67 - 03 - 10.

                                   Helg. spk. No.12a. - fol. 323. 

Den som nå overtar gården blir Joen Larsen fra Nord-Kjul. Han var f:1761, og sønn av Lars Andersen og Margrethe Joensdt. Lars Andersen var fra Burøyen, og hadde tidligere vert gift med Anna Arntsdt.. Datter av Arnt Amundsen, som var eier av hele Kjul en kort periode. ( bror til Lars - Hermand Andersen - var bruker av Moen ).

Joen Larsen gifter seg 1790 med Marianna Christophersdt. fra Sør-Kjul. Hun var f:1763, og datter av Christopher Olsen og Anna Christensdt.

             Joen og Marianna får barna : 

1. Lars Johnsen - f:1792 - gift 1820 med Marith Haagensdt. fra nabogården – Flatåsen – 264a. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Anna M. Johnsdt. - f:1794 - gift 1823 med Jens Thomasen fra Gulsvåghaugen. Bodde i Moen. 3. Kristianna Johnsdt. - f:1797 - gift 1824 med Erich Alfsen fra Nes. Bodde på Flåget, Holand. ( Erich var halvbror til Benjamin Olsen ). 4. Maren Johnsdt. - f:1797 - gift 1832 med Benjamin Olsen fra Nes. Bodde på Flåget, Holand. 5. Arnt Johnsen - f:1807 - gift 1836 med Ane Haagensdt. fra nabogården - Flatåsen - 264a. Bodde på Kolskogen, Grøtland.

          Flatåsen - 264b., ved folketellingen 1801. 

1. Joen Larsen - leilending - 1.ekt. - 42 år. 2. Marianne Christophersdt. - hans kone - 1.ekt. - 41 år. 3. Lars Johnsen - deres sønn - 9 år. 4. Ane Margrethe Johnsdt. - deres datter - 6 år. 5. Christian Johnsen - deres sønn - 4 år. 6. Sara Johansdt. - tjenestepike - ugift - 50 år. 7. Hermand Guldbrandsen - holdsmann - 1.ekt. - 63 år. 8. Anna Mogensdt. - hans kone - 1.ekt. - 65 år. 9. Inger Isachsdt. - fosterbarn - ugift - 23 år.

Anna Mogensdt. dør 1804 - 70 år gammel ( mye rot med alderen ). Skiftet blir holdt samme år. Arvingene e : 1. Hermand Guldbrandsen - hennes mann. 2. Dorthe Nielsdt. - søsterdatter - tjener Elias Joensen, Lånan. 3. Maria Nielsdt. - søsterdatter - tjener Madam Angel, Sømnes.

Hermand Guldbrandsen dør 1816 - 76 år gammel. Skiftet blir holdt 20.mai 1817. Arvingene er : 1. Niels Guldbrandsen - hans bror - Skålvær, Tjøtta. 2. Ingebrigt Guldbrandsen - hans bror - død - Kjelkedalen. 3. Ole Ingebrigtsen - barn av Ingebrigt - Burøyen. 4. Gulbrand Ingebrigtsen - barn av Ingebrigt - 19 år. 5. Cathrine Ingebrigtsdt. - barn av Ingebrigt - 22 år 6. Ane Ingebrigtsdt. - barn av Cathrine - 20 år - ugift. 7. Berith Guldbrandsdt. - søster - død - Igerøyen. 8. Johannes Svendsen - barn av Berith - død 9. Johannes Johannesen - barn av Johannes - 10 år. 10. Ane Johannesdt. - barn av Johannes - 16 år. 11. Berith Johannesdt. - barn av Johannes - 14 år. 12. Ingeborg Johannesdt. - barn av Johannes - 12 år. 13. Elen Svendsdt. - barn av Berith - 50 år - blind - Igerøyen. 14. Dorthe Svendsdt. - barn av Berith - død. 15. Ane Pedersdt. - barn av Dorthe - 20 år - Grimsøyen. Boets midler : 55 - 04 - 11 – gjeld : 14 - 03 - 08.

                             Helg. spk. No.31 - fol. 351½. 

Lars Johnsen gifter seg ca.1820 med Marith Haagensdt. på nabogården. Hun var f:1792, og datter av Haagen Olsen og Brynild Jacobsdt., som var brukere av Flatåsen - 264a.

                 Lars og Marith får barna : 

1. Herman Nicolai Larsen - f:1820 2. Benjamin Larsen - f:1822 - gift 1852 med Peternille Jensdt. fra Færset. De overtar gården etter hennes foreldre. 3. Anna Sophie Larsdt. - f:1824 4. Haagen Larsen - f:1827 - døde som ungkar 1857 - 29 år.

Etter matrikkelen 1836, er Lars Johnsen bruker av Flatåsen - 264b. Matrikkelskyld gammel : 18 mark, ny : 3 ort - 22 skill.

Benjamin Larsen får 9.sep.1853 bygselbrev på gården av C. Stephansen, mot kår til Lars Johnsen ( P. bok : 11 - 28 ).

Benjamin Larsen gifter seg 1852 med Peternille Antonette Jensdt. fra Færset. Hun var f:1820, og datter av Jens Oddesen og Giertrue Erichsdt. Schytte.

             Benjamin og Peternille får barna. 

1. Ole Johan Benjaminsen - f:1855 2. Fredrik Beck Benjaminsen - f:1857 - gift 1885 med Karen Erichsdt. fra Grimsøyen. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Julianne Benjaminsdt. - f:1860 - døde av difteri 1862 ( er trolig det verste året i Vegas historie når det gjelder barnedød - ca.35 døde ).

Benjamin Larsen får 22.sep.1857 ( tingl. samme dato ) skjøte på gården av C. Stephansen ( P. bok : 12 - 14 ).

           Flatåsen - 264b., ved folketellingen 1865. 

1. Benjamin Larsen - gårdbruker / selveier - 44 år. 2. Peternille Jensdt. - hans kone - 46 år. 3. Ole Benjaminsen - deres sønn - 11 år. 4. Fredrik Benjaminsen - deres sønn - 9 år. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr, 6 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1½ tønne havre og 5 tønner poteter.


               Kårboligen på gården.   

1. Lars Johnsen - kårmann - 77 år. 2. Marith Haagensdt. - hans kone - 74 år. 3. Hermand Larsen - deres sønn - tømmermann - ug. - 45 år. Kårfolkene hadde : 2 kyr og 2 sauer. ( til sammen var det derfor 8 kyr og 8 sauer på ”Nordåsen”).

Lars Johnsen dør som kårmann 1868 - 78 år gammel. Ikke skifte å finne.

          Flatåsen - 264b., ved folketellingen 1875. 

1. Benjamin Larsen - gårdbruker / selveier / smed - f:1822. 2. Peternille Jensdt. - hans kone - f:1820. 3. Ole Benjaminsen - deres sønn - hj. foreldrene - f:1855. 4. Fredrik Benjaminsen - deres sønn - hj. foreldrene - f:1857. 5. Edvard Jensen - deres pleiesønn - f:1867. 6. Anne Larsdt. - tyende / tj.pike - ugift - f:1824. 7. Didrikka Petersdt. - tyende / tj.pike - ugift - f:1859. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr og 16 sauer, 1 ½ tønne bygg, 1 tønne havre og 5 tønner poteter.

                    Kårboligen på gården. 

1. Marith Haagensdt. - kårkone - enke ette Lars Johnsen - f:1792. 2. Hermand Larsen - hennes sønn / tømmermann / smed / ug. - f:1820. Kårenken hadde : 1 ku og 2 sauer.

Etter matrikkelen 1891, er Benjamin Larsen bruker av Flatåsen - 264b., br.nr.2. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 22 skill., revidert : 2 mark - 29 øre.

Fredrik Beck Benjaminsen gifter seg 1885 med Karen Anna Erichsdt. fra Grimsøyen. Hun var f:1863, og datter av Erich Thomasen og Kirsten Johnsdt.

               Fredrik og Karen får barna : 

1. Nils Edvard Fredriksen - f:1887 - gift 1909 med Mortine Hendriksen fra Marken. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Benjamin Fredriksen - f:1889 - død 1892. 3. Julianne Fredriksen - f:1892 - gift 1920 med Eldor Olsen fra Marken. De overtar halve gården etter hennes foreldre. 4. Benjamin Fredriksen - f:1894 - gift ca.1918 med Marie Alexandersen fra Oppgården, Vika. De overtar halve gården etter hans foreldre. 5. Frithjof Karl Fredriksen - f:1897 - gift 1923 med Anna Arntsen fra Nordsjøen, Grimsøy – hvor de også bodde. 6. Petter Krist. Fredriksen - f:1900

Husmannsplass til Ingebrigt Paulsen er fradelt gården ( gjelder også Flatåsen - 264a.) 22.sep.1896. Plassen får navnet ”Bjerkliåsen”. Tingl.: 6.mai 1898. ( P. bok : 19 - 792 ).

           Flatåsen - 264b., br.nr. 2., ved folketellingen 1900.

1. Fredrik Benjaminsen - gårdbruker / selveier / fisker / smed - f:1857. 2. Karen Erichsdt. - hans kone - - f:1862. 3. Nils Fredriksen - deres sønn - - f:1887. 4. Julianna Fredriksen - deres datter - - f:1892. 5. Benjamin Fredriksen - deres sønn - - f:1894. 6. Frithjof Fredriksen - deres sønn - - f:1897. 7. Petter Fredriksen - deres sønn - - f:1900. 8. Ole Benjaminsen - losjerende - urmaker - ugift - f:1855. 9. Elen Erichsdt. - tjenestepike / husgj. - ugift - f:1854.

Etter matrikkelen 1907, er Fredrik Benjaminsen bruker av Flatåsen - gårds nr.10. br.nr.2. Matrikkelskyld : 2 mark - 29 øre.

Fredrik Benjaminsen dør av kreft 1918 - 61 år gammel. Konen - Karen Erichsdt. ( bruker nå Karen Benjaminsen ) blir sittende i uskiftet bo i.h.t. fylkesmannens uskiftebevilgning av 14.mai 1918.

Benjamin Parelius Fredriksen gifter seg 1918? Med Marie Johanna Alexandersen fra Vika. Hun var f:1898, og datter av Alexander Arntsen og Lovise Hendriksdt. i Oppgården.

              Benjamin og Marie får barna : 

1. Fredny Kri. Fredriksen - f:1918 2. Anie Helene Fredriksen - f:1919 3. Aslaug Lovise Fredriksen - f:1922 4. Arvid Johan Fredriksen - f:1925 5. Fredrik Kolbjørn Fredriksen - f:1927

Ditmar Pedersen Jedervig får 18.nov.1916, utskilt husmannsplassen Bjørkskilåsen fra Flatåsen. Den får br.nr.3., og en skyld på 0.78. Flatåsen - br.nr.1 og 2., får etter dette en skyld på 1.90 hver. Tingl.: 29.nov.1916.

6.aug.1925 blir Nordåsen delt i to like deler. Benjamin Fredriksen beholder det gamle br.nr. 2., mens den andre delen får br.nr. 5., og blir overtatt av Eldor Olsen fra Marken, og hans kone Julianna Fredriksen - søster til Benjamin. Begge delene får en skyld på 0.95 mark. Tingl.: 19.sep.1925. ( P. bok : 3 - 742 )

Karen Benjaminsen ( Erichsdt.) selger 23.aug.1926, halve Nordåsen til sønnen Benjamin Fredriksen for 4000 kr. Han beholder det gamle navnet og br.nr. på gården. Med på kjøpet følger halve hovedbygningen ( nordenden ), en fjøs, en ½ sommerfjøs, og den gamle stuebygningen. Tingl.: 20.sep.1926. ( P. bok : 4 - 189 ). På samme dato selger Karen Benjaminsen den andre halvparten av gården til Eldor Olsen for 4000 kr. Denne parten får navnet Mellemåsen, og br.nr. 5. Med på handelen følger andre halvparten av hovedbygningen ( sørenden ), en fjøsbygning, 2 stabbur, ½ sommerfjøs og en torvsjå ( p. bok : 4 - 187 ). Videre blir det på samme dag tegnet kårkontrakt mellom Karen Benjaminsen og sønnen Benjamin Fredriksen, og svigersønnen Eldor Olsen. ( P. bok : 4 - 191 ).

Benjamin Fredriksen, Flatås, omkommer 3.feb. 1934 i Vestfjorden, på tur til Værøyen.

Marie Fredriksen Flatås - enke etter Benjamin Fredriksen - har fått uskiftebevilgning 7.mars 1934.

14.aug. 1939. Sammenføyning av dette bruk og br.nr. 21, etter skylldelingsloven § 23, etter begjæring av Marie Fredriksen Flatås. ( br.nr. 21 er sikkert utgått fra br.nr. 2., men jeg vet ikke hvem den tiltenkte kjøper var. Kan ikke finne dette bruket registrert i panteregistret, så noen eier har det neppe vært ).                  Skjølvås - br.nr. 16. 

24.mai 1935. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 2.,og gitt en skyld på 11 øre. Tingl.: 1.juli 1935. ( P. bok 12 - 635/35 ).

9.des. 1935. Skjøte fra Marie Flatås til Eldor Nilsen Gulsvåg, på dette bruk, for 435 kr. Tingl.: 6.jan. 1936. ( P. bok 13 - 11 ). ( Eldor Nilsen Gulsvåg var i tillegg eier av br.nr. 15 - Skjølvåsmyren, som var fradelt br.nr. 3. ).


                   Bergås - br.nr. 17. 

24.mai 1935. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 2., og gitt en skyld på 14 øre. Tingl.: 1.juli 1935. ( P. bok 12 - 637/36 )

9.des. 1935. Skjøte fra Marie Flatås til Petter Fredriksen Flatås, på dette bruk, for 600 kr. Tingl.: 6.jan. 1936. ( P. bok 13 - 13 ).                   Solberg - br.nr. 22.

10.okt. 1939. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 2., og gitt en skyld på 30 øre. Tingl.: 4.nov. 1939. ( P. bok 9 - 611, dok. 1027/ 1939. Kjøper : Naumand Mikalsen Flatås.
                  Mellemåsen - br.nr. 5.

6.aug. 1925. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt Noråsen - br.nr.2, og gitt en skyld på 95 øre. Tingl.: 19.sep. 1925. ( P. bok 3 -742/15 ).

29.aug. 1926. Skjøte fra Karen Benjaminsen til Eldor Olsen Flatås, på dette bruk, for 4000 kr. Tingl.: 20.sep. 1926. ( P. bok 4 - 189 ). ( Mer om salget under Nordåsen - br.nr. 2.).

Eldor Johan Olsen var f:1891, og sønn av Ole Hendrichsen og Oline Erichsdt. i Marken. Han giftet seg 1920 med Julianna Fredriksen fra Flatåsen - f:1892, og datter av Fredrik Benjaminsen og Karen Erichsdt. på Nordåsen.

                Eldor og Julianna får barna : 

1. Elfrida Oline Olsen - f:1921 2. Fredrik Olai Olsen - f:1924 3. Kåre Olaf Olsen - f:1928


                   Neråsen - br.nr. 13. 

24.mai 1935. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 5., og gitt en skyld på 11 øre. Tingl.: 15.juni 1935. ( P. bok 12 - 611/48 ).

9.des. 1935. Skjøte fra Eldor O. Flatås til Torkil J. Kolstad på dette bruk, for 650 kr. Tingl.: 6.des. 1936. ( P. bok 13 - 5, dok. 30/1936 ).                  Ørnåsen - br.nr. 14. 

24.mai 1935. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 5., og gitt en skyld på 9 øre. Tingl.: 15.juni 1935. ( P. bok 12 - 613/49 ).

9.des. 1935. Skjøte fra Eldor O. Flatås til Kristian Råbak, på dette bruk, for 500 kr. Tingl.: 6.jan. 1936. ( P. bok 13 - 7, dok. 31/ 1936 ).                 Almåsmyra - br.nr. 19.

5.des. 1936. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruket er fradelt br.nr. 5., og gitt en skyld på ?? øre. Tingl.: 12.des. 1936. ( P. bok ?? )

29.sep. 1937. Skjøte fra Eldor O. Flatås til Heiberg Lorentsen Vegdalen på dette bruk, for 600 kr. Tingl.: 22.okt. 1937. ( P. bok 16 - 446, dok. 1076/1937 ).                   Nybak - br.nr. 20. 

15.nov. 1937. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 5., og gitt en skyld på 12 øre. Tingl.: 17.nov. 1937. ( P. bok 16 - 599, dok. 1189/1937 )

5.aug. 1938. Skjøte fra Eldor O. Flatås til Anders Mortensen, på dette bruk, for 600 kr. Tingl.: 6.sep. 1938. ( P. bok 17 - 837, dok. 750/1938 ).                 Bjørkliåsen - br.nr. 3. 

Bjørkliåsen var fra 22.sep. 1896 en husmannsplass under begge gårdene i Flatåsen ( Søråsen og Noråsen ), men ble 15.nov. 1916 skilt ut som egen gård, og fikk br.nr. 3.

Ingebrigt Paulsen var f:1859 i Lesja i Gudbrandsdalen, og sønn av Paul Olsen. Han ble 1895 gift med Didrika Hanna Petersen på Vallnautøyen - f:1859, og datter av Peter Nielsen og Johanna Didriksdt.. Andreas Johannesen, som var bruker av Søråsen, var bror til bestefaren til Didrika - Didrik Johannesen - som var bruker av Heimgården på Valla.

              Ingebrigt og Didrika får barna : 

1. Johanna Ingebrigtsdt. - f:1886 - Vallnautøyen. 2. Petra Ingebrigtsdt. - f:1887 - Åsen 3. Kristianna Ingebrigtsdt. - f:1889 - gift 1915 med Peder Aas Olsen 4. Marie Ingebrigtsdt. - f:1891 5. Nikoline Ingebrigtsdt. - f:1895 6. Olga Ingebrigtsdt. - f:1897

        Bjørkliåsen - br.nr. 3., ved folketellingen 1900. 

1. Ingebrigt Paulsen - husmann med jord / fisker - f:1858. 2. Didrika Petersen - hans kone - f:1859. 3. Johanna Ingebrigtsen - deres dater - tjenestepike - f:1886. 4. Petra Ingebrigtsen - deres datter - f:1887. 5. Kristianna Ingebrigtsen - deres datter - f:1889. 6. Marie Ingebrigtsen - deres datter - f:1891. 7. Nikoline Ingebrigtsen - deres datter - f:1895. 8. Olga Ingebrigtsen - deres datter - f:1897.

18.nov. 1916. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr.1 og 2, og gitt en skyld på 78 øre. Tingl.: 29.nov. 1916. ( P. bok 29 - 780/31 ).

21.juli 1917. Skjøte fra Fredrik Benjaminsen og Alfred Olsen til Ditmar Pedersen Jedervik, på dette bruk, for 1600 kr. Tingl.: 1.aug. 1917. ( P. bok 30 - 181/57 ).

Ditmar Pedersen Jedervik var f:1878, og sønn av Peder S. Hansen og Abel Erichsdt. i Igerøyen ( Abel var søster til Karen Erichsdt., som var gift med Fredrik Benjaminsen på Noråsen i Flatåsen ). Han giftet seg 1911 med Ane Edvardsen fra Salthaugen i Ulvingen - f:1886, og datter av Edvard Hansen og Julia Olsdt.

                  Ditmar og Ane får barna : 

1. Petra Albine Pedersen - f:1917 - gift med Anton Nilsen 2. Astrid Pedersen - f:1919 - gift med William Hestvik 3. Kolbjørn Pedersen - f:1921                 Flatåsengen - br.nr. 18. 

28.okt. 1936. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 3., og gitt en skyld på 34 øre. Tingl.: 17.nov. 1936. ( P. bok 13 - 14, og 14 - 978/36 ). Kjøper : Einar Røstgård.

20.okt. 1947. Skjøte fra Ditmar Jedervik til svigersønnen William Hestvik, på dette bruk, og br.nr. 3., for 2000 kr. Tingl.: 4.nov. 1947. ( P. bok 28 - 775, dok. 985/1947 ).

20.okt. 1947. Kårkontrakt fra William Hestvik til Ditmar Jedervik på kår av dette bruk, og br.nr. 3. Verdsatt til 5 årlig til 1500 kr. Tingl.: 4.nov. 1947. ( P. bok 28 - 777, dok. 986/1947 ).
                Sjølvåsmyren - br.nr. 15. 

24.mai 1935. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 3., og gitt en skyld på 5 øre. Tingl.: 1.juli 1935. ( P. bok 12 - 633/34 ).

9.des. 1935. Skjøte fra Ditmar Jedervik til Eldor Nilsen Gulsvåg, på dette bruk, for 240 kr. Tingl.: 6.jan. 1936. ( P. bok 13 - 9 ) ( Eldor Nilsen Gulsvåg var i tillegg eier av br.nr. 16 - Skjølvåsen, som var fradelt br.nr. 2. ).


                   Tortnås - br.nr. 7. 

10.okt. 1928. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6., og gitt en skyld på 11 øre. Tingl.: 3.des. 1928. ( P. bok 7 - 99/71 ).

25.apr. 1930. Skjøte fra Alfred Flatås, Benjamin Flatås, Eldor Flatås, Albert Flatås og Ditmar Jedervik, samt disses hustruer, på dette bruk, til Gustav Johansen Kolstad, for 1050 kr. Tingl.: 1.mai 1930. ( P. bok 8 - 457/41 ).


                   Kalvåsen - br.nr. 8. 

10.okt. 1928. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6., og gitt en skyld på 11 øre. Tingl.: 3.des. 1928. ( P. bok 7 - 99/71 ).

25.apr. 1930. Skjøte fra Alfred Flatås, Benjamin Flatås, Eldor Flatås, Albert Flatås og Ditmar Jedervik, samt disses hustruer, på dette bruk, til Kristian Lindbak, for 1050 kr. Tingl.: 1.mai 1930. ( P. bok 8 - 459/43 ).

Kristian Lindbak var f:1896, og sønn av Anton Lindbak og Anna Clausdt. på Valla. Han giftet seg 1917 med Amalie Lorentsen fra Kolstad - f:1892, og datter av Lorents Iversen og Anna Hendriksdt. på Olderåsen.

                Kristian og Amalie får barna : 

1. Leif Lindbak - f:1917 - Valla 2. Aarny Lindbak - f:1923 - Valla


                     Limås - br.nr. 9. 

10.okt. 1928. Skyldelingsforretning, hvorved dette bruk er fradelt br.nr. 1, 2, 3, 4, 5, og 6., og gitt en skyld på 8 øre. Tingl.: 3.des. 1928. ( P. bok 7 - 99/71 ).

25.apr. 1930. Skjøte fra Alfred Flatås, Benjamin Flatås, Eldor Flatås, Albert Flatås og Ditmar Jedervik, samt disses hustruer, på dette bruk, til Oskar Jørgensen, for 700 kr. Tingl.: 15.mai 1930. ( P. bok 8 - 477/16 ).

Oskar Andreas Jørgensen giftet seg 1925 med Signe Møller fra Holand. Hun var f:1905, og datter av Adolf Møller Sivertsen og Anna Martha Thorsdt., som hadde en husmannsplass på Tollberget.

                 Oskar og Signe får barna : 

1. Jenny Albertine Limås - f:1826 - Holand 2. Karl Petter Henry Limås - f:1928 - Holand