11 Skjeggemoen

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.
                             SKJEGGEMOEN 
    Matrikkelskyld : 1 pund, etter 1680 : 1 pund - 12 mark. 
    1 wog ( w )  = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) -  før 1836. 
    1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling              - etter 1836. 
    1 skyldmark = 100 øre                        - etter 1886. 

1610. Skattemanntall. Anders - ødegårdsmann - 3 ort.

1653. Skattemanntall / matrikkel. Enken - forarmiget - 1 pund. Kongen eier og bygger.

1661. Matrikkel. Enken - 1 pund.

1665. Folketelling / matrikkel. Johannes - 30 år - 1 pund. Ingen barn oppført.

1680. Jordbok / skatt. Clemet - ½ wog ( 1 p - 12 m ), 1 ort - 6 sh. Hr. Irgens eier.

1691. Martikkel. Niels - ½ wog.

1701. Folketelling. Ole Olsen - 24 år - bonde. Bondesønner : Petter - 4 år, Hendrich - 2 år.

1711. Skatt. Ole Olsen - 4 sh. ( ganske mye ).

1723. Matrikkel. Ole Olsen - 1 pund - 12 mark.

1769. Folketelling. Hermand Andersen - bonde - 55 år. Kirsten Nielsdt. - hans kone - 47 år. Niels Hermandsen - deres sønn - 22 år. Johannes Hermandsen - deres sønn - 8 år. Ole Hermandsen - deres sønn - 4 år. Ane Hermandsdt. - deres datter - 21 år. Giøren Hermandsdt. - deres datter - 15 år. Elen Hermandsdt. - deres datter - 6 år.

Det får være nok for å få som en grov oversikt over Moen. For den som vil vite mer om plassen, kan en se hva Haakon Wika skriver om gården i Vega Bygdebok nr. 2 - side 418. Selv skal jeg mer ta for meg folkene som bodde de, og hvor det ble av deres ”avkom”.

Jeg velger å begynne med Clement , som vi vet var bruker av gården 1680. Det er ikke så mye vi vet om mannen, men vi vet ar hen hadde en datter med navnet Ingeborg Clemetsdt., som var f: ca. 1675, og gift ca. 1695 med Niels - etternavnet er ukjent for meg.

       Niels og Ingeborg får barna : 

1. Kirsten Olsdt. -f: ca. 1695 2. Peder Nielsen - f:1697 3. Hendrich Nielsen - f:1699

Niels i Moen dør kort tid etter at sønnen Hendrich ble født, for ved folketellingen 1701 er Ingeborg Clemetsdt. gift opp igjen med Ole Olsen.

              Folketellingen i Moen 1701.

1. Ole Olsen - bonde - 24 år. 2. Kirsten Clemetsdt. - hans kone ( ikke oppført ). 3. Peder Nielsen - hennes sønn - 4 år ( står Petter ). 4. Hendrich Nielsen - hennes sønn - 2 år. 5. Kirsten Nielsdt. - hennes datter - 6 år ( ikke oppført ).

8.des. 1712, er det skifte etter Ingeborg Clemetsdt. Arvingene er : 1. Ole Olsen - hennes mann. 2. Peder Nielsen - hennes sønn. 3. Hendrich Nielsen - hennes sønn. 4. Kirsten Nielsdt. - hennes datter. 5. Niels Olsen - deres sønn. Verge for stebarna var morbroren Tørres Pettersen, Floa. Boets midler : 53 - 04 14.

                     Helg. spk. No. 3a. - fol. 159. 

Etter at Ingeborg Clemetsdt. var død, giftet Ole Olsen seg igjen med Brønnel Tørresdt. fra Floa. Hun var f: ca.1690, og datter av Tørres Pettersen, som var verge for stebarna til Ole Olsen da Ingeborg døde.

Ole Olsen og Brønnel Tørresdt. får ca.1715 datteren Ingeborg Olsdt., som skulle bli deres eneste barn.

26.mai 1719, er det skifte etter Brønnel Tørresdt. Arvingene er : 1. Ole Olsen - hennes mann. 2. Ingeborg Olsdt. - deres datter. Ved forretningen møtte lensmann Niels Tofte, Erich Eliasen, Kolstad, og Ole Johannesen, Engelsøyen. Boets midler : 45 - 05 - 02.

                      Helg. spk. No. 5a. - fol. 142 ½. 

Ole Olsen gifter seg igjen ca.1720 med Dorthe Olsdt.. Hun var f: ca.1680, og datter av Ole Svendsen på Bø. ( se skifte etter Lisbeth Svendsdt. på Færset 20/11 - 1732 ). Dorthe Olsdt. hadde en uekte datter - Karen Joensdt. - med seg til Moen ( hvem faren var vet jeg ikke ). Karen ble gift 1732 med Tollev Larsen i Vegdalen, hvor de også bodde.

Ole og Dorthe har ingen barn sammen, og Ole Olsen dør 1732. Skiftet blir holdt 20.nov. samme år. Arvingene er : 1. Dorthe Olsdt. - hans kone. 2. Niels Olsen - hans sønn - 1.ekt. - gift på Bø. 3. Ingeborg Olsdt. - hans datter - 2.ekt. På lensmannens vegne møtte Oluf Erichsen, Tofte, samt dannedemenn; Paul Hansen og Peder Pedersen, Igerøy, som vurderingsmenn. Boets midler : 69 - 00 - 01, samt mannens gangklær : 02 - 02 - 04.

                              Helg. spk. No. 7a. - fol. 108.

Dorthe Olsdt. gifter seg igjen 1733 med Elias Olsen fra Viksås. Han var f: ca. 1700, og sønn av Ole Eliasen og Lucia Nielsdt. på Sørgården. Dorthe og Elias har ingen barn sammen.

Dorthe Olsdt. dør trolig 1748 eller 1749. Skiftet blir holdt 29.apr. 1749. Arvingene er : 1. Elias Olsen - hennes mann. 2. Karen Joensdt. - hennes utenom ekt. avlede datter - gift med Tollev Larsen i Vegdalen ( brukes også Karen Jensdt. ). Boets midler : 88 - 03 - 04.

Elias Olsen gifter seg igjen 1750 med Elen Arntsdt. fra Holand, og overtar gården etter hennes foreldre på Nausthaugen ( se Holand ).

Han som nå overtar gården i Moen blir Hermand Andersen. Han var f: ca.1714, og sønn av Anders Siursen og Ane Johannesdt. i Burøyen. Han ble 1746 gift med Kirsten Nielsdt. - f: ca.1722, men hvem hennes foreldre var, vet jeg ikke. Hermann og Kirsten bodde den første tiden på Kolstad ( denne plassen gikk under navnet ”Stormyren”, men ble siden borte - trolig Grindbakken ).

              Hermand og Kirsten får barna :

1. Niels Hermandsen - f:1747 - Kolstad - gift 1771 med Anna Pedersdt. fra Hongset. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Anna Hermandsdt. - f:1748 - Kolstad - gift 1774 med Niels Olsen Kjelkedalen. Bodde på Hongset, hvor de hadde gård. 3. Ranie Hermandsdt. - f:1751 - Kolstad - gift 1773 med Hendrich Olsen fra Floa. Ble brukere av br.nr. 2., Floa. 4. Giøren Hermandsdt. - f:1754 - 5. Anders Hermandsen - f:1756 6. Johan Hermandsen - f:1758 - Næss 7. Johannes Hermandsen - f:1761 - Moen - gift 1793 med Elen Eliasdt. fra Holand ( datter av Elias Olsen, som var bruker av Moen til 1750 ). 8. Elen Hermandsdt. - f:1763 - døde ugift på Vika 1837 - 74 år. 9. Ole Hermandsen - f:1765 - gift 1795 med Maria Erichsdt.. Hadde gård i Hestviken. 10. Lars Hermandsen - f:1768 - gift 1795 med Maren Christensdt. fra Vallnautøy. Ble brukere av br.nr. 1. i Skjærværet.

Niels Hermandsen gifter seg 1771 med Anna Pedersdt. fra Floa. Hun var f:1747, og datter av Peder Svendsen og Brynild Joensdt.

                 Niels og Anna får barna : 

1. Brynel Nielsdt. - f:1771 - gift 1798 med Peder Nielsen fra Holand. Overtok etter hvert Oppgården på Valla ( Heimgården og Dalsbakken ). 2. Peder Nielsen - f:1774 - omkom på havet 1811. 3 Kirsten Nielsdt. - f:1777 - gift 1816 med Arnt Eliasen - hans andre kone. Brukere av gården Garden, Holand. 4. Berith Nielsdt. - f:1782 - gift 1820 med Daniel Knudsen, Vegstein. 5. Anna Nielsdt. - f:1787 - død 1795 6. Niels Nielsen - f:1791 - omkom på havet 1811.

           Moen ved folketellingen 1801. 

1. Niels Hermandsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 55 år. 2. Anna Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 3. Peder Nielsen - deres sønn - ugift - 23 år. 4. Niels Nielsen - deres sønn - 8 år. 5. Berith Nielsdt. - deres datter - ugift - 18 år.

Peder og Niels Nielsen omkommer begge på havet 1811. Peder ble 37 år - Niels - 20 år gammel. ( ikke skifte å finne ).

Berith Nielsdt. gifter seg 1820 med Daniel Knudsen fra Vegstein. Ser ikke ut til at de har noen barn sammen, og Berith dør 1828 som ”kone fra Moen” - 46 år.

Anna Pedersdt. dør som bondekone 1839 - 82 år gammel Niels Hermandsen dør som holdsmann i Moen 1830 - 82 år gammel. Skifte blir holdt på begge 1830. Arvingene er : 1. Brynel Nielsdt. - deres datter - gift med Peter Nilsen, Valla. 2. Kirsten Nielsdt. - deres datter - gift med Arnt Eliasen, Holand.

De som nå overtar i Moen blir Jens Thomasen og Anna Margrethe Larsdt. Jens Thomasen var f:1799, og sønn av Thomas Jensen og Elisabeth Asbjørnsdt. på Gulsvåghaugen. Anna Margrethe Larsdt. var f:1794, og datter av John Larsen og Marianne Christophersdt. i Flatåsen. ( John Larsen var søskenbarn til Niels Nielsen i Moen). Jens Thomasen og Anna Margrethe Larsdt. giftet seg 1823, men hadde ingen barn.

1835 er det skifte etter Jens Thomasen ( død år ?? ). Arvingene er : 1. Anna M. Joensdt. - hans kone. 2. Jonas Thomasen - hans bror på Gulsvåg.

Anna Margrethe Joensdt. gifter seg igjen 1836, med Ole Johan Hansen fra Eidem. Han var f:1802, og sønn av Hans Olsen og Martha Joensdt. Ole Johan og Anna Margrethe har ingen barn sammen.

Bror til Hans Olsen - Tron Albrigt Hansen - blir den som overtar gården etter hvert. Han var f:1811, og ble 1845 gift med Peternille Dorthea Larsdt. fra Floa. Hun var f:1819, og datter av Lars Nilsen og Berith Petersdt.

                Tron og Peternille får barna : 

1. Salamon Benjamin Tronsen - f:1848 - gift 1884 med Mathilde Pedersdt. Hadde husmannsplassen Klubben, Valla. 2. Ole Saul Tobias Tronsen - f:1851 - gift 1878 med Oline Olsdt. fra Hongset. Bodde først i Brandsviken - siden i Brønnøysund. 3. Hanna Maria Tronsdt. - f:1854 - død 1865 - 11 år (hjernebet.). 4. Thrine Tronsdt. - f:1859 - død 1881 - 22 år ( tæring ). 5. Olianna Marie Tronsdt. - f:1863 - død 1891 - 28 år ( kikhoste ).

Ole Johan Hansen dør som kårman 14.mai 1861 - 60 år gammel. Anna Margrethe Larsdt. dør som kårenke 18.mai 1862 - 69 år gammel. Skifte blir holdt på begge 1862. Arvingene er : 1. Morten Hansen - hans bror - 55 år - Gulsvåghaugen. 2. Ole Hansen - hans bror - 50 år - Vardhaugen, Gulsvåg. 3. Tron Hansen - hans bror - 50 år - Moen. 4. Elias Hansen - hans bror - 50 år - Ulvingen. 5. Elen Hansdt. - hans søster - gift med Hans Hansen, Igerøyen. 6. Hanna Hansdt. - hans ½ søster - gift m. Albrigt B. Hysvær. 7. Lars Johnsen - hennes bror - 65 år - Flatåsen. 8. Arnt Johnsen - hennes bror - 60 år - Kolskog. 9. Christianne Johnsdt. - hennes søster - 70 år - Holand. 10. Maren Johnsdt. - hennes søster - død - Holand. 11. Ole Benjaminsen - barn av Maren - 25 år ( fiskebruk i Værøy ). 12. Bertel Benjaminsen - barn av Maren - 19 år ( bodde på Kolskogen ). 13. Johan Benjaminsen - barn av Maren - 22 år - Holand ( Stråmyren ). 14. Johanna Benjaminsdt. - barn av Maren - gift med Didrik Hermandsen, Utgården, Hongset. 15. Marianne Benjaminsdt. - barn av Maren - 14 år ( bodde på Heian, Nes )

Tron Hansen får 8.feb. - tingl. 15/6 -1865, skjøte på gården av Stephansen. ( P. B. : 13 - 47 ).

Tron A. Hansen dør som gårdbruker 22.des. 1864 - 54 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Peternille Larsdt. - hans kone. 2. Salamon B. Tronsen - deres sønn - 17 år. 3. Ole Saul Tronsen - deres sønn - 13 år. 4. Hanna M. Tronsdt. - deres datter - 10 år. 5. Thrine P. Tronsdt. - deres datter - 5 år. 6. Olianna M. Tronsdt. - deres datter - 1 år.

               Moen ved folketellingen 1865. 

1. Peternille Larsdt. - gårdbruker / forpakter - enke - 41 år. 2. Salamon Tronsen - hennes sønn - tjenestedreng - 18 år. 3. Thrine Tronsdt. - hennes datter - 6 år. 4. Olianna Tronsdt. - hennes datter - 2 år. Gården hadde : 8 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 5 tønner poteter.

Ole Benjaminsen kjøper 12/11 - 1873 gården for 201 spd. - tingl. 2/10 -1879. Det er da også kår til Peternille Larsdt. med på kjøpet ( P. B.: 14 - 174 ).

Etter at Peternille Larsdt. var flyttet fra gården 1873, overtar svensken Niels Aageson gården. Han kom, ifølge Haakon Wika, først til Rørøyen med sin familie, hvor han hadde arbeide inntil de flyttet til Moen. Familien bestod av Niels Aageson - f:1823, hans kone Kirsten Johnsdt. - f:1829, barna ; Ingeborg - f:1854, og Kirsten - f:1861. Alle født i Undersåker, Jemtland i Sverige ( først innført ankommet til Vega 1878 ).

                 Moen ved folketellingen 1875.

1. Niels Aageson - gårdbruker / leilending - f:1823. 2. Kirsten Johnsdt. - hans kone - f:1829. 3. Kirsten Nielsdt. - deres datter - f:1861. Gården hadde : 2 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg og 2 tønner poteter.

Skjeggemoen blir 2/9 - tingl. 15/9 -1879 delt. Moen søndre får br.nr. 1., og en matrikkelskyld : 1 mark - 22 øre. Moen nordre får en matrikkelskyld på 2 mark - 44 øre. Niels Aageson blir bruker av Moen nordre. Huset til Tron Hansen stod på Moen søndre, og ble trolig også brukt av broren Ole Hansen.

Ole Benjaminsen selger 1879 gården til svigerfaren Anders O. Sundsvold for 402 kr. - tingl. 2/2 -1880. Etter at Anders Sundsvold døde, overtar hans kone gården - tingl. 16/2 -1880.

Ingeborg Nielsdt. gifter seg 1880 med Johan Didrik Nielsen fra Bø. De bodde i Igerøydalen, hvor de hadde en liten gård. Johan og Ingeborg hadde ingen barn.

Niels Aageson får 29/12 - 1881 skjøte på br.nr. 2. for 400 kr, samt kår til Peternille Larsdt., av Ole Benjaminsen - tingl. 8/1 - 1883 ( P. B.: 14 - 497 ).

Kirsten Nielsdt. gifter seg 1884 med Ole Bengtson, som var kommet til Vega året før, og som også var fra Jemtland i Sverige.

            Ole og Kirsten får barna : 

1. Kristine Berntine Bengtson - f:1883 - til Amerika 1902. 2. Anna Konstanse Bengtson - f:1885 - til Amerika 1902. 3. Gustav Norman Bengtson - f:1889 - til Amerika 1911. 4. Marie Aleksandra Bengtson - f:1893 - til Amerika 1915. 5. Nils Peder Bengtson - f:1897 - til Amerika 1914. 6. Karl Andreas Berg Bengtson - f:1897 - til Amerika 1914. 7. Agnes Elisabeth Bengtson - f:1901 - til Amerika 1915.

Lensmann Ole Borgen kjøper 1/7 - 1892, br.nr.1. for 100 kr. ( P. B.: 17 - 643 ).

              Moen ved folketellingen 1900. 

1. Ole Bengtson - gårdbruker / fisker - f:1842. 2. Kirsten Nielsdt. - hans kone - f:1861. 3. Kristine Bengtson - deres datter - f:1883. 4. Gustav Bengtson - deres sønn - f:1889. 5. Marie Bengtson - deres datter - f:1893. 6. Karl Berg Bengtson - deres sønn - f:1897. 7. Nils Peder Bengtson - deres sønn - f:1897. 8. Niels Aageson - føderådsmann - f:1823. 9. Kirsten Johnsdt. - føderådskone - f:1829.

Søstrene Kristine Berntine og Anna Konstanse reiser 1902 til Amerika. De bruker ikke etternavnet Bengtson, men Olsen.

Kirsten Johnsdt. omkommer julaften 1902 på hjemveien fra Marken ( hvor hun hadde vært innom og drukket kaffe ) til Moen. Hun hadde da vært i Rørøyen og handlet, hvor hun også hadde truffet datteren Ingeborg, som var ute i samme ærend. Haakon Wika skriver at Kirsten ble funnen midtveis mellom heimen og Okvannet, men dette stemmer dårlig med det jeg fikk fortalt av Olaf Marken. Etter hans beskrivelse ble hun funnet mellom Marken og Moen, noe han hadde fått fortalt av faren Martin, som var den som var og hentet henne med hest og slede. Foruten - i lensmannsprotokollen - er hendelsen nedskrevet i en gammel bibel som ligger hos Knud Nikolaisen i Marken.

Niels Aageson dør som fattiglem 5.juni 1904 - 81 år gammel.

Vega Kommune kjøper br. nr. 2, for 500 kr. 19/8 - tingl. 7/9 - 1910 ( P. B.: 25 - 368 ).

1911 reiste Gustav Norman Bengtson til Amerika.

1914 reiste Ole Bengtson, konen Kirsten Joensdt. og barna Nils Peder og Karl Berg Bengtson til Amerika. Døtrene Marie og Agnes kom året etter.

Vega Kommune kjøper 18/11 - 1936, br.nr.1. for 300 kr. ( P. B.: 5 -1716 )

Siden svenskene dro til Amerika, har ingen bodd i Moen.