Forskjell mellom versjoner av «-Misvær nedre»

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
=== Bilder ===
+
Julie Nesbak fra Misvær, Åse Lind fra Vestvatn, Dagny Skålbones fra Vestvatn. <br>I rekke nr. 2 ser vi 4 gutter, fra venstre: Oddbjørn Andreasen fra Karbøl, Edmund Johansen fra Karbøl, Bjørn Berntzen fra Stolpe, Reidar Bjørkmo fra Bjørkmoen. <br>Bakerste rekke 7 gutter, fra venstre: Arvid Villumsen fra Karbøl, Harald Brekke fra Brekke, Gunnar Hansen fra Skar, Per Anker Johansen fra Misvær, Oddvar Eliassen fra Kåsmolia, Oddvar Albertsen fra Stolpe, Torstein Brekke fra Brekke. Bakerst står lærer Aasmund Brekke fra Brekke.
 
 
 
 
<gallery widths=300px heights=250px perrow=5 >
 
Image:Misvær 1938 sett fra Rognlia.jpg | '''(226+227.2) Misvær 1938 sett fra Rognlia.jpg oppslag utfallende.''' Nærmest kamera ser vi husklyngen på Misvær øvre, Oppegårn’. Her lå i 1938 seks gårdsbruk samlet på et lite areal. <br>Følger vi veien til neste husklynge kommer vi til Tøftn’.  Denne gården var også en av brukene på Misvær øvre, flyttet fra husklyngen rundt 1890. <br>Så kommer vi til brukene på Misvær nedre. Til høyre for Tøftn’ ligger Fastvolln’, og til venstre for denne igjen finner vi Tøftbakkan. <br>Til venstre i bildet ser vi to bruk. Det nærmeste er Einnesbakkan, den lengst borte er Nesbakkan. <br>Den neste store ansamlingen av bruk på Misvær nedre er Misvær sentrum eller Sand, … eller Stormøsværn’ som noen kalte det. <br>Helt i høyre billedkant, på andre siden av Lakselva aner vi gårdene på Mohus. Skolhuset som ble bygget i 1890 er det lille bygget vi ser helt til venstre. <br>Legg merke til den gamle veien fra Misvær og opp til Misværmarka, litt til venstre oppe i bildet.  Dette var en gang - og hestvei som ble brukt før det kom bilvei, før Skjælbrekka og senere Nyskjælbrekka, veien i dag. De eldste misværinger vil huske denne gamle veien. <br>Legg også merke til den gamle strandlinja fra tiden da Misvær stod under vann. ''Dette oversiktsbildet av Misvær er tatt med stort belgkamera og glassplate (17,8 x12,9 cm) i 1938 fra Steinbakkan nederst i Rognlia på Misvær øvre. Fotograf er bygdefotografen Sverre Høgset.''
 
Image:Demonstrasjon på Samvirkelaget.jpg | '''(226+227.1) Demonstrasjon på Samvirkelaget.jpg 1/2 side.''' Her demonstreres Per margarin og serveres Coop kaffe på Misvær Samvirkelag. Fra v.: Peder Berg (Brekke), Valborg Villumsen (Karbøl), ukjent, Kirsti Klette (Misvær). Bildet er trolig tatt i 1950-åra.
 
Image:Misværungdommer ca 1920.jpg |'''(226+227.6) Misværungdommer ca 1920.jpg 1/4 side utfallende.''' Fra venstre foran: Hanna Høgset, Astrid Mohus, Ivanna Jakobsen, Hilda Klette. Bak fra venstre: Johan Misvær, Kristen Hansen, Julius Johansen, Håkon Nymo. <br> Alle guttene er Ner-Møsværinga.<br> 3 av jentene, Hanna, Astrid og Hilda, er også fra Ner-Møsvær.<br> Hanna (Hansen) ble gift på Høgset med Lindemann Johansen i 1917. Astrid (Johansen) ble gift med Peder Mohus på Ryslet (på Mohus) i 1930. Hilda Klette (f. Johansen) ble gift med Ingvald Klette i 1920.Ivanna Andrea Jakobsen (f. Albertsd.) er g.m. Kristen Jakobsen i Øspnes (230/2)
 
Image:Misvær sangerlag 1898.jpg | '''(226+227.41) Misvær sangerlag 1898.jpg 1/2 side utfallende. ''' [[Misvær Sangerlag ca 1898 | Se bildetekst her]]
 
Image:Veteranbuss 1.jpg | '''(226+227.3) Veteranbuss 1.jpg 1/2 side.''' Melkeruta. Bildet er tatt ved ysteriet i Misvær i påsken 1964. <br>Når vi snakker om melkeruta i Skjerstad snakker vi om to biler som kjørte hver sine ruter inn til Misvær ysteri.<br> Den ene ruta trafikkerte strekningen Ljønes - Misvær og Øvermarka-Misvær. Den andre Austersida fra Breivik via Skjerstad/Støvset til Misvær. <br> Melkeruta i regi av Saltens bilruter startet på begynnelsen av 1950-tallet og kjørte ku- og geitmelk til Misvær ysteri helt til ysteriet ble nedlagt midt på 70-tallet. Melka ble hentet fra alle gårdene som leverte melk til Misvær ysteri. Etter at ysteriet ble nedlagt ble melka levert til tankbil og kjørt til Bodin Meieri, etter hvert Meieriet Nord, avd. Bodø. <br>Utpå 80- tallet var det slutt med melklevering på transportspann. Alle gårdene hadde da fått melktank i fjøset og henting av melka med tankbil til meieriet hver 3. dag. '' Fotograf er sjåføren selv, Arne Leithe, Hoset, bnr. 5.''
 
Image:Lastebiltur til Åkervika.jpg | '''Lastebiltur til Åkervika.jpg 1/2 side.''' Biltur med destinasjon Åkervika, for der endte veien, og der var det fergeleie med fergerute over Skjerstadfjorden i tiden før veien ble videreført til Skjerstad (1950). At det er stopp på Urset er forståelig når man ser at det ligger stein i veibanen. <br> Her har det sannsynligvis gått et aldri så lite ras. At veien var rasutsatt fikk man etter hvert merke. Etter flere tiår med nestenulykker og tidvis stenging, ble veien stengt for godt ut på 70-tallet og ny vei ut av bygda ble bygd over Kvikstadheia. Denne stod ferdig i 1982.
 
Image:Krumstevningen fra Misvær.jpg|'''(226+227.4) Krumstevningen fra Misvær.jpg 1/4 side utfallende.''' Krumstevningen fra gården Tofte (227/4) utenfor naustet på Øyran ved utløpet av Lakselva i Misvær.<br> Bildet er tatt av Bernhard Færøyvik tidlig på 1920-tallet da han reiste rundt i landet og registrerte eldre båttyper. Krumstevningen fra Tofte var en åpen fiskebåt, en åttring med råsegl, typisk skjerstadbåt med sitt krumme stevne og fem par årer.  Denne båten ble gitt som gave til daværende Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy av Christen Elias Johannesen, daværende eier av gården Tofte. <br>Man finner detaljert beskrivelse av båten på Norsk Maritimt Museum under navnet [https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Krumstemning «Misværåttringen».] <br> Båten har nærmest fått legendestatus og er beskrevet i Årbok for Skjerstad 2018, i artikkelen «Ikke bare en båt» av Robert Vinje.
 
Image:Leikny Fløttkjær og Hjalmar Johansen.jpg| '''(226+227.7) Leikny Fløttkjær og Hjalmar Johansen.jpg 1/2 side'''. <br> '''Misvær Ysteri''' <br>To sentrale skikkelser i driften av Misvær ysteri. Meierske Leikny Fløttkjær og maskinist og altmuligmann Hjalmar Johansen, mars 1993. ''Fotograf: Per Anker Johansen. Bildet ble også brukt i Årbok for Skjerstad 1994, side 43, "Misværostens mor og hennes læregutt" av Per Anker Johansen''.
 
Image:Arne Berg Misvær nedre_a.jpg|'''(226+227.63) Arne Berg Misvær nedre_a.jpg. 1/2 side utfallende.'''<br> Tegning fra Arne Berg: Norske Gardstun, Universitetsforlaget 1968 side 280. Utgitt i samarbeid med Norsk Folkemuseum.
 
Image:Arne Berg Misvær nedre_b.jpg|'''(226+227.64) Arne Berg Misvær nedre_b.jpg. 1/2 side utfallende.'''<br> Tegning fra Arne Berg: Norske Gardstun, Universitetsforlaget 1968 side 281. Utgitt i samarbeid med Norsk Folkemuseum.
 
Image:Arne Berg Misvær øvre.jpg|'''(226+227.65) Arne Berg Misvær øvre.jpg. 1/2 side utfallende.'''<br> Tegning fra Arne Berg: Norske Gardstun, Universitetsforlaget 1968 side 283. Utgitt i samarbeid med Norsk Folkemuseum.
 
Image:Joachim de Knagenheim dokument .jpg|'''(226+227.66) Joachim de Knagenheim dokument .jpg. 1/2 side.'''
 
Image:Grus grabbes på Øyran.jpg|'''(226+227.62) Grus grabbes på Øyran.jpg. 1/2 side utfallende'''. Grus grabbes ved utløpet av Lakselva, på Øyran i Misvær. I tida før landverts frakting av grus til husbygging m.m. var  grusskøytene et vanlig syn på Misværfjorden. Her er detskøyta Fjellnes 1 som tar seg en last med grus, sannsynligvis midt på 1950- tallet. Eierne av skøyta var Arthur og Sverre Wenberg fra Breivika. ''Foto: Sverre Høgset.''
 
Image: Misvær skole 7. klasse 1955, Kåsmo, Brekke Vesterli, Karbøl og Misvær.jpg|'''(226+227.68) Misvær skole 7. klasse 1955, Kåsmo, Brekke Vesterli, Karbøl og Misvær.jpg 1/2 side.''' <br> Vi ser elever fra Marka og Misvær. Dette var første året elevene fra Marka gikk på Misvær skole. <br>Vi ser fra venstre foran 6 jenter: Elle Marie Nymo fra Nymo, Bjørg Vesterli fra vesterli, Åshild Vesterli fra Vesterli, Julie Nesbak fra Misvær, Åse Lind fra Vestvatn, Dagny Skålbones fra Vestvatn. <br>I rekke nr. 2 ser vi 4 gutter, fra venstre: Oddbjørn Andreasen fra Karbøl, Edmund Johansen fra Karbøl, Bjørn Berntzen fra Stolpe, Reidar Bjørkmo fra Bjørkmoen. <br>Bakerste rekke 7 gutter, fra venstre: Arvid Villumsen fra Karbøl, Harald Brekke fra Brekke, Gunnar Hansen fra Skar, Per Anker Johansen fra Misvær, Oddvar Eliassen fra Kåsmolia, Oddvar Albertsen fra Stolpe, Torstein Brekke fra Brekke. Bakerst står lærer Aasmund Brekke fra Brekke.
 
 
Image:Misvær skole 1944.jpg|'''(226+227.67) Misvær skole 1944.jpg 1/2 side utfallende.''' Skolebarn ved gammelskola i Fløttkjærran juni 1944. <br>Bak fra venstre: Terje Ole Kristensen, Leif Høgseth, Trygve Johansen, Jørgen Gårdeng, Karl Fure, Johan M. Klette, Sverre Haugen, Oddvar Høymo. <br>Foran fra venstre: Karl I. Mohus, Arnt Mohus, Brynjulf Fastvold, Inger Hansen Klette, Marit Høgset, Kristine Berg, Ragnhild Toftebakk, Hanna Toftebakk, Ada Nilsen, Svanhild Kvarv, Bjørg Hansen Klette, Judit Fløttkjær (bak), Aase Berg , Inger Sandåker (bak), Aud Klette, Harald Nymo, Sigvald Høgset. Lærer Alfred Høgset står bak Sigvald Høgset. <br>''Foto: Ukjent – utlånt av: Inge Fløttkjær.''
 
Image:Misvær skole 1944.jpg|'''(226+227.67) Misvær skole 1944.jpg 1/2 side utfallende.''' Skolebarn ved gammelskola i Fløttkjærran juni 1944. <br>Bak fra venstre: Terje Ole Kristensen, Leif Høgseth, Trygve Johansen, Jørgen Gårdeng, Karl Fure, Johan M. Klette, Sverre Haugen, Oddvar Høymo. <br>Foran fra venstre: Karl I. Mohus, Arnt Mohus, Brynjulf Fastvold, Inger Hansen Klette, Marit Høgset, Kristine Berg, Ragnhild Toftebakk, Hanna Toftebakk, Ada Nilsen, Svanhild Kvarv, Bjørg Hansen Klette, Judit Fløttkjær (bak), Aase Berg , Inger Sandåker (bak), Aud Klette, Harald Nymo, Sigvald Høgset. Lærer Alfred Høgset står bak Sigvald Høgset. <br>''Foto: Ukjent – utlånt av: Inge Fløttkjær.''
 
Image:Misværs første bil 2.jpg|'''(226+227.69) Misværs første bil 2.jpg 1/2 side.''' Her er Misværs første bil. Bildet er tatt i 1928. Eier: Johan Fastvold. På bildet ser vi Fastvoldfamilien foran våningshuset på Fastvolden med nyinvesteringen. Bilen er en  en Chevrolet, registrert i Bodø i 1928 med kjennemerke W624. Den ble registrert som drosjebil.<br> Emma og Kristen Fastvold sittende foran.<br> Bak: barna fra v. Johan, Sverre, Dagny og Karl.<br> ''Bildet er i familiens eie. Fotograf ukjent.''
 
Image:Misværs første bil 2.jpg|'''(226+227.69) Misværs første bil 2.jpg 1/2 side.''' Her er Misværs første bil. Bildet er tatt i 1928. Eier: Johan Fastvold. På bildet ser vi Fastvoldfamilien foran våningshuset på Fastvolden med nyinvesteringen. Bilen er en  en Chevrolet, registrert i Bodø i 1928 med kjennemerke W624. Den ble registrert som drosjebil.<br> Emma og Kristen Fastvold sittende foran.<br> Bak: barna fra v. Johan, Sverre, Dagny og Karl.<br> ''Bildet er i familiens eie. Fotograf ukjent.''
Linje 24: Linje 7:
 
Image:Misvaerost7001.jpg|'''(226+227.73) Misvaerost7001.jpg 1/4 side'''. Den originale Misværosten.
 
Image:Misvaerost7001.jpg|'''(226+227.73) Misvaerost7001.jpg 1/4 side'''. Den originale Misværosten.
 
Image:RV5 2744.jpg| '''(226+227.73) RV5 2744.jpg 1/2 side.''' ''Fotograf: Robert Vinje.''
 
Image:RV5 2744.jpg| '''(226+227.73) RV5 2744.jpg 1/2 side.''' ''Fotograf: Robert Vinje.''
 +
Image:226 Misvær bnr. 14.jpg| '''226 Misvær bnr. 14.jpg IKKE VURDERT.''' Bruk nr. 14. ''Fotograf: Robert Vinje.''
 
</gallery>
 
</gallery>
  

Revisjonen fra 15. nov. 2019 kl. 18:57

Julie Nesbak fra Misvær, Åse Lind fra Vestvatn, Dagny Skålbones fra Vestvatn.
I rekke nr. 2 ser vi 4 gutter, fra venstre: Oddbjørn Andreasen fra Karbøl, Edmund Johansen fra Karbøl, Bjørn Berntzen fra Stolpe, Reidar Bjørkmo fra Bjørkmoen.
Bakerste rekke 7 gutter, fra venstre: Arvid Villumsen fra Karbøl, Harald Brekke fra Brekke, Gunnar Hansen fra Skar, Per Anker Johansen fra Misvær, Oddvar Eliassen fra Kåsmolia, Oddvar Albertsen fra Stolpe, Torstein Brekke fra Brekke. Bakerst står lærer Aasmund Brekke fra Brekke. Image:Misvær skole 1944.jpg|(226+227.67) Misvær skole 1944.jpg 1/2 side utfallende. Skolebarn ved gammelskola i Fløttkjærran juni 1944.
Bak fra venstre: Terje Ole Kristensen, Leif Høgseth, Trygve Johansen, Jørgen Gårdeng, Karl Fure, Johan M. Klette, Sverre Haugen, Oddvar Høymo.
Foran fra venstre: Karl I. Mohus, Arnt Mohus, Brynjulf Fastvold, Inger Hansen Klette, Marit Høgset, Kristine Berg, Ragnhild Toftebakk, Hanna Toftebakk, Ada Nilsen, Svanhild Kvarv, Bjørg Hansen Klette, Judit Fløttkjær (bak), Aase Berg , Inger Sandåker (bak), Aud Klette, Harald Nymo, Sigvald Høgset. Lærer Alfred Høgset står bak Sigvald Høgset.
Foto: Ukjent – utlånt av: Inge Fløttkjær. Image:Misværs første bil 2.jpg|(226+227.69) Misværs første bil 2.jpg 1/2 side. Her er Misværs første bil. Bildet er tatt i 1928. Eier: Johan Fastvold. På bildet ser vi Fastvoldfamilien foran våningshuset på Fastvolden med nyinvesteringen. Bilen er en en Chevrolet, registrert i Bodø i 1928 med kjennemerke W624. Den ble registrert som drosjebil.
Emma og Kristen Fastvold sittende foran.
Bak: barna fra v. Johan, Sverre, Dagny og Karl.
Bildet er i familiens eie. Fotograf ukjent. Image: Bondekvinnen.jpg| (226+227.70) Bondekvinnen.jpg 1/2 side. Skjerstadkvinnen på torvet i Misvær. Laget av Matti Jäntti. Fotograf: Robert Vinje. Image:0054525.jpg | (226+227.71) 0054525.jpg. 1/4 side. Fotograf: Sylvia Bredal. Image:Misvær ysteri.jpg | (226+227.72) Misvær ysteri.jpg 1/2 side. Misvær ysteri slik det framsto nybygd våren 1934. Byggekostnadene var i underkant av 28000 kr. hvorav andelseiernes eget arbeid utgjorde rundt 5000 kr. Foto: Sverre Høgset. Image:Misvaerost7001.jpg|(226+227.73) Misvaerost7001.jpg 1/4 side. Den originale Misværosten. Image:RV5 2744.jpg| (226+227.73) RV5 2744.jpg 1/2 side. Fotograf: Robert Vinje. Image:226 Misvær bnr. 14.jpg| 226 Misvær bnr. 14.jpg IKKE VURDERT. Bruk nr. 14. Fotograf: Robert Vinje. </gallery>


Personer

-Aksel Birger Pedersen gift med Anna Birgithe Hansen

-Bernhard Gustav Hansen gift med Kristine Olea Hansdatter

-Hans Johan Olsen gift med Christine Johanna Christophersdatter

-Hans Mikal Benoni Olsen gift med Britta Johanna Olsdatter Westermann

-Professor Hans Misvær

-Hans Olai Jakobsen gift med Johanna Pernille Hansdatter

-Håkon Astrup Olsen Nymo gift med Anna Marie Kristine Nilsen

-Ingvald Karl Meyer Hansen Klette gift med Hilda Kristine Johansdatte

-Harald Andreas Hansgård gift med Kitty Lovise Lorentzen

-Jakob Andreas Hansen Blix gift med Olina Gabrielsdatter

-Jakob Andreas Johnsen Engesbakk og Kristine Albertine Andreassen

-Jakob Gabriel Jensen gift med Anne Hansdatter og Bereth Dorthea Olsdatter

-Johan Andreas Hansen gift med Marie Josefine Pedersdatter

-Johan Benoni Johannesen gift med Karen Andrea Christensdatter

-Johan Peter Jacobsen (Blix) gift med Johanna Jacobia Jensdatter

-Julius Hagerup Johansen gift med Katinka Bergitte Johansen

-Julius Peder Hagerup Engesbakk gift med Dorthea Alette Kaspara Pedersen

-Kornelius Andreas Johansen gift med Inger Elise Hansdatter

-Kristen Benoni Hansen Fløttkjær og hans søster Anna Christine Hansdatter

-Kristen Olai Olsen Fløttkjær gift med Ida Berntine Olsen

-Kristen Johan Andreas Johansen gift med Oline Jakobine Hansdatter

-Kristen Johan Andreas Johansen Fastvold gift med Emma Vilhelmine Kristensdatter

-Kristian Hagerup Johansen gift med Albertine Sofie Amalia Hansen

-Olav Edvin Toralf Isaksen Toftebakk Opli gift med Halfrid Oline Kristiansen

-Ole Andreas Hansen. gift med Marith Andrea Andersdatter

-Ole Andreas Jakobsen gift med Hanna Kristine Hansdatter

-Ole Johan Hansen gift med Hanna Dorthea Hansdatter

-Ole Kristian Hansen gift med Inga Albertine Hansen

-Ole Peter Elias Isaksen gift med Hanna Marie Kristensdatter

-Paul Berg gift med Olea Kristine Hansen

-Peder Benoni Willumsen, Nesbakk gift med Anne Elise Johansdatter og Dorothea Ovidia Johannesdatter

-Peder Eilert Lund Hansen gift med Matilde Olea Olsdatter

-Sigurd Martin Johansen Sandåker gift med Dagny Kristensen Fastvoll