Tidlig kraftproduksjon

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Støvset var den første gården i Skjerstad som fikk elektrisitet, allerede i 1923.

Som ellers rundt i kommunen var det flere på Støvset som i sin ungdom hadde sitt arbeid i Sulitjelma. Johan Fritjov Pedersen, Ingvald Hansen og Jakob Johansen og Petter Støvset var alle elektro- og maskinfolk og takket være kompetansen disse hadde tilegnet seg ble det tidlig interesse for å etablere et kraftverk på gården. Støvsetelva ga en naturlig forutsetning for dette med en optimal fallhøyde på 94 meter.

Johan Fritjov var den som gikk i spissen. Penger var det lite av, men takket være gode forbindelser klarte han å få kreditt hos Per Kure på turbin, generator og utstyr, og i 1923 sto kraftstasjonen ferdig og leverte likestrøm til andelseierne. Det var Støvset Øvre som hadde fallrettigheter, og når lyset skinte i vinduene om kvelden skapte dette naturlig nok litt misunnelse på den andre siden av elva. Senere kom hele Støvset med.

Johan Fritjov ble senere en foregangsmann for lokal kraftproduksjon i indre Salten, og fikk i 1954 kongens fortjenestemedalje i sølv for denne innsatsen. Det var på langt nær det kraftforbruket vi i dag er vant med; 18 kW som holdt til lys, litt koking og diverse motorer som drev alt fra sager til høykjøring! Gjennom perioden ble maskinhuset og turbinene flyttet nedover 3 ganger for å få mer fall og dermed øke kapasiteten på anlegget.

Historien forteller at den første tiden måtte husstanden spare strøm, en lyspære inne, en lyspære ute og en i fjøset. Om natten måtte det slåes av. Likevel var dette et stort framsteg for stedet.

Maskinhuset til Støvset kraftverk som Johan bygde er inntakt og står på eiendommen 232/1 under lia nedenfor Støvsetvannet.

Støvset hadde da egenprodusert kraft helt til Oldereidanlegget sto ferdig med kraftlinjer hit.

Den 29 september 1953 ble kabelen fra Sand tatt i land på Støvset og 3 mars 1954 fikk Nedre Støvset srøm. Øvre Støvset fikk strøm den 11 mars.

Frits Johansen fortalte at han da måtte få viklet om motoren sin til vekselstrøm.

Etter hvert kjøpte folk seg nå komfyr, varmtvannstank, elektriske ovner og annet strømkrevende utstyr.


Tilbake til Støvset