Poståpneriet i Misvær

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Her Handelsmand Kornelius Johansen Misvær

Det meddeles herved at der ifølge Indredepartementes Bestemmelse fra 1ste Juli førstkommende indtil videre vil blive underholdt et Postaabneri paa Dampskibsanløbsstedet Misvær i Skjærstads Herred, Saltens Fogderi, Nordlands Amt for den Post, der kan blive befordret til og fra Stedet med Dampskib.

Postaabneriet benævnes "Misvær" og hendlegges under dette Postkontor.

Det meddeles derfor at De af Poststyrelsen er antaget til Postaabner ved nævnte Postaabneri med en aarlig Løn af Kr. 80.00 uden særskilt Godtgjørelse for Postens Ombord- og Ilandbringelse til og fra Dampskibet, hvad dette enten anløber Misvær, eller det på Grund af Ishindringer maa legge til ved Kvarv.

Det for Dem som Postaabner udfærdigede Beskikkelsesdokument vedlægges.

Til Brug ved Postaabneriet følger hoslagt Lov om Postvæsenet af 12. Mai 1888, Portotakst for Postforsendelser til Sverige og Udlandet, for takst for indenrigske Postforsendelser, forskjellige Circulærer, Fortegnelse over Tidender og Tidsskrifter, der udkommer i Norge, fortegnelse over Rigets Postanstalter, Kortkopiprotokoll, Kontrolprotokoll, samt Kvitteringsprotokoller for ankommende og og afgaaede Værdibreve.

Forskjellige Inventariesager saasom Gramloddevægt og Stempler vil blive eftersendte.

Med Hensyn til Kartering gjælder som Regel, at alle Postsager der er bestemt til Steder som ligger udenfor Dampskibet Saltens Rute karteres til Bodø, medens Postsager bestemt til Postaabnerierne i nævnte Dampskibs Rute, karteres og pakkes direkte.

Forlangense blive sendt herfra ligesom Rekvisitioner af Blanketter og mulige Inventariesager bliver at indsende hertil.

Bodø Postkontor den 28. Juni 1888.

S. Nielsen


Tilbake til Misvær nedre