Kristian Johan Bernhard Jakobsen

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Kristian ble født på Ljønes 2 november 1875, død 30 juli 1962. Giftet seg 16 juni 1912 med Maria Magdalena Benjaminsdatter, født i Gillesvåg 15 januar 1876, død 31 desember 1953. Maria var enke etter Johan Petter Jørgen Jakobsen, Ljønes.

Etter faren, Jacob Jørgensens død i 1911, og moren i 1912 overtok Kristian denne eiendommen, med unntak av de 2/13 deler av eiendommen som som Johan V. Willumsens kone arvet etter J. P. Schjelderup, og som Jacob Jørgensen ikke hadde fått skjøte på.

Denne del ble utgått og skylddelt den 5/6 og tinglyst den 1/7-1912 som eget bruk med bruksnr. 17 og bruks-navn "Noreng" på Ljønesøya til Ingeborg Willumsen som hjemmelshaver. (Johan V. Willumsen døde i 1898 og enken satt med eiendomsretten etter mannen til hun døde i 1915. Bruksnr. 17 står fremdeles i 1991 med Ingeborg Willumsen som eier).

Kristian Jakobsen overdro ved skjøte denne eiendom br.nr. 2 den 17/8-1944 til sønnene Alf Jakobsen og Hans Jakobsen Ljønes.

Den 28/7-1948 ble ved skylddeling utskilt til Hans Jakobsen Ljønes Br.nr. 20. fra denne eiendom.

Den 2/12-1949 overdro Hans Jakobsen ved skjøte sin del av Ljønes br.nr. 2 til bror og medeier Alf Jakobsen.

Den 16/8-1976 overdro Alf Jakobsen ved skjøte br.nr. 2 til sønnen Reidar Jakobsen.

Senere, ukjent dato og år, solgte Reidar Jakobsen denne eiendom til søstersøn Svenn-Henrik Engen. Han fikk fraskilt ei hyttetomt til Dåsvatn fra Bodø.

Senere ukjent år solgte han eiendommen br.nr 2 til Eirin Ingeborg Bjune.

Informant: Arne B Jakobsen.


Tilbake til Ljønes