Jordbruk og annen næringsvirksomhet på Kletteng

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Jordbruk og fiske

På Kletteng hadde de både kuer og geiter. De hadde også hest. Før ysteriet ble bygd i Misvær måtte de koke osten selv og selge den. Før veien gjennom Engehammeren kom måtte de ro melka over til Klettnes der Klettengfolket hadde egen melkerampe. Dit kom melkebilen og hentet melkespannene og kjørte de til Ysteriet i Misvær. Fra Haukåsen måtte de bære melka ned til sjøen på Kletteng. Senere da veien til Enge ble ferdig på slutten av 1950 åran ble melka kjørt til Enge dit melkebilen tok den med til Ysteriet. Etterhvert som utviklinga gikk videre fikk melkeleverandørene melketank noe som sparte de for mye tungt arbeid.

I 1920 årene bygde Ole (Ole Johan Berg Pedersen) en vindhane som kunne drive både treskemaskin for tresking av korn og som kunne dra trøshoggeren som han selv hadde arbeidet. Han var også smed. Lagde handvogn, og hjul, grev m.m.

13 år gammel var han halvkar i under fiske i Givær. Elise (Oles mor) hadde part i ei bu i der. I Givær fikk de i et kast 32 tønner med sei. Dette var forøvrig hans siste år i Givær. Båten de brukte var 4 roring og listerbåt. I Lofoten var han flere sesonger men det var etter at han ble gift. Ellers drev de litt fiske på Misværfjorden. Han var på arbeid i Sulis flere ganger, og i gruvene på Jakobsbakken var det han jobbet som fordrer.

Hilmar var også på div. anleggsarbeid. Oldereidanlegget og Sundsfjord.

Arne Julius Hansen (Arne på Haukåsen) var mye på veiarbeid rundt i kommunen. Han var på arbeid i Enghammeren da det kom ei snøskred og tok han med seg. Han ble gravd frem og send til sykehus men han var så mye skadet at han døde.

Andre næringer

De fleste av mannfolkene som bodde på Kletteng var flink med hendene, og særlig gode snekkere. Hilmar (Hilmar Johan Astrup Johansen Kletteng) laftet uthus, stabburer m.m. for salg. Han satte seg også opp et sagbruk. I skogen ovenfor husan var det mye furuskog som ble brukt både til lafting og annen material som han hadde bruk for. Han lagde også robåter og reparerte båter Hvor mye skimaker han var vet ikke jeg men i min barndom arbeidet han et par ski til undertegnede.

Ole drev også vedlikehold av trebåter. Også begge brødrene til Ole var dyktige bygningsfolk, som både bygde nye hus og reparerte gamle.

Ole var også slakter Dette er et arbeid som få kan gjøre. Dette yrket har han drevet fra 12 års alderen og til han fylte 80 år. At han måtte begynne i 12-årsalderen som slakter var at hans pappa dødde da Ole var 10 år. Og de første åran var vel hjemmeslakting. I et lydbåndopptak forteller han at han har slaktet bl.a 20 hester og hvor mange okser, kyr, griser og småfe har han ikke tall på.

I Haukåsodden (Se under gårdshistorien) var det tidligere plassert en fyrlykt og den hadde Ole ansvar for å holde i drift.