Intern

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk


Dette er en intern side for ressurspersoner tilknyttet Gårds- og slektshistorien for tidligere Skjerstad kommune.


Bildetekster

Jordskiftekart

Gårdskart

Gamle segl og underskrifter

Leidulf Olsruds tegninger

Tilleggsbilder

Bilder Tromsø museum

Birger Jans bilder

Forsidebilder (Omslagsbilder)

Widerøbilder

Temabilder

Ragnhilds Drøm

Dokumenter

Ny forside

Nøkkeldokumentet for alle mediafiler til boka: Fil:Personer og bilder til boka revidert.pdf av 15 januar 2019.
Skjema for bildeidentifisering av Widerøebildene

Fil:Bildeidentifisering 4.pdf av 18. mars 2019.

Fil:Tilleggsinformasjon til bildene.pdf av 13. januar 2018.

Siste versjon av registreringsskjema-oversikten:

Fil:Innkomne registreringsskjema pr. 17.10.15.pdf

Referater fra møter:

Fil:Skjerstad bygdebok. Ref. fra arb.møte 20. og 21. juni 2018.pdf

Fil:Referat referansegruppemøte 11.11.2014.pdfStatusrapporter

Fil:Gårdshistorie rapport 05.09.14.pdf

Magne