Gårdsbeskrivelse Støvset

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Gårdsnavnet må kunne knyttes til det tidligere myrlendet mellom bebyggelsen på Støvset og fjell- og åssida lengre aust. Her har opp gjennom tidene brorparten av innmarka på Støvset blitt dyrket opp, og stubber en fant i marka, gjorde at gårdsnavnet kom opp. Fortsatt fiinner en under pløying i området rester av furu.

Bebyggelsen på Støvset kom opp på den tevrrgående bergrekka langs fjorden. På Øver-Støvset har driftsbygningene fra gammelt ligget på nedafor våningshusa, slik at en fra fjorden nesten ikke så stuen’. Til grunn for ordninga kan det ha ligget at en ville skjerme våningene mot vestavinden.