Funn av bronsjealderøks i Breivik

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

I "Bodøs Historie Bind 1" under kapitlet Bronsealderen, ca. 1700 f.kr. - ca. 500 f.kr., beskrives funnet av en såkalt porfyrøks i Breivik. Funn av slike økser er sjeldne. I hele Nord-Norge er det funnet 12. Det er usikkert hva disse øksene ble brukt til, men de kan ha vært statussymboler i bronsealderen og at deres rolle i seremonielle aktiviteter var viktigere enn deres praktiske funksjon.

Øksa fra Breivik har neppe vært brukt til praktiske formål, fordi skafthullet ikke er helt gjennombora. Øksa var en av de første gjenstandene fra vårt distrikt som kom inn på Oldsakssamlingen i Oslo, før Tromsø Museum ble etablert.

Ved søk på Oldsakssamlingen på nettet er øksa beskrevet. Der står det sitert: "Stenøxe med skafthul, 11,3 cm (6 1/6") lang. Banen usædvanlig regelmæssigt afrundet for denne form. Skafthullet ufulendt. Boringen fra nedre side er helt færdig til Gjennemslaget med øvre Side , hvor der fra først af sees at have været indhugget en rund Fordybning; derimod mangler endnu det til at give Skafthullet jevn Vidde nødvendige Arbeide. F.(altså funnet) for 42 Aar siden paa Bunden af en nylig optaget Grøft i en Myr, mindst 3`(fot) dybt, paa Bredvik i Skjerstad Pgd (prestegjeld), Nordlands Amt (omtr. 67 gr. 15` n. Br.). Gave fra Christian Hansen Bredvig ved Udskiftningsformand J. Utne. 7931. Er den nordligst fundne Stenøxe med Skafthu l, som for Tiden vides at existere.

Utskiftingen for Breivik øvre foregikk i tida 1870 til 1872. Det betyr at øksa ble funnet ca. 1830-32. I Slektsbok for Skjerstad og Fauske Bind 1 finner vi Christian Andreas Bølgen Hansen, født i 1821 og død i 1898. Han var altså ca. 10 år da øksa ble funnet. Gården tilhører Breivik nedre og bruker i dag er Jan Hansen. Christian Andreas blir Jans tippoldefar.