Brekke sett fra sør-øst

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Brekke fra sørøst b.jpg

Bildet er tatt før 1923, kanskje i 1921. Fotograf ukjent. På bildet under er bygningene navngitt.
På den tid bildet var tatt var det 4 bruk i Brekk. Alle hadde Brekke som matrikkelnavn, men i det daglige skilte en mellom Innergården, bnr. 1,
Ytterhågen som nr 2, Bortigården som nr 3 og Medtigården som bnr 4.
Bruk nr. 4 hadde 2 bolighus oppført sist i 1920-åra. Her bodde brødrene Karl (Øverstua) og Peder Berg (Nerstua) som drev gården først i lag,
og så som 2 selvstendige bruk fra midten av 1930-åra og helt til 1977. Det ene Innergårdsstabburet er bygd i 1740.

Brekke fra sørøst tekst.jpg

Dette forteller Hjalmar Berg om bygningene på gården:

Nr. 1. Det er Innegårdsstabburet, og tilhører bnr 1. Oppe på veggen var innskåret 1740.
Der var to stabbur, men det ene er skjult av et tre med greiner og lauv. PÅ min tegning har jeg tegnet inn begge.

Nr. 2. Øverstabburet . Tilhører bnr 4. Det het Øverstabburet, for helt nede ved bygdevegen hadde bruket et som ble kalt Nerstabburet.

Nr. 3. Ettersom bildet trolig er tatt før 1923 må dette huset må være sørenden av det eldgamle bolighuset på bnr 4.
Dette var en langt hus med to boenheter, en mot nord og en mot sør. Da min onkel Karl Pedersen, sønn på bruket, flyttet heim fra Sulitjelma
omkr. 1917 med familien og overtok drifta sammen med sin far og min far, måtte familien ha en plass å bo. Da rev han den nordre det av
gammelhuset og satte det opp speilvendt på ny tomt. Huset er restaurert og står enda.

Etter at far giftet seg i 1923 rev han resten av gammelhuset og bygde nytt. Der ble jeg født og vokste opp. Huset står enda og er gulmalt.

Da ble det to bolighus i Medtigården og i Brekk måtte de ha et skille. Da ble far hus kalt Nerstua og onkel Karl sitt for Øverstua.

Nr. 4. Tilhører bnr 4. Dette er Øverstua.

Nr. 5. Medtigårdeldhuset med vedsval i enden. Bnr. 4

Nr. 6. Medtigårdsfjøset. Tilhører bnr 4.

Over taket ser vi øverst i raustet av Bortigårdsfjøset.- På tegningen under har jeg tegnet litt av denne.

Husene nr 2, 3, 4, 5 og 6 ble kalt Medtigården.

Nr. 7. Bortigårdstua. bnr. 3

Nr. 8. Uthus, eldhus og sval i Bortigården.

Nr. 9. Bortigårqdsstabburet bnr. 3.

Nr. 10. Ytterhågsfjøset, bnr 2

Nr. 11. Bolighusene på Ytterhågen. Bnr 2.

Huset til høyre er hovedhuset med et stabbur og et utedo foran.
Til venstre ser vi et hus som Aasmund sa var oppsatt som kårbolig. Foran dette stod et stabbur og et eldhus og sval.
Disse vises ikke på bildet, men jeg har lagt dem inn i tegningen.

Brekke fra sørøst tegning.jpg

Her vises tydeligere begge stabbur på Innergården. Tegning ved Hjalmar Berg.