42 Svea

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
                 SVEA 
     Matrikkelskyld : 1Wog ( 3p ) 
     1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m)  før 1836.
     1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling         etter 1836.
     1 skyldmark = 100 øre                   etter 1886.

1610 Skattemanntall.

     Niels  - leilending
     Baru   -  -- ” --  

1641 Skattemanntall. Oluff - 3 ort.

1653 Skattemannall. Tjøtta kirke eier og bygger. Oluff - 2 ½ p – 4m - 1 ½ m – 4 ½ sh. Enchen - 8 m - forarmiet.

1661 Jordbok. Tjøtta kirke eier og bygger. Oluff - 2 ½ p – 4 m Joen - 8 m

1665 Jordbok. Oluff 77 år - 2 ½ p - tj.dreng : Aren Knudsen – 26 år. Peder 38 år - ½ p - tj.dreng : Lorentz Hansen – 16 år.

1680 Jordbok / skattemanntall. Tjøtta kirke eier. Joen Haagensen - 2 ½ p - 2 ort – 2sh. Peder - ½ p - - 10 sh.

1691 Jordbok. Tjøtta kirke eier. Joen Haagensen - 2 p – 12 m. Peder - 12 m. 1701 Folketelling. Joen Haagensen - 62 år - drenger: Haagen Baardsen – 20 år.

                             Torsten Hansen  - 18 år.

Haagen Knudsen – 34 år – bondesønn : Niels – 3 år. Inderster ( bor hos andre ) er oppført Per Larsen – 85 år, og Paul Larsen – 10 år. Hvem de bor hos står ingen ting om, men trolig bor de hos Haagen Knudsen. Per (kan like gjerne være Peder) kan godt være Peder som hadde gården før Haagen. Han er ikke oppført med noe etternavn.

1723 Matrikkel. Lars Olsen - 2p – 12 m. Haagen Knudsen - - 12 m.

Det er trolig like greit å ta hver gård for seg, så vi tar først for oss den største gården som får matrk. No.: 290a. – Sveahaugen. Den andre gården får matrk. No.:290b. – Nedre – Svea.


        Sveahaugen 290 a. (2 p – 12 m). 

Joen Haagensen er 1680 bruker av gården som eies av Tjøtta kirke. Ved folketellingen 1701 er Joen blitt 62 år (f:ca.1640). Ingen sønner er oppført, men han kan godt ha både en og flere døtre da disse ikke ble talt med.

Etter matrikkelen 1723 er gården overtatt av Lars Olsen. Han er gift med Ane Joensdt. – trolig datter av Joen Haagensen. Lars var fra Grimsøy – f:1686, og sønn av Ole Gutormsen og Kirsten Nielsdt.

Lars Olsen dør 1738 – 52 år gammel. Skiftet blir holdt 10.sep. samme år. Arvingene er hans kone Ane Joensdt., og deres sammen avlede barn : Johannes Larsen – 20 år, Joen Larsen – 15 år, Ole Larsen – 13 år, Niels Larsen – 8 år, og Methe Larsdt. – 10 år. På lensmannens vegne møtte sønnen Christopher Nielsen ( bodde på Valsøe ) Boets midler : 143 – 0 – 11, som fremkom således : Sølv 6 – 4 – 14 Søe – redskaber 12 – 1 – 4 Tin 5 – 5 – 7 Læder og skind 1 – 2 – 0 Malm 0 – 1 – 9 Træfang 3 – 4 – 14 Kobber 2 – 5 – 8 Huuser 3 – 2 – 8 Jernfang 10 – 5 – 10 Ved Sveasjøen, varer 2 – 5 – 2 Sengklær 20 – 0 – 8 Bergens varer 9 – 3 – 8 Kreaturer 48 – 3 – 8 Penger 5 – 2 – 8

                          Helg. sk.prok. No. 8a – fol. 4. 

Etter Lars Olsens død gifter Ane Joensdt. seg opp igjen med Peder Jensen fra Sør-Kjul. ( trolig 1739 – blad borte i K.B.) Peder Jensen var f:ca.1705, og sønn av Jens Pedersen og Ane Eliasdt. De var brukere av halve Sørkjul. Den andre halvparten var brukt av søster til Ane Eliasdt. – Brynnel Eliasdt. og hennes mann Niels Olsen. Niels Olsen var bror til Lars Olsen ( Ane Joensdt.s` mann ), og således ”filleonkel” til Peder Jensen - Ane Joensdt.s` andre mann. Peder Jensen og Ane Joensdt. får 1742 sønnen Jens Pedersen. Ane er nå 43 år, og Jens blir hennes siste barn.

Peder Jensen dør 27.juni 1762 – 58 år gammel. Skiftet blir holdt 2.mai 1763. Arvingene er hans hustru Ane Joensdt. og sønnen Jens Pedersen på 22 år. Under skifte var nærværende lensmann Christopher Nielsen Valsøen. Boets midler, som bestod av løsøre, utgjorde 207 – 5 – 12, hvorav kreaturer for 63 – 0 – 0, og kornvarer for 41 – 4 – 0.

                         Helg. sk.prok. No. 1. 1763. Fol.224.

Jens Pedersen gifter seg 1763 eller 1764 med Dorthe Maria Pedersdt. Hvor Dorthe kom fra vet jeg ikke, men hun var trolig ikke fra Vega. Hun hadde en bror – Jens Pedersen på Ner-Vegstein – gift med enken etter Niels Amundsen, og en søster Pernille Pedersdt. som var gift med Joen Brynoldsen, og bosatt Brue i Velfjord. Jens Pedersen og Dorthe Maria Pedersdt. får barna : 1. Petrenille Jensdt. - f:1765 2. Anna Jensdt. - f:1767 - død 1771 3. Kirsten Jensdt. - f:1769 4. Peder Jensen - f:1771 5. Lars Jacob jensen - f:1773 Jens Pedersen ble 1763 lensmann etter Christopher Nielsen, en stilling han hadde til sin død 1775.

       Sveahaugen ved folketellingen 1769.

Jens Pedersen - 26 år - lensmann Dorthe Maria Pedersdt. - 35 år - hans kone Kirsten Jensdt. - 13 uker Anna Jensdt. - 2 år Pernille Jensdt. - 4 år Anna Pedersdt. - 17 år - tj.pike Arnt Jensen - 23 år - tj.dreng Ana Joensdt. - 72 år - mannens moder.

Tj.drengen Arnt Jensen er fra Kjul, og halvbror til Peder Jensen – far til Jens Pedersen. Arnt kommer bort på havet november 1774. Det er skifte etter han på Svea 19.juni 1775. ( samme dag som det er skifte etter lensmann Jens Pedersen ). Arvingene er : 1. Peder Jensen – halvbror – død – etterlater seg sønnen 2. Jens Pedersen – også han død – etterlater seg barna 3. Peder Jensen - 4 år 4. Lars Jensen - 3 år 5. Pernille Jensdt. - 10 år 6. Kirsten Jensdt. - 6 år. Alle barna er hos moderen Dorthe Jensdt. Formynder for barna er hennes bror Peder Jensen på Vegstein. 7. Elias Jensen – halvbror – død – etterlater seg to døtre : 8. Karen Eliasdt. – gift med Johannes Olsen Søla. 9. Anne Eliasdt. – gift med John Madsen. 10. Anne Jensdt. – fullsøster – gift med Juul Ingebrigtsen Hysvær. 11. Kirsten Jensdt. – halvsøster – død – etterlater seg en sønn : 12. Torsten Larsen Vika. 13. Maethe Jensdt. – halvsøster – gift med Arnt Olsen Eidem. Boets formue : 52 – 3 – 12, – gjeld 3 – 3 – 6 .

                        Helg. sk.prk. No. 12b. fol. 544. 

Jens Pedersen ( lensmann) dør 1775 – 32 år gammel. Skifte blir holdt 19.juni samme år. Arvingene er : 1. Dorthe Pedersdt. - hans kone 2. Peder Jensen - sønn – 4 år. 3. Lars Jensen - sønn – 2 år. 4. Pernille Jensdt. - datter – 10 år. 5. Kirsten Jensdt. - datter – 6 år.

   Boets formue : 206 – 4 – 10, – gjeld 82 – 5 – 4. 
                           Helg. sk.prok. No.12b. fol. 544. 

Dorthe Marie Pedersdt. gifter seg opp igjen 1776 med Amund Pedersen fra Floa. Han var f:1752, og sønn av Peder Svendsen og Brynild Joensdt. ( hadde gården Osvald Floa har i dag ). Amund og Dorthe får en sønn sammen : Jens Amundsen – f:1778 – død 1780.

6.des.1787 utsteder kirkeforpakter over Helgeland m.m. – Nils Winter feste til Ole Nilsen på 2p – 12m i gården Svea. Gården er Tjøtta kirke tilhørende, og den forrige bruker Amund Pedersen har frivillig gitt avkall mot kår. P.b. 3 folis.165.

Ole Nilsen er f:ca.1754, men neppe på Vega. Han ble 1788 gift med Barbroe Paulsdt. Begge står da oppført i Rørøy. Barbroe er f:ca.1739, men heller ikke hun kan en se er fra Vega.

Ole Nilsen og Barbroe Paulsdt. har ingen barn sammen ( hun er jo nesten 50 år da de giftet seg ), men etter folketellingen 1801 har Ole en sønn : John Olsen – 17 år oppført. Han er neppe sønn av Ole, men adoptert av han ( dette fremgår av skifte etter Ole ). Grunnen til at Ole fikk overta Sveahaugen er trolig hans kone Barbroe Paulsdt. Hun har kanskje på en eller annen måte tilknytning til gården. Det er jo litt merkelig at Ole Nilsen – som da var 34 år – skulle finne seg en kone på nesten 50 år om det var han som hadde ”rett på gården”. Om det var hun som satt med ”retten”, ville giftemålet være helt normalt. Det er også trolig at den adopterte sønnen var av hennes slekt. Hans fulle navn var John Christian Olsen – f:ca.1784. Hvor han kom fra vet jeg ikke.

         Sveahaugen ved folketellingen 1801.

1. Ole Nilsen - bonde og gardbeboer - 1.ekt. - 47 år. 2. Barbroe Paulsdt. - hans kone - - 1.ekt. - 63 år. 3. John Olsen - hans sønn - ugift - 17 år. 4. Lars Danielsen - tjenestefolk - ugift - 25 år. 5. Svend Isachsen - tjenestefolk - 1.ekt. - 56 år. 6. Elisabeth Olsdt. - tjenestefolk - 1.ekt. - 51 år. 7. Karen Nilsdt. - tjenestefolk - ugift - 18 år. 8. Poveline Paulsdt. - tjenestefolk - ugift - 29 år. 9. Amund Pedersen - holdsmann - 1.ekt. - 49 år. 10. Dorthe M.Pedersdt. - hans kone - 2.ekt. - 65 år. 11. Pernille Jensdt. - tjenestepike - ugift - 30 år. 12. Jens Olsen - hennes barn - - 2 år.

John Christian Olsen gifter seg 1807 med Berith Maria Oddesdt. fra Sundsvold. Hun var f:1774, og datter av Odde Clausen og Margrethe Olsdt. John og Berith får barna : 1. Ole Johnsen - f:1808 – gift 1840 med Anne Johanne Danirlsdt.

   fra Hongset. Hun var f:1819 og datter av Daniel Andersen og
   Pernille Nilsdt. Ole Johnsen og Anne Danielsdt. bosatte seg på 
   gården ”Bakken” i Ulvingen. Jorid (Engen) Olsen fortalte meg 
   at det ble sagt at oldefaren hadde ett kvartel sølvpenger med seg
   da han kom til Ulvingen.

2. Bertel Martinus Johnsen - f: 1813 – gift 1835 med Brynel

   Olsdt. fra Burøy. Hun var f:1809 og datter av Ole Nilsen og Elen
   Randine Albrigtsdt. Bertel og broren Odde deler en gård på 
   Øver-Næss mellom seg. Bertel blir bruker av 288a, Odde 288b. 

3. Odde Johan Johnsen - f:1816 – gift 1849 med Karen Maria Hansdt. fra Åkerbakken på Næss. Hun var f:1819, og datter av Hans Hansen og Elen Eliasdt. Odde og Karen blir brukere av 288ab. Odde har ingen arvinger etter seg, så gården blir overtatt av Johan Didrik Johannesen fra Herøy.

Barbeoe Paulsdt. dør 1809 – 70 år gammel. Skifte blir holdt 6.nov. samme år. Arvingene er : 1. Ole Nilsen - hennes mann 2. Synøve Paulsdt. - hennes søster – 75 år - ugift - bor på sterv -

   bogården ( dødsgården ). Ved folketellingen 1801 bor Synøve på  
   Honget hos Joen Arntsen og Dorthe Jensdt., og har gård i dagleie.

3. Maren Paulsdt. - hennes søster - gift med Jens Arntsen Alstahau. 1801 er de i tjeneste hos Niels Gjertsen i Kvalholmen. Boets midler, som bestod av løsøre, bl.a. 13 kuer, 1 okse, 1 hest , 8 sauer, div. båter, rorbod i Lofoten, sjøredskaper m.v. utgjorde : 368 – 3 – 12, – gjeld og omkostninger 320 – 1 – 4.

                             Helg. sk.prk. No.27- fol 165 ½.

Ole Nilsen omkommer på havet 1812. Han er da forlovet i Lånan med enken Christianna Andersdt. Dette fremgår etter skifte 1815, men det fins også et skifte fra 1814, og her er Christianna oppført som ektefelle. Vi tar med begge.

1814. Skifte på Svea etter Ole Nilsen. Arvinger: Christianna Andersdt. - ektefeller.

25.mai 1815 er det skifte etter Ole Nilsen som omkom på havet 1812. Arvingene var adopterte sønn John Olsen Svea. Boets midler : 303 – 2 – 8. Under registreringen ble det opplyst at avdøde var blitt forlovet med enken Christianna Andersdt. Lånan i Tjøtta, hvortil han før sin død hadde flyttet en del av sine eiendeler, som ifølge reg. av 19/12-1813 utgjorde 232 – 4 – 0 = 536 – 0 – 8. Boets gjeld og omk. 44 – 2 – 13 = netto 491 – 5 – 11, som tilfalt John Olsen Svea.

                            Helg. sk.prk. No.30 fol.296 ½. 

John Chr. Olsen er etter matrikkelen 1836 bruker av 290a. på Svea – 1p 12m. (Sveahaugen).

Som en ser etter oversikten over barna til John Olsen og Berith Oddesdt., blir ingen av disse på gården. De som overtar blir Hans Salamonsen og Enok Melkersen fra Alstahaug. De kom til Vega 1849, og ser ut til å ha delt Sveahaugen mellom seg. Tar med ankomsten til Vega. Gårdbruker Enok Mathias Melkersen (Melkiorsen) – 27 år, hustru – Hanna Jensdt. – 30 år, barn – Jens Antunius – 1 år. Gårdbruker Hans Olai Salamonsen – 25 år, hustru – Ane Kristoffersdt. – 30 år, barn – Else Dorthea – 3 år, Anne Sophie – 1 år.

Berith Maria Oddesdt. dør som kårmannskone på Svea 1849 – 75 år gammel. John Chr. Olsen dør som kårmann på Svea 1861 – 77 år gammel.

Hans Salamonsen overta, slik det ser ut, halve Sveahaugen 290a. Han ble ca.1845 gift med Ane Kristoffersdt. fra Brønø. Hans og Anna får barna : 1. Else Dorthea Hansdt. - f:1846 – Alstahaug – gift ca.1866 med

   Lyder Jacobsen Tjøtta.

2. Ane Sophia Hansdt. - f:1848 – Alstahaug – gift 188? Med

   Bonsak Danielsen fra Kilvær. De var de første som bodde på 
   Grindhaugen Næss. 

3. Kristine Jensine Hansdt. - f:1851 på Svea – gift 1870 med Petter Pettersen Sneve. De fikk en husmannsplass på gården. 4. Hansine Antonette Hansdt. - f:1853 – gift 1882 med Hans Olsen fra Lindås. De bodde i Rørøy, hvor han var baker, til de dro til Amerika 1888. 5. Aleksander Hansen - f:1855 – til Amerika 1882. 6. Bergitte Johanna Hansdt. - f:1859 – gift 1882 med Kornelius Pedersen fra Engelsøy. De overtar gården etter hennes foreldre. 7. Fredrik Johan Hansen - f:1863 – gift 1885 med Berit Marie Olsdt. fra Vika.

      Sveahaugen 290a (halve) ved folketellingen 1865. 

1. Hans Olai Salamonsen - gardbruker/selveier - 42 år - Herøy. 2. Ane Kristoffersdt. - hans kone - - 48 år - Brønø. 3. Alexander A. Hansen - deres sønn - - 11 år. 4. Fredrik Johan Hansen - deres sønn - - 3 år. 5. Kristine Jensine Hansdt. - deres datter - - 15 år. 6. Hansine A. Hansdt. - deres datter - - 13 år. 7. Bergitte J. Hansdt. - deres datter - - 7 år. Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 7 får og 1 svin – 1 ½ tønne bygg , 2 tønne havre og 6 tønner potet.

      Sveahaugen 290a (halve) ved folketellingen 1875.

1. Hans Salamonsen - gardbruker/fisker selveier - f:1824 Herøy. 2. Ane Kristoffersdt. - hans kone - - f:1819 Vik Br. 3. Alexander Hansen - sønn - hj. faren - ugift - f:1855. 4. Fredrik Hansen - sønn - - - f:1863. 5. Bergitte Hansdt. - datter - hj. foreldrene - f:1859. 6. Anna Lorentsdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1860. 7. Jakobine Hansdt. - pleiedt. - - - f:1869 Brønø. 8. Lyder Jakobsen - gardbruker/fisker - gift - f:1836 Tjøtta. 9. Elise Hansdt. - hans kone - - f:1846 Herø. 10. Karl Lydersen - deres sønn - - f:1867 Vega. 11. Hans Lydersen - deres sønn - - f:1875 Tjøtta. 12. Villum Nilsen - tyende - tj.gutt - ugift - f:1856 Tjøtta.

   Gården hadde ; 1 hest, 6 kyr, 17 sauer og 1 svin – 2 tønner bygg, ¾ tønne bl.korn, 2 tønner havre og 7 tønner poteter. 

Birgitte Johanne Hansdt. gifter seg 1882 med Kornelius Angel Pedersen fra Engelsøy. Han var f:1860, og sønn av Peder Henrik Danielsen og Johanna Nilsdt. Kornelius og Bergitte får barna : 1. Helga Korneliusen - f:1883 2. Kristine Korneliusen - f:1885 3. Ane Helene Korneliusen - f:1887 – død 1894 4. Kanutte Korneliusen - f:1889 – gift 1909 med Ulrik Ulriksen på Vegstein. 5. Peder Henrik Korneliusen - f:1892 6. Johanna Marie Korneliusen - f:1893 7. Albert Mørk Korneliusen - f:1895 8. Anne Marie Korneliusen - f:1897 9. Aksel Korneliusen - f:1901 10. Trygve Lund Korneliusen - f:1903

Etter matrikkelen 1886 er Kornelius Pedersen bruker av gården Sveahaugen 290a. ( de andre er Johan Henriksen og Johan Knudsen)

Hans Salamonsen dør som kårmann 15.sep. 1891. Han døde av kreft, 67 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ane Kristoffersdt. - hans kone 2. Alexander Hansen - sønn – Hellem Minnesota Amerika. 3. Fredrik Grønbek Hansen - sønn – allmuelærer i Kristiania. 4. Elise Hansdt. - datter – Kilvær i Tjøtta. 5. Hansine Hansdt. - datter – gift med Hans Olsen. Mannen er baker – bosatt ; Hellem Minnesota Amerika. 6. Anna Hansdt. - datter – gift med Bonsak Danielsen Næss. 7. Birgitte Hansdt. - datter – gift med Kornelius Pedersdn Svea. 8. Kristine Hansdt. - datter – død – Svea. 9. Albertine Petersdt. - barn av Kristine – 16 år - hjemme hos faren Peter Sneve Petersen Svea. 10. Hartvig Petersen - barn av Kristine – 13 år. 11. Heiberg Petersen - barn av Kristine – 9 år.

Sveahaugen - Gardsnr. 42 - br.nr.1 ( ½ 290a ) ved folketellingen 1900. 1. Kornelius Pedersen - gardbruker – selveier - f:1860. 2. Birgitte Hansdt. - hans kone - - f:1859. 3. Kristin Elinda Korneliusen - datter - - f:1885. 4. Kanutte Korneliusen - datter - - f:1889. 5. Peder Korneliusen - sønn - - f:1891. 6. Albert Korneliusen - sønn - - f:1895. 7. Villiam Korneliusen - sønn - - f:1897. 8. Ane Kristoffersdt. - føderådskone - enke - f:1818.

Ane Kristoffersdt. dør 1907- 89 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Ane Kristoffersen er oppført som hovedperson, men det samme er mannen Hans Salanonsen, som døde 15.sep.1891. Arvingene er : 1. Birgitte Johanna Hansdt. - 47 år – Svea. 2. Anna Sofie Hansdt. - 60 år – Næss. 3. Elise Dorthea Hansdt. - 62 år – Kilvær. 4. Kristine Jensine Hansdt. - død – datter 5. Albertine Petersdt. - 30 år – datter av Kristine – Holand. 6. Hartvik Petersen - 28 år – sønn av Kristin – Værøy. 7. Heiberg Petersen - 25 år – sønn av Kristine – Amerika. 8. Fredrik J. Grønbek Hansen - 44 år – sønn Aakebærveien 1. Kristiania ( lærer ). 9. Alexander Andreas Hansen - 51 år – sønn – Allex.A. Sweaas, Thief River Falls, Minnesota, Amerika.

Etter Matrikkelen 1907 er Kornelius Pedersen bruker av Sveahaugen br.nr. 1. Matrikkelskyld : 1,78. ( 1 mark - 78 øre ).  Husmannsplass under 290aa. ( Hans Salamonsen eier gården )

Kristine Jensine Hansdt. gifter seg 1870 med Peter Pedersen Sneve. Han var f:1845 på Sneve Egge Innhered, og kom som dreng til Vega samme år som han giftet seg. Peter Sneve og Kristine Hansdt. får barna : 1. Anna Henriette Petersdt. - f:1871 – død 1885 – 14 år 2. Elvine Pedrikke Petersdt. - f:1874 – død 1885 – 11 år 3. Albertine Oline Petersdt. - f:1876 4. Hartvig Lund Petersen - f:1879 5. Heiberg Peder Petersen - f:1881

Husmannsplassen ”Trestykket” – under Sveahaugen 290aa ( br.nr.1.) ved folketellingen 1875. 1. Peter Sneve Petersen - husm. m.jord – fisker - f:1845 2. Kristine Hansdt. - hans hustru - - f:1851 3. Anna Henriette Petersdt. - datter - - f:1871 4. Elvine P. Petersdt. - datter - - f:1874 5. Lorntine Lorentsdt. - tyende - tj.pike - ugift - f:1866

   Plassen hadde : 1 ku og 3 sauer – 1 tønne potet.

Kristine Hansdt. dør som husmannskone på Svea 1884 – 33 år gammel. Skiftet blir holdt 13.apr.1885. Arvingene er : 1. Peter Sneve Petersen - ektemann 2. Albertine O.R. Petersdt. - datter – 9 år. 3. Hartvig Lund Petersen - sønn – 6 år. 4. Heiberg P.K. Petersen - sønn – 4 år.

Peter Sneve Petersen gifter seg igjen 1886 med Hermine Anna Petersdt. fra Brønnø – f:1848. Peter og Hermine får barna : 1. Kristine Henriette Petersen - f:1886. 2. Peter Angel Petersen - f:1890.

Husmannsplassen ”Trestykket” – under Sveahaugen 290aa ( br.nr.1.) ved folketellingen 1900. 1. Peter Sneve - fisker og husmann m.jord - f:1845. 2. Hermine Petersen - hans hustru - - - f:1881. 3. Hartvig Petersen - hans sønn - fisker - ugift - f:1879. 4. Heiberg Petersen - hans sønn - fisker - ugift - f:1881. 5. Kristine Petersen - deres datter - - f:1886. 6. Peter Petersen - deres sønn - - - f:1890.
           Sveahaugen 290ab. ( br.nr. 3 – og 4.)

Den halvdel av Sveahaugen 290a som Enok Melkersen overtok etter John Chr. Olsen ( Hans Salamonsen overtok andre halvparten ). Parten ble siden delt igjen, og fikk br.nr. 3 og 4.

Som tidligere nevnt kom gårdbruker Enok Mathias Melkersen til Vega 1849 sammen med konen Hanna Jensdt., og sønnen Jens Antonius Enoksen på 1 år. Enok var 27 – Hanna 30 år gammel.

Jens Ant. Enoksen dør samme året de kom – 2 år gammel.

Enok Melkersen dør som gårdsmann på Svea – 35 år gammel. Arvingene er : 1. Hanna Jensdt. - hustru 2. Karen Maria Jacobsdt. - mor - Hjertø i Hærø. 3. Ole Johan Melkersen - bror - Hjertø i Herø. 4. Peder Daniel Melkersen - bror - Sildøen i Herø. 5. Ole Andreasen - halvbror - Hjertø. 6. Ingeborg A. Melkersdt. - søster – gift med Niels Pettersen Aakerøen i Alstahaug. 7. Susanne Dor. Melkersdt. - halvsøster – død 8. Petter Michael Larsen - barn av Susanne 9. Jeronimus Larsen - barn av Susanne 10. Ludvig Larsen - barn av Susanne 11. Anna Larsdt. - barn av Susanne – 17 år. 12. Caroline Larsdt. - barn av Susanne – 20 år. 13. Thomine Larsdt. - barn av Susanne – alle barna bor i Bredstrandviken i Herø. 14. Elen Melkersdt. - halvsøster – død – Nødøen i Herø. 15. Maren Andersdt. - barn av Elen 16. Hanna Andersdt. - barn av Elen 17. Johanna Andersdt. - barn av Elen 18. Caroline Andersdt. - barn av Elen – hos faren Anders Andreasen.

Hanna Jensdt. gifter seg igjen 1856 med Knud Andreas Dinesen fra nabogården. Han var f:1831, og sønn av Dines Hendriksen og Stinken Knudsdt., som hadde Nedre Svea 290b. Knud og Hanna får barna : 1. Elerine Marie Knudsdt. - f:1857 – gift 1877 med Johan Knudsen fra Vik. De overtok halve gården som fikk Br.nr. 4. 2. Anna Dorthea Knudsdt. - f:1861 – gift med Johan Anton Hendriksen fra Vika. Han var f:1858, og sønn av Hendrik Hermandsen og Randine Johannesdt. i Sørgården. De overtok den ”halvpartenparten” som huset til Knud Dinesen sto på. De overtok også huset etter Annas`foreldre.

For å skille mellom partene på Sveahaugen kaller jeg parten Knud Dinesen bruker – 290ab, parten Hans Salamonsen bruker – 290aa. Når gården 290ab blir delt får parten Johan Henriksen og Anna Knudsdt. overtar (gammelstua) løpenr. – 290aba (siden br.nr. 3.), parten Johan Knudsen og Elerine Knudsen overtar – 290abb ( siden br.nr. 4.)

        Sveahaugen 290ab ved folketellingen 1865.

1. Knud Dinesen - gardbruker – selveier - 39 år. 2. Hanna Jensdt. - hans kone - - 47 år – Herø. 3. Elerine Knudsdt. - deres datter - - 9 år. 4. Anne Knudsdt. - deres datter - - 5 år. 5. Peter Magnusen - tj.dreng / ”jægtgut” - 17 år – Brønø. 6. Aletta Bendiksdt. - tj.pike - ugift - 24 år – Brønø .

   Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 12 får og 1 svin – 2 tønner bygg, 
   2 tønner havre og 5 tønner poteter.
        Sveahaugen 290ab ved folketellingen 1875.

1. Knud Dinesen - gardbruker/fisker – selveier - f:1828. 2. Hanna Jensdt. - hans kone - - f:1817- Herø. 3. Anne Knudsdt. - datter - - f:1861. 4. Julie Ludvigsdt. - pleiedatter - fors. av K.Din. - f:1865. 5. Peter Pedersen - inderst – fisker – ugift - f:1853 – Finli

   Overhalla.   

6. Kirsten Johannesdt. - tyende - tj.pike - f:1853 – Herø.

   Gården hadde 1 hest, 8 kyr, 18 sauer og 1 svin – 2 tønner bygg, ¾ tønner havre og 6 tønner potet.

Hanna Jensdt. dør 1877 – 57 år gammel.

Anna Dorthea Knudsdt. gifter seg 1881 med Johan Anton Hendriksen fra Sørgården på Vika. Han var f:1858, og sønn av Hendrik Hermandsen og Randine Johannesdt. Johan og Anna får barna : 1. Helmine Zahl Johansen - f:1882 – gift 1912 med Martin

   Berntsen på Hohgset. 

2. Henning Richard Johansen - f:1884 – død 1900 3. Alfred Emelius Johansen - f:1888 4. Sanna Emelie Johansen - f:1892 – gift med Andor M. Johansen på Vegstein 5. Kristian Angel Johansen - f:1894 6. Hanna Marie Johansen - f:1897 – gift med Mathias Bonsak Olsen fra Næssjøen Næss. Bodde i Øver-Nesjan. 7. Halfrid Randine Johansen - f:1902

Etter Matrikkelen 1886 er Johan Hendriksen bruker av Sveahaugen 290aba ( br.nr. 3.)

   Sveahaugen 290aba ( br.nr. 3.) ved folketellingen 1900.

1. Johan Hendriksen - gardbruker/fisker – selveier - f:1858. 2. Anna D. Knudsen - hans kone - - f:1860. 3. Alfred Johansen - sønn - - f:1888. 4. Sanna Johansen - datter - - f:1891. 5. Kristian Johansen - sønn - - f:1894. 6. Hanna Johansen - datter - - f:1897. 7. Knud Dinesen - føderådsmann - - f:1834.

Etter matrikkelen 1907 er Johan Hendriksen bruker av br.nr. 3. Matrikkelskyld : 89 øre. ( det samme som br.nr. 4., og det halve av br.nr. 1., som hadde en skyld på 1,78.)


Elerine Marie Knudsdt. gifter seg ca.1877 med Johan Knudsen fra Vik Brønø. Elerine og Johan må ha truffet hverandre på Sør-Herø mens hun var kokkepike hos handelsmann L. Johansen, og han drev fiske fra samme sted ( bodde hos husmann Peder Gabrielsen ). Konen til L. Johansen – Marie Johansen – f:1844, var fra Vega. Johan og Elerine får barna : 1. Henriette Johansen - f:1878 – Herø – død 1889 – Svea 2. Eivind Johansen - f:1880 – Herø 3. Charlotte Johansdt. - f:1882 – Svea – død 1882 – Svea 4. Hagbart Karoli Johansen - f:1884 5. Hanna Kanuthe Johansdt. - f:1886 6. Henriette Johansen - f:1889 7. Sigrid Elinda Johansen - f:1892 8. Charlotte Johansen - f:1894 9. Borghild Johanseen - f:1896 10. Peder Kristian Johansen - f:1899

      Sveahaugen 290abb ( br.nr. 4.) ved folketellingen 1900.

1. Johan Knudsen - gardbruker/fisker – selveier - f:1855. 2. Elerine Knudsen - hans kone - - f:1858. 3. Eivind Johansen - sønn - fisker - ugift - f:1880. 4. Hagbart Johansen - sønn - fisker - ugift - f:1884. 5. Hanna Johansen - datter - - - f:1886. 6. Henriette Johansen - datter - - - f:1889. 7. Sigrid Johansen - datter - - - f:1891. 8. Charlotte Johansen - datter - - - f:1893. 9. Borghild Johansen - datter - - - f:1895. 10. Peder Johansen - sønn - - - f:1899.

Johan Edvard Knudsen dør som gårdbruker på Svea 1903 – 48 år. Som dødsårsak står ”krampetilfelde”.

Etter at Johan Knudsen er død overtar Albert Olai Lorentsen gården. Han er født på Hongset 1874, og sønn av Lorents Olsen og Ellen Olsdt. som var brukere av 291b.

Albert Olai Olsen gifter seg 1900 med Petrine Jacobsdt. fra Værøy. Albert og Petrine får barna : 1. Aagot Lorentsen - f:1902 – gift 1922 med Johan Peder Karl

   Henriksen Eidem. Han var f:1892, og sønn av Bernard 
   Hendriksen og Hanna Pettersdt. på ”Jacobsbakken”. 

2. Eline Lorentsen - f:1904 3. Ole Andreas Lorentsen - f:1905 4. Einar Lorentsen - f:1907 5. Johan Bernard Lorentsen - f:1909 6. Anna Petrine Lorentsen - f:1911 7. Agnes Soffie Lorentsen - f:1914 8. Jeny Elinda Lorentsen - f:1916 9. Rolf Lorentsen - f:1923

Etter matrikkelen 1907 er Albert Lorentsen bruker av br.nr. 4. Matrikkelskyld : 89 øre.


           Nedre Svea 290 b. ( 12 m.)

En med navnet Peder er bruker av gårde 1665, 1680 og 1691. Etternavnet er ukjent. Peder var f:ca.1627, og må ha dødd før 1701.

Ved folketellingen 1701 er Haagen Knudsen bruker av gården. Han har en sønn Niels på 3 år. Der finest en inderst (en som bor hos andre) Per Larsen – 85 år, og en gutt ; Paul Larsen på 10 år på Svea 1701, men om de bor hos Haagen Knudsen, eller hos Joen Haagensen på Sveahaugen vet jeg ikke.

Haagen Knudsen og hans kone (navnet ukjent) får barna : 1. Niels Haagensen - f:1697 - død 1736. 2. Hans Haagensen - f:ca.1701 – gift 1726 med Dorthe

   Abrahamsdt. fra Oppgården på Vika (skifte etter hennes foreldre 
   står i Vega bygdebok). De overtar Nedre Svea 290b. 

3. Knud Haagensen - f:ca.1708 – gift 1737 med Karen Alfsdt. på

   Øver-Næss. De overtok gården 288a etter hennes far Alf Nielsen. 
   Gården ble ca. 100 år etter overtatt av brørne Bertel og Odde 
   Johnsen fra Sveahaugen. De delte gården mellom seg.

11. Synøve Haagensdt. - f:ca.1720 – gift ca.1745 med Johannes Larsen på Findneset. Synøve døde 1762.

Etter matrik. 1723 er Haagen Knudsen bruker av Nedre Svea – 12 m.

Haagen Knudsen dør 1749 – ca. 85 år gammel. ( ikke skifte å finne )

Hans Haagensen og Dorthe Abrahamsdt. har ingen barn, så det blir datter til hans bror Knud Haagensen ; Pernille Knudsdt., og hennes mann Stephen Johannesen fra Neppsund som overtar.

Dorthe Abrahamsdt. dør en gang mellom 1752 ( skifte etter søsteren Synøve på Gulsvåg ) og 1773.

Hans Haagensen dør 1773 – ca. 70 år gammel. Skiftet blir holdt 8.juli samme år. Arvingene er : 1. Knud Haagensen – gift og bor på gården Næss. 2. Synøve Haagensdt. – død – etterlater seg Elen Johannesdt.- 27 år, tjener hos Claus Torsen Ormøen i Nordsems fjerding. Boets midler : 16 – 0 – 14, – gjeld 8 – 0 – 14.

                        Helg. sk.prk. No.12a. fol. 400 ½. 

Stephen Johannesen og Pernille Knudsdt. gifter seg 1766. Hun er f:1738, og datter av Knud Haagensen og Karen Alfsdt. på Øver-Næss. Han er f:1731, og sønn av Johannes Stephensen og Marith Olosdt. i Næpsundet. Stephen Johannesen og Pernille Knudsdt. får barna : 1. Maria Stephensdt. - f:1766 i Rørøy – gift 1790 med Anders Olsen fra Bergåker på Holand. De blir brukere av 288d på Ner-Næss. (bodde i gammelstua på Heian) 2 Ane Cathrina Stephensdt. - f:1768 på Ulvingen – død 1812 på Næss. 3. Johanna Stephensdt. - f:1769 på Svea – død 1771.

     Nedre Svea 290b ved folketellingen 1769. 

1. Stephen Johannesen - bonde - 38 år. 2. Pernille Knudsdt. - hans kone - 31 år. 3. Maria Stephensdt. - datter - 3 år. 4. Ana Cathrina Stephensdt. - datter - 1 år.

Folketellingen for 1769 er noe mangelfull, så slett ikke alle er oppført. Onkel til Pernille Knudsdt. – Hans Haagensen – bor på gården, og dør som tidligere skrevet 1773.

Pernille Knudsdt. dør 1773 – 35 år gammel. Skiftet blir holdt 14.juli samme år. Arvingene er : 1. Stephen Johannesen - hennes mann 2. Maria Stephensdt. - 7 år – er hos sin morfar Knud Haagensen på Næss. 3. Ane Stephensdt. - 5 år – er hos presten Hr. Tyrholm. Boets midler : 60 – 0 – 6, – gjeld 15 – 3.

                       Helg. skp. No.12a. fol.401 ½ . 

Stephen Johannesen gifter seg igjen 1777 med Brynild Joensdt. på Floa. Hun var da enke etter Peder Svendsen som var bruker av gården Osvald Floa har i dag.

Jeg er ikke sikker på hvem som overtok etter Stephen Johansen, men trolig var Thomas Ingebrigtsen bruker av gården en tid.

Thomas Ingebrigtsen var f:1738 (dette er ikke helt sikkert), og sønn av Ingebrigt Joensen på Nord-Kjul. Faren står oppført som Ingebrigt Dybvigen da han ble født. Hvor Dybvigen måtte være vet jeg ikke. Ingebrigt Joensen er bruker av 1p etter matrikkelen 1723.

Thomas Ingebrigtsen gifter seg ca.1770 med Lucia Olsdt. fra Sørgården på Viksås. Hun var f:1742, og datter av Ole Thronsen og Berith Olsdt. Thomas og Lucia får barna : 1. Ole Thomasen - f:1771 på Svea – død 1773. 2. Berith Anna Thomasdt. - f:1773 – gift 1805 med Haagen Nielsen.

   Han var f:1762 i Rørøy. Foreldrene var Niels Haagensen og Anna 
   Hansdt. Haagen og Berith bodde i Mudvær. Haagen Nielsen 
   omkom 1811 på havet sammen med sønnen Niels på 13 år. 
   Berith giftet seg åre etter opp igjen med Jens Nielsen fra 
   Hysvær. De ble foreldrene til Philip Jensen, som var den første 
   som bodde i ”Østerstuå” på Vika – oldefar til Karl Mikalsen.

3. Johanna Peternella Thomasdt. - f:1776

Thomas Ingebrigtsen dør 1778, og skifte blir holdt 29.mai samme år. Arvingene er : 1. Lucia Olsdt. - hans kone 3. Berith Thomasdt. - datter – 9 år. 4. Johanna Thomasdt. - datter – 2 år. Boets midler : 14 – 0 – 8, – gjeld 33 – 2 – 2.

Lucia Olsdt. gifter seg igjen 1779 med Christen Christophersen på Sør-Kjul.

Haagen Amundsen blir 1785 gift med Maren Jacobsdt. Haagen var f:1761, og sønn av Amund Haagensen og Elen Pettersdt. Oppgården (Heimgården og Dalsbakken) på Valla. Hvem Maren Jacobsdt. var vet jeg ikke. Haagen og Maren får barna : 1. Anna Bergitha Haagensdt. – f:1786 på Svea 2. Amund Haagensen - f:1792 – gift 1816 med Pauline Paulsdt. på Sør-Kjul – enke etter Christopher Christophersen. Etter Paulines død giftet Amund seg opp igjen med Stinken Joensdt. fra Risbakken. 3. Elias Benjamin Haagensen - f:1794 – omkom på havet 1821.

       Nedre Svea 290b ved folketellingen 1801.

1. Haagen Amundsen - 37 år – bonde og gardbeboer. 2. Maren Jacobsdt. - 50 år – hans kone. 3. Amund Haagensen - 9 år – sønn. 4. Elias Haagensen - 7 år – sønn (står Jens, men er feil)

Det er en husmannsplass uten jord ved Sveasjøen, men om den ligger under Sveahaugen eller Nedre Svea vet jeg ikke. De som bor der 1801 er Hans Pedersen og konen Ane Paulsdt. Han 67 år, hun 61år gammel. Begge er i 2.ekteskap.

Elias Benjamin Haagensen omkommer på havet 1821 – 28 år.

Maren Jacobsdt. dør som holdskone 1829 – 83 år. Haagen Amundsen dør som holdsmann 1837 – 76 år.

Etter at sønnen Elias Haagensen omkom på havet bykslet Haagen gården bort til Dines Hendriksen, mot kår til seg og kona. Dines var fra Floa og sønn av Hendrich Olsen og Randine Hermandsdt., som hadde Ner-Floa 267b. Dines var f:1793.

Dines Hendriksen gifter seg ca.1823 med Stinken Knudsdt. ( de ble trolig gift i Brønnø ) Hun var f:1797, og datter av Knud Nielsen og Michela Olsdt. på Nord-Kjul 268d. Dines og Stinken får barna : 1. Lorentz Tobias Dinesen - f:1825 2. Erik Johan Dinesen - f:1828 – gift 1851 med Inger Sophie

   Hansdt. fra Varholmen i Brønø.

3. Knud Andreas Dinesen - f:1831 – gift 1856 med Hanna Jensdt., enke etter Enok Melkersen på Sveahaugen. De ble brukere av halve gården 290a. Hans Salamonsen brukte andre halvparten. 4. Hendrikka Dinesdt. - f:1834 – gift 1854 med Hendrik

   Johansen på Kolstad.

5. Maria Hanna Dinesdt. - f:1842

3.juni 1834 får Dines Hendriksen kongelig skjøte på Nedre Svea – 12m. Etter matrik. 1836 er Dines Hendriksen bruker av Nedre Svea – 12m.

Erik Johan Dinesen gifter seg 1851 med Inger Sophie Hansdt. fra Varholmen i Brønø – f:1825. Erik og Inger får barna : 1. Hans Angel Eriksen - f:1851 – gift 1875 med Nelle Anna Kristensdt. fra Tjøtta. 2. Aleksander Eriksen - f:1855 – til Herøy 1874. 3. Anna Julie Eriksdt. - f:1860 – gift 1881 med Peder A. Pedersen i Mudvær – død 1887.

      Nedre Svea – 290b – ved folketellingen 1865.

1. Erik Dinesen - gardbruker/forpakter - 39 år. 2. Inger Hansdt. - hans kone - - 42 år. 3. Hans Eriksen - sønn - - 15 år. 4. Aleksander Eriksen - sønn - - 11 år. 5. Anna Eriksdt. - datter - - 6 år. 6. Dines Hendriksen - kårmann - - 75 år. 7. Stinken Knudsdt. - hans kone - - 66 år. 8. Maria Dinesdt. - datter - ugift - 24 år. 9. Julie Katrine Georgsdt. - Maries datter - 1 år. 10. Lorentz Dinesen - sønn - sjøfarende - ugift - 43 år. Gården hadde ; 5 kyr, 4 får og 1 svin – 1 tønne rug, 2tønner havre og 3 tønner potet. No 9. – Julie Katrine ble f:1866. Hun var datter av Georg Ludvig Stormer og Maria H. A. Dinesdt. Julie ble 1886 gift med Andreas Henriksen Næss – far til blant andre Anton Henriksen.

Stinken Knudsdt. dør som kårkone 1870 – 73 år gammel.

Inger Hansdt. dør 1870 – 46 år gammel. Skiftet blir holdt 1877. Arvingene er : 1. Erik Dinesen - ektefeller 2. Hans Andreas A. Eriksen - sønn - 26 år 3. Alexander Eriksen - sønn - 20 år - elev ved Tromsø Seminarien. 4. Anna Julie Eriksdt. - datter - 17 år.

Hans Angel Andreas Eriksen gifter seg 1775 med Nelle Anna Kristensdt. fra Throndheim. Hun var f:1846, og hadde en sønn med seg til Vega – Konrad Hansen – f:1868. Hans og Nelle ( brukes ofte bare Anna) får 1875 en datter – Elvine Petrikke Hansdt. – gift 1895 med Anton M. Olsen i Oppgården på Vika – far til bl.and. Harald i Oppgården – gif. med Enny.

    Nedre Svea 290b. ved folketellingen 1875. 

1. Erik Dinesen - gardbruker –selveier - enk.m. - f:1828. 2. Johanna Olsdt. - hans husholderske - enk. - f:1832. 3. Anna Eriksdt. - hans datter - ugift - f:1860. 4. Hanna Larsdt. - hennes datter - - f:1867. 5. Oline Nielsdt. - legslem - enk.- ern. spinding - f:1798. 6. Dines Hendriksen - kårmann - enk. mann - f:1792. 7. Hans Eriksen - inderst/logerende - fisker - f:1850. 8. Anna Kristensdt. - hans kone - - f:1846. 9. Konrad Hansen - hennes sønn - - f:1868. 10. Elvine P. Hansdt. - deres datter - - f:1875. Gården hadde ; 5 kyr, 11 sauer og 1 svin – 1 tønne havre, 1 tønne bygg og 3 ½ tønne potet.

No.2.- Johanna Olsdt. var fra Ner-Næss - 288f – f:1822 – og datter av Ole Christophersen og Anna Elisabeth Olsdt. Johanna Olsdt. var først gift med Lars Olsen på Olderåsen - 285b, og var foreldre til bl.and. Ole Larsen – gift med Marie Sevaldsen. De overtok gården, og ble igjen foreldre til Hans Grøtland – far til bl.and. Guri Berntsen. No.5.- Oline Nielsdt. var fra Engelsøy – f:1799, og datter av Niels Hansen og Martha Olsdt. Hun ble 1827 gift med Ole Nielsen. Ved skifte etter faren – Niels Hansen – i Engelsøy 1839, går det frem at Oline og Ole Nielsen bor i Nautøy. Når Ole døde vet jeg ikke.

Erik J. Dinesen gifter seg 1876 med sin husholderske – enken Johanna Olsdt.

Hans Angel Andreas Eriksen dør 14.nov. 1876. Skiftet blir holdt 1879. Arvingene er : konen (Nelle) Anna Kristensdt. og datteren Elvine Petrikke Augusta Hansdt. på 1 ½ år. Verge var Hans Salamonsen Svea.

Dines Hendriksen dør som kårmann 1882 – 89 år.

Etter matrikkelen 1886 er Erik Dinesen bruker av Nedre Svea 290b.

De som nå overtar gården blir Anton P. Fredriksen fra Oppgården på Viksås. Han var f:1862, og sønn av Fredrik Olsen og Peternelle Johnsdt. Fredrik var fra Næss, og bror til Johanna Olsdt., så Anton overtar Nedre Svea etter sin tante og hennes mann.

Anton Peder Fredriksen gifter seg 1884 med Anna Kathrine Pettersdt. fra Flåget på Holand. ( broren – Andreas Fredriksen – ble gift med søsteren – Antonette Pettersdt.) Anton og Anna får barna : 1. Jensine Oline Antonsen - f:1885 på Viksås 2. Sander Nikolai Antonsen - f:1888 på Viksås 3. Emma Dorthea Antonsen - f:1890 på Viksås 4. Fredrik Parelius Antonsen - f:1892 på Viksås 5. Petternelle Antonsen - f:1895 på Svea 6. Anne Marie Antonsen - f:1897 på Svea 7. Peder Angel Antonsen - f:1899 på Svea 8. Halfrid Petrine Antonsen - f:1902 – død 1903 på Svea 9. Astrid Marie Antonsen - f:1902 – død 1903 på Svea 10. Astrid Halfrida Antonsen - f:1905 11. Halfrid Marie Antonsen - f:1908

Nedre Svea Gardsnr. 42, Br.nr.2 ( 290b.) ved folketellingen 1900. 1. Anton Fredriksen - fisker/gardbruker - selveier - f:1862. 2. Anna Pettersen - hans kone - - f:1863. 3. Sander Antonsen - sønn - - f:1888. 4. Emma Antonsen - datter - - f:1890. 5. Fredrik Antonsen - sønn - - f:1892. 6. Petternelle Antonsen - datter - - f:1895. 7. Anne Antonsen - datter - - f:1897. 8. Peder Antonsen - sønn - - f:1899. 9. Oleanna Benjaminsen - tj.pike - ugift - f:1870. 10. Erik Dinesen - føderådsmann - gift - f:1828. 11. Johanna Olsdt. - hans kone - gift - f:1832.

No. 9 – Oleanna Benjaminsen var søster til Ole Benjaminsen på Dalsbakken Valla.

Etter matrikkelen 1907 er Anton Fredriksen bruker av Nedre Svea Gardsnr. 42, Br.nr. 2. – skyld : 1 m – 34 øre.

Erik Johan Paul Dinesen dør 22.apr.1910. Skiftet blir holdt 1911. Arvingene er : 1. Johanna Kat. Olsdt. - hans kone 2. Alexander Eriksen - 55 år - sønn - lærer i Lyngen i Lyngseide. 3. Hans Eriksen - død - sønn 4. Augusta Hanssen - 34 år - datter av Hans - gift med Anton

   Olsen Oppgården Vika.

5. Anna Eriksdt. - død - datter 6. Heiberg Pedersen - 28 år - barn av Anna - postbud i

   Sandnessjøen.

7. Ditmar Pedersen - 26 år - barn av Anna - Mudvær Vega.

Johanna Katrine Olsdt. dør 17.juli 1916. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ole Larsen - 62 år – sønn – Grøtland. 2. Peter Larsen - 53 år – sønn – Grøtland . 3. Hanna Larsdt. - 50 år - datter – gift med Mat. Holstad

   Kofoedgjellan Trondheim.

4. Anna Larsdt. - død – datter. 5. Petter Johansen - sønn av Anna ; Povers Lake, North Dakota,

   Amerika. Bruker navnet Petter Kolstad. 34 år.

6. Andreas Johansen - 26 år – sønn av Anna, Bø. 7. Kristian Johansen - 22 år – sønn av Anna, Kolstad. 8. Edda Johansen - 28 år – gift – 922 Minnhaha av Minnapolis, Amerika. Bruker navnet Edda Marth. 9. Anna Johansdt. - 27 år – datter av Anna ; Nyveien 1. Trondheim. 10. Konstanse Johansen – død – Amerika - var gift, men skal ikke ha livsarvinger.