32 Skjærvær

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
                     SKJÆRVÆR


                     Sørparten

Lars Andresen gifter seg 1736 med Dorthe Jensdt. Jeg vet ikke hvem de er, eller hvor gammel de er, men trolig er de fødd omkring ca.1715. Dorthe står oppført fra Gladstad da de giftet seg. Hvor Lars kommer står ingenting om. Hvor de bodde vet jeg ikke, men trolig bodde de ikke på Vega de første årene de var gift.

                Lars og Dorthe får barna : 

1. Aasel Larsdt. - f:ca.1736 – gift 1757 med Anders Larsen Valla. 2. Hans Larsen - f:ca.1736 - ( Angermoen 1778.) 3. Anders Larsen - f:ca.1738 – g.m. Gunild Andersdt. – overtar etter faren. 4. Christhense Larsdt. - f:ca.1744 5. Alexander Larsen - f:1746 i Skjærvær. 6. Elias Larsen - f:1752 i Skjærvær - ( Wisthus 1778.) 7. Dorthea Maria Larsdt. - f:1755 i Skjærvær.

Anders Larsen gifter seg ca.1760 med Gunild Andersdt. – f:ca.1735. Hvor hun kommer fra vet jeg ikke.

                 Anders og Gunild får barna :

1. Anders Andersen - f:1761 – g.m. Johanna Andreasdt. 2. Kirsten Andersdt. - f:ca.1765 – g.m. Hendrich Pedersen – overtar etter faren. 3. Jens Andersen - f:1770 4. Paul Andersen - f:1772 – dør trolig som fattiglem i Hysvær 1829.

           Skjærvær ved folketellingen 1769.

1. Lars Andersen - 54 år 2. Dorthe Jensdt. - 52 år. 3. Alexander Larsen - 18 år. 4. Dorthe Larsdt. - 14 år.

5. Anders Larsen - 32 år 6. Anders Andersen - 8 år. 7. Kirsten Andersdt. - 4 år.

Disse folketellingene er ikke helt å stole på, så hva en kan si om dette er ikke så godt å si. Kona til Anders Larsen – Gunild Andersdt. er ikke oppført. Om Anders Larsen bor hos faren ( Sørparten ), eller om han har overtatt parten til Paul Nielsen ( Nordparten ) som nettopp er død (1769) er heller ikke godt å si. Paul Nielsen var gift med Ingeborg Olsdt – de hadde ingen barn. Se skifte 1769.

Lars Andersen dør 1777 – 66 år. Skifte blir holdt 1778. Arvingene er : 1. Dorthe Jensdt. - ektefelle 2. Hans Larsen - Angermo 3. Anders Larsen - Skjærvær 4. Alexander Larsen - Skjærvær - 30 år. 5. Elias Larsen - Witshus - 26 år. 6. Aasel Larsdt. - - 43 år. 7. Christhense Larsdt. - - 35 år. 8. Dorthe Larsdt. - Skjærvær - 20 år.

   Boets formue : 29 – 4 – 10  – gjeld 45 - 4 - 0.
                    Helg.sp. No.13 – fol. 272b.

Kirsten Andersdt gifter seg 1787 med Hendrich Pedersen. Hvem han er vet jeg ikke. De får en datter – Elisabeth – f:1787, men hun må ha dødd før 1789, for hun er ikke med i skifte etter faren Hendrich Pedersen dette året. Bare moren er oppført.

Kirsten Andersdt. gifter seg igjen 1792 med enkemann Lars Woldradsen. Han var f:1754 i Hestvik, og sønn av Woldrad Baardsen og Lucia Thronsdt. Lars var først gift med Guri Eliasdt. fra Nausthaugen på Holand ( datter av Elias Olsen og Elen Arntsdt. ) Guri Eliasdt. dør 1790. En sønn av Lars og Guri ; Elias Larsen er bruker av Ytterøy-296b. i Hysvær fra ca 1840.

                Lars og Kirsten får barna :

1. Gurina Hendricha Larsdt. - f:1793 - død 1803. 2. Kirsten Maria Larsdt. - f:1797 - død 1833 – ugift. 3. Woldrich Larsen - f:1800. 4. Boletha Larsdt. - f:1803 - død 1811.

Lars Woldradsen dør 1809 – 55 år. Det står at han døde på Nesøen. Det er ikke utrolig at han oppholdt seg på Næss, for søsteren ; Engelen Woldradsdt. var kone på Nergården. Det er imidlertid ”Salamongården” som av og til ser ut til å benevnes som ”Nessøen” ( Nessjøen ) – hvorfor vet jeg ikke. Kirsten Andersdt. dør i Skjærvær 1813 – 40 år. ( må være 50 år ) Det er ikke skifte etter noen av dem. No.4 – Boletha Larsdt. dør på Vallnautøy hos bror til faren : Thron Woldradsen.

De som nå overtar Sørparten blir Jacob Willum ( Petersen) Dass og Anna Johnsdt Jacob var f:1772, og sønn av lensmann Peter Dass og Margrethe Brede. De bodde på Nord-Kjul, og var brukere av 268d. ( gården Valberg bruker i dag ) Anna Johnsdt. var f:1773, og datter av John Olsen og Ciselle Fredrichsdt. i Mudvær. Jacob og Anna ble gift 1804. Når de kom til Skjærvær vet jeg ikke, men det skjedde trolig rett etter. De får ingen barn sammen. Jacob dør som holdsmann 1846 – 73 år gammel. Det er ikke skifte etter Jacob Dass. 17.sep.1846 får Ingebrigt Larsen byksel på 12 mek. av gården Skjærvær 244 / gl. 43, av Christian Holst Sømnæs, og som Jacob Dass tidligere var bruker av. Ha skal svare enken Anna Johnsdt. årlig hold i hennes levetid – for til 2 sauer, en vog korn så vel som fritt husrom. Han forplikter seg også til å holde gårdens hus i ”aabodsfrie” stand.

Ingebrigt Anderas Larsen var f:1815 på Aunet i Brønø. Foreldrene var Lars Johnsen og Ellen Thorsdt. ( Ellen hadde en tante; Inger Margrethe Clausdt. som var gift med Torsten Larsen Nordgården på Vika ) Når Ingebrigt kom til Vega vet jeg ikke, men 1833 blir han konfirmert her. Som formynder er oppført Erich Christophersen i Nordøy Hysvær. ( Erich var fra Halmøy, og sønn av Christopher Paulsen og Marith Joensdt. Han ble 1831 gift med Morthina Arntsdt. – enke etter Jens Mortensen i Nordøyn )

Ingebrigt Larsen blir 1840 gift med Ane Margrethe Johannesdt. fra Holand. Hun var f:1816, og datter av Johannes Olsen og Inger Anna Andersdt. Holand. Faren omkommer på havet mens Ane Margrethe var nyfødt. Om Johannes Olsen og Inger Andersdt. bodde på Grytingen eller på Bergåkeren er jeg ikke sikker på. Det som er sikkert, er at da Inger giftet seg igjen 1819 med Elias Nielsen fra Inderøy i Hysvær, ble de boende på Bergåkeren. Grunnen var at Ingers` onkel ; Lars Olsen døde 1815, og da ingen av Ole Mortensens andre barn (far til Lars ) kunne overta ble det datter av Anders Olsen Heian Næss ; Inger Andersdt. som fikk overta gården etter bestefaren. Det er en del ting som tyder på at Ane Margrethe Johannesdt. voks opp hos bror til faren – Benjamin Olsen på Grytingen.

             Ingebrigt og Ane Margrethe får barna :

1. Berith Ingebrigtsdt. - f:1841 Holand - død 1841. 2. Johan Ingebrigtsen - f:1842 Holand – g.m. Elen Jensdt. – overtok Sørparten etter faren. 3. Andreas Ingebrigtsen - f:1846 Skjærvær – g.m. Petternelle Thronsdt. – bodde i Skjærvær. Overtok huset etter faren. 4. Edvard Ingebrigtsen - f:1846 Skjærvær – g.m. Anna Johansdt. – bodde på Steinsholmen- indre i Hysvær.

Anna Johnsdt. dør 1867 – holdskone i Skjærvær – 70 år. Det er ikke skifte.

        Sørparten – 297b. ved folketellingen 1865.

1. Ingebrigt Larsen - gardbruker – leilending - 51 år - f:Brønø. 2. Ane M. Johannesdt. - hans kone - - 50 år. 3. Johan Ingebrigtsen - deres sønn - 24 år. 4. Andreas Ingebrigtsen - deres sønn - - 20 år. 5. Edvard Ingebrigtsen - deres sønn - - 20 år. 6. Julianna Andreasdt. - pleiedatter - - 5 år. 7. Elen Jensdt. - tjenestepike - 20 år - f:Tjøtta.

   Gården hadde : 3 kyr, 10 sauer, 4 geiter og 2 svin.

No.6 – Julianna Andreasdt. var f:1861, og datter av Andreas Arntsen og Ane Larsdt. Holand. Ane Caroline Larsdt. ble 1867 gift med Jacob Nikolsisen i Sør-Nautøy. No.7 – Elen Jensdt. ble 1842 gift med Johan Ingebrigtsen. ( hun var søster til Nils Jensen på Vallhaugen, og Anne Jensdt. på Nausthaugen Holand – mor til Ole Bernard ).

Johan Lorents Karl Ingebrigtsen gifter seg 1870 med Elen Anna Jensdt. Hun var f:1850 i Tjøtta. Hvem faren var vet jeg ikke, men moren var Hendrika Nielsdt fra Vallhaugen – søster til Anne Nielsdt. – gift med Christopher Pedersen. Anne og Christopher hadde ikke barn, så Nils Jensen – sønn av Hendrika – overtar Vallhaugen.

Johan og Elen får 1869 datteren Lotte Emelie Johansdt. Det skulle bli deres eneste barn. Lotte ble gift med Edvart Mathisen. Johan Ingebrigtsen bygde seg nytt hus, og flyttet fra foreldrene mellom 1870 og 1875.

Andreas Jørgen Ingebrigtsen gifter seg 1871 med Petternelle Andrea Gurine Thronsdt. fra Engelsøy. Hun var f:1847, og datter av Thron Hansen og Anne Eliasdt. ( Thron Hansen var fra Lamøyn Næss. Anna Eliasdt. var fødd i Mudvær, men foreldrene flakket omkring på Vega, til faren : Elias Larsen ble bruker av Ytterøy 296b. ca 1840.

           Andreas og Petternelle får barna :

1. Andor Pareli Amdreasen - f:1872 Engelsøy - død 1873. 2. Elvine Anna Andreasdt. - f:1874 Skjærvær – gift i Mo i Rana med Rasmus ? – bodde på Nævermoen – ingen barn. 3. Iver Angel Andreasen - f:1878 Vegstein – reiste til Amerika. 4. Amandus Pareli Andreasen - f:1880 Vegstein – reiste til Amerika. 5. Thora Andreasen - f:1883 Skjærvær – g.m. Johan Hansen fra Svinhaugen Holand. Bodde på ”Burshaugrompa” 6. Heiberg Andreasen - f:1885 Skjærvær - g.m. Henriette Hansdt. fra Svinhaugen ( søster til Johan ) Bodde på Ron Holand.

Ingen av barna til Andreas og Petternelle ble boende i Skjærvær.

          Sørparten – 297b. ved folketellingen 1875.

1. Ingebrigt Larsen - gårdbruker – leilending – fisker - f:1815 Brønø. 2. Ane Margrethe Johannesdt. - hans kone - - f:1816. 3. Julianna Andreasdt. - fosterdatter - f:1861. 5. Andreas Ingebrigtsen - deres sønn – inderst og fisker - f:1846. 6. Peternelle Thronsdt. - hans kone - f:1849. 7. Elvine Andreasdt. - deres datter - f:1874.

No.3 – Julianna Andreasdt. giftet seg 1880 med Eldor Simon Johansen fra Velfjord, og reiste til Amerika. Julianna hadde også en bror ; Anton Andreasen – f:1865 - han ble 1900 gift med Henriette Hendriksen med Vallsjøen. ( foreldrene til Alfred og Magnild m.f. )

     ”Nyhuset” til Johan Ingebrigtsen ved folketellingen 1875.

1. Johan Ingebrigtsen - husmann uten jord – fisker - f:1842. 2. Elen Jensdt. - hans kone - - f:1850 – Tjøtta. 3. Lotte Johansdt. - deres datter - - f:1869.

Ingebrigt Larsen dør 23.mars 1877. Skifte blir holdt 1882. Arvingene er : 1. Ane Margrethe Johannesdt. - ektefelle 2. Johan Ingebrigtsen - Skjærvær. 3. Edvard Ingebrigtsen - Tenden i Alstahaug. 4. Andreas Ingebrigtsen - Skjærvær.

Lotte Emelie Johansdt. giftet seg 1889 med Edvard Mathias Mathiasen fra Floværet. Han var f:1870, og sønn av Mathias Nielsen.

              Edvard og Lotte får barna :

1. Emelius Angel Mathisen - f:1891 - død 1892. 2. Emelius Knoff Mathisen - f:1892 – g.m. Lotte Tøgersen fra Engelsøy.

   Bodde på Kvalholmen.

3. Sanna Kristofie Mathisen - f: 1895 – g.m. Anton Maldor Andreasen fra Viksås. Ble boende i huset til faren. 4. Arne Lund Mathisen - f:1900 – g.m. Halfrid Hendriksen fra Bremstein.

   Overtok huset etter Andreas Ingebrigtsen og Petternelle Thronsdt. da disse 
   flyttet til datteren Thora på Holand.

5. Marie Charlotte Mathisen - f:1901 - døde ung. 6. Nora Alvilda Mathisen - f:1904 – g.m. Arne Måsøy – bodde på Oksøy i Hysvær en tid. Alfred Eia bodde hos dem. 7. Ingvald Pareli Mathisen - f:1907 – overtok Sørparten etter faren. 8. Eline Julie Mathisen - f:1911 – ble i godt voksen alder gift i Sandvær med Emelius ? ( kaldt ”Milde”).

   Sørparten – gards no.32 - br.no.2. – ved folketellingen 1900. 

1. Edvard Mathisen - fisker – gårdbruker – bygselmann - f:1870. 2. Lotte Johansdt. - hans kone - - - f:1869. 3. Emelius Mathisen - deres sønn - - f:1892. 4. Sanna Mathisen - deres datter - - f:1895. 5. Arne Mathisen - deres sønn - - f:1900. 6. Julie Edvardsen - tjenestepike - ugift - f:1885. 7. Eldor Hendriksen - tjenestedreng - fisker - f:1881. 8. Johan Hansen - tjenestedreng - fisker - f:1875. 9. Johan Ingebrigtsen - føderådsmann - - f:1842. 10. Elen Jensdt. - hans kone - - f:1846.

Sanna Mathisen giftet seg 1919 med Anton Maldor Andreasen fra Viksås. Han var f:1894, og sønn av Andreas Arntsen og Ane Nilsdt. på ”Ane Nilste bakken” ( husmannsplass under Nergården )

                Anton og Sanna får barna :

1. Arvid Zahl Andreasen - f:1919 - Viksås 2. Erling Lund Andreasen - f:1921 - Viksås 3. Asbjørn Andreasen - f:1924 - Skjærvær 4. Magnor Nilgren Andreasen - f:1925 - Skjærvær 5. Marie Julie Andreasen - f:1926 - Skjærvær 6. Nils Roald Andreasen - f:1927 - Skjærvær

Arne Lund Mathisen giftet seg 1923 med Halfrid Otelie Johanna Hendriksen. Hun var f:1899 i Bremstein, og datter av Hendrik Eriksen og Hendrika Clausdt. Hendrik druknet i Bremsteinsundet 21okt.1900 – 50 år gammel.

              Arne og Halfrid får barna :

1. Henrik Kristian Mathisen - f:1923 – 2. Edvart Leander Mathisen - f:1925 3. Elsa Marie Mathisen - f:1926 4. Alf Henrik Mathisen - f:1928

Arne og Halfrid overtok - som tidligere nevnt – huset til Andreas Ingebrigtsen etter at de flyttet til datteren Thora på Holand. Siden flyttet også Arne og Halfrid til Holand, hvor de overtok huset Elias Helmersen hadde på Grytingen. ( Elias var død for lang tid siden, så det var datteren Emma Helmersen – bosatt i Stavanger- som var eier ).


                  Nordparten – 297a. 

Lars Hermandsen gifter seg 1795 med Maren Christiansdt. Da de gifter seg står han oppført fra Vika, hun fra Skjærvær. Lars Hermandsen var f:1768 i Moen, og sønn av Hermand Andersen og Kirsten Nielsdt. Hermand var fra Burøy, og f:ca.1714. Han var sønn av Anders Siursen og Anna Johannesdt. ( Siursen skrives også Giuersen og trolig også Juelsen. Anders var trolig fra Hysvær. Maren Christiansdt. var f:1762, og datter av Christian Joensen og Berith Olsdt. på Vall-Nautøy.

              Lars og Maren får barna :

1. Hermicha Larsdt. - f:1793 - Vall-Nautøy 2. Kirsten Larsdt. - f:1797 - Skjærvær - død 1798 3. Niels Larsen - f:1799 - Skjærvær 5. Lavina Maria Larsdt. - f:1803 - Skjærvær 6. Sissel Larsdt. - f:1806 - Skjærvær - død 1806.

Maren Christiansdt. dør 1823 – 57 år. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Lars Hermandsen - ektefelle 2. Ole Johnsen - henes uekte sønn – 32 år ( far: Ole Johnsen Olderåsen) 3. Niels Larsen - 24 år. 4. Hermicha Larsdt. - 31 år. 5. Lavina Larsdt. - 18 år.

Lars Hermandsen gifter seg igjen 1823 med Marith Cheistophersdt. fra Kilvær. Hun var da 56 år, og trolig enke. ( se folketellingen for Alstahaug 1801 )

Jeg kan ikke finne at verken Lars eller Marith døde i Skjærvær. Det er heller ikke noe skifte etter dem. Det står heller ikke noe om kår til dem da Hans Christian Pedersen overtar Nordparten 1832.

Hans Christian Pedersen var fra Lille Emårsøy – f:1793, og sønn av Peder Torgersen og Christiense Hansdt. ( se side 23 i Vesterøyan av Nils Svendsen ) Hans Ch. Pedersen giftet seg 1817 med Berith Ingebrigtsdt. fra Skogsholmen. Ved folketellingen 1801 er mor til Berith ; Gjertrud Bendigtsdt. enke med fire barn i Skogsholmen. Berith er 8 år, og således f:1793.

         Hans og Berith får tre barn før de flytter til Skjærvær : 

1. Petronelle Hansdt. - f:1817 2. Karoline Hansdt. - f:1824 3. Peder Hendrik Hansen - f:1828

Hans Pedersen og Berith Ingebrigtsdt. flyttet 1831 til Skjærvær med barna : Petronelle – 14 år, Caroline – 7 år, og Peder 3 år.

10.juli 1832 får Hans Pedersen bykselbrev på Nordparten 297a./ gam.:43, av Christian Holst Sømnæs.

Etter at Hans og Berit flyttet til Skjærvær får de to barn til : 4. Hanna Christine Hansdt. - f:1832 – g.m. Hendrik Johan Ivertsen fra

   Garden på Holand. ( tror de flyttet til Hammerfest )

5. Andreas Mortinius Hansen - f:1835 – g.m. Alethe Albrigtsdt. i Burøy. Peder Hendrik Hansen omkommer på havet 7.juli 1846 – 16 ½ år gammel. Kullseiling.

Det skulle bli Karoline Hansdt. som tok over etter foreldrene. Hun giftet seg 1851 med Elias Benjamin Olsen fra Hestviken – f:1822, og sønn av Ole Joensen og Brynhild Nielsdt.

                 Elias og Karoline får barna :

1. Johan Andreas Eliasen - f:1852 – g.m. Sigrid Anna Andersdt. 2. Ole Peder Eliasen - f:1852 – først gift 1886 med Nicoline Amundsdt. Bodde i ”Inandastua” på Kirkøy. Andre gangen gift med Johanna Olsdt. Datter av Ole Nielsen og Uldrikke Jensdt. som bodde i huset ved siden av. 3. Elerine Kristine Eliasdt. - f:1859 – g.m. Johan Kristian Hansen fra Tjøtta. Det blir Johan Hansen og Elerine som overtar Nordparten. 4. Elen Anna Eliasdt. - f:1866 – g.m. Hermand Pettersen fra Flåget på Holand. Han var f:1865, og sønn av Petter Erichen og Maria Olsdt. Etter at Hermand døde 1901, giftet Elen seg opp igjen med ”Abraham i nauste” på Næss, som da var enkemann.

       Nordparten – 297a – ved folketellingen 1865.

1. Elias Olsen - gårdbruker – leilending - 45 år 2. Karoline Hansdt. - hans kone - - 41 år - Tjøtta. 3. Johan Eliasen - deres sønn - - 14 år 4. Ole Eliasen - deres sønn - - 12 år 5. Elerine Eliasdt. - deres datter - - 7 år 6. Johanna Jensdt. - tjenestepike - ugift - 22 år - Tjøtta 7. Hans Pedersen - kårmann - - 70 år - Tjøtta 8. Berith Ingebrigtsdt. - hans kone - - 70 år - Tjøtta 9. Andreas Hansen - deres sønn - fisker - 31 år.

   Gården hadde : 3 kyr, 10 sauer og 1 svin.

Berith Ingebrigtsdt. dør som kårkone i Skjærvær 1872 – 80 år.

Hans Christian Pedersen dør som kårmann i Skjærvær 1875 – 84 år.

        Nordparten – 297a – ved folketellingen 1875.

1. Elias Olsen - gårdbruker – leilending – fisker - f:1822. 2. Karoline Hansdt. - hans kone - - - f:1829. 3. Elerine Eliasdt. - deres datter - tj.pike - ugift - f:1857. 4. Ole Eliasen - deres sønn - hjelper faren - f:1854. 5. Elen Eliasdt. - deres datter - - - f:1866. Sønnen Johan Eliasen bor 1875 som inderst hos Ole Andreasen og Else Didriksdt. i Sandværet søndre 86a. Else var fra Vega, og f:1835. Foreldrene var Didrik Johannesen og Marith Andersdt. Heimgården Valla.


Johan Andreas Eliasen gifter seg ca.1880 med Sigrid Anna Andersdt. f:ca 1855. Jeg er ikke sikker på hvor hun var fra, og heller ikke om hun het Sigrid Anna. Bestefar Heiberg Andreasen hadde en han kalte ”Siriann”, og Sigrid er også nevnt med dette navnet.

             Johan og Sigrid får barna :

1. Hans Berg Johansen - f:1880 2. Annæus Johansen - f:1883 - død 1889. 3. Emma Lovise Johansdt. - f:1885

Johan A. Eliasen dør som ”strandsitter” i Skjærvær 1888 – 36 år. Det er ikke skifte etter Johan. Den eneste jeg kan finne igjen ved folketellingen 1900 er Hans Johansen. Han er i Lånan, og bor hos enken Elen Sørensdt.

Elerine Eliasdt. giftet seg 1877 med Johan Kristian Hansen fra Tjøtta. Han var f:1855, og sønn av ? og ?. ( to st.er aktiell.)

               Johan og Elerine får barna :

1. Hansine Johansen - f:1881 2. Andreas Vilhelm Johansen - f:1884 – g.m. Anna Andreasen fra Omnøy –

   Bodde på Kjerrhaugen Holand.

3. Charlotte Johansen - f:1887 - død 1894. 4. Johan Endor Johansen - f:1889 - død 1892. 5. Alise Johanna Johansen - f:1894 6. Kristian Lund Johansen - f:1895 – g.m. Marianna Hansen fra Meløy – de

   tok over Nordparten etter faren.

7. Einar Aksel Johansen - f:1898 – var vanfør – bodde på Næss 8. Agnes Halfrida Johansen - f:1901 9. Sverre Johansen Berglund - f:1903 – g.m. Edel Larsen fra Kjul – bodde på Nesshaugen Næss

Karoline Hansdt. dør som kårkone i Skjærvær 1898 – 74 år.

        Nordparten – br.no.1.- 297a.- ved folketellingen 1900.

1. Johan Hansen - fisker – gårdbruker – bygselmann - f:1855 – Tjøtta. 2. Elerine Eliasen - hans kone - - f:1859. 3. Hansine Johansen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1881. 4. Andreas Johansen - deres sønn - fisker - - f:1884. 5. Alise Johansen - deres datter - - f:1893. 6. Kristian Johansen - deres sønn - - f:1895. 7. Einar Johansen - deres sønn - - f:1898. 8. Sandberg Olsen - fisker - - ugift - f:1883. 9. Elias Helmersen - fisker - - ugift - f:1873 – Lekø. 10. Elias Olsen - føderådsmann - enkemann - f:1817. 11. Mathilde Kristiansen - sypike fra Tjøtta - ugift - f:1874 – Tjøtta.

No.8 – Sandberg Olsen var fra Olderåsen, og sønn av Ole Larsen og Maria Sevaldsdt. ( broren Hans Olsen overtok gården etter faren )

No.9 – Elias Helmersen ble 1907 gift med Petra Sofie Hansdt. fra Tjøtta. De kjøpte Grytingen på Holand, hvor de bygde nytt hus. Elias ble tidlig enkemann, og datteren Emma flyttet noen år etter farens død til Stavanger. Arne Mathisen fra Sørparten overtok plassen.

Elias Benjamin Olsen dør 1902 – kårenkemann – 80 år.

Kristian Lund Johansen gifter seg 1918 med Marianna Pauline Hansen fra Meløy.

            Kristian og Marianna får barna : 

1. Aase Elinda Johansen - f:1918 2. Elias Knof Johansen - f:1920 3. Elerine Johansen - f:1921 4. Elerine Johansen - f:1922 5. Anders Johan Johansen - f:1924 6. Odd Johansen - f:1926