29 Valla

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
                               VALLA 

Matrikkelskyld : 1 ½ Wog ( 1w-1p-12m ) 1 wog (w) = 3 bismerpund (p) = 72 mark (m) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610 Skattemanntall. Oluff leilending Anders leilending Joen leilending Knud leilending Lauritz husmann

1641 Skattemanntall. Anders 1 ort enken 1 ort Peder 1 ort

1653 Skatt / matrikkel Gladstad kirke eier og bygger. Peder - ½ w ( 1p – 12m ) Oluff - ½ w ( 1p – 12m ) Oluff Knudsen - ½ w ( 1p – 12m ) Til sammen betaler de : 1 dr.- 1sh. i skatt.

1661 Jordbok Gladstad kirke eier og bygger. Peder - ½ w Niels - ½ w Oluf - ½ w

1665 Jordbok bønder bondesønner husmend Peter - 36 år – ½ w Niels – 35 år – ½ w Anders – 40 år – 18 m Enken til sengs – 18 m – Lorentz Olsen – 18 år Peder – 60 år Claus Olsen - 12 år har en sønn Hans P.- 16 år.

1680 Jordbok – skattemanntall. Gladstad kirke eier Peter - ½ w Ole Hansen - ½ w Povel - ½ w

1691 Jodbok Gladstad kirke eier Peter - 1 p – 18 m Ole 22 ½ m Anders - 21 m Povel - 22 ½ m

    Som en ser har det blitt fire brukere av Valla siden 1680. Peter 

har fått lagt til sin gård 6 m, Ole Hansen har mistet 13 ½ m og Povel det samme. Den ”nye gården” – som er på 21 m – blir brukt av Anders. Denne gården er trolig Vallhaugen, og Anders er den første brukeren av denne.

1701 Folketelling Bønder Bondesønner Tj.drenger Ole Johannesen – 36 år Joen – 4 år Lars Johannesen

                         Johannes – 1 år   fra Alst.hau. 20 år

Baard Mortensen – 26 år Haldor Torstensen Ole Hansen – 55 år Hans – 23 år Niels Hendrichen – 40 år Lars – 5 år Povel Erichsen – 68 år Petter Hendrichen

                                        10 år.

Inderster på Valla 1701 Torger Olsen - 65 år Petter Tørresen - 76 år Jacob Nielsen – syk og spedalsk, barn : Niels – 8 , Aren – 4 år.

1711 Skatt Ole Johannesen - 3 sh. Ole Rasmusen - 3 sh. Niels Hendrichen - 4 sh. Haldor Torstensen - 2 sh. Haagen Baardsen - 4 sh.

1723 Matrikkelskyld Morten Baardsen - 22 m ( Nergården ) Haagen Baardsen - 1 p – 9 m ( Oppgården ) Erich Pedersen - 1 p – 9 m ( Nordgården ) Lars Nielsen - 20 m ( Vallhaugen )

Om gårdene ovenfor har fått ”rette eier” er jeg ikke sikker på, men tror det kan være rett. En gang mellom 1680 og 1691 ble de tre gårdene på Valla ( som var like store ), til fire. Alle husene i grenda sto trolig 1680 på samme sted ( omkring Heimgården ), men etter 1691 ble det trolig hus på Vallhaugen. Det som er et ”lite problem” er at det ved folketellingen 1701 er blitt fem gårder, for så å bli til fire igjen 1723. Man må jo en stad begynne, så jeg tar det jeg mener er Nordgården først.


              Nordgården 280 a.

Povel Erichsen ser ut til å bruke gården fra ca 1675. Hva kona hette vet jeg ikke. Han hadde trolig en datter Ingeborg, som ca 1702 giftet seg med Joen Nielsen fra Nordøy i Hysvær ( var fra en svært innflytelsesrik familie – brødrene overtok mange av de største gårdene på Vega – broren Elias var bruker av Oppgården på Viksås ) Joen Nielsen var f:1671, og sønn av Niels Arensen. Ingeborg Povelsdt. var f:ca.1675.

       Joen Nielsen og Ingeborg Povelsdt. får barna :

1. Paul Joensen - f:ca.1705 – gift 1731 med enken Geniche Andersdt. Søla ( enke etter Peder Pedersen ), der de bodde. 2. Niels Joensen - f:ca.1710 – gift 1737 med Dorthe Olsdt. Det står at hun var fra Søla da de giftet seg, men hun kan like gjerne ha vært i tjeneste der. De bodde i hvert fall i Skogsholmen.

29.mai 1714 er det skifte etter Joen Nielsen på Valla. Arvingene er : Hans kone Ingeborg Povelsdt., og deres sønner ; Paul og Niels Joenssønner – begge umyndige. Verge for barna er farbrødrene : Aren, Alf og Elias Nielsen. Vurderingsmenn var Haagen Baardsen Valla, og Joen Povelsen Flatås. Boets midler : 53 – 4 – 14.

                       Helg. spk. No. 3a. 1709, fol. 151. 

Ingeborg Povelsdt. gifter seg igjen ca.1715 med Erich Pedersen.

     Erich Pedersen og Ingeborg Povelsdt. får barna :

1. Peder Erichsen - f: ca.1716 – gift 1742 med Magli Haagensdt. De overtar Norgården. 2. Joen Erichsen - f: ca.1719 – gift 1740 med Eli Nielsdt. De bodde på Øver-Næss – ”Gavelgården”.

Etter matrikkelen 1723, er Erich Pedersen bruker av Nordgården, som har en skyld på : 1 p – 9 m.

Ingeborg Povelsdt. dør 1739 (ca. 65 år ). Skifte blir holdt 25.sep. samme år. Arvingene er : Hennes mann ; Erich Pedersen, og hennes to sønner fra 1.ekt. : Paul og Niels Joenssønner – begge myndige, og med sin nålevende mann to sønner ; Peder Erichsen – 23 år, og Joen Erichsen – 20 år. Lensmann Christopher Nielsen Valsøe var tilstede, samt to laugrettsmenn : Tron Olsen og Peder Hansen Viksås. Boets midler : 204 – 5 – 12, – gjeld 10 rdr.

                         Helg. spk. No. 8a – fol. 217. 

Erich Pedersen dør 1742 – 53 år gammel.

Peder Erichsen gifter seg 1742 med Magli Haagensdt. Da de giftet seg står hun oppført fra Valla.

         Peder Erichsen og Magli Haagensdt. får barna :

1. Thoer Pedersen - f:1742 2. Ingeborg Pedersdt. - f:1745 – gift 1768 med Peder Olsen fra Småhaugan ( da Småhaugan, Burshaugen og Kjerrhaugen ) Holand, der de også bodde. 3. Erik Pedersen - f:1747 – død 1767 4. Berith Martha Pedersdt. - f:1750 – gift 1778 med Claus Oddesen fra Sundsvold. De overtok Nordgården.

      Nordgården ved folketellingen 1769.	

1. Peder Erichsen - bonde - 54 år. 2. Magli Haagensdt. - hans kone - 50 år. 3. Berith Pedersdt. - datter - 18 år. 4. Jonas Olsen - tj.dreng - 20 år. 5. Pernelle Taraldsdt. - - 11 år. 6. Hendrich Pedersen - - 7 år.

No. 5 – Pernelle Taraldsdt. var datter av Tarald Pedersen og Anna Johannesdt. Nergården Viksås. Pernelle var 2 år gammel da faren døde.

Berith Pedersdt. gifter seg 1778 med Claus Oddesen fra Sundsvold. Han var f:1746, og sønn av Odde Clausen og Marith Joensdt. Marith var datter av Joen Olsen Sundsvold, som igjen var sønn av Ole Johannesen som hadde den femte gården på Valla ved folketellingen 1701. Joen Olsen var da 4 år.

        Claus Oddesen og Berith Pedersdt. får barna :

1. Erich Clausen - f:1778 – gift 1800 med Barbro Olsdt. fra

    Sørgården Viksås. De overtar ½ Nordgården ( 280a )

2. Anna Maria Clausdt. - f:1781 – gift med Peder Christensen

 	Veimoen Gulsvåg. 

3. Paul Peder Clausen - f:1786 4. Odde Clausen - f:1786 – gift 1811 med Johanna

    Olsdt. Sørgården Viksås – enke etter Tron Olsen.

5. Pernille Clausdt. - f:1793 – gift 1818 med Knud Andersen

    fra Heian ( gammelstua på Heian ) Næss. De overtar ½ Nord – 
    gården ( 280b ). 	 

Peder Erichsen dør 1782 – 66 ½ år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Magli Haagensdt - hans kone 2. Berith Pedersdt. - datter – gift med Claus Oddesen Valla. 3. Ingeborg Pedersdt. - datter – gift med Peder Olsen Holand.

Magli Haagensdt. gifter seg igjen 1783 med Hans Olsen. Han var f: ca. 1756, men hvor vet jeg ikke. Han var 27 år da han giftet seg med Magli – hun 63.

Magli Haagensdt. dør 1799. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Hans Olsen - hennes mann 2. Berith Pedersdt. - hennes datter – gift med Claus Oddesen Valla 3. Ingeborg Pedersdt. - død – Holand 4. Erich Pedersen - sønn av Ingeborg – myndig 5. Peder Pedersen - sønn av Ingeborg – myndig 6. Berith Pedersdt. - datter av Ingeborg – 22 år

    Boets midler : 130 – 4 – 8, – gjeld 86 – 1 – 11.
                            Helg. skp. No. 20b.- fol. 396.

Hans Olsen gifter seg igjen 1800 med Martha Johansdt. fra Søla. Hun var f:1772, og datter av Johan Olsen og Karen Chr. Eliasdt. Hans Olsen og Martha Johansdt. blir ikke boende lenge på Valla. De får 1801 sønnen Morten Hansen, og flytter til Eidem året etter, hvor de overtar 271a – ”Jacobsbakken”. Bestefar til Martha – Elias Jensen hadde tidligere vert eier av gården. Barna til Hans og Martha skulle etter hvert ta over mange av gårdene på Vega. Kan nevne Gulsvåghaugen 278a, Vardhaugen 278b, Moen o.s.v.

   Nordgården (som nå er blitt to gårder), ved folketellingen 1801.

1. Claus Oddesen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 57 år. 2. Berith Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 55 år. 3. Odde Clausen - sønn - - - 16 år. 4. Erich Clausen - sønn - inderst - gift - 1.ekt. - 23 år. 5. Barbro Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 27 år. 6. Ole Erichsen - sønn - - - 1 år.

1. Hans Olsen - bonde og gårdsbeboer - 2.ekt. - 45 år. 2. Martha Johansdt. - hans kone - 1.ekt. - 26 år. 3. Anders Joensen - tj.dreng - enkemann etter 1.ekt. - 49 år. 4. Berith Pedersdt - tj.pike - ugift - 27 år. 5. Kirsten Tomasdt. - tj.pike - - - 7 år.

Det som har skjedd er trolig at Claus Oddesen og Berith Pedersdt. har bygd seg nytt hus etter at de ble gift, og overtatt halve Nordgården etter at hennes far døde 1782. Hennes mor, Magli Haagensdt. gifter seg igjen med Hans Olsen, og blir boende i ”Gammelgården”. Denne parten blir trolig den som får løpenr. 280a. Parten Claus Oddesen bruker får 280b. Om en ser på folketellingen for 1801, ser en at Erich Clausen – gift med Barbro Olsdt. – bor hjemme hos foreldrene. Etter at Hans Olsen flyttet til Eidem 1802 ( gift med bestemor til Erich ), har Erich Clausen flyttet hjemmenfra, og overta denne parten. Han står da også oppført som bruker av 280a etter matrikkelen 1836. Den halvparten av Nordgården som hans far ( Claus Oddesen ) bruker blir overtatt av søster til Erich – Pernille Clausdt. – gift med Knud Andersen fra Næss. De giftet seg 1818, og etter matrikkelen 1836 står Knud Andersen som bruker av 280b.

Ettersom Nordgården nå er blitt delt, får vi ta en part av gangen. Hver av partene har etter matrikkelen 1836, en skyld på 18 m. ( til sammen 36 m = 1p – 12 m , 1723 : 1p – 9m, ) Vi tar 280a først.


            Nordgården 280 a. 

Erich Clausen gifter seg 1800 med Barbro Johanna Olsdt. fra Sørgården på Viksås. Hun var f:1770, og datter av Ole Thronsen og Anna Marie Hansdt.

         Erich Clausen og Barbro Olsdt. får barna :

1. Ole Erichsen - f:1800 – gift 1821 med Randine Mentzdt.,

    Overtok Sørgården på Viksås etter tanten Johanna Olsdt., 
    søster til Barbro Olsdt.

2. Magli Pernille Erichsdt. - f:1805 – gift 1827 med Uldrik

    Pedersen. Bodde på Dalsbakken Valla.

3. Ingeborg Erichsdt. - f:1808 – gift med Morten Christophersen. ( i Bremstein ved farens død 1857 ) 4. Ane Bergithe Erichsdt. - f:1808

1837er det skifte etter Barbro Olsdt. som døde 18??. Arvingene er : 1. Erich Clausen - hennes mann 2. Ole Erichsen - sønn - 36 år 3. Magli Erichsdt. - datter – gift med Uldrik Pedersen Valla. 4. Ane Erichsdt. - datter - 28 år 5. Ingeborg Erichsdt. - datter - 28 år

Erich Clausen gifter seg igjen 1838 med Berith Oline Larsdt. fra Vallhaugen. Hun var f:1799 på Holand som et ”uekte” barn av Rachel Thronsdt.. Faren var Lars Olsen på Bergåkeren. Rachel ble siden gift med Niels Hendrichsen på Vallhaugen, og her voks trolig Berith Larsdt. opp. Berith fikk 1829 et ”uekte” barn med Baard Eriksen på Olderåsen. Barnet fikk navnet Johanna, og ble gift med Jens K. Jensen med Vallsjøen. Deres datter Maria Rebekka Jensdt. ble 1893 gift med Peder H. Fredriksen Oppgården Viksås. De hadde husmannsplassen ”Bårihåjen” – foreldrene til Fredrik – gift med Threse. På ”Bårihåjen” stod der en lit spesiell rokk som hadde tilhørt mor til Maria. Denne gikk – ifølge Oskar Viksås – under navnet ”Johanna Bårste rokken”.

Erich Clausen og Berith Larsdt. får 1842 sønnen Paul Ole Eriksen. Han ble 1866 gift med Hanna Haagensdt. Hun var f:1840 på Ulvingen, og datter av Haagen Danielsen ( omkom i Lofoten før Hanna ble født ) og Elen Olsdt. Etter at Haagen omkom giftet Elen seg igjen med Søren Olsen på Sørgården Viksås. Han var sønn av Ole Erichsen ( bruker av Sørgården ), som igjen var halvbror til Paul Eriksen. Sørgården ble delt, og Paul Eriksen bygde huset som Inge Viksås hadde frem til han bygde nytt. ( den andre delen overtok søster til Søren – Sophie Olsdt. – gift med Niels Uldriksen. )

Erich Clausen dør som kårmann 1857- 80 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Berith Larsdt. - hans kone ( ikke med i skifte – men lever ) 2. Ole Erichsen - hans sønn - 50 år - Viksås 3. Magli Erichsdt - hans dater – gift med Uldrik Pedersen Valla. 4. Ingeborg Erichsdt. - hans datter – gift med Moten Christophersen Bremstein. 5. Ane Erichsdt. - hans datter - 50 år. 6. Paul Erichsen - deres sønn - 15 år.

Allerede ca. 10 år før sin død har Erich Clausen overlatt gården til Elias Jensen og Ellen Pedersdt. Elias Andreas Jensen var f:1815 på Gulsvåg ( trolig Vardhaugen ), og sønn av Jens Arntsen og Abel Johansdt. Grunnen til at de fikk overta er at konen Ellen Catrina Pedersdt., f:1823, var datter av Peder Christensen og Anna Clausdt. på Veimoen Gulsvåg. Erich Clausen var således onkel til Ellen, da hennes mor – Anna Clausdt. – var hans søster.

     Elias Jensen og Ellen Pedersdt. får barna :

1. Evert Andreas Eliasen - f:1848 – gift 1872 med Oline Randine

    Olsdt. fra Mudvær. De overtar Nordgården 280a.

2. Peder Andreas Eliasen - f:1850 – gift 1873 med Catrine

    Margrethe Arntsdt. fra Floa. De overtar etter en tid Nergården
    Valla. 

3. Michael Olaus Eliasen - f:1856 – gift 1877 med Marianne

    Lovise Andreasdt. fra Nergården Viksås. Bodde på Arstøen. 
        Nordgården 280a ved folketellingen 1865. 

1. Elias Jensen - gardbruker – selveier - 51 år. 2. Ellen Pedersdt. - hans kone - 40 år. 3. Evert Eliasen - sønn - - 18 år. 4. Peder Eliasen - sønn - - 16 år. 5. Michael Eliasen - sønn - - 10 år. 6. Berith Larsdt. - kårenke - - 70 år. 7. Paul Eriksen - hennes sønn – fisker - ugift - 24 år. Gården hadde 1 hest, 6 kyr, 12 sauer og 1 svin – 1 ½ tønne rug, 1 ½ tønne havre og 5 tønner potet.

Ved folketellingen 1865 er det blitt to hus på gården. Elias Jensen har bygd nytt ( er vel det huset som Mikael Evertsen hadde ? ), og flyttet fra det gamle ”bygdetunet”, mens Berit Larsdt. og sønnen Paul bor i det gamle huset, som trolig er fra først på 1700.

Evert Andreas Eliasen gifter seg 1872 med Oline Randine Olsdt. fra Kuvika ( husmannsplass under Næpsundet ). Hun var f:1851, og datter av Ole Larsen og Lovise Pedersdt., som trolig var de første som bodde i Kuvika.

              Evert og Oline får barna : 

1. Ole Hermand Evertsen - f:1872 2. Anna Olea Evertsdt. - f:1874 – gift 1897 med Søren Clausen fra Nordgården br.nr. 5. ( ½ 280b.) Overtok Purkøy etter

    far til Søren – Claus Knudsen – som etter matrikkelen 1886 står 
    som bruker av Purkøen – br.nr. 3. 

3. Peder Angel Evertsen - f:1876 – gift 1902 med Anna Julie

    Mikaelsen fra Vallsjøen. Bodde i Åsen – til venstre når en tar 
    veien opp til heisen.

4. Albertine Evertsdt. - f:1880 – død 1882. 5. Anton Kristian Evertsen - f:1883 – gift 1907 med Alette 6. Andreasdt. fra Nergården Viksås. Fikk en husmannsplass på gården. 7. Michael Olaus Evertsen - f:1885 – gift 1916 med Elle Kathrine Nilsdt. fra Vallhaugen. Overtok gården ( med unntak av ”P-parten” ) – br.nr. 2. 8. Albertine Evertsdt. - f:1887 – gift 1909 med Noramus Andor Jørgensen fra Herøy. Fikk en husmannsplass på gården. 9. Einar Olav Evertsen - f:1891

Peder Andreas Eliasen gifter seg 1873 med Ingebor Hanna Arntsdt. fra Floa. Hun var f:1852, og datter av Arnt Joensen og Ingebor Arntsdt. Peder og Ingebor blir boende ca. 10 år på gården før Peder kjøper halve Nergården – 280d., og flyttet dit. Han beholder likevel en part av gården – ”P- parten”, br.nr. 1 – noe som kanskje tyder på at han har fått sitt eget hus før flytting ble aktuelt. Han er i hvert fall flyttet før 1886. Barna Peder Eliasen og Ingebor hadde står under Nergården.


       Nordgården 280a ved folketellingen 1875. 

1. Elias Jensen - gardbruker og fisker - f:1815. 2. Ellen Pedersdt. - hans kone - f:1823. 3. Michael Eliasen - sønn - ugift - f:1856. 4. Evert Eliasen - sønn - inderst/fisker - gift - f:1848. 5. Oline Olsdt. - hans kone - - f:1851. 6. Ole Evertsen - sønn - - f:1872. 7. Anna Evertsdt. - datter - - f:1874. 8. Ane Andersdt. - pleiedatter - - f:1868. 9. Peder Eliasen - sønn - inderst/fisker - gift - f:1850. 10. Catrine Arntsdt. - hans kone - - f:1852. 11. Anna Pedersdt. - datter - - f:1874. 12. Elen Hansdt. - tj.pike - ugift - f:1807.

Elias Jensen hadde 1 hest, 2 kyr, 7 sauer og 1 svin – 2 tønner bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter. Evert Eliasen hadde 2 kyr, 5 sauer og 1 svin. Peder Eliasen hadde 1 ku, 7 sauer og 1 svin.

Nr.8 – Ane Andersdt. var datter av Anders Mathias Johnsen og Johanne Tobie Petersdt. Johanna må ha dødd, for 1868 gifter Anders seg opp igjen ned Didrika Rasmusdt. fra Burøy. ( tante til Olga i Marken ) Nr.10 – Elen Hansdt. var fødd i Rørøy, men voks opp på Åkerbakken på Næss. Foreldrene var Hans Hansen og Elen Eliasdt. Elen var søster til Johan Hansen ( ”Jo på Åkerbakken”), som hadde gården før Peder Mortensen overtok – far til Martin Mortensen.

Peder Eliasen er 1886 flyttet til Nergården der han har overtatt den halvparten av gården som Erich Olsen brukte – 280da., og som nå har fått br.nr. 7. Han beholder allike vell en del av farsgården – denne delen får br.nr. 1., og navnet ”P- parten”.

Etter matrikkelen 1886, står Evert Eliasen som bruker av Holtan – br.nr. 2. ( 280a. – br.nr. 1.- ”P-parten” ) – 1 ort 2 mark.

Elias Jensen dør 23.jan. 1894. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ellen Pedersdt. - hans kone 2. Evert Eliasen - sønn - Valla. 3. Peder Eliasen - sønn - Valla. 4. Michael Eliasen - sønn - død - Arstøen. 5 Albertine Michaelsen - barn av Michael - 14 år. 13. Anton Michaelsen - barn av Michael - 8 år. Verge for barna : Niels Jensen Valla.

     Nordgården- br.nr. 2. Holtan – ved folketellingen 1900.

1. Evert Eliasen - gardbruker/fisker – selveier - 2. Oline Olsdt. - hans kone 3. Ole Evertsen - sønn - fisker 4. Peder Evertsen - sønn - fisker 5. Anton Evertsen - sønn - fisker 6. Mikael Evertsen - sønn - fisker 7. Einar Evertsen - sønn 8. Albertine Evertsen - datter 9. Ellen Pedersdt. - føderådsenke

Etter matrikkelen 1907 er Evert Eliasen bruker av Holtan – br.nr. 2. Skyld : 1 mark – 22 øre. Broren Peder Eliasen på Nergården er fremdeles bruker av ”P- parten” – br.nr. 1.

Michael Olaus Evertsen gifter seg 1916 med Ellen Kathrine Nilsdt. fra Vallhaugen. Hun var f:1889, og datter av Nils Jensen og Hanna Pedersdt. De overtar gården etter Evert Eliasen.

            Michael og Oline får barna :

1. Viola Evertsen - f:1918 2. Arnold Evertsen - f:1920 3. Gustav Peder Evertsen - f:1925 4. Eilif Evertsen - f: ca. 1930.


                Nordgården 280 b. 

Som nevnt tidligere ble Nordgården delt noen år før 1800. Trolig rundt 1782 da Peder Erichsen døde, enken Magli Haagensdt. giftet seg igjen med Hans Olsen. Parten som Claus Oddesen og Berith Pedersdt. fikk, fikk løpenr. 280b. Parten Hans Olsen og Magli Haagensdt. hadde fikk 280a. – siden overtatt av sønn til Claus – Erich Clausen.

Jeg har jo tidligere tatt med ekteskapet og barna til Claus Oddesen og Berith Pedersdt., så nå tar jeg bare med datteren Pernille Clausdt., som blir den som overtar 280b. etter foreldrene.

Pernille Clausdt. var den yngste av barna – f:1793 – og ble 1818 gift med Knud Andersen fra Ner-Næss, f:1790. ( huset han kom fra står i dag på Heian. Broren Elias overtok heimgården – søsteren Inger ble gift, først med Johannes Olsen, siden med Elias Nielsen på Bergåkeren Holand )

       Knud Andersen og Pernille Clausdt. får barna :

1. Johanna Olina Knudsdt. - f:1818 2. Johannes Benjamin Knudsen - f:1820 3. Claus Benjamin Knudsen - f:1823 – gift 1851 med Berit Arntsdt. fra Holand. 4. Ole Benjamin Knudsen - f:1827 5. Berith Maria Knudsdt. - f:1833 – død 1833

Etter matrikkelen 1836 er Knud Andersen bruker av 280b – 18m.

Claus Benjamin Knudsen giftet seg 1851 med Berith Anna Arntsdt. fra Grytingen / Flåget på Holand. Hun var f:1790, og datter av Arnt Alfsen og Anne Olsdt.

         Claus Knudsen og Berith Arntsdt. får barna :

1. Anna Kathrine Clausdt. - f:1854 – gift 1884 med Anton Linbak Menelaisen fra Bjørnør. 2. Ole Benjamin Clausen - f:1860 – gift 1885 med Olianna Fredriksdt. fra Oppgården på Viksås. Bodde på Staulan – br.nr.4, Valla. ( del av Nordgården 280b.) 3. Søren Ole Clausen - f:1863 – gift 1897 med Anna Olea Evertsdt. fra Holtan Valla ( del av Nordgården 280a.) Bodde på Purkøen Valla – br.nr. 3.

          Nordgården 280b. ved folketellingen 1865.

1. Claus Knudsen - gardbruker – selveier - 43 år. 2. Berith Arntsdt. - hans kone - - 43 år. 3. Anna Clausdt. - deres datter - - 12 år. 4. Ole Clausen - deres sønn - - 6 år. 5. Søren Clausen - deres sønn - - 3 år. 6. Knud Andersen - kårmann - - 75 år. 7. Pernille Clausdt. - hans kone - - 74 år.

    Gården hadde 1 hest, 5 kyr og 10 sauer – 1 tønne rug, 1 ½ tønne 
    havre og 4 tønner poteter.

Knud Andersen dør som kårmann 1873 – 83 år gammel.

          Nordgården 280b. ved folketellingen 1875.

1. Claus Knudsen - gardbruker – fisker - f:1823. 2. Berith Arntsdt. - hans kone - - f:1823. 3. Ole Clausen - sønn - hjelper faren - f:1860. 4. Søren Clausen - sønn - - f:1862. 5. Anna Clausdt. - datter - hjelper faren - f:1853. 6. Pernille Klausdt. - kårkone - enke - f:1790.

Anna Kathrine Clausdt. gifter seg 1884 med Anton Linbak Menelaisen fra Bjørnør ( kom til Vega samme år som han giftert seg ). Han var f:1853. De overtar den del av Nordgården 280b. som får br.nr. 5.

          Anton Linbak og Anna Clausdt. får barna : 

1. Martin Linbak - f:1885 – død 1898 ( lungebetennelse ). 2. Anna Linbak - f:1888 3. Julianna Linbak - f:1892 4. Kristian Linbak - f:1896 – gift 1917 med Amalie Lorentsen

    fra Kolstad. De bodde i Åsen ( nyrydning ).

5. Martin Linbak - f:1898 – gift 1926 med Kathrine Amalie

    Olsen fra Dalsbakken Valla. De overtok br.nr. 5.

Etter matrikkelen 1886 er Anton Linbak bruker av br.nr. 5. – 1 mark.

    Nordgården ( ½ 280b. ) br.nr.5 ved folketellingen 1900.

1. Anton Linbak - gårdbruker / fisker – selveier - f:1853. 2. Anna Clausdt. - hans kone - - f:1853. 3. Kristian Linbak - deres sønn - - f:1896. 4. Martin Linbak - deres sønn - - f:1898. 5. Anna Linbak - deres datter - - f:1888 6. Julianna Linbak - deres datter - - f:1892. 7. Hartvig Hansen - jordarb./fiskeri – fra Ibestad - f:1859.

1902 er det skifte etter Anton Linbak. Han er ikke død, men er konkurs. Drev handel.

Etter matrikkelen 1907 er Nils Menelaisen eier av gården. Bror til Anton Menelaisen Linbak ?? Skyld : 61 øre.


Ole Benjamin Clausen gifter seg 1885 med Olianna Fredriksdt. fra Oppgården på Viksås. Hun var f:1865, og datter av Fredrik Olsen og Peternille Jonsdt. De overtar den delen av Nordgården 280b. som får br.nr. 4.

          Ole Clausen og Peternille Jonsdt. får barna : 

1. Petra Amalie Olsdt. - f:1886 2. Emelius Peder Olsen - f:1890 – gift med Hilma Johansen fra Røst. Overtar br.nr. 4. 3. Kristian Berg Olsen - f:1894 – død samme år. 4. Kristian Klausen Olsen - f:1896 – gift med Edel Kanutte Johansen Valla. De bodde i Åsen ( nyrydning ).

Etter matrikkelen 1886 er Ole Clausen bruker av br.nr. 4. – 1 mark.

Stauland - br.nr. 4. ( ½ part av Nordgården 280b.) ved folketel. 1900. 1. Ole Clausen - gardbruker / fisker – selveier - f:1859. 2. Olianna Fredriksen - hans kone - - f:1864. 3. Emelius Olsen - sønn - - f:1890. 4. Kristian Olsen - sønn - - f:1895. 5. Petra Olsen - datter - - f:1885. 6. Claus Knudsen - føderådsmann - f:1824. 7. Berith Arntsdt. - føderådskone - f:1824.

Etter matrikkelen 1907 er Ole Benj. Clausen bruker av br.nr. 4. Skyld :61 øre.


               Vallhaugen 280 c.

Som tidligere nevnt er, Vallhaugen trolig utgått fra Nergården rundt 1690. Han som da hadde gården vet jeg lite om, men navnet var Anders. Ved folketellingen 1701 er det Niels Hendrichsen – 40 år, som bruker gården, og er oppført med sønnen Lars på 5 år. Ved skatteutskrivingen av 1711 er Niels Hendrichen skattet med 4 sh., som, sammen med brukeren av Oppgården, er den høyeste skatten som er utstedt på Valla.

Etter matrikkelen 1723 er Lars Nielsen bruker av Vallhaugen – 20 m.

12.juli 1724 er det skifte etter Marith Erlandsdt. Arvinge er gjenlevende mann Niels Hendrichsen og boets chreditorer. Boets midler : 15 – 2 – 4. Boet er falitt.

                     Helg. spk. No. 5a. – fol. 221 ½ .

Niels Hendrichsen dør 1728 – 75 år ( trolig litt yngre – 40 år 1701 ).

Lars Nielsen dør 1729 – 39 år. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Berith Iversdt. - hans kone 2. Berith Larsdt. - halvsøster - død 3. Lusia Thronsdt. - barn av Berith 4. Magli Larsdt. - halvsøster Søla 5. Kirsten Larsdt. - halvsøster Kjul

No. 3 – Lucia Thronsdt. blir 1745 gift med Woldrad Baardsen Hestvik. No. 4 – Magli Larsdt. blir 1747 gift med Anders Baardsen Hestvik. No. 5 – Kirsten Larsdt. ble første gang gift ca.1720 med Haagen Olsen fra Kolskog. De hadde to barn sammen : 1. Marith Haagensdt. – gift med Joen Joensen Nergården Viksås. 2. Berith Haagensdt. – gift med Lars Larsen Kjul. Etter at Haagen Olsen døde, giftet Kirsten seg igjen 1725 med Hans Olsen fra Rørøy – han var onkel til Amund Haagensen som hadde Oppgården ( heimgården og Dalsbakken ) Valla, og Hendrich Haagensen som hadde Vallhaugen fra ca.1765.

Etter Lars Nielsens`død 1729, blir det et ”svart hull” i Vallhaugens` historie. 1747 dør en Peder Larsen – 44 år på Vallhaugen. Det er ikke noe skifte etter han, så om han har kone og barn er ikke godt å vite. En finner imidlertid en Peder Larsen som 1728 blir gift med Synøve Hansdt. på Gulsvåg, og som kan være han.

Hendrich Haagensen gifter seg 1766 med Maren Povelsdt. - f:ca 1740. Hendrich var f:1734, og sønn av Haagen Olsen og Kirsten Nielsdt. som var brukere av Rørøygården.

      Hendrich Haagensen og Maren Povelsdt. får barna : 

1. Kirsten Hendrichsdt. - f:1768 2. Niels Hendrichsen - f:1770 – gift 1802 med Rachel

    Thronsdt. fra Vallnautøy. De overtar Vallhaugen.

3. Povel Hendrichsen - f:1772 – gift 1793 med Berith

    Maria Jacobsdt. Hadde Nergården på Næss.

4. Nicolai Hendrichsen - f:1776

    Vallhaugen 280c – ved folketellingen 1769.

1. Hendrich Haagensen - bonde - 36 år. 2. Maren Povelsdt. - hans kone - 29 år.

    Vallhaugen 280c. – ved folketellingen 1801.

1. Hendrich Haagensen - bonde og gardsbeboer – 1.ekt. – 65 år. 2. Maren Povelsdt. - hans kone - 1.ekt. – 67 år. 3. Niels Hendrichsen - deres sønn - ugift - - 34 år. 4. Nicolai Hendrichsen - deres sønn - ugift - - 25 år. 5. Ole Steffensen - fosterbarn - - 12 år.

No. 5 – Ole Johan Steffensen var f:1791, og sønn av Stephen Johannesen og Kirsten Olsdt. Stephen var først gift med Pernille Knudsdt. fra Øver-Næss. Ved folketellingen 1769 bor de på Svea. Pernille dør kort tid etter, og Stephen Johannesen blir 1777 gift med enken Brynild Joensdt. på Floa. Brynild hadde en datter – Kirsten Pedersdt. fra 1.ekt. som ble gift med Christen Hansen på Veimoen Gulsvåg. De ble besteforeldre til Christopher Pedersen på Vallhaugen.

Niels Hendrichsen gifter seg 1802 med Rachel Thronsdt. fra Vallnautøy. Hun var f:ca.1778 i Hestviken, men voks opp på Vallnautøy, der foreldrene bodde. Faren var Thron Woldraksen, moren Anne Pernille Pedersdt. Tante til Rachel – Engel Maria Woldradsdt. var sammen med sin mann – Joen Abrahamsen – bruker av Nergården på Valla. Da Joen Abrahamsen døde, giftet Engel M. Woldradsdt. seg igjen 1801med enkemann etter Berit Maria Jacobsdt. – Jens Olsen. Berith M. Jacobsdt. var først gift med Povel Hendrichsen fra Vallhaugen ( bror til Niels ), som døde 1796. De hadde Nergården på Næss. Rachel Thronsdt. hadde 1799 et ”uekte” barn med Lars Olsen Bergåkeren Holand. Barnet fikk navnet Berith Oline, og ble 1839 gift med Erich Clausen på Nordgården 280a. – hans andre kone. De fikk en sønn sammen : Paul Eriksen – gift med Hanna Haagensdt. De var brukere av den parten av Sørgården på Viksås som Inge Viksås hadde, og var de som bygde huset som står der i dag.

     Niels Hendrichsen og Rachel Thronsdt. får barna : 

1. Paul Mathias Nielsen - f:1802 – gift 1829 med Johanna Petersdt. fra Bø. 2. Ane Peternelle Nielsdt. - f:1807 – gift 1837 med Christopher Pedersen fra Veimoen Gulsvåg. De overtar Vallhaugen. 3. Hendricha Nielsdt. - f:1809 4. Haagen Nielsen - f:1813 5. Hans Willum Nielsen - f:1816 – gift 1841 med Berith Jacobia Jonasdt. fra Gulsvåghaugen ( gården Ole Arne Davidsen ). De overtar gården etter hennes foreldre, og blir blant andre foreldre til Randine Hansdt. med flere. 6. Peter Nielsen - f:1820 – gift 1852 med Johanna Didriksdt. fra Heimgården Valla. De overtok Vallnautøy.

Paul Mathias Nielsen gifter seg 1829 med Johanna Pauline Marie Petersdt. Begge står oppført fra Valla, og 30 år gammel. Paul er f:1802, så han er i hvert fall ikke 30 år.

       Paul Nielsen og Johanna Petersdt. får barna : 

1. Margrethe Paulsdt. - f:1832 2. Hans Enok Paulsen - f:1835 – gift med Nikoline Hendrichsdt.

    fra Vegdalen. De overtok Vegdalen etter hennes foreldre.

3. Johanna Maria Paulsdt. - f:1840

Paul Nielsen er jo den som har odel på gården, men det blir søsteren Ane Peternelle Nielsdt. – gift med Christopher Pedersen som overtar. Paul Nielsen flytter med familien til Vallsjøen – trolig Vallnautøy. Johanna Pettersdt. dør 1855 ( se skifte ), og bror til Paul – Peter Nielsen overtar Vallnautøy.

Ane Peternelle Nielsdt. gifter seg 1837 med Christopher Pedersen fra Veimoen Gulsvåg. Han var f:1810, og sønn av Peder Christensen og Anna Maria Clausdt. Søskenene til Christopher overtok mange av de største gårdene på Gulsvåg og Valla : Peder Pedersen – Trøan ( Hundtuva og Øvertrøan ), Peternelle Pedersdt. – Nergården Gulsvåg (for en kort tid – ingen barn), Andreas Pedersen – Nergården Viksås, Ellen Pedersdt. – Nordgården 280a Valla ( overtok etter onkelen ).

Christopher Pedersen og Ane Nielsdt. har ingen barn, så det blir sønnen til Anes`søster – Hendrica – Nils Jensen som overtar.

       Vallhaugen 280c. ved folketellingen 1865. 

1. Cristopher Pedersen - gardbruker – selveier - 56 år. 2. Ane Nielsdt. - hans kone - 60 år. 3. Nils Jensen - tj.dreng - ugift - 25 år. 4. Ole Olsen - tj.dreng - - 19 år. 5. Didrika Rasmusdt. - tj.pike - ugift - 31 år. 6. Hendrica Nielsdt. - logerende - enke - 56 år. 7. Hans Nielsen - logerende fisker - gift - 50 år. 8. Elen Eriksdt. - hans kone - - 31 år. 9. Hendrik Hansen - deres sønn - - 9 år. 10. Ole Hansen - deres sønn - - 5 år. 11. Ole Johannesen - logerende fisker - gift - 28 år. 12. Oline Ulriksdt. - hans kone - - 24 år. 13. Ole Olsen - deres sønn - - 1 år.

    Gården hadde 1 hest, 10 storfe, 21 får og 1 svin – 1½ tønne bygg, 2½ tønne havre og 5 tønner poteter.

Det er nå blitt to hus på gården. Det som er skjedd er trolig at Christopher Pedersen har bygd nytt hus, og det gamle huset som Niels Hendrichsen og Rachel Thronsdt. hadde, nå er bortleid til Hans Nielsen og Ole Johannesen. ( trolig var huset oppsatt av Hendrich Haagensen ca. 1766.)

No. 4 – Ole Olsen fikk en husmannsplass i Valldalen. Ble far til Albert Olsen, som hadde gården Inge Viksås hadde – stefar til Inges` mor – Sanna Viksås. No. 5 – Didrika Rasmusdt. var fra Burøy, og hadde mange søsken. Kan nevne : Hans Rasmusen – bodde i Hysvær, Randine Rasmusdt. – bodde i Grimsøy, Antonette Rasmusen – mor til Olga i Marken, o.s.v. No. 6 – Hendrica Nielsdt. hadde vært gift i Tjøtta, men var nå flyttet tilbake etter at hun var blitt enke. Sønnen Nils Jensen overtar som tidligere nevnt Vallhaugen. Søsteren Ane Jensdt. blir gift med Peder Pedersen på Nausthaugen Holand, og søsteren Elen Jensdt. med Johan Ingebrigtsen i Skjærvær. No. 7 – Hans Nielsen var onkel til No. 4., og far til Henrik Hansen, som siden ble far til ”Herman i Dalen”. Den andre sønnen til Hans – Ole Hansen bodde en tid etter at han giftet seg på Vallnautøy, men flyttet så til Floa ( bodde i første huset til venstre etter krysset til Floa på vei til Vika – Olaf Marken sa det spøkte i huset ), og siden til Stavanger. No. 11 – Ole Johannesen var fra Floa, og gift med Oline Ulriksdt. fra Dalsbakken ( tante til Ole Benjaminsen på Dalsbakken ) Ole Johansen dør 1872 ( de bor da på Ekrebakken ), og Oline Ulriksen gifter seg igjen med enkemannen Anders Johnsen. De blir foreldre til blant andre ”Julius i Klubben”.

       Vallhaugen 280c. ved folketellingen 1875. 

1. Christopher Pedersen - gardbruker / fisker – selveier - f:1810. 2. Ane Nielsdt. - hans kone - - f:1807. 3. Andreas Benjaminsen - tj.gutt - - f:1868. 4. Rafael Rasmusen - losjerende fisker fra Stord - gift - f:1846. 5. Marie Lukasdt. - hans kone - fra Bogsnæs - - f:1847. 6. Berntine Rafaelsdt. - deres datter - - f:1871.

    Christopher Pedersen hadde 1 hest, 5 kyr, 14 sauer og 1 svin ,
    2 ½ tønne bygg, 2 ½ tønne havre og 5 tønner poteter.
       Huset til Nils Jensen ( gammelhuset på gården ? ). 

1. Nils Jensen - gardbruker / fisker - fra Tjøtta - f:1840. 2. Hanna Pedersdt. - hans kone - - f:1846. 3. Johan Nilsen - sønn - - f:1870. 4. Jørgen Nilsen - sønn - - f:1872. 5. Oleanna Nilsdt. - datter ? - - f:1846. 6. Ane Nilsdt. - datter - - f:1875. 7. Anton Nicolaisen - tj.gutt - ugift - f:1852. 8. Johanna Johansdt. - tj.pike - ugift - f:1852. 9. Ove Benjaminsen - losjerende skomaker - ugift - f:1841.

    Nils Jensen hadde 3 kyr og 10 sauer. Han hadde neppe egen fjøs, men fikk ha dyrene i fjøset til Christopher Pedersen.

No. 7 – Anton Nicolaisen var fra Husøy Næss. Han ble 1883 gift med Elen A. Torstensdt. fra Purkøy. De bodde med Vallsjøen – far til blant andre ; Martin Antonsen. No. 9 – Ove Benjaminsen ble 1879 gift med Inger Benjaminsdt. fra Dalsbakken. Ove Benjaminsen dør 14.juli 1886. De hadde ingen barn sammen, så arvingene var foruten Inger, hans mor og søsken. Inger Valna Benjaminsdt. ble året etter gift med enkemann Salamon Clavesen på Øver-Næss.

1894 er det skifte etter Christopher Pedersen som døde 9.jan. 1888, og Ane Nielsdt. som døde 22.feb. 1894. De hadde ingen livsarvinger, så det ble et skifte med mange involvert. Arvingene var : 1. Elen Pedersdt. - mannens søster - Valla. 2. Berith Pedersdt. - mannens søster – gift med Johan Pedersen 3. Peternelle Pedersdt. - mannens søster - Gulsvåg. 4. Andreas Pedersen - mannens bror – død - Viksås. 5. Søren Andreasen - barn av Andreas - Viksås. 6. Petternelle Andreasdt. - barn av Andreas – gift m. Søren Nilsen Valla. 7. Marianne Andreasdt. - barn av Andreas - Viksås. 8. Alette Andreasdt. - barn av Andreas – død - Viksås. 9. Ane Andreasdt. - barn av Alette - 19 år - Viksås. 10. Peternelle Andreasdt. - barn av Alette - 18 år - Viksås. 11. Alette Andreasdt. - barn av Alette - 9 år - Viksås. 12. Claus Pedersen - mannens bror – død - Veimoen. 13. Hendrikke Clausdt. - barn av Claus – gift m. Hendrik Eriksen Bremstein. 14. Peder Pedersen - mannens bror – død - Gulsvåg. 15. Andreas Pedersen - barn av Peder – ( Hundtuva) Gulsvåg. 16. Johan Pedersen - barn av Peder - ( Øvertrøan ) Gulsvåg. 17. Peternelle Pedersdt. - barn av Peder – gift m. Ole Nielsen Brandsvik. 18. Hans Nielsen - kvinnens bror - Gulsvåghaugen. 19. Peter Nielsen - kvinnens bror – død - Vallnautøy. 20. Johannes Petersen - barn av Peter - Vallnautøy. 21. Nikolai Petersen - barn av Peter - Grøtland. 22. Elen Petersdt. - barn av Peter - Øksningan i Herø. 23. Marie Petersdt. - barn av Peter - Valla. 24. Didrikke Petersdt. - barn av Peter – gift med Ingebrigt i Bjerkliåsen Flatås. 25. Paul Nielsen - kvinnens bror – død - Vallsjø. 26. Hans Paulsen - barn av Paul - Vegdal. 27. Johanna Paulsdt. - barn av Paul 28. Hendrikke Nielsdt. - kvinnens søster – død 29. Nils Jensen - barn av Hendrikke - Vallhaugen. 30. Hendrik Jensen - barn av Hendrikke - Skotsvær i Tjøtta. 31. Elen Jensdt. - barn av Hendrikke – gift m. Johan Ingebrigtsen i Skjærvær. 32. Ane Jensdt. - barn av Hendrikke – gift m. Peder Pedersen Nausthaugen Holand. 33. Rakel Jensdt. - barn av Hendrikke – gift m. Andreas Jacobsen Husvær i Alstahaug. 34. Johanna Jensdt. - barn av Hendrikke – gift m. Ole Ebbesen Husvær i Alstahaug. 35. Inger Jensdt. - barn av Hendrikke - Visten i Tjøtta. 36. Berith Oline Larsdt. - kvinnens halvsøster – død - Valla. 37. Paul Erichen - barn av Berith - Sørgården Viksås. 38. Johanna Baardsdt. - barn av Berith – gift m. Jens Kristian Ivertsen Vallsjøen Viksås.

Vallhaugen – Gardsnr. 29 - br.nr. 6 ( 280c.) ved folketellingen 1900.

1. Nils Jensen - gardbruker / fisker - selveier - f:1840. 2. Hanna Pedersen - hans kone - - f:1846. 3. Didrik Nilsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1879. 4. Kristian Nilsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1884. 5. Anne Nilsen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1875. 6. Petra Nilsen - deres datter - tj.pike - ugift - f:1881. 7. Elle Nilsen - deres datter - - - f:1889. 8. Johan Nilsen - - fisker - gift - f:1870. 9. Josefine Martinsen - hans kone - - f:1879. 10. Norolf Johansen - deres sønn - - f:1900.

Etter matrikkelen 1907 er Nils Jensen bruker av Vallhaugen – br.nr. 6. Skyld : 2 mark – 20 øre.

Kristian Angel Nilsen giftet seg 1920 med Julie Juliusen fra Laukholmen ved Skålvær i Tjøtta.

          Kristian og Julie får barna :

1. Nansy Helene Nilsen - f:1920 2. Kristoffer Anker Nilsen - f:1923 3. Haarek Martin Nilsen - f:1925


               Nergården 280 d. 

Hvem som med sikkerhet hadde Nergården før 1723 er vanskelig å si, men etter matrikkelen dette året er det Morten Baardsen som er bruker av gården, som har en skyld på 22 m. Når Morten Baardsen dør vet jeg ikke, for presten bruker ofte ikke navn på den som dør, men skriver gjerne : ”Muldpåkastet et lik fra Valla – navnet glemt”.

Abraham Iversen gifter seg 1734 med Janiche Iversdt., og blir brukere av gården. Abraham var f.ca.1699, og sønn av Iver Nielsen Søla. Hvem Janiche Iversdt. var vet jeg ikke.

         Abraham og Janiche får barna : 

1. Elen Abrahamsdt. - f:1735 – døde ugift 1803 – 68 år. 2. Anne Abrahamsdt. - f:1738 3. Joen Abrahamsen - f:1741 – gift 1775 med Engel Maria Woldraksdt. fra Hestvik. De overtar Nergården. 4. Niels Abrahamsen - f:1744 – gift 1776 med Ingeborg Christiansdt. på Vallnautøy, og overtar plassen etter hennes foreldre.

Abraham Iversen dør 1763 – ca. 63 år gammel.

       Nergården 280d. ved folketellingen 1769.

1. Niels Abrahamsen - 23 år. 2. Peder Nielsen - 29 år. 3. Kirsten Hansdt. - 28 år – Peders` kone. 4. Johanna Pedersdt. - 3 år. ( f:1766 ) 5. Joen Abrahamsen - 25 år.

No. 3 og 4 – Peder Nielsen og Kirsten Hansdt. ble gift 1762. Han er oppført fra Valla, hun fra Vika. Kirsten var et ”uekte barn”, f:1738, og datter av Hans Jørgensen og Kari Nielsdt. – begge Vika. Foruten Johanna – f:1766, får Peder og Kirsten ; Kirsten – f:1770, og Ole – f:1771. Jeg er ikke sikker på om familien blir boende på Nergården, eller om de flytter på Vallnautøy. Da Peder Nielsen dør 1790 – 60 år, står det ”Valsøen”, men da Kirsten Hansdt. dør 1801 – 62 år, står Valla. Deres sønn Ole Pedersen ble 1799 gift med Lucia Nielsdt. fra Nausthaugen på Holand – datter av Niels Woldraksen, som var bror til Engel Maria Woldraksdt. Ole Pedersen og Lucia Nielsdt. bodde i Sør-Nautøy.

Joen Abrahamsen gifter seg 1775 med Engel Marie Woldraksdt. Hun var f:1752, og datter av Woldrak Basardsen og Lucia Tronsdt. Hestvik. Bror til Engel – Thron Woldraksen – bodde på Vallnautøy, gift med  ??? Joen Abrahamsen og Engel Maria Woldraksdt. har ingen barn.

Janiche Iversdt. dør 1784 – 73 år gammel.

Joen Abrahamsen dør 1799 – 58 år. Skiftet blir holdt 4.juni 1799 på borgerleiet i Rørøen. Arvingene er hans kone Engel Woldraksdt., og hans søster Elen Abrahamsdt. – boende på arvetomten. Boets formue : 78 – 0 – 0, – gjeld og omkost. 128 – 5 – 2.

                       Helg. spk. No. 20b. fol. 440.

Broren Niels Abrahamsen er død, men har livsarvinger. Hvorfor ikke de er tatt med vet jeg ikke, men her er jo heller ikke noe å arve, så det er vel grunn nok.

Etter at Joen Abrahamsen var død giftet Engel Woldraksdt. seg 1801 igjen med enkemann Jens Olsen på Nergården Næss.

De som nå overtar etter Joen Abrahamsen blir Mentz Asbjørnsen og Pernille Thronsdt. Mentz var f:ca. 1766, og sønn av Asbjørn Jacobsen og Ane Olsdt. på Nedre Nordgård Gulsvåg. Han var først gift med Margrethe Willumsdt. ( g:1789), og de hadde datteren Randine Mentzdt. – f:1791, før Margrethe døde. Randine voks opp på Nergården, og ble 1821 gift med Ole Erichen fra Nordgården. De hadde Sørgården på Viksås. Pernille Thronsdt. var f:1774 i Hestvik, men voks opp på Vallnautøy, hvor faren – Thron Woldradsen bodde. ( søsteren Rachel Thronsdt. var gift på Vallhaugen ).

           Mentz og Pernille får barna :

1. Anna Peternelle Mentzdt. - f:1800 – gift 1824 med Nils Hendrichen 2. Abel Margrethe Mentzdt. - f:1804 – døde ½ år gammel.

   Nergården 280d. ved folketellingen 1801. 

1. Mentz Asbjørnsen - bonde og gardsbeboer - 2.ekt. - 35 år. 2. Pernille Thronsdt. - hans kone - 1.ekt. - 27 år. 3. Anna Mentzdt. - deres datter - - 1 år. 4. Marthe Maria Svendsdt. - tj.pike - - 10 år. 5. Elen Abrahamsdt. - tj.pike - ugift - 63 år.

No. 4 – Martha Svendsdt. var f:1791, og datter av Svend Isachen og Elisaeth Olsdt. Søsteren Kirsten Svendsdt. var fosterbarn hos Hieronimus Andreasen på Oppgården. No. 5 – Elen Abrahamsdt. dør på Vallnautøy 1803 – 68 år.

Pernille Thronsdt. døde 1804 – 30 år gammel. Datteren Abel Margrethe Mentzdt. Dør på samme tid – ½ år gammel.

Mentz Asbjørnsen gifter seg igjen 1806 med enken Synøve Pedersdt. fra Nausthaugen på Holand – tidligere gift med Erich Joensen. Synøve var fra Tjøtta – f: ca. 1758.

Synøve Pedersdt. dør som bondekone 1821 – 63 år gammel. Skifte blir holdt 9.okt. 1821. Arvingene er : 1. Mentz Asbjørnsen - hennes mann 2. Ole Pedersen - bror - Øverjorden i Tjøtta. 3. Leva Pedersdt. - søster - gift m. Ingebrigt Olsen Ytre

    Øksningen i Herø prestegjeld.
    Boets midler : 79 – 4 – 1, – gjeld 68 – 2 – 4.       
                   Helg. spk. No.33 – fol. 327 ½ .

Anna Peternelle Mentzdt. gifter seg 1824 med Niels Hendrichsen fra Kjul. Han var f:1795, og sønn av Hendrich Baardsen og Anna Nielsdt.

              Niels og Anna får barna : 

1. Hendrik Knud Nielsen - f:1827 – død 3 uker gammel. 2. Sophie Nielsdt. - f:1829 – gift 1876 med Morten

    Andersen fra Frosta.

Hvor lenge Niels Hendrichsen og Anna Mentzdt. blir boende på gården vet jeg ikke, men 1865 finner vi dem på husmannsplassen Ryen ( Rejen ) på Nord-Kjul. Trolig flyttet de ca. 1844 – da Peder Nielsen fra Kjelkedal overtar.

Etter matrikkelen 1836, er Mentz Asbjørnsen bruker av Nergården – skyld : 22 m. ( 3 ort. 5 shill.).

Mentz Asbjørnsen dør som holdsmann 1839 – 75 år gammel. De som bruker gården er trolig hans datter Anna Mentzdt. og hennes mann Niels Hendrichsen.

Rundt 1844 overtar Peder Benjamin Nielsen fra Kjelkedal gården. Han var f:1821, og sønn av Niels Pedersen og Berith Michelsdt. Han gifter seg 1844 med Elen Anna Arntsdt. – enke etter Andreas Bertelsen i Hysvær. Elen var fra Holand – f:ca. 1817, og datter av Arnt Alfsen og Anna Elisabeth Olsdt. ( søsteren Berith Arntsdt. var gift med Claus Knudsen på Valla – foreldre til Ole Clausen )

              Peder og Elen får barna : 

1. Anne Oline Pedersdt. - f:1845 – død 1851 2. Andreas Pedersen - f:1848 – død 1850 3. Nikoline Pedersdt. - f:1850 4. Elen Anna Pedersdt. - f:1854 5. Peder Hendrik Pedersen - f:1857 6. Anne Kathrine Pedersdt. - f:1860 – gift 1882 med Ole Hermandsen fra Kjelkedal ( søskenbarn ) Bodde i Flatåsen. Foreldre til blant andre Fredrik – som overtok gården, og Albert som ble husmann på gården.

          Nergården 280d. ved folketellingen 1865. 

1. Petter Erichen - forpakter - - 30 år. 2. Maria Olsdt. - hans kone - - 30 år. 3. Elen Pettersdt. - deres datter - - 5 år. 4. Anna Pettersdt. - deres datter - - 3 år. 5. Hermand Pettersen - deres sønn - - 1 år. 6. Brynild Nielsdt. - tj.pike - enke - 72 år. 7. Lucia Larsdt. - lægdslem - ugift - 85 år. 8. Peder Nielsen - kårmann - - 46 år. 9. Elen Arntsdt. - hans kone - - 49 år. 10. Nikoline Pedersdt. - deres datter - - 16 år. 11. Peder Pedersen - deres sønn - - 9 år. 12. Anne Pedersdt. - deres datter - - 6 år.

    Gården hadde : 6 kyr, 20 sauer, 2 geiter og 2 svin – 1 ¼ tønne rug, 1 ¼ tønne havre og 6 tønner poteter.

Gården hadde to bebodde hus.

No. 1 – Petter Erichsen forpakter Nergården bare en kort tid. Sønnen Hermand Pettersen ble født 1865 mens de bodde i Kjelkedal ( bestefar til John Hermandsen – ”Jon Sme” på Næss ), og datteren Peternille Pettersdt. ble f:1867 på Flåget Holand, etter at Petter Erichen overtok denne gården. No. 6 – Brynild Nielsdt. var mor til Maria Olsdt. – faren var Ole Hermandsen i Hestviken. No. 7 – Lucia Larsdt. var datter av Lars Woldraksen ( bror til Engel Maria ) og Gurine Eliasdt. på Nausthaugen Holand.

Nergården – 280d, ble rundt 1870 delt. Parten 280da., ble overtatt av Erich Olsen fra Holand, og parten 280db., ble overtatt av Ole Johannesen fra Floa. Denne parten ble etter hvert til Ekrebakken. Vi får ta en part om gangen, og begynner med 280da. Hvor det ble av kårmannen Peder Nielsen med familie vet jeg ikke. Det ser nesten ut som de er flyttet fra Vega, men 1882 blir jo Anna Pedersdt. gift med Ole Hermandsen i Kjelbedal, så forbindelsen er vel ikke helt brutt.


              Nergården da. 

Fra ca. 1870 overtar Erich Andreas Olsen gården. Han var f:1842 i Mudvær, men voks opp på Kirkøy, der foreldrene hadde en husmannsplass. Faren var Ole Nielsen, moren Uldriche Jensdt. Erich Olsen gifter seg 1870 med Anne Lovise Arntsdt. fra Floa. Hun var f:1840, og datter av Arnt Joensen og Lorentse Pedersdt.

             Erich og Anne får barna : 

1. Morten Andreas Eriksen - f:1870 – gift 1896 med Lovise

    Andersdt. ( Larsdt.) fra Stamnes.

2. Oline Kathrine Eriksen - f:1872 – gift 1892 med Anton

    Andersen fra Velfjord. Bodde på Stakkholmen Valla. Etter at 
    Oline døde 1898, giftet Anton seg igjen 1902 med hennes søster, 
    Oldine Eriksen. De kjøpte ½ Sørgården på Viksås – foreldrene 
    Agnes Marken.

3. Olianna Emelie Eriksen - f:1874 – gift 1895 med Nils

    Fredriksen Oppgården Viksås. De bodde i Dønneshaugen, som 
    var husmannsplass, men som siden ble til den del av Oppgården 
    som Ole Fredriksen brukte ( bror til Nils )

4. Lovise Aletta Eriksen - f:1877 – gift 1902 med Martin

    Olsen i Oppgården Vika.

5. Oldine Petrine Eriksen - f:1879 – gift 1908 med Anton

    Andersen fra Velfjord – tidligere gift med hennes søster Oline.

6. Kristian Julius Eriksen - f:1880 7. Anna Lovise Eriksen - f:1883.

        Nergården 280da. ved folketellingen 1875. 

1. Erich Olsen - gardbruker / fisker - f:1842. 2. Anne Arntsdt. - hans kone - f:1840. 3. Morten Eriksen - deres sønn - f:1870. 4. Oline Eriksdt. - deres datter - f:1872. 5. Olianna Eriksdt. - deres datter - f:1874. 6. Lars Olsen - losjerende fisker - ugift - f:1851. 7. Anders Johnsen - inderst - fisker - enk.m. - f:1842 Herø. 8. Benjamin Andersen - hans sønn - f:1865. 9. Lavine Larsdt. - legdslem - strikker - ugift - f:1800.

    Gården hadde : 3 kyr, 10 sauer – 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter. 

No. 6 – Lars Olsen var bror til Erich Olsen, han døde på gården 1883. No. 7 – Anders Johnsen hadde vært gift på Kolstad, men var nå enkemann, og bodde nå på Nergården samen med sønnen Benjamin Johan Andersen. ( Benjamin Johan Andersen voks delvis opp på Åkerbakken på Næss, og ble siden gift med Inga Sivertsen. De bodde rett nord for skolen på Holand – foreldre til blant andre ”Sverre i Håjen”. No. 9 – Lavine Larsdt. var f:1803 i Skjærvær, og datter av Lars Hermandsen og Maren Christensdt. Hun var ved folketellingen 1865 på ”Singsøy”.

Erich Andreas Olsen dør som gårdsmann 1885 – 43 år gammel. Barna til Erich og Anne Lovise Arntsdt. er fra 15 – til 3 år gammel, men av en eller annen grunn gifter hun seg ikke igjen, noe som på den tiden vanligvis var en nødvendighet for å unngå at familien gikk i oppløsning. Det som har skjedd er muligens at det en tid har vært klart at det gikk mot slutten med Erich Olsen, og at familien var blitt enige om at Peder Eliasen fra Nordgården 280a. (var gift med halvsøster til Erichs` kone ), skulle overta gården. Han hadde da allerede overtatt en del av farsgården, og kanskje også satt opp sitt eget hus. Parten fikk i ettertid navnet ”P- parten”, og br.nr.1, men 0 i skyld. ( det kan også tenkes at huset til faren – Elias Jensen – stod på P- parten, og at broren Even Eliasen var den som bygde nytt på Holtran – br.nr. 2. )

Peder Eliasen gifter seg 1873 med Catrine Arntsdt. fra Floa. Hun var f:1852, og datter av Arnt Joensen og Ingebor Arntsdt.

             Peder og Catrine får barna :

1. Anna Emelie Pedersdt. - f:1874 2. Kristian Møller Pedersen - f:1880 – død 1882. 3. Kristianne Pedersdt. - f:1883 – gift 1902 med Aleksander Olufsen fra Kolstad. De bodde i Båtnesmyra i Rørøy. Magnus Moen og Haldis Olsen overtok visstnok denne plassen da de flyttet til Ulvingen. 4. Kristian Pedersen - f:1886 – gift 1916 med Magdalene Karlsen fra Bodin. De overtar gården etter hans foreldre.

Etter matrikkelen 1886, står Peder Eliasen som bruker av Nergården br.nr. 7, skyld : 1 mark. Han står også som bruker av br.nr. 1 – ”P-parten”, av skyld : 0.

        Nergården br.nr. 7. ( 280da.) ved folketellingen 1900. 

1. Peder Eliasen - fisker / gardbruker – selveier - f:1850. 2. Catrine Arntsdt. - hans kone - - f:1852. 3. Kristian Pedersen - sønn - fisker - - f:1885. 4. Anna Pedersen - datter - husgjerning - ugift - f:1873. 5. Kristianna Pedersen - datter - husgjerning - ugift - f:1882. 6. Edel Johansen - Annas` datter - f:1897. 7. Jacob Sivertsen - lægdslem - enkemann - f:1820.

8. Anne Arntsdt. - føderådsenke - f:1838. 9. Kristian Eriksen - sønn - fisker - ugift - f:1880. 10. Mathias Johansen - losjerende fiskeer - f:1864. 11. Fredrikke Andreasen - hans kone - f:1875. 12. Hermand Mathiasen - sønn - - f:1895. 13. Johan Mathiasen - sønn - - f:1896. 14. Oline Mathiasen - datter - - f:1899.

Etter matrikkelen 1907 står Peder Eliasen som bruker av Nergården – br.nr. 7 – skyld : 62 øre. Han står også som bruker av br.nr. 1 – ”P-parten” – skyld : 29 øre.

Kristian Pedersen gifter seg 1916 med Magdalene Karlsen fra Bodin.

           Kristian og Magdalene får barna :

1. Peder Pedersen - f:1917 2. Karl Pedersen - f:1918 3. Rut Kathrine Pedersen - f:1921 4. Aase Dorthea Pedersen - f:1924 5. Hanna Kanutte Pedersen - f:1928


              Ekrebakken br.nr. 8.
           ( ½ Nergården 280d. – 280db. ) 

Fra ca. 1870 overtar Ole M. Johannes halve Nergården – 280d. Denne parten får løpenr. 280db, og siden navnet Ekrebakken, og br.nr. 8.

Ole Morten Johannesen var fra Floa, og f:1837. Foreldrene var Johannes Olsen og Hanna Pedersdt. ( hadde gården Osvald Floa har i dag ). Ole Johannesen giftet seg 1864 med Oline Marie Uldriksdt. fra Dalsbakken Valla, f:1841. Foreldrene var Uldrik Pedersen og Magli Erichsdt. Ole Johannesen og Oline Uldriksdt. bodde først en liten stund på Viksås ( trolig Vallsjøen – der sønnen Ole Hendrik ble født ), men flyttet så på Vallhaugen, hvor de bor ved folketellingen 1865.

        Ole Johannesen og Oline Uldriksdt. får barna :  

1. Ole Hendrik Johan Olsen - f:1865 – gift 1892 med Marie Augustinsdt. fra Daviken. 2. Edvard Julius Olsen - f:1866 3. Julius Peder Olsen - f:1869 4. Andreas Peder Olsen - f:1871 5. Peder Emelius Olsen - f:1873

Ole Johannesen dør som gårdsmann 1873 – 36 år gammel. Om familien hadde flyttet på Ekrebakken, eller om de bor i ett av husene på Nergården vet jeg ikke, men trolig bor de fremdeles på Nergården.

    Ekrebakken ( Nergården ) 280db. ved folketellingen 1875. 

1. Oline Johannesen ( Uldriksdt. ) - gardbruker enke - f:1841. 2. Ole Olsen - sønn - - f:1866. 3. Edvard Olsen - sønn - - f:1868. 4. Julius Olsen - sønn - - f:1871. 5. Peder Olsen - sønn - - f:1873. 6. Martha Danielsdt. - losjerende - strikker - ugift - f:1822. Gården hadde : 4 kyr, 9 sauer – 1 tønne bygg, 1 ½ tønne havre og 3 tønner poteter. No. 6 – Martha Danielsen var fra Sør-Nautøy, og mor til Desenia Petersdt. – gift med Nicolai Nielsen på Sørgården Viksås. ( Desenia var blant annet kjent for ”Deseniasalven” )

I nabohuset – hos Erich Olsen – bodde Anders Johnsen, som var enkemann etter 1.ekt. Det var derfor ikke så rart at Oline Uldriksen og han fant sammen – kall det gjerne et fornuftekteskap – det var mange av dem denne tiden. Men før de kunne gifte seg måtte det holdes skifte etter Ole Johannesen.

Skifte etter Ole Morten Johannesen ble holdt 1876. Arvingene var : 1. Oline Uldriksdt. - hans kone 2. Ole Olsen - sønn - 10 år. 3. Edvard Olsen - sønn - 9 år. 4. Julius Olsen - sønn - 6 år. 5. Andreas Olsen - sønn - 5 år. 6. Peder Olsen - sønn - 2 år.

    Verge for barna var Christopher Pedersen Vallhaug.

Oline Marie Uldriksdt. gifter seg 1877 med Anders Mathias Johnsen fra Herøy.

            Anders og Oline får barna :

1. Olaus Martin Andersen - f:1877 2. Oleanna Marie Andersen - f:1879 3. Julius Angel Andersen - f:1888 – gift 1911 med Olufine

    Olsen fra Vallsjøen. Bodde i ”Klubben” Vallsjø.

Etter matrikkelen 1886, er Anders Johnsen bruker av Ekrebakken – br.nr. 8, skyld : 1 mark.

1.okt. 1887 omkommer Nicolai Nielsen i Sørgården på Viksås med hele mannskapet i Bremstein. Her var også Julius Olsen på 18 år med. Også mannen til Peternelle Uldriksdt ( søster til Oline ) – Svend Olsen i Dønneshaugen Viksås var med, foruten drengen Johan Olsen på 22 år. Skifte etter Julius Olsen blir holdt 1888. Julius har til gode arven etter faren Ole Johannesen, og bestefaren Johannes Olsen på Floa. Arvingene er : 1. Oline Uldriksdt. - hans mor - gift m. Anders Johnsen, tidligere gift med Ole Johannesen. 2. Ole Olsen - hans bror - 22 år. 3. Edvard Olsen - hans bror - 20 år - skal være forulykket ved Spisbergen. 4. Andreas Olsen - hans bror - 16 år. 5. Peder Olsen - hans bror - 15 år.

Edvard Julius Olsen dro til sjøs 1888.

Ole Hendrik Johan Olsen gifter seg 1892 med Marie Augustinsdt. fra Daviken. ( søster til Peder Augustin i Bremstein )

             Ole og Marie får barna : 

1. Olinda Charlotte Olsen - f:1893 – gift med Andreas Halmøy.

    De overtar Ekrebakken.

2. Sanna Augusta Olsen

        Ekrebakken br.nr. 8, ved folketellingen 1900. 

1. Ole Olsen - gardbruker / fisker – selveier - f:1865. 2. Marie Augustinesen - hans kone - f:1862. 3. Olinda Olsen - deres datter - - f:1894. 4. Sanna Olsen - deres datter - - f:1894. 5. Anders Johnsen - føderådsmann / delvis husmann - f:1850. 6. Oline Uldriksdt. - føderådskone - hans kone - f:1838. 7. Olaus Andersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1875. 8. Julius Andersen - deres sønn - - f:1888.

Etter matrikkelen 1907 står Ole Olsen som bruker av Ekrebakken – br.nr. 8 – skyld : 64 øre.


               Oppgården 280 e.

6.des. 1712 er det skifte etter Malene Joensdt. på Valla. Arvingene er mannen Haagen Baardsen, og den salige kvindes` barn Marith og Agnete Olufsdøtre. Vurderingsmenn var lensmann Niels Nielsen og Joen Haagensen Svea. Boets midler : 68 – 0 – 4.

                     Helg. spk. No. 3a.1800- 1813 – fol. 153. 

Av skifte går det frem at Malene Joensdt. må tidligere ha vært gift med en med navnet Oluf ( ble like ofte skrevet som Ole eller Olaus ). Den eneste som har dette navnet på Valla er Ole Hansen, bruker av 1/3 av Valla 1680, 22 ½ m. 1691, og ved folketellingen 1701 bruker av en av de fem gårdene. Han er da blitt 55 år gammel, og har en sønn Hans på 23 år ( døtrene telles ikke ). Ole Hansen må ha dødd, og det samme trolig sønnen ( omkommet på havet ?? ), for ingen av dem er med på skattelistene for Valla 1711. Derimot er Haagen Baardsen den som betaler mest skatt – 4 sh.

Etter matrikkelen 1723 går det frem at Haagen Baardsen er bruker av 1 p – 9 m av Valla. Bare Oppgården ( Heimgarden + Dalsbakken ) og Nordgården har denne størrelsen, og sistnevnte brukes av Erich Pedersen.

Haagen Baardsen dør 1742 – 70 år gammel. Han må således være født ca. 1670, og vell 42 da konen Malene Joensdt. døde. Mann må som sikkert gå ut fra at han giftet seg igjen, og trolig med en som var langt yngre. Det er ikke skifte etter han, men 1743 gifter en Siri Thronsdt. seg med Anders Larsen fra Nordgården på Vika. ( Siri er nå rundt 50 år, og må ha vært rundt 20 da hun ble gift med Haagen Baardsen – om hun har vært gift med han da ).

Anders Larsen er f:ca.1721, og sønn av Lars Torstensen og Kirsten Andersdt. Han må således ha vært rundt 22 år da han ble gift med Siri Thronsdt. på ca. 50.

Siri Thronsdt. dør 1758 – 65 år gammel. Skiftet blir holdt 5.mai samme år. Arvingene er : 1. Anders Larsen - hennes mann 2. Joseph Thronsen - hennes bror - Kvalholmen Tjøtta 3. Lisbeth Thronsdt. - hennes søster – gift med Erich Andersen Røe – øen. På lensmannens vegne var tilkalt velagtede Peder Jensen Svea. Boets midler : 111 – 3 – 14 , alt i løsøre.

                        Helg. spk. No. 2. 1758 - fol. 173.

Anders Larsen gifter seg igjen 1758 med Aasel Larsdt. fra Skjærvær. Hun var f: ca. 1715, og datter av Lars Andersen og Dorthe Jensdt. Anders og Aasel får 1761 sønnen Jens på Valla, men 1764 er de flyttet til Skjervær, for der er deres andre sønn ; Lars Andersen blir født. Anders Larsen dør ???, og Aasel Larsdt. gifter seg igjen 1788 med Iver Joensen fra Hysvær.

De som nå overtar Oppgården blir Amund Haagensen og Elen Pettersdt. – gift 1759. Amund Haagensen var f:1728, og sønn av Haagen Olsen og Kirsten Nielsdt. som var brukere av Rørøygården. Amund var bror til Hendrich Haagensen som hadde Vallhaugen. Elen Pettersdt. var f:1725, og datter av Petter Tørresen og Magdalena Iversdt. på Floa. ( Magdalena var fra Søla, og søster til Abraham Iversen på Nergården Valla ). Petter Tørresen var sønn av Tørres Pettersen på Floa, men bestefaren var trolig Petter Tørresen på Valla. Petter Tørresen var bruker av en av gårdene på Valla fra ca. 1660 til vell 1690. Han er inderst på Valla ved folketellingen 1701 – 76 år gammel.

      Amund Haagensen og Elen Pettersdt. får barna :

1. Haagen Amundsen - f:1761 – gift 1786 med Maren Jacobsdt.

    Bodde på Svea – 290b. 

2. Magli Amundsdt. - f:1764 – gift 1791 med enkemann Ole

    Andersen Kolstad.

3. Niels Amundsen - f:1765 – gift 1790 med enken Malena Larsdt. Søla. 4. Arnt Amundsen - f:1767 – gift 1801 med Anna Knudsdt. 5. Peter Amundsen - f:1769 6. Tørres Amundsen - f:1774 – død 1774.

      Oppgården 280e ved folketellingen 1769. 

1. Amund Haagensen - gårdbruker - 43 år. 2. Elen Pettersdt. - hans kone - 44 år. 3. Haagen Amundsen - deres sønn - 8 år. 4. Niels Amundsen - deres sønn - 3 år. 5. Magli Amundsdt. - deres datter - 5 år. 6. Berith Hansdt. - tj.pike - 20 år.

No. 5 – står Mallena Amundsdt. No. 6 – trolig datter av Hans Olsen Olderåsen.

Amund Haagensen dør 1785 – 63 år gammel. ( 57år er riktig )

14.nov. samme år blir det holdt skifte på gården. Arvingene var : 1. Elen Pettersdt - hans kone 2. Haagen Amundsen - sønn - 26 år - tilstede 3. Niels Amundsen - sønn - 21 år - tilstede 4. Arnt Amundsen - sønn - 18 år - tilstede med curator

    Ole Haagensen Ulving ( hans onkel )

5. Peter Amundsen - sønn - 15 år 6. Magli Amundsdt. - datter - 22 år - formynder : Iver

    Petersen Kjul.

Som vurderingsmenn møtte Povel Povelsen Vika og Christopher Olsen Kjul. Boets midler : Banco og utestående fordringer : 59 – 1 – 0, boets samlede løsøre 232 – 1 – 12 = 291 – 2 – 12. Herfra gjeld og omkostninger. Boets rene netto : 233 – 3 – 3, hvorav på enken ; 116 – 4 – 11, hver av sønnene ; 25 – 5 – 11 1/3, på datteren ; 12 – 5 – 13 2/3.

                    Helg. spk. No. 15a – fol. 229 ½ .

Elen Pettersdt. gifter seg igjen 1788 med enkemann Hieronimus Andreasen fra Kilvær. Han har sønnen Andreas på 3 år med seg til Valla.

27.des. 1787 får Hieronimus bykselbrev på 1p – 9 m av gården Valla. Bykselen er etter den forrige eieren Amund Haagensen.

                             p.b. 3 – folis 165 ½ .
        Oppgården 280e ved folketellingen 1801. 

1. Hieronimus Andreasen - bonde og gardsbeboer – 2.ekt. – 43 år. 2. Elen Pettersdt. - hans kone - 2.ekt. – 73 år. 3. Andreas Hieronimusen - hans sønn - - 16 år. 4. Kirsten Svendsdt. - fosterbarn - - 14 år. 5. Siri Hansdt. - tj.pike - ugift - 25 år. 6. Peder Johan Hansen - hennes sønn - - 4 år.

No. 4 – Kirsten Svendsdt. var f:1788, og datter av Svend Isachsen og Elisabeth Olsdt. Viksås. No. 5 – Siri Hansdt. var f:1772, og datter av Hans Andersen og Kirsten Nielsdt. Igerøy. Hun fikk 1797 sønnen Peder Johan med Hans Joensen.

Elen Pettersdt. dør 1803 – 78 år gammel. Skifter blir holdt 1804. Arvingene var : 1. Hieronimus Andreasen - hennes mann 2. Niels Amundsen - hennes sønn - Søla. 3. Haagen Amundsen - hennes sønn - Svea. 4. Arnt Amundsen - hennes sønn - Igerøy. 5. Magli Amundsdt. - hennes datter - gift med

                           Ole Andersen Kolstad.

Hieronimus Andreasen giftet seg igjen 1805 med Synøve Pedersdt. på Kolstad ( enke etter Hendrich Olsen ), og flyttet dit.

Som en ser etter skifte etter Elen Pettersdt. er alle barna gifte andre steder, så ingen av disse blir å overta gården.

De som blir til å overta Oppgården blir Peder Nielsen og Brynel Nielsdt. – gift 1798. Peder Nielsen var f:1775 på Nausthaugen på Holand. Foreldrene var Niels Woldraksen og Anna Pedersdt. Onkelen til Peder – Thron Woldraksen bodde på Vallnautøy, og hans datter Rachel Thronsdt. var gift med Niels Hendrichen på Vallhaugen. Hans tante Engel Maria Woldraksdt. hadde inntil hennes mann Joen Abrahamsen døde 1799, vert kone på Nergården, så familien var ”velletablert” på Valla. Brynel Nielsdt. var f:1771, og datter av Niels Hermandsen og Anna Pedersdt. i Moen.

      Peder Nielsen og Brynel Nielsdt. får barna :

1. Uldrik Andreas Pedersen - f:1801 - Holand – gift 1827 med

    Magli Erichsdt. fra Nordgården 280a.

2. Martha Pedersdt. - f:1803 - Holand 3. Morten Pedersen - f:1807 - Valla - død 1852. 4. Berith Ovida Pedersdt. - f:1810 - Valla 5. Peder Nicolai Pedersen - f:1815 – død 3 uker gammel.

Uldrik Andreas Pedersen gifter seg 1827 med Magli Erichsdt. fra Nordgården 280a. Hun var f:1805, og datter av Erich Clausen og Barbro Olsdt. De overtar Oppgården.

        Uldrik Pedersen og Magli Erichsdt. får barna : 

1. Benjamin Uldriksen - f:1828 i Moen hos besteforeldrene.

    Gift ca. 1855 med Ana Johanne Olsdt. fra Tjøtta. De overtar 
    Dalsbakken etter Uldrik og Magli.

2. Nils Benjamin Uldriksen - f:1831 – gift 1851 med Sophie Olsdt. Sørgården Viksås. De hadde den delen av Sørgården som Odvar Marken hadde. Nils Uldriksen satte opp hus på parten, og dette er nå trolig gammelfjøset på gården. 3. Hans Benjamin Uldriksen - f:1833 – død 21 uker gammel av kopper. Det var et fryktelig år, og bare på Valla døde seks barn avkopper. 4. Peternille Uldriksdt. - f:1834 – gift med svensken Svend Olsen. De hadde en husmannsplass ved Dønneshaugen Viksås. 5. Bertel Uldriksen - f:1838 – gift 1865 med Anne Elisabeth Aagensdt. Alstahaug. Bodde med Vallsjøen. 6. Oline Marie Uldriksdt. - f:1841 – gift 1864 med Ole Morten Johannesen fra Floa. Var de første som bodde på Ekrebakken. 7. Johan Ludvig Uldriksen - f:1844 – død 1851 – 7 år, difteri. 8. Johanne Uldriksdt. - f:1849 – død 1852 – 3 år, difteri. 9. Johanne Marie Uldriksdt. - f:1854

Peder Nielsen omkommer på havet 13.des. 1833. Skifte samme år. Arvingene var : 1. Brynel Nielsdt. - hans kone 2. Uldrik Pedersen - sønn - 35 år. 3. Morten Pedersen - sønn - 26 år. 4. Martha Pedersdt. - datter - 30 år. 5. Berith Pedersdt. - datter - 20 år.

Etter matrikkelen 1836 er Uldrik Pedersen bruker av 280e. – 1p - 4m. Dette er trolig rett før Oppgården blir delt, og Uldrik flytter til Dalsbakken, der han bygger nytt hus, eller tar med seg sitt gamle. Parten får løpenr. 280ea. ( den andre delen av Oppgården får 280eb., og får fra nå av navnet Heimgården. Den blir overtatt av Didrik Johannesen fra Olderåsen ).

17.feb. 1844 får Uldrik Pedersen kongelig skjøte på 4 ort. - 2 shill. Han må således ha fått skjøte på hele Oppgården. Oppgården var som kjent på 1p – 4m 1836, noe som er likt med 4 ort - 2 shill. Hva slags ordning Didrik Johannesen ( som nå bor i Heimgården ) har er jeg ikke sikker på, men han bor neppe i samme hus som Uldrik. Han kan kanskje ha overtatt huset etter far til Uldrik – Peder Nielsen – som omkom på havet 1833. Didrik Johannesen omkommer sammen med Uldrik Pedersen 1859, og ved folketellingen 1865 er sønnen til Didrik - Nils Didriksen – selveier av Heimgården 280eb.

Benjamin Uldriksen gifter seg ca.1855 med Ane Johanne Olsdt. fra Tjøtta.

             Benjamin og Ana får barna : 

1. Andreas Benjaminsen - f: ca.1855 2. Inger Valna Benjaminsdt. – f:1856 – gift 1879 med skomaker Ove Benjaminsen på Vallhaugen. De hadde ingen barn sammen, og etter at Ove døde 1886, giftet Inger seg igjen året etter med enkemann Salamon Clavesen på Øver-Næss. 3. Didrik Benjaminsen - f:1858 4. Ole Didrik Benjaminsen - f:1861 – gift 1887 med sit

    søskenbarn Hansine Bertelsdt. fra Vallsjøen. De overtar

Dalsbakken. 5. Edvard Benjaminsen - f:1864 – gift 1891 med Petrine Evertsdt. – f:1867 på Bø, der hun også døde av strupetæring

    1891.

6. Anne Marie Benjaminsdt. - f:1866 7. Oleanna Benjaminsdt. - f:1870 8. Anna Benjaminsdt. - f:1872 9. Johan Karl Benjaminsen - f:1873 – død 1891 – 18 år,

    mavebetennelse ( blindtarmbetennelse ? )

10. Elen Marie Benjaminsen - f:1876 – død 1 år gammel.

På vei fra Sømna med sild, omkommer Uldrik Pedersen på Vegafjorden 28.jan. 1859. Sammen med han omkommer også Didrik Johannesen på Heimgården ( Uldrik og Didrik delte Oppgården ), og Ole Erichsen som var bruker av hele Sørgården på Viksås. Det ble et hardt slag for bygden, og ikke minst for familien. Ole Erichsen og Magli Erichsdt. ( Uldriks` kone ) var søsken, og datter av Ole ; Sophie Olsdt. var gift med Niels Uldriksen – sønn av Magli.

Skifte etter Uldrik Pedersen blir holdt 1859. Her står det at de forliste 23.januar, og ikke 28., som i ”Omkomne på havet”. Arvingene er : 1. Magli Erichsdt. - hans kone 2. Benjamin Uldriksen - sønn - 30 år. 3. Nils Uldriksen - sønn - 27 år - Viksås. 4. Bertel Uldriksen - sønn - 19 år - Valla. 5. Peternille Uldriksdt. - datter - 25 år - Valla. 6. Oline Uldriksdt. - datter - 18 år - Valla. 7. Johanna Uldriksdt. - datter - 5 år.

       Dalsbakken 280ea. ved folketellingen 1865. 

1. Benjamin Uldriksen - gardbruker/leilending - 38 år. 2. Ane Olsdt. - hans kone - fra Tjøtta - 33 år. 3. Inger Benjaminsdt. - deres datter – fra Tjøtta - 10 år. 4. Didrik Benjaminsen - deres sønn - - 8 år. 5. Ole Benjaminsen - deres sønn - - 5 år. 6. Edvard Benjaminsen - deres sønn - - 2 år. 7. Magli Erichsdt. - kårenke - - 64 år. 8. Bertel Uldriksen - losjerende fisker - gift - 29 år. 9. Anne Aagensdt. - hans kone - fra Brønø - 23 år. 10. Anna Bertelsdt. - deres datter - 1 år. 11. Anne Erichsdt. - legdslem - ugift - 56 år. Gården hadde 4 kyr og 10 sauer, 1½ tønne rug, 1½ tønne havre og 2 tønner poteter. Det er to hus på gården. Det som er sikkert er at Benjamin Uldriksen bor på Dalsbakken, men derimot ikke sikkert at faren; Uldrik Pedersen flyttet til Dalsbakken da gården ble delt. Enken Magli Erichsdt. bor trolig i det gamle huset de hadde før gården ble delt, sammen med sønnen Bertels`familie og et legdsmedlem.

       Dalsbakken 280ea. ved folketellingen 1875.

1. Benjamin Uldriksen - Gårdbruker / fisker - f:1814. 2. Ane Olsdt. - hans kone - fra Tjøtta - f:1833. 3. Ole Benjaminsen - sønn - - f:1861. 4. Edvard Benjaminsen - sønn - - f:1863. 5. Johan Benjaminsen - sønn - - f:1873. 6. Inger Benjaminsdt. - datter - ugift - f:1855. 7. Anne Benjaminsdt. - datter - - f:1866. 8. Oleanna Benjaminsdt. - datter - - f:1870. 9. Anna Benjaminsdt. - datter - - f:1872. 10. Elen Benjaminsdt. - datter - - f:1875. Gården har nå fått 1 hest siden 1865, men har nå bare 2 kyr – mot 4 stk. da, og 10 sauer som før, – 2 tønner bygg, 1½ tønne havre og 4 tønner poteter.

Etter matrikkelen 1886, er Benjamin Uldriksen bruker av Dalsbakken – br.nr. 9. ( 280ea.), skyld : 1 ort – 2 mark.

Ole Didrik Benjaminsen gifter seg 1887 med sit søskenbarn Hansine Bertelsdt. Hun var f:1868, og datter av Bertel Uldriksen og Anne Elis. Aagensdt. Med Vallsjøen.

               Ole og Hansine får barna :

1. Anna Jensine Olsen - f:1888 – død 1889. 2. Alexander Johan Olsen - f:1890 3. Arne Johan Eldor Olsen - f:1894 – død 19?? på Gulsvågfjellet – ikke gjenfunnet. 4. Nils Berg Olsen - f:1896 5. Anna Petrine Olsen - f:1898 – død 1898. 6. Johan Kristian Olsen - f:1899 – gift med Laurine Marianne Hansen fra Røst. Overtar Dalsbakken. 7. Kathrine Amalie Olsen - f:1902 – død ?? 8. Kathrine Amalie Olsen - f:1903 – gift 1926 med Martin Linbak på Nordgården br.nr. 5, som de overtok. 9. Haldis Alvilda Olsen - f:1906 – gift med Magnus Moen. Bodde i Båtnesmyra Rørøy.

Ane Johanne Olsdt. dør som gårdsmannskone – 56 år gammel.

        Dalsbakken br.nr. 9, ved folketellingen 1901. 

1. Ole Benjaminsen - fisker/gardbruker – selveier - f:1861. 2. Hansine Bertelsen - hans kone 3. Alexander Olsen - deres sønn - - f:1890. 4. Arne Olsen - deres sønn - - f:1894. 5. Nils Olsen - deres sønn - - f:1896. 6. Johan Olsen - deres sønn - - f:1899. 7. Anna Eriksen - tj.pike - ugift - f:188 8. Edvard Benjaminsen - fisker - Oles`bror - enk.ma. - f:1863. 9. Benjamin Uldriksen - føderådsmann - enk.ma. - f:1828. 10. Andreas Benjaminsen - fisker – Oles`bror - ugift - f:1855. 11. Anne Benjaminsdt. - husgjerning - ugift - f:1866.

Etter matrikkelen 1907 er Ole Benjaminsen bruker av Dalsbakken – br.nr. 9. Skyld : 98 øre.


  Heimgården 280 eb. ( del av Oppgården 280e. ) 

Didrik Haslop Johannesen gifter seg 1826 med Marith Maria Andersdt. Didrik var f:1801, og sønn av Johannes Knudsen og Elisabeth Haslop ( datter av presten )

     Didrik Johannesen og Marith Andersdt. får barna :

1. Johanna Marie Didriksdt. - f:1827 på Olderåsen Grøtland – gift 1852 med Peter Nilsen fra Vallhaugen. Bodde på Vallnautøy. 2. Nils Didriksen - f:1829 på Olderåsen. Gift 1852 med Kirsten Anne Davidsdt. fra Nordgården Gulsvåg. De overtar Heimgården 280eb. 3. Elias Hendrik Didriksen - f:1832 på Olderåsen. Bodde på Vallnautøy, hvor han drev handel. 4. Else Christine Didriksdt. - f:1835 på Olderåsen. 5. Aasel Chathrine Didriksdt. - f:1838 på Valla – gift 1865 med Kristian Arntsen på Floa. Hadde gården Johan Johansen hadde. 6. Anna Johanna Didriksdt. - f:1842 – gift 1864 med Peder Kristian Olsen Holand. Hadde gården Gustav Fredriksen hadde.

Didrik Johannesen omkom, som tidligere nevnt 28.jan. 1859 på Vegafjorden sammen med Uldrik Pedersen og Ole Erichen på Viksås. Didrik ble 59 år gammel.

Nils Didriksen gifter seg 1857 med Kirsten Anna Davidsdt. Hun var f:1829 på Holand, men voks opp på Nordgården på Gulsvåg, der faren David Erichen var bruker av gården.

             Nils og Kirsten får barna :

1. Søren Hendrik Nilsen - f:1858 – gift 1884 med Dorthe

    Andreasdt. fra Nergården på Viksås.

2. Didrikke Henrikke Nilsdt. - f:1860 3. Anton Mortinius Nilsen - f:1863 4. Anne Kathrine Nilsdt. - f:1866 – gift 1890 med enkemann Andreas Arntsen på Holtran husmannsplass på Nergården Viksås. ( plassen fikk siden navnet ”Ane Nilste` bakken” ) 5. Nikoline Kristine Nilsdt. - f:1871 – drar 1901 til Røst, hvor hun blir gift med Nils Ellingsen. 6. Martin Olaus Nilsen - f:1875 – gift 1896 med Ane Andreasdt. – søster til Dorthe – konen til broren Søren.

      Heimgården 280eb. ved folketellingen 1865. 

1. Nils Didriksen - gardbruker – selveier - 37 år. 2. Kirsten Davidsdt. - hans kone - - 37 år. 3. Søren Nilsen - deres sønn - - 8 år. 4. Didrika Nilsdt. - deres datter - - 6 år. 5. Anton Nilsen - deres sønn - - 3 år. 6. Elisabeth Johnsdt. - tj.pike - fra Alsth. - ugift - 28 år. 7. Elias Didriksen - losjerende fisker - ugift - 34 år.

    Gården hadde : 1hest, 5 kyr, 9 sauer og 1 svin – 1 ¾ tønne rug, 

1 ¾ tønne havre og 2 ½ tønne poteter.

      Heimgården 280eb. ved folketellingen 1875.

1. Nils Didriksen - gardbruker/fisker – selveier - f:1829. 2. Kirsten Davidsen - hans kone - - f:1829. 3. Søren Nilsen - sønn - hjelper faren - ugift - f:1858. 4. Anton Nilsen - sønn - - f:1863. 5. Martin Nilsen - sønn - - f:1875. 6. Didrikka Nilsdt. - datter - hjelper foreldrene - f:1860. 7. Anne Nilsdt. - datter - - f:1871. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 16 sauer og 1 svin – 2 tønner bygg, 1 ½ tønne havre og 3 ½ tønne potet.

Etter matrikkelen 1886, står Nils Didriksen som bruker av Heimgården – br.nr. 10. ( 280eb.), skyld : 1 ort – 2 mark.

Søren Hendrik Nilsen gifter seg 1884 med Dorthe Marie Andreasdt. Hun var f:1864, og datter av Andreas Pedersen og Anne Larsdt. på Nergården Viksås.

               Søren og Dorthe får barna : 

1. Anna Peternella Sørensen - f:1884 2. Anton Martinus Sørensen - f:1889 – gift 1920 med Devarda Simonsen fra Groven Svea ( husmannsplass mellom Svea og

    Næss )

3. Emma Kathrine Sørensen - f:1892 – død samme år.

25.feb. 1895 omkommer Søren Nilsen med hele mannskapet på Røsthavet. De andre som omkommer er faren Nils Didriksen – 65 år, Baard Thorsen fra Vegstein – 68 år, Alex. Ingebrigtsen Valla – 22 år, og Jørgen Johansen Valla – 20 år. Søren Nilsen ble 37 år.

Dorthea Andreasen får 1897 barn med ungkaren Peder Evertsen på Nordgården. Barnet får navnet Ingvard Kristian.

Martin Olaus Nilsen gifter seg 1896 med Ane Mathilde Andreasdt. Hun var f:1873, og datter av Andreas Pedersen og Anne Larsdt. på Nergården Viksås. Martin og Ane får 1897 datteren Sanna Charlotte Nilsen.

    Heimgården – br.nr.10 ( 280eb.) ved folketellingen 1900. 

1. Martin Nilsen - skipper / gardbruker – selveier - f:1875. 2. Ane Andreasen - hans kone - - f:1873. 3. Sanna Martinsen - deres datter - - f:1897. 4. Nuranus Jørgensen - tj.kar – fiskeri/jordarb. – ugift - f:1878. 5. Alette Andreasdt. - tj.pike – husgj./kreaturst. – ugift - f:1884. 6. Kirsten Davidsen - føderådsenke - - f:1829. 7. Didrikke Nilsen - husgjerning - ugift - f:1861. 8. Nikoline Nilsen - husgjerning - ugift - f:1872.

Martin Nilsen dør av tæring 1902 – gårdbruker – 27 år. Skifte blir holdt 1907. Arvingene er hans kone Ane Andreasen og datteren Sanna Nilsen. Verge for datteren er Peder Eliasen på Nergården Valla.

Enken Ane Andreasen gifter seg igjen 1906 med Albert Olsen fra Valldalen ( husmannsplass under Heimgården ) De overtar den parten av Sørgården på Viksås som Paul Erichsen hadde, og som siden ble overtatt av Sanna og hennes mann, Henrik Olsen fra Oppgården på Viksås – foreldrene til blant andre Inge Viksås.

1905 er det skifte etter Kirsten Davidsdt. som døde 20.apr. 1905, og hennes mann Nils Didriksen som døde 28.feb. 1895. Arvingene var : 1. Didrikka Henriette Nilsdt. - 45 år - Valla 2. Anne Kathrine Nilsdt. - 38 år - gift m. Andreas Arntsen

    Viksås.

4. Nikoline Kristine Nilsdt. - 32 år - gift m. Nils Ellingsen Røst. 5. Søren Nilsen - sønn - død. 6. Anna Pernille Nilsen - datter av Søren - 21 år - Valla. 7. Anton Martinus Nilsen - sønn av Søren - 16 år. 8. Martin Nilsen - sønn - død- 9. Sanna Charlotte Nilsen - datter av Martin - 7 år.

Etter matrikkelen 1907 er Edvard Pedersen bruker av Heimgården – br.nr. 10 – skyld : 2 mark – 48 øre.

Edvard Pedersen var sønn av Peder Olsen og Anna Didriksdt. på Nausthaugen Holand ( ”Gustavgården”). Han var således søskenbarn til Martin og Søren Nilsen, da hans mor – Anne Didriksen – var søster av Nils Didriksen – far til Martin og Søren.

Edvard Pedersen ble bare en kort tid på gården. Han ble 1907 gift med Lovise Edvardsdt. fra Lisøy. De hadde ingen barn, og overtok etter en tid et småbruk på Holand. ( Han som bodde der før hett Krum, og etter at Edvard og Lovise var borte, overtok Harald og Threse Søla plassen, som ble kaldt ”Mokelroten” )

De som overtar etter Edvard Pedersen blir Ditlef Davidsen fra Gulsvåghaugen. Han ble 1908 gift med Threse Kristine Eriksen på Floa. Hun var f:1889, og datter av Erik Pedersen og Else Thorsdt. Ditlef var f:1882, og sønn av Christopher Davidsen og Antonette Johansdt.

            Ditlef og Threse får barna :

1. Torleif Angel Davidsen - f:1910 2. Anna Davidsen - f:1915 3. Martin Karl Davidsen - f:1924.

      Stuhaugen br.nr. 12. ( del av Heimgården ).

Det stedet huset til Søren Nilsen og Dorthea Andreasdt. stod på ble kaldt Stuhaugen. Om det var Søren som bygde huset, eller om det var gammelhuset på gården vet jeg ikke, men bror til Søren – Martin Nilsen – har ved folketellingen 1900 overtatt Heimgården ( selveier ), og deres moren Kirsten Davidsdt. bor hos han.

      Stuhaugen – br.nr. 12. ved folketellingen 1900.

1. Dorthea Andreasen - gårdbrukerenke - selveier - f:1864. 2. Anton Sørensen - sønn - - f:1889. 3. Ingvald Pedersen - sønn - - f:1897. 4. Anne Sørensen - datter - - f:1884.

No. 3 – Ingvald Pedersen var som tidligere nevnt, et barn Dorthea hadde med ungkar Peder Evertsen på Holtan.

Etter matrikkelen 1907 er Dorthea Marie Andreasdt. bruker av Stuhaugen – br.nr. 12 – skyld : 14 øre.

Anton Martinus Sørensen gifter seg 1920 med Devarda Elvida Simonsen fra Groven Svea ( husmsnnsplass mellom Svea og Næss ). Hun var f:1900, og datter av Simon Henriksen og Henriette Bonsaksen.

          Anton og Devarda får barna :

1. Ingrid Sørensen - f:1920 2. Sverre Sørensen - f:1922 3. Svanhild Alida Sørensen - f:1924 4. Hjalmar Sørensen - f:1926 5. Arvid Bernhard Sørensen - f:1928