21 Næpsundet

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

NÆPSUND

Matrikkelskyld : 1 pund – 12 mark.

1567. Med i regnskapet for Nordlandens lend. Ingen navn nevnd.

1610. Skattemanntall. Leilendingsskatt : Oluff ( 15 mann fra div. bygder betaler 15 daler til sammen.

     Husmannsskatt : Amund - 3 ordtz daler.

1641. Leilendingsskatt. Hachen - 1 ½ ort. ( Hachen har trolig overtatt hele Næpsundet ca 1630.

1653. Skattemantall. Hachen - ½ w (wog) = 1p – 12 m, skatt : 1 ort. Kongen bygger.

1661. Jordbok. Hachen - ½ w. Kongen eier og bygger.

1665. Matrikkel - manntall. Hachen - 80 år, bruker 18 m, sønn Steen Hachensen 18 år. Amund - 29 år, beuker 18 m. Amund er eldste sønnen til Hachen, han har overtatt halve gården etter faren, men jeg er ikke sikker på om alderen som er oppgitt på de involverte stemmer helt.

1680. Jordbok - skatt. Amund - ½ w. - skatt : 1ort – 16 sh. ( Amund bruker hele gården )

1691. Jordbok - matrikkel. Amund - ½ w. ( 1p – 12m )

Hvem Amund Hachensen var gift med vet jeg ikke. Det er også mye trolig at han var gift to ganger, men barnløs i første ekteskap. Det er jo litt underlig at han først får barn i en alder av ca 40 år ( 1672 ), all den tid han trolig var gift ca. 1660 – 25 år gammel.

              Amund og kona får barna :

1. Elen Amundsdt. - f:1672 - gift 1690 med Ole Hendrichen Rørøy. 2. Niels Amundsen - f:1675 - gift ca. 1710 med Dorthea Thorsdt. Eidem. De var bosatt på Øver-Vegstein. 3. Karen Amundsdt. - f:1677 - gift 1700 med Johannes Erichsen Sundsvold. 4. Arnt Amundsen - f:1681 - gift ca.1713 med Else Pedersdt. Kjul. De bodde på Nord-Kjul. Arnt Amundsen var eier av hele Kjul 1735 – 1743. 5. Joen Amundsen - f:1683 - gift ca.1705 med Aun Helgesdt. Floa.

1701. Folketelling. Amund Hachensen - 72 år. Niels Amundsen - sønn - 26 år. Arnt Amundsen - sønn - 20 år. Joen Amundsen - sønn - 18 år. Steen Hachensen - inderst – bror til Amund – 63 år. Det brukes også Stephen isteden for Steen, og for Arnt brukes også Arne og Aren.

1711. Skattemanntall. Arnt Amundsen står oppført.

1723. Matrikkel.

     Arnt Amundsen står oppført som bruker av gården 

Ingen av barna til Amund Hachensen blir i Næpsund. De som blir igjen er trolig sønn av bror til Amund – Johannes Stephensen. ( faren - Stephen Hachensen er inderst hos Amund 1701.)

Johannes Stephensen gifter se ca 1723 med Marith Olsdt. Hvem hun er vet jeg ikke.

              Johannes og Marith får barna : 

1. Ole Johannesen - f:ca.1724 - gift 1765 med Ingeborg Taraldsdt. fra

   Var-Neset. De overtar Nepsundet.

2. Stephen Johannesen - f:1731 - gift 1766 med Pernille Knudsdt. fra Øver – Næss. Ble foreldrene til Maria Stephensdt. – gift med Anders Olsen på Heian. Deres sønn Elias Andersen omkom på havet, og enken Hanna Hansdt. ble 1844 gift med Ole Paulsen fra Næpsund. ( olfefar til Jakob Næss.) 3. Joen Johannesen - f:1734 - død før 1738. 4. Mille Johannesdt. - f:1736.

18.mai 1738 er det skifte etter Marit Olsdt. som døde samme år. Arvingene er : 1. Johannes Stephensen - ektefelle. 2. Ole Johannesen - sønn 3. Stephen Johannesen - sønn 4. Mille Johannesdt. - datter

   Boets midler : 22- 0 - 4 + den sal. kvinnes klær : 3-5-8.
                         Helg. spk. No.7c.- fol.599 ½. 

Johannes Stephensen gifter seg igjen 1738 med Berith Danielsdt. Hvem hun er vet jeg ikke.

             Johannes og Marith får barna :

1. Marith Johannesdt. - f:1742 2. Ingebor Johannesdt. - f:1746 - gift 1772 med Svend Pedersen på Floa.

Johannes og Marith her trolig også en sønn ; Daniel Johannesen - f:1739. ( blad borte i kirkebok ). Han ble 1768 gift med enken Sirie Paulsdt. på Øver-Næss.

Ole Johannesen gifter seg 1765 med Ingeborg Taraldsdt. fra Varneset. Hun var f:1736, og datter av Tarald Hansen og Karen Olsdt.

                Ole og Ingeborg får barna :

1. Martha Olsdt. - f:1765 - død 1765. 2. Johannes Olsen - f:1766 - død 1779. 3. Karen Olsdt. - f:1768 4. Paul Olsen - f:1772 - gift 1799 med Abel Nielsdt. fra Vall-Nautøy.

   De blir de som overtar i Næpsundet.

5. Martha Olsdt. - f:1775 - død 1779. 6. Johanna Olsdt. - f:1777 - død 1796. 7. Lava Olsdt. - f:1779 - død 1796. 8. Else Johanna Olsdt. - f:1781

               Næpsund ved folketellingen 1769.

1. Johannes Stephensen - 77 år 2. Berith Danielsdt. - 75 år 3. Ole Johannesen - 45 år 4. Ingeborg Taraldsdt. - 32 år 5. Johannes Olsen - 3 år 6. Berith Paulsdt. - 15 år

No.6 – Berith Paulsdt. var fra Halmøy, og datter av Paul Olsen og Elen Larsdt. Etter at Elen døde giftet Paul seg opp igjen med Berith Taraldsdt. – søster til Ingeborg Taraldsdt.

Ole Johannesen dør 1798 – 70 år. Skifte samme år. Arvingene er : 1. Ingeborg Taraldsdt. - ektefelle 2. Paul Olsen - sønn - 26 år. 3. Karen Olsdt. - datter - 30 år.

Som det går frem av skifte er det bare to av de åtte barna som når voksen alder, og bare Paul Olsen som blir gift. Karen ser ut til å forbli ugift.

Paul Olsen gifter seg 1799 med Abel Johanna Nielsdt. fra Vall-Nautøy. Hun var f:1781, og datter av Niels Abrahamsen og Ingeborg Christiansdt.

                Paul og Abel får barna :

1. Lava Marie Paulsdt. - f:1799 - død 2. Daniel Paulsen - f:1801 - død 1803. 3. Niels Daniel Paulsen - f:1806 - omkom på havet 14 des.1830 –24 år, sammen med Niels Olsen fra Vegstein – 24 år ( f:1806 ). Han er trolig ikke fra Vegstein, men fra Vegdal, og sønn av Ole Hendrichen og Karen Johansdt 4. Ole Paulsen - f:1807 - død 1816. 5. Johan Paulsen - f:1811 6. Peter Nicolai Paulsen - f:1814 7. Ole Paulsen - f:1817 - gift 1844 med Hanna Hansdt. på Ner-Næss – enke etter Elias Andersen. De flyttet siden huset fra der det stod til Heian – samme gårdsnr. 8. Christian Paulsen - f:1819 - gift ca.1847 med Peternelle Jonasdt. fra Tjøtta. De bodde med Nessjøn. ( Magnushuset ). 9. Lava Katrina Paulsdt. - f:1819 - gift 1847 med Petter Pedersen Gulsvåg. Han var f:1817, og sønn av Peder Christensen og Anna Clausdt. Veimo. Petter og Lava får 1848 sønnen Tobias Andreas – født på Gulsvåg. Lava dør som gårdsmannskone på Burøy 1851– 29 år gammel. Petter gifter seg igjen, men får ingen flere barn, og omkommer på havet sammen med naboen 15.nov. 1865. Sønnen Tobias Pettersen omkommer på havet året etter – 18 år gammel

                Næpsund ved folketellingen 1801.

1. Paul Olsen - bonde og gårdbeboer - 1.ekt. - 29 år. 2. Abel Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 21 år. 3. Lava Paulsdt. - deres datter - - 2 år. 4. Karen Olsdt. - tj.pike - Pauls` søster - ugift - 33 år. 5. Andrea Nielsdt. - tjenestepike - - - 10 år. 6. Ingeborg Taraldsdt. - inderst - enke etter 1.ekt. - 69 år.

No.5 – Andrea Johanna Nielsdt. er f:1791, og datter av Niels Arntsen Halmøy.

1812 er Paul Olsen oppført som fattig i manntalls – og skatteprotokoll av Helgeland fogderi. ( bare to tre stykker er oppført som fattig på Vega )

Paul Olsen dør som holdsmann 1827 – 55 år. Kan ikke se det har vært noe skifte etter han.

Nils Daniel Paulsen omkommer som tidligere nevnt, på havet 14 des.1830, sammen med Niels Olsen fra Vegdal. Nils Paulsen ble 24 år, og døde ugift. Da Paul Olsen døde var gården allerede overtatt av Morten Pedersen, og Paul og Abel hadde kår på gården. Abel Nielsdt. ser ut til å ha fått et hjem hos Ole Hendrichen og Karen Johansdt. i Vegdal, for her dør hun som inderstkone 1842 – 61år gammel.

Morten Pedersen var f:1799, og sønn av Peder Knudsen og Berith Hansdt. ( Peder bor på Færset 1801, som husmann uten jord, hos broren Hendrich Knudsen som er bonde. En tredje bror er Johannes Knudsen som er bonde på Floa. Deres far var Knud Johannesen i Marken. I skifte etter Hendrich Knudsen 1814 går det frem at broren Peder Knudsen bor på Holand.)

Morten Pedersen gifter seg 1825 med Anna Johanna Olsdt. fra Ner-Næss. Hun var f:1796, og datter av Ole Johansen og Karen Joensdt. som var brukere av hovedgården på Ner-Næss. ( ”Nanna Paulsen gården” + ”Einar Næss gården”) Anna var søster til blant andre Benjamin Olsen på Grytingen Holand – far til bl.and. Benjamin Olsen i Værøy, Bertel på Kolskog, Johan Benjaminsen på Stråmyr, Marianne Benjaminsen på Heian med flere. Da Morten og Anna giftet seg, bodde Morten allerede i Næpsund.

                Morten og Anna får barna : 

1. Hendrik Johan Mortensen - f:1826 - gift 1853 med Hendrika Torstensdt.

   fra Marken. De overtar Nedre Nordgård på Gulsvåg etter hans far.

2. Paul Benjamin Mortensen - f:1828 – død på Gulsvåg 1841- 13 år. 3. Nicoline Mortensdt. - f:1831 - gift 1860 med Morten Hansen

   Gulsvåghaugen – N.

4. Ole Carl Mortensen - f:1833 - død 1833. 5. Ole Christian Mortensen - f:1834 6. Oline Mortensdt. - f:1839

Morten Pedersen står etter matrikkelen 1838 som bruker av Næpsund, men allerede 1840 ”bytter han gård” med Ole Hendriksen som er bruker av Nedre Nordgård på Gulsvåg.

Ole Mathas Hendriksen er f:1801 på Nordgården på Gulsvåg, og sønn av Heendrik Tørresen og Pernelle Olsdt. Ole gifter seg 1826 med Berith Andrea Larsdt. fra Ytterøy i Hysvær ( se folketellingen for Hysvær 1801.) Hun var f:1795, og datter av Lars Andersen og Ane Hansdt. Ole og Berith overtar trolig Nedre - Nordgård etter at forrige bruker ; Torsten Ingebrigtsen som dør 1831.

               Ole og Berith får en datter :

1. Peternelle Anne Olsdt. - f:1830 - gift 1866 med Thron Hansen Engelsøy. De bodde på Engelsøy. Det var Throns` 2.ekt.

Ole M. Hendriksen giftet seg igjen 1833 med Janikke Pedersdt. fra Mudvær. Hun var f:1805, og datter av Peder Ravaldsen og Johanna Haagensdt.

                Ole og Janikke får barna : 

1. Nicolaj Peder Olsen - f:1834 på Gulsvåg - gift 1858 med Oline

   Hendriksdt. fra Brønø. Hadde en husmannsplass på Vika (Vollan).

2. Peder Hendrik Olsen - f:1837 på Gulsvåg - gift med Peternelle

   Jacobsdt. fra Hysvær. De overtok gården.

3. Hanna Didricha Olsdt. - f:1841 i Næpsund - omkom på havet1.sep.1866. Hun var da tjenestepike i Halmøy. ( hva som skjedde vet jeg ikke ) 4. Lorentz Saul Olsen - f:1844 i Næpsund - død 1844. 5. Lorentz Didrik Olsen - f:1845 i Næpsund - gift før 1875 med Karoline Rasmusen. De fikk en husmannsplass i Næpsund. 6. Lovise Johanne Olsdt. - f:1848 i Næpsund - død 1845.

Janikke Pedersdt. dør 4.juni 1865 – 60 år gammel. Skifte 1866. Arvingene er : 1. Ole Hendriksen - ektefelle. 2. Nikolai Olsen - sønn - Vika. 3. Peder Hendriksen - sønn - Næpsund. 4. Lorentz Olsen - sønn - Næpsund. 5. Hanna Olsdt. - datter - Halmøy.

            Næpsund ved folketellingen 1865.

1. Ole Hendriksen - gårdbruker - leilending - enkemann - 67 år. 2. Peder H. Olsen - sønn - hjelper faren - ugift - 26 år. 3. Lorents Olsen - sønn - hjelper faren - ugift - 21 år. 4. Peternelle Olsdt. - det står hans datter, men dette stemmer ikke. Hun er

   trolig fra Bremstein, og datter av Ole Chr.Johnseen og Johanna Hendriksdt.
   f:1838 – 26 år.

5. Peternelle Jacobsdt. - tjenestepike - - ugift - 20 år.

Peder H. Olsen gifter seg 1866 med Peternelle Jacobsdt. Hun var f:1846, og datter av Jacob Hansen og Jonetta Eliasdt. Ytterøy Hysvær. ( tjenestepike i Næpsund ved fol.tell. 1865.) De overtar Næpsund.

                 Peder og Peternelle får barna :

1. Johan Edvart Pedersen - f:1867 - gift 1892 med Marianne Olsen fra

   Marken ( søster til Martin ). De bodde i Kuvika.

2. Hagen Julius Pedersen - f:1869 - gift 1894 med Marianne Hansen Kjul. 3 Ole Helmer Karl Pedersen - f:1871 - gift 1893 med Albine Hansdt. fra

   Holand. De bosatte seg i Marken, etter at de først bodde i Brandsvik.

4. Julianna Olea Pedersdt. - f:1873 - gift 1894 med Johan E. Mikalsen

   fra Brønø. Bodde i Brekka på Vika. Han var skipper (?) i Torghatten.

5. Anna Martha Pedersdt. - f:1875 7. Helmer Leonhard Pedersen - f:1877 - gift 1907 med Hanna Jørgine Haagensdt. fra Kjul. De overtar Næpsund. 8. Julius Olai Pedersen - f:1879 - død 1881. 9. Oldine Josefine Pedersdt. - f:1883 - gift 1906 med Ole Hendriksen Marken. Bodde i Marken. ( Ole var ”likkistemaker”) 10. Petra Lovise Pedersdt. - f:1885 - gift 1916 med Benjamin Johansen Fjelsø. Bodde i Åsen. 11. Sanna Jørgine Pedersdt. - f:1888

Ole Mathas Hendriksen dør som kårmann 1874 – 73 år.

            Næpsund ved folketellingen 1875. 

1. Peder Olsen - gårdbruker – leilending – fisker - f:1843. 2. Peternelle Jacobsdt. - hans kone - - f:1849. 3. Johan Pedersen - deres sønn - - f:1865. 4. Hagen Pedersen - deres sønn - - f:1867. 5. Ole Pedersen - deres sønn - - f:1868. 6. Julianna Pedersdt. - deres datter - - f:1872. 7. Anna Pedersdt. - deres datter - - f:1875. 8. Lorentz Olsen - husfader – inderst – fisker – gift - f:1845. 9. Karoline Rasmusdt. - hans kone ( fra Brønø ) - f:1850. 10. Ole Lorentzen - deres sønn - - f:1872. 11. Leonard Lorentzen - deres sønn - - f:1875. 12. Katrine Bendigtsdt. - tyende – tjenestepike fra Nøstvig - f:1845.

Som det fremgår av folketellingen har Lorentz D. Olsen giftet seg med Karoline Rasmusdt. fra Brønø. Når de giftet seg vet jeg ikke, men det skjedde neppe på Vega. Sønnen Ole Lorentzen står oppført som født 1872 på Vega, men det stemmer ikke. Han og moren må ha kommet hit etter 1872.

             Loerntz og Karoline får barna : 

1. Ole Lorentsen - f:1872 2. Leonhard Klæbo Lorntsen - f:1875 - gift 1898 med Anne Alexandersdt. fra Eidem. Bodde på Vika. 3. Andor Myhre Lorentsen - f:1878 4. Peder Marentsius Lorentsen - f:1881 - gift 1902 med Charlotte Olsdt. fra Sørgården Vika. 5. Regine Lorentsdt. - f:1884 - død 1884.

Lorents Olsen dør som husmann 1885 – 40 år gammel.

Karoline Rasmusen får 1886 en sønn ; Lorentz Greger Helmersen, med Helmer Hansen Kjerrhaug Holand. Søster til Helmer – Albine, var gift med Ole Pedersen i Marken, som Karolines avdøde mann Lorentz Olsen var onkel til. Lorentz og Karoline hadde trolig fått seg eget hus før Lorentz døde ( var inderster hos Peder Olsen ( bror til Lorentz ) ved folketellingen 1875. Dette ble solgt, og satt opp i Nessjan på Gulsvåg. ( huset til Anton og Petra ). Karoline flyttet siden til Vik, hvor vi finner henne på Fagerbakken. Hun er da gift med Andreas Eriksen fra Flåget på Holand. Han var først gift med Hanna Olsdt. fra Sandvær i Tjøtta. De fikk tre barn på Holand, men hva som siden hendte familien er jeg ikke sikker på. Det var mye fattigdom, og på tur til Lofoten satte Andreas sønnen Edvard opp på en gård på Dønna, og rodde fra han. Han ble siden gift med datere på gården, og fikk flere barn. Andreas står oppført som skomaker 1900. Hanna på Bergåkeren hadde hørt han var spesielt flink til å sy tøfler. Andreas var bror til Johanna Eriksen på Stråmyra. Johan Edvartsen (”Bjergaker”) overtok gården etter henne. ( far til Johannes Sletteng )

             Næpsund ved folketellingen 1900. 

1. Peder Olsen - fisker – gårdbr.- bygselmann - f:1838. 2. Peternelle Jacobsdt. - hans kone - - f:1846. 3. Petra Pedersen - deres datter - - f:1885. 4. Sanna Pedersen - deres datter - - f:1887. 5. Helmer Pedersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1877. 6. Johan Pedersen - deres sønn - fisker - gift - f:1867. 8. Marianne Olsen - hans kone - - f:1871. 9. Jensine Johansen - deres datter - - f:1893. 10. Olinda Johansen - deres datter - - f:1896. 11. Ole Johansen - deres sønn - - f:1899.

Helmer L. Pedersen blir den som blir å overta Næpsund. Han gifter seg 1907 med Hanna Jørgine Haagensdt. fra Sør-Dypingen. Hun var f:1879, og datter av Haagen Hendriksen og Anna Alexandersdt. Haagen var fra Brønø, Anna fra Nordgården Vika.

               Helmer og Hanna får barna :

1. Henry Alexander Pedersen - f:1908 2. Nora Johanna Pedersen - f:1810. 3. Peder Henrik Pedersen - f:1913.