19 Halmøy

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
                              GRØTLAND 
            Matrikkelskyld - 1 wog - 1 pund. 

1 wog (w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) - før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling - etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre - etter 1886.

1610. Skattemanntall. Torsten - leilending. Knud - leilending. Niels - leilending.

1641. Skattemanntall. Bersvend - 1 ort. Aren - 1 ort. Hans - 1 ort.

1653. Skattemanntall / matrikkel. Hans - 1 p. Aren - 1 p. Trond - 1 p. Hendrich - ½ p ( 12 m ). Til sammen betaler de 1 daler - 5 skilling. Tjøtta kirke eier og bygger. ( ½ p mangler ).

1661. Jordbok. Enken - ½ p. Aren - 1 p. Haagen - 1 p. Oluff - ½ p. Hans - 1 p. Tjøtta kirke eier og bygger.

1665. Folketelling / jordbok. Bønder bondesønner - tjenestedrenger. Hans - 40 år - 1 p. Lorentz - 35 år - ½ p - Paul Knudsen - 20 år - Joen Knudsen - 12 år. Haagen - 40 år - 1 p. Aren - 50 år - 1 p - Aren Lorentzen - 12 år. Oluff - 34 år - ½ p. På gården til Lorentz var det en husmann - Lorentz - 38 år.

1680. Jordbok / skatt. Olle - ½ p. ( trolig br.nr. 2.) Hans Haagensen - 2 ½ p. ( trolig br.nr. 3, 4, 5 og 6.) Joen - 1 p. ( trolig br.nr. 1.) Tjøtta kirke eier.

1691. Jordbok. Olle - 12 m. Hans Haagensen - 2 p - 12 m. Joen - 1 p. Tjøtta kirke eier.

1701. Folketelling. Bønder - bondesønner - tjenestedrenger Knud Olsen - 32 år. Hans Haagensen - 84 år - Aren Olsen - 14 år. - Gabriell Nielsen - 8 år. - Erich Knudsen - 4 år. Paul Knudsen - 38 år. Ole Hendrichsen - 49 år - Hendrich - 18 år.

                     - Tron     - 11 år.

- Haagen - 6 år.

                     - Hans     -  3 år.

Joen Knudsen - 59 år - Niels - 19 år.

                     - Ole   - 16 år. 

- Hans - 9 år.

1711. Skatt. Joen Knudsen - 5 skill. ( Olderåsen ) Knud Olsen - 3 skill. ( Olderåsen ) Ole Hendrichsen - 5 skill. ( Kolskogen ) Ingebrigt Joensen - 3 skill. ( Risbakken ) Peer Stophersen - 2 skill. ( Risbakken )

1723. Matrikkel. Peder Nielsen - 1 p - 12 m. Ole Joensen - 1 p. Knud Olsen - 12 m. Ingebrigt Joensen - 12 m. Ole Hendrichsen - 12 m.

1769. Folketelling. Jens Leth - 36 år - bonde. ( Meiergården ) Ane Joensdt. - 37 år - hans kone. John Eliasen - 11 år - hennes barn. Ane Eliasdt. - 6 år - hennes barn.

Joen Nielsen - 50 år - bonde på Kolskogen ?. Karen Hendrichsdt. - 40 år - hans kone.

Peder Nielsen - 77 år - bonde. ( Risbakken ) Else Olsdt. - 48 år - hans kone. Peder Olsen - 46 år. Thomas Larsen - 8 år.

Ole Nielsen - 52 år - bonde. ( Risbakken ) Ane Martha Pedersdt. - 51 år - hans kone. Maria Olsdt. - 20 år. Pernille Olsdt. - 18 år. Arnt Torstensen - 14 år.

Joen Olsen - 48 år - bonde. ( Olderåsen ) Karen Pedersdt. - 46 år - hans kone. Thor Joensen - 14 år. Peder Joensen - 10 år. Hans Joensen - 6 år.

Ole Joensen - 54 år - bonde. ( Olderåsen ) Marith Knudsdt. - 62 år - hans kone. Knud Olsen - 25 år. Hans Olsen - 22 år. Magli Olsdt. - 20 år. Ole Nielsen - 24 år. Marith Olsdt. - 31 år.

Er jo litt vanskelig hvor man skal begynne, men tar gården Olderåsen, til Kristian Christoffersen først, om det er denne da.
            Olderåsen - 285a. ( br.nr. 1. )
             

Joen Knudsen ser ut til å være bruker av denne gården fra ca.1680. Hvem konen var vet jeg ikke, heller ikke hans foreldre.

                         Joens barn :  

1. Niels Joensen - f:1682 - gift på Øver-Næss. 2. Ole Joensen - f:1685 - gift ca.1710 med Berit Hansdt.. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Hans Joensen - f:1692 - bodde i Sør-Nautøy.

Disse barna er det som er oppført på gården til Joen Knudsen 1701 ( hunkjønn nevnes ikke ), så en må finne andre måter for å finne disse. 1748 er det skifte etter Jacob Arntsen i Bremstein, og som etter matrikkelen 1723 bruker av halve været. Konen er Anne Erichsdt., som dør 1757. Jacob har ingen barn, og heller ingen søsken, så arvingene er hans søskenbarn : 1. Niels Joensen - Næss. 2. Ole Joensen - Olderåsen 3. Hans Joensen - død - Nødøen. 4. Ragnhild Hansdt. - barn av Hans 5. Marith Joensdt. - gift med Stephen Eliasen Viksås. 6. Kirsten Joensdt. - gift med Peder Løchaas.

Som en ser av skiftet har Joen Knudsen også to døtre som har nådd voksen alder.

Ole Joensen gifter seg ca. 1710 med Berith Hansdt.

                  Ole og Berit får barna :  

1. Hans Olsen - f: ca.1712 2. Morten Olsen - f: ca.1715 - gift 1736 med Ane Nielsdt. fra Kolstad, hvor de også bodde. 3. Knud Olsen - f: ca 1715 - død før 1750. 4. Joen Olsen - f: ca.1721 - gift 1754 med Karen Pedersdt. fra Igerøy. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Synøve Olsdt. - f: ca.1724 6. Torsten Olsen - f:1726 - gift 1752 med Elen Hansdt.. De overtar trolig Kolskogen.

Etter matrikkelen 1723, er Ole Joensen bruker av Olderåsen - 285a. Matrikkelskyld : 1 pund. ( Knud Olsen bruker Olderåsen - 285b.

Hans Olsen gifter seg ca.1739, men jeg vet ikke med hvem.

                    Hans får barna : 

1. Jacob Hansen - f:1740 - gift 1788 med Karen Larsdt. på Øver-Næss, hvor de også bodde. ( ingen barn ) 2. Esaias Hansen - f:1743 - død mellom 1763 og 1777. 3. Berith Hansdt. - f:1746 - død før 1749. 4. Berith Hansdt. - f:1749 - død som legdslem på Holand 1832 - 83 år. 5. Ole Hansen - f:1752 - død 1777 - 24 år ( døde i Rørøy ). I skiftet er bare broren Jacob Hansen, og søsteren Berith Hansdt. nevnt.

1750 er det skifte på Ole Joensen og Berith Hansdt.. Når de døde er jeg ikke sikker på, men Berith døde trolig 1749 - ”en kvinde av Olderaasen”.

Arvingene er : 

1. Hans Olsen - deres sønn - Olderåsen. 2. Morten Olsen - deres sønn - Kolstad. 3. Joen Olsen - deres sønn 4. Knud Olsen - deres sønn - død. 5. Joen Knudsen - barn av Knud. 6. Torsten Olsen - deres sønn - Olderåsen. 7. Synøve Olsdt. - deres datter.

Tar med skiftet etter Nr.4 - Joen Knudsen, som omkommer i Bremstein 1763. I hvert fall blir skiftet etter han holdt i Igerøyen da. Arvingene er : 1. Morten Olsen - farbror - Kolstad. 2. Joen Olsen - farbror - Olderåsen. 3. Torsten Olsen - farbror - Olderåsen. 4. Hans Olsen - farbror - død. 5. Jacob Hansen - barn av Hans - Risbakken. 6. Elias Hansen - barn av Hans - Risbakken. 7. Ole Hansen - barn av Hans - Svea. 8. Bergithe Hansdt. - barn av Hans - Olderåsen. 9. Synøve Olsdt. - faster - Svea.

Joen Olsen gifter seg 1754 med Karen Pedersdt. fra Inner- Igerøy. Hun var f:1726, og datter av Peder Nielsen og Johanne Larsdt.

                    Joen og Karen får barna : 

1. Thore Joensen - f:1754 - gift 1778 med Anna M. Paulsdt. fra Rørøy. Bodde i Varneset. 2. Peder Joensen - f:1758 - gift 1786 med Kirsten Erichsdt. 3. Hans Joensen - f:1761 - død 1762. 4. Hans Joensen - f:1763 - bodde i Kilvær. 5. Torsten Joensen - 6. Ane Martha Joensdt. - f:1770 - død 1798.

Joen Olsen dør 1783 - 67 år gammel. Skiftet blir holdt 1785. Arvingene er : 1. Karen Pedersdt. - hans kone. 2. Thor Joensen - sønn. 3. Peder Joensen - sønn. 4. Hans Joensen - sønn - 18 år. 5. Torsten Joensen - sønn - 17 år. 7. Ane Martha Joensdt. - datter - 14 år.


Marith Knudsdt. gifter seg 1737 med Ole Joensen fra Nergården på Viksås, og var f: ca.1715. Foreldrene var Joen Baardsen og Marith Olsdt.

                 Ole og Marith får barna : 

1. Marith Olsdt. - f:1738 - gift 1767 med Ole Nielsen fra Ulvingen. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Joen Olsen - f:1741 - død 1766. 3. Knud Olsen - f:1744 - gift 1776 med Maria Dønnesdt. på nabo - gården - enken etter Johannes Olsen. 4. Hans Olsen - f:1746 - døde 1775 - 29 år. 5. Magli Olsdt. - f:1750 - gift 1775 med Erich Eliasen på Kolstad, hvor de også bodde.

Marith Olsdt. gifter seg 1767 med Ole Nielsen, som da står oppført fra Ulvingen.

                    Ole og Marith får barna : 

1. Joen Olsen - f:1767 - død 1793 - 25 år. 2. Anna Olsdt. - f:1770 - gift 1792 med Erik Eliasen fra Kolstad. De overtar gården etter hennes foreldre. 3. Maria Olsdt. - f:1771 - døde ugift 1837 - 65 år. 4. Pernille Olsdt. - f:1777 - død 1780.

                Gården ved folketellingen 1769.	

1. Ole Joensen - leilending - 54 år. 2. Marith Knudsdt. - hans kone - 62 år. 3. Knud Olsen - deres sønn - 25 år. 4. Hans Olsen - deres sønn - 22 år. 5. Magli Olsdt. - deres datter - 20 år. 6. Ole Nielsen - svigersønn ( gift 1767 ) - 24 år. 7. Marith Olsdt. - hans kone - 31 år. 8. Joen Olsen - deres sønn ( ikke med ) - 2 år.

Joen Olsen dør 1793 - 25 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arving er faren Ole Nielsen.

Anna Olsdt. gifter seg 1792 med Erik Eliasen fra Kolstad. Han var f:1760, og sønn av Elias Erichsen og Dorthe Pedersdt. på Nordgården.

                    Erik og Anna får barna : 

1. Peternella Eriksdt. - f: ca.1793 - gift 1827 med Hans Jonasen fra Nessjøen på Næss ( ”Magnushuset ”). De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Johannes Eriksen - f:1794 - omkom på havet 1857. 3. Lars Eriksen - f:1797 - død 1862. 4. Elias Eriksen - f:1800 - gift 1828 med Jacobia Pedersdt. 5. Baard Eriksen - f:1803 - død før 1850. ( bodde i Vesten ) 6. Dines Eriksen - f:1807 - gift 1832 med Uldricha Olsdt. fra Vegstein. Bodde på Kolstad. 7. Hans Chr. Eriksen - f:1812 - død 1814.

Lars Eriksen dør som ”selvfosterkar” på Olderåsen 1862 - 65 år gammel. Arvingene er : 1. Peternella Eriksdt. - hans søster - 69 år. 2. Dines Eriksen - hans bror - død - Kolstad. 3. Lorents Dinesen - barn av Dines - 25 år. 4. Hans Dinesen - barn av Dines - Skomo. 5. Rafael Dinesen - barn av Dines - 19 år - Skogsholmen i Tjøtta. 6. Inger Dinesdt. - barn av Dines - 20 år - Brønnøy. 7. Rakel Dinesdt. - barn av Dines - 16 år - Kolstad. 8. Baard Eriksen - hans bror - død - Wisten i Forvik. 9. Elen A. Baardsdt. - barn av Baard. 10. Inger O. Baardsdt. - barn av Baard.

          Gården Olderåsen - 285a., ved folketellingen 1801. 

1. Erik Eliasen - bonde / leilending - 1.ekt. - 39 år. 2. Anna Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 31 år. 3. Johannes Eriksen - deres sønn - 7 år. 4. Lars Eriksen - deres sønn - 4 år. 5. Elias Eriksen - deres sønn - 2 år. 6. Peternella Eriksdt. - deres datter - 8 år. 7. Elen Eliasdt. - deres tjenestepike - ugift - 17 år. 8. Ole Nielsen - holdsmann - 1.ekt. - 57 år. 9. Marith Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 64 år. 10. Karen Pedersdt. - inderst. / gård i dagleie - enke - 71 år.

Ole Nielsen dør 1804 - 60 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Marith Olsdt. - hans kone. 2. Anna Olsdt. - deres datter - gift med Erik Eliasen, Olderåsen. 3. Maria Olsdt. - deres datter - 30 år.

Marith Olsdt. dør 1815 - 77 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Anna Olsdt. - hennes datter - gift med Erik Eliasen, Olderåsen. 2. Maria Olsdt. - hennes datter - hjemme.

Peternella Eriksdt. gifter seg 1827 med Hans Jacob Jonasen fra Nessjøen på Næss. Han var f:1799, og sønn av Jonas Hansen og Mille Eliasdt. De får 1829 datteren Maren Maria Hansdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun blir 1858 gift med Lorentz Andreasen, og får en husmannsplass i Åsgården på Sundsvold. ( besteforeldre til bl. and. Jenny på Magnetholmen ).

Hans Jonasen dør som bonde 1834 - 34 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Peternella Eriksdt. - hans kone. 2. Maren Maria Hansdt. - deres datter.

Etter matrikkelen 1836, er enken etter Hans Jonasen - Peternella Eriksdt. - bruker av gården Olderåsen - 285a., br.nr. 1. Matrikkelskyld gammel : 1 pund, ny : 3 ort - 23 skill.

Kårbrev fra Christopher Martinus Olsen til Peternella Eriksdt. - dat. 3.okt. 1848.

Bygselbrev fra C. Stephansen til Christopher Martinus Olsen - dat. 3.okt. 1848.

Erik Eliasen dør 1851 - 90 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Johannes Eriksen - hans sønn - Vega. 2. Lars Eriksen - hans sønn - Vega. 3. Dines Eriksen - hans sønn - Vega. 4. Pernille Eriksdt. - hans datter - Vega. 5. Baard Eriksen - hans sønn - død - Austadfjorden i Forvik. 6. Inger S. Baardsdt. - barn av Baard - 11 år. 7. Elen A. Baardsdt. - barn av Baard - 9 år.

Christopher Martinus Olsen var f:1825, og sønn av Ole Christophersen og Anna Olsdt. på Ner - Næssgården. Han gifter seg 1849 med Berith Anna Johansdt. fra Brandsviken - f:1825, og datter av Johan Olsen og Olina Nielsdt.

             Christopher og Berith får barna : 

1. Niels Enoch Christophersen - f:1850 - gift 1873 med Elerine Petersdt. fra Kolstad. Reiste til Amerika 18??. 2. Ole Saul Christophersen - f:1851 - gift 1879 med Elen Erichsdt. fra Bremstein. De overtok gården etter hans foreldre. 3. Katrine O. Christophersdt. - f:1853 - gift 1880 med Anton Johansen fra Vegstenøyen. Bodde i Mjødgroven i Ulvingen. 4. Peter Kristian Christophersen - f:1856 - død 1879. 5. Anton Beck Christophersen - f:1858 - gift 1881 med Johanna Thorsdt. Ble brukere av Linbakken 1. 6. Alexander Christophersen - f:1859 - gift 1880 med Olina Hendriksdt. fra Nergården på Næss. 7. Anna Randine Christophersdt. - f:1861 - gift 1880 med Ole Hendriksen på Sørgården, Vika - hvor de også bodde. 8. Hanna Sophie Christophersdt. - f:1863 - gift 1884 med Andreas Fredriksen Blix. Bodde en kort tid på Olderåsen, før de dro til Amerika. 9. Anne Kathrine Christophersdt. - f:1869 - gift 1892 med Nikolai Petersen fra Valsjøen. Bodde på Olderåsen til Nikolai døde 1895.

Skjøte fra C. Stephansen til Christopher M. Olsen - dat. 7.juni 1859.

       Olderåsen - 285a. - br.nr. 1., ved folketellingen 1865. 

1. Christopher Olsen - gårdbruker / selveier - 41 år. 2. Berith Johansdt. - hans kone - 41 år. 3. Niels Christophersen - deres sønn - tjenestedreng - 16 år. 4. Ole Christophersen - deres sønn - 15 år. 5. Katrine Christophersdt. - deres datter - 13 år. 6. Peter Christophersen - deres sønn - 10 år. 7. Anton Christophersen - deres sønn - 8 år. 8. Alexander Christophersen - deres sønn - 7 år. 9. Anna Christophersdt. - deres datter - 5 år. 10. Hanna Christophersdt. - deres datter - 3 år. 11. Nicoline Johansdt. - tjenestepike - ugift - 16 år. 12. Peternella Eriksdt. - kårenke ( eget hus ) - 77 år. Gården hadde : 1 hest, 10 kyr, 17 sauer og 1 gris, 2 tønner bygg, 4 tønner havre og 6 tønner poteter. I tillegg hadde Peternella Eriksdt. 1 ku og 2 sauer.

       Olderåsen - 285a., br.nr. 1, ved folketellingen 1875. 

1. Christopher Olsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1825. 2. Berith Johansdt. - hans kone - f:1825. 3. Ole Christophersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1851. 4. Peter Christophersen - deres sønn - fisker - ugift - f:1856. 5. Katrine Christophersdt. - deres datter - hj. til - ugift - f:1853. 6. Aleksander Christophersen - deres sønn - hj. foreldrene - f:1859. 7. Anna Christophersdt. - deres datter - f:1862. 8. Hanna Christophersdt. - deres datter - f:1863. 9. Anne Christophersdt. - deres datter - f:1868. 10. Ingeborg Nielsdt. - tj. pike ( fra Sverige ) - ugift - f:1854. 11. Peternella Eriksdt. - kårenke - føderåd av nr. 1. - f:1793. Gården hadde : 1 hest, 8 kyr, 30 sauer og 2 griser, 2 tønner bygg, 4 tønner havre og 8 tønner poteter.

Ole Saul Christophersen gifter seg 1879 med Elen Vilhelmina Erichsdt. fra Bremstein. Hun var f:1856, og datter av Erich Pedersen og Peternille Hendrichsdt.

                Ole og Ellen får barna : 

1. Karl Christophersen - f:1881 2. Kristine Christophersdt. - f:1883 3. Eline Christophersdt. - f:1885 - gift 1914 med Einar Olsen Sundsvold. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Sanna Christophersdt. - f:1887 - gift 1913 med Teodor Johannesen fra Lisstaulan på Holand. De overtar en del av gården til hennes foreldre. 5. Kristian Christophersen - f:1890 - gift 1926 med Agnes Lorentsen. De overtar gården etter hans foreldre. 6. Agnes Christophersdt. - f:1894 - gift 1925 med Jon Robertsen. Fikk en husmannsplass på gården. ( begge var lærere ). 7. Jenny Christophersen - f:1896.

Etter matrikkelen 1891, er Christopher M. Olsen bruker av Olderåsen - 285a., br.nr. 1. Matrikkelskyld urevidert : 3 ort - 23 skill., revidert : 2 mark - 87 øre.

            Olderåsen - br.nr. 1., ved folketellingen 1900. 

1. Christopher Olsen - gårdbruker / selveier - f:1825. 2. Berith Johansdt. - hans kone - f:1825. 3. Anne Christophersen - deres datter - syerske - f:1867. 4. Konstanse Antonsen - hennes datter / tj.pike - ugift - f:1882. 5. Amalia Madsen - tjenestepike - ugift - f:1881. 6. Magdalena Antonsen - datter av Konstanse - f:1894.

             Nyboligen på Olderåsen - br.nr. 1. 

1. Ole Christophersen - handelsmann ( ” Losyn`” ) - f:1854. 2. Elen Erichsdt. - hans kone - f:1856. 3. Kristine Olsen - deres datter - ugift - f:1883. 4. Eline Olsen - deres datter - f:1885. 5. Sanna Olsen - deres datter - f:1887. 6. Kristian Olsen - deres sønn - f:1889. 7. Agnes Olsen - deres datter - f:1893. 8. Jenny Olsen - deres datter - f:1895. 9. Hanna Pedersen - losj. handarbeider - ugift - f:1833.

Etter matrikkelen 1907, er Kristian Olsen bruker av Olderåsen - br.nr. 1. Matrikkelskyld : 2 mark - 87 øre.

Christopher Olsen dør 11.mars 1908 - 83 år gammel. Berith Johansdt. dør 12.des. samme år - også hun 83 år gammel. Arvingene er : 1. Ole Christophersen - deres sønn - 55 år - Olderåsen. 2. Katrine Christophersen - deres datter - 54 år - Mjødgroven. 3. Anton Christophersen - deres sønn - 49 år - i Amerika. 4. Aleksander Christophersen - deres sønn - 48 år - Furulund i Sulitjelma ( er snekker ). 5. Anna Christophersen - deres datter - 45 år - gift med Ole Hendriksen, Vika ( Sørgården ). 6. Hanna Christophersen - deres datter - 43 år - gift med Nn Blix i Wineca, Ill, Amerika. 7. Ane Valø Christophersen - deres datter - 38 år - Brønnøy Barnehjem.

            Olderåsen - br.nr. 1., ved folketellingen 1910. 

1. Ole Kristoffersen - gårdbruker / handelsmann - f:1851. 2. Elen Kristoffersen - hans kone - f:1856. 3. Kristine Kristoffersen - deres datter / butikk / gårdsarb. - ugift - f:1883. 4. Eline Kristoffersen - deres datter - sypike - f:1885. 5. Sanna Kristoffersen - deres datter - arbeider i huset - ugift - f:1887. 6. Kristian Kristoffersen - deres sønn - gårdsarbeide - ugift - f:1890. 7. Agnes Kristoffersen - deres datter - arbeider i huset - ugift - f:1894. 8. Jenny Kristoffersen - deres datter - f:1896. 9. Laura Reitan - barn ? - født Mo i Rana 31/7 - f:1908.

Ole Saul Kristoffersen dør 1925 - 74 år gammel.

Kristian Christophersen ( Olsen ) gifter seg 1926, med Agnes Lorentsen

               Kristian og Agnes får barna : 

1. Oddlaug Kristoffersen - f:1827 2. Stoffer Kristoffersen -                     Tronåsen - br.nr. 14 

De første som bodde på Tronåsen, var trolig Helmer Kristian Hansen og Anna Tronsdt. Helmer var fra Holand - f:1865, og sønn av Hans Danielsen og Kirsten Paulsdt. Anna Tronsdt. var f:1870, og fra Birkenes.

                 Helmer og Anna får barna : 

1. Anton Helmersen - f:1888 - Birkenes 2. Peder A. Dahl Helmersen - f:1892 - Tronåsen 3. Inanda Sofie Helmersen - f:1897 4. Kanutte Marie Helmersen - f:1900 5. Gudrun Agathe Helmersen - f:1902

         Husmannsplassen Tronåsen, ved folketellingen 1900. 

1. Helmer Hansen - husmann uten jord / fisker / murer - f:1865. 2. Anna Tronsdt. - hans kone - f:1870. 3. Anton Helmersen - deres sønn - f:1888. 4. Peder Helmersen - deres sønn - f:1891. 5. Inanda Helmersen - deres datter - f:1897. 6. Kanutte Helmersen - deres datter - f:1900.

13.jan. 1909, får Gustav Johansen festeseddel på en stuetomt på br.nr. 1 og 2. Festet gjelder i minst 30 år ( 24 - 689 ).

15.des. 1909, får Gustav Johansen auksjonssjøte på plassen ( 24 - 1207 ).

         Husmannsplassen Tronåsen, ved folketellingen 1910. 

1. Didrikke Haagensdt. - dagarbeider - enke etter 2.ekt. - f:1857. 2. Johannes Johansen - hennes sønn - f:1897. 3. Einar Johansen - hennes sønn - f:1900. 4. Gustav Johansen - hennes sønn - matros - ugift - f:1889.

Tar med familien til Didrika Haagensdt. i en litt forkorta utgave her ( se under Øver-Næss og Vegstenøyen for mer ). Didrika var f:1857, og datter av Haagen Olsen og Kirsten Didriksdt. i Valen, Øver-Næss. Hun ble 1875 gift med Ole Andersen fra Lom i Gudbrandsdalen, og sammen fikk de barna Hansine, Marie og Tora. Ole døde 1880, og Didrika giftet seg opp igjen 1882 med Johan Jacobsen fra Kjul. De bodde på Vegstenøyen, og fikk alle disse barna der, så nær som nr.1., som var født i Valen.

1. Olea Emelie Johansen - f:1883 - gift 1908 med Johan Andreasen i Tosan, Eidem. 2. Gustav Adolf Johansen - f:1885 - død samme år. 3. Katrine Petrike Johansen - f:1886 - død 1889. 4. Gustav Martin Johansen - f:1889 5. Håkon Johansen - f:1894 - død 1993 6. Johannes Johansen - f:1897 7. Einar Hagen Johansen - f:1900

Først på 1900 tallet flytter Johan Jakobsen og Didrika Haagensdt. til Grøtland, hvor Johan Andreas Jakobsen dør av tarmslyng 11.feb. 1906 - 55 år gammel. Han står da oppført som inderst ( bor hos andre ), men hvor vet jeg ikke sikkert. Det er mulig de bor hos Christopher Olsen på Olderåsen, som hadde et stort hus, og som nå var nesten ”folketomt”. ( se skifte etter Chr. Olsen og kona 1908 ).

20.des. 1922 : Skjøte fra Gustav Johansen til Olea Sund på stue - og fjøsbygning på plassen Tronåsen for 500 kr. ( 2 - 594 ).

Olea Alfhild Sund var f:1889, og datter av Ole Arntsen Sund og Anne Petersdt. i Vasskaret, Dønnes. ( Hun ble først gift 1925 med Alfred Sørdahl ).

25.mai 1923 : Skylddeling på Olderåsen - br.nr. 1 og 2. Utskilt plassen Tronåsen fra Olderåsen, Grøtland - br.nr. 1 og 2. Matrikkelskyld : 2 øre ( 2 - 851 ).

15.juni 1923 får Olea Sund skjøte på Tronåsen for 150 kr. ( 2 - 852 ).

20.jan. 1926 : Skjøte på plassen fra Olea Sund og mannen Alfred Sørdahl, til Benjamin Johansen, Kolstad for 1500 kr. ( 3 - 900 ). Han kjøper således plassen med hus og fjøs, som Olea Sund hadde kjøpt før hun giftet seg.

Benjamin Odin Johansen var f:1885, og sønn av Johan Johansen og Oline Andersdt på Fjellsøyen, Sundsvold. Han giftet seg 1916 med Petra Lovise Pedersdt. - f:1885, og datter av Peder Olsen og Peternelle Jacobsdt. i Næpsundet.

               Benjamin og Petra får barna : 

1. Odny Peternelle Johansen - f:1921 - Kolstad. 2. Arvid Johan Johansen - f:1927 - Tronåsen.

18.juli 1938 : Tvangsauksjonsskjøte fra Brønnøy Namsrett til Signe Pettersen, Rognan, for 400 kr.

Signe Pettersen får 26/10 - 1940 kjøpt litt tilleggsjord til Tronåsen. Parten får navnet "Nordre Tronås”, og en skyld på 2 øre. Hun betaler 30 kr for parten.


                   Aasvang - br.nr. 21. 
                   Småbruk på Tronåsen. 

De første som bodde på denne plassen var Alfred Sørdahl og Olea Sund. Olea hadde tidligere vært eier av Tronåsen - br.nr 14, fra 20/5 - 1923, til hun solgte plassen til Benjamin Johansen ( Fjelsøy ), 13/1 - 1926. Hun var på denne tiden ugift.

Olea Alfhild Sund var f:1889, og datter av Ole Arntsen Sund og Anne Petersdt. i Vasskaret, Dønnes. Hun ble 1925 gift på Vega med Alfred Mørk Sørdahl , som var f:1883, og sønn av Ole Olsen og Oleanna Danielsdt. på gården Dyrdahl søndre ( Sørdalhen ), Tjøtta.

                   Alfred og Olea får barna : 

1. Gunda Helen Sørdahl - f:1926 - Andvågan 2. Arvid Albert Sørdahl - f:1927 - Andvågan

9.sep. 1941, får Alfred Sørdahl skjøte på plassen Aasvang - br.nr. 21, for 40 kr. Skylden blir satt til 2 øre ( 21 - 145 ).

Huset de satte opp på plassen, hadde tidligere stått på husmannsplassen Vandløken på Færset.

12.des. 1943, får Arvid O. Sørdahl skjøte på gården av faren - Alfred Sørdahl -for 800 kr. ( 23 - 547 )

                 Hos Agnes Robertsen. 

Agnes Kristoffersen gifter seg 1925 med Jon Brønlund Robertsen. De får en husmannsplass på gården. Begge var lærere. Jon og Agnes får 1927 gutten Oddvar Robertsen, som skulle bli deres eneste barn.          Gården til Theodor Johannesen, Grøtland. 

Sanna Kristoffersen giftet seg 1913 med Teodor Johannesen fra Holand. Han var f:1883, og sønn av Edvard Johannesen og Ane Hendrichsdt., Gulsvåg. De overtar en part av gården til hennes foreldre.

                 Teodor og Sanna får barna : 

1. Aase Bergithe Johannesen - f:1914 2. Elisabeth Johannesen - f:1916 3. Torleif Sverre Johannesen - f:1919 4. Kaare Johannesen - f:1924

                 Olderåsen - 285., br.nr. 2. 

Ole Knudsen ser ut til å være bruker av Olderåsen - 285b. fra litt før 1700. Etter matrikkelen 1723, er han fremdeles bruker ( er da ca.55 år gammel ). Matrikkelskyld : 12 mark.

Torsten Olsen fra nabogården ser ut til å overta gården. Han var f:1726, og sønn av Ole Joensen og Berith Hansdt. Han gifter seg 1752 med Ellen Hansdt.

               Torsten og Ellen får barna : 

1. Ole Torstensen - f:1751 2. Hans Torstensen - f:1753 3. Claus Torstensen - f:1754 4. Anne Torstensdt. - f:1756 5. Berith Torstensdt. - f:1758 6. Jens Torstensen - f:1760

Torsten Olsen dør 1766 på Kolskogen, så her er det trolig en feil. Torsten bodde trolig på Kolskogen.


Johannes Olsen gifter seg 1775 med Maria Dønnesdt. De får samme året datteren Abel Johanna Johannesdt., som 1805 blir gift med enkemann Jens Arntsen på Gulsvåg ( trolig Vardhaugen ).

Johannes Olsen dør 1775. Skifte blir holdt samme år. Arvingen er konen Maria Dønnesdt. ( Abel er ikke født ).

Maria Dønnesdt. Gifter seg igjen 1776 med Knud Olsen fra nabogården. Han var f:1744, og sønn av Ole Joensen og Marith Knudsdt.

                 Knud og Maria får barna : 

1. Johannes Knudsen - f:1778 - gift 1799 med Elisabeth Haslop. Hun var f:1782, og datter av presten. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Ole Knudsen - f:1781 3. Maria P. Knudsdt. - f:1792 4. Berith C. Knudsdt. - f:1795

        Olderåsen - 285b., br.nr. 2, ved folketellingen 1801.

1. Knud Olsen - gårdbruker / leilending - 1.ekt. - 59 år. 2. Maria Dønnesdt. - hans kone - 2.ekt. - 53 år. 3. Ole Knudsen - deres sønn - ugift - 20 år. 4. Maria Knudsdt. - deres datter - 10 år. 5. Berith Knudsdt. - deres datter - 7 år. 6. Johannes Knudsen - deres sønn - 1.ekt. - 23 år. 7. Elisabeth Haslop - hans kone ( prestedatter ) - 1.ekt. - 19 år.

Maria Dønnesdt. dør 1805 - 65 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Knud Olsen - hennes mann. 2. Johannes Knudsen - deres sønn - 30 år. 3. Abel J. Johannesdt. - hennes datter - gift med Jens Arntsen, Gulsvåg. 4. Maria Knudsdt. - deres sønn - 14 år. 5. Berith Knudsdt. - deres datter - 11 år.

Knud Olsen dør 1810

Johannes Knudsen gifter seg 1799 med Elisabeth Haslop. Hun var f:1782 på Gladstad, og datter av presten Haslop

             Johannes og Elisabeth får barna : 

1. Per Nicolai Johannesen - f:1800 2. Didrik Haslop Johannesen - f:1801 - gift 1826 med Marit Andersdt. De overtar Heimgården på Valla. 3. Hans Sylov Johannesen - f:1805 - gift 1828 med Elen Johnsdt., siden med Ingeborg Nielsdt. fra Vika. Overtok etter hvert farsgården. 4. Alexander H. Johannesen - f:1807 - gift ca.1833 med Susanne Dinesdt. Bodde en kort tid på Vallnautøy. 5. Knut Benjamin Johannesen - f:1811 - død 1848. 6. Maria Johannesdt. - f:1815 7. Andreas Carl Johannesen - f:1821 - gift 1857 med Maria Iversdt., og siden 1884 med Martha Eliasdt.. De ble brukere av Flatåsen sør, men Andreas hadde ingen barn. ( huset de bodde i ble siden kalt Martha stua ).

Hans Sylov Johannesen gifter seg 1828 med Elen Johnsdt.. De overtar 1831 halve Nordgården på Kolstad.

                     Hans og Elen får barna : 

1. Nicolai Johan Hansen - f:1829 - Olderåsen - gift 1864 med Oline Sophie Olsdt. - enke etter Hermand Nielsen i Kjelkedalen - hvor de også bodde. Nicolai var i mange år en populær ordfører i Vega. 2. Petter Andreas Hansen - f:1831 - Kolstad - gift 1867 med Anna Jonasdt. fra Bukkøy. Ble brukere av gården Småhaugan på Holand.

Elen Johnsdt. dør som bondekone på Kolstad 1833 - 32 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Hans Sylov Johannesen - hennes mann. 2. Nicolai Hansen - deres sønn - 4 år. 3. Petter Hansen - deres sønn - 1 år.

Etter at kona døde flytter Hans tilbake til Olderåsen, og overtar farsgården - 285b. Gården på Kolstad blir overtatt av Dines Erichsen.

Hans Sylov Johannesen får bygsel på Olderåsen - 285b., 1834, og skjøte på gården 17.mai 1854.

Ettermatrikkelen 1836, er Hans Sylov Johannesen bruker av gården Grøtland, Olderåsen - 285b., br.nr. 2. Gammel matrikkelskyld : 12mark, ny : 1 ort - 23 skill.

Hans Sylov Johannesen gifter seg igjen 1839 med Ingebor Nielsdt. fra Vika. Hun var f:1803, og datter av Niels Erichsen Schytte og Marith Eriksdt. i Oppgården. Hans og Ingebor får 1841 datteren Elen Oline Hansdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun gifter seg 1866 med Lorents Johansen fra Nærø, og bodde på Kolstad, hvor de ble brukere av

Ingen av barna til Hans Sylov Johannesen blir på gården, og 2.des. 1855, får Lars Olsen skjøte på gården, mot kår til selgeren og hans konen.

Lars Jens Andreas Olsen var f:1815 på Færset, og sønn av Ole Nielsen og Kirsten Jensdt. Han giftet seg 1853 med Johanne Cathrine Olsdt. fra Ner - Næss. Hun var f:1832, og datter av Ole Christophersen og Anna Olsdt. ( broren - Christopher Olsen - var for kort tid siden blitt bruker av Olderåsen - 285a.).

                  Lars og Anna får barna :  

1. Ole Karl Larsen - f:1854 - gift 1876 med Maria Sevaldsen fra Gudbrandsdalen. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Hendrik Olaus Larsen - f:1856 - død 1857. 3. Hendrik Olaus Larsen - f:1857 - død samme år. 13. Ane Hendrike Larsdt. - f:1859 - gift 1876 med Johannes Sevaldsen fra Lom i Gudbrandsdalen. Ble brukere av Linbakken, Kolstad. 14. Peter Olaus Larsen - f:1863 - gift 1895 med Marianne Nikolaisdt. Hadde en husmannsplass på gården. ( Hans i Hestviken bodde der siden ). 15. Hanna Oline Larsdt. - f:1867 - gift med Math. Holstad, Trondheim.

           Olderåsen - 285b., br.nr. 2., ved folketellingen 1865.

1. Lars Olsen - gårdbruker / selveier - 51 år. 2. Johanne Olsdt. - hans kone - 33 år. 3. Ole Larsen - deres sønn - 12 år 4. Ane Larsdt. - deres datter - 7 år. 5. Peter Larsen - deres sønn - 3 år. 6. Hendrika Hendriksdt. - tjenestepike - ugift - 17 år. 7. Hans S. Johannesen - kårmann - 2.ekt. - 60 år. 8. Ingebor Nielsdt. - hans kone - 1.ekt. - 62 år. 9. Peter Hansen - deres sønn - ugift - 34 år. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 6 sauer, 1 geit og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 ½ tønne havre og 4 tønner poteter.

           Olderåsen - 285b., br.nr. 2, ved folketellingen 1875. 

1. Ole Larsen - gårdbruker / selveier / fisker - ugift - f:1854. 2. Oline Julsdt. - tjenestepike ( fra Vik ) - ugift - f:1821. 3. Marie Sevaldsdt. - tjenestepike - ugift - f:1854. 4. Peter Larsen - dreng - passer kreaturene - ugift - f:1863. 5. Johannes Sevaldsen - jordarbeider og fisker - ugift - f:1851. 6. Anne Larsdt. - hans forlovede - ugift - f:1859. 7. Hans Sylov - føderådsmann og graver - f:1805. 8. Ingebor Nielsdt. - hans kone - f:1803. Gården hadde : 1 hest, 6 kyr og 10 sauer, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter.

Ole Karl Larsen gifter seg 1876 med Marie Sevaldsen - f: ca.1855, og fra Lom i Gudbrandsdalen.

                  Ole og Maria får barna : 

1. Lise Konstanse Olsdt. - f:1876 - gift 1896 med Anton Nilsen fra Heian på Kolstad. 2. Nils Peder Olsen - f:1878 - gift 1908 med Malla Eliasen på Heian på Næss. De overtok store deler av gården etter hennes foreldre. 3. Olaf Marenius Olsen - f:1880 - død 1881. 4. Sandberg J. H. Olsen - f:1883 5. Hans Olger Olsen - f:1885 - død 1891. 6. Threse Josefine Olsdt. - f:1889 7. Hans Edvard Olsen - f:1892 - gift 1926 med Asbjørg Johansen fra Øver-Næss. De overtar gården etter hans foreldre.

Etter matrikkelen 1891, er Ole K. Larsen bruker av Olderåsen - 285b., br.nr. 2. Matrikkelskyld urevidert : 1ort - 23 skill., revidert : 1 mark - 84 øre.

Lise Konstanse Olsdt. gifter seg 1896 med Anton Ditmar Nilsen fra Kolstad. Han var f:1867, og sønn av Nils Petersen og Abel Johansdt. på Heian. Anton og Lise får 1897 datteren Anna Marie Antonsen, som blir deres eneste barn. Anton dør av tæring samme år som datteren ble født - 30 år gammel. Skiftet blir holdt samme år ( står oppført som skraphandler ). Arvingene er : 1. Lise Olsdt. - hans kone. 2. Anna Maria Antonsen - deres datter - 4 mnd. Verge for datteren : Ole Christophersen, Olderåsen.

Lise Konstanse Olsen reiser til Trondheim 1901.

           Olderåsen - br.nr. 2., ved folketellingen 1900.   

1. Ole Karl Larsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1854. 2. Marie Sevaldsen - hans kone - f:1854. 3. Nils Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1878. 4. Sandberg Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1883. 5. Threse Olsen - deres datter - f:1889. 6. Hans Olsen - deres sønn - f:1892. 7. Helmine Madsen - tjenestepike - ugift - f:1884.

Etter matrikkelen 1907, er Ole Karl Larsen bruker av Olderåsen - br.nr. 2. Matrikkelskyld : 1 mark - 84 øre.

           Olderåsen - br.nr. 2., ved folketellingen 1910. 

1. Ole Larsen - gårdbruker / fisker - f:1854. 2. Marie Sevaldsen - hans kone ( Lom i Gudbrandsdalen ) - f:1854. 3. Hans Olsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1892. 4. Anna Olsdt. - tj. pike - arbeider i huset - ugift - f:1882.

Ole Karl Larsen dør 1928 - 74 år gammel.

Hans Edvard Lund Olsen gifter seg 1926 med Asbjørg Johansen fra Øver-Næss. Hun var f:1904, og datter av Gerhard Johansen og Elen Petersdt.

                Hans og Asbjørg får barna : 

1. Guri Olsen - f:1927        Gården Bakken - br.nr. 18 ( utgått fra br.nr. 2.). 

Selv om Nikolai Olsen og Karen Sevaldsen bodde i Kuviken, Næpsundet, tar jeg med familien her.

                 Nikolai og Karen får barna :

1. Sandberg J. Nikolaisen - f:1886 - død samme år. 2. Sandberg K. Nikolaisen - f:1887 - gift 1921 med Anna Eliasdt. fra Risbakken. De overtar gården etter hans foreldre. 3. Gustav P. Nikolaisen - f:1889 - omkom etter å ha falt utfor skrent på fjellet under forsøk på å få ned geitene til Nikoline i Vegdalen. 4. Elvine P. Nikolaisdt. - f:1892 - død 1899. 5. Kathinka T. Nikolaisdt. - f:1894 6. Emelius M. Nikolaisen - f:1898 7. Olaf L. Nikolaisen - f:1900

Sandberg Kristian Nikolaisen gifter seg 1921 med Anna Berntine Eliasen fra Risbakken. Hun var f:1895, og datter av Meyer Eliasen og Oline Benjaminsdt.

                 Sandberg og Anna får barna : 

1. Gustav Nikolaisen - f:1921 - død samme år. 2. Gustav Nikolaisen - f:1922 3. Erna Sofie Nikolaisen - f:1925 4. Åse Nellie Nikolaisen - f:1928

Sandberg Nikolaisen får 5/11 - tingl. 15/11 - 1930, skjøte av Maria Larsen ( Sevaldsen ) på Bakken for 400 kr. Samme dato er det tinglest skjøte til Sandberg på en stuebygning fra moren Karen Sevaldsen for 300 kr.

             Kolskog - 285d. - br.nr. 4.   

Etter jordboken 1680 og 1691, er det tre som bruker gården Grøtland. ( gården Grøtland består av Risbakken, Olderåsen og Kolskogen ). Disse er : 1. Ole - bruker Olderåsen - br.nr.2. - 12 mark. 2. Hans Haagensen - bruker Risbakken og Kolskogen - ( br.nr. 3, 4, 5 og 6 ) - 2 pund - 12 mark. 3. Joen - bruker Olderåsen - br.nr.1. - 1 pund.

Som en ser er Hans Haagensen bruker av en svært stor gård, men jeg tror at alt på denne tid er Kolskogen i bruk. Det er mulig Hans bodde i det vi i dag kaller Heimgården. Det som er sikkert er imidlertid at ved folketellingen 1701, er Ole Hendrichsen bruker av Kolskogen. Han ble ca.1680 gift med Berith Thronsdt. fra Burøyen, som var f: ca.1660, og datter av Thron i Burøyen.

                   Ole og Berith får barna :   

1. Hendrich Olsen - f:1683 - gift på Kolstad. 2. Thron Olsen - f:1690 - gift ca. 1712 med Lucia Nielsdt.. Ble brukere av Sørgården på Viksås. 3. Haagen Olsen - f:1692 - gift ca. 1720 med Kirsten Larsdt. på Nord - Kjul, hvor de også bodde. 4. Hans Olsen - f:1698 - gift ca.1702 med Berith Nielsdt. i Nordøyen, Hysværet, hvor de også bodde. ( 2.ekt. :1727 med Kirsten Paulsdt. ). 5. Thomas Olsen - f: 1702 - gift 1727 med Anna Paulsdt.. De overtar gården etter hans foreldre.

Etter matrikkelen 1723, er Ole Hendrichsen bruker av Kolskogen - 285d. Matrikkelskyld : 12 mark.

Thomas Olsen gifter seg 1727 med Anna Paulsdt.

              Thomas og Anna får barna : 

1. Kirsten Thomasdt. - f:1727 - død før 1758. 2. Paul Thomasen - f:1730 - gift 1753 med Ingeborg Joensen fra Kjul. Bodde på Kolstad. 3. Dorthe Thomasdt. - f:1733 - gift 1753 med Lars Jacobsen på Småhaugan, Holand - hvor de også bodde. 4. Berith Thomasdt. - f:1735 - død samme år. 5. Ole Thomasen - f:1737 - gift ca. 1765 med Marith Nielsdt. Bodde i Igerøyen. 6. Jens Thomasen - f:1740 - gift 1764 med Ane Torstensdt. fra Gulsvåghaugen - hvor de også bodde. 7. Berith Thomasdt. - f:1743 - død før 1758. 8. Knud Thomasen - f:1745 - død før 1758.

Thomas Olsen dør 1745 - 43 år gammel.

Anna Paulsdt. gifter seg igjen 1747 med Arnt Knudsen. De har ingen barn sammen.

Det ser ut som at Torsten Olsen fra Olderåsen - 285a. overtar gården. Han var f:1726, og sønn av Ole Joensen og Berith Hansdt. Torsten gifter seg 1752 med Ellen Hansdt.

                Torsten og Ellen får barna : 

1. Ole Torstensen - f:1751 2. Hans Torstensen - f:1753 3. Claus Torstensen - f:1754 4. Anne Torstensdt. - f:1756 5. Berith Torstensdt. - f:1758 6. Jens Torstensen - f:1760

Torsten Olsen dør på Kolskogen 1765 - 39 år gammel. Ikke skifte å finne. Ved folketellingen 1769 ( som er svært mangelfull ), er det mulig at en ved navnet Joen Nielsen - 50 år, og hans kone Karen Hendrichsdt. - 40 år bor på gården.

Anna Paulsdt. dør 1758 - 54 år. Skiftet blir holdt 17.juni samme år. Arvingene er : 1. Arnt Knudsen - hennes mann. 2. Paul Thomasen - hennes sønn - gift på Kolstad. 3. Ole Thomasen - hennes sønn - 21 år - hjemme. 4. Jens Thomasen - hennes sønn - 18 år. 5. Knud Thomasen - hennes sønn - 12 år. 5. Dorthe Thomasdt. - hennes datter - gift med Lars Jacobsen, Holand. Boets midler : 66 - 01 - 02.

                                   Helg. spk. No. 2. - fol. 199. 

Arnt Knudsen gifter seg igjen 1758 med Johanna Arntsdt. fra Kolstad. Hun var f:1727, og datter av Arnt Olsen og Karen Stephensdt.

                 Arnt og Johanna får barna : 

1. Niels Arntsen - f:1759 - Olderåsen - gift 1782 med Anne Paulsdt. fra Halmøyen. 2. Elen Peternille Arntsdt. - f:1763 - Kjul

Arnt Knudsen dør 1774. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Johanna Arntsdt. - hans kone. 2. Niels Arntsen - deres sønn - 15 år. 3. Elen Olsdt. - deres datter - 11 år - hos stefaren Johannes Olsen. ( Dette må være feil. Johannes Olsen Kolskog ble gift 1773 med Maria Dønnesdt., og bruker trolig gården nå ).

Etter at Anna Paulsdt. døde 1758, og Arnt Knudsen gifter seg igjen med Johanna Arntsdt., ser det ut til at gården er kommet på andre hender.

Ved folketellingen 1769 ( som er svært mangelfull ), ser det ut til at en ved navnet Joen Nielsen - 50 år, og hans kone Karen Hendrichsdt. - 40 år har overtatt gården. Karen var f:1730, og var et uekte barn Marith Olsdt. hadde med Hendrich Johansen, Hongset. Hun giftet seg 1760 med Joen Nielsen, og begge står da oppført på Hongset.

De som ser ut til å overta gården er Johannes Olsen og Maria Dønnesdt.. De gifter seg 1774, og Johannes er da oppført som ungkar fra Færset. Ved folketellingen 1769, er han dreng på Færset - 25 år - og kan derfor godt være sønn av Ole Hendrichsen på Kolstad, og f:1744. En annen ting som tyder på dette er at vitnene ved forlovelsen er Paul Thomasen Kolstad ( sønn av Thomas Olsen på Kolskogen ) og Ole Mortensen Holand.. Maria Dønnesdt. er oppført som pike fra Kolskogen, men er neppe fra Vega.

Johannes og Maria får 1775 datteren Abel Johanna Johannesdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun blir 1805 gift med Jens Arntsen, Gulsvåg ( trolig på Vardhaugen ).

Johannes Olsen dør 1775 - 30 år. Skiftet blir holdt samme år. Arving er kona Maria Dønnesdt. ( Abel er ikke født ).

Maria Dønnesdt. gifter seg igjen med Knud Olsen. De ser ut til å overta Olderåsen - 285b. ( nabogården ).

Den som nå overtar ser ut til å bli Nils Hansen fra Ner-Næss. Han var f:1747, og sønn av Hans Arntsen og Chirsten Johannesdt. på Heian. Han gifter seg 1777 med Berith Maria Pedersdt. fra Nordgården på Gulsvåg - f:1753, og datter av Peder Esaiasen og Gjertrud Hendriksdt.

                 Nils og Berith får barna : 

1. Kirsten Pernille Nilsdt. - f:1777 - gift 1799 med Peder Nielsen på Risbakken. De overtar halve gården etter hans foreldre - 285f. 2. Elen Maria Nilsdt. - f:1780 - død 1895. 3. Hans Uldrich Nilsen - f:1785 - død 1802 - 16 år gammel. 4. Peder Arnt Nilsen - f:1787 - gift 1812 med Ingeborg Eliasdt. fra Hestviken. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Maren Maria Nilsdt. - f:1794

          Kolskogen - 285d., br.nr. 4, ved folketellingen 1801. 

1. Nils Hansen - gårdbruker / leilending - 1.ekt. - 55 år. 2. Berith Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 47 år. 3. Hans U. Nilsen - deres sønn - 15 år. 4. Peder Nilsen - deres sønn - 13 år. 5. Maren Nilsdt. - deres datter - 7 år. 6. Gjertrud Hendrichsdt. - konens mor / vanfør / enke / 2.ekt. - 71 år.

Gjertrud Hendrichsdt. var først gift med Peder Esaiasen på Nordgården, Gulsvåg. Etter hans død med Ole Knudsen fra Velfjorden. De ble foreldrene til Hendrich Olsen - husmannen nedenfor.

         Husmannsplassen - Sjøveien - under Kolskogen. 

1. Hendrich Olsen - husmann uten jord - 1.ekt. - 33 år. 2. Inger Hendrichsdt. - hans kone - 1.ekt. - 29 år. 3. Hendrich Hendrichsen - deres sønn - 5 år. 4. Jens Hendrichsen - deres sønn - 3 år.

Hendrich Olsen var f:1764, og giftet seg 1794 med Inger Hendrichsdt Walnum fra Vegstein. Begge barna er født på Kolstad. 1. Hendrich Walnum Hendrichsen - f:1796 2. Jens Hendrichsen - f:1798

Gjertrud Hendrichsdt. dør 1804 - 80 år gammel. Samtidig dør en Martha Danielsdt. - 39 år, på Kolskogen.

Nils Hansen dør 1808 - 61 år gammel. Skifte blir holdt 1810. Arvingene er : 1. Peder Nilsen - hans sønn - 20 år. 2. Kirsten Nilsdt. - hans datter - gift med Peder Nielsen, Risbakken. 3. Maren Nilsdt. - hans datter - 15 år.

Det er litt merkelig at ikke enken Berith Pedersdt. er nevnt i skiftet, all den tid hun ikke dør før 1827. Hun er da oppført som - ”fattiglem på Grøtland - 67 år”- om det er henne da.

En med navnet Martha Nielsdt. - 50 år, dør på Kolskogen 1811.

Peder Arnt Nilsen gifter seg 1812 med Ingeborg Anna Eliasdt. - f:1792, og datter av Elias Andersen og Berith Paulsdt. i Hestviken.

Peder og Ingeborg har ingen barn sammen.

Peder A. Nilsen omkommer i Lofoten i mars 1813 - 24 år gammel. De var fire mann på båten til Ole Johnsen fra Rørøystranden - 53 år, og alle omkommer. De to andre var Hendrik Erichsen - 26 år, og Bersvend Arntsen - 20 år, begge fra Holand. Skiftet etter Peder A. Nilsen blir holdt 1814. Arvingene er : 1. Berith Pedersdt. - hans mor. 2. Kirsten Nilsdt. - hans søster - gift med Peder Nielsen, Risbakken. 3. Maren Nilsdt. - hans søster - 19 år.

Det er som ved skiftet etter faren - enken er ikke med. Derimot ser en at moren lever, mens hans kone Ingeborg Anna Eliasdt. er fraværende. Kan ikke se at Ingeborg har giftet seg før hun 1823 blir gift med Baard Olsen på Stortrøen i Rørøyen - hun står da oppført fra Findneset.

Den som nå blir bruker av gården blir Christopher Christensen. Christopher Christensen gifter seg 1814 med Else Johansdt.. Begge står oppført fra Rørøyen.

             Christopher og Else får barna : 

1. Lise Christophersdt. - f:1814 2. Fredricha Jacobia Christophersdt. - f:1820

Christopher Christensen dør som leilending 1827 - 44 år gammel. Skifte blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Else Johansdt. - hans kone. 2. Lise Christophersdt. - deres datter - 12 år. 3. Fredricha Christophersdt. - deres datter - 6 år.

Lise Christophersdt. reiser til Tilrem som tjenestepike 1834 - 20 år gammel. Fredricha Christophersdt. reiste til Brønnø 1850 - 30 år gammel.

Haagen Haagensen i Flatåsen får 7.sep. 1835 skjøte på gården Kolskog - 285d. av P. Borgen. Kjøpesummen er 50 spesidaler. Haagen Haagensen var sønn av Haagen Olsen og Elisabeth Nielsdt. i Flatåsen. Han var gift med Margarethe Olsdt., men de var barnløs, så gården gikk ut av familien etter deres tid. ( Andreas Johannesen overtok ).

Søster av Haagen Haagensen - Ane Haagensdt. - f:1806 - gifter seg 1836 med Arnt Joensen fra nabogården - Flatåsen nord. Han var f:1807, og sønn av Joen Larsen og Marianne Christophersdt.

Etter matrikkelen 1836, er Arnt Joensen bruker av Kolskogen - 285d. Matrikkelskyld gammel : 12 mark, ny : 1 ort - 23 skill.

                  Arnt og Ane får barna : 

1. Haagen Olai Arntsen - f:1841 - gift 1874 med Mathea Iversdt. fra Kolstad. Haagen var smed, og bodde på Kolstad ( besteforeldre til blant andre Magnus Nessjø ). 2. Elen Hendricha Arntsdt. - f:1843 - gift 1867 med Bertel Benjaminsen fra Flåget på Holand. De overtar gården etter hennes foreldre. 3. Johan Martinius Arntsen - f:1847 - gift 1875 med Anne Hansdt. fra Gulsvåghaugen. De overtar gården ”Gluggmyr” på Øver-Næss.

        Kolskogen - 285d., br.nr. 4, ved folketellingen 1865. 

1. Arnt Johnsen - gårdbruker / selveier - 65 år. 2. Ane Haagensdt. - hans kone - 66 år. 3. Olai Arntsen - deres sønn - smed - ugift - 25 år. 4. Johan Arntsen - deres sønn - fiskeri - ugift - 19 år. 5. Elen Arntsdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 23 år. 6. Hanna Pedersdt. - deres tjenestepike - ugift - 32 år. Gården hadde : 10 kyr, 10 sauer og 1 gris, 1 ½ tønne bygg, 3 tønne havre og 3 tønner poteter.

Elen Hendricha Arntsdt. gifter seg 1867 med Bertel Martinius Benjaminsen fra Flåget på Holand. Han var f:1844, og sønn av Benjamin Olsen og Maren Joensdt.

               Bertel og Elen får barna : 

1. Martin Bertelsen - f:1869 - gift 1897 med Anne Torstensdt. fra Brandsviken. De overtar halve gården etter hans foreldre. 2. Anna P. Bertelsdt. - f:1872 - død 1881. 4. Karl Anton Bertelsen - f:1876 - død 1884. 5. Albert Bertelsen - f:1882 - gift 1908 med Hilda Johansen fra Risbakken. De overtar andre halvparten av gården. 6. Karl Bek Bertelsen - f:1885 - 7. Oskar B. Bertelsen - f:1887 - død 1919.

Haagen Olai Arntsen gifter seg 1874 med Mathea Johanne Iversdt. fra Kolstad. Hun var f:1845, og datter av Iver Benjaminsen og Johanna Iversdt. på Olderåsen. Haagen og Mathea får 1875 datteren Hanna Marie Haagensdt., som skulle bli deres eneste barn. Hun blir 1897 gift med Albert Olaus Johansen fra Stråmyra, Holand, og overtar siden gården Nessjøen, Næss ( ”Magnusgården ).

        Kolskogen - 285d., br.nr. 4, ved folketellingen 1875. 

1. Bertel Benjaminsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1845. 2. Elen Arntsdt. - hans kone - f:1844. 3. Martin Bertelsen - deres sønn - f:1869. 4. Anna Bertelsdt. - deres datter - f:1872. 8. Anton Kristoffersen - tjenestegutt - fiskeri - ugift - f:1858. 9. Mathea Thorsdt. - tjenestepike - ugift - f:1856. Gården hadde : 1 hest, 7 kyr, 17 sauer og 1 gris, 1 ½ tønne bygg, 3 ½ tønne havre og 4 tønner potetter.

           Kårboligen ( gammelhuset ) på gården. 

1. Arnt Johnsen - føderådsmann / fisker - f:1807. 2. Ane Haagensdt. - hans kone - f:1806. 3. Olaus Arntsen - deres sønn - inderst - smed - f:1841. 4. Mathea Iversdt. - hans kone - f:1845. 5. Hanna Olsdt. - deres datter - f:1875. 6. Johan Arntsen - inderst (sønn av Arnt) - fisker - f:1847. 7. Anne Hansdt. - hans kone - f:1852. Kårfolket hadde : 2 kyr og 3 sauer.

Haagen Olai Arntsen dør som smed 1879 - 38 år gammel.

Etter matrikkelen 1891, er Bertel Benjaminsen bruker av Kolskogen - 285d., br.nr. 4. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 23 dall., revidert : 2 mark - 23 øre.

Arnt Johnsen dør 31.juli 1895 - 88 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Ane Haagensdt. - hans kone. 2. Elen Arntsdt. - deres datter - g. m. Bertel Benjaminsen, Kolskog. 3. Haagen O. Arntsen - deres sønn - død. 4. Hann M. Haagensdt. - barn av Haagen - 20 år - Kolskog. 5. Johan Arntsen - deres sønn - død ( bodde på Øver-Næss ). 6. Anna Johannesdt. - barn av Johan - 18 år - Risbakken. 7. Albertine Johannesdt. - barn av Johan - 15 år - Gulsvåg. 8. Albert Johansen - barn av Johan - 11 år - hos Hans Olsen, Næss. 9. Petrine Johansdt. - barn av Johan - 10 år - hos tanten Elen, og hennes mann Bertel Benjaminsen, Kolskog. 10. Kristian Johansen - barn av Johan - 6 år - hos Martinus Olsen, på Øver-Næss ( Kristian fikk tilnavnet ”Kristian lærer”). 11. Augustin Johansen - barn av Johan - 2 år - hos sognepresten Ubberud på Gladstad. Verge for de umyndige : Christopher Olsen, Grøtland.

Martin Bertelsen gifter seg 1897 med Anne Kathrine Torstensdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1869, og datter av Torsten Johansen og Kristianne Olsdt. i Brandsviken.

               Martin og Anne får barna : 

1. Ruth Kristianna Bertelsen - f:1903 2. Aslaug Bergljot Bertelsen - f:1905

          Kolskogen - br.nr. 4., ved folketellingen 1900. 

1. Bertel Benjaminsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1843. 2. Elen Arntsdt. - hans kone - f:1843. 3. Albert Bertelsen - deres sønn - fisker - ugift - f:1882. 4. Karl Bertelsen - deres sønn - fisker - f:1884. 5. Oskar Bertelsen - deres sønn - f:1887. 6. Rebekka Johansen - tjenestepike - ugift - f:1885.

         Gammelhuset på gården ( huset til Arnt Johnsen ). 

1. Martin Bertelsen - fisker / smed - ugift - f:1869. 2. Anne Torstensdt. - hans kone - f:1869. 3. Peternelle Svendsdt. - losjerende syerske - ugift - f:1869.

Etter matrikkelen 1907, er Bertel Benjaminsen bruker av Kolskogen - br.nr. 4. Matrikkelskyld : 2 mark - 23 øre.

Albert E. Hagen Bertelsen gifter seg 1908 med Hilda Andrea Johansen fra Tjøtta. Hun var f:1879, og var et barn Helene Pedersdt. fra Olderøyen hadde med Johan Kristiansen fra Svinæs. ( Helene ble siden gift med Petter Nilsen på Risbakken - hans andre kone ).

               Albert og Hilda får barna : 

1. Haldis Johanna Kolskog - f:1908 2. Oskar Kolskog - f:1920 3. Ingebjørg Kaspara Kolskog - f:1922

         Kolskogen - br.nr. 4., ved folketellingen 1910. 

1. Martin Bertelsen - gårdbruker / smed / fisker - f:1869. 2. Anne Torstensdt. - hans kone - f:1869. 3. Ruth Bertelsen - deres datter - f:1903. 4. Aslaug Bertelsen - deres datter - f:1905. 5. Edel Edvardsen - tj. pike / arb. i huset - ugift - f:1893.

                  Føderådshuset.

1. Bertel Benjaminsen - kårmann / fisker - f:1844. 2. Elen Arntsdt. - hans kone - f:1843. 4. Albert Bertelsen - deres sønn / fisker - f:1882. 4. Hilda Johansen - hans kone - f:1879. 5. Haldis Bertelsen - deres datter - f:1908. 6. Anna Petersdt. - tj. pike - arb. i huset - ugift - f:1892. 7. Hanna Pedersdt. - losjerende - spinner - ugift - f:1834.

Elen Oline Arntsdt. dør som kårkone 1920 - 77 år gammel ( slagtilfelle ).

Bertel M. Benjaminsen dør som kår / enkemann 1923 - 79 år gammel. Døde av lungebetennelse på Sandnessjøen sykehus.


         Husmannsplassen - Bakken, Kolskogen.

Konrad Hansen gifter seg 1894 med Oline Petrine Andersdt. Begge fra Herøy.

                Konrad og Oline får barna : 

1. Harald Mørk Hansen - f:1897 - Risbakken 2. Halfrid K. Hansen - f:1909 - Kolskogen - gift 194? Med Mathis i Bukkøyen. Bodde først på Kolskogen, siden på Ner-Næss.

        Husmannsplassen Bakken, ved folketellingen 1900. 

1. Konrad Hansen - husmann uten jord / fisker - f:1868. 2. Oline Andersen - hans kone - f:1867. 3. Harald Mørk Hansen - deres sønn - f:1897.

Harald Mørk Hansen dør 1905 - 8 år gammel ( faren står da oppført som gruvearbeider ).

Konrad Mørk Hansen dør 1909 - 41 år gammel ( blodmangel ).

         Husmannsplassen Bakken, ved folketellingen 1910. 

1. Oline Andersdt. - arbeiderske - enke - f:1867. 2. Halfrid Hansen - hennes datter - f:1909. 3. Berith Nilsdt. - hennes mor - enke - f:1839.

Berith Nilsdt. dør som fiskerenke 1924 - 80 år gammel ( står f:1844 ).


          Risbakken ( ” Meiergården ”) - 285c., br.nr. 3. 

Etter jordboken 1661, var det fem gårder på Grøtland. En av disse gårdene må ha vært Risbakken - 285c., med en skyld på 12 mark. Hun som bruker gården er da enke. Ved folketellingen 1665, har hun trolig giftet seg igjen med Lorentz, som er 35 år gammel, og som ”bondesønner” på gården er oppført Paul Knudsen - 20 år, og Joen Knudsen - 12 år. Hennes forrige mann må såleder ha hett Knud. Hva etternavnet var vet jeg ikke. Etter jordbøkene 1680 og 1691, er en ved navnet Hans Haagensen oppført som bruker av alle gårdene på Risbakken, og i tillegg Kolskogen. ( han bodde muligens i ”Heimgården”). Gården hadde en skyld på 2 pund ( 48 mark ). Selv om ikke de andre gårdene er tatt med, eksisterer de sikkert i - om ikke på papiret - så ganske sikkert i virkeligheten. Ved folketellingen 1701, står Paul Knudsen - 38 år, oppført som bruker.

Etter de opplysningene en finner ovenfor, får en prøve å sette gårdens historie sammen.

Av et skifte i Grimsøy 3/7 - 1725, etter Ole Guttormsen og hans kone Chirsten Nielsdt., går det frem at de hadde en datter - Anne Olsdt. - som var gift med Paul Knudsen på Risbakken. Da Anne er død, er hennes barn arvinger av hennes part. Vi få derfor navnene på hennes barn her : 1. Knud Paulsen - barn av Anne. 2. Jens Paulsen - barn av Anne. 10. Karen Paulsdt. - barn av Anne - gift med Johannes Andersen, Bø. 11. Kirsten Paulsdt. - barn av Anne. 12. Anne Paulsdt. - barn av Anne.

Paul Knudsen dør ca.1710, og Anne Olsdt. gifter seg igjen med Ingebrigt Joensen. De får en datter som får navnet Mille Ingebrigtsdt.

Da det ble krevd inn skatt 1711, betaler Ingebrigt Joensen 3 skilling.

Etter matrikkelen 1723, er Ingebrigt Joensen bruker av Risbakken - 285c. Matrikkelskyld : 12 mark.

Knud Paulsen gifter seg ca. 1730 med Berith Alfsdt. fra Øver-Næss ( mange blad borte i kirkeboken ). Hun var f: ca.1702, og datter av Alf Nielsen, som kom fra Nordøyen i Hysværet. Hva moren hette vet jeg ikke, men foreldrene bodde i huset Johan Didrik Johannesen hadde.

Knud og Berith får 1732 sønnen Elias Knudsen, som ser ut til å bli deres eneste barn. Han gifter seg 1753 med Anna Joensdt. fra Floa, og overtar gården etter sine foreldre.

Knud Paulsen dør 1741. Ikke skifte å finne.

Berith Alfsdt. gifter seg igjen 1742 med Knud Olsen. De har ingen barn sammen.

Elias Knudsen gifter seg 1753 med Anna Joensdt. fra Floa. Hun var f:1732, og sønn av Joen Amundsen og Aun Helgesdt. ( gården Osvald Floa har i dag ).

              Elias og Anna får barna : 

1. Berthe Cathrina Eliasdt. - f:1754 - død 1755. 2. Joen Eliasen - f:1758 - død 1780. 3. Anna Eliasdt. - f:1761 - gift 1791 med Jon Hendrichsen. De overtar gården etter hennes foreldre.

Elias Knudsen dør 1766 - 34 år. Skiftet blir holdt 2.okt. samme år. Arvingene er : 1. Anna Joensdt. - hans kone. 2. Joen Eliasen - deres sønn - 8 år - verge : Jens Pedersen, Svea. 3. Anna Eliasdt. - deres datter - 6 år - verge : Jens Pedersen, Svea. Boets midler : 37 - 01 - 17 – gjeld : 33 - 03 - 06.

                                 Helg. spk. No. 11a. - fol. 228 ½.

Berith Alfsdt. dør 1767 - 67 år gammel. Skiftet blir holdt 29.juni samme år. Arvingene er : 1. Knud Olsen - hennes mann. 2. Elias Knudsen - hennes sønn - død. 3. John Eliasen - barn av Elias - 9 år. 4. Anna Eliasdt. - barn av Elias - 7 år. Boets midler : 39 - 04 - 10 – gjeld : 33 - 04 - 00.

                             Helg. spk. No. 11b. 

Anna Joensdt. gifter seg igjen med Jens Corneliusen Leth fra Hongset. De får 1769 datteren Berith Jensdt., som blir deres eneste barn - gift 1797 med Svend Willumsen på Nergården, Gulsvåg, hvor de også bodde.

       Risbakken - 285c., br.nr. 3, ved folketellingen 1769. 

1. Jens Leth - bonde / leilending - 1.ekt. - 36 år. 2. Anna Joensdt. - hans kone - 2.ekt. - 37 år. 3. Joen Eliasen - hennes sønn - 11 år. 4. Anna Eliasdt. - hennes datter - 6 år.

Anna Eliasdt. gifter seg 1791 med Jon Hendrichsen

               Jon og Anna får barna : 

1. Johanna Jonsdt. - f:1893 - Næss. 2. Elias Hendrich Jonsen - f:1895 - Risbakken - død 1812. 3. Stinken Jonsdt. - f:1897 - gift 1827 med Amund Haagensen på Sør-Kjul. Ble hans andre kone. 4. Knud Jonsen - f:1801 - død 1854 på Eidem - 54 år.


       Risbakken - 285c., br.nr. 3, ved folketellingen 1801.   

1. Jon Hendrichsen - bonde / leilending - 1.ekt. - 47 år. 2. Anna Eliasdt. - hans kone - 1.ekt. - 45 år. 3. Elias Jonsen - deres sønn - 6 år. 4. Knud Jonsen - deres sønn - 1 år. 5. Johanna Jonsdt. - deres datter - 7 år. 6. Stinchen Jonsdt. - deres datter - 4 år. 7. Jens Leth - holdsmann / enkemann / 1.ekt. - 65 år.

Anna Eliasdt. dør 1806 - 45 år. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Jon Hendrichsen - hennes mann. 2. Elias Jonsen - deres sønn - 11 år. 3. Knud Jonsen - deres sønn - 6 år. 4. Johanna Jonsdt. - deres datter - 14 år. 5. Stinken Jonsdt. - deres datter - 9 år.

Jens Cornelu Leth døde på Gulsvåg hos datteren 1808 - 73 år gammel.

Morten Haagensen gifter seg 1821 med Johanna Maria Tronsdt. fra Viksås. Hun var f:1795, og datter av Tron Olsen og Anna C. Joensdt. på Sørgården.

             Morten og Johanna får barna :  

1. Anna Mortensdt. - f:1822 - døde etter 6 dager. 2. Anne Bergitha Mortensdt. - f:1824 - døde 1828. 3. Brynild Mortensdt. - f:1828 - døde etter 8 dager. 4. Haagen Mortensen - f:1832 - døde 1832. 5. Hanna Mortensdt. - f:1834 - døde ugift 1881. 6. Johanna Mortensdt. - f:1840 - gift 1867 med Elias Petersen fra Burøyen. De overtar gården etter hennes foreldre.

Etter matrikkelen 1836, er Morten Haagensen bruker av Risbakken - 285c. Matrikkelskyld gammel : 12 mark, ny : 1 ort - 23 skill.

Morten Haagensen får 16/9 - 1859 skjøte på gården ( P. B. 12 – 410 ).

   Risbakken - 285c., br.nr. 3, ved folketellingen 1865.

1. Morten Haagensen - gårdbruker / selveier - 77 år. 2. Johanna Tronsdt. - hans kone - 72 år. 3. Hanna Mortensdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 31 år. 4. Johanna Mortensdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 26 år. 5. Elias Petersen - losjerende fisker - ugift - 43 år. Gården hadde : 1 hest, 7 kyr og 8 sauer, 1½ tønne bygg, 2½ tønne havre og 4 tønner poteter.

Johanna Mortensdt. gifter seg 1867 med Elias Christian Petersen. Han var f:1821 i Burøyen, og sønn av Peter Christensen og Kirsten Hansdt.

              Elias og Johanna får barna : 

1. Meyer Peder Eliasen - f:1867 - gift 1892 med Oline Benjaminsdt. 2. Julie Marie Eliasdt. - f:1870 3. Hanna Kathrine Eliasdt. - f:1873 4. Ole Hermand Eliasen - f:1877 - gift 1899 med Evendine Johansen fra Øver-Næss. Hadde en husmannsplass på Stråmyra ( huset står enda ). 5. Peter J. Lund Eliasen - f:1881


        Risbakken - 285c., br.nr. 3, ved folketellingen 1875. 

1. Elias Petersen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1823. 2. Johanna Mortensdt. - hans kone - f:1840. 3. Meier Eliasen - deres sønn - f:1866. 4. Julie Marie Eliasdt. - deres datter - f:1870. 5. Hanna Eliasdt. - deres datter - f:1873. 6. Grete Jensdt. - tjenestepike - ugift - f:1822. 7. Hanna Mortensdt. - tjenestepike - ugift - f:1835. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 7 sauer og 1 gris, 2 tønner bygg, 1 tønne Blandet korn, 1 ½ tønne havre og 5 tønner poteter.

           Kårboligen på gården ( gammelstua ).  

1. Morten Haagensen - kårmann - føderåd av nr. 1. - f:1790. 2. Johanna Tronsdt. - hans kone - f:1793. Kårfolkene hadde : 1 ku, 2 sauer og ½ tønne poteter.

Elias Petersen omkommer i Vestfjorden 12.feb. 1882. Sammen med han omkommer Mads Andreasen - 32 år, fra Risbakken, og Johan Larsen - 19 år, fra Kolstad. Elias Petersen ble 61 år gammel ( skiftet blir holdt 1905 ).

Tar med skiftet etter Mads Andreasen her, selv om han ikke har familie her. Arvingene er : 1. Kathrine Simensdt. - hans mor - Indredal. 2. Anders Andreasen - hans bror - Indredal.

Etter matrikkelen 1891, er Johanna Mortensdt. - enke etter Elias Petersen - bruker av Risbakken - 285c., br.nr. 3. Matrikkelskyld urevidert : 1 ort - 23 skill., revidert : 2 mark - 17 øre.

Meyer Peder Klæbu Eliasen giftet seg 1892 med Oline Methea Benjaminsdt. fra Holand. Hun var f:1864, og datter av Benjamin Olsen og Anne Eriksdt. på Grytingen.

              Meyer og Oline får barna : 

1. Olaf Einar Mørk Eliasen - f:1891 2. Helmine Elise Eliasen - f:1893 - gift 1918 med Alfred Pedersen fra Bremstein. De overtar nabogården til Hans Nilsen. 3. Anna Berntine Eliasen - f:1895 - gift 1921 med Sandberg Nikolaisen fra Kuviken, Næpsundet. Bodde på Olderåsen.

         Risbakken - br.nr. 3., ved folketellingen 1900. 

1. Meyer Eliasen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1867. 2. Oline Benjaminsdt. - hans kone - f:1864. 3. Olaf Eliasen - deres sønn - f:1891. 4. Helmine Eliasen - deres datter - f:1893. 5. Anna Eliasen - deres datter - f:1895. 6. Andreas Andreasen - offentlig forsørget - ugift - f:1836. 7. Anne Larsdt. - losj. håndarbeider - ugift - f:1823.

           Gammelstua på gården ( nå ”museum” ). 

1. Johanna Mortensdt. - føderådskone - enke - f:1840. 2. Peter Eliasen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1881. 3. Julie Eliasen - hennes datter - ugift - f:1870. 4. Ole H. Eliasen - hennes sønn - fisker - f:1877. 5. Evendine Johansen - hans kone - f:1873. 6. Vilhelm Pettersen - fostersønn - f:1897.

Skifte etter Elias Petersen, som omkom i Vestfjorden 1882, blir holdt 1905. Arvingene er : 1. Johanna Mortensdt. - hans kone. 2. Meyer Klæbo Eliasen - deres sønn - 38 år - Risbakken. 3. Julie Marie Eliasen - deres datter - 35 år - Risbakken. 4. Hanna Katrine Eliasen - deres datter - 30 år - Risbakken. 5. Ole Hermand Eliasen - deres sønn - 28 år - Risbakken. 6. Peter Lund Eliasen - deres sønn - 24 år - Risbakken.

Etter matrikkelen 1907, er Meyer Eliasen bruker av Risbakken - br.nr. 3. Matrikkelskyld : 2 mark - 17 øre.

         Risbakken - br.nr. 3., ved folketellingen 1910.

1. Meyer Eliasen - gårdbruker / fisker - f:1867. 2. Oline Benjaminsdt. - hans kone - f:1864. 3. Olaf Eliasen - deres sønn - fisker - f:1891. 4. Helmine Eliasen - deres datter - f:1893. 5. Anna Eliasen - deres datter - f:1895. 7. Andreas Andreasen - fattigunderstøttet - ugift - f:1836.

           Gammelstua på gården ( nå museum ). 

1. Johanna Mortensdt. - føderådskone - enke - f:1840. 2. Julie Eliasdt. - hennes datter - ugift - f:1870. 3. Peter Eliasen - hennes sønn / fisker - ugift - f:1880.

Johanna Mortensdt. dør som kårenke 1911 - 71 år gammel.


         Risbakken - 285e. og 285f. ( br.nr. 5 og 6 ).  
        

Ved folketellingen 1701 er Hans Haagensen bruker av disse to gårdene. Han står i 1680 og 1691, i tillegg, som bruker av Kolskogen og Risbakken - 285c. Til sammen hadde disse gårdene en skyld på 2 pund - 12 mark, mens de han nå bruker har en skyld på 1 pund - 12 mark. Ved folketellingen 1701 har han ingen ”bondesønner” oppført, men kan godt ha døtre - selv er han 84 år gammel.

Da det ble innkrevd skatt 1711, betaler en Peer Stoephesen på Risbakken 2 skill. Det er mulig denne mannen heter Peder Christophersen.

Etter matrikkelen 1723, er Peder Nielsen bruker av Risbakken - 285e./285f. Matrikkelskyld : 1 pund - 12 mark.

Peder Nielsen var f: ca.1692, og ble ca.1715 gift med Marith Christophersdt. Hun var f: ca.1765, og kan godt være datter av Peder Christophersen, som var bruker av gården 1711.

Peder og Marith får ca.1718 datteren Ane Martha Pedersdt., som blir deres eneste barn. Hun blir 1748 gift med Ole Nielsen fra Ner-Næss, og overtar gården etter hennes foreldre.

Marith Christophersdt. dør 1765 - 90 år gammel. Ikke skifte å finne.

Peder Nielsen gifter seg igjen 1767 med Else Olsdt.. Hun var f: ca.1790, og datter av Ole Pedersen og Giertrud Pedersdt. i Skjærværet. Peder og Else har ingen barn sammen.

Peder Nielsen dør 1774 - 84 år gammel. Skiftet blir holdt 5.sept. samme år. Arvingene er : 1. Else Olsdt. - hans kone. 2. Ane Pedersdt. - hans datter fra 1.ekt. med Marith Christophersdt..

                   Hun er gift med Ole Nielsen, Risbakken. 

Boets midler : 57 - 02 - 04 – gjeld : 67 - 02 - 14.

Ane Martha Pedersdt. gifter seg 1748 med Ole Nielsen fra Ner-Næss.

                   Ole og Ana får barna : 

1. Maria Olsdt. - f: ca.1748 - Ner-Næss - gift 1771 med Niels Knudsen fra Øver-Næss. De overtar gården etter hennes foreldre. 2. Pernille Olsdt. - f:1751

Ole Nielsen dør 1774 ( samme år som svigerfaren ). Skiftet blir holdt 10.aug. samme år. Arvingene er : 1. Ana Pedersdt. - hans kone. 2. Maria Olsdt. - deres datter - gift med Niels Knudsen - bor på gården. 3. Pernille Olsdt. - deres datter - 22 år - hjemme hos moren. Boets midler : 58 - 04 - 12 – gjeld : 37 - 11 - 00.

                             Helg. spk. No. 12b. - fol. 468.

Maria Olsdt. gifter seg 1771 med Knud Nielsen. Han var f:1744, og sønn av Knud Haagensen og Karen Alfsdt. på Øver-Næss. ( Karen var søster til Berith Alfsdt. på ”Meiergården” / Risbakken - 285c.

                 Knud og Maria får barna : 

1. Niels Nielsen - f:1771 - gift 1793 med Berith Hansdt. fra Gulsvåg. Ble brukere av gården Brandsviken. 2. Peder Nielsen - f:1774 - gift 1799 med Kirsten Nielsdt. fra Kolskogen. De overtar halve gården etter hans foreldre - 285f. 4. Cathrina Nielsdt. - f:1777 - gift med Jens Arntsen, Gulsvåg. De overtok gården Vardhaugen etter hans foreldre. 5. Ole Nielsen - f:1783 - gift med Rachel Hansdt. på Øver-Vegstein, hvor de også bodde ( Niels Amundsen var bruker av gården før han flyttet handelsstedet til Ner-Vegstein ).

Som en ser av overstående, blir gården delt på denne tiden, så vi skiller partene her.

               Risbakken - 285e., br.nr. 5.
        Risbakken - 285e., br.nr. 5, ved folketellingen 1801. 

1. Niels Knudsen - gårdbruker / leilending - 1.ekt. - 58 år. 2. Maria Olsdt. - hans kone - 1.ekt. - 53 år. 3. Ole Nielsen - deres sønn - ugift - 20 år. 3. Ane M. Pedersdt. - mor til Maria /vanfør/nyder almisser - 73 år.

Ingen av barna til Niels Knudsen og Maria Olsdt. overtar denne delen av gården - 285e. Den som overtar blir barnebarnet Niels Pedersen og hans kone Giertrud Olsdt. fra Floa. Hun var f:1801, og datter av Ole Olsen og Brynild Svendsdt., som var brukere av gården Osvald Floa har i dag.

             Niels og Giertrud får barna : 

1. Hendrike Johanna Nielsdt. - f:1828 - død 1849 2. Oline Johanna Nielsdt. - f:1831 3. Petter Martinus Nielsen - f:1833 - gift ca.1836 med Julianna Olsdt. fra Fosnes. De overtar etter en tid gården etter hans foreldre. 4. Aasel Catrine Nielsdt. - f:1836 - gift 1864 med Arnt Olsen fra Tjøtta. Etter en del flytting - bosatt ved Nordsjøen, Grimsøyen. 5. Peternelle Nielsdt. - f:1840 - gift 1858 med Johan Didrik Johannesen fra Herøy. Overtok gården etter Odde Johnsen på Øver-Næss. 6. Hans Hendrich Nielsen - f:1842 - gift 1870 med Kristianne Christensdt. fra Alstahaug ?. De får en husmannsplass på gården. Huset deres står enda, og eies av Kristian Bremstein.

Etter matrikkelen 1836, er Niels Pedersen bruker av Risbakken - 285e. Matrikkelskyld gammel : 18 mark, ny : 2 ort - 23 skill.

        Risbakken - 285e., br.nr. 5, ved folketellingen 1865. 

1. Niels Pedersen - gårdbruker / selveier - 66 år. 2. Giertrud Olsdt. - hans kone - 65 år. 3. Hans Nilsen - deres sønn - fiskeri - ugift - 24 år. 4. Anne Jensdt. - tj.pike ( fra Tjøtta ) - ugift - 25 år. 5. Arnt Olsen - losj. fisker ( fra Alstahaug ) - 26 år. 6. Aasel Nilsdt. - hans kone - 30 år. 7. Peter Arntsen - deres sønn - 4 år. 8. Edvard Arntsen - deres sønn - 2 år. Gården hadde : 1 hest, 7 kyr og 12 sauer, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

Petter Martinius Nielsen gifter seg 1858 med Julianna Marthea Olsdt. fra Saltkjeldsviken, Fosnes. De reiser etter kort tid til hennes hjemplass.

               Petter og Julianna får barna : 

1. Per Klæbu Pettersen - f:1859 - Risbakken - gift 1889 med Emma Torbjørnsdt. 2. Julius Meyer Pettersen - f:1861 - Fosnes - død 1882. 4. Josefine Oline Pettersdt. - f:1864 - Fosnes - gift 1884 med Anton Svendsen fra Nergården, Gulsvåg. Bodde på husmannsplassen ”Grøde”. 5. Nils Joakim Pettersen - f:1867 - 6. Martin Reinert Pettersen - f:1869 - Fosnes - gift 1893 med Albertine Johansdt. fra Herøy. Fikk en husmannsplass på gården 7. Anne Petrine Pettersdt. - f:1871 - Fosnes 8. Konstanse J. Pettersdt. - f:1874 - Risbakken - gift 1898 med Albert Jakobsen fra Lurøy. 9. Hartvig Ludvig Pettersen - f:1878 - Risbakken - død 1884.

         Risbakken - 285e., br.nr. 5, ved folketellingen 1875. 

1. Petter Nilsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1833. 2. Julianna Olsdt. - hans kone ( fra Fosnes Pr. gj.) - f:1835. 3. Peder Petersen - deres sønn / hj. foreldrene - ugift - f:1855. 4. Julius Petersen - deres sønn - hjelper foreldrene - f:1861. 5. Josefine Petersdt. - deres datter - f:1864. 6. Nils Petersen - deres sønn - f:1866. 7. Martin Petersen - deres sønn - f:1870. 8. Anna Petersdt. - deres datter - f:1872. 9. Konstanse Petersdt. - deres datter - f:1874. 10. Niels Pedersen - Kårmann ( far til Petter Nilsen ) - f:1801. 11. Giertrud Olsdt. - hans kone - f:1801. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 10 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 1 tønne havre og 3 tønner poteter.

Giertrud Olsdt. dør som kårkone 1884 - 83 år gammel. Skiftet blir holdt 1885. Arvingene er : 1. Niels Pedersen - hennes mann. 2. Petter Nielsen - deres sønn - Risbakken. 3. Hans Nielsen - deres sønn - Risbakken. 4. Peternelle Nielsdt. - deres datter - gift med Johan D. Johannesen, Næss. 5. Oline Nielsdt. - deres datter - gift med Nils Johansen, Aaringen i Søvik. Mannen er skomaker. 6. Aasel Pedersdt. - deres datter - død. ( gift med Arnt Olsen Grimsøy ) 7. Peder H. Arntsen - barn av Aasel - om bord dampskipet ”Pallas”. 8. Edvard Arntsen - barn av Aasel 9. Karl Arntsen - barn av Aasel - Rørøy. 10. Ole Arntsen - barn av Aasel - Næss. ( hos tanten Peternelle )

Julianna Olsdt. dør 2.juli 1888 - 53 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Petter Nielsen - hennes mann. 2 Per Klæbu Pettersen - deres sønn - Risbakken. 8. Nils Pettersen - deres sønn - Risbakken. 9. Morten R. Pettersen - deres sønn - Risbakken. 10. Josefine Pettersdt. - deres datter - gift m. Anton Svendsen, Gulsvåg. 11. Anna Pettersdt. - deres datter - 17 år. 12. Konstanse Pettersdt. - deres datter - 14 år. Verge for de umyndige : Johan Benjaminsen, Stråmyr, Holand.

Etter matrikkelen 1891, er Petter Nilsen bruker av Risbakken - 285e., br.nr. 5. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort - 23 skill., revidert : 2 mark.

Petter Martinius Nielsen gifter seg igjen 1891, med Helene Bergitte Pedersdt. fra Olderøyen, Tjøtta. Hun var f:1852, og datter av Per Brock Pedersen og Ane Salamonsdt. Petter og Helene får 1892 datteren Anna Julie Pettersen, som blir deres eneste barn. Anna Julie blir 1912 gift med Fredrik G. Lorentsen, Nesjan, Vegstein.

           Risbakken - br.nr. 5., ved folketellingen 1900. 

1. Petter Nilsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1833. 2. Helen Pedersdt. - hans kone ( hennes 1.ekt., hans 2. ) - f:1852. 3. Anna Pettersdt. - hans datter - ugift - f:1892. 4. Hilda Johansen - tj.pike - datter av Helen - ugift - f:1879.

Nr. 3 - Hilda Andrea Johansen var f:1879, og var et barn Helene Bergitte Pedersdt. hadde med ungkar Johan Peder Kristiansen, Svinæs. Hilda A. Johansen ble 1908 gift med Albert Bertelsen på Kolskogen, hvor de også bodde.

Eter matrikkelen 1907, er Petter Nilsen bruker av Risbakken - br.nr. 5. Matrikkelskyld : 2 mark.

          Risbakken - br.nr. 5., ved folketellingen 1910.

1. Petter Nilsen - losjerende / garnbinder - 2.ekt. - f:1833. 2. Helene Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - f:1854.

De som overtar gården etter Petter Nilsen, blir Hans Hansen og Pauline Hansdt. Hans Jentoft Hansen var f:1887, og sønn av Hans Rasmusen og Bereth Ebbesdt. på Gangarøyen i Hysværet. Pauline Amanda Hansdt. var f:1886, og datter av Hans Johansen og Kristine Paulsdt. på Nausthaugen, Næss. Hans og Pauline giftet seg 1910, og bor den første tiden på Nausthaugen.

                Hans og Pauline får barna : 

1. Helge Hansen - f:1910 - Næss 2. Svanhild Oline Hansen - f:1915           Husmannsplassen til Hans Nielsen. 
       Husmannsplassen til Hans Nielsen ved folketellingen 1875. 

1. Hans Nielsen - husmann med jord / fisker - f:1842. 2. Kristianna Christiansdt. - hans kone - f:1849. 3. Nikoline Benjaminsdt. - tjenestepike - ugift - f:1850. 4. Karl Arntsen - foster sønn - f:1867. 5. Anders Christensen - losj. fisker fra Tjøtta - ugift - f:1854. 6. Ole Andersen Kvaal - losj. fisker fra Strinda - ugift - f:1827. Plassen hadde : 2 kyr, 1 sau og 1 gris, 1 tønne havre og 1 tønne poteter.

       Husmannsplassen til Hans Nielsen ved folketellingen 1900.

1. Hans Nielsen - husmann med jord / fisker - f:1842. 3. Kristianna Christensdt. - hans kone ( fra Tjøtta ) - f:1848.

Hans Hendrich Nielsen omkommer på havet 1910 - 68 år gammel.

      Husmannsplassen til enken etter eter Hans Nielsen 1910.

1. Kristianna Christensdt. - husmannskone - enke - f:1848. 2. Oline Nilsdt. - husmannskone - enke - f:1832. 3. Johanna Eriksen - husmannskone - enke - f:1834.

De som overtar denne plassen blir datteren på nabogården - Helmine Elise Eliasdt. - f:1893, og datter av Meyer Eliasen og Oline Benjaminsdt. Hun gifter seg 1918 med Alfred Berg Pedersen fra Bremstein - f:1895, og sønn av Peder Augustin og Johanna Erichsdt.

                 Alfred og Helmine får barna : 

1. Jorun Pedersen Bremstein - f:1919 2. Kristian Pedersen Bremstein - f:1924              Husmannsplassen ”Klovningan”. 

Martin Reinert Pettersen gifter seg 1893 med Albertine Johansdt. fra Herøy. Hun var f:1866, og datter av

                  Martin og Albine får barna : 

1. Hilda Marie Pettersen - f:1895 - Næss - gift 1920 med Augustin Lorentsen fra Vegdalen. 2. Ragna C. Pettersen - f:1897 - Næss - gift 1913 med Aksel Fredrik Petterson fra Finland.

        Husmannsplassen ”Klovningan`”, ved folketellingen 1900.

1. Martin Pettersen - husmann med jord / nybygger / fisker - f:1869. 2. Albine Johansen - hans kone ( fra Herøy ) - f:1866. 3. Hilda M. Pettersen - deres datter - f:1895. 4. Ragna Pettersen - deres datter - f:1897.

Aksel i Burøyen overtok plassen.

                 Risbakken - 285f., br.nr. 6. 

Peder Nielsen - f:1774, og sønn av Niels Knudsen og Maria Olsdt. på Risbakken, gifter seg 1799 med Kirsten Pernille Nilsdt.. Hun var f:1777, og datter av Nils Hansen og Berith Pedersdt. på Kolskogen. De overtar halve gården etter hans foreldre - Risbakken 285f., br.nr. 6. ( gården til faren får br.nr.5. )

        Risbakken - 285f., br.nr. 6, ved folketellingen 1801.

1. Peder Nielsen - gårdbruker / leilending - 1.ekt. - 24 år. 2. Kirsten Pedersdt. - hans kone - 1.ekt. - 22 år. 3. Elen Pedersdt. - deres datter - 2 år. 4. Ole Knudsen - tjener - 14 år.

                 Peder og Kirsten får barna : 

1. Elen Johanna Pedersdt. - f:1799 - død 1803. 2. Niels Pedersen - f:1801 - gift 1827 med Giertrud Olsdt. fra Floa. De overtar Risbakken - 285e., br.nr. 5, etter hans besteforeldre. 3. Hanna Anna Pedersdt. - f:1803 - gift 1830 med Johannes Olsen på Floa, hvor de overtar gården etter hans foreldre. 4. Anders Pedersen - f:1805 - gift 1840 med Peternelle Hansdt. fra Tjøtta. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Cathrina Pedersdt. - f:1808 - død 1825. 6. Pernille Pedersdt. - f:1813 7. Didricha Pedersdt. - f:1816

Etter matrikkelen 1836, er Peder Nielsen bruker av Risbakken - 285f. Matrikkelskyld gammel : 18 mark, ny : 2 ort - 23 skill.

Peder Nielsen dør som leilending 1838 - 64 år gammel. Skiftet blir holdt først 1847. Arvingene er : 1. Kirsten Pedersdt. - hans kone. 2. Niels Pedersen - deres sønn. 3. Anders Pedersen - deres sønn. 4. Pernille Pedersdt. - deres datter.

Anders Pedersen gifter seg 1840 med Peternelle Christine Hansdt. fra Tjøtta. Andreas og Peternelle får 1855 datteren Peternella Kristina Andersdt., som skulle bli deres eneste barn. Peternella K. Andersdt. døde 1862 - 6 år gammel ( hun døde av difteri, som ca. 30 stk. detter året ).


    Risbakken - 285f., br.nr. 6, ved folketellingen 1865. 

1. Morten Erichsen - gårdbruker / leilending - 36 år. 2. Hendrika Johansdt. - hans kone - 28 år. 3. Nikoline Hansdt. - deres tjenesepike - ugift - 24 år. 4. Ole Hansen - deres tjenestedreng - 17 år. 5. Martha Danielsdt. - losj. / håndarbeider - ugift - 46 år. 6. Desenia Petersdt. - hennes datter - dagarbeide - 10 år. 7. Anders Pedersen - kårmann - 61 år. 8. Pernille Hansdt. - hans kone - 51 år. 9. Pernille Pedersdt. - losj. / håndarbeider - ugift - 52 år. Gården hadde : 1 hest, 5 kyr, 4 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter. I tillegg hadde kårfolket : 2 kyr, 4 sauer og 1 tønne poteter.

        Risbakken - 285f., br.nr. 6, ved folketellingen 1875. 

1. Morten Erichsen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1829. 2. Hendrika Johansdt. - hans kone - f:1837. 3. Sine Nielsdt. - fosterdatter - f:1866. 4. Berith Baardsdt. - tjenestepike - ugift - f:1855. 5. Karen Eriksdt. - tjenestepike - ugift - f:1843. 6. Anna Johannesdt. - hennes datter - fors. av moren - f:1873. 8. Adrianne Petersdt. - losjerende - dagarbeid - ugift - f:1833. Gården hadde : 1 hest, 4 kyr, 8 kyr og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 5 tønner poteter.

Nr. 3 - Sine Nielsdt. var datter av Nils Pettersen og Abel Johansdt. på Kolstad. Abel var datter av Johan Olsen ( Jo` i Vike`) og Olina Nielsdt. i Brandsviken. Far til Olina var bror til Peder Nielsen, som igjen var far til Anders Pedersen som var bruker av Risbakken - 285f., br.nr. 6., og nå kårmann på gården.

                Kårboligen på gården.

1. Anders Pedersen - føderåd av Morten Erichsen - f:1805. 2. Peternille Hansdt. - hans kone ( fra Tjøtta ) - f:1815. 11. Pernille Pedersdt. - losj. / syr og spinner - ugift - f:1813. Kårfolket hadde : 2 kyr, 4 sauer og 1 tønne poteter.

Anders Pedersen dør 25.feb. 1884 - 79 år gammel. Skiftet blir holdt året etter. Arvingene er : 1. Peternille Hansdt. - hans kone. 2. Niels Pedersen - hans bror - Risbakken. 3. Pernille Pedersdt. - hans søster - Risbakken. 4. Hanna Pedersdt. - hans søster - død. 12. Nikoline Johannesdt. - barn av Hanna - Nils Danielsen, Hongset. 13. Ane Johannesdt. - barn av Hanna - Næss. 14. Ole Johannesen - barn av Hanna - død. 15. Ole Olsen - barn av Ole - 18 år - Valla ( Ekrebakken ). 16. Edvart Olsen - barn av Ole - 16 år - Valla ( Ekrebakken ). 17. Julius Olsen - barn av Ole - 14 år - Valla ( Ekrebakken ). 18. Andreas Olsen - barn av Ole - 12 år - Valla ( Ekerbakken ). 19. Peder Olsen - barn av Ole - 10 år - Valla ?

De som overtar gården blir Sine Marie Nilsdt., som er fosterdatter hos Morten Erichsen ved folketellingen 1875. ( slektsforhold er forklart tidligere ). Hun gifter seg 1885 med skomaker Ole Andreas Olsen fra Frosta ( bruker Andreas som fornavn ). Han var f:1855, og sønn av Ole Olsen.

                   Andreas og Sine får barna : 

1. Augusta Gjertmine Andreasen - f:1885 2. Therese Amanda Andreasen - f:1887 3. Johan Hilmar Andreasen - f:1890 4. Augustin Angel Andreasen - f:1892 5. Frida Magdalena Andreasen - f:1894. 6. Kanutte Marie Andreasen - f:1896 7. Erling Andreasen - f:1901 8. Solveig Andrea Andreasen - f:1903

Etter matrikkelen 1891, er Morten Erichsen bruker av Risbakken - 285f., br.nr. 6. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort - 23 skill., revidert : 2 mark.

1891 er det skifte etter pike Adriane Petersdt. på Risbakken. Hun var f:1832, og datter av Peter Olsen og Elen Dinesdt. på Kolstad. Skiftet blir holdt 1891. Arvingene er : 1. Elen Dinesdt. - mor ( står Elling Eriksdt. ?? ) 2. Ole Petersen - bror - død. 3. Ole Olsen - barn av Ole - Kolstad. 4. Mathilde Olsdt. - barn av Ole 5. Johanna Petersdt. - søster - død. 6. Johan Andersen - barn av Johanna - Åkerbakken. 7. Anne Andersdt. - barn av Johanna - Sundsvold. 8. Alette Petersen - søster - død. 9. Aleksander Olufsen - barn av Alette - Båtneset. 10. Nils Petersen - bror - død - Kolstad. 11. Nils Meier Nilsen - barn av Nils - Holand ( Flåget ). 12. Anna Nilsdt. - barn av Nils - Grøtland. 13. Nilsine Nilsdt. - barn av Nils - g. m. Andreas Olsen, Risbakken. 14. Anton Nilsen - barn av Nils - Risbakken. 15. Anne Nilsdt. - barn av Nils - 17 år. 16. Hartvig Nilsen - barn av Nils - 16 år. 17. Peter Nilsen - barn av Nils - 13 år. 18. Amalie Nilsdt. - barn av Nils - 11 år. 19. Nicoline Nielsdt. - barn av Nils - 7 år. Verge for de umyndige : Ole Christophersen, Olderåsen.

         Risbakken - br.nr. 6., ved folketellingen 1900. 

1. Andreas Olsen - gårdbruker / leilending / skomaker - f:1854. 2. Sine Nielsdt. - hans kone - f:1866. 3. Augusta Andreasen - deres datter - husgjerning - f:1885. 4. Therese Andreasen - deres datter - f:1887. 5. Johan Andreasen - deres sønn - f:1890. 6. Augustin Andreasen - deres sønn - f:1892. 7. Frida Andreasen - deres datter - f:1894. 8. Kanutte Andreasen - deres datter - f:1896.

                  Kårboligen på gården 1900. 

1. Morten Erichsen - føderådsmann / fisker - f:1829. 2. Hendrika Johansdt. - hans kone - f:1837. 3. Anna Johansen - tjenestepike - ugift - f:1874. 4. Sanna Antonsen - fosterdatter - f:1892. 5. Elvida Olsen - fosterdatter - f:1896.

Etter matrikkelen 1907, er Anton Andreasen bruker av Risbakken - br.nr. 6. Matrikkelskyld : 2 mark.

Hendrika Johansen dør høsten 1905 - 68 år gammel. Morten Erichsen dør 23.mars 1908 - 79 år gammel. Skiftet blir holdt 1908. Arvingene er : 1. Anne Johansdt. - kvinnens søster - 74 år - Kolstad. 2. Nikoline Johansdt. - kvinnens søster - 76 år - g. m. O. Oddesen, Vika. 3. Marianna Johansdt. - kvinnens søster - 63 år - Næss. 4. Torsten Johansen - kvinnens bror - 68 år - Brandsvik. 5. Berith Johansdt. - kvinnens søster - død - Olderåsen. 6. Anton Christophersen - barn av Berith - 49 år - Kolstad. 7. Ole Christophersen - barn av Berith - 50 år - Olderåsen. 8. Katrine Christophersen - barn av Berith - 54 år - Ulvingen. 9. Aleksander Christophersen - barn av Berith - 48 år - Sulitjelma. 10. Anna Christophersen - barn av Berith - 45 år - gift med Ole Hermandsen, Vika. 11. Hanna Christophersen - barn av Berith - gift med A. Blix, Wineca, Ill, Amerika. 12. Anne Christophersen - barn av Berith - 38 år - Brønnøy. 13. Abel Johansdt - kvinnens søster - død. 14. Sine ( Nilsine ) Nilsen - barn av Abel - 50 år - Trondhjem. 15. Sanna Meiersen - sønnedatter av Abel - 16 år - Viksås. 16. Nelly Meiersen - sønnedatter av Abel - 13 år - Holand. 17. Bernhof Petersen - dattersønn av Abel - 14 år - Næss. 18. Threse Petersen - datterdatter av Abel - 11 år - Næss. 19. Antonette Johansdt. - kvinnens søster - død. 20. Henriette Christophersdt. - barn av Antonette - 47 år - Veimoen. 21. Morten Christophersen - barn av Antonette - 40 år - Gulsvåg. 22. Ole Christophersen - barn av Antonette - 34 år - i Amerika. 23. Ditlef Christophersen - barn av Antonette - 26 år - Gulsvåg. 24. Kristian Christophersen - barn av Antonette - 23 år - Gulsvåg. 25. Karen Erichsdt. - mannens søster - 64 år. 26. Peter Erichsen - mannens bror - død - Holand ( Flåget ) 27. Elen Petersdt. - barn av Peter - 46 år - gift med ??? Christensen, Bardal i Nesna. ( ??? var bror til Anders Christensen ) 28. Ane Petersdt. - barn av Peter - 39 år - gift med Anders Christensen, Hemnes. 29. Anton Petersen - barn av Peter - 34 år - Holand. 30. Didrik Petersen - barn av Peter - 30 år - Clearbrook, Minnesota, Amerika. Bruker navnet Holand. 31. Anne Petersdt. - barn av Peter - 47 år - gift med Anton Fredriksen, Svea. 32. Antonette Petersdt - barn av Peter - 30 år - gift med Andreas Fredriksen, Viksås ( Oppgården ). 33. Johan Hermandsen - sønnesønn av Peter - 16 år - Holand. 34. Hermand Hermandsen - sønnesønn av Peter - 14 år - Holand. 35. Hermine Hermandsen - sønnedatter av Peter - 10 år - Holand. 36. Sanna Meiersen - datterdatter av Peter - 16 år - Viksås. 37. Nelly Meiersen - datterdatter av Peter - 13 år - Holand. 38. Elen Erichsdt. - mannens søster - død. 39. Edvard Lorentsen - barn av Elen - 39 år - Hestøy, Brønnøy. 40. Eldor Sivertsen - dattersønn av Elen - 24 år - Vegdalen. 41. Albert Jacobsen - dattersønn av Elen - uekte født.

De som overtar gården blir Anton Andreasen og Johanna Kristensdt. - gift 1898. Anton Johan Hagen Andreasen var f:1865, og sønn av Andreas Eliasen og Johanna Pedersdt. på Nord-Kjul. Johanna Kristiansdt. var f:1865, og datter av Kristian Ingebrigtsen og Giertrud Baardsdt. på Rørøy-Øyen.

                Anton og Johanna får barna : 

1. Anna Andreasen - f:1899 - Brønnøy 2. Harald Andreasen - f:1901 3. Kristine Johanna Andreasen - f:1906 -

          Risbakken - br.nr. 6., ved folketellingen 1910. 

1. Anton Andreasen - gårdbruker / styrmann - f:1865. 2. Johanna Kristiansdt. - hans kone - f:1865. 3. Anna Andreasen - deres datter - f:1899. 4. Harald Andreasen - deres sønn - f:1901. 5. Kristine Andreasen - deres datter - f:1906. 6. Hanna Pedersdt. - mor til Anton - enke - f:1816. 7. Anne Andreasdt. - tj. pike - ugift - f:1864.

                Heimgården, Grøtland.

De som overtar denne delen av Risbakken - br.nr. 6, blir Julius Jensen og Johanna Klausdt. - gift 1907. Julius Johan Nikolai Jensen var f:1874, og sønn av Jens Johnsen og Jacobia Erichsdt. på Grasskjæret, Gulsvåg. Johanna Klausdt. var fra Straumen i Vefsen.

                 Julius og Johanna får barna : 

1. Marith Jensen - f:1908 2. Johan Juliusen - f:1910 3. Øystein Juliusen - f:1912 - død 1995. 4. Kathrine Juliusen - f:1919