15 Hestviken

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
                                HESTVIK.

Matrikkelskyld : ½ Wog ( 1 pund - 12 mark ). 1 wog ( w ) = 3 bismerpund ( p ) = 72 mark ( m ) før 1836. 1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling etter 1836. 1 skyldmark = 100 øre etter 1886.

1610 Skattemanntall. Joen i Hestvig Haagen i Hestvig.

1641 Skattemanntall. Enken i Hestvig - forarmiget. Anders i Hestvig - 1 ort.

1653 Jordbok / skattemanntall. Anders - ½ p. Knud - 1 p. Brønø kirke eier og bygger. Til sammen betalte Anders og Knud 1 mark. Fulldrengen Peder betalte 1 ½ dr.

1661 Jordbok. Anders - ½ p. Knud - 1 p. Brønø kirke eier og bygger.

1665 Manntall / jordbok. Knud - 33 år - 1 p. Anders - 60 år - ½ p. - tjenestedreng : Joen Bersvendsen - 20 år.

1680 Jordbok / skatt. Knud - 1 p. - 10 sh. Ole Rasmusen - ½ p. - 10 sh. Brønø kirke eier.

1691 Jordbok. Ole Rasmusen - 1 p – 12 m. Brønø kirke eier.


1701 Folketelling. Leilendinger sønner Anders Eliasen - 39 år. Svend Olsen - 14 år.

                       Ingebrigt Olsen - 12 år. 

Ole Rasmusen - 49 år.

1711 Skatt. Anders Eliasen. Ole Rasmusen.

1723 Matrikkel. Anders Eliasen - 1 p. Fredrik Rasmusen - 12 m.

1755 Brukere av Hestvik. Baard Andersen. Woldrak Baardsen. Ole Rasmusen.

Dette får være nok som en oversikt over gården. Som en ser er det nå blitt tre parter, men her forandrer det seg en del over tid. Ole Rasmusen er trolig bruker av den parten som siden får løpe no. 269a., mens Baard Andersen er bruker av 269ba., og sønnen Woldrak Baardsen 269bb. ( 269a. har en matrikkelskyld på 12 m., og 269b. på 1 p. ) Vi får begynne med den gården som sist ble brukt av ”Kristian i Hestvika”.                   Hestvik - 269a.

Ole Rasmusen var bruker av denne gården fra ca 1680. Han er da 28 år gammel, og er muligens gift med enken etter Anders, som trolig var bruker av gården frem til Ole Rasmusen overtok. ( Anders var bruker 1665, og var da 60 år gammel ).

Ole Rasmusen dør 1714 – 62 år gammel. Skiftet blir holdt 6.mai samme år. Arvingene er : 1. Ane Mortensdt. - hans kone. 2. Marith Olsdt. - datter. Boets midler : 27 – 00 – 14. Vurderingsmenn var : Anders Eliasen, Vika og Knud Eliasen Vegstein.

Om Ane Mortensdt. gifter seg igjen vet jeg ikke, men han som bruker gården, etter matrikkelen 1723, er Fredrik Rasmusen. Han omkommer på havet 13.jan. 1734 – 42 år gammel, sammen med naboen Esaias Andersen på 31 år. Jeg har ikke funnet noe skifte etter han, og heller ikke om han har barn. Det er ikke umulig at han har vært gift med Ane Mortensdt., men at hun har dødd, og at han var gift med Anna ( Aun ) Joensdt. da han døde, for året etter blir en Anna Joensdt. fra Hestvik, gift med Ole Rasmusen, og de blir brukere av 269a. En annen ting som taler for dette er at første sønnen de får, får navnet Fredrich., som skikken var på den tiden. ( Selv om jeg ikke har funnet noe ”sikkert bevis”, tror jeg Fredrik Olsen hadde en sønn ; Ole Fredriksen, f:ca. 1722, og gift 1753 med enken Chirsten Clemetsdt. i Oppgåren på Viksås. Datteren til Ole og Chirsten ; Elisabeth Olsdt., var mor til Martha Maria Svendsdt. som 1813 ble gift med Ole Olsen i Hestviken, og brukere av 269bb.)

                 Ole og Anna får barna : 

1. Fredrich Olsen - f:1736 - gift 1759 med Maria Johannesdt. fra Bø. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Joen Olsen - f:1738

Ole Rasmusen og Anna Joensdt. dør begge 1759. Skiftet blir holdt 23.juli samme år. Arvingene er : 1. Fredrich Olsen - deres sønn - 25 år. 2. Joen Olsen - deres sønn - 19 år. Boets midler : 40 – 04 – 10.

                                Helg. spk. No.2. – fol. 66. 

Fredrich Olsen gifter seg 1759 med Maria Johannesdt. fra Bø. Hun var f:1736, og datter av Johannes Andersen og Karen Paulsdt.

                Fredrich og Maria får barna :

1. Anna Christina Fredrichsdt. - f:1760 2. Ole Johannes Fredrichsen - f:1762 3. Joen Fredrichsen - f:1765 - gift 1794 med Helena Jacobsdt. fra Hærø. Bodde i Rørøy til hans død 1796. 4. Karen Fredrichsdt. - f:1770 - gift 1801 med Lars Danielsen fra Øver-Næss. Bodde på Kolstad.

            Hestvik – 269a., ved folketellingen 1769.

1. Fredrich Olsen - 34 år. 2. Maria Johannesdt. - 34 år. ( ingen barn er nevnt )

Fredrich Olsen og Maria Johannesdt. ser ut til å forlate Hestviken. De som overtar gården blir Knud Joensen fra Nerholmen og Marith Olsdt.

Knud Joensen gifter seg 1747 med Marith Olsdt. Hun er nesten helt sikkert datter av Ole Rasmusen som hadde gården til sin død 1714. ( se skifte etter han ) Knud Joensen og Marit Olsdt. har ingen barn sammen, og når hun døde vet jeg ikke, trolig var det ca. 1766.

Knud Joensen gifter seg igjen 1767 med Kirsten Nielsdt. fra Vika.

Kirsten Nielsdt. dør 1767 ( barselseng ? ). I Kirke boken står ikke noe navn, men ”Knud Joensens`kvinde av Hestvig” ).

Knud Joensen gifter seg igjen 1768, eller 1769 med Anna Olsdt. Hun var f: ca. 1725, men hvem hun var vet jeg ikke. Trolig var hun ikke fra Vega, for jeg kan ikke se de har giftet seg her.

                Knud og Anna får barna : 

1. Kirsten Knudsdt. - f:1770 - død samme år. 2. Johanna Knudsdt. - f:1771 - døde på Holand 1795 – 23 år gammel. Hun var da trolig tj.gjente hos Niels, eller Lars Woldraksen på Naust – Haugen, som begge var fra Hestviken. Søsteren Karen ble gift med sønn til Niels Woldraksen ; Johannes Nielsen. 3. Karen Knudsdt. - f:1775 - gift 1812 med Johannes Nielsen, Hysvær. De bodde på Ytterøy. 4. Berith Knudsdt. - f:1777 - døde som legdslem i Ulvingen 1856.

Knud Joensen dør 1790 – 74 år gammel. Skiftet blir holdt 22.juli samme år. Arvingene er : 1. Anna Olsdt. - hans kone. 2. Johanna Knudsdt. - datter - 19 år. 3. Karen Knudsdt. - datter - 15 år. ( står Anna Knudsdt., men er feil ). 4. Berith Knudsdt. - datter - 13 år. Boets midler : 46 – 03 – 06, – gjeld og omk. : 53 – 04 – 02.

                                  Helg. spk. No. 16b. – fol. 401½ . 

De som nå overtar gården blir Ole Hermandsen og Maria Erichsdt., mens Anna Olsdt. blir sittende som holdskone . Ole Hermandsen var f:1765, og sønn av Hermand Andersen og Kirsten Nielsdt. i Moen.

                 Ole og Maria får barna : 

1. Hermand Olsen - f:1798 - død 1809. 2. Baard Olsen - f: 1801

           Hestvik – 269a., ved folketellingen 1801. 

1. Ole Hermandsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 36 år. 2. Maria Erichsdt. - hans kone - 1.ekt. - 45 år. 3. Hermand Olsen - deres sønn - - 3 år. 4. Johannes Hendrichsen - tjenestedreng - - 14 år. 5. Anna Olsdt. - holdskone - enke etter 1.ekt. - 78 år.

No. 4. – Johannes Hendrichsen var fra Floa, og sønn av Hendrich Olsen og Randine Hermandsdt. Ole Hermandsen var således hans onkel, da moren var Oles`søster.

Holdskonen Anna Olsdt. dør 1804 – 79 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Karen Knudsdt. - 27 år - formynder er Arnt Olsen, Eidem. 2. Berith Knudsdt. - 25 år - formynder er Joen Larsen, Flatås. Boets midler : 36 – 02 – 04, – gjeld : 08 – 02 – 06.

                              Helg. spk. No. 24. – fol. 480½. 

Hermand Olsen dør 1810 – 12 år gammel. ( ulykkestilfelle ).

Ole Hermandsen betaler skatt da denne ble innkrevd 1812. ( de andre som betaler i Hestviken er enken etter Ole Olsen og Niels Jensen )

Da sølvskatten ble innkrevd 1816, betalte Ole Hermandsen 6 dr., men Ole Olsen og Niels Jensen betalte 2 dr. hver.

Maria Erichsdt. dør som bondekone 1829 – 80 år gammel. Det er en del ting med alderen som ikke stemmer her. Etter alderen som blir oppgitt ved folketellingen 1801, skulle hun vært 74 år, men dette er trolig heller ikke riktig. Det er mulig hun er f:1752, og datter av Erich Svendsen på Vika.

Etter matrikkelen 1836 er Ole Hermandsen bruker av 269a. Gammel skyld: 12 mark. Ny skyld : 2 ort – 15 skill.

1836 får Ole Hermandsen barn med Brynilla Nielsdt. Hun var da enke etter Ole Joensen som døde 1823. Ole Joensen og Brynilla Nielsdt. bodde i Hestviken, og det er mulig de bodde hos Ole Hermandsen. Ole Hermandsen var 71 år, og Brynilla Nielsdt.43, da de fikk datterren, som får navnet Maria. Maria Olsdt. blir gift med Petter Erichsen fra Grimsøyen. De er brukere av Nergården på Valla ved folketellingen 1865, men overtar kort tid etter gården Flåget på Holand. ( deres sønn Herman Pettersen ble bestefar til John Hermansen på Næss – ”Jon Sme`” ).

Da jeg ikke med sikkerhet kan si på hvilken gård i Hestviken Ole Joensen og Brynilla Nielsdt. bodde, ”plasserer” jeg dem hos Ole Hermandsen. Han var jo blitt noe gammel, og sønnen Harmand var død ( 1810 ), og om sønnen Baard lever vet jeg ikke ( ikke skifte etter noen av foreldrene ).

Ole Joensen gifter seg 1819 med Brynilla Nielsdt. fra Sør-Kjul. Hun var f:1793, og datter av Niels Iversen og Marith Pedersdt. Ole Joensen ser ut til å være et ”uekte barn”, Joen Olsen på Olderåsen hadde med Maren Christensdt. på Vallnautøt. En kan jo ikke ta med alt, men kan nå nevne at Thron Woldradsen, i sitt andre ekteskap, ble gift på Vallnautøy med Marens` søster – Ingeborg Christensdt. – som da var enke.

                Ole og Brynilla får barna : 

1. Haagen Olsen - f:1818 2. Nils Olsen - f:1820 3. Elias Benjamin Olsen - f:1822 - gift 1851 med Karoline Hansdt. i Skjærvær, hvor de ble brukere av ”Nordparten”.

Ole Joensen dør 1823 – 33 år gammel. Brynilla Nielsdt. dør hos datteren Marie Olsdt. på ”Flåget”, Holand 1878.

Ole Hermandsen dør som kårmann 1848 – 83 år gammel. Har ikke funnet noe skifte. Siden han dør som kårmann, må det selvsagt være noen som har overtatt gården, og ”disse noen” er Torsten Jacobsen og Sissel Eliasdt.

Torsten Willum Jacobsen gifter seg 1827 med Sissel Nicoline Eliasdt. Torsten var fra Gulsvåg, f:1799, og sønn av Jacob Asbjørnsen og Kirsten Willumsdt. på Trøan. Sissel var fra Mudværet, f:1805, og datter av Elias Olsen og Ranie Hendrichsdt. Ole Hermandsen var således onkel til Sissels mor.

                 Torsten og Sissel får barna : 

1. Nicolai Johan Torstensen - f:1829 - død 1830. 2. Lorents Nicolai Torstensen - f:1831 - gift 1859 med Elen Erichsdt. fra Grimsøy. Hun var søster til Petter Erichsen, som ble gift med datter til Ole Hermandsen og Brynilla Nielsdt. – Maria Olsdt. Lorents og Elen blir brukere av 269bb. i Hestviken. ( hos Kristian Hestvik ) 3. Jacob Martinus Torstensen - f:1833 - gift 1860 med Peternille Davidsdt. De overtar gården etter hans foreldre. 4. Esaias Johan Torstensen - f:1835 - gift 1865 med Hanna Pedersdt. fra Kjul. Bosatt i Dypingan. ( husmannspl. under br. nr. 2 og 3, Hestvik.) 5. Alet Maria Torstensdt. - f:1840 6. Johan Christian Torstensen - f:1843 - gift 1877 med Nokoline Mortensdt. fra Kjul. 7. Ole Kristian Torstensen - f:1848 - død 1864 – 16 år.

Jacob Martinus Torstensen gifter seg 1860 med Peternille Johanne Davidsdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1838, og datter av David Erichen og Margrethe Hendrichsdt. på Nordgården. De overtar gården etter hans foreldre, men har ingen barn.

            Hestvik – 269a., ved folketellingen 1865. 

1. Jacob Torstensen - gårdbruker / selveier - 34 år. 2. Peternille Davidsdt. - hans kone - - 27 år. 3. Torsten Jacobsen - kårmann - - 65 år. 4. Sissel Eliasdt. - hans kone - - 58 år. 5. Johan Torstensen - deres sønn - dreng - ugift - 23 år. 6. Alet Torstensdt. - deres datter - tj.pike - ugift - 26 år. Gården hadde : 6 kyr, 10 sauer, 1 geit og 2 griser, 1 tønne bygg, 1½ tønne havre og 4 ½ tønne poteter.

6.mars 1869 omkommer Torsten Jacobsen på havet sammen med naboen Lars Nielsen, som også var kårmann ( 269b.). Ingen ble gjenfunnet. Torsten ble 70 år gammel.

            Hestvik – 269a., ved folketellingen 1875. 

1. Jacob Torstensen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1833. 2. Peternille Davidsdt. - hans kone - f:1838. 3. Anna Johansdt. - tj. pike fra Tjøtta - ugift - f:1857. 4. Sissel Eliasdt. - kårkone - enke - f:1805. 5. Johan Torstensen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1843. 6. Alet Torstensdt. - hennes datter - - ugift - f:1840. Gården hadde : 3 kyr, 14 sauer og 1 gris, 1 tønne bygg, 3 tønner havre og 5 tønner poteter.

Sissel Nicoline Eliasdt. dør som kårenke 1900 – 95 år gammel. ( døde av kreft )

        Hestvik – br.nr. 1.( 269a.), ved folketellingen 1900.  

1. Jacob Torstensen - gårdbruker / selveier - f:1833. 2. Peternille Davidsdt. - hans kone - f:1838. 3. Ane Haagensen - tj. pike - ugift - f:1884. 4. Alet Torstensdt. - arbeiderske - ugift - f:1840.

Etter matrikkelen 1907, er Jacob Torstensen bruker av br.nr. 1.(269a.), Hestvik. Matrikkelskyld : 1 mark – 47 øre.

De som overtar gården etter Jacob Torstensen og Peternille Davidsdt. blir Peter Olaf Mathisen og Sella Andrea Larsdt. De har frem til de overtok etter Jacob, bodd hos hans bror – Esaias Torstensen – i Dypingan. Der har de fått alle barna, men ettersom de fleste av dem voks opp i Hestviken, tar jeg også med familien her. ( er også medtatt under Dypingan ).

Peter Angel Olai Mathisen er f:1874 på Vika. Faren var ungkar Mathias Olsen fra Sandvær, og moren piken Oline Marie Thorsdt. Vika. Peter Mathisen gifter seg 1895 med Sella Andrea Larsdt. fra Brønø. Hun var f:1874, og datter av Lars Arntsen ( inderst fra Bjungn ) og Rakel Værniksdt.. De bodde da på Ølsås ( Tverråsen ), Vik sogn, Brønnø. Rakel var fra Nøstvik i Velfjorden.

                 Peter og Sella får barna :

1. Lorents Heiberg Mathisen - f:1897 - Sør-Dypingan. 2. Henry Kristoffer Mathisen - f:1899 3. Eline Ragna Mathisen - f:1903 4. Johan Angel Mathisen - f:1905 5. Johanna Helene Mathisen - f:1908 6. Peder Sandberg Mathisen - f:1910 7. Anna Hansine Mathisen - f:1912

                 Hestvik - 269b. 

Ved folketellingen 1701 er Anders Eliasen bruker av gården. Han er 39 år gammel, og er trolig gift med enken til den som hadde gården før, for som ”bondesønner” er oppført ; Svend Olsen – 14 år, og Ingebrigt Olsen – 12 år. Dette skulle tilsi at han som hadde gården bar navnet Ole.

Anders Eliasen ( brukes også Esaiasen ) er gift med Berith Pedersdt. De har ingen barn sammen, og når de ble gift, og om hun er enken etter ”Ole” vet jeg ikke.

Anders Eliasen betaler skatt 1711.

Etter matrikkelen 1723 er Anders Eliasen bruker av gården. Skyld : 1 p.

Berith Pedersdt. dør 1734 – 88 år gammel. Hun må således være f:1746 ( men her er det ofte alderen er angitt litt for høyt ), og skulle således godt ha vært enke etter ”Ole”, før hun ble gift med Anders Eliasen. En ting som taler imot er at verken Svend Olsen eller Ingebrigt Olsen ( oppført som bondesønner 1701 ) er med i skiftet etter henne, men de kan jo være døde. Skiftet blir holdt 4.mai 1735. Arvingene er : 1. Andes Eliasen ( står Esaiasen ) - hennes mann. 2. Peder Jacobsen - halvbror - Ausen i Wefsen. 3. Ane Pedersdt. - søster - død. 4. Ole Arntsen - barn av Ane - formynder ; Erich Eliasen Kolstad. 5. Johanna Arntsdt - barn av Ane - formynder ; Erich Eliasen Kolstad. Boets midler : 30 – 04 – 09, + den salige kvindes gangklær, verd: 02 – 02 - 00. Helg. spk. No. 7b. – fol. 292.

Anders Eliasen er nå blitt 73 år, men gifter seg igjen 1735 med Karen Paalsdt. ( kan kanskje være Baalsdt. ) Kan ikke se når Anders Eliasen ( Esaiasen ) døde. Mange blad mangler i Kirke boken på denne tiden, men 1753 dør en enke på Valla med navnet Karen Baalsdt. – 60 år gammel.

13.jan. 1734 omkommer Fredrich Rasmusen og Esaias Andersen på havet. Begge er fra Hestviken. Fredrich er bruker av 12 m., etter matrikkelen 1723, og er således bruker av 269a. Esaias Andersen er derfor trolig bruker av gården Anders Eliasen har brukt ( eller en del av den ). Esaias Andersen ble 1732 gift med Aun Olsdt., men ser ikke ut til å ha noen barn sammen. Det er heller ikke skifte å finne etter Esaias, som ble 31 år gammel.

De som overtar denne parten ser ut til å bli Baard Andersen og hans kone Engel Woldradsdt. Begge var vel født ca. 1680. Hvor de bodde før de kom til Hestviken vet jeg ikke, men det er mulig de hadde en datter Karen Baalsdt. Som ble gift med Anders Eliasen 1735. I tillegg hadde de to voksne sønner med seg : Anders og Woldrad Baardsen.

Anders Baardsen gifter seg 1738 med Marith Andersdt. Hvem hun er vet jeg ikke da ingen alder er å finne.

Anders og Marith får 1738 en sønn som får navnet Svend Karl Andersen.

Etter Kirkeboken ser det ut for at Marith Andersdt. dør 1742.

Anders Baardsen gifter seg igjen 1747 med Magli Larsdt.

               Anders og Magli får barna :

1. Baard Andersen - f:1747 2. Anna Maria Andersdt. - f:1749 3. Maren Andersdt. - f:1752

Hvor det ble av Anders Baardsen , Magli Larsdt. og barna vet jeg ikke, men de flyttet trolig fra Hestviken, og broren Woldrad Baardsen overtok.

Woldrad Baardsen giftet seg 1745 med Lucia Thronsdt. fra Sørgården på Viksås. Hun var f: ca.1710, og datter av Thron Olsen og Berith Olsdt.

              Woldrad og Lucia får barna : 

1. Niels Woldradsen - f:1745 - gift ca.1773 med Anna Lucia Pedersdt. fra Kolstad. Ble brukere av halve Nausthaugen, Holand. 2. Thron Woldradsen - f:1748 - gift 1772 med Anna Pedersdt. fra Vika 3. Engel Maria Woldradsdt. - f:1752 - gift 1775 med Joen Abrahamsen fra Nergården på Valla, hvor de også bodde. Ble siden gift på Næss, hvor hun døde 4. Lars Woldradsen - f: 1754 - gift 1780 med Guri Eliasdt. på Nausthaugen, Holand.

Engel Woldradsdt. dør 1746 – 68 år gammel.

1755 er det en oversikt over de som er brukere av gårdene i Hestviken. 1. Ole Rasmusen er brukere av 269a. 2. Baard Andersen er bruker av 269ba. 3. Woldrad Baardsen er bruker av 269 bb.

Woldrad Baardsen dør 1755 – ca. 40 år gammel. Skiftet blir holdt 20.mai 1759. Arvingene er : 1. Lucia Thronsdt. - hans kone. 2. Niels Woldradsen - sønn - 14 år. 3. Thron Woldradsen - sønn - 11 år. 4. Engel Woldradsdt. - datter - 7 år. 5. Lars Woldradsen - sønn - 5 år. Boets midler : 14 – 05 – 04.

                              Helg. spk. No. 2. – fol. 33.

Lucia Thronsdt. gifter seg igjen 1759 med Hans Pedersen fra Kolstad. Han var f:1771, og sønn av Peder Pedersen og Marith Pedersdt.

             Hans og Lucia får barna : 

1. Woldrad Hansen - f:1759 - død 1760. 2. Berith Marthe Hansdt. - f:1761 - gift 1793 med Peder Knudsen i Marken. Har en husmannsplass hos broren Johannes Knudsen på Færset ved folketellingen 1801.

Ved folketellingen 1769 er Hans Pedersen bruker av gården. Han er da 48 år gammel, mens konen Lucia Thronsdt. er 53 år. ( Ole Fredrichsen er bruker av nabogården 269a.).

Hans Pedersen dør 1871 – 40 år gammel. Skiftet blir holdt 14.okt. samme år. Arvingene er : 1. Lucia Thronsdt. - hans kone. 2. Berith Hansdt. - datter - 10 år. Boets midler : 14 – 02 – 06, – gjeld : 59 – 04 – 10.

                                    Helg. spk. No. 12. – fol. 294½. 

Lucia Throndsdt. dør 1777 – 67 år gammel.

Thron Woldradsen gifter seg 1772 med Anne Pernille Pedersdt. fra Sør-Nautøy på Holand. Hun var f:1752, og datter av Peder Pedersen og Rachel Nielsdt.

                Thron og Anne Får barna : 

1. Pernille Thronsdt. - f:1774 - gift 1798 med Mentz Asbjørnsen fra Gulsvåg. De overtar Nergården på Valla etter Pernilles tante – Engel Woldradsdt. 2. Jens Woldradsen - f:1776 - gift 1800 med Oleanna Nielsdt. fra Vallnautøy. 3. Rachel Thronsdt. - f:1778 - gift 1802 med Niels Hendrichsen på Vallhaugen, Valla, hvor de også bodde. 4. Woldrad Thronsen - f:1781 - død 1841 – 60 år. Var da inderst på Valla. ( trolig på Vallhaugen, eller Vallnautøy ). 5. Lucia Thronsdt. - f:1784 6. Boletta Thronsdt. - f:1786

Anne Pernille Nielsdt. dør 1789 – 36 år gammel. Ikke skifte å finne.

Thron Woldradsen gifter seg igjen 179? med enken Ingeborg Christiansdt. på Vallnautøy, og flytter dit med familien. Ingeborg var da enke etter Niels Abrahamsen. Det blir nå vanskelig å ta med alt her, men det kan nå nevnes at Niels Abrahamsen var fra Nergården på Valla, og bror til Joen Abrahamsen, som var gift med Engel Maria Woldradsdt. – søster til Thron – og bruker av Nergården.

Det er ikke helt enkelt å se hva som skjer på denne tiden. Gården( 269b.) har tidligere vært delt i to parter, men ved folketellingen 1769 er Hans Pedersen bruker av hele gården. Parten Thron Woldradsen var bruker av da han forlot Hestviken var trolig den som ble til 269bb., og overtatt av Ole Olsen og Malena Ellingsdt. Den andre parten, 269ba., ble overtatt av Elias Andersen og Ingeborg Joensdt. ca.1777. Overtok muligens etter enken Lucia Thronsdt., som døde 1877. Vi får uansett dele gården nå, og ta hver part for seg.                   Hestvik - 269ba.  

Elias Andersen var fra Vika, f:1747, og sønn av Anders Eliasen og Lucia Erichsdt. på Sørgården. Han ble 1776 gift med Ingeborg Joensdt. fra Øver-Næss. Hun var f:1752, og datter av Joen Erichsen og Eli Nielsdt. på ”Gavelgården”.

               Elias og Ingeborg får barna : 

1. Anders Eliasen - f:1776 - Næss 2. Ane Lucia Eliasdt. - f:1778 - Hestvik ? - gift 1804 med Johannes Nielsen, ( sønn av Niels Woldradsen ). Bodde i Ytterøy, Hysvær. 3. Elen Maria Eliasdt. - f:1780 - Hestvik - gift 1806 med Amund Baltzersen, Floa. Amund omkom på havet sammen med broren 1806. 4. Dines Eliasen - f:1782 - død 1804 – 22 år gammel. 5. Berith Eliasdt. - f:1787

Ingeborg Joensdt. dør 1790 – 38 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Elias Andersen - ektemann. 2. Anders Eliasen - sønn - 14 år. 3. Dines Eliasen - sønn - 8 år. 4. Ane Eliasdt. - datter - 12 år. 5. Elen Eliasdt. - datter - 8 år. 6. Berith Eliasdt. - datter - 3 år.

Elias Andersen gifter seg igjen 1791 med Berith Paulsdt. Det er mulig hun er f:1753, og datter av Paul Olsen og Elen Larsdt., Halmøy.

                 Elias og Berith får barna : 

1. Ingeborg Anna Eliasdt. - f:1792 - gift 1812 med Peder Nielsen, Kolskog. 2. Marthina Eliasdt. - f:1796 - gift 1825 med Anders Ch. Olsen fra nabogården ( 269bb.) De bodde i Hestviken ( i hvert fall til 1836 )

           Hestvik – 269ba., ved folketellingen 1801.

1. Elias Andersen - bonde og gårdsbeboer - 2.ekt. - 55 år. 2. Berith Paulsdt. - hans kone - 1.ekt. - 51 år. 3. Dines Eliasen - hans sønn - - - 19 år. 4. Elen Eliasdt. - hans datter - ugift - - 21 år. 5. Berith Eliasdt. - hans datter - - - 14 år. 6. Ingeborg Eliasdt. - deres datter - - - 8 år. 7. Marthina Eliasdt. - deres datter - - - 4 år.

Elias Andersen dør 1804 – 57 år gammel. Sønnen Dines dør også trolig samme år, eller først på 1805 ( kanskje død i Lofoten ? ) – 22 år gammel. Skifte etter begge blir holdt på borgerleiet i Rørøy.

Skifte etter Dines Benjamin Eliasen blir holdt 18.juni 1805. Arvingene er : 1. Anders Eliasen - bror - død - Mudvær. 2. Lucia Andersdt. - barn av Anders - 5 år. 3. Ane Eliasdt. - søster - gift med Johannes Nielsen, Hysvær. 4. Elen Eliasdt. - søster - 25 år - Vika. 5. Berith Eliasdt. - søster - 18 år. 6. Ingeborg Eliasdt. - halvsøster - 12 år. 7. Morthine Eliasdt. - halvsøster - 8 år. Boets midler : 19 – 04 – 07, – gjeld : 21 – 03 – 10.

                                   Helg. spk. No. 25. – fol. 147. 

Skiftet etter faren, Elias Andersen blir holdt 19.juni 1805. Arvingene er : 1. Berith Paulsdt. - hans kone. 2. Anders Eliasen - hans sønn - død - Mudvær. 3. Lucia Andersdt. - barn av Andreas - 5 år. 4. Ane Eliasdt. - hans datter - gift med Johannes Nielsen, Hysvær. 5. Elen Eliasdt. - hans datter - 25 år - tj. hos Svend Erichsen Vika. 6. Berith Eliasdt. - hans datter - 18 år. 7. Ingeborg Eliasdt. - deres datter - 12 år. 8. Morthina Eliasdt. - deres datter - 8 år. Boets midler : 110 – 03 – 14, – gjeld : 114 – 00 – 03.

                                     Helg. spk. No. 25. – fol. 148. 

Berith Paulsdt. gifter seg igjen 1807 med Nils Jensen fra Tjøtta.

Nils Jensen betaler skatt 1812.

Lars Nielsen fra Oppgården på Vika, gifter seg 1826 med Berith Maria Dinesdt. fra Nerstua, Eidem. Lars Nielsen var f:1799, og sønn av Niels Erichsen og Marith Erichsdt. Berith M. Dinesdt. var f:1800, og datter av Dines Erichsen og Gurina Joensdt. Niels og Dines Erichsen var søsken, så Lars og Berith var derfor søskenbarn.

                Lars og Berith får barna :

1. Johanna Tobia Larsdt. - f:1726 - Vika - død 1827. 2. Erik Nikolai Larsen - f:1828 - Hestvik - død 1833. 3. Nils Martinius Larsen - f:1829 - død 1835. 4. Morten Carl Johan Larsen - f:1832 - gift 1855 med Anne Johanne Petersdt. fra Igerøy. De overtar gården etter hans foreldre. 5. Erik Nikolai Paul Larsen - f:1834 - død 1848. 6. Nicoline Oline Larsdt. - f:1837 - gift 1878 med Bertel Uldriksen fra Valla. Bodde ved Vallsjøen. 7. Nils Andreas Larsen - f:1840 - død 1849. 8. Aleth Johanna Larsdt. - f:1842 9. Dines Gabriel Larsen - f:1843 - død 1848.

Etter matrikkelen 1836, står Lars Nielsen som bruker av Hestvik 269b. – 1 p. Han er altså bruker av både 269ba., og 269bb. Gammel skyld : 1 pund. Ny skyld : 1 daler – 6 skill.

Morten Carl Johan Larsen gifter seg 1855 med Anne Johanne Petersdt. fra Igerøy. Hun var f:1831, og datter av Peter Nielsen og Nicoline Nielsdt.

                 Morten og Anne får barna : 

1. Peter Didrik Mortensen - f:1855 - gift 1878 med Lovise Oline Hendriksdt. fra Gulsvåg. De overtar gården etter hans foreldre. 2. Niels Reinert Mortensen - f:1858 - gift 1882 med Anna Sophia Arntsdt. Kjul, hvor de også bodde. ( besteforeldre til Svanhild Eriksen på Kjul, som er på aldersheimen nå – 2008 ). 3. Benjamin F. J. Mortensen - f:1861 - død 1866. 4. Edvard Didrik Mortensen - f:1863 - ugift - døde 19??. 5. Benjamin Anton Mortensen - f:1866 - gift 1891 med Arnoldine Jørgensdt. fra Kolvereid. De overtar gården ”Tedinghaugen”, Igerøy.

           Hestvik – 269ba., ved folketellingen 1865. 

Gården ( 269b.) er nå delt mellom Morten Larsen ( 269ba.) og Lorents Torstensen ( 269bb.), men det har enda ikke vært noen skyldsettingsforetning. 1. Morten Larsen - gårdbruker / leilending - - 33 år. 2. Anne J. Petersdt. - hans kone - - 34 år. 3. Peter Mortensen - deres sønn - - 10 år. 4. Niels Mortensen - deres sønn - - 7 år. 5. Benjamin Mortensen - deres sønn - - 5 år. 6. Edvard Mortensen - deres sønn - - 3 år. 7. Johan Iversen - tj. dreng - ugift - 22 år. 8. Nicoline Larsdt. - tj. pike - ugift - 28 år. 9. Lars Nielsen - kårmann - 1.ekt. - 68 år. 10. Berith Dinesdt. - hans kone - 1.ekt. - 63 år. Gården hadde : 5 kyr, 13 sauer, 2 geiter og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

6.mars 1869 er Lars Nielsen på sjøen sammen med naboen Torsten Jacobsen, som var kårmann hos sønnen Jacob Torstensen på 269a. Det skulle bli deres siste tur, og ingen ble funnet Lars Nielsen ble 70 år gammel.

Bedre skulle det ikke gå sønnen Morten Larsen. Han omkommer 5.februar 1870, under fiske på Balsta, sammen med elve andre fra Vega.( de fleste var fra ”Sørbygdene” og Ulvingen ). Ulykken er trolig den største enkeltulykke som har rammet Vaga på havet.

Skiftet etter Morten Larsen, som ble 38 år, ble holdt 1870. Arvingene er : 1. Anne Johanne Petersdt. - hans kone. 2. Peter Mortensen - hans sønn - 15 år. 3. Niels Mortensen - hans sønn - 11 år. 4. Edvard Mortensen - hans sønn - 6 år. 5. Benjamin Mortensen - hans sønn - 4 år. 6. Løberg Johan Mortensen - hans sønn - 1 år - døde 12.mars 1870.

               Verge for de umyndige : Jacob Torstensen, Hestvik. 
           Hestvik – 269ba., ved folketellingen 1875. 

1. Anne J. Petersdt. - gårdbruker / leilending - enke - f:1831. 2. Peter D. Mortensen - hennes sønn - fisker - ugift - f:1855. 3. Niels Mortensen - hennes sønn - fisker - - f:1858. 4. Edvard Mortensen - hennes sønn - - - f:1863. 5. Nicoline Larsdt. - tyende - tj. pike - ugift - f:1837. 6. Berith Dinesdt. - kårkone - - enke - f:1800.

Peter Didrik Mortensen gifter seg 1878 med Lovise Oline Hendriksdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1853, og datter av Hendrik Davidsen og Johanna Didriksdt. fra Nordgården. ( hennes tante – Peternille Davidsdt. – var da gift med Jacob Torstensen på nabogården, 269a.).

             Peter og Lovise får barna : 

1. Mathilde Anna Petersdt. - f:1878 2. Anna Olina Petersdt. - f:1881 3. Emelius Kristian Petersen - f:1883 4. Lise Bergitte Petersdt. - f:1885 - gift 1909 med Konrad Olsen fra Velfjorden. De overtar Hestvik 269a., etter hennes tante Peternille Davidsdt., og hennes mann Jacob Torstensen, som var barnløs. 5. Anton Meyer Petersen - f:1888 6. Hansine Randine Petersdt. - f:1890. 7. Kristian Møller Petersen - f:1892

1893 tar gårdbruker Peter Didrik Mortensen familien med seg, og drar til Amerika. Bare datteren Lise Bergitte Petersen blir igjen sammen med bestemoren Ann Johanne Petersdt., og onkelen Edvard Mortensen. ( datteren Mathilde er heller ikke oppført da de drar – død ?)

Etter at konen døde, kommer Peter Didrik Mortensen tilbake til Vega for å hente seg ny kone. Han gifter seg igjen 1899 med Uldrike Caroline Nikolaisdt. Hun var da enke etter Johan M. Paulsen i Igerøy. Uldrike var f:1857, og datter av Nikolai Petersen og Oline Baardsdt. på ”Knausen”, Bø. Mor til Peter – Anne Johanne Petersdt., var trolig tante til Uldrike, da hennes far; Nikolai Petersen, trolig var bror til Anne Johanne.

Den som overtar etter at Peter Didrik Mortensen drar til Amerika, blir Ole Edvardsen fra Hysvær.

Ole Emelius Edvardsen gifter seg ca.1888 med Jørgine Johansen. Ole Edvardsen var f:1864, og sønn av Edvard Eliasen og Johanna Erichsdt. i Nordøyen. De fire første barna Ole og Jørgine får, er ikke født på Vega.

                Ole og Jørgine får barna : 

1. Edvard Olsen - f:1888 2. Johan Olsen - f:1889 3. Hans Olsen - f:1891 4. Laura Olsen - f:1893 5. Aasta Fernly Olsen - f:1894 6. Ragnar Berg Olsen - f:1895 7. Angel Johan Olsen - f:1896. 8. Gustav Adolf Olsen - f:1898 9. Jørgen Trygve Olsen - f:1899 10. Martin Lund Olsen - f:1900 11. Johanna Alise Olsen - f:1902 12. Borghild Julie Olsen - f:1904 13. Olaf Jentoft Olsen - f:1906

Etter matrikkelen 1907, er Ole Edvardsen bruker av br.nr. 2.( 269ba.) Hestvik. Matrikkelskyld : 1 mark – 38 øre.
                  Hestvik - 269bb. 

Det blir litt vanskelig å få alt til å stemme, all den tid ”denne parten”, kommer og går. Hestvik har i hvert fall tre brukere ved folketellingen 1801, så vi får nå starte her. Han som bruker gården 269bb., er da Ole Olsen på 45 år.

Ole Olsen gifter seg 1784 med Malena Ellingsdt. Ole står da oppført fra Rørøy ( og er trolig ikke fra Vega ), mens Malena er oppført fra Findneset. Malena var f:1759, og datter av Ellen Erichsen og Rannie Pettersdt., Færset.

                 Ole og Malena får barna : 

1. Ole Olsen - f:1784 - Rørøy - gift 1813 med Martha Svendsdt. fra Gulsvåg. De overtar gården etter hans mor, som da var enke. 2. Erich Johan Olsen - f:1786 - Hongset 3. Anders Christian Olsen - f:1890 - Hestvik - gift 1825 med Martina Bergitha Eliasdt. på nabogården ( 269ba.) De ser ut til å overta gården etter hans bror Ole Olsen. 4. Johannes Olsen - f:1793 5. Albrigt Olsen - f:1798

          Hestvik – 269bb., ved folketellingen 1801. 

1. Ole Olsen - bonde og gårdsbeboer - 1.ekt. - 45 år. 2. Malena Ellingsdt. - hans kone - 1.ekt. - 42 år. 3. Erich Johan Olsen - deres sønn - - 15 år. 4. Anders Olsen - deres sønn - - 11 år. 5. Johannes Olsen - deres sønn - - 8 år. 6. Albrigth Olsen - deres sønn - - 3 år.

Ole Olsen dør 1810 – 55 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Malena Ellingsdt. - hans kone. 2. Ole Olsen - sønn - 26 år - hjemme. 3. Anders Olsen - sønn - 20 år - Igerøy. 4. Erich Olsen - sønn - 23 år - hjemme. 5. Johannes Olsen - sønn - 17 år - Vika. 6. Albrigth Olsen - sønn - 12 år - hjemme.

Ole Olsens` enke betaler skatt 1812. ( Malena Ellingsdt.)

Malena Ellingsdt. dør 1812 – 53 år gammel.

Ole Olsen gifter seg 1813 med Martha Maria Svendsdt. fra Gulsvåg. Hun var f:1791, og datter av Svend Isachen og Elisabeth Olsdt., Gulsvåg. ( Svend var fra Vegmoen, Elisabeth fra Oppgården, Viksås. Elisabet Olsdt. dør hos datteren i Hestviken 1820 – 67 år gammel. )

                 Ole og Martha får barna : 

1. Hanna Oline Olsdt. - f:1813 - gift 1854 med Lars Eriksen fra Holand. Bodde på Viksås. Etter at Lars døde, gift med Bertel Johansen på Øver-Næss ( ”Gluggmyr ”). 2. Malene Niciline Olsdt. - f:1815 - gift 1847 med Jens Nielsen. Bodde på Hongset. 3. Ole Olsen - f:1817 - død 1819. 4. Ole Olsen - f:1820 4. Kristine Elisabeth Olsdt. - f:1823 5. Sivert Johan Olsen - f:1826

Bror til Ole Olsen – Anders Christian Olsen Lund – gifter seg 1825 med Martina Bergitha Eliasdt. fra nabogården ( 269ba.). Hun var f:1796, og datter av Elias Andersen og Berith Paulsdt. Det ser ut som om Ole forlater gården, og at Anders overtar.

                  Anders og Martina får barna :

1. Oline Peternella Andersdt. - f:1827 2. Anne Johanna Maria Andersdt. - f:1830 - død 1833. 3. Elias Benjamin Andersen - f:1832 4. Anne Johanna Maria Andersdt. - f:1835

Det ser ut som om denne parten forsvinner igjen, for etter matrikkelen 1836, er Lars Nielsen bruker av hele Hestvik – 269b., 1p.

Den neste bruker av 269bb., ser ut til å bli Lorentz Torstensen fra nabogården 269a.

Lorentz Nicolai Torstensen var f:1831, og sønn av Torsten Jacobsen og Sissel Eliasdt. Han gifter seg 1859 med Elen Hendrika Erichsdt. fra Grimsøy. Hun var f:1831, og datter av Hendrich Erichsen og Ane Christensdt. ( søster til Peter Erichsen, som ble gift med Maria Olsdt. – datter av Ole Hermandsen og Brynilla Nielsdt., 269a.)

                 Lorentz og Elen får barna : 

1. Ellerine Bergithe Lorentsdt. - f:1859 - gift 1881 med Sivert Olaus Amundsen fra Flatanger. 2. Anna Kathrine Lorentsdt. - f:1862 - død 1872 – 10 år gammel. 3. Edvard Lyder Lorentsen - f:1868

            Hestvik –269bb., ved folketellingen 1865. 

Gården ( 269b.) er nå delt mellom Morten Larsen ( 269ba.) og Lorentz Torstensen ( 269bb.), men det har ikke vært noen skyldsettingsforretning. 1. Lorentz Torstensen - gårdbruker / leilending - 35 år. 2. Elen Erichsdt. - hans kone - 34 år. 3. Ellerine Lorentsdt. - deres datter - 6 år. 4. Anna Lorentsdt. - deres datter - 4 år. 5. Karen Erichsdt. - tj. pike - ugift - 23 år. Gården hadde : 5 kyr, 13 sauer, 2 geiter og 1 gris, 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 4 tønner poteter.

No. 5. – Karen Erichsdt. var søster til Elen Erichsdt.

            Hestvik – 269bb., ved folketellingen 1875. 

1. Lorentz Torstensen - gårdbruker / leilending / fisker - f:1831. 2. Elen Erichsdt. - hans kone - f:1831. 3. Ellerine Lorentsdt. - deres datter - hjelp. foreldrene - f:1859. 4. Edvard Lorentsen - deres sønn - - f:1868. 5. Jakob Pedersen - tyende - tj. gutt - ugift - f:1852.

1877 får Ellerine Lorentsdt. en gutt, som får navnet Albert Karl. I kirkeboken står : far ukjendt. ( han får siden etternavnet Jacobsen. Kan det være bror til hennes far – Jacob Torstensen – på nabogården, som er faren ? )

Ellerine Bergithe Lorentsdt. gifter seg 1881 med Sivert Olaus Amundsen fra Flatanger, som kom til Vega som fisker samme år.

Sivert og Ellerine får 1883 sønnen Eldor Johan Zahl Sivertsen, som skulle bli deres eneste barn.

Etter matrikkelen 1886, er Iver Henriksen bruker av Hestvik 269bb. Matrikkelskyld urevidert : 2 ort – 10 skill. Revidert : 1 mark – 16 øre.

Her blir det mange ubesvarte spørsmål, men vi får prøve å finne svare på noen. Iver Karl Henriksen var f:1861på Holand ( ”i Garn`” ), og sønn av Henrik Iversen og Hanna Hansdt. Foreldrene til Henrik var Iver Olsen og Dorthe Maria Stephensdt., som var brukere av ”Garn`” til Iver Olsen døde av sykdom i Loforen 1860. Lorents Berstelsen og Hanna Davidsdt. overtar. Far til Lorents – Bertel Johnsen – var gift med Hanna Oline Olsdt., som var født på 269bb., 1813, og datter av Ole Olsen og Martha Svendsdt. Som om ikke dette var nok, er Hanna Davidsdt. søster til Peternille Davidsdt., som er gift med Jacob Torstensen på 269a. ( bror til Lorntz Torstensen ). Når Iver Henriksen bodde på gården ( 269bb.), vet jeg ikke, og heller ikke om han bodde der. ( kanskje han bare eide ? ) Kan ikke se at han verken er registrert kommet eller dradd fra Vega.

Ellerine B. Lorntsdt. dør 21.jan. 1889 – 30 år gammel. Skiftet blir holdt 1890. Arvingene er : 1. Sivert Amundsen - hennes mann. 2. Albert Jacobsen - hennes sønn - 12 år. 3. Eldor Johan Zahl Sivertsen - deres sønn - 5 år. Verge for barna : Nils Mortensen, Kjul.

Sivert Olaus Amundsen gifter seg igjen 1893 med Oline Marie Hansdt. i Vegdalen, hvor de også bodde. Sivert og Oline var barnløs.

Elen Hendrika Erichsdt. dør 8.mai 1889 – 58 år gammel. Skiftet blir holdt 1890. Arvingene er : 1. Lorntz Torstensen - hennes mann. 2. Edvard Lorentsen - sønn - 22 år - Hestvik. 3. Ellerine Lorentsdt. - datter - død 4. Albert Jacobsen - barn av Ellerine - 13 år - Hestvik. 5. Eldor Joh. Zahl Sivertsen - barn av Ellerine - 6 år - Hestvik

                            Verge for barna : Nils Mortensen, Kjul. 

Lorentz N. Torstensen gifter seg igjen 1890 med Margrethe Larsdt. fra Inderøy. ( står Pedersdt. da de gifter seg, men siden blir bare brukt Larsdt. Grunnen til dette er at farens navn var Peder Larsen )

          Hestvik – br.nr. 3. ( 269bb.) ved folketellingen 1900. 

1. Jens Benjaminsen - gårdbruker / selveier / fisker - f:1868. 2. Johanna Benjaminsen - hans kone - f:1866. 3. Bernhalda Jensen - deres datter - f:1889. 4. Jeronemus Salamonsen - gårdbruker / selveier /fisker - f:1847. 5. Karen Iversdt. - hans kone - f:1837. 6. Alfred Edvartsen - tj. dreng - fisker - ugift - f:1880. 7. Lorentz Torstensen - føderådsmann - - f:1831. 8. Margrethe Larsdt. - føderådskone - - f:1852.

Dette blir bare verre og verre. Det er nå blitt to eiere på gården, og om de har hvert sitt hus, eller bor i samme hus, vet jeg ikke. Får ta med det jeg ”tror jeg vet”. Iver Henriksen som står som eier ( eller bruker ) 1886, bor ved folketellingen 1900, sammen med konen Jensine Kristine Olsen, og deres fem barn hos hans foreldre på Strømøy i Solvær. Også bestemoren til Iver – Dorthe Marie Stephensdt. – bor i samme hus, og mottar ”føderåd” fra Lorents Bertelsen, som overtok ”Garn`”, Holand, etter henne da mannen Iver Olsen døde. Karen Iversdt. ( no. 5.) er tante til Iver Henriksen ( søster til faren ). Johanna Benjaminsen ( no. 2.) er datter av Karen Iversen ( 1.ekt. ), og mannen ( nr. 1.) er fra Velfjorden ( trolig fra Fjelldalselv ).

Etter matrikkelen 1907, står Lorentz Torstensen og Conrad Olsen som brukere av br.nr. 3., Hestvik ( 269bb.) Skyld : 1 mark – 16 øre.

Lorentz Nicolai Torstensen dør 30.okt. 1913 – 82 år gammel. Skiftet blir holdt samme år. Arvingene er : 1. Margrethe Larsdt. - hans kone. 2. Edvard Lyder A. Lorentsen - hans sønn - 47 år - Hestøy, Brønnø. 3. Ellerine Lorentsen - hans datter - død. 4. Albert Jacobsen - barn av Ellerine - gift - Semesvik i Buksnes. 5. Eldor Johan Sivertsen - barn av Ellerine - 30 år - gift i Igerøy med Jensine Olsdt.

Som nevnt ovenfor, står Konrad Olsen oppført som bruker av br.nr. 3., sammen med Lorentz Torstensen etter matrikkelen 1907.

Konrad Olsen var fra Velfjorden, f:1880, og sønn av Ole Olsen og Karen Johansen på gården Næveren. ( gårdsnr. 15 – br. nr. 2.). Han ble 1906 gift med Lise Bergitte Petersdt., som var datter av Peter Didrik Mortensen og Lovise Oline Hendriksdt., som var brukere av br. nr. 2. Hestvik, til de dro til Amerika 1893. Bare Lise ble igjen av barna.

                Konrad og Lise får barna : 

1. Aksel Lund Olsen - f:1906 2. Kristian Olsen - f:1907 3. Sverre Heiberg Olsen - f:1911 4. Valter Andreas Olsen - f:1916 5. Leif Kristian Olsen - f:1918 6. Arvid Mørk Olsen - f:1920