MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Main module

Status: Alle funksjonene som vises på denne siden skal virke, men API-en er fortsatt i aktiv utvikling, og kan bli endret når som helst. Abonner på MediaWiki sin API-kunnkjøringsepostliste for nyheter om oppdateringer.

Feile kall: Hvis det blir sendt feile kall til API-et, blir det sendt en HTTP-header med nøkkelen "MediaWiki-API-Error" og da blir både header-verdien og feilkoden sendt tilbake med samme verdi. For mer informasjon se API: Feil og advarsler.

Testing: For enkelt å teste API-kall, se Special:ApiSandbox.

Parametre:
action

Hvilken handling skal utføres

One of the following values: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, stashedit, tag, tokens, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch
Default: help
format

Resultatets format.

One of the following values: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Default: jsonfm
maxlag

Maksimal forsinkelse kan brukes når MediaWiki er installert på et database-replikert cluster. For å unngå operasjoner som forårsaker replikasjonsforsinkelser, kan denne parameteren få klienten til å vente til replikasjonsforinkelsen er mindre enn angitt verdi. I tilfelle ytterliggående forsinkelser, blir feilkoden maxlag returnert med en melding som Venter på $host: $lag sekunders forsinkelse.
Se Manual: Maxlag parameter for mer informasjon.

Type: integer
smaxage

Sett s-maxage HTTP cache control header til dette antall sekunder. Feil blir aldri mellomlagret.

Type: integer
Default: 0
maxage

Set max-age HTTP cache control header til dette antall sekunder. Feil blir aldri mellomlagret.

Type: integer
Default: 0
assert

Verifiser at brukeren er logget inn om satt til user, eller har botrettighet om satt til bot.

One of the following values: user, bot
assertuser

Verifiser at den gjeldende brukeren er den navngitte brukeren.

Type: user name
requestid

En gitt verdi her vil inkluderes i responsen. Kan brukes til å skille forespørsler fra hverandre.

servedby

Inkluder navnet på tjeneren som utførte forespørselen i resultatene.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Inkluder det nåværende tidsmerket i resultatet.

Type: boolean (details)
responselanginfo

Inkluder språkene brukt for uselang og errorlang i resultatet.

Type: boolean (details)
origin

Når man aksesserer API-en som bruker en domene-kryssende AJAX-forespørsel (CORS), sett denne til det opprinnelige domenet. Denne må tas med i alle pre-flight-forespørsler, og derfor være en del av spørre-URI-en (ikke POST-kroppen).

For autentiserte forespørsler må denne stemme helt med en av de opprinnelige i Origin-headeren, slik at den må settes til noe a la https://en.wikipedia.org eller https://meta.wikimedia.org. Hvis denne parameteren ikke stemmer med Origin-headeren, returneres et 403-svar. Hvis denne parameteren stemmer med Origin-headeren og originalen er hvitlistet, vil Access-Control-Allow-Origin og Access-Control-Allow-Credentials-headere bli satt.

For ikke-autentiserte forepørsler, spesifiser *. Denne vil gjøre at Access-Control-Allow-Origin-headeren blir satt, men Access-Control-Allow-Credentials blir false og alle bruerspesifikke data blir begrenset.

uselang

Språk å bruke for meldingsoversettelser. action=query&meta=siteinfo med siprop=languages returnerer en liste over språkkoder, eller spesifiser user for å bruke den nåværende brukerens språkpreferanser, eller spesifiser content for å bruke denne wikiens innholdsspråk.

Default: user
errorformat

Formater som kan brukes for advarsels- og feiltekster.

plaintext
Wikitext der HTML-tagger er fjernet og elementer byttet ut.
wikitext
Ubehandlet wikitext.
html
HTML.
raw
Meldingsnøkler og -parametre.
none
Ingen tekst, bare feilkoder.
bc
Format brukt før MediaWiki 1.29. errorlang og errorsuselocal ses bort fra.
One of the following values: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Default: bc
errorlang

Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.

Default: uselang
errorsuselocal

Hvis gitt, vil feiltekster bruke lokalt tilpassede meldinger fra MediaWiki-navnerommet.

Type: boolean (details)
Permissions:
writeapi
Redigere via API
Granted to: all, user og bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Granted to: bot og sysop

Data types

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Credits

API developers:

 • Yuri Astrakhan (creator, lead developer Sep 2006–Sep 2007)
 • Roan Kattouw (lead developer Sep 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Brad Jorsch (lead developer 2013–present)

Please send your comments, suggestions and questions to mediawiki-api@lists.wikimedia.org or file a bug report at https://phabricator.wikimedia.org/.